Лекция в әңгіме с талап-тілектер d сабақ Eбет11/12
Дата28.04.2016
өлшемі1.61 Mb.
түріЛекция
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Штерн В.$$$ 541 Е


Ақыл –ой әрекетінің кезеңдеп қалыптасу теориясының авторлары:

А

Л.С.Выготский, Ж.Пиаже, П.Я.Гальперин

В

Б.Скиннер, Л.Ланда

С

Н.А. Менчинская, Д.Н. Богоявленский

D

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов

E

П.Я. Гальперин, Н.Ф.Талызина$$$ 542 А


«Оқыту дамудың соңында қалмайды, керісінше, дамуды жетектейді» деген қазіргі оқытудың концептуалды принципін енгізген:

А

Л.С.Выготский

В

Б.Скиннер

С

Н.А. Менчинская

D

Д.Б. Эльконин

E

П.Я. Гальперин$$$ 543 D


Оқудың, оқу іс-әрекетінің нәтижесі:

А

Іс-әрекет

В

Үйренуге жарамдылық

С

Іскерлік

D

Меңгеру

E

Дағды$$$ 544 А


Оқу материалын оқушыға нақты, түсінікті етіп бере білу; пәнге қызығушылық тудыру; белсенді өзбеттілік ой тудыру. Қиын материалды жеңіл, түсініксізді-түсінікті қылып бере білу қабілеттілігі:

А

Дидактикалық қабілеттілік

В

Академиялық қабілеттілік

С

Перцептивті қабілеттілік

D

Сөйлей алу қабілеттілігі

E

Ұйымдастырушылық қабілеттілігі$$$ 545 B


Мұғалімнің өз пәнін терең де ауқымды түрде меңгеруі, ғылыми жаңалықтарды үнемі бақылап отыру, шағын болса да ғылыми жұмыс атқару:

А

Дидактикалық қабілеттілік

В

Академиялық қабілеттілік

С

Перцептивті қабілеттілік

D

Сөйлей алу қабілеттілігі

E

Ұйымдастырушылық қабілеттілігі$$$ 546С

Оқушының ішкі жан дүниесіне үңіле білу қабілеттілігі; психологиялық байқағыштық, түсіну, талдау:

А

Дидактикалық қабілеттілік

В

Академиялық қабілеттілік

С

Перцептивті қабілеттілік

D

Сөйлей алу қабілеттілігі

E

Ұйымдастырушылық қабілеттілігі$$$ 547 D


Ойды нақты, анық, түсінікті түрде жеткізе алу қабілеттілігі, мимика, пантомимиканы қолдану. Ұстаз сөзі үнемі оқушыларға арналуы:

А

Дидактикалық қабілеттілік

В

Академиялық қабілеттілік

С

Перцептивті қабілеттілік

D

Сөйлей алу қабілеттілігі

E

Ұйымдастырушылық қабілеттілігі$$$ 548 Е


Оқушы ұжымын ұйымдастыру; өзінің ұйымдастыру жұмысын дұрыс жүргізу. Дұрыс жоспарлау, бақылау:

А

Дидактикалық қабілеттілік

В

Академиялық қабілеттілік

С

Перцептивті қабілеттілік

D

Сөйлей алу қабілеттілігі

E

Ұйымдастырушылық қабілеттілігі$$$ 549 А


Дамудың негізі және шарты ретінде қабылданатын заттық әлеуметтік- мәдени тәжірибені меңгеруге бағытталған оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастыру – бұл:

А

Педагогикалық іс-әрекет пәні

В

Педагогикалық іс-әрекет мазмұны

С

Педагогикалық іс-әрекет құралы

D

Педагогикалық іс-әрекет әдістері

E

Педагогикалық іс-әрекет мінездемесі$$$ 550 С


Алғаш рет … 20 - жылдары педалогия және рефлексология туралы еңбектерде кездесті (И.П. Павлов, В.М. Бехтеров, А.А. Ухтомский, С.Г. Шацкий):

А

Қарым-қатынас технологиясы

В

Тәрбие технологиясы

С

Педагогикалық технология

D

Технология

E

Іс-әрекет технологиясы$$$ 551 С


Оқытушының әрекетін жаңартатын технологиялық құрылым және соңғы жоспарланған нәтиженің кепілдік беруі (Қараев Ж.А.):

А

Оқыту технологиясы

В

Тәрбие технологиясы

С

Педагогикалық технология

D

Технология

E

Білім беру технологиясы$$$ 552 Е


Педагогикалық технологиялардың жауап беретін шарттары:

А

Оқытудағы бей-берекетсіздік пен дайындықсыздықты, тосыннан жасалған әрекетті жою

В

Оқушының оқу-танымдық қызметінің құрылымы мен мазмұнын анықтайтын оқу-тәрбие процесінің жобасына негізделу

С

Оқу мақсатын диагностикалық зерттеу жолымен анықтап, оның меңгерілу сапасын дәл тексеріп бағалау

D

Практикада оқу процесінің толықтығын қамтамасыз ету

E

Барлығы дұрыс$$$ 553 Е


Оқытудың мақсаты; білім берудің мазмұны; педагогикалық өзара әрекеттестіктің құралы; ұйымдастыру; оқушы; оқытушы; әрекеттің нәтижесі

А

Педагогикалық технологиясына тән белгілер

В

Педагогикалық технологиялардың білім беру мекемелеріндегі жауап беретін шарттары

С

Педагогикалық технология түрлері

D

Оқыту технологиясын ұйымдастыру

E

Оқыту технологиясының құрылымы$$$ 554 Е


Педагогикалық технологияға тән белгілер:

А

Мақсат-міндеттерге сәйкес нақты күтілетін нәтижеге қол жеткізудегі педагогикалық ой-пікірлер

В

Қатаң түрде қойылған мақсатқа сәйкес оқушыларға мемлекеттік білім беру стандарты деңгейін берік меңгертуге кепілдік бере алатындай педагогикалық әрекеттің технологиялық тізбегін құру

С

Әрбір оқушының жеке дара ерекшеліктеріне сәйкес оның білім беру қажеттілігін қамтамасыздандыруда оқытушы мен оқушының өзара байланысты әрекеттерін алдын ала білу

D

Оқытушылардың педагогикалық технология элементтерін кезеңдеп және жүйелі түрде меңгеруі; өлшем мен көрсеткіштерден тұратын диагностикалық процедуралар, іс-әрекет нәтижесін өлшеу жолдары

E

Барлығы дұрыс$$$ 555 Е


Білім беру, білім беру мазмұны, оқыту, тәрбиелеу, әлеуметтендіру, жеке даралық, бейімделу, әлеуметтік тәжірибе және т.б.:

А

Философиялық категория

В

Жалпы ғылыми категория

С

Жеке ғылыми категория

D

Арнайы педагогикалық категориялар

E

Педагогикамен тікелей байланыстағы ғылыми ұғымдар$$$ 556 Е


Хабарламалық дамытушы әдістер:

А

Оқу материалын проблемалы баяндау, эвристикалық әңгіме, пікірталас, зерттеу жұмысы, кіші топтарда студенттердің ұжымдық ойлау іс-әрекеті

В

Оқу материалын мазмұндау, үлгіге байланысты тапсырмаларды орындау

С

Студенттердің өзбеттік жұмыс формалары

D

Конспект, аннотация

E

Лекция, әңгіме, түсіндіру, оқу фильмдерін демонстрациялау, педагогикалық әдебиеттермен өз беттік жұмыс, білім беру бағдарламаларымен өз бетімен жұмыс$$$ 557 B


Репродуктивті әдістер:

А

Оқу материалын проблемалы баяндау, эвристикалық әңгіме, пікірталас, зерттеу жұмысы, кіші топтарда студенттердің ұжымдық ойлау іс-әрекеті

В

Оқу материалын мазмұндау, үлгіге байланысты тапсырмаларды орындау

С

Студенттердің өзбеттік жұмыс формалары

D

Конспект, аннотация

E

Лекция, әңгіме, түсіндіру, оқу фильмдерін демонстрациялау, педагогикалық әдебиеттермен өз беттік жұмыс, білім беру бағдарламаларымен өз бетімен жұмыс$$$ 558 А


Тәжірибелер, жаттығулар, оқу-танымдық еңбек, дидактикалық ойындар

А

Практикалық әдістер

В

Көрнекілік әдістері

С

Сөздік әдістер

D

Кітаппен жұмыс

E

Видеоәдіс$$$ 559 B


Иллюстрациялар, демонстарациялар, оқушылардың бақылауы

А

Практикалық әдістер

В

Көрнекілік әдістері

С

Сөздік әдістер

D

Кітаппен жұмыс

E

Видеоәдіс$$$ 560 С


Түсіндіру, әңгімелесу, әңгіме, нұсқау беру

А

Практикалық әдістер

В

Көрнекілік әдістері

С

Сөздік әдістер

D

Кітаппен жұмыс

E

Видеоәдіс$$$ 561 D


Оқу, меңгеру, көз жүгіртіп қарап шығу, мазмұндау, жоспар құру

А

Практикалық әдістер

В

Көрнекілік әдістері

С

Сөздік әдістер

D

Кітаппен жұмыс

E

Видеоәдіс$$$ 562 Е


Қарап шығу, білім алу, «электрондық мұғалім» бақылауымен жұмыс, жаттығу орындау, бақылау

А

Практикалық әдістер

В

Көрнекілік әдістері

С

Сөздік әдістер

D

Кітаппен жұмыс

E

Видеоәдіс$$$ 563 А


Білім «дайын» күйінде ұсынылады.Мұғалім әр түрлі тәсілдерді қолдану арқылы білімді қабылдауға көмектеседі. Білімді ой елегінен өткізу, есте сақтау. Білімді қабылдату барысында мәлімет көзінің барлығын қолдану (сөз, көрнекілік т.б.):

А

Түсіндірмелі-иллюстративтік әдіс

В

Репродуктивтік әдіс

С

Проблемалық мазмұндау әдісі

D

Жекелей-ізденіс (эвристикалық) әдіс

E

Зерттеушілік әдіс
$$$ 564 B
Білім «дайын» күйінде беріледі. Мұғалім білімді мәлімдеп қана қоймайды, оны түсіндіреді. Оқушылар білімді саналы түрде меңгереді және есте сақтайды. Бірнеше рет қайталау білімді бекітеді. Меңгеру - өлшемі дұрыс қайта жаңғырту.

А

Түсіндірмелі-иллюстративтік әдіс

В

Репродуктивтік әдіс

С

Проблемалық мазмұндау әдісі

D

Жекелей-ізденіс (эвристикалық) әдіс

E

Зерттеушілік әдіс$$$ 565 С


Орындаушылықтан шығармашылық іс-әрекетке өту. Мұғалім проблеманы зерттеу жолын көрсетеді.Оқушылар танымдық қиыншылықты шешу жолдарымен танысады.

А

Түсіндірмелі-иллюстративтік әдіс

В

Репродуктивтік әдіс

С

Проблемалық мазмұндау әдісі

D

Жекелей-ізденіс (эвристикалық) әдіс

E

Зерттеушілік әдіс$$$ 566 D


Оқушылар білімді өздігінен іздестіру нәтижесінде алады. Мұғалім жаңа білімді іздестіруді ұйымдастырады.Оқушылар мұғалімнің басшылығымен талдайды, саралайды, салыстырады, жалпылайды, қорытындылайды.Нәтижесіне берік те саналы білім қалыптасады:

А

Түсіндірмелі-иллюстративтік әдіс

В

Репродуктивтік әдіс

С

Проблемалық мазмұндау әдісі

D

Жекелей-ізденіс (эвристикалық) әдіс

E

Зерттеушілік әдіс$$$ 567 Е

Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет