Лекция в әңгіме с талап-тілектер d сабақ Eбет3/12
Дата28.04.2016
өлшемі1.61 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Оқытудың ынталандыру және мотивациялау әдістері:

А

Танымдық ойындар

В

Әңгіме

С

Тест

D

Бақылау

E

Көркемдік тәжірибелер
50
Оқыту дегеніміз:

А

Оқушыны заман талабына сай оқыту

В

Алған ғылыми ілімді дамыту

С

Оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынас

D

Дәлелденген ғылыми ілімді меңгерту

E

Тәрбие теориясы
51
Жаңа сабақты меңгеру маңызы неде?

А

Өткен сабақты қайталауға мән беру

В

Сұрақтарды оқыту

С

Мәлімет беру

D

Білімділікке бейімдеу

E

Жаңа тақырыпты қайталау52

Көздеген мақсатқа жетудің бірыңғайланған тәсілдері, тәртіпке келтірілген қызмет жүйесі:

А

Әдіс

В

Әдістеме

С

Әзірлеме

D

Аннотация

E

Рецензиялау53

Әдістер жиынтығы; Оқыту немесе ғылымды зерттеу әдістері туралы ілім; Педагогиканың жеке пәндерден берілетін білім көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін саласы:

А

Әдіс

В

Әдістеме

С

Әзірлеме

D

Аннотация

E

Рецензиялау
54
Ғылыми педагогикалық әдебиеттерді талдау, индукция, дедукция, жіктеу, аналогия, салыстыру:

А

Педагогикалық зерттеулердің теориялық әдістері

В

Педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық әдістері

С

Субъективті әдістер

D

Объективті әдістер

E

Негізгі әдістер
55
Оқытудың жалпы теориясының негізін қалаған:

А

Аристотель

В

Платон

С

Выготский Л.С.

D

Коменский Я.А.

E

Штерн В.
56
Ақыл –ой әрекетінің кезеңдеп қалыптасу теориясының авторлары:

А

Л.С.Выготский, Ж.Пиаже, П.Я.Гальперин

В

Б.Скиннер, Л.Ланда

С

Н.А. Менчинская, Д.Н. Богоявленский

D

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов

E

П.Я. Гальперин, Н.Ф.Талызина57

«Оқыту дамудың соңында қалмайды, керісінше, дамуды жетектейді» деген қазіргі оқытудың концептуалды принципін енгізген:

А

Л.С.Выготский

В

Б.Скиннер

С

Н.А. Менчинская

D

Д.Б. Эльконин

E

П.Я. Гальперин58

Оқудың, оқу іс-әрекетінің нәтижесі:

А

Іс-әрекет

В

Үйренуге жарамдылық

С

Іскерлік

D

Меңгеру

E

Дағды59

Оқу материалын оқушыға нақты, түсінікті етіп бере білу; пәнге қызығушылық тудыру; белсенді өзбеттілік ой тудыру. Қиын материалды жеңіл, түсініксізді-түсінікті қылып бере білу қабілеттілігі:

А

Дидактикалық қабілеттілік

В

Академиялық қабілеттілік

С

Перцептивті қабілеттілік

D

Сөйлей алу қабілеттілігі

E

Ұйымдастырушылық қабілеттілігі
60
Мұғалімнің өз пәнін терең де ауқымды түрде меңгеруі, ғылыми жаңалықтарды үнемі бақылап отыру, шағын болса да ғылыми жұмыс атқару:

А

Дидактикалық қабілеттілік

В

Академиялық қабілеттілік

С

Перцептивті қабілеттілік

D

Сөйлей алу қабілеттілігі

E

Ұйымдастырушылық қабілеттілігі61

Оқушының ішкі жан дүниесіне үңіле білу қабілеттілігі; психологиялық байқағыштық, түсіну, талдау:

А

Дидактикалық қабілеттілік

В

Академиялық қабілеттілік

С

Перцептивті қабілеттілік

D

Сөйлей алу қабілеттілігі

E

Ұйымдастырушылық қабілеттілігі62

Ойды нақты, анық, түсінікті түрде жеткізе алу қабілеттілігі, мимика, пантомимиканы қолдану. Ұстаз сөзі үнемі оқушыларға арналуы:

А

Дидактикалық қабілеттілік

В

Академиялық қабілеттілік

С

Перцептивті қабілеттілік

D

Сөйлей алу қабілеттілігі

E

Ұйымдастырушылық қабілеттілігі63

Оқушы ұжымын ұйымдастыру; өзінің ұйымдастыру жұмысын дұрыс жүргізу. Дұрыс жоспарлау, бақылау:

А

Дидактикалық қабілеттілік

В

Академиялық қабілеттілік

С

Перцептивті қабілеттілік

D

Сөйлей алу қабілеттілігі

E

Ұйымдастырушылық қабілеттілігі64

Дамудың негізі және шарты ретінде қабылданатын заттық әлеуметтік- мәдени тәжірибені меңгеруге бағытталған оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастыру – бұл:

А

Педагогикалық іс-әрекет пәні

В

Педагогикалық іс-әрекет мазмұны

С

Педагогикалық іс-әрекет құралы

D

Педагогикалық іс-әрекет әдістері

E

Педагогикалық іс-әрекет мінездемесі
65
Алғаш рет … 20 - жылдары педалогия және рефлексология туралы еңбектерде кездесті (И.П. Павлов, В.М. Бехтеров, А.А. Ухтомский, С.Г. Шацкий):

А

Қарым-қатынас технологиясы

В

Тәрбие технологиясы

С

Педагогикалық технология

D

Технология

E

Іс-әрекет технологиясы66

Оқытушының әрекетін жаңартатын технологиялық құрылым және соңғы жоспарланған нәтиженің кепілдік беруі (Қараев Ж.А.):

А

Оқыту технологиясы

В

Тәрбие технологиясы

С

Педагогикалық технология

D

Технология

E

Білім беру технологиясы67

Педагогикалық технологиялардың жауап беретін шарттары:

А

Оқытудағы бей-берекетсіздік пен дайындықсыздықты, тосыннан жасалған әрекетті жою

В

Оқушының оқу-танымдық қызметінің құрылымы мен мазмұнын анықтайтын оқу-тәрбие процесінің жобасына негізделу

С

Оқу мақсатын диагностикалық зерттеу жолымен анықтап, оның меңгерілу сапасын дәл тексеріп бағалау

D

Практикада оқу процесінің толықтығын қамтамасыз ету

E

Барлығы дұрыс68

Оқытудың мақсаты; білім берудің мазмұны; педагогикалық өзара әрекеттестіктің құралы; ұйымдастыру; оқушы; оқытушы; әрекеттің нәтижесі

А

Педагогикалық технологиясына тән белгілер

В

Педагогикалық технологиялардың білім беру мекемелеріндегі жауап беретін шарттары

С

Педагогикалық технология түрлері

D

Оқыту технологиясын ұйымдастыру

E

Оқыту технологиясының құрылымы69

Педагогикалық технологияға тән белгілер:

А

Мақсат-міндеттерге сәйкес нақты күтілетін нәтижеге қол жеткізудегі педагогикалық ой-пікірлер

В

Қатаң түрде қойылған мақсатқа сәйкес оқушыларға мемлекеттік білім беру стандарты деңгейін берік меңгертуге кепілдік бере алатындай педагогикалық әрекеттің технологиялық тізбегін құру

С

Әрбір оқушының жеке дара ерекшеліктеріне сәйкес оның білім беру қажеттілігін қамтамасыздандыруда оқытушы мен оқушының өзара байланысты әрекеттерін алдын ала білу

D

Оқытушылардың педагогикалық технология элементтерін кезеңдеп және жүйелі түрде меңгеруі; өлшем мен көрсеткіштерден тұратын диагностикалық процедуралар, іс-әрекет нәтижесін өлшеу жолдары

E

Барлығы дұрыс
70
Білім беру, білім беру мазмұны, оқыту, тәрбиелеу, әлеуметтендіру, жеке даралық, бейімделу, әлеуметтік тәжірибе және т.б.:

А

Философиялық категория

В

Жалпы ғылыми категория

С

Жеке ғылыми категория

D

Арнайы педагогикалық категориялар

E

Педагогикамен тікелей байланыстағы ғылыми ұғымдар
71
Хабарламалық дамытушы әдістер:

А

Оқу материалын проблемалы баяндау, эвристикалық әңгіме, пікірталас, зерттеу жұмысы, кіші топтарда студенттердің ұжымдық ойлау іс-әрекеті

В

Оқу материалын мазмұндау, үлгіге байланысты тапсырмаларды орындау

С

Студенттердің өзбеттік жұмыс формалары

D

Конспект, аннотация

E

Лекция, әңгіме, түсіндіру, оқу фильмдерін демонстрациялау, педагогикалық әдебиеттермен өз беттік жұмыс, білім беру бағдарламаларымен өз бетімен жұмыс72

Репродуктивті әдістер:

А

Оқу материалын проблемалы баяндау, эвристикалық әңгіме, пікірталас, зерттеу жұмысы, кіші топтарда студенттердің ұжымдық ойлау іс-әрекеті

В

Оқу материалын мазмұндау, үлгіге байланысты тапсырмаларды орындау

С

Студенттердің өзбеттік жұмыс формалары

D

Конспект, аннотация

E

Лекция, әңгіме, түсіндіру, оқу фильмдерін демонстрациялау, педагогикалық әдебиеттермен өз беттік жұмыс, білім беру бағдарламаларымен өз бетімен жұмыс73

Тәжірибелер, жаттығулар, оқу-танымдық еңбек, дидактикалық ойындар

А

Практикалық әдістер

В

Көрнекілік әдістері

С

Сөздік әдістер

D

Кітаппен жұмыс

E

Видеоәдіс74


Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет