Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейінібет8/8
Дата02.05.2016
өлшемі1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Ескерту: Кесте 1 Базалық құзыреттіліктер

Құзыреттілік коды

Базалық құзыреттіліктер

БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

БҚ 8


Өмір бойы өзінің білімдері мен дағдыларын жаңарту;

Нәтижесіне қарай сапалы жұмыс істеу;

Жұмыс уақытын жоспарлау;

Рухани және адамгершілік нормаларын сақтау;

Қажетті ақпаратты жинау және жүйелеу;

Коммуникативті қабылеттерге ие болу;

Адамның, қоғам мен қоршаған ортаның қарым-қатынастық саяси және әлеуметтік аспектерін түсіну;

Материалдарды рәсімдеу кезінде компьютерді, стандарттарды, нұсқауларды пайдалану;


Кесте 2 Кәсіби құзыреттіліктерТжКБ деңгейі

Біліктілік

Кәсіптік құзыреттіліктер (КҚ)

2.Жоғарылатылған деңгей


2.1. 070301 2 - Гидрогеологиялық жұмыс жұмысшысы*

КҚ2.1.1 – далалық керек-жарақтарды, аспаптарды, инструменттерді, жабдықтарды пайдалану, сақтау, қаптау және тасымалдау ережелерін бақылау;

КҚ2.1.2 – жабдықтарды, инструментті және керек-жарақты далалық жұмыстарға дайындау.

КҚ 2.1.3 - өнімдерді қабылдауды, сақтауды, шығындау және олардың жарамдылық мерзімін есептеуді жүргізу;

КҚ 2.1.4 – гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық жұмыстарды жүргізу туралы негізгі мәліметтерге ие болу;

КҚ 2.1.5 – далалық жұмыстарды ұйымдастыруға және жоюға қатысу;

КҚ 2.1.6 – лагерьдің тұрағына орын таңдауға, тұрғылықты жерді жабдықтауға қатысу.

КҚ2.1.7 – мүлікті қорғау, тұрақтың территориясын тазарту және қалыпты санитарлық-гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету;

КҚ 2.1.8 - бұрын өткен тау-кен қазбаларын тазару, жаңаларын үңгілеу және ұсақ жер бетіндегі тау-кен қазбаларын (орлар, шурфтар, копушалар)жою;

КҚ 2.1.9 - мотобұрғылармен және қолмен ұсақ ұңғымаларды бұрғылау;

КҚ 2.1.10 - гидрогеолог-маманды бағытжолға алып жүру;

КҚ 2.1.11 – гидрогеологиялық сынамалар үшін ыдысты және жарлықтарды дайындау;

КҚ 2.1.12 – сынамаларды іріктеу, сорттау және оларды зертханалық талдауға дайындау;

КҚ 2.1.13 - далалық керек-жарақтарды, аспаптарды, инструменттерді және жабдықтарды қаптау, тиеу, тасымалдауды бақылау және жұмыс қалпында сақтау;

КҚ 2.7.14 - жұмыстарды қауіпсіз жүргізу ережелерін орындау.

КҚ 2.8.15 – қате өлшеу жұмыстарын, соның ішінде, ағын сулар мен көлдерде жүргізу;

КҚ 2.1.16 – сулардың жерасты және жерүсті көздерінің параметрлерін анықтау.2.2. 070302 2 Геологиялық-түсіру және іздеу жұмыстары жұмысшысы*КҚ2.2.1 - далалық керек-жарақтарды, аспаптарды, инструменттерді, жабдықтарды пайдалану, сақтау, қаптау және тасымалдау ережелерін бақылау;

КҚ2.2.2 – жабдықтарды, инструментті және керек-жарақты далалық жұмыстарға дайындау.

КҚ 2.2.3 - өнімдерді қабылдауды, сақтауды, шығындау және олардың жарамдылық мерзімін есептеуді жүргізу;

КҚ 2.2.4 – геологиялық түсіру және іздеу жұмыстарын жүргізу туралы негізгі мәліметтерді білу;

КҚ 2.2.5 – далалық жұмыстарды ұйымдастыруға және жоюға қатысу;

КҚ 2.2.6 - лагерьдің тұрағына орын таңдауға, тұрғылықты жерді жабдықтауға қатысу.

КҚ 2.2.7 - мүлікті қорғау, тұрақтың территориясын тазарту және қалыпты санитарлық-гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету;

КҚ 2.2.8 - түпшаймалы сынамаларды шаю және астаулардағы, шөміштердегі түпшаймалы сынамаларды бақылауды шайғыш-концентрациялық аспаптарда немесе қондырғыларда жеткізу;

КҚ 2.2.9 - –түпшаймалы сынамаларды шаю және астаулардағы, шөміштердегі жаппай түпшаймалы сынамаларды шайғыш-концентрациялық аспаптарда немесе қондырғыларда түйіндерінің көлемі 0,5мм-ден кем емес, 95% кем емес түпшайманың пайдалы қазба минералдарының шығымын қамтамасыз етіп, жеткізу;

КҚ 2.2.10 - шайғыш бақылау сынамаларды өңдеу, таңбалау және есебін жүргізу;

КҚ 2.2.11 - түпшаймалардағы пайдалы және ілеспелі минералдардың құрамын сипаттамалар мен макробелгілер бойынша анықтау;

КҚ 2.2.12 - шайылған сынамаларды өңдеу, таңбалау, есепке алу ережелерін сақтау;

КҚ2.2.13 - құмдардан түпшаймаларды ажыратуға судың қозғалыс жылдамдығының ықпалын анықтау;

КҚ 2.2.14 - шайылғыштығы мен суда жібуі бойынша жұмсақ жыныстардың жіктелуін білу.3.Орта буын маманы


3.1 070303 3 - Техник-гидрогеолог

КҚ 3.3.1 – ашылымдарды, геологиялық барлау қазбаларын, барлау кескіндерін байланыстыруды жүргізу;

КҚ 3.3.2 – қималарды құру және нұсқау талаптарына сәйкес графикалық қосымшаларды рәсімдеу;

КҚ 3.3.3 – геологиялық карталарда жыныстардың жасын, жатыс фомаларын және айырылымды бұзылыстардың түрлерін анықтау;

КҚ 3.3.4 – кен тұсбағарымен жұмыс жасау;

КҚ3.3.5 – зертханалық жабдықтарды және ыдысты пайдалану, заттар мен химиялық реактивтерді талдаулардың әртүрлерін жүргізуге дайындау; зертханалық журналдарды рәсімдеу;

КҚ 3.3.6 – минералдарды, кендерді және тау жыныстарын макроскопиялық анықтау әдістерін пайдалану;

КҚ 3.3.7 – минералдар мен тау жыныстарын анықтау үшін диагностикалық белгілерді қолдану;

КҚ 3.3.8 – тау жыныстарында қазбалы ф лора мен фаунаның болуын анықтау;

КҚ 3.3.9 - әртүрлі геологиялық барлау жұмыстарында бастапқы құжаттарды жүргізу;

КҚ 3.3.10 – шөгінді жыныстар фацияларының литологиялық белгілерін анықтау және сипаттау; магмалық, жанартаулы және метаморфтық тау жыныстарының түрлі фацияларына тән өкілдерді анықтау және сипаттау;

КҚ3.3.11. Жұмысшылардың еңбек жағдайларының қауіпсіздігін бақылау.

КҚ3.3.12- учаскеде гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық жұмыстарға техникалық басшылықты жүзеге асыру.

КҚ 3.3.12 – түрлі тәсілдермен судың және грунттың сынамаларын іріктеу;

КҚ 3.3.13 – геологиялық барлау қазбаларын сынамалауда қолданылатын керек-жарақтармен, жабдықтармен, инструментпен және керек-жабдықтармен жұмыс жасау;

КҚ 3.3.14 – гидрогеологиялық жұмыстардың барлық түрлерін (бағытжолдық, сынамалаудың, құжаттаудың барлық түрлері, практикалық және режимдік, зертханалық жұмыстар) ұйымдастыру және орындау;

КҚ 3.3.15 – жұмыстардың графигін құру,

КҚ 3.3.16– гидрогеологиялық жұмыстардың қандай да бір сатысын құруға негіздеме беру;

КҚ 3.3.17 – барлаудың жүйесін және барлаудың техникалық құралдарын таңдауды жүргізу;

КҚ 3.3.18– жобада көрсетілген гидрогеологиялық жұмыстардың барлық түрлерінің көлемдерін анықтау,

КҚ3.3.19 –үлгілерді, сынамаларды тіркеуді, оларды есепке алуды және талдауға жіберуді жүргізу;

КҚ 3.3.20 – жерасты суларының қорларын категориялау схемаларын негіздеу;

КҚ 3.3.21- гидроизогипс және гидроизопьез пландарын құру;

КҚ 3.3.22 – жобалар мен есептердің белгілі бір тарауларын құрастыру;

КҚ 3.3.23– далалық жұмыстарға шығуға дайындық, объектілердің пайдалануға беруге дайындық актілерін құру;

КҚ 3.3.24 –далалық материалдарға камералдық өңдеу жүргізу.

КҚ 3.3.25 – компьютерлік бағдарламалардың жетік түрлерін пайдалану;КҚ3.3.26 – жұмыс мамандықтарының бірімен көзделген құзыреттіліктерге ие болу.


Каталог: images -> ebiblateka -> 1kaz
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет