“Математика және экономика” факультетібет3/3
Дата24.04.2016
өлшемі0.63 Mb.
1   2   3

Тест тапсырмалары


2 балл

2

- ыдырау..


Рефарат

3 балл

3

Ядролардың - кванттардың ішкі конверсиясы.


Бақылау сұрақтары.

2балл

4

Кварктер және олардың өзара әсерлесуі.


Рефарат__2_балл__5'>Рефарат

2 балл

5

Ядролық реакциялардың механизмі.


Тест тапсырмалары

2 балл

6

Бөліну көрсеткіші. Спонтандық бөліну.


Бақылау сұрақтары

2 балл

7

Электромагниттік өзара әсерлерді тасушылар.

Рефарат

3 балл

8

Мезондар мен гиперондар. Қарапайым бөлшектердің классификациясы..


Коллоквиум

3 балл

9

Зарядталған бөлшектердің тежелуі. Нейтрондардың затпен әсерлесуі


Рефарат

1 балл

10

Әрбір химиялық элементтің индивидуалдігін белгілеуші.

Ғаламның эволюциясы туралы қазіргі көзқарастар
Бақылау сұрақтары

2 балл

11

Ғаламның эволюциясы туралы қазіргі көзқарастар


Бақылау сұрақтары

3 балл

12

Физиканың әдіснамалық маңызы

РефаратБарлығы
25 балл

1 Тақырып: Элементар бөлшектердегі сақталу заңы.

Тест тапсырмалары

1. Ядролардың - ыдырауы кезінде электрондар мен қатар қандай элементар бөлшек пайда болаы?

А) гиперондар В) кварк

С) Лептондар Д) Бозондар

Е) Нейтрино

2) Нейтриноның азаматтық құқыққа ие боған жылы

А) 1936 ж В) 1930 ж С) 1932 ж Д) 1935 ж Е) 1933 ж

3) Нейтриноның ашылуына не себеп болды?

А) Бор постулаты

В) Энергияның сақталу заңы

С) Э. Фермидің “”-сәулелердің теориясы

Д) Томсон моделі

Е) Резерфордтың тәжірибесі

4) Н. Бордың энергияның сақталмайтындығын ойынан бас тартуға мәжбүр еткен не?

А) Резерфордтың -ыдырау теориясының табыстары

В) Фермидің -ыдырау теориясының табыстары

С) кванттарға жан бтірген Энштейннің салыстырмалылық теориясы

Д) Бор постулаты

Е) Поули принципі

5)Нейтронның тағдырын андай бөлшекпен салыстыруға болады?

А) Электронмен В) протонның

С) Фотонмен Д) Лептонмен

Е) Кварктармен

6) Гипотеза түрінде өмірге келген бөлшектер

А) фотонмен В) электро С) нейтрино мен электрон

Д) бозонмен лептон Е) протонмен нейтрон

7) Адрондардың қосымша элементі болған жартылай спинді бөлшектерге не делінеді?

А) миондар В) кварк С) бозондар Д) антилептондар

Е) дұрысы жоқ

8) Элементар бөлшектер жүйесіндегі вакуумдағы жрық жылдамдығың шамасы

А) C=3*10-8 м\с В) C=3*106 км\с С) С=10м\с Д) C=1 Е) дұрысы жоқ

2 Тақырып: - ыдырау..

Рефарат


 1. Радиоактивтік сәулелер.

 2. Бетта сәулелер ағыны.

 3. Сәулелердің магнит ағынындағы қозғалыс бағыты .

 4. Бетта сәулелердің жылдамдығы.

 5. Радиоактив сәулелердің биологик әсері.

3 Тақырып: Ядролардың - кванттардың ішкі конверсиясы.

Бақылау сұрақтары.


 1. Лептондар.

 2. Олардың сипаттамалары.

 3. К-мезонның ыдрауы

 4. 2.Нейтраль каондар қасиеттері

4 Тақырып: Кварктер және олардың өзара әсерлесуі.

Бақылау сұрақтары


 1. Адрондар.

 2. Лептондар.

 3. Мезондардың реакция кезінде шашырауы..

 4. Сақталу заңдарының кеңістік пен уақыттағы жылжулары

 5. Универсал сақталу заңдары

5 Тақырып: Ядролық реакциялардың механизмі.

Тест тапсырмалары
1) Қандай элементар-бөлшектер күйі толық изотоптық спиниз шамасымен ғана емес сонымен қатар толық бұрыштық момент пен кеңістік жұптылықтардың шамаларымен де сипатталады?

А) нуклондар мен мезондар күші

В) нуклондар мен гиперондар күші

С) нуклондар мен -мезон

Д) нуклондар мен лептондар күші

Е) нуклондар мен эта мезон күші

2) 1952 жылы Э. Ферми ашқан нуклондардың резонансты не деп атады?

А) - изобара деп аталады

В) -адиабата деп талады

С) -изохора деп аталады

Д) -изотермия деп аталады

Е) дұрыс жауабы жоқ

3) Реал өмір сүретін бөлшек ретінде позитронды ғарыш сәулелері құрамынан қай жылы қай ғалым тапты?

А) 1933 жылы Чадвик

В) 1934 жылы Бетте

С) 1952 жылы Андерсон

Д) 1927 жылы Жамю Кюри

Е) 1952 жылы Ферми

4) Ғарыш сәулелерінің құрамында зарядталған бөлшектердің болатындығын кім және қай жылы анықтады?

А) 1933 жылы Чадвик

В) 1952 жылы Ферми

С) 1927 жылы Жамю Кюри

Д) 1927 жылы Д.В. Скобельцын

Е) 1952 жылы Андерсон

5) Дирак теориясы бойынша, антипротонның массасы пртонның массасындай да, ол электр зарядының таңбасы?

А) қарама-қарсы болуы тиіс

В) Теріс болуы тиіс

С) оң болуы тиіс

Д) оң және теріс болуы тиіс

Е) дұрыс жауабы жоқ

6) Элементар бөлшектер әлемінің алғашқы қарлығаштары

А) эта мезон, омега гиперон

В) нейтрон, - мезон

С) эта- мезон

Д) ка-мезон, омега мезон - гиперон

Е) электрон, протон, фотон

7) электрон “идея” түрінде физикаға 1881 жылы кімнің тәжірибесінде электрон бар деген “уақытша” теория дәлелдемесін тапты?

А) Резерфорд

В)Энштейн

С) Планк


Д) Дж Томсон

Е) Милликен

8) Қай жылы Милликен жеке-дара электрондардың зарядтарын өлшеп шыққаннан кейін ғана бірінші элементар бөлшек азаматтық құқыққа ие болды?

А) 1900 ж

В) 1911 ж

С) 1907 ж

Д) 1904 ж

Е) 1919ж


9) Пртонның ашылуы немен байланысты?

А) кванттық физикамен

В) электронмен

С) нейтронмен

Д) атом ядросының ашылуымен

Е) протонмен

10) Резерфорд азот атомының ядросы жедел - бөлшектермен соқтығысқан кезде пайда болатын орасан қуатты күштің әсерінен быт-шыт болады. Осы кезде не бөлініп шығады?

А) жауабы жоқ

В) Не атомы быт-шыт болады да, ал U ядросының құрамаа бөлігі болып табылады

С) Оттегі атомы быт-шыт болады да, ал азот ядросының құрамы болып табылады

Д) Не атомы быт-шыт U ядро құрама бөлігі болып табылады

Е) сутегі атомының бөлініп шығады да, ао зот ядросының құрама бөлігі болып табылады

11) Янг-Милс өрісі

А) U (1)


В) SU(2)

С) СР


Д) SU(3) және SU(2)

Е)
6 Тақырып: Бөліну көрсеткіші. Спонтандық бөліну.

Бақылау сұрақтары


 1. Протон белгісі.

 2. Электронның заряды қаншаға тең.

 3. Фотон белгісі.

7 Тақырып: Электромагниттік өзара әсерлерді тасушылар.

Тест тапсырмалар:

1) Сызықтық өлшемдері Планк ұзындығына және бір бірлік ұзындықтағы энергиясы Планк массасының квадратына сәйкес келетін бір өлшемді гипотетикалық обьектер

А) фермиондар

В) супермультиплеттер

С) суперструндар

Д) С бөлшектер

Е) хигстер

2) Фермиондармен бозондардың қоспалары

А) С бөлшек

В) бозондар

С) хигстер

Д) нейтрондар

Е) супермультиплеттер

3) нелерге ыдырайды?

А)

В) 2 бөлшекке

С) бөлшекке бөлшекке

Д) нейтронға

Е) бөлшекке

4) Атом массалары 3 болған 2 гелий қосылғанда атом массасы 4 гелиймен бірге не шығады?

А) 2протон В) 2 электрон С) 2 нейтрон Д) 2 позитрон Е) 2 сәулелену

5) Атом массасы 4 болған 2 гелий және реакция кезінде бөлініп шығатын толық энергиясы 17,3 МэВ болуы үшін атом массасы 7 болған литийді () қандй бөлшекпен реакция келтіру керек

А) бөлшекпен В) электронмен С) протонмен Д) нейтронмен Е) позитронмен

6) Атом массасы 4 болған 2 гелий және реакция кезінде бөлініп шығатын толық энергиясы 17,3 МэВ болуы үшін атом массасы 7 болған литийді () қандй бөлшекпен реакция кезінде қандай құбылыс жүреді?

А) термоядролық

В) тізбекті

С) қосылу

Д) жану


Е) ыдырау

7) 1947 ж С. Пауэл фотоэмульсияларда зарядталған бөлшектердің іздерін бақылап оны Юкаваның мезондары деп тапты. Бұл бөлшектерді не деп атады?

А) Пи-мезон немесе -пиондар

В) эта-мезондар

С) ка-мезондар

Д) электрон мезон

Е) -мезондар

8) Зарядталған пиондардың зарядталған бөлшектер болып ыдырау өнімдерін не деп атайды?

А) Эта-мезон

В) мезондар немесе -мюондар

С) ка-мезон

Д) электрон мезон

Е) пимезон немесе - пиондар

9) Тәжірибеде -мезондардың 100-200 МэВ энергиялар интервалында (+,Р) шашырау ықтималдығы. (-,Р) шашырауының ықтималдығынан неше есе артық?

А) 3 есе

В) 4 есе


С) 5 есе

Д) 8 есе артық

Е) 10 есе артық

10) -мезо,ндардың протондардан шашыраудың дифференциалдық қиаларының арасындағы бұл қатынасты кім түсіндірді?

А) Бетте

В) Ферми

С) Форри

Д) Чокработа

Е) Лондау
8 Тақырып: Мезондар мен гиперондар. Қарапайым бөлшектердің классификациясы..

Бақылау сұрақтары 1. Спин дегеніміз не?

 2. Бариондар дегеніміз не?

 3. Антибөлшектердің жасау уақыты

 4. Олардың ашылуы.

 1. Олардың инварианттылығының бұзылуы.

 2. Нейтронның дипольдық моменті.

9 Тақырып: Зарядталған бөлшектердің тежелуі. Нейтрондардың затпен әсерлесуі

Тест тапсырмалары

1) Омега- гиперонның өмір сүру уақыты

А)10-6с В) 10-9с С) 10-10с Д) 10-8с Е) 10-7с

2) Нейтронның өмір сүру уақыты

А) 85с В) 10с С) 90с Д) 1013с Е) 102с

3) Элементар бөлшектер саны

А)200 В) 100 С) 600 Д) 300 Е) 400

4) Бариондарға жататын элементар бөлшек

А) Омега –гиперон

В) Эта-мезон

С) Пи-мезон

Д) Ка-мезон

Е) Электрондық нейтрино

5) Элементар бөлшектер деп нені айтамыз

А) Күшсіз әсерлескен бөлшектер

В) Әрбіреуі өзінше дискрет жасайтын бөлшектер

С) Өзара күшсіз әсерлескен бөлшектер

Д) Массалары 0-ге тең болған бөлшектер

Е) Дұрыс жауабы жоқ.

6) Массасы нөл спині бірге тең болған элементар бөлшек

А) мезондар

В) кварктар

С) фотондар
Д) фермиондар

Е) базондар

7) Жай бөлшектердің супер жұптылығы

А)

В) q

С) гипотетикалық бөлшекД) q е

Е) е q

8) Z-бозондардың супер жұптығы

А) вино


В) глюино

С) фотино

Д) зино

Е) хиггсино9) Кварктардың супер жұптылығы

А) глюино

В) фотоино

С) хиггсино

Д) вино

Е) скварк10) W-бозонның жұптылығы

А) глюино

В) вино

С) фотиноД) хиггсино

Е) сэлектрон


10 Тақырып: Әрбір химиялық элементтің индивидуалдігі..

Реферат.
 1. Менделеевтің элементтер жүйесі.

 2. Элементтердің жүйедегі реттік нөмері.

 3. Элементтердің масса саны.

 4. Элементтердің физикалық қасиеттері.

 5. Элемент атомдарының түзілу айырмашылықтары.

11 Тақырып: Ғаламның эволюциясы туралы қазіргі көзқарастар


Бақылау сұрақтары:

 1. Микро әлем бөлшектері.

 2. Лептондар.

 3. Мезондар.

 4. Бариондар.

 1. Микро және макро әлемдердің түзілц заңдарының құсастықтары. Лептондар.

 1. Олардың сипаттамалары

12 Тақырып: Физиканың әдіснамалық маңызыБақылау сұрақтары

 1. Ядро түзілуінің оқыту әдістемесі.

 2. Элементар бөлшектердің түрлері.

 3. Элементар бөлшектердің физикалық қасиеттері.

 4. Элементар бөлшектердің оқыту әдістемесі.
Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет