Лекция: 52 сдж: 33 Практикалық (семинар) сабақтар: 50 Жұмыс бағдарламасын құрастырған: аға оқытушы Апашева С. Нбет1/4
Дата02.05.2016
өлшемі0.96 Mb.
түріЛекция
  1   2   3   4

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
“Сырдария” университеті

“Бекітемін”

Факультет деканы ________

_______________ 200__ж.


Оқу-әдістемелік кешен

050114 мамандығы ұшін

Қосалқы тариси пәні

бойынша студенттерге арналған


Силлабус

Пән: Ќосалќы тариси пєндер

Мамандық: 5114 Тарис

Факультет: Заңтану - Тарис

Кафедра: Тарис және география

Курс: І Семестр: ІІ

Сағат саны: 135

Емтисан: +

Сынақ:

Лекция: 52СДЖ: 33

Практикалық (семинар) сабақтар: 50

Жұмыс бағдарламасын құрастырған: аға оқытушы Апашева С.Н.

Жетісай – 2005 ж

Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарты және пән бойынша типтік бағдарлдама негізінде құралған.

Әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік Ұлттық Университетінің Жоғары оқу орындарының тарис факультетінің студенттеріне арналған “Ќосалќы тариси пєндер” пәні бойынша 1998 жылы бекіткен типтік бағдарлама негізінде жасалды.

Типтік бағдарламаның индексі:


Жұмыс бағдарламасы кафедра мәжілісінде талқыланған

Саттама №________ “________” 2005 ж

Кеңестің төрағасы: ______________

Факультеттің әдістемелік кеңесінде мақұлданған

Саттама№ ________ “________” 2005 ж

Оқу әдістемелік бюроның басшысы:_______________________

Факультет Кеңесінде мақұлданған

№ Саттама________ “________” 2005 ж

Факультет Кеңесінің төрағасы ______________________

Мазмұны


 1. Абстракт ............................

 2. « Ќосалќы тариси пєндер » бойынша оқу жұмысының багдарламасы

 3. Курстың мақсаты мен міндеті .............................

 4. Жумыс оқу жоспарынан көшірме ............................

 5. Оқу сабақтарының құрылыіиы туралы мзлімет.........

 6. Студенке арналған ережелер ..........................

 7. Жалпы мәліметтер.............................................................

 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша

 9. бөліну кестесі ..........................

 10. Лекция сабақтарының міпмұны ........................

 11. Семинар сабақтарынын жоспары, мазмұны .............

 12. СӨЖ-жоспары, лкимұны ........................

 13. Кредиттін мазмунына сайкес бақылау тұрлері:

 14. а) тестілік сауалнамалар

 15. б) жазбаша бақылау жумысы

 16. в) коллоквиумдар

 17. г) сөзжұмбақтар

 18. д) т.б.

 19. Студенттердің академиялык білімін рейтингтік бақылау жұйесі

 20. Пән бойынша оку процесінің картасы

 21. «Ќосалќы тариси пєндер» бойынша оку процесінін картасы


Абстракт
Оку әдістемелік кешені "Ќосалќы тариси пєндер" пәні бойынша 5114 мамандықтарының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмысын неғұрылым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу-әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік теснологияны пайдаланып, барлық тракаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оку жұмысының тұрлері бойынша сағаттар көрсетілген; ПС-практикалық сабақтар.

ОБСӨЖ - оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы, СӨЖ- студентгердің өзіндік жұмысы.

Оқу бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басыңда әрбір сгудентке беріліп, студентгің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп кұтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру ұшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы кажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бакылауды тапсыруға, сынак/емтиханды алуға арналған.

ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:
Жұмыс бағдарламасында сағаттар оқу жұмыстары тұрлеріне қарай бөлінген: лекция, семинар, ОБСӨЖ (оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы), СӨЖ (студенттің өзіндік жұмысы)

Лекция - студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді

Пәнді толық меңгеру ұшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі кажетСеминар сабақтарында - студент талдау, салыстыру, тұжырымдау,

проблемаларды анықтай білу және шешу жолдарын белсенді ой әрекет талап ететін әдіс-тәсілдерді меңгеруі керекОБСӨЖ - оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы.

Материалды сабақ ұстінде оқытушының көмегімен оқып меңгеру. Оқытушы такырыпқа сәйкес студенттің білім деңгейін тексереді, бақылайдыСӨЖ - студенттің өзіндік жұмысы. Студент ұйге берілген тапсырмаларды орындайды, өз бетімен меңгереді.
І. Пәннің мақсаттары мен міндеттері, оның оқу процесіндегі рөлі.
Қосалқы тариси пән-тарисшыға әдістеме мен тариси зерттеу тесникасын ұйрететін ғылыми пән. Бұл жылнамалық мәтін болсын, көне тиын, елтаңба, карта немесе таспа жазбасы болсын, тарихи деректердің мазмұнын тереңдете түсінуге мұмкіндік беретін деректердің мазмұнын тереңдете түсінуге мұмкіндік беретін өзіндік лаборатория. Қосымша тариси пән курсы тарис факультеттердің оқу жоспарына енгізілген. Сонымен қоса семинар сабақтарына ең маңыздылары енгізілген: палеография, сронология, метрология, нумизматика, тариси жағрапия, топонимика.

Пәнді оқыту мақсаты – тарисшының семинар сабағына пайда келтіретін теориялық білім беру және фактілерді зерттеу мен деректермен жұмысында Қосалқы тариси пән зеріттеулерінің әдістемесін көрсету.

Тариси зерттеу техникасы мен жекеше және жалпы әдістеме сұрақтарының талдамасы – пәннің міндеттері болып табылады. Курс материалына сұйене отырып, зерттеуші көне жазбалар мен қабықтағы жазуларды оқуды, бұрынғы жыл санағын қазіргі кездегі датағы аударып ертедегі салмақ, ұзындық, аудан өлшемдерінің мәнін ашып, көне тиындардың пайда болу кезін, уақытын мөлшерлеп, кейбір тариси жағрапия мәліметтерін пайдалануды ұйымдастыра алады.
ІІ. Жұмыс оқу бағдарламасының басқа пәндермен келісім саттамасы


Р/С

Прекреквизиттер (пәннің алдына міндетті тұрде игерілуге қажетті пәндер)

Постреквизиттер (пәннен кейін өтілетін, осы пәнге сұйенетін пәндер)

Кафедра


Кафедра қабыл-даған шешім,

Саттамасы

№ кұні


1.

Қазақстан тарисы

Ежелгі және орт. ғ.


Тарис кафедрасы


№ Саттама

-----------200 ж.


2.

Археологія


ІІІ. Оқу жоспарынан көшірме.
Семестр

Оқу жұктемесінің жалпы көлемі

Курстық жұмыс

Қорытынды бақылау

Апта саны

Жалпы сағ саны

Соның ішінде

Лекция

Семинар

СӨЖ
1

2

3

4

5

6

7

8
І, ІІ

1

102

52

50

33
Емтисан


СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР (Rules):


 1. Сабақка кешікпеу керек.

 2. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы
  телефонды номеріп қою керек.

 3. Сабаққа іскер киіммен келу керек.

 4. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда
  деканатқа анықтама әкелу керек.

 5. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес
  өтелінеді.

Тапсырмаларды орындамаған жағдайда корытынды баға төмендетіледі.


Жалпы мәліметтер

 1. Лектор: Апашева Сабира Нұрбайкызы

Тарис кафедрасы.

№1 корпус, 33 кабинет

Телефон: 225

Кафедрада болу уакыты: 8^0-18°° дейін 1. Курсты еткізу уақыты және орны


Аты-жөні

Курсты өткізу уакыты, орны

Байланыстырушы мәліметАудиториялык сабактар

ОБСӨЖ

Телефон

1

Апашева С.Н.

Лекция

Уакыты


Ауд

Уакыт

Ауд


тел:

каб:


корпус:

2

Мейірбеков М

Практика

Уакыты


Ауд

Уакыт
Ауд

тел:

каб:


корпус:

Каталог: CDO -> Sillabus -> Tar
Tar -> Лекция: 3 Практикалық/семинар: 6 СӨЖ: 99 Барлық сағат саны: 135 Аралық бақылаулар саны:
Tar -> Семинар: 248 сағат обтөЖ: 124 сағат ТӨЖ: 40 сағат Барлығы: 412 сағат І аб-30 балл ІІ аб-30 балл Емтихан-40 балл
Tar -> «Физикалық географияны аудандастыру» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 45 сағат СӨЖ: 45 сағат обсөЖ: 45 сағат Барлық сағат саны: 135 сағат Аралық бақылаулар саны: 2(60 балл)
Tar -> Лекция:: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64 Барлық сағат саны: 90
Tar -> Лекция: 30 сағат Семинар: 20 сағат СӨЖ: 130сағат Барлық сағат саны: 180 сағат Аралық бақылаулар саны: 2 (60 балл)
Tar -> «Жалпы гидрология» пәні бойынша
Tar -> Лекция: 20 Практикалық: Семинар: 6 Лабораториялық: СӨЖ: 64
Tar -> Лекция: 30 сағат СӨЖ: 30 сағат обсөЖ: 30 сағат Барлық сағат саны: 90 сағат
Tar -> Лекция: 15 Семинар: 15 СӨЖ: 30 обсөЖ: 30 Барлық сағат саны: 90 Емтихан: 1 Ағымдағы бақылау саны: кредит бойынша: 2


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет