“Математика және экономика” факультетібет2/3
Дата24.04.2016
өлшемі0.63 Mb.
1   2   3


Бірінші аралық бақылауТақырыптар

Бақылау түрі

Қойылатын

балы


1


Шредингер теңдеуі

Тест сұрақтары

3 балл


2


Дирак теңдеуі

.

Рефарат

3 балл


3Кварктар түзілісі

.

Бақылау сұрақтары

2 Балл


4Бариондар октуплеты мен декуплеты

.

Коллуквиум

3 балл


5Мезондар түзілісі

Рефарат

3 балл


6Глиондар түзілісі

Тест тапсырмасы

2 балл

7Өзара әсерлер түрі

.

Бақылау сұрақтары

2 балл

8


Зоналардың электрондармен толтырылуы

Рефарат

3 балл

9


Фонандар.

Тест тапсырмасы

2-балл

10


Мю-мезон телескобы

Бақылау сұрақтары

2-балл

Барлығы :

25 балл1 Тақырып: Элементар бөлшектердің кванттық сипаттамасы

Тест сұрақтары.

. Янг-Милс өрісі

А) U (1) В) SU(2) С) СР Д) SU(3) және SU(2) Е) SU(3)

2. Бүтіндігін сақтай алмайтын ядролық күштер

А) СРТ В) Р С) f Д) Е)

3. Юкабтық өзара әсердегі константа

А) өзара әсердің импульсі

В) өзара әсердің энергиясы

С) өзара әсердің спині

Д) өзара әсердің күш моменті

Е) өзара әсердің интенсивтігі

4. Нейтронның магнит моментінің шамасы

А)

В) 2*10-13см

С) 2*10-11 см

Д) 2*10-14 см

Е) 2*10-15см

5. Бөлшектің электрлік, дипольдік моменті

А) d=el

В) d=eE


С) d=eH

Д)d=e

Е) d=eU

6. Стефан Больцман костантасыА)

В)

С)

Д)

Е)

7.СРТ теоремадағы Т анықтамасы

А) температура

В) кинетикалық энергия

С) керілу күші

Д) айналу уақыты

У) период

8. СРТ теоремасындағы Р –ның теоремасы

А) қысым

В) ауырлық күші

С) салмақ

Д) қуат


Е) кеңістік инверсиясы

9. СРТ теоремасындағы С-ның анықтамасы

А) сыйымдылық

В) жылу сыйымдылығы

С) жарық жылдамдығы

Д) қосақталған заряд

Е) дұрыс жауабы жоқ

10. Массасы нөл спині бірге тең болған элементар бөлшек

А) фермиондар

В) фотондар

С) базондар

Д) мезондар

Е) кварктар
2 Тақырып: Дирак теңдеуі

Рефарат 1. Толқындық функция.

 2. Шреедингер теңдеуі.

 3. Гамельтон аператоры

 4. Антибөлшектер

3 Тақырып: Кварктар түзілісі

. Бақылау сұрақтары.


 1. Кварктар дегеніміз не ?

 2. Бариондар мен Лептондардыњ µзара ерекшелігі.

 3. Адрондардыњ кварктік т‰зілісін т‰сіндір.

 4. Фотон ќандай роль атќарады ?

4 Тақырып: Бариондар октуплеты мен декуплетыБақылау сұрақтары

Коллуквиум 1. Кварктар сипаттамасын т‰сіндір.

 2. Глюондарды т‰сіндір.

 3. Рењ аныќтамасын т‰сіндір.

 4. Фундаменталь болѓан 18 бµлшекті т‰сіндір.

5 Тақырып: Мезондар түзілісі

Рефарат


 1. Пи –мезон.

 2. Тау-мезон

 3. Тэта-бөлшек.

 4. Гиперон.

6 Тақырып: Глиондар түзілісі

Тест тапсырмалары.

1. 1. Күннің ішінде болатын ядролық реакциялар кезіндегі пайда болатын нейтриноға:

А) термоядролық нейтрино

В) күн нейтриносы

С) лазерлік нейтрино

Д) антинейтрино

Е) дұрысы жоқ

2. Ұқсас қасиетті бөлшектерден тұратын жүйелер

А) модуль

В) синглет

С) спин


Д) мультиплет

Е) симметрия

3. Бүтін спинді адрондарға не жатады?

А) базондар

В) кварктар

С) протондар

Д) нейтрондар

Е) мезондар

4 зат пен өте әлсіз әсерлесетін массасыз, спинсіз гипотетикалық нейтраль бөлшекке не делінеді

А) сәулелену

В) нейтрон

С) майорон

Д) электрон

Е) кварк


5. Күшті өзара әсерлерге қатыспайтын жартылай спинді элементар бөлшектерге не делінеді?

А) бозондар

В) миондар

С) лептондар

Д) антилептондар

Е) тауондар

6. Адрондардың қосымша элементі болған жартылай спинді бөлшектерге не делінеді?

А) бозондар

В) миондар

С) антилептондар

Д) кварктар

Е) дұрысы жоқ

7. Элементар бөлшектер жүйесіндегі вакуумдағы жaрық жылдамдығының шамасы

А) C=1


В) С=10м\с

С) C=3*10-8 м\с

Д) C=3*106 км\с

Е) дұрысы жоқ

8. Ферми костантасының өлшем бірлігі

А) А\м


В) 1\м

С) 1\м3

Д) 1\м2

Е) 1\м5

9. Электронның вольттік потенциалдар йырмасын өткендегі алатын энергиясы

А) 1Дж


В) 10-19 Дж

С) 1,6 эВ

Д) 1 эВ

Е) 6,25 Дж10. 1 Дж неше ГэВ-ке тең

А) 1 Гэв


В) 62,2 ГэВ

С) 626 ГэВ

Д) 6,24*10-10ГэВ

Е) 6,24*1010ГэВ


7 Тақырып: Өзара әсерлер түрі

Бақылау сұрақтары. 1. Күшті өзара әсерлеасу күші.

 2. Электромагниттік өзара әсерлесу күші.

 3. Күшсіз өзара әсерлесу күші.

 4. Гравитациялық өзара әсерлесу

8 Тақырып: Зоналардың электрондармен толтырылуы

Реферат


 1. Өткізгіштік зонасы.

 2. Тиім салынған зона.

 3. Валенттік зона.

 4. Электрондардың валенттік зоадан электрондық зонаға өтуі.

 5. Донорлық энергиялы деңгейлерден электрондардың өткізгіштік зонаға өтуі.

9 Тақырып: Фонандар.

Тест тапсырмасы

1Кл*В неше Джоульге тең

А) 1Дж


В) 6,25Дж

С) 6,24Дж

Д) 6,25*10-19Дж

Е) Е) дұрысы жоқ

2. Ньютон константасының СИ системасындағы шамасы

А) 670 м3/кг*с2

В) 67 м3/кг*с2

С) 0,67 м3/кг*с2

Д) 6,7*10-10 м3/кг*с2

Е) 6,7*10-11 м3/кг*с2

3. Магниттік заряд белгісі

А) В) С) Д) Е)

4. Ферми константасының өрнегі

А)

В)

С)

Д)

Е)

5. Электрондық нейтрино массасы

А) 1,4эВ≤≤4,6эВ

В) 0,14эВ≤≤0,46эВ

С) 14эВ≤≤46эВ

Д) 140эВ≤≤460эВ

Е) 14ГэВ≤≤46ГэВ


6. Кварктар мен глюондардың өзара әсерлесу теориясы не деп аталады

А) Хромадинамика

В) Оптик хромадинамика

С) Электрлік хромадинамика

Д) Спиндік хромадинамика

Е) Кванттық хромадинамика

7. Электродық нейтриноның спині

А) 0 В) 1 С)1/2 Д) 3/2 Е) 4/3

8. Мюондық нейтриноның массасы

А) 0 В) –1 С) 1 Д) 1МэВ Е) 1ГэВ

9. Мюмезонның өмір сүру уақыты

А) тұрақты В) 3,2с С) 3,2*105с Д) 3,2*10-10с Е) 3,2*10-6с+

10. Мюондық нейтриноның өмір сүру уақыты

А) тұрақты

В) 3,2с

С) 3,2*105сД) 3,2*10-10с

Е) 3,2*10-6с


10 Тақырып: Мю-мезон телескобы

Бақылау сұрақтары: 1. Құрылымы.

 2. Пайда болу заңдылықтары.

 3. Мю-мезон қандай бөлшектер.

 4. Мю-мезонның жаратылысы.


Екінші аралық бақылау.
Тақырыптар

Бақылау түрі

Қойылатын Баллы

1

Элементар бөлшектердегі сақталу заңы.


Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет