М. У. Анартаева


* 5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилерібет8/19
Дата30.04.2016
өлшемі2.5 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

* 5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:


6. Тапсыру мерзімі: 2-апта
7. Әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

1. Медициналық микробиология: оқулық/Б.А. Рамазанова(ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы: «Print-S», 2011.

2. Медициналық микробиология: оқулық/ Б.А. Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010.

3. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова(ж..б.).-Алматы: Б.ж., 2010.

4. Микробиология: учебник / под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012.

5. Сейтханова Б.Т. Учебное пособие к лабораторным занятиям по частной микробиологии (кишечные инфекции): учеб. пособие. – Шымкент: Б.и., 2012.

6. Сбойчаков В.Б. Санитарная микробиология: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007.

7. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учеб.п. – 4-е изд., испр. – М., 2007.

8. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9. Мальцев В.Н. Основы микробиологии и иммунологии: курс лекций: учеб. пособие.. – М., 2005.

10. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

11. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

12. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002.

Қосымша әдебиеттер:

1. Воробьев А.А. Медицинская и санитарная микробиология: учеб. пособие -3-е изд., стер. –М., 2008.

2. Подколзина В.А. Медицинская микробиология: пос. Для подготовки к экзаменам. – М., 2007.

3. Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. Пособие для мед. уч-щ и колледж.- 3-е изд. – Ростов н/Д., 2007.

4. Сбойчаков В.Б. Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований: учеб. для сред. учеб. завед. – СПб., 2007.

5. Ткаченко К.В. Микробиология: конспект лекций / К.В. Ткаченко. – М., 2007.Электронды ресурстар:

1. Шоқанов Н. Микробиология [Электронды ресурс]: оқулық. – Электрон. Текстовые дан. (24,9 Мб). – Алматы: Арыс баспасы, 2003. -192 эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Медицина 3 курс [Электронды ресурс]: курс лекций. – Электрон. текстовые дан. (24,0 Мб). – М: ИД «Равновесие», 2005. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Медицинская микробиолигия АТЛАС – руководство по бактерологии, микологии, протозоологии и вирусологии [Электронды ресурс]: для студ. и врачей/под ред. А.С. Быкова. –М., 2001. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

4. Практикум к лабораторным занятиям по общей микробиологии [Электронды ресурс]: учебно-метод. Пособие / Р.Т. Джанабаев [и др.] –Ш., 2004. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).
8. Бақылау ( тесттер)

1. Алғашқы рет микроорганизмдерді көру мүмкіндігін дүниеге келтірген ғалым:

А) Р.Кох

В) И.Мечников

С) Л.Пастер

Д) А.Левенгук

Е) Д.Ивановский

2. Тірі ағзаларды ашқан ғалым 1. Д. Ивановский

 2. Л. Пастер

 3. И. Мечников

Д) Р. Кох

Е) А. Левенгук

3. Вирусты ашқан ғалым:


 1. Д. Ивановский

 2. Л. Пастер

 3. И. Мечников

Д) Р. Кох

Е) А. Левенгук

4. Темекі мозаика вирусын ашқан ғалым


 1. Л. Пастером

 2. Р. Кохом

 3. И. Мечниковым

Д) А. Флемингом

Е) Д. Ивановским

5. Пенициллинді тапқан ғалым:


 1. И. Мечниковым

 2. Р. Кохом

 3. Д. Ивановским

Д) А. Флемингом

Е) Л. Пастером

6. Туберкулез қоздырғышын тапқан ғалым:


 1. Л. Ценковский

 2. Д. Самойлович

 3. С. Китазато

Д) Ф. Леффлер

Е) Р. Кох

7. Микроорганизмнің аттенуация әдісін енгізген ғалым:


 1. Д. Ивановский

 2. Р. Кох

 3. И. Мечников

 4. Л. Пастер

 5. Д. Заболотный

2


1. Тақырыбы: Молекулярлы-биологиялық əдістер: НҚ гибридизациясы, ПТР, ДНҚ секвенирленуі. Антибиотикотерапияның заманауи проблемалары. Вирустық инфекциялардың химиотерапия ерекшеліктері.

2. Мақсаты:

1. Заманауи молекулярлы-биологиялық диагностикалау әдістерін меңгеру.

2. Заманауи медицинада антибиотикотерапияны қолданудың өзекті мәселесін қарастыру.

3. Вирустық инфекция кезіндегі химиятерапияның ерекшеліктерін оқып білу.
3. Тапсырма:

1. Заманауи молекулярлы-биологиялық диагностикалау әдістері: НҚ гибридизациясы, ПТР, ДНҚ секвенирленуі.

2. Антибиотикотерапияның заманауи проблемалары.

3. Вирустық инфекциялардың химиотерапия ерекшеліктері.


4. Орындау түрі: презентация, рефераттар, тақырып бойынша, глоссарий, тапсырма бойынша тест дайындау, жағдайлық есептер, кроссвордтар, тақырып бойыншы эссе, мылқау картиналармен жұмыс істеу. Тақырып бойынша көрнекілік құралдар. .

* 5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:


6. Тапсыру мерзімі: 2-апта
7. Әдебиет:

Негізгі әдебиеттер:

1. Медициналық микробиология: оқулық/Б.А. Рамазанова(ж.б.); ҚР Білім және ғылым министрлігі. - Алматы: «Print-S», 2011.

2. Медициналық микробиология: оқулық/ Б.А. Рамазанова(ж.б.).-Алматы: «Print-S», 2010.

3. Жеке бактериология: оқу құралы/ Б.А. Рамазанова(ж..б.).-Алматы: Б.ж., 2010.

4. Микробиология: учебник / под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012.

5. Сейтханова Б.Т. Учебное пособие к лабораторным занятиям по частной микробиологии (кишечные инфекции): учеб. пособие. – Шымкент: Б.и., 2012.

6. Сбойчаков В.Б. Санитарная микробиология: учебное пособие. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007.

7. Поздеев О.К. Медицинская микробиология: учеб.п. – 4-е изд., испр. – М., 2007.

8. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. /ред. А.А. Воробьев. 2-е изд., испр. И доп.-М., 2006.

9. Мальцев В.Н. Основы микробиологии и иммунологии: курс лекций: учеб. пособие.. – М., 2005.

10. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: учеб. - 4-е изд., доп. И перераб.-М.,2005.

11. Алекшукина А.В. Медицинская микробиология: учеб.пособие.-Ростов н/Д, 2003.

12. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: учеб.-3-е изд., испр. И доп.-СПб., 2002.

Қосымша әдебиеттер:

1. Воробьев А.А. Медицинская и санитарная микробиология: учеб. пособие -3-е изд., стер. –М., 2008.

2. Подколзина В.А. Медицинская микробиология: пос. Для подготовки к экзаменам. – М., 2007.

3. Прозоркина Н.В. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учеб. Пособие для мед. уч-щ и колледж.- 3-е изд. – Ростов н/Д., 2007.

4. Сбойчаков В.Б. Микробиология с основами эпидемиологии и методами микробиологических исследований: учеб. для сред. учеб. завед. – СПб., 2007.

5. Ткаченко К.В. Микробиология: конспект лекций / К.В. Ткаченко. – М., 2007.Электронды ресурстар:

1. Шоқанов Н. Микробиология [Электронды ресурс]: оқулық. – Электрон. Текстовые дан. (24,9 Мб). – Алматы: Арыс баспасы, 2003. -192 эл. опт. диск (CD-ROM).

2. Медицина 3 курс [Электронды ресурс]: курс лекций. – Электрон. текстовые дан. (24,0 Мб). – М: ИД «Равновесие», 2005. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Медицинская микробиолигия АТЛАС – руководство по бактерологии, микологии, протозоологии и вирусологии [Электронды ресурс]: для студ. и врачей/под ред. А.С. Быкова. –М., 2001. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).

4. Практикум к лабораторным занятиям по общей микробиологии [Электронды ресурс]: учебно-метод. Пособие / Р.Т. Джанабаев [и др.] –Ш., 2004. -1 эл. опт. диск (CD-ROM).
8. Бақылау ( тесттер)

Тесттер:

1. Химиотерапевтік индекс, антимикробты спектр, статикалык, цидтік әсер, микроорганизмдердің дәріге тұрақтылық формаларының калыптасуы сияқты ұғымдар тек қана тән.

А) медико-биологиялық препараттарға

В) дезинфектанттарға

С) антибиотиктерге

Д) антисептиктерге

Е) профилактикалық препараттарға

2. Левомицетин, тетрациклин және тағы да басқа көптеген антибиотиктерді синтездеп шығаратын микроорганизмдер:

А) базидомицеттер

В) дейтеромицеттер

С) актиномицеттер

Д) зигомицеттер

Е) стрептомицеттер

3.. Грамм оң және грамм теріс бактерияларға бактериоцидтік әсер көрсететін сульфаметоксазол және триметоприма қоспасынан құралған препараттар:

А) фурагин

В) бисептол

С) сульфапиридазин

Д) норсульфазол

Е) сульфамонометоксин

4. Фосфомицин препараттарына өте сезімтал бактериялар:

А) актиномицеттер

В) микобактериялар

С) стафилококтар

Д) спирохеттер

Е) эшерихиялар

5. Амфотерицин мен нистатин препараттары қолданатын аурулар:

А) вирустар туғызған аурулар

В) бактериялар туғызған аурулар

С) қарпайымдылар туғызған аурулар

Д) саңырауқұлақтар туғызған аурулар

Е) приондар туғызған аурулар
3
1. Тақырыбы: Клеткалар жəне тіндер дақылдары, вирустарды дақылдандыру əдістері, вирусологиялық зерттеу əдістері. Вирустар биологиясы. Клеткалармен вирустардың қарым қатынасы. Зертхана жағдайында вирустарды дақылдандыру. Вирусты жəне вирусы бар материалды сақтау ережелері. Бактериофагтар – бактериялар вирустары.

Микроорганизмдер өсіруіне қажетті қоректік орталар.


2. Мақсаты:

1. Вирустарды дақылдандыру әдістерін меңгеру.

2. Вирусологиялық зерттеу әдістерін қарастыру.
3. Тапсырма:

1. Вирустарды дақылдандыру әдістері.

2. Вирустарды индикациялау әдістері.

3. Вирустарды идентификациялау әдістері.

4. Вирустар биологиясы.

5. Клеткалармен вирустардың қарым-қатынасы.

6. Бактериофагтар – бактериялар вирустары.

7. Зертхана жағдайында вирустарды дақылдандыру.

8. Микроорганизмдер өсіруіне қажетті қоректік орталар.
4. Орындау түрі: реферат, презентация, тақырып бойынша, глоссарий, тапсырма бойынша тест дайындау, жағдайлық есептер, кроссвордтар, тақырып бойыншы эссе, мылқау картиналармен жұмыс істеу. Тақырып бойынша көрнекілік құралдар. .


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сабақтың тақырыбы: Спорттық ойын волейбол ойынға қосылған допты жоғарыдан немесе төменнен қабылдау
2014 -> Эй бир боорум! Менден бир нече насыйкат сурадың. Сен бир жоокер болгонуң үчүн, аскердик мисалдар менен айтылган сегиз чакан аңгеме аркылуу бир нече акыйкатты напсим менен бирге уккун
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қоғамтану» Мамандығы: : 0301000
2014 -> Ұлт тарихы толқынындағЫ Ұлы тұЛҒалар
2014 -> Конкурс ережесі «Астана Опера»
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет