Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білімбет1/9
Дата02.05.2016
өлшемі1.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2013 жылғы «____»___________

№_____ бұйрығына 52 -қосымша

Үлгілік оқу жоспары

техникалық және кәсіптік білім

Білім коды және бейіні : 0400000 Өнер және мәдениет

Мамандығы: 0404000 Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы (түрлері бойынша)

Біліктілігі: 040401 3 Балалар музыка мектебінің оқытушысы, концертмейстер

040401 3 – Фортепианоға мамандандыру

Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

базасы: негізгі орта, жалпы орта*,

арнайы музыкалық білім (БММ, БӨМ)Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі

Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылаудың нысаны

Оқу уақытының көлемі (сағат)

Семестрлер бойынша бөлу *

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба жұмыс

барлығы


оның ішінде:

теориялық

сабақтар


практикалық сабақтар


жеке

сабақтар


1

2

3

4

5

6

7

8

9

910

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

680

768ЖБП. 01

Қазақ тілі және қазақ әдебиеті

+166

100

66
1-4

ЖБП. 02

Орыс тілі және орыс әдебиеті

+


166

100

66
1-4

ЖБП. 03

Шетел тілі
+148

60

88
1-4

ЖБП. 04

Қазақстан тарихы

+


112

90

22
4-6

ЖБП. 05

Дүниежүзілік тарих

74

54

20
1-2

ЖБП. 06

Қоғамтану

36

20

16
1

ЖБП. 07

Математика

+


74

44

30
1-2

ЖБП. 08

Информатика

128

40

88
3-5

ЖБП. 09

Физика

36

18

18
1

ЖБП. 10

Химия

36

18

18
1

ЖБП. 11

Биология

36

18

18
1

ЖБП. 12

География

38

28

10
2

ЖБП. 13

Алғашқы әскері дайындық

140

70

70
1-4

ЖБП. 14

Дене тәрбиесі

222

10

212
1-6

ЖБП. 15

Өзін-өзі тану

36

10

26
8

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

146
146ЖГП. 01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
+36
36
5

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі
+38
38
6

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі(ырғақ)
+72
72
7-8

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

180

120

60ӘЭП. 01

Мәдениеттану

36

24

12
7

ӘЭП. 02

Философия негіздері

36

24

12
7

ӘЭП. 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері

36

24

12
7

ӘЭП. 04

Экономика негіздері

36

24

12
8

ӘЭП. 05

Құқық негіздері

36

24

12
8

ЖКП. 00

Жалпы кәсіптік пәндер

1306

483

713

110
ЖКП. 01

Музыкалық психология мен педагогика негіздері
+74

50

24
3-4

ЖКП. 02

Музыка теориясы

+

+74

24

50
1-2

ЖКП. 03

Гармония (топтық)

+

+238

74

164
3-8

ЖКП. 03

Гармония (жеке)

110110

3-8

ЖКП. 04

Сольфеджио

+

+294
294
1-8

ЖКП. 05

Қазақ музыка әдебиеті және фольклор

+

+148

98

50
1-4

ЖКП. 06

Әлем музыка әдебиеті

+

+294

200

94
1-8

ЖКП. 07

Музыкалық шығармаларды талдау
+74

37

37
5-6

АП. 00

Арнайы пәндер

2140

210

242

1688
АП. 01

Орындаушылық өнер тарихы
+74

50

24
5-6

АП. 02

Аспапта оқыту әдістемесі

+

+146

100

46
5-8

АП. 03

БММ репертуарын үйрену
+7272

7-8

АП. 04

Арнайы аспап

+

+640640

1-8

АП. 05

Концертмейстерлік класс

+

+360360

2-8

АП. 06

Фортепиано ансамблі

+

+160
160
1-4

АП. 07

Камералық ансамбль

+

+160160

5-8

АП. 08

Орындаушылық дайындық*

400400

2-8

АП. 09

Полифония негіздері
+72

60

12
7-8

АП. 10

Дауыс қою
+5656

2-3

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

72
36

36Жоспар бойынша сағаттың барлығы:

5292

1493

1965

1834
КП. 00

Кәсіптік практика

292
20

272
КП. 01

Орындаушылық практика
+20
20
3-8

КП. 02

Педагогикалық практика
+136136

5-8

КП. 03

Концертмейстерлік практика
+136136

5-8

АА. 00

Аралық аттестаттау

140

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау

36

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау

36
Міндетті оқудың қорытындысы

5760

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек
Барлығы:

6588


Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

*Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2013 жылғы «____»___________

№_____ бұйрығына 53- қосымшаҮлгілік оқу жоспары

техникалық және кәсіптік білімБілім коды және бейіні: 0400000 Өнер және мәдениет

Мамандығы: 0404000 Аспаптық орындау және музыкалық өнер эстрадасы (түрлері бойынша)

Біліктілігі: 040402 3 Балалар музыка мектебінің оқытушысы, оркестр, ансамбль әртісі (жетекшісі)

040402 3-1– Үрлемелі және соқпалы аспаптарға мамандандыру

Оқыту нысаны: күндізгі

Оқытудың нормативтік мерзімі: 3 жыл 10 ай

базасы: негізгі орта, жалпы орта*,

арнайы музыкалық білім (БММ, БӨМ)Оқу процесінің жоспары

Циклдер және пәндердің индексі


Циклдер және пәндердің атаулары

Бақылаудың нысаны

Оқу уақытының көлемі

(сағат)


Семестрлер бойынша бөлу*

емтихан

сынақ

бақылау жұмыстарының саны

курстық жоба

(жұмыс)

барлығы


оның ішінде:

теориялық

сабақтар


Практикалық сабақтар


жеке

сабақтар


1

2

3

4

5

6

7

8

9

910

11

ЖБП. 00

Жалпы білім беретін пәндер

1448

680

768ЖБП. 01

Қазақ тілі және қазақ әдебиеті

+166

100

66
1-4

ЖБП. 02

Орыс тілі және орыс әдебиеті

+


166

100

66
1-4

ЖБП. 03

Шетел тілі
+148

60

88
1-4

ЖБП. 04

Қазақстан тарихы

+


112

90

22
4-6

ЖБП. 05

Дүниежүзілік тарихы

74

54

20
1-2

ЖБП. 06

Қоғамтану

36

20

16
1

ЖБП. 07

Математика

+


74

44

30
1-2

ЖБП. 08

Информатика

128

40

88
3-5

ЖБП. 09

Физика

36

18

18
1

ЖБП. 10

Химия

36

18

18
1

ЖБП. 11

Биология

36

18

18
1

ЖБП. 12

География

38

28

10
2

ЖБП. 13

Алғашқы әскері дайындық

140

70

70
1-4

ЖБП. 14

Дене тәрбиесі

222

10

212
1-6

ЖБП. 15

Өзін-өзі тану

36

10

26
8

ЖГП. 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

146
146ЖГП. 01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі
+36
36
5

ЖГП. 02

Кәсіби шетел тілі
+38
38
6

ЖГП. 03

Дене тәрбиесі(ырғақ)
+72
72
7-8

ӘЭП. 00

Әлеуметтік-экономикалық пәндер

180

120

60ӘЭП. 01

Мәдениеттану

36

24

12
7

ӘЭП. 02

Философия негіздері

36

24

12
7

ӘЭП. 03

Әлеуметтану және саясаттану негіздері

36

24

12
7

ӘЭП. 04

Экономика негіздері

36

24

12
8

ӘЭП. 05

Құқық негіздері

36

24

12
8

ЖКП.00

Жалпы кәсіптік пәндер

1288

483

713

92
ЖКП. 01

Музыкалық психология мен педагогика негіздері
+74

50

24
3-4

ЖКП. 02

Музыка теориясы (топтық)

+

+74

24

50
1-2

ЖКП.02

Музыка теориясы (жеке)

1919

1-2

ЖКП. 03

Гармония (топтық)

+

+238

74

164
3-8

ЖКП. 03

Гармония (жеке)

7373

5-8

ЖКП. 04

Сольфеджио

+

+294
294
1-8

ЖКП. 05

Қазақ музыка әдебиеті және фольклор

+

+148

98

50
1-4

ЖКП. 06

Әлем музыка әдебиеті

+

+294

200

94
1-8

ЖКП. 07

Музыкалық шығармаларды талдау
+74

37

37
5-6

АП. 00

Арнайы пәндер

2231

186

1084

961
АП 01

Орындаушылық өнер тарихы
+74

50

24
5-6

АП 02

Аспапта оқыту әдістемесі
+146

100

46
5-8

АП 03

БММ репертуарын үйрену
+7272

7-8

АП 04

Арнайы аспап

+

+520520

1-8

АП 05

Ансамбль класы

+

+240
240
3-8

АП 06

Оркестр класы
+774
774
2-8

АП 07

Туыстас аспап
+3737

5-6

АП 08

Оркестр партитураларын оқу
+3737

6-7

АП 09

Аспаптану
+36

365

АП 10

Аспаптау
+3737

6-7

АП 11

Оркестр партияларын үйрену
+3737

2-3

АП 12

Дирижерлеу

+


7474

3-6

АП 13

Фортепиано

+

+147147

1-7

БҰАП 00

Білім беру ұйымы анықтайтын пәндер

72
36

36Жоспар бойынша сағаттың барлығы:

5365

1469

2807

1089
КП 00

Кәсіптік практика

196
60

136
КП 01

Орындаушылық практика
+60
60
3-8

КП 02

Педагогикалық практика
+136136

5-8

АА. 00

Аралық аттестаттау

154

ҚА. 00

Қорытынды аттестаттау

45

ҚА. 01

Қорытынды аттестаттау

45
Міндетті оқудың қорытындысы

5760

К

Консультациялар

Оқу жылында 100 сағаттан артық болмауы керек

Ф

Факультативтік сабақтар

Теориялық оқыту кезінде аптасына 4 сағаттан артық болмауы керек
Барлығы:

6588


Ескерту: ЖБП – жалпы білім беретін пәндер; ЖГП – жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП – әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ - кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К консультациялар; Ф – факультативтік сабақтар.

*Семестр бойынша бөлу мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқа байланысты өзгертіледі.


Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2013 жылғы «____»___________

№_____ бұйрығына 54 -қосымшаКаталог: images -> ebiblateka -> 1kaz
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет