Лектор: аға оқытушы Сариева Ш. Жбет5/10
Дата25.04.2016
өлшемі1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Жоспары:1. Балтық бойы елдерін картада кескіндеу

2.Белоруссия елін картада кескіндеу

1. Балтық бойы елдерін картада кескіндеу


2. Эстонияның халқын,экономикасын картада кескіндеу
3. Эстонияның шаруашылығын картада кескіндеу

4.Латвия халқын,экономикасын картада кескіндеу

5. Латвияның шаруашылығын картада кескіндеу

6. Литва халқын,экономикасын картада кескіндеу

7. Литвианың шаруашылығын картада кескіндеу

8. Белоруссия халқын,экономикасын картада кескіндеу

9. Белоруссияның шаруашылығын картада кескіндеу
Картамен жұмыс
12-апта. Бағалау балы - 2,0
Тақырыбы: Оңтүстік-Батыс Еуропа елдері
Жоспары:
1. Молдавия елдерін картада кескіндеу

2. Украина елдерін картада кескіндеу

1.Оңтүстік-Батыс Еуропа елдері картада кескіндеу

2. Молдавия халқының орналасқан аймақтарын картада кескіндеу

3. Молдавия табиғат ресурстарын картада кескіндеу

4. Молдавия ауылшаруашылығын картада кескіндеу

5. Молдавия өнеркәсібін картада кескіндеу

6. Украина халқының орналасқан аймақтарын картада кескіндеу

7. Украина табиғат ресурстарын картада кескіндеу

8. Украина ауылшаруашылығын картада кескіндеу

9. Укриана өнеркәсібін картада кескіндеу

10. Молдавия,Украина көліктерін картада кескіндеу

Картамен жұмыс
13-апта. Бағалау балы - 2,5

Тақырыбы: Закавказье мемлекеттері
Жоспары:
1. Грузия елдерін картада кескіндеу

2.Армения елдерін картада кескіндеу

3.Әзербайжан елдерін картада кескіндеу
1.Закавказье мемлекеттерін картада кескіндеу

2. Грузия елдерінің табиғат ресурстарын картада кескіндеу

3. Грузия елдерінің халқтарын картада кескіндеу

4. Грузия елдерінің экономикасын, ауылшаруашылығын картада кескіндеу

5. Армения елдерінің табиғат ресурстарын картада кескіндеу

6. Армения елдерін халқтарын картада кескіндеу

7. Армения елдерінің экономикасын, ауылшаруашылығын картада кескіндеу

8. Әзербайжан елдерінің табиғат ресурстарын картада кескіндеу

9. Әзербайжан елдерінәң халқтарын картада кескіндеу

10. Әзербайжан елдерінің экономикасын, ауылшаруашылығын картада кескіндеу
Картамен жұмыс
14-апта. Бағалау балы – 2.5
Тақырыбы: Азиялық Оңтүстік - Шығыс елдері
Жоспары:
1.Түрікменстан елдерін картада кескіндеу

2.Өзбекстан елдерін картада кескіндеу

1. Орталық Азия мемлекеттерін картада кескіндеу


2. Түрікменстан елдерінің табиғат ресурстарын картада кескіндеу

3. Түрікменстан елдерінің халқтарын картада кескіндеу

4. Түрікменстан елдерінің экономикасын картада кескіндеу

5. Түрікменстан елдерінің ауылшаруашылығын картада кескіндеу

6. Өзбекстан елдерінің табиғат ресурстарын картада кескіндеу

7. Өзбекстан елдерінің халқтарын картада кескіндеу

8. Өзбекстан елдерінің экономикасын картада кескіндеу

9. Өзбекстан елдерінің ауылшаруашылығын картада кескіндеу
10. Түрікменстан, Өзбекстанның көлік кешендерін картада кескіндеу


Картамен жұмыс
15-апта
Тақырыбы: Азиялық Оңтүстік - Шығыс елдері
Жоспары:
1.Тәжікстан елдерін картада кескіндеу

2.Қырғызыстан Республикасы елдерін картада кескіндеу

3.Қазақстан Республикасы елдерін картада кескіндеу
1.Тәжікстан елдерінің табиғат ресурстарын картада кескіндеу
2. Тәжікстан елдерін елдерінің халқтарын картада кескіндеу
3. Тәжікстан елдерін елдерінің экономикасын картада кескіндеу
4. Тәжікстан елдерін елдерінің ауылшаруашылығын картада кескіндеу

5. Қырғызыстан елдерінің табиғат ресурстарын картада кескіндеу

6. Қырғызыстан елдерінің халқтарын, экономикасын, ауылшаруашылығын картада кескіндеу

7. Қазақстан елдерінің табиғат ресурстарын картада кескіндеу

8. Қазақстан елдерінің халқтарын картада кескіндеу

9. Қазақстан елдерінің экономикасын, ауылшаруашылығын картада кескіндеу

10. Өз өлкемізді әкімшілік бөлінуін картада кескіндеу


«ТМД экономикалық және әлеуметтік география »
ОБСӨЖ – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары мен тапсырмаларын қабылдау кестесі
050116 – «География», 3 – курс, VІ – семестр. 30 сағат
Тақырыбы, мазмұныөткізіле-тін уақыты (сабақ кест. сәйкес)

сабақтар мен бақылау түрлері және ұпайлары
Семес-тр

Кон-

суль-


татция

Рефер-

ат арқылы бағалауҮй жұмы-

сы


Тест тапсырмасы

Колл.

Голлас.
1

2

3

4

5

6

7

8

9


10


11
1 тарау. ТМД-ы елдеріне жалпы экономикалық-географиялық сипаттама
1

ТМД- елдеріндегі Ресей Федерациясы

1.ТМД-ы елдерінің гео-графиялық орындары, шекаралары

2.Ресей Федерациясы-ның географиялық орын-дары, шекаралары


1
2

ТМД- елдеріндегі Ресей Федерациясы

1.Ресейдің геосаяси жай-ахуалы

2.Ресейдің экономикалық-географиялық жайы1 апта

2,0 балл

3

Ресейдің халықтары

1.Халықтарының саны және өсімі

2.Ұлттық құрамы


24

Ресейдің халықтары

1.Діни құрамы

2. Ресейдегі миграция түрлері

2 апта

2,0


балл2 тарау. ТМД елдерінің құрамындағы басты ірі аймақтар мен мемлекеттердің экономикалық және әлеуметтік географиясы
5Экономикасының өн-дірістік, функциялдық құрылымы,

1.Өндіріс түрлері

2. Қызмет көрсету салалары


36

Ресейдің экономика-лық реформаның негізгі кезеңдері

1.Бірінші кезең

2.Екінші кезең

3.Үшінші кезең


3 апта

2,0 балл

7

Ресейдегі отынның түрлері

1.Мұнай


2. Газ

3. Көмір өнімдері4
8
Электр энергиясын та-сымалдау және тарату

1.Электр энергетикасы пайдалану

2.Энергия жүйелері түрлері

4 апта

2,0 балл9


Ресейдің металлургия базалары

1.Орталық база

2.Сібір базалары

3.Қиыр Шығыс ба-залары


5
10
Ресейдің химия-ағаш кешені
1.Химия өнеркәсібі

2. Ағаш өнеркөсібінің өнімдері

5 апта

2,0 балл


11

Ресейдің тамақ және жеңіл өнеркәсіп салалары

1.Тамақ өнеркәсібі

2.Жеңіл өнеркәсібі


612

Ресейдің инфроқұр-ылым кешендері және байланыс тораптары

1.Қызмет көрсету түр-лері2.Байланыс тораптары6 апта

2,5


балл


13


Ресейдің көлік жүйе-лері

1.Темір жол көлігі

2. Автомобиль көлігі

3. Құбыр көлігі7


14

Ресейдің көлік жүйе-лері

1.Теңіз көлігі

2. Өзен көлігі

7 апта

2,5 балл

1-аралық бақылау 15 балл

20 б

15


Ресейдің аумақтарға бөлінуі

1.Ресейдің батыс экономикалық аудандары

2. Ресейдің шығыс экономикалық аудандары


8


16
Батыс макрорегион

1.Орталық Ресейдің құрамы

2.Еуропалық Солтүстік Ресей экономикалық географиялық жағдай-лары
8 апта

2,0 балл
17

Еуропалық оңтүстік Ресейдің әкімшілік-территориялық бірліктері

1.Солтүстік Кавказ экономикалық геогра-фиялық жағдайлары

2. Солтүстік Кавказ өнеркәсіптері


918

Еуропалық оңтүстік Ресейдің әкімшілік-территориялық бірліктері

1. Орал экономикалық географиялық жағдай-лары

2.Волга бойы экономи-калық географиялық жағдайлары
9 апта

2,0 балл


19

Азиялық Ресейдің әкімшілік –терри-ториялық бірліктері

1.Батыс Сібір эконо-микалық географиялық жағдайлары

2. Батыс Сібір өнер-кәсіптері10
20
Азиялық Ресейдің әкімшілік –терри-ториялық бірліктері

1.Шығыс Сібір

экономикалық геогра-фиялық жағдайлары


2.Қиыр Шығыс эконо-микалық географиялық жағдайлары


10 апта

2,0 балл21

Балтық елдері халықтары орналасуы


1.Эстония,Латвия

2.Литва экономикалық географиялық жағдай-лары11


22

Белоруссия мемлекеті


1.Белоруссия экономикалық жағдайы

2.Шаруашылыығы
11 апта

2,0


балл
23

ТМД-ның Еуропалық бөлігінде орналасқан елдердің өнеркәсіптері

1.Украина экономикалық географиялық жағдай-лары

2. Украина өнеркәсіптері


1224

ТМД-ның Еуропалық бөлігінде орналасқан елдердің өнеркәсіптері

1.Молдавия экономи-калық географиялық жағдайлары

2. Молдавия өнеркәсіп-тері

12 апта

2,0 балл

25


Закавказье мемлекет-терінің шарушылығы

1. Грузия

2.Армения экономикалық географиялық жағдай-лары


13

26

Закавказье мемлекет-терінің шарушылығы

1.Әзербайжан экономикалық географиялық жағдай-лары

2.Шаруашылықтары13 апта

2,5

балл


27

Азиялық Оңтүстік - Шығыс елдері шаруашылығы

1.Түрікменстан,

Өзбекстан экономикалық географиялық жағдай-лары

2.Шаруашылықтары14

28

Азиялық Оңтүстік - Шығыс елдері шаруашылығы

1.Тәжікстан, Қырғызыс-тан Республикасы экономикалық геогра-фиялық жағдайлары

2.Шаруашылықтары


14 апта

2,5 балл
29

Азиялық Оңтүстік Шы-ғыс елдері
өнеркәсіптері

1.Қазақстанның өнер-кәсіптерінің түрлері

2. Өнеркәсіптің орналасу орталықтары15
30

Өз өлкеміздің аумақ-тық бөлінуі

1.Ауданның территория-лық бөлінуі

2.Шаруашылықтары


15 аптаІІ.Аралық бақылау 15 балл


Каталог: CDO -> OBSOJ -> Geo
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
Geo -> Медициналық география» пәні бойынша 050116-«География» мамандығының 3 курс студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ және емтихан тапсырмалары
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Табиғатты қорғау және ерекше қорғалатын территориялар»
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> Гуманитарлық білім” факультеті География және қоғамдық пәндер” кафедрасы
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Гуманитарлық білім» факультеті «География және қоғамдық пәндер» кафедрасы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет