Лекциялар 30 с Лабораториялық сабақтар 15с СӨЖ 45с обсөЖ 45с


Қатгы заттарды кептіру әдістері (ауада, кептіргіш шкафта, эксикаторда және вакуум — эксикаторда, кептіргіш тапаншадабет7/9
Дата25.04.2016
өлшемі1.41 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Қатгы заттарды кептіру әдістері (ауада, кептіргіш шкафта, эксикаторда және вакуум — эксикаторда, кептіргіш тапаншада


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

1апта

3

Мономолекулалы нуклеофилді орьнбасудың механизмі (SN 2 ).

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

1апта

4

реагенттің нуклеофилді активтілігінің әсері

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

2апта

5

S N 1 - типтегі реакциядағы алкилнитриттерінің алынуы және S N 2 — типтегі реакциядан нитроалкандардьң түзілуі) арасындағы байланыс.


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

2апта

6

Гофман реакциясы, механизмі, а - аминқышқылдарын алу.


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

2апта

7

Бір галогенді екінші галогенмен алмастыру арқылы алкилхлориттер алу

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

3апта

8

галоген аниондарының нуклеофилді активтілігін, иодсутек қышқылдарының тотықсыздандырғыш қасиеттері мен салыстыру.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

3апта

9

күкірт және азот қышқылдарының күрделі эфирлері.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

3апта

10

Спирттердегі гидроксил топшасын бейорганикалық қышқылдардың (галогеннен басқа) аниоңдарымен алмастыру


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

4апта

11

Ацилдеуші реагенттердің реакциялық қабілеттілігін салыстыру


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

4апта

12

Карбонилді көміртек атомындағы орынбасу реакциясының схемасы және жаппы сипаттамасы


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

4апта

13

Этерификациялау реакциясының қайтымдылығы, тепе-теңдікті ығыстыру әдістер


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

5апта

14

Этерификациялау реакциясының механизмі, белгіленген атомдар әдісінің механизмін дәлелдеу

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

5апта

15

күрделі эфирдің қышқылдық гидролизі — этерификациялаудың кері реакциясы;


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

5апта

16

Бағытталу ережелері (бірінші және екінші ретті бағыттаушылар), электрондонорлы және электронакцепторлы орынбасарлар

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

6апта

17

Келісімді және келісімсіз бағыттаушы орынбасарлар.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

6апта

18

Нитроний катионының электрондық конфигурациясы және кеңістік құрылысы.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

6апта

19

Сульфирлеу реакциясының қайтымдылығы.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

7апта

20

Ароматты көмірсутегінің бүйір тізбегінің галогенденуі.


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

7апта

21

Фридель-Крафтс бойынша алкилдеу. Механизмі, алкилдеуші реагенттер, катализаторлар

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

7апта

22

Алкилдеу реакциясының қайтымдылығы, қосымша реакциялар

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

8апта

23

Диазоттаушы агенттер, нитрозоний катионының түзілуі, нитрозацидиялау

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

8апта

24

Диазоттану реакциясыны жүру жағдайлары, реакция жүрісін бақылау.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

8апта

25

Диазонкатион мен диазоний тұздарының құрылысы

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

9апта

26

Диазотопшалары гидроксилмен алкоксил топшасымен, фтормен (Шиман реакциясы) алмастыру реакциялары.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

9апта

27

Диазоаминқосылыстарының түзілуі, арилгидразиндерге дейін тотықсыздану реакциялары.


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

9апта

28

Диазокатионының электрофилді активтілігіне сақинадағы орынбасарлардың әсері.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

10апта

29

Азобояулардың (индикаторлар) таутомерленуіне ортаньң рН көрсеткішінің әсері.


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

10апта

30

Метиленді және карбонилді құраушылар (компоненттер)1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

10апта

31

бензальдегидтің сірке альдегидімен және ацетонмен конденсациясы

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

11апта

32

Перкин реакциясы, механизмі, катализатор

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

11апта

33

күрделі эфирлердің кетондарымен конденсациясы (дикетондар алу)

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

11апта

34

Вагнер Е.Е. реакциясы, механизмі, реакцияның жүру жағдайы.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

12апта

35

Біріншілік, екіншілік және үшіншілік спирттердің тотығуы.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

12апта

36

Глицериннің глицерин қышқылына дейін тотығуы (окситопшаны қорғау)

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

12апта

37

Карбон қышқылдарының синтезі. Күміс-айна реакциясы.


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

13апта

38

Ароматты қосылыстардың бензол сақинасын ыдыратпай тотығуы (хинондар синтезі).

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

13апта

39

Қосылыстардың еселік көміртек- көміртек байланысы бойынша тотықсыздануы

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

13апта

40

Карбонил топшасының концентрлі тұз қышқылындағы амальгамдалған цинктің әсерінен тотықсыздануы. (Клемменсен).


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

14апта

41

Ароматты, гетероциклді және енолденбейтін алифатты альдегидтердің сілтілік ортадағы тотығу-тотықсыздану диспропорциялануы (Канниццаро реакциясы),

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

14апта

42

Сусыз ортадағы алюминий этилатының әсерінен күрделі эфирдің алынуы (Тищенко конденсациясы).


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

14апта

43

Карбон қышқылының калций және барий тұздарын құмырсқа қышқылының тұздарымен құрғақ айдау (Пириа әдісі).

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

15апта

44

Буво жэне Блан бойынша күрделі эфирлердің тотықсыздануы (натриймен және спиртпен)

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

15апта

45

Жоғарғы май қышқылдарының көмірсутектерге дейін тотықсыздануы

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

15апта
Барлығы

45


ӘдебиеттерНегізгі

1.Птицына О.А. және б. Лабораторные работы по органическому синтезу

- М.: Просвещение, 1979.

2.Пракгикум по органическому синтезу - М.: Просвещение, 1974.

3.Васильева Н.В. Теоретическое введение в органический синтез. М..

Химия, т: 1,2,1974.

4.Нейланд О.Я. Органическая химия. - М.: Высшая школа, 1990.

5.Агрономов А.Е., Шабаров Ю.С. Лабораторные работы в органическом

пракгикуме. - М.: Химия, 1976.

6.Голодников Г.В., Мандельштам Т.В. Практикум по органическому

синтезу. - Л.: Изда-во ЛГУ, 1976.

Қосымша:

7. Бюлер К., Пирсон Л. Органические синтезы. - М.: Мир, 1973

8. Титце Л., Айхер Т. Препаративная органическая химия. М..Мир1999

9. Есқайыров М.Е., Әзірбеков Е.Н. Органикалық химия. - Алматы, 1981.

10. Сейтжанов Ә. Органикалық химия. - Алматы, 1993.

11. Робертс Дж., Кассерио М. Органическая химия. - М.:Мир, т.1,2, 1978.

12. Храмкина М.Н. Практикум по органическому синтезу Л.: Химия,1977.

13. Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций. - М.:

Мир, 1977.

14 Матье Ж., Панико Р. Курс теоретических основ органических реакции.

М.: Химия, 1978.

15. Джексон Р.А. Введение в изучение механизма органических реакций.

М.: Химия, 1978.

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі.
«Сырдария» университеті


Каталог: CDO -> Sillabus -> Bio
Bio -> Пәнінен Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «биология» кафедрасы
Bio -> Лекция 30 сағат Практикалық (семинар) сабақтар 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат СӨЖ 45 сағат
Bio -> I.«Омыртқасыздар зоологиясы» пәні бойынша
Bio -> Оқу-әдістемелік кешен
Bio -> Лекциялар конспектісі Құрастырған б.ғ. к доцент С. Е. Келдібеков Жетісай-2006ж. Кіріспе Курстың мақсаты
Bio -> «Жаратылыстану» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «Тұрмыстық химия» пәні бойынша
Bio -> Сабақтың тақырыбы: Геоботаникалық негізгі ғылыми мектептер. Жоспары: Фитоценоз. Биоценоз Биогеоценоз
Bio -> «Химия-биология» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет