Лектор: аға оқытушы Өтегенова О. Кбет1/5
Дата26.04.2016
өлшемі1.19 Mb.
  1   2   3   4   5
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Сырдария” университеті
Гуманитарлық білім” факультеті.
Педагогика және психология” кафедрасыпәні бойынша050102 “Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі”

мамандығының 4-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған

Лектор: аға оқытушы Өтегенова О.К.

Жетісай, 2008

 1. Алғы сөз.

 2. Күнтізбелік – тақырыптық жоспар.

 3. Бірінші аралық бақылау (7-ші апта).

3.1. Педагог пен актер – аудиторияға жеке әсер етушілер.

3.2. Кәсіби қызығу қалыптастырудың кейбір мәселелері.

3.3. Бастауыш сынып мұғалімдерін дайындау жүйесіндегі педагогикалық шеберлік негіздерін қалыптастыру.


 1. Екінші аралық бақылау (15-ші апта).

4.1.Жас мұғалімнің педагогтік техникасының жетіспеушілігі.

4.2.Мұғалімнің сыртқы пішіні және беделі.

4.3. Педагогикалық шеберлік және мұғалім беделі.

4.4. Педагог тұлғасының құрылымындағы әртістік.

4.5. Педагогтің тұлғалық сапалары.

4.6. Педагог этикасы мен әдептілігі педагог қарым-қатынасының негізін салушы элемент ретінде.  1. Мұғалім мен актер типтері.

  2. Педагогтің кәсіптік қызметіндегі жанжалдар.

  3. Педагогикалық қарым-қатынас шығармашылықтың ерекше түрі ретінде.

  4. “Шығармашылық әлеует” құрылымы педагог-психолог ғалымдардың көзқарастары бойынша.

  5. Педагогтің сана-сезімі мен педагогикалық рефлексия.


050102 “Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі” мамандығының 4 - курс студенттеріне 7- семестрде “Педагогикалық шеберлік” пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 2- кредит (90 сағат) берілген. Оның 15- сағаты лекция, 15- сағаты семиар сабақтарына және 30 сағаты ОБСӨЖ, 30 сағаты СӨЖ-ге бөлінген.


Кредиттік оқыту жүйесінде студенттердің өзіндік жұмысын (СӨЖ) ұйымдастыру маңызды орын алады.

Оқытушылардың СӨЖ ұйымдастырудағы негізгі функциялары:

 • студенттерге бағыт, бағдар беру;

 • студенттерге консультациялық көмек, кеңес беру;

 • студенттердің білімін бақылау, бағалау.


Студенттердің өзіндік жұмыстағы негізгі міндеттері:

 • сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау;

 • оқытушының кеңесін негізге алып, өз бетінше дайындалу, өздеріне қатаң талап қоя білу;

 • күрделі, проблемалық ситуацияларды, күрделі мәселелерді меңгеруде оқытушыдан дер кезінде түсініктеме, кеңес, көмек алу.


Студенттердің өзіндік жұмыстарын өткізуде келесі мәселелерге көңіл бөлінуі тиіс:

 • СӨЖ нақты жоспарлау,

 • әдістемелік қамтамасыз ету,

 • СӨЖ тапсырмаларының күнтізбелік - тақырыптық жоспарға сәйкес орындалуын студенттен талап ету.

Оқытушының басшылығымен өтетін өзіндік (ОБСӨЖ) жұмысының көлемі типтік оқу жоспарына, пәннің жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес анықталып, уақыты, аудиториясы көрсетіліп, оқу кестесіне енгізілген.


СӨЖ бақылау түрлерін, тәсілдерін таңдауда оқу пәнінің мақсаты мен міндеттерін, бөлінген сағат көлемімен, студенттердің дайындық сатысы ескерілген.


ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ

(емтихан)

АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ

( рейтинг 7 – 14 апта)АҒЫМДАҒЫ (күнделікті бақылау

КІРІСПЕ БАҚЫЛАУҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

АУДИТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР

РЕФЕРАТ БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСЫ ГЛОССАРИЙКОЛЛОКВИУМДАР

ТЕСТ ОЙЫНДАР

ПікірталасСТУДЕНТ


СТУДЕНТ + ОҚЫТУШЫ

Оқытушы: бақылау, бағалау
Студенттің білімін бақылау объективті бағалауды, бақылауды ұйымдастыру – студенттің өзіне деген сенімділігін, жауапкершілігін, пәнді меңгеруіндегі белсенділігін арттырады.

Студенттердің өз бетімен орындайтын жұмыстарының дайындық деңгейін, білімін бақылауға “Педагогикалық шеберлік” пәні бойынша эссе, глоссарий, коллоквиум, тест және реферат тапсырмалары дайындалған.Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Сырдария” университеті


“Гуманитарлық білім” факультеті

“Психология, педагогика және бастауыш оқыту әдістемесі” кафедрасы


“Бекітемін”

Кафедра меңгерушісі,п.ғ.д.,проф.

__________________Аяшев О.А.

“______” ______________ 2008ж.Педагогикалық шеберлік __________________________________ пәнінен
Педагогика және бастауыш оқыту әдістемесі” мамандықтарына арналған
_________________________ПБӘ-15_______________________тобы үшін
Оқытудың формасы: күндізгі

Курс: 4

Семестр: 7

Кредит саны: 2

Барлық сағат саны: 90

Лекция: 15

Семинар: 15

ОБСӨЖ: 30

СӨЖ: 30
1-РБ - 30 балл

2-РБ – 30 балл

Емтихан – 40 балл

- 100 балл

Аға оқытушы: Өтегенова О.К.

Жетісай – 2008ж


Педагогикалық шеберлік”

Лекция-сабақтарының күнтізбелік-тақырыптық жоспары

“Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі” мамандықтары үшін

4-курс, 7-семестр, 15 сағат

ПБӘ-15 тобыЛекцияның тақырыбы

Өтілетін мерзімі

Апта саны

1.

Педагогикалық шеберлік, оның әлеуметтік мәні мен мазмұны.


2.09.08

1-апта

2.

Педагогикалық шеберлік компоненттері.


9.09.08

2-апта

3.

Кәсіби педагогикалық қызмет-педагогтік шеберлікті қалыптастыру негізі.


16.09.08

3-апта

4.

Педагогикалық техника педагог шеберлігінің элементі ретінде.


23.09.08

4-апта

5.

Педагогикалық бағыттылық және педагогтің сыртқы пішіні.


30.09.08

5-апта

6.

Педагог сөзі ақпарат тарату және педагогикалық әсер ету құралы ретінде.


7.10.08

6-апта

7.

Педагогикалық сөйлеу функциясы.


14.10.08

7-апта

8.

Мұғалімнің сөйлеу ерекшеліктері.


21.10.08

8-апта

9.

Болашақ мұғалім сөзін жүзеге асыру жолдары.


28.10.08

9-апта

10.

Сөйлеу техникасы.


4.11.08

10-апта

11.

Педагогикалық қатынас және оның функциялары.


11.11.08

11-апта

12.

Мұғалімнің педагогикалық такті.


18.11.08

12-апта

13.

Педагогтік әдеп және педагогтік тактика.


25.11.08

13-апта

14.

Бастауыш сынып мұғалімінің өзін-өзі тәрбиелеуі және кәсіби шеберлігін қалыптастыруы.


2.12.08

14-апта

15.

Педагог шығармашылығы – педагог шеберлігін дамыту факторы ретінде.


9.12.08

15-апта


Әдебиеттер

Негізгі:

 1. Педагогикалық шеберлік негіздері / И.А.Зязюнаның түзетуінде – М., 1989

 2. Занина Л.В., Меншикова Н.П. Педагогикалық шеберлік негіздері – Ростов на Дону, 2003.

 3. Кукушкин В.С. Педагогикалық қызметке кіріспе – Ростов на Дону, 2002.

Қосымша:

 1. Абдуллина О.А. Жоғарғы педагогикалық білім беру саласындағы мұғалімді жалпы педагогикалық дайындау.

 2. Педагогикалық мәдениетке кіріспе / Е.В.Бондареваның түзетуімен – Ростов на дону, 1995.

 3. Грехнев В.С. Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті – 1990.

 4. Елканов С.Б. Болашақ мұғалімнің өзін-өзі тәрбиелеу негіздері – М., 1989.

 5. Кан-Калик В.А., Никандаров Н.Д., Педагогикалық шығармашылық – М., 1990.

 6. Коджаспирова Г.М. ПЕдагогтің кәсіби білімін көтеру мәдениеті – М., 1994.

 7. Кузьмина Н:В. Мұғалімнің қабілеті, дарыны, таланты – Л., 1985.

 8. Львова Ю.Л. Мұғалімнің шығармашылық зертханасы: Мұғалімге арналған кітап –М., 1992.

 9. Митина Л.М. Мұғалім жеке тұлға және маман ретінде.

 10. Мудрик А.В. Мұғалім – шеберлік және шабыт – М., 1993.

 11. Писаренко В.Н., Писаренко И.А. Педагог этикасы –М., 1987.

 12. Раченко И.П. Педагог еңбегін ғылыми ұйымдастырудың негіздері. Сұрақтар мен жауаптар –Киев, 1989.

 13. Савостьянов А.И. Мұғалімді кәсіби дайындаудағы сөз техникасы – М., 1999.

 14. Симонмв В.П. Жеке тұлға мен педагогтің кәсіби шеберлігіне диагноз қою – М., 1995.

 15. Шевченко Л.Л. Практикалық педагогикалық этика.

 16. Чернявская А.П. Мұғалім жұмысындағы педагогикалық техника – М., 2001.

Педагогикалық шеберлік негіздері”Семинар-сабақтарының күнтізбелік-тақырыптық жоспары

“Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі” мамандықтары үшін

4-курс, 7-семестр, 15 сағат

ПБӘ-15 тобыСеминардың тақырыбы

Өткізілетін мерзімі

Ұпай саны

1.

Педагог шеберлігі, оның компоненттері.


1-апта

2,0

2.

Педагогикалық еңбектердің көрнекті шеберлері.


2-апта

2,0

3.

Шеберлік – педагог қызметінің биік деңгейі ретінде.


3-апта

2,01-Рейтингтік бақылау 6 балл + 24 балл


4.

Мұғалімнің жеке басы және оның кәсіби –педагогикалық қызметтегі қалыптасуы.


4-апта

1,0

5.

Педагог техникасы. Өзіндік реттеу техникасының негіздері.


5-апта

1,0

6.

Педагогтің мимикалық және пантомимикалық мәнері.


6-апта

1,0

7.

Мұғалім сөзі ақпарат тарату құралы ретінде.


7-апта

1,0

8.

Мұғалім сөзінің мәдениеті мен техникасы.8-апта

1,0

9.

Мұғалімнің кәсіптік қызметіндегі педагогтік қатынастар.


9-апта

1,0

10.

“Мұғалім - оқушы” жүйесіндегі кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас.

10-апта

1,0

11.

“Мұғалім – ата-ана” жүйесіндегі кәсіби-педагогикалық қарым-қатынас.

11-апта

1,0

12.

Педагог этикасы педагог қарым-қатынасының негізін салушы элементтердің бірі.

12-апта

1,0

13.

Мұғалімнің педагогикалық әдептілігі.

13-апта

1,0

14.

Педагогтың өзара қызметтестегінің тәсілдері

14-апта

1,0

2-Рейтингтік бақылау 10 балл + 20 балл

15.

Өзін-өзі тәрбиелеу – бастауыш сынып мұғалімдерінің педагогтік шеберлігін қалыптастырудың бірден-бір жолы.

15-апта

Әдебиеттер

Негізгі:

 1. Педагогикалық шеберлік негіздері / И.А.Зязюнаның түзетуінде – М., 1989

 2. Занина Л.В., Меншикова Н.П. Педагогикалық шеберлік негіздері – Ростов на Дону, 2003.

 3. Кукушкин В.С. Педагогикалық қызметке кіріспе – Ростов на Дону, 2002.

Қосымша:

 1. Абдуллина О.А. Жоғарғы педагогикалық білім беру саласындағы мұғалімді жалпы педагогикалық дайындау.

 2. Педагогикалық мәдениетке кіріспе / Е.В.Бондареваның түзетуімен – Ростов на дону, 1995.

 3. Грехнев В.С. Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті – 1990.

 4. Елканов С.Б. Болашақ мұғалімнің өзін-өзі тәрбиелеу негіздері – М., 1989.

 5. Кан-Калик В.А., Никандаров Н.Д., Педагогикалық шығармашылық – М., 1990.

 6. Коджаспирова Г.М. ПЕдагогтің кәсіби білімін көтеру мәдениеті – М., 1994.

 7. Кузьмина Н:В. Мұғалімнің қабілеті, дарыны, таланты – Л., 1985.

 8. Львова Ю.Л. Мұғалімнің шығармашылық зертханасы: Мұғалімге арналған кітап –М., 1992.

 9. Митина Л.М. Мұғалім жеке тұлға және маман ретінде.

 10. Мудрик А.В. Мұғалім – шеберлік және шабыт – М., 1993.

 11. Писаренко В.Н., Писаренко И.А. Педагог этикасы –М., 1987.

 12. Раченко И.П. Педагог еңбегін ғылыми ұйымдастырудың негіздері. Сұрақтар мен жауаптар –Киев, 1989.

 13. Савостьянов А.И. Мұғалімді кәсіби дайындаудағы сөз техникасы – М., 1999.

 14. Симонмв В.П. Жеке тұлға мен педагогтің кәсіби шеберлігіне диагноз қою – М., 1995.

 15. Шевченко Л.Л. Практикалық педагогикалық этика.

 16. Чернявская А.П. Мұғалім жұмысындағы педагогикалық техника – М., 2001.

Педагогикалық шеберлік”ОБСӨЖ-сабақтарының күнтізбелік-тақырыптық жоспары

тапсырмаларды қабылдау кестесі
“Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі” мамандықтары үшін

4-курс, 7-семестр, 30 сағат

ПБӘ-15 тобы


Тақырып мазмұныӨткізілетін уақыты

Сабақтар, бақылау түрлері және ұпайлары

Кеңес

Эссе

Рефер

ат


Тест тапсыр-

малары


Коллок

виум


Глосса

рий


1.

Педагог қызметіндегі актерлік және режиссерлік шеберлік.

2.09.08

+
2.

Педагог пен актер – аудиторияға жеке ерекше әсер етушілер.

1-апта

(1-6.09.08)

8 балл

3.

К.С.Станиславскийдің бастауыш сынып мұғалімдерін дайындаудағы театрлық жүйесі принциптері.

9.09.08

+
4.

Кәсіби қызығу қалыптастырудың кейбір мәселелері.
2-апта

(8-13.09.08)

8балл


5.

Шығыс ойшылдары шығармаларындағы мұғалім шеберлігі туралы мәселелер.

16.09.08

+
6.

Бастауыш сынып мұғалімдерін дайындау жүйесіндегі педагогикалық шеберлік негіздерін қалыптастыру.

3-апта

(15-20.09.08)

8 балл

1-Рейтингтік бақылау 24 балл + 6 балл

7.

Педагогикалық актерлік қабілеттер диагностикасының белгілері мен әдістері.

28.10.08

+
8.

Жас мұғалімнің педагогтік техникасының жетіспеушілігі.
9-апта

(27-1.10.08)

3,0 балл


9.

Мұғалімнің сыртқы пішін мәдениеті. Сән және педагог.


4.11.08

+

+

+


10.

Мұғалімнің сыртқы пішіні және беделі.
10-апта

(3-8.11.08)

3,0 балл


11.

Мұғалім даярлаудағы адамгершілік аспектісі


6.11.0812.

Педагогикалық шеберлік және мұғалім беделі.
10-апта

(3-8.11.08)

3,0 балл

13.

Бастауыш сынып мұғалімінің лексикалық мәдениеті мен сөйлеу мәнерлілігі.

6.11.08
14.

Педагог тұлғасының құрлымындағы әртістік.


10-апта

(3-8.11.08)

3,0 балл
15.

Жұрт алдында сөйлеу мәдениеті.

13.11.08

+
16.

Педагогтің тұлғалық сапалары.
11-апта

(10-15.10.08)

3,0 балл


17.

Мұғалім шеберлігінің мінездемесі.

18.11.08

+

+


+
18.

Педагог этикасы мен әдептілігі педагог қарым-қатынасының негізін салушы элемент ретінде.

12-апта

(17-22.11.08)

3,0 балл

19.

Мұғалімнің қарым-қатынас стильдері.

20.11.08
20.

Мұғалім мен актер типтері.
12-апта

(17-22.11.08)

3,0 балл


21.

Педагогикалық процестегі иландыру мен сендіру.

20.11.08
22.

Педагогтің кәсіптік қызметіндегі жанжалдар.


12-апта

(17-22.11.08)

3,0 балл
23.

Педагогикалық қақтығыстар мұғалімге сын.

27.11.08

+
24.

Педагогикалық қарым-қатынас шығармашылықтың ерекше түрі ретінде.13-апта

(24-29.11.08)

3,0 балл25.

Мұғалімнің педагогикалық еңбегінің мәдениеті.

2.12.08

+

+

26.

Педагогтің сана-сезімі мен педагогикалық рефлексия.
14-апта

(1-6.12.08)

1,5 балл


27.

Жапандану кезеңіндегі педагог даярлығы.

4.12.08
28.

“Шығармашылық әлеует” құрылымы педагог-психолог ғалымдардың көзқарастары бойынша
14-апта

(8-13.12.08)

1,5 балл


2-Рейтингтік бақылау 20 балл + 10 балл


9.

Педагогикалық шығармашылық-педагогикалық шеберлікті дамыту факторы ретінде.

4.12.08

+
30.

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіптік өзін тәрбиелеуі.Ескерту:

Студенттердің білімін бақылау, бағалау – СӨЖ – тапсырмалары, баяндамалар, тестілік бақылау (Т), реферат (Р), глоссарий (Г), коллоквиум (К), - оқытушыға тапсыру кестесі: әр аптада:

Жұма –1500 –1600 – 43 ауд.

Сенбі – 1500 – 1600 – 43 ауд.


Әдебиеттер

Негізгі:

 1. Педагогикалық шеберлік негіздері / И.А.Зязюнаның түзетуінде – М., 1989

 2. Занина Л.В., Меншикова Н.П. Педагогикалық шеберлік негіздері – Ростов на Дону, 2003.

 3. Кукушкин В.С. Педагогикалық қызметке кіріспе – Ростов на Дону, 2002.

Қосымша:

 1. Абдуллина О.А. Жоғарғы педагогикалық білім беру саласындағы мұғалімді жалпы педагогикалық дайындау.

 2. Педагогикалық мәдениетке кіріспе / Е.В.Бондареваның түзетуімен – Ростов на дону, 1995.

 3. Грехнев В.С. Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті – 1990.

 4. Елканов С.Б. Болашақ мұғалімнің өзін-өзі тәрбиелеу негіздері – М., 1989.

 5. Кан-Калик В.А., Никандаров Н.Д., Педагогикалық шығармашылық – М., 1990.

 6. Коджаспирова Г.М. ПЕдагогтің кәсіби білімін көтеру мәдениеті – М., 1994.

 7. Кузьмина Н:В. Мұғалімнің қабілеті, дарыны, таланты – Л., 1985.

 8. Львова Ю.Л. Мұғалімнің шығармашылық зертханасы: Мұғалімге арналған кітап –М., 1992.

 9. Митина Л.М. Мұғалім жеке тұлға және маман ретінде.

 10. Мудрик А.В. Мұғалім – шеберлік және шабыт – М., 1993.

 11. Писаренко В.Н., Писаренко И.А. Педагог этикасы –М., 1987.

 12. Раченко И.П. Педагог еңбегін ғылыми ұйымдастырудың негіздері. Сұрақтар мен жауаптар –Киев, 1989.

 13. Савостьянов А.И. Мұғалімді кәсіби дайындаудағы сөз техникасы – М., 1999.

 14. Симонмв В.П. Жеке тұлға мен педагогтің кәсіби шеберлігіне диагноз қою – М., 1995.

 15. Шевченко Л.Л. Практикалық педагогикалық этика.

 16. Чернявская А.П. Мұғалім жұмысындағы педагогикалық техника – М., 2001.

Педагогикалық шеберлік”СӨЖ – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

“Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі” мамандықтары үшін.

4-курс, 7-семестр, 30 сағат

ПБӘ - 15 тобы


Тақырыптары

Бақылау түрі

Әдебиеттер тізімі

Өткізілу мерзімі

1.

Мұғалім шеберлігі-педагогикалық қызметті кәсіби басқару.Эссе

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

1-апта

2.

Педагогикалық қызметтің ерекшеліктері.Реферат

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

3.

Педагогикалық шеберлік жүйе ретінде.Венн

диаграммасыПедагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

2-апта

4.

Мұғалім тұлғасының гуманистік бағыты.Қос жазба

күнделігіПедагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

5.

Кәсіби білім.Тест

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

3-апта

6.

Педагогикалық қабілеттілік.Глоссарий

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

7.

Педагогикалық техника.Эссе

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

4-апта

8.

Педагогикалық жағдай және педагогикалық тапсырма.Кластер

жасау


педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

9.

Педагогикалық шеберлік принциптері.Тест

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

5-апта

10.

Эстетикалық сезім-педагогикалық шеберліктің маңызды компоненті.Реферат

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

11.

Мұғалім шеберлігі және оқушы тәжірибесі.Т кестесін

құру


Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

6-апта

12.

Өзін-өзі тәрбиелеу-педагогикалық шеберлікті қалыптастыру жолы.Баяндама

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

13.

Мұғалімнің сыртқы көрініс мәдениеті.Венн

диаграммасыПедагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

7-апта

14.

Көрнекті педагог А.С.Макаренконың педагогикалық еңбегі.Эссе

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

15.

Көрнекті педагог В.А.Сухомлинскийдің педагогикалық еңбегі.Эссе

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

8-апта

16.

Педагогикалық тапсырмаларды шешуде А.С.Макаренко және В.А.Сухомлинскийдің шеберліктері.

Реферат

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

17.

Педагогикалық және актерлік қызмет.Тест

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

9-апта

18.

Педагогтің мінез-құлқындағы өзін-өзі басқаруы.Глоссарий

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

19.

Педагогикалық өнер.Кластер

жасау


Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

10-апта

20.

Сабақ және Станиславскийдің жүйелерінің принциптері.Тест

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

21.

Физикалық және психологиялық тренинг.Баяндама

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

11-апта

22.

Мұғалім мен актердің типтері.Т кестесін

құру


Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

23.

Педагогикалық процестегі ойын.Практикалық

Жұмыс


Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989
24.

Педагогикалық қызметтегі актерлік және режиссерлік шеберліктердің элементтері.

Пікір сайыс

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

12-апта

25.

Педагогикалық техника түсінігі.Топтастыру

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

13-апта

26.

Жас мұғалімнің типтік қателері.Кластер

жасау


Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

27.

Эмоциялық қалыпты басқару.Баяндама

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

14-апта

28.

Пантомимика.Практикалық

жұмыс


Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

29.

Мимика.


Практикалық

жұмыс


Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

15-апта

30.

Сөйлеу техникасы.Эссе

Педагогикалық шеберлік негіздері/И.А.Зязюнаның түзетуінде-М.,1989

Әдебиеттер

Негізгі:

 1. Педагогикалық шеберлік негіздері / И.А.Зязюнаның түзетуінде – М., 1989

 2. Занина Л.В., Меншикова Н.П. Педагогикалық шеберлік негіздері – Ростов на Дону, 2003.

 3. Кукушкин В.С. Педагогикалық қызметке кіріспе – Ростов на Дону, 2002.

Қосымша:

 1. Абдуллина О.А. Жоғарғы педагогикалық білім беру саласындағы мұғалімді жалпы педагогикалық дайындау.

 2. Педагогикалық мәдениетке кіріспе / Е.В.Бондареваның түзетуімен – Ростов на дону, 1995.

 3. Грехнев В.С. Педагогикалық қарым-қатынас мәдениеті – 1990.

 4. Елканов С.Б. Болашақ мұғалімнің өзін-өзі тәрбиелеу негіздері – М., 1989.

 5. Кан-Калик В.А., Никандаров Н.Д., Педагогикалық шығармашылық – М., 1990.

 6. Коджаспирова Г.М. ПЕдагогтің кәсіби білімін көтеру мәдениеті – М., 1994.

 7. Кузьмина Н:В. Мұғалімнің қабілеті, дарыны, таланты – Л., 1985.

 8. Львова Ю.Л. Мұғалімнің шығармашылық зертханасы: Мұғалімге арналған кітап –М., 1992.

 9. Митина Л.М. Мұғалім жеке тұлға және маман ретінде.

 10. Мудрик А.В. Мұғалім – шеберлік және шабыт – М., 1993.

 11. Писаренко В.Н., Писаренко И.А. Педагог этикасы –М., 1987.

 12. Раченко И.П. Педагог еңбегін ғылыми ұйымдастырудың негіздері. Сұрақтар мен жауаптар –Киев, 1989.

 13. Савостьянов А.И. Мұғалімді кәсіби дайындаудағы сөз техникасы – М., 1999.

 14. Симонмв В.П. Жеке тұлға мен педагогтің кәсіби шеберлігіне диагноз қою – М., 1995.

 15. Шевченко Л.Л. Практикалық педагогикалық этика.

 16. Чернявская А.П. Мұғалім жұмысындағы педагогикалық техника – М., 2001.


Тақырыптар


Бақылау түрлері


Ұпай саны


1.

Педагог пен актер – аудиторияға жеке әсер етушілер.

Коллоквиум

Тест

8 балл

2.

Кәсіби қызығу қалыптастырудың кейбір мәселелері.

Эссе, коллоквиум

8 балл

3.

Бастауыш сынып мұғалімдерін дайындау жүйесіндегі педагогикалық шеберлік негіздерін қалыптастыру.

Эссе, коллоквиум

8 балл
Сабақтың тақырыбы: Педагог қызметіндегі актерлік және режиссерлік шеберлік.

Сабақтың жоспары:

  1. Педагог қызметіндегі актерлік және режиссерлік

шеберліктің маңызы.

2. Педагогтың режиссерлік міндеті.Теориялық мәліметтер:

Педагог қызметіндегі актерлік және режиссерлік шеберліктің маңызы зор. Бұл болашақ маман қызметінің негізінде жатқан заманауи мұғалімнің педагогикалық шеберлігінің алғы шарты болып табылады. Бұл туралы айқын түсініктің болуы студенттердің кәсіби-педагогикалық дайындығының тиімділігі мен ерекшеліктерін арттыруда маңызы зор.

Өмір мұғалімнің нақты ғылыми білімдердің және жалпы адамзаттық рухани құндылықтардың ұстанушысы болуын ғана емес, сондай-ақ өзінің жұмысында жоғары шеберліктің маңызды қайнары болуын, яғни педагогтың бойында актер және режиссерге тән қасиеттердің болуын, ол нені дұрыс, шабытты және сенімді, қызықты және жөн айтуды білуін ғана емес, сонымен бірге қалай айтуды білуін талап етеді.Педагог қызметіндегі актерлік және режиссерлік шеберліктің болуы, мұғалім көпшілікпен, яғни балалармен жұмыс алып барады. Мұғалімнің бала үшін әлеуметтік нормалар мен қатынастардың қайнар көзі болып табылуы оның тұлғасының ерекшеліктерін арттыратыны сөзсіз. Бала мұғалімді қабылдай отырып, қоршаған әлемге деген оның қатынастарымен бірге қоғамды қабылдайды. Басқа адамдардың ерекшеліктері балаға аса күшті әсер етпейді, олардың ықпалы эпизодты ал мұғалімнің ерекшеліктері күнделікті бала көзімен бақыланады және оқушылар үшін тұрақты болып табылады.

Мұғалімнің кәсіби қызметі үшін маңызды ерекшеліктерін жіктеген кезде қызмет ететін педагогтар мен болашақ мұғалімдер, педагогтың өз пәнінің материалдарының білімін, педагогикалық ықпалдың әдістемесін меңгеруін, дамыған психологиялық-педагогикалық ойлауды шамасы бірінші орынға қоятын болса керек. Мұндайда әртістіктің педагогқа қажет ерекшеліктердің тізіміне енбейтіндігін былай қойғанда, тіпті педагогикалық қызметке негативті ықпал ететін факторлар қатарына да қосылуы мүмкін.Мұғалімге актерлік және режиссерлік шеберліктің элементтерін меңгерту қажет деген мақсатқа күмәнданатын мұғалімдер (ал бұл, ережеге сай, білім беруде өзгерістерге қинала күйзеліп жүрген мұғалімдер, яғни өзінің түсініктерінің, дүниені сезінуінің жиі-жиі ауысуына дайын болу сияқты заманауилықтың білім талабы) педагогикалық әртістікке қарсы балалар ойынды қабылдамайды деген жаңсақ пікірге келіп жүр.

Біздің ойымызша, бұл әртістік пен актерлік ету, педагогикалық шеберлік пен педагогикалық техника ұғымдарының шектелмеуінің нәтижесі, сондықтан мұнда терминологиялық нақтылық қажет. Егер де әңгіме шынайы әртістік жөнінде болса, онда ойында тәрбиеленушінің шеберлігінің, педагогикалық мақсаты мен психологиялық иімділігінің элементі бар. Ал актерлік етуді балалар жеңіл тауып алады.

Мұғалімнің шығармашылық, эмоциялық қабілеттерін, белгілі актерлік-режиссерлік икемділіктерін дамытатын, аудиторияға тиімді сөз және демонстрациялық әсер бойынша білім беретін, көңіл бөлу, өзін-өзі реттеу дағдыларын меңгеру бойынша өзіндік жеке және топтық сабақтар үшін мұғалімді жаттығулар жүйесімен қаруландыратын театр педагогикасының элементтерін біз, студенттің кәсіби дайындығын және толығымен мұғалім тұлғасының қалыптасу үрдісін міндетті түрде құрайтын бөлік ретінде қарастырамыз. Егер де болашақ мұғалім өзінің шығармашылығында әртістікке дейін көтерілуге ұмтылса, онда театр педагогикасының элементтерін меңгеру орындауды қажет ететін шарттардың бірі болып табылады.

Мұғалімнің ғылыми, абстрактілі материалда өмірлік құбылыстарды, ал ғылыми шешімде қоғамдық мағына мәселелерін көру, оның оқытылатын объектіге әлеуметтік құнды қатынастың құру шеберлігі педагогикалық әртістіктің танылуына, оқушыларға өнегелі әсерін ұйымдастыруға себепші болады.

Міне, осы педагогика режиссурасы, яғни өнер жағдайында адамдардың өзара әрекетінің логикасын құрудың өнері деп аталады.

Өйткені әрбір педагогикалық жағдай – ол “егер де” деген жағдай. Мәселелік ойын жағдай жүйесінде әрбір оқытушы және тәрбиеленуші субъектіге таңдау еркіндігі – жеке мағыналарды таңдау мүмкіндігі ұсынылады. Сонда оқыту білімге, шеберлікке, дағдыға баулу құралы ретінде ғана емес, білімнің, шеберліктің, дағдының көмегімен субъектінің жеке ерекшеліктерін дамыту құралы ретінде қызмет етеді.

Мұндайда педагогтың басты режиссерлік міндеті – эмоциялық әсердің ойы мен күшіне қарай сабақтың негізгі бөліктерін бөлуден және оларды педагогикалық жағдайлардың режиссерлік шығармасына құрудан тұрады. Мұғалім сабақтың шығармасын танымдық шығармашылықтың негізі, оқу материалының мазмұнына өзінің қатынасын білдірудің құралы етеді.

Украин зерттеушісі В.Ф.Моргун осы жөнінде былай дейді: “Актердің өнері біріншіден, әлеуметтік; екіншіден - өмірлік; үшіншіде ғана театралды болуы тиіс, оның үстіне мұндай ұйғарым педагогтың шеберлігіне қатысты әділ болып саналады.

Демек, педагогикалық шеберліктің формуласы былайша көрініс табады: біріншіден, өнегелілік; екіншіден, біліктілік және үшіншіден әртістік.”

Бельгиялық психолог Ж.Нютеннің бақылауын келтірейік: өмір – бұл маскалар театры деп болжасақ та, масканың бетке қосыла өсетін ерекшілігі барын да ұмытпаған жөн.

Бақылау сұрақтары:

  1. Педагог қызметіндегі актерлік және режиссерлық қабілеттің маңызы неде?

  2. Актерлық және режиссерлық мұғалімге не үшін қажет?

  3. Актерлық және режиссерлықтың педагогикалық шеберлікке қатысы қаншы?


Студенттердің үй тапсырмасы:
Актерлық және режиссерлық қабілеттерге Венн диаграммасы арқылы салыстыру жасау.


Студенттің аудиторияда орындайтын тапсырмасы:

 1. Мәтінге байланысты жұппен жұмыс жасау.

  • Топтастыру жасау.

documents


  1. Театр және педагогикалық іс-әрекеттің жалпы психологиялық-педагогикалық белгілері қандай.
  1. Педагог пен актердің атқаратын қызметтерін ата..
  1. Педагог пен актердің қоятын талаптарын ата.
  1. “Педагог пен актер – бұл психо-физикалық іс - әрекеттегі өнер” деген сөзді қалай түсінесің.
  1. Педагог пен актердің іс-әрекетіндегі шығармашылықты қалай түсіндіруге болады.
  1. Педагог пен актердің іс - әрекеттерін “Венн диаграммасы” бойынша сызба дайындап, түсіндір.
  1. Педагог пен актердің іс - әрекетіндегі ортақ белгілерін ата.
  1. Педагог пен актердің қолданатын құралдары.
  1. Педагог пен актер іс - әрекеттері қандай қағидаларға сүйенеді.

  2. Педагог пен актердің іс - әрекеттерінің психологияға қатысы бар ма?

  1. Оқу үрдісі тек арнайы кәсіптік білім алу емес, қазіргі.....сай өмір сүруіне, .....тәрбиеленуіне байланысты

А. біліміне

Каталог: CDO -> obsoj -> BPA
BPA -> Филология және психология” факультеті “Психология және педагогика, бастауыш оқыту әдістемесі” кафедрасы «Мәтінге тілдік талдау»
BPA -> Сабақтың тақырыбы : Бастауыш мектептегі бейнелеу өнерін еңбекке баулуды оқытудың әдістемесінің тарихы Сабақтың жоспары
BPA -> Лектор: аға оқытушы Өтегенова О. К
BPA -> “Бастауыш мектепте бейнелеу өнерін оқыту теориясы мен технологиясы және практикумы” пәні бойынша
BPA -> «Бастауыш мектепте дүниетануды оқыту теориясы мен технологиясы» пәні бойынша 050102- «Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі»
BPA -> Филология және психология” факультеті “Педагогика және психология” кафедрасы «Шешендік өнерге үйрету әдістемесі»
BPA -> Лектор: аға оқытушы Өтегенова О. К
BPA -> Дефектология” пәні бойынша 050102 “Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі” мамандыќтарының студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөж- тапсырмалар мәтіні. Лектор: аға оқытушы Исаева К. А. Жетісай, 2009 а л ғ ы с ө з


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет