Лектор: аға оқытушы Сариева Ш. Жбет4/9
Дата25.04.2016
өлшемі1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Үй жұмысы
2 апта. Бағалау балы -4.0
Тақырыбы: Геоморфология ғылымында бедердің салыстырмалы жасы жер бедерін зерттеудегі жалпы ұстаным

1. Бедерді салыстырмалы жасын белгілеу


2. Бедер пішіндердің жасын анықтау
3. Жастық шектелу әдістері
4. Жер бедер пішіндерінің әртүрлі катигориясы
5. Бедердің пішіндері мен элементтері
6.Бедердің морфографиясы мен морфометриясы
7.Бедердің морфография және морфометриясына байланысты жіктелуі
8.Геоморфологиялыќ картографиялау
9. Бедердіњ генетикалыќ типтері
10. Бедердіњ морфография жєне морфометриясына байланысты жіктелуі
11. Ойпатты бедерлерді картада кескіндеу
12. Ќыратты бедерлерді картада кескіндеу
13. Аккумуляциялыќ жазыќтар
14. Денудациялыќ жазыќтар
15. Жайпаќ тауларды картада кескіндеу


Реферат

3 – апта. Бағалау балы – 4,0.
Тақырыбы: Бедер және тау жыныстары және геологиялық құрылымдары. Дислокациялар және олардың жер бетінде көрініс беруі

1.Геоморфологияның зерттелу нысаны


2.Бедер туралы ұғым
3.Геоморфологияның даму тарихы
4.Бедердің пішіндері мен элементтері
5.Бедердің морфографиясы мен морфометриясы
6.Бедердің морфография және морфометриясына байланысты жіктелуі

7.Бедердіњ генезисі
8.Жер бедерінің пішіндері
9.Геоморфологиялық зерттеу
10.Геоморфологияның халық шаруашылығында бірнеше бағыттары
11. Бедердің сыртқы пішіні
12.Геоморфологияның негізгі ерекшеліктері
13. Тау жыныстарының жаралу ерекшеліктері
14.Тау жыныстарының қасиеттері
15.Тектоникалық қозғалыстар
16.Қатпарлы деформациялар
17. Литосфералыќ таќталар
18. Ќатпарлы деформациялар

Тест

4- апта. Бағалау балы-4.0

Тақырыбы: Қазіргі тектоникалық қозғалыстардың бедер түзілудегі орны

І-нұсқа
1. Бедердің құрлысын, жаралуын, даму тарихын және қазіргі динамикалық жағдайын зерттейтін ғылым

А. Геоморфология

Б. Жертану

В. Геология

С. Гидрология

Е. Метерология2. Эндогендік процестерге жататын құбылыстарды атаңыз.

А. Тау жаралу, жер сілкіну, жанартау әрекеті

Б. Су тасқыны, жел

В. Жерсілкінісі жел , су

С. Ауа райы

Е. Жанартау3. Экзогендік процестерге жататындар.

А. Тау жынысының үгілуі, жел, ағынды су, мұздық

Б. Тау жаралу, жел сілкіну

В. Жел, тектоникалық құбылыс

С. Жанартау, ағынды су

Е. Геогиялық құбылыс4. Грек тілінен аударғанда гео- деген сөз қандай мағына береді.

А. Жер


Б. Пішін

В. Су


С. Тау

Е. Мұхит


5. Географиялық ландшафтының және геоморфологиялық ортаның негізгі бөліктерінің бірі.

А. Бедер


Б .Ауа- райы

В. Жер


С. Су

Е. Климат6. Геоморфология нешеге бөлінеді.

А. 2


Б. 3

В. 4


С. 5

Е. 10


7. Бедердің пайда болумен дамуын геоморфологиялық кешен ретінде кең көлемде алып қарайтын ғылым саласы.

А. Жалпы геоморфология

Б. Геометрия

В. Геология

С. Палеогеаморфология.

Е. Тектоника8. Құрлық, мұхит, теңіз т.б бедерінің пайдалану жолдарын зертеумен шұғылданатын ғылым саласы.

А. Аймақтық геоморфология

Б. Гидрология

В. Жалпы геоморфология

С. Құрлымдық геоморфология

Е. Геодезия9. Бедерді өндіріс – шаруашылық қажетіне пайдалану жолдарын зерттеумен шұғылданатын ғылым саласы.

А. Қолданбалы геоморфология

Б. Геоморфология

В. Құрлымдық геоморфология

С. Аймақтық геоморфология

Е. Физикалық география10. Өткен дәуірдегі бедер пішіндерінің даму жолдарын зертейтін ғылым.

а. Палеогеомарфология

Б. Жалпы геоморфология

В. Ландшафтану

С. Геология

Е. География11. Бедер түрінің морфоқұрлымын анықтайтын ғылым саласы.

А. Құрлымдық геоморфология

Б. Жертану

В. Климаталогия

С. Палеогеомарфология

Е. Океанология12. Көбінесе сыртқы күштердің әсерінен пайда болған бедер жерлерін яғни морфомүсінін зерттеумен шұғылданатын ғылым.

А. Климаттық геомарфология

Б. Құрлықтық геомарфология

В. Жалпы геоморфология

С. Палеогеоморфология

Е. Жалпы гидрология


ІІ-нұсқа

1. Геоморфология нешінші ғасырларда дербес ғылым болып қалыптаса бастады.

А. 19- 20ғ

Б. 15-16ғ

В. 18-19ғ

С. 11-13ғ

Е. 14-17 ғ.2. Х – ғ орта кезінде алғаш рет Іле Алатауының орографиялық сипаттамасын берген ғалымдарды атаңыз

А. П. Семенов , Ш. Уалиханов

Б. В. Ломоносов, В. Дэвис

В. В. Пенк, Ибн- Батута

С. П. Герасимов, К Марков

Е. Л.С. Берг., А.В. Потанин3.Жер қыртысының әр бөлігінің ең алдымен биіктеп, жоғары көтерілуінен таулар пайда болуын және одан кейін бір қалыпты төмендеуіне сәикес жазықа айналуын географиялық орамын деп атаған ғалым.

А. В. Дэвис

Б. В. Пенк

В. В. Ломоносов

С. Ш. Уалиханов

4. В. Пенк тау беткейлерін неше түрге бөлді.

А. 3


Б. 4

В. 2


С. 5

5. Эндогендік және экзогендік процестердің өзара қарым қатынасынан әрекетінен қалыптасқан құрлық беті және мұхит түбі пішіндерінің жиынтығы не деп аталады.

А. Бедер


Б. тау

В. пішін


С. Беткей

Е. Қабық


6. Бедердің сыртқы бейнесін, оның пішін бейнелейтін ғылым.

А. Морфография

Б. Морфометрия

В. Морфология

С. Геоморфология

Е. Метоморфозия
7. Бедерге сандық сипаттама беру не деп аталады.

А. Морфометрия

Б. Морфография

В. пішін


С. Бедер

Е. Геометрия8. Жер бетінің жүздеген мың, тіпті миллондаған шаршы километр ауқымын қамтитын пішін.

А. Планеталық пішін

Б. Мегапішін

В. Макропішін

С. Мезопішін

Е. Микропішін9. Планеталық пішіндерге жататындар.

А. Материктер,геосинклиндік белдеу,мұхит жотасы.

Б. Эрозиялық қазбалар,ұсақ құм төбелер

В. Жыралар сайлар

С. Жеке аңғарлар, ірі аккумуляциялық пішіндер

Е. Бархандар, құмдар10. Жүздеген және ондаған мың шаршы километр ауқымды қамтитын пішін атаңыз.

А. Мегопішіндер

Б. Макропішіндер

В. Нанопішіндер

С. Микропішіндер

Е.Мезопішіндер11. Мегопішіндердің Құрамдас бөлігі.Олардын аумағы жүздеген, мыңдаған кейде он мыңдаған шаршы километрге дейін жететін пішінді атаңыз.

А. Макропішін

Б. Планенеталық пішін

В. Мезопішін

С. Нанопішін

Е. Микропішін12. Макропішіндерге жататын аймақтарды атаңыз.

А. Іле Алатауы, Күнгей және Теріскей Алатауы, Ысттықкөл ойысы

Б. Гималай, Альпі немесе Кавказ тауы жүйелері

В. Карст шұңғырлары, Эрозиялық қазбалар

С. Шалғындық төбешіктер, кеміршектердің індері

13. Аумағы әдетте бірнеше шаршы километр немесе ондаған шаршы километр пішін.

А. Мезопішін

Б. Макропішін

В. Микропішін

С. Нанопішін

ІІІ-нұсқа

1. Ірі пішіндердің болшегі болып саналатын, кішігірім кедір – бүдыр түрлкрі не деп аталады.

А. Микропішіндер

Б. Планеталық пішін

В. Нанопішін

С .Мегапішін

2. Карст шұңғырлар, эрозиялық қазбалар, ұсақ құмтөбелер, көлдеулер қайсы пішінге жатады.

А. Микропішіндер

Б .Мезопішіндер

В .Нанопішіндер

С .Мегапішіндер

Е. Мазопішін3. Макро- мезо және микропішіндердің үстін шиеліндіріп бөлшектеитін өте ұсақ кедір – бұдыр пішінді атаңыз.

А. Нанопішін

Б .Мезопішін

В .Макропішін

С .Микропішін

Е. Мазопішн4. Шалғындық төбешіктер, ұсақ жемірілген қазандылар, кеміргіштер-дің індері, құм шағалдардың бетінде дамыған құм иректер қайсы пішінге жатады.

А. Нанопішін

Б .Планеталық пішін

В .Мезопішін

С Микропішін

5. Сырт бейнесі жұмыр, беткейлері жайпақтау, салыстырмалы биіктігі 200м-ден аспайтыншағын оң бедер пішіндерді не дейміз.

А. Төбелер

Б .Қыраттар

В .Қырқа


С .Таулы қырат

6. Үстірт көзі қай тілден шыққан.

А. Француз

Б .Грек

В .Латын


С .Неміс

Е.Ағылшын7. Жазық бағытта жатқан тау жыныстар қабаттарынан құралған тегіс бетті көтеріңкі жазықтар не деп аталады.

А. Үстірттер

Б .Төбелер

В .Таулар

С .Таулы қыраттар

Е. Ойлар


8. Көлденең қймасы трапеция тәрізді, ұзыннан- ұзақ жайғаса созылған, енсіз шағын қыратты не деп атайды.

А. Қырқа


Б .Қырат

В .Жайпақ таулар

С .Үстірт

Е. Аласа таулар

9. Мейлінше енсіз, тізбектеле созылып жатқан, көлденең қимасы үшбырышты, сүиір ұштары үшкір тістерге ұқсап иірімделген қыраттық аласа түрін не деп атаймыз.

А. Жал


Б .Қырқа

В .тау


С .жон

Е. Беткей10. Беткейлері көлбеу , етегі айқын білінбейтін ұзыннан – ұзақ созыла орнаоасқан жұмыр баурайлы төбелердің бел – белестің бір түрі.

А.Жон


Б .Жайпақ таулар

В .Үстірттер

С .Төбелер

Е. Қыраттар11. Кең ауқымды бір шама тегіс немесе белесті келген жайпақ жатқан дефармацияға ұшыраған таулы өлке.

А. Жайпақ таулар

Б . Таулы қырат

В . Қатпарлы таулар

С . Жақпарлы таулар

Е . үстірттер12. Жоғары биіктіке (8000м-ге және одан жоғары) көтерілген қатпарлы және қатпарлы – жақпарлы аймақтар.

А. Таулар

Б . Қыраттар

В .Үстірттер

С .Аласатаулар

Е . Шыңдар13. Таулар жаралу тегі жағынан неше түрге бөлінеді.

А . 3


Б . 2

В . 4


С . 5

Е . 10Каталог: CDO -> OBSOJ -> Geo
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
Geo -> Медициналық география» пәні бойынша 050116-«География» мамандығының 3 курс студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ және емтихан тапсырмалары
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Табиғатты қорғау және ерекше қорғалатын территориялар»
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> Гуманитарлық білім” факультеті География және қоғамдық пәндер” кафедрасы
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Гуманитарлық білім» факультеті «География және қоғамдық пәндер» кафедрасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет