Лекциялар 30 с Лабораториялық сабақтар 15с СӨЖ 45с обсөЖ 45сбет9/10
Дата25.04.2016
өлшемі1.65 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

“Химия және биология” факультеті.

Биология кафедрасы.
“Химиялық технология ” пәні бойынша 050112 «Химия»
мамандықтарының студенттері үшін

БАҚЫЛАУ ТҮРЛЕРІ :

А) Тестілік сауалнамалар


Б) Жазбаша бақылау жұмыстары
В) Коллоквиумдар
Г) Сөзжұмбақтар
Д)Бақылау сұрақтары

Жетісай 2007 ж

Тестілік сауалнамалар

1. Минералды тыңайтқыштардың пайдасы жөніндегі теорияның, агрохимияның негізін салушы:

A) Ломоносов М.

B) Павлов М.

C) Бертолле К.

D) Аррениус С.

E) Либих Ю.

2. Темір (II) оксиді мен темір (III) оксидінің қоспасының 37 грамын сутегімен тотықсыздандырғанда темірдің 28 грамы алынды. Қоспадағы оксидтердің массалық үлестерін анықтаңыз.

A) 83% FeO және 17%; Fe2O3

B) 73% FeO және 27% Fe2O3;

C) 68% FeO және 32% Fe2O3.

D) 65% FeO және 35%; Fe2O3

E) 90% FeO және 10%; Fe2O3

3. Химиялық синтез арқылы және өсімдіктерден алынатын жоғарғы молекулалы полимер:

A) Гликоген.

B) Крахмал.

C) Резеңке.

D) Целлюлоза.

E) Каучук.

4.екі үрдісте де тепе-теңдікті оңға ығыстыратын жағдай

A) SO2 концентрациясының кемуі

B) қысымның кемуі

C) реакция өнімінің концентрациясының кемуі

D) реакция өнімінің концентрацияның артуы

E) температураның артуы
5.

тепе-теңдікті оңға ығыстыратын жағдай

A) температураны төмендету және қысымды көтеру

B) температураны төмендету және катализатор

C) CO концентрациясын арттыру

D) температураны көтеру және қысымды арттыру

E) температураны көтеру және қысымды төмендету

6. 95% метаны бар 1 м3 (қ.ж.) табиғи газды жағу үшін қажет оттектің көлемі:

A) 2,9 м3.

B) 1,9 м3.

C) 3 м3.

D) 3,8 м3.

E) 0,95 м3.

7. Полиэтилен 

A) химиялық, жасанды

B) әрі табиғи, әрі химиялық полимер болады.

C) табиғи, жануар текті

D) химиялық, синтетикалық

E) табиғи, өсімдік текті

8. Күйдіргіш натрды пайдаланатын жағдай:

A) мұнайды тазарту үшін.

B) бордосс қоспасын дайындау үшін.

C) көмір қышқыл газын анықтау үшін.

D) сөндірілген әкті алу үшін.

E) аккумуляторда қолдану үшін.

9. Мыс (II) сульфаты ерітіндісін электролиздегенде қандай заттар алынады? (электродтар инертті)

A) H2, O2;

B) Cu, SO3.

C) Cu, H2;

D) Cu, O2;

E) Cu, SO2;

10. Каучук алу реакциясы:

A) Гидролиз.

B) Эфирлену.

C) Поликонденсация.

D) Изомерлену.

E) Полимерлену
11.Табиғи газдың басты құрам бөлігі

A) этан


B) метан*

C) пентан

D) пропан

E) бутан.

12. Фенолформальдегид шайырының макромолекуласының пішіні 

A) тармақты*

B) жасанды полимер.

C) торлы


D) табиғи

E) сызықтық

13.Төмендегі формулалардың қайсысы бокситке сәйкес келеді?

A) Аl2O3

B) K2OAl2O36SіO2

C) Al2O3n H2O

D) Al2O32SіO22 H2O

E) Na2OAl2O32SіO2

14.Ең алғашқы синтетикалық каучукты алған Совет химигі:

A) Казанский Б.

B) Лебедев С.*

C) Зелинский Б.

D) Бутлеров А.

E) Марковников В.

15. Мұнайды фракциялауда дизельдік жағар майын алатын көмірсутек қоспасы:

A) Газойль.

B) Лигроин.

C) Бензин.

D) Мазут.

E) Керосин.

16.Поликонденсация реакциясы нәтижесінде алынатын зат:

A) Полипропилен.

B) Бутадиенстирол.

C) Фенолформальдегидті шайыр.*

D) Полистирол.

E) Полиэтилен.

17. Қандай жағдайда болаттан жасалған өнім бұйымдары коррозиядан сақталмайды?

A) болат маймен майланса;

B) болат мыспен жанасса;*

C) болат мырышпен жанасса.

D) болат бояумен сырланса;

E) болат хроммен жанасса;

18. Табиғи каучуктің отаны:

A) Америка.

B) Бразилия.*

C) Аргентина.

D) Қытай.

E) Испания.

19. Мазуттан алынбайтын зат

A) вазелин

B) отын

C) глюкоза*D) гудрон

E) парафин

20. Фенолформальдегид шайырын алу үшін қолданылатын зат:

A) С6Н4 - (NO2)2.

B) С6Н5 - CH3.

C) С6Н5ОН.

D) С6Н5 - NO2.

E) С6Н5 - NH2.

21. Кәдімгі шыны құрамына қандай заттар кіреді ?

А) Na2O, SiO2

В) Na2O, СаO, SiO2

С) К2О, СаO, SiO2

Д) Na2O, СаO, SiO, В2О3, АІ2О3

Е) Na2O, СаO

22. Металл карбонатын қышқылмен өңдегенде не түзіледі?

А) С (қ)


В) O2 (г)

С) СO (г)

Д) СO2 (г)

Е) СO3

23. Цемент құрамына кіретін негізгі компаненттер қайсы?

А) Са(ОН)2, SiO2, Н2 О

В) СаSO4, SiO2, Н2 О

С) СаO, SiO2 АІ2О3

Д) Мg CI2, MgO

Е) Na2O, СаO

24. Қандай зат құрғақ мұз деп аталады?

А) Н2 О

В) қатты СO2

С) СO2

Д) Н2 О СO3

Е) СO3

25. Бір кен орнынан құрамы мынадай көмір өндіріледі (%) : С-82,2; Н-4,6; S-1,0; О-4,0; N-1,2; Н2 О -1,0; күл-6,0. Осындай көмірдің 1 кг жануы үшін ауаның қандай көлемі (м2) қажет?

А) 1,5


В)1,7

С) 7,5


Д) 8,5

Е) 6,8


26. Алюминийді өндірісте қандай жолмен алады?

А) АІ2 О3 + Н2

В) АІ2 О3 +СО →

С) АІ2 О3 + Мg →


Д) АІ2 О3 тұрақты ток

Е) АІ2 О3 + Н2 О →

27. Мына физикалық қасиеттердің қайсысы алюминийге тән?

А) Жартылай өткізгіш

В) Қызғылт- қара түсті

С) Электр тогы мен жылуды жақсы өткізеді.

Д) Ауыр металл

Е) Жеңіл металл

28. Алюминийді электролиз әдісімен өндіргенде алюминий оксидіне- криолит (Na3 AIF6) не үшін қосылады?

А) Электр өткізгіштігін арттыру үшін

В) АІ2 О3 –дің еріту үшін

С) АІ2 О3 –нің балқу температурасын төмендету үшін

Д) Электр өткізгіштігін азайту үшін

Е) Электр өткізгіштігін тоқтату үшін

29. Массасы 2,1 г магний мен алюминийден тұратын қоспа тұз қышқылымен әрекеттескенде 2,24л (қ.ж.) сутек бөлінген. Бастапқы қоспаның құрамы қандай?

А) 72% АІ, 28% Mg

В) 45% АІ, 55% Mg

С) 50% АІ, 50% Mg

Д) 42,86 % АІ, 57,14% Mg

Е) 65% АІ, 24% Mg

30. Массасы 2т глиноземнен (АІ2 О3) 1 т алюминий алынса, өнімнің шығымы қандай?

А) 93,7%

В) 95,24%

С) 98,2%


Д) 99,3 %

Е) 94,5%


31. Термиттің жану реакциясының нәтижесінде

8АІ + 3Fe3O4 = 4 АІ2 О3 + 9Fe + 800кДж

160кДж жылу бөлінсе қанша алюминий реакцияға түскен?

А) 86,4г


В) 8,6г

С) 43,2г


Д) 4,32г

Е) 4,43г


32. Жер қыртысында ең көп таралған металл?

А) Fe


В) Ті

С) АІ


Д) Са

Е) К


33. Электротехникада қыздыру лампаларын жасау үшін қандай металдан жасалған сым пайдаланылады?

А) АІ


В) Сu

С) Мо


Д) W

Е) Fe


34. Массасы 234грамм натрий хлориді балқымасын электролиздегенде неше грамм металл Na түзіледі?

А) 23


В) 46

С) 69


Д) 92

Е) 43


35. Темір (ІІІ) оксидіндегі темірдің массалық үлесі қандай?

А) 40%


В) 55,8%

С) 68,4%


Д) 70 %

Е) 94,5%


36. Fe + O2 → қыздырған кезде реакция нәтижесінде темірдің қай оксиді түзіледі?

А) FeO


В) Fe2O3

С) Fe3O4

Д) FeO3

Е) Fe2O

37. Темірді өнеркәсіпте қандай әдіспен алады?

А) Fe2O3 + Н2

В) Fe3O4 + С→

С) Fe3O4 + АІ →

Д) Fe2O3 + СО

Е) Fe2O + К

38. Темірді қай кеннен өндірген тиімдірек?

А) Гематит Fe2O3

В) Магнетит Fe3O4

С) Лимонит Fe2O3 * nН2 О

Д) Сидерит FeСO3

Е) Фосфорит FeР2O

39. Құрамында 95% темірі бар 1 т құйма алу үшін, құрамында 78% темір оксиді бар қызыл теміртастан қанша кг қажет?

А) 950

В) 1375

С) 1600


Д) 1740

Е) 1820


40. Құрамында 10 % қоспасы бар темір (ІІІ) оксидінен тұратын 200г темір рудасын толық тотықсыздандыру үшін неше кг көміртегі қажет?

А) 40,5


В) 4,05

С) 20,25


Д) 2,25

Е) 3,45


41. Алкендердің өндірістік алу жолдары қандай?

А) Крекинг

В) Изомеризация

С) Озондау

Д) Гидрлеу

Е) Гидратация

42. Егер жану өміндерінің мольдік қатынасы 4:4 болса, қандай көмірсутек жанған?

А) Бутан


В) Бутен

С) Пропен

Д) Бутин

Е) Бутадиен

43. Этанолды мына реакциялардың қайсысы арқылы алуға болады?

А) Этиленді гидрлеу

В) Этиленді катализатор қатысында гидратациялау

С) Этанды сутексіздендіру

Д) Этиленді бромдау

Е) Этиленді гидрохлорлау

44. Ацетиленді карбидтік әдіспен алудың кемшілігі неде?

А) Таза өнім түзілмейді

В)

С)

Д)Е)
45.шикізаттан дайын өнім алуға дейінгі өнім алуға дейінгі барлық операциялық жиынтығы

А) Шикізат

В) Өндіріс*

С) технология

Д) процесс

Е) аппарат


46 .халық шаруашылығына химиялық әдістер, процестер мен материалдарды енгізуді не деп атайды

А) химиялық технология

В) Өндіріс

С) Механикалық технология

Д) Химияландыру

Е) процесс


47.Заманауи өнеркәсіп ,ауыл-шаруашылығы, адам тұрмысында қазіргі уақытта қанша пластмасса өнімдері қолданылады

А) 20000


В) 80 000

С) 50 000

Д) 10 000

Е) 50 0000


48. апатит пен фосфоритті суперфосфатқа айналдыруда қандай қышқыл қолданылады

А) Күкірт қышқылы

В) Тұз қышқылы

С) Күкіртті қышқыл

Д) азот қышқылы

Е) фосфор қышқылы


49.Берілген кәсіпорынның өнім өндіруге жұмсалған қаржылық шығынын не деп атайды
А) Жалпы зауыттық шығын

В) қауіпсіздік техникасы.

С) Цехтық қаржылық шығын

Д) өнімнің толық өзіндік құны

Е) қауіпсіздік техникасы.
50.адамның өндірісте процестерінің тікелей басқарудан бастап оны автоматты құрылғыларға беруі
А) Автоматтандыру

В) Механикаландыру

С) Химияландыру

Д) Механикалық технология

Е) химиялық технология

51. адамның физикалық еңбектің машинамен алмастыру.


А) Автоматтандыру

В) Механикаландыру

С) Химияландыру

Д) химиялық технология

Е) Механикалық технология

52 Автоматтандыру кезінде қолданылмайтын прибор

А) Орындаушы механизм.

В) Реттеушімеханизм.

С) өлшегіш.

Д) Датчик

Е) синхрофазатрон

53. дайын өнім бірлігін (1 т немесе 1 кг) алуға жұмсалған шикі зат жылу, электр энергиясы және да басқа да материалдардың мөлшерін айтады

А) Жұмсалу коэффициенті

В) материалдық баланс

С) Аппараттар жұмысының өнімділігі.

Д) Аппараттың жұмысының интенсивтігі

Е) Аппараттың жұмысының интен қуаты

54.технологиялық операцияға түскен заттар (кіріс) және алынған заттардың (шығыс) массасының қарым-қатынасын көрсететін көрсеткіш.

А) Жұмсалу коэффициенті

В) материалдық баланс

С) Аппараттар жұмысының өнімділігі.

Д) Аппараттың жұмысының интенсивтігі

Е) Аппараттың жұмысының интен қуаты
55. түзілген өнім мөлшерлерінің немесе қайта өндірілген шикі заттың () уақыт бірлігіне () қатынасын көрсететін көрсеткіш
А) Жұмсалу коэффициенті

В) материалдық баланс

С) Аппараттар жұмысының өнімділігі.

Д) Аппараттың жұмысының интенсивтігі

Е) Аппараттың жұмысының интен қуаты
56. Оптималды жұмыс жағдайындағы аппараттардың максималды мүмкін болатын өнімділігі

А) Жұмсалу коэффициенті

В) материалдық баланс

С) Аппараттар жұмысының өнімділігі.

Д) Аппараттың жұмысының интенсивтігі

Е) Аппараттың жұмысының интен қуаты


57. аппараттардың өнімділігінің оның қандай да бір өлшеміне қатынасы

А) Жұмсалу коэффициенті

В) материалдық баланс

С) Аппараттар жұмысының өнімділігі.

Д) Аппараттың жұмысының интенсивтігі

Е) Аппараттың жұмысының интен қуаты


58. Процесстер максимальді жылдамдықта өтуі үшін қандай технологиялық факторларды қолданбайды

А) Температураны өсіру.

В) Қысымды арттыру

С) Әрекеттесуші заттар концентрациясын төмендету

Д) Катализатор қолдану.

Е) Әрекеттесуші зат қоспалар араластыру


59. өнеркәсіпте өндіріс құралдарын немесе тұтыну бұйымдарын алу үшін қолданылатын заттарды қосылыстарды не деп атайды

А) Шикізат

В) Бастапқы материалдар

С) Жартылай фабрикат

Д) Аралық өнім

Е) Қосымша өнім


60. нақты бір өндіріске шикізат болып табылатын қосылыстарды материалдарды не деп атайды

А) Шикізат

В) Бастапқы материалдар

С) Жартылай фабрикат

Д) Аралық өнім

Е) Қосымша өнім

61 .Табиғи шикізатты алдын ала өнеркәсіпте қайта өндеу арқылы алынған материалдарды не деп атайды.
А) Шикізат

В) Бастапқы материалдар

С) Жартылай фабрикат

Д) Аралық өнім

Е) Қосымша өнім
62 шикізаттан немесе жартылай фабрикаттан алынған және берілген өндіріс орнында басқа өнім алуға бастапқы материал болып табылатын, жеке заттарды, материалдарды не деп атайды
А) Шикізат

В) Бастапқы материалдар

С) Жартылай фабрикат

Д) Аралық өнім

Е) Қосымша өнім
63. жанама химиялық реакциялар салдарынан өндірісте негізгі өнім мен бірге бөлінетін заттар мен қоспаларды не деп атайды
А) Шикізат

В) Бастапқы материалдар

С) Жартылай фабрикат

Д) Аралық өнім

Е) Қосымша өнім

64. техниканың нақты даму кезінде практикалық пайдалануға мүмкіндігі жоқ өндірістің қалдық өнімдерін не деп атайды

А) Қалдықтар

В) Екіншілік шикізат

С) Дайын соңғы өнім

Д) Аралық өнім

Е) Қосымша өнім
65. Қызмет уақыты біткен материалдар және материалдарды өндегенде қалдық ретінде бөлінетін бірақ соңғы өнімге қайта өңдеу экономикалық тиімді болатын өнімдерд не деп атайды А) Қалдықтар

В) Екіншілік шикізат

С) Дайын соңғы өнім

Д) Аралық өнім

Е) Қосымша өнім
66.Өндіріс орындарының халық шаруашылығының әр түрлі салаларына практикалық қолану үшін өндіретін заттарын немесе материалдарын не деп атайды

А) Қалдықтар

В) Екіншілік шикізат

С) Дайын соңғы өнім

Д) Аралық өнім

Е) Қосымша өнім

67.Электр энергиясы қандай технологиялық процестерде пайдаланылмайды

а) электрохимиялық/балқымалық ерітінділер электролизі

б) электротермиялық-/қыздыру

в) электромагниттік/рудаларды электромагниттік байыту

с) электростатикалық құбылыстарда

е)электродинамикалық процестерде


68. Жылу энергиясы қандай технологиялық процестерде пайдаланылмайды
А) регенттерді қыздыру үшін

В) кептіру,

С) буландыру,

Д)сублимация

Е) дистилляция

69. Ядролық энергия қандай технологиялық процестерде пайдаланылмайды

А) фенолформальдегид синтезі

В) қатаю


С) полимерлену,

Д) радиациялық химиялық процесстер

Е) балқыту

70. электр энергиясының кейбір химиялық өнімдерге жұмсалатын орташа шығыны, яғни жұмсалу коэфиценті 1 тонна дайын өнімге шаққанда алюминий үшін қаншаға тең

А) 19000 кВт сағ /т

В) 16500, кВт сағ /т

С) 3200, кВт сағ /т

Д) 11. кВт сағ /т

Е) 2500 кВт сағ /т

71 электр энергиясының кейбір химиялық өнімдерге жұмсалатын орташа шығыны, яғни жұмсалу коэфиценті 1 тонна дайын өнімге шаққанда қорғасын үшін қаншаға тең

А) 19000 кВт сағ /т

В) 16500, кВт сағ /т

С) 3200, кВт сағ /т

Д) 11. кВт сағ /т

Е) 2500 кВт сағ /т

72 электр энергиясының кейбір химиялық өнімдерге жұмсалатын орташа шығыны, яғни жұмсалу коэфиценті 1 тонна дайын өнімге шаққанда фосфор үшін қаншаға тең

А) 19000 кВт сағ /т

В) 16500, кВт сағ /т

С) 3200, кВт сағ /т

Д) 11. кВт сағ /т

Е) 2500 кВт сағ /т
73 электр энергиясының кейбір химиялық өнімдерге жұмсалатын орташа шығыны, яғни жұмсалу коэфиценті 1 тонна дайын өнімге шаққанда синтетикалық аммиак үшін қаншаға тең

А) 19000 кВт сағ /т

В) 16500, кВт сағ /т

С) 3200, кВт сағ /т

Д) 11. кВт сағ /т

Е) 2500 кВт сағ /т


74 электр энергиясының кейбір химиялық өнімдерге жұмсалатын орташа шығыны, яғни жұмсалу коэфиценті 1 тонна дайын өнімге шаққанда аммиак селитрасы үшін қаншаға тең

А) 19000 кВт сағ /т

В) 16500, кВт сағ /т

С) 3200, кВт сағ /т

Д) 11. кВт сағ /т

Е) 2500 кВт сағ /т


75 Минералдық шикізаттарға қайсысы жатады

А) торф,


В) көмір

С) мұнай


Д) Руда

Е) табиғи газ


76 Органикалық шикізаттарға қайсысы жатады

А) Қазба шикізат (торф, көмір,мұнай,табиғи газ,серік газ)

В) Механикалық және термиялық өңдеуден соң тікелей құрылыста қолданылатын құрылыс материалдары. (Саз, құм, қиыршақ тас, цемент,т.б.)

С) Химиялық өндеу арқылы немесе тікелей қолданатын химиялық минералдық шикізат.(күкірт, фосфирит ұны, ас тұзы)

Д) Техникалық мақсаттарға химиялық өндеусіз тікелей қолданылатын индустуриялды шикізат (ізбес, графит, мрамор.)

Е) Асыл жартылай асыл өнделетін шикізат бұларды механикалық өңдеуден кейін әсемдік бұйым жасанды тастар, өндейтін материалдар алуға қолданатын.(Алмаз, малахит,топаз,т.б.)


77 Жарық энергиясы қандай технологиялық процестерде пайдаланылмайды
А) Хлоридтер синтезі

В) органикалық қосылыстардың галегенденуі

С) изомерлеу

Д) суды тазарту

Е) рудаларды электромагниттік байыту
78 .Қандай өндірістерде су тікелей шикізат немесе реагент болып табылмайды.
А) сутек

В) азот, фосфор, күкірт қышқылдары

С) сілтілер өндірісі.

Д) негіздер өндірісі.

Е) шойын өндірісі

79. Қандай өнеркәсіптерде су қатты сұйық газ тәрізді заттарды еріткіш ретінде пайданылмайды.


А) химия

В) металлургия,

С) тамақ

Д)тоқыма


Е) жеңіл

80.су бойынша жұмсалу коэффиценті никель үшін

А) 400 м3

В) 2500 м3

С) 1500 м3/т,

Д) 100 м3

Е) 50 м3/т,
81.су бойынша жұмсалу коэффиценті вискоза жібегіне

А) 400 м3

В) 2500 м3

С) 1500 м3/т,

Д) 100 м3

Е) 50 м3/т,


82.су бойынша жұмсалу коэффиценті аммиакқа

А) 400 м3

В) 2500 м3

С) 1500 м3/т,

Д) 100 м3

Е) 50 м3/т,


83.су бойынша жұмсалу коэффиценті азот қышқылына

А) 400 м3

В) 2500 м3

С) 1500 м3/т,

Д) 100 м3

Е) 50 м3/т,


84.су бойынша жұмсалу коэффиценті күкірт қышқылына

А) 400 м3

В) 2500 м3

С) 1500 м3/т,

Д) 100 м3

Е) 50 м3/т,


85.су бойынша жұмсалу коэффиценті фосфорға

А) 400 м3

В) 1500 м3

С) 15 м3/т,

Д) 100 м3

Е) 50 м3/т,

86. Са2+ және Мg2+ 1литр судағы мөлшері 0 – 1,5 мг/экв балғанда су қалай аталады
А) Өте жұмсақ

В) Жұмсақ

С) Шамалы қатты

Д) Қатты


Е) Өте қатты
87.Са2+ және Мg2+ 1литр судағы мөлшері 1,5 - 3 мг/экв балғанда су қалай аталады
А) Өте жұмсақ

В) Жұмсақ

С) Шамалы қатты

Д) Қатты


Е) Өте қатты
88.Са2+ және Мg2+ 1литр судағы мөлшері3 - 6 мг/экв балғанда су қалай аталады

А) Өте жұмсақ

В) Жұмсақ

С) Шамалы қатты

Д) Қатты

Е) Өте қатты


89.Са2+ және Мg2+ 1литр судағы мөлшері6 - 10 мг/экв балғанда су қалай аталады
А) Өте жұмсақ

В) Жұмсақ

С) Шамалы қатты

Д) Қатты


Е) Өте қатты
90.Са2+ және Мg2+ 1литр судағы мөлшері10 нан жоғары мг/экв балғанда су қалай аталады
А) Өте жұмсақ

В) Жұмсақ

С) Шамалы қатты

Д) Қатты


Е) Өте қатты
91.Атмосфераға түсетін зиянды қоспалар қаншатопқа бөлінеді :

А) 2


В)3

С)4


Д)5

Е) 6


92. Атмосферада қандай қосылыстар көбейгенде организмде оттектің жетіспеуіне, клетканың тыныс алуының бұзылуына әкеледі

А) Көміртек (II, IV) оксидтері

В) азот (IV) оксиді

С) СО, СО2, SО2, N0

Д) күкірт мөлшері көбейгенде

Е) оттек


93 Атмосферада қандай қосылыстар көбейгенде өкпенің қабынуына апарып соғады

А) Көміртек (II, IV) оксидтері

В) азот (IV) оксиді

С) СО, СО2, SО2, N0

Д) күкірт мөлшері көбейгенде

Е) оттек
94 Атмосферада қандай қосылыстар көбейгенде адамдардың шашы түсіп, тыныс алу мүшелерінің және орталық жүйке жүйесінің аурулары пайда болады.

А) Көміртек (II, IV) оксидтері

В) азот (IV) оксиді

С) СО, СО2, SО2, N0

Д) күкірт мөлшері көбейгенде

Е) оттек
95 Атмосферада қандай қосылыстар көбейгенде мүйізді аңдардың (бұғы, арқар) мүйізінің сапасы төмендейді.
А) Көміртек (II, IV) оксидтері

В) азот (IV) оксиді

С) СО, СО2, SО2, N0

Д) күкірт мөлшері көбейгенде

Е) оттек

96. процестер жай және күрделі болып бөлінеді.


А) химиялық реакция түріне байланысты

В) Әрекеттесу типіне байланысты

С) Фазалық құрамы бойынша

Д) Техникалық режим параметрлері

Е) Процесстің жүру уақытына байланысты
97 .процестер тотығу-тотықсыздану (гомолитикалық) қышқыл негіздік(гетероликалық)

болып бөлінеді.

А) химиялық реакция түріне байланысты

В) Әрекеттесу типіне байланысты

С) Фазалық құрамы бойынша

Д) Техникалық режим параметрлері

Е) Процесстің жүру уақытына байланысты
98 процестер біртекті (гомогенді) .әр текті.(гетерогенді) болып бөлінеді.

А) химиялық реакция түріне байланысты

В) Әрекеттесу типіне байланысты

С) Фазалық құрамы бойынша

Д) Техникалық режим параметрлері

Е) Процесстің жүру уақытына байланысты


99. процесстер төменгі және жоғарғы температуралық,каталитикалык және каталитикалык емес вакуум жағдайында,жоғарғы немесе төменгі кысымда жүретін

реагенттердің жоғары және төмен концентрациясында жүретін болып бөлінеді


А) химиялық реакция түріне байланысты

В) Әрекеттесу типіне байланысты

С) Фазалық құрамы бойынша

Д) Техникалық режим параметрлері

Е) Процесстің жүру уақытына байланысты
100.процесстер үздікті және үздіксіз болып бөлінеді.

А) химиялық реакция түріне байланысты

В) Әрекеттесу типіне байланысты

С) Фазалық құрамы бойынша

Д) Техникалық режим параметрлері

Е) Процесстің жүру уақытына байланысты


101. Күкірт кышқылын қандай заттар алу үшін колданбайды

А) дөрі-дәрмек,

В) бояу

С)маталарД) қопарғыш заттар

Е) талшықтар

102. Табиғатта күкірт қосылыстар түрінде кездеспейді

А) түрлі сульфаттар

В) металдар сульфидтері

С) бос күкірт

Д)пирит

Е) Гематит103 Күкірт қышқылын өндіру неше сатыдан тұрады

А) 1


В)2

С)3


Д)4

Е) 5


104.Күкірт қышқылын өндірудің бірінші сатысы

А) күкірт (IV) оксидін алу

В) күкірт (IV) оксидінің тотығуы.

С) күкірт (VI) оксидінен күкірт қышқылын алу

Д)Колчедан алу

Е) күкірт (V) оксидін алу

105. Күкірт қышқылын контактілі әдіс бойынша өндірудің екінші сатысы

А) күкірт (IV) оксидін алу

В) күкірт (IV) оксидінің тотығуы.

С) күкірт (VI) оксидінен күкірт қышқылын алу

Д) Колчедан алу

Е) күкірт (V) оксидін алу

106. Күкірт қышқылын контактілі әдіс бойынша өндірудің үшінші сатысы

А) күкірт (IV) оксидін алу

В) күкірт (IV) оксидінің тотығуы.

С) күкірт (VI) оксидінен күкірт қышқылын алу

Д) Колчедан алу

Е) күкірт (V) оксидін алу

107. Ауаның неше процентке жуығын азот құрайды.

А) 78


В) 21

С) 0,9


Д) 0,03

Е) 45


108. Ауаның неше процентке жуығын оттек құрайды.

А) 78


В) 21

С) 0,9


Д) 0,03

Е) 45


109. Ауаның неше процентке жуығын инертті газдарқұрайды.

А) 78


В) 21

С) 0,9


Д) 0,03

Е) 45


110. Ауаның неше процентке жуығын көмір қышықл газы құрайды.

А) 78


В) 21

С) 0,9


Д) 0,03

Е) 45


111. Азот топырақта аздаған мелшерде не түрінде болады

А) мочевина

В) азот қышқылы

С) атмосфералық азот

Д) нитраттар

Е) нитриттер

112.Азотты байланыстырудың неше әдісі бар

А) 1


В)2

С)3


Д)4

Е) 5


113. бензиндегі изооктанның проценттік үлесі 80 процент болса оның маркасы қандай болады

А) А-76,


В) АИ-85

С) АИ—95

Д) АИ-80

Е) АИ—92

114.Аммиак тотыққанда қай реакция жүрмейді

А)4 NH3 + 5О2 = 4NО + 6 Н2О - -Н

В)4 NH3 + 4О2 = 2N2О + 6 Н2О - -Н

С)4 NH3 + 3О2 = 2N2 + 6 Н2О - -Н

Д)4 NH3 + 6NO = 5N2 + 6 Н2О - -Н

Е) 4 NH3 + 6NO2= 5N2О+ 6 Н2О - -Н


115 азот қышқылының өндіріс схемасында болмайтын кезең

А) Аммиак пен ауаны тазарту және араластыру .

В)Аммиактың катализаторда тотығуы.

С)Нитроз газдарының суытылуы

Д)Азот IV оксидінің азот қышқылына тотығуы

Е) Азот IІ оксидінің азот қышқылына тотығуы


116 азот қышқылының өндіріс схемасында аммиак пен ауаны тазарту және араластыру

А) 1-кезең

В)2-кезең

С)3-кезең

Д)4-кезең

Е) 5-кезең

117 азот қышқылының өндіріс схемасында аммиактың катализаторда тотығуы

А) 1-кезең

В)2-кезең

С)3-кезең

Д)4-кезең

Е) 5-кезең

118. азот қышқылының өндіріс схемасында нитроз газдарының суытылуы
А) 1-кезең

В)2-кезең

С)3-кезең

Д)4-кезең

Е) 5-кезең

119 азот қышқылының өндіріс схемасында азот IV оксидінің азот қышқылына тотығуы


А) 1-кезең

В)2-кезең

С)3-кезең

Д)4-кезең

Е) 5-кезең

120 азот қышқылының өндіріс схемасында қалдық газдардың тазартылуы.


А) 1-кезең

В)2-кезең

С)3-кезең

Д)4-кезең

Е) 5-кезең

121. сұйытылған азот қышқылына өндірудің неше әдісі бар

А) 1

В) 2


С) 3

Д) 4


Е) 5

122.Құрамы бойынша қандай тыңайтқыштар болмайды.

А) фосфорлы

В) азотты

С)натрийлі

Д) калийлі

Е) магнийлі

123. микротыңайтқыштар құрамында болмайды

А) мыс

В) цинк


С) марганец

Д)қорғасын

Е) бор

124.Макротыңайтқыштар құрамында болмайдыА) фосфор

В) азот


С) цинк

Д) магний

Е) калий

Бақылау сұрақтары

 1. Химиялық технологияның ғылымының мазмұны

 2. Химиялық өнімнің өзіндік құнын төмендету жолдары

 3. Халық шаруашылығын химияландыру.

 4. Ауыл шаруашылығын дамуындағы химияландырудың маңызы.

 5. Химиялық өндірістің технологиялық және техника экономикалық көрсеткіштері

 6. Аппараттар жұмысының өнімділігі

 7. Шикізатты жан-жақты қолдану туралы түсініктер

 8. Шикізаттың түрлері және жіктелуі

 9. Шикізатты өңдеуге дайындау

 10. Химиялық өндірісте қолданылатын энергия көздері және түрлері.

 11. Су және оның химиялық өнеркәсіпте қолданылуы.

 12. Табиғи су мен судағы қоспалардың сипаттамасы

 13. Өнеркәсіп қалдықтары-нан ауа және су бассейндерін, топырақты қорғау мәселесі

 14. Реагенттермен және реакциялар өнімдерінің фазалық күйлеріне байланысты химия – технологиялық процестердің жіктелуі.

 15. Химиялық реакциялардың түрлеріне қарай, өңдеу әдеттері мен технологиялық режимдер параметрлері

 16. Реакциялардың жылдам-дығына температураның әсері

 17. Химия өнеркәсібінде катализдің маңызы

 18. Маңызды каталитикалық процестердің типтері.

 19. Күкірт қышқылының түрлері, қасиеттері мен пайдалану аймақтары

 20. Күкірт қышқылы өнеркәсібіндегі шикізат және оны жан-жақты қолдану

 21. Күкірт қышқылы өндірінің даму тенденциялары.

 22. Азот қосылыстары және олардың халық шаруашылығындағы маңызы.

 23. Азот (ІІ) оксидінің синтезі және іске енгізу әдістері, болашағы.

 24. Аммиактың катализді тотығуының оптимальді жағдайлары.

 25. Нитроз газдарын сұйытылған және концентрлі азаот қышқылына айналдыру

 26. Минерал тыңайтқыштарды жіктеу

 27. Аммиак селитрасын өндіруде нұсқаларда және реакторда (нейтрализаторда) жылуды пайдалану

 28. Улы химикаттар: инсектицидтер, фунгицидтер, зооцидтер және т.б.

 29. Минерал тыңайтқыш-тарды және улы химикат-тарды өндірудің негізгі бағыттары

 30. Электрохимиялық және электртермиялық өндірістер

 31. Қара металдар

 32. Шойын өндіру

 33. Болат өндіру

 34. Алюмений және оның құймаларының қасиеттері

 35. Силикатты металдарды өндіру.

 36. жаңа силикатты материалдар.

 37. тас көмірдің кокстенуі.

 38. Отын түрлері.

 39. Мұнайлардың құрамы

 40. Метанол синтезі

 41. Этил спиртінің қолданылуы

 42. Каталитикалық дегидрлеумен бутан және изопентаннан бутадиен және изопренді өндіру

 43. Ацетиленнің алу әдістерінің сипаттамасы.

 44. Ағашты толық комплексті пайдалану.


Каталог: CDO -> Sillabus -> Bio
Bio -> Пәнінен Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «биология» кафедрасы
Bio -> Лекция 30 сағат Практикалық (семинар) сабақтар 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат СӨЖ 45 сағат
Bio -> I.«Омыртқасыздар зоологиясы» пәні бойынша
Bio -> Оқу-әдістемелік кешен
Bio -> Лекциялар конспектісі Құрастырған б.ғ. к доцент С. Е. Келдібеков Жетісай-2006ж. Кіріспе Курстың мақсаты
Bio -> «Жаратылыстану» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «Тұрмыстық химия» пәні бойынша
Bio -> Сабақтың тақырыбы: Геоботаникалық негізгі ғылыми мектептер. Жоспары: Фитоценоз. Биоценоз Биогеоценоз
Bio -> «Химия-биология» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет