Мазмұны экономикаДата17.05.2020
өлшемі299.34 Kb.
МАЗМҰНЫ
ЭКОНОМИКА
Радик БИКМЕТОВ

ІЗДЕУ БАҚЫЛАУЫН ҚАБЫЛДАЙДЫ 9
Айзада ЕРБАЕВА

КӘСІПОРЫНДА БЮДЖЕТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 14
Нұржан КЕНЖЕБЕКОВ, Мадина САДИРБЕКОВА

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМ САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫН БАҒАЛАУ 21
Галина КУПАЛОВА, Гүлнұр ТАПЕНОВА

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ ШЕТЕЛДІК

ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА ҚОЛДАНУ МҰМКІНДІКТЕРІ 26
Азамат ОРЫНБАСАРОВ, Гульнара СРАИЛОВА

ХАЛЫҚАРАЛЫҚЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІҢ БАҒАЛАУ СТАНДАРТТАРЫ 32
Сұлтан РЫМБЕКОВ

ҰЙЫМДАҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ 35
Раушан СЕРГАЛИЕВА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ

IT-ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 39
Ольга СЛИНКОВА, Динара САЛАУАТОВА

ИННОВАЦИЯНЫ ЕНГІЗУ ТУРИСТІК КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ФАКТОРЫ

РЕТІНДЕ 44
Динара СЫЗДЫКОВА, Ботагоз МАТАЕВА

ТУРИСТІК АГЕНТІКТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ БАСҚАРУ ҚҰРАЛДАРЫН

ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ (ТУРИСТІК ӨНІМДЕРДІ

ҚАЛЫПТАСТЫРУ, ОНЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫТУ) 49
Ляйсан ХУЗИНА

АУДИТТІ ЖҮРГІЗУДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ 53
Айгүл ОМАРАЛИЕВА, Андрей ШЕСТОПАЛОВ

ШҰЖЫҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 56
Зияда БОРБАСОВА, Сайран УЛАҚОВ

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЛТТЫҚ ТУРИСТІК БРЕНДІН ҚҰРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ:

БРЕНД ПЕН МАРКА ҰҒЫМЫНЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТЛЕРІНІҢТЕОРИЯЛЫҚ

КОНЦЕПЦИЯСЫ 59
Асель БЕКИШЕВА, Галия ТАТИЕВА

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ АЯСЫНДА ҚАЗАҚСТАН

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ СЕКТОРЫН ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ

ӨЗЕКТІ АСПЕКТІЛЕРІ 69
Шыңғыс ҚАРАБАЕВ, Галина КУПАЛОВА

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР

ЭВОЛЮЦИЯСЫ 74

ФИЛОСОФИЯ
Назым БУКИРБАЕВА, Молдир АЛШЫНБАЕВА

ҚАЗАҚ ЖҰРТЫНЫҢ ҒҰН ЖӘНЕ ТҮРКІ АТАУЛАРЫМЕН АЛҒАШ ТАНЫЛУЫ 79
Назым БУКИРБАЕВА

ШАҒАТАЙ ҰЛЫСЫ - МОҢҒОЛДАРДЫҢ ҚАРА ШАҢЫРАҒЫ 86

ПЕДАГОГИКА
Олжас ҚАЛАҒАНОВ, Амина ЖУМАГАЛИЕВА

ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ ШЕТ ТІЛІ 92
Гүльбаршын БЕЛГІБАЕВА, Гүлден ТЕМІРХАНОВА

ПСИХОДИАГНОСТИКАДАҒЫ ЗЕРТТЕУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ БАҚЫЛАУ 96
Мәнетай БӘДЕЛХАН

ҚЫТАЙ ИЕРОГЛИФТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ДАМУ КЕЗЕҢДРІ 100
Виктория НИКОЛАЕВА, Гүлден ТЕМІРХАНОВА

ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖЕКЕ СТИЛІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 103

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Айжан БОРАНБАЕВА, Ахмед ХАЙДЕР НАДЖИБ

"БІР БЕЛДЕУ, БІР ЖОЛ", "НҰРЛЫ ЖОЛ" ЖӘНЕ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚБАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ҰШТАСУЫНЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ 109
Мұрат КАКИМЖАНОВ, Жания АМАНЖОЛ

АДАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН ШЕКТЕУ ТҮСІНІГІ

МЕН НЕГІЗДЕРІ 113
Гүлдaнa ҚAРЖAСOВA, Aликжaн ФEТКУЛOВ, Aлмaс OРЫНБEКOВ, Eрлaн КAСEНOВ

EСIРТКI ЖӘНE ПСИХOТРOПТЫҚ ЗAТТAРДЫҢ ЗAҢСЫЗ AЙНAЛЫМЫ ТУРAЛЫ

МӘСEЛEЛEР 118
Мұрат КАКИМЖАНОВ, Ерасыл МҰРАТ

ПАРАҚОРЛЫҚ ҚЫЛМЫСЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 122
Кайрат БАКИШЕВ

КӨЛІКТІК ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫ

ШЕКТЕУ 124

«ЖАСЫЛ» ЭКОНОМИКАНЫҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ

БАҒДАРЛАНҒАН ҚОҒАМДЫҚ ПІКІРЛЕР МЕН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ

БІЛІМДЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
Алмагуль АУЕЛЬБЕКОВА, Жұлдыз ЖЕТПІСБАЙ, Алданыш ТЕМИРОВ

"ШҰБАРКӨЛ" ТІЛІМІНІҢ АТМОСФЕРАҒА ШЫҒАРЫЛҒАН ЛАСТАУШЫ

ЗАТТАРЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ 130
Қайржан БЕКІШЕВ, Нұргүл БЕРГЕН

БИОСФЕРАНЫҢ ГАЗ ҚАБАТЫ-АТМОСФЕРАНЫҢ ЛАСТАНУЫ 133
Қайржан БЕКІШЕВ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУЛИКАСЫНЫҢ ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ ӨЗЕНДЕРІ МЕН ІШКІ

СУ РЕСУРСТАРЫ 136
Рашель МУРЖАКУПОВА

ҚОЙБАҒАР АУЫЛЫ ҚҰНДЫЗ КӨЛІНІҢ СУ ЭКОЖҮЙЕСІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ

ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ 141
Айгуль ОРАЛОВА, Наталья ЦОЙ, Елена ЦЕШКОВСКАЯ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫН ҚАМТАМАСЫЗ

ЕТУДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ 145
Пахчан НАГУМАН

"ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКАНЫҢ" НЕГІЗГІ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ ҚАЛДЫҚТАРДЫ

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ 149


Радик БИКМЕТОВ, Қарағанды экономика университеті, bikmetov@mail.ru, +77778895595

ІЗДЕУ БАҚЫЛАУЫН ҚАБЫЛДАЙДЫ

Бұл мақалада мүліктің, активтер мен міндеттемелердің түгендеу ерекшеліктері сипатталады. Экономикалық маңызы, негізгі міндеттері зерттеледі, классификациясы, түгендеу тәртібі мен мерзімдері көрсетіледі.Түйінді сөздер: активтер, түгендеу, мүліктер, міндеттемелер, жіктеу.
Айзада ЕРБАЕВА, "Бухгалтерлік есеп және аудит" кафедрасының магистранты Қазтұтынуодағы

Қарағанды экономикалық университеті, 100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая

көш.,9, nirs.buhuchet@yandex.kz

КӘСІПОРЫНДА БЮДЖЕТТЕУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Аталмыш мақалада қаржылық жоспарлаудың ажырамас бөлігі болып табылатын к?сіпорындарда бюджеттеу қажеттілігі қарастырылады. Бюджеттеудің көмегімен компаниялардың ресурстары мен активтері уақытында бөлінеді. Бюджеттеу кәсіпорын ресурстарын басқарудың тиімді жүйесін жасауға мүмкіндік береді. Осы мақаланың ғылыми жаңалығы кәсіпорын ресурстарын басқарудың тұтас және әділетті жүйесін құруға көмектесетін бюджеттеудің қажеттілігін негіздеу.Түйінді сөздер: іске асыру бюджеті, сату бағдарламасы, сату бюджеті, өндірістік бағдарлама, дайын өнімнің өзіндік құны.
Нұржан КЕНЖЕБЕКОВ, экономика ғылымдарының кандидаты, туризм және мейрамхана ісі кафедрасының

доценті,Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009, Қазақстан

Республикасы,Қарағанды қ., Академическая көш., 9, kenzhebekov@mail.ru

Мадина САДИРБЕКОВА, магистрант, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009,

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш., 30_dream@bk.ru

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМ САЛАСЫНЫҢ ДАМУЫН БАҒАЛАУ

Бұл мақала қазақстандық туризм индустриясының қазіргі жағдайын және оның даму перспективаларын

бағалауға арналған.

Түйінді сөздер: туристік әлеует, ресурстар, инфрақұрылым, саяхаттау, субиндекс, талдау, подориент.
Галина КУПАЛОВА, экономика ғылымдарыныңдокторы, профессор, Тарас Шевченко атындағы Киев

ұлттықуниверситеті, 01001, Украина, Киевқ, Владимир көш,. 60, prof.galina@gmail.com+380 (44) 239-33-33

Гульнур ТАПЕНОВА, ҚазтұтынуодағыҚарағандыэкономикалықуниверситеті, PhD докторанты,

100009, ҚазақстанРеспубликасы, Қарағанды қ, Академическая көш,. 9, gulnur.tapenova_19@mail.ru,

+7 701 954 30 32 @mail.ru +77019331673

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІН МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУДЫҢ ШЕТЕЛДІК

ТӘЖІРИБЕСІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН ЖАҒДАЙЫНДА ҚОЛДАНУ МҰМКІНДІКТЕРІ

Мақала жоғары білім беру жүйесін мемлекеттік басқарудың шетелдік тәжірибесіне және оны Қазақстан жағдайында пайдалану мүмкіндіктеріне арналған. Авторлармен Батыс елдеріндегі жоғары білім жүйесінің мемлекеттік басқару тәжірибесін зерттелген. Әртүрлі елдердегі жоғары білім жүйесінің мемлекеттік басқаруына салыстырмалы талдау жасалған.Түйінді сөздер: жоғары білім беру, мемлекеттік саясат, мемлекеттік басқару, аккредиттеу органдары, жоғары білім беру жүйесінің мемлекеттік басқару принциптері, желілік басқару.
Азамат ОРЫНБАСАРОВ, магистрант, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті,

100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш., 9,

orynbassarov.a.t@gmail.com, +7776855508

Гульнара СРАИЛОВА, экономикағылымдарының кандидаты, доцент,Қазтұтынуодағы Қарағанды

экономикалық университеті, 100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш.,

9,gulnara.srailova@mail.ru, +77778913536

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІКТІҢ БАҒАЛАУ СТАНДАРТТАРЫ

Бұл мақалада жылжымайтын мүлікті бағалаудың негізгі халықаралық стандарттары қарастырылған. Халықаралық тәжірибеде жылжымайтын мүлікті бағалау әдістерінің, стандарттарының және нормаларының айырмашылықтарына ерекше көңіл бөлінеді.

Мақалада бағалаудың халықаралық стандарттарына қатысты теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады.

Түйінді сөздер: халықаралық бағалау стандарттары, еуропалық бағалау стандарттары, бағалау қызметі, жылжымайтын мүлік.
Сұлтан РЫМБЕКОВ, мұғалім, ҚЭУ Экономика, бизнес және құқықколледжі, 100009,

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Академическая көшесі, 9, rymbekov.sultan@mail.ru

ҰЙЫМДАҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ

Бұл мақала қазірг іұйымның персоналын ынталандыру мәселесіне арналған. Мақалада қызметкерлердің мотивациясын басқарудың негізгі мәселелері, бизнес персоналын материалдық және материалдық емес ынталандыру әдістері қарастырылған. Қазіргі заманғы шаруашылық жағдайында қысқа және алыс мотивацияның ерекшеліктері қарастырылған. Қызметкерлердің еңбегі ынталандыру жүйесі оқытылады, сондай-ақ персоналды ынталандырудың негізгі принциптері қарастырылады.Түйінді сөздер: қызметкерлерді ынталандыру, мотивация жүйесі, материалдық және материалдық емес мотивация, адами қажеттіліктер.
Раушан СЕРГАЛИЕВА, экономика ғылымдарының магистрі, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық

университеті, 100009, Қазақстан республикасы, Қарағанды қ., ул. 9, Академическая көшесі, 9,

sergalieva89@mail.ru, +77212441674

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ

IT-ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ

Мақалада Қазақстандағы мемлекеттік қызметтің жаңа моделін қалыптастыру қарастырылады. Мемлекеттік басқарудың жаңа жүйесін оңтайландыру, әлемдік жаһандану үдерістері контекстіндегі индустриялық-инновациялық даму мәселелеріне ерекше назар аударылды. Мемлекеттік қызметшілердің жұмысында жаңа енгізілімдер келтірілген. 2018 жылғы "Цифрлық академия" жобасы қаралды. Оның басты мақсаты – мемлекеттік қызметшілердің өз қызметінде сандық, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды ауқымды пайдалану.Түйінді сөздер: мемлекеттік аппарат, жаңғырту, электрондық үкімет, IT-құзыреттер, цифрландыру, Индустрия технологиясы 4.0.
Ольга СЛИНКОВА, экономика ғылымдарыныңдокторы, профессор, Белгород мемлекеттік ұлттық зерттеу университеті, 308015, Ресей, Белгород қ., Победа к-сі, 85, slinkova@bsu.edu.ru, +7- 910-363-97-55

Динара САЛАУАТОВА, PhD докторанты, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті,

100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ, Академическая көш,. 9, Di_kz010@mail.ru, +77015803674

ИННОВАЦИЯНЫ ЕНГІЗУ ТУРИСТІК КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ

Мақалада туризм саласындағы кәсіпкерліктің дамуына, дамыған елдердегі шағын және орта бизнесті мемлекеттік реттеу және қолдау механизміне талдау жүргізілді. Қазақстанның туризм саласына енгізу бойынша мүмкін болатын инновациялық іс-шараларға зерттеу жүргізілді.Түйінді сөздер:кәсіпкерлік, туризм саласы, инновациялар.
Динара СЫЗДЫКОВА, магистр, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009,

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая 9, syzdykovad@list.ru, +77212441578

Ботагоз МАТАЕВА, экономикалық ғылымдарының кандидаты,доцент, Қазтұтынуодағы Қарағанды

экономикалық университеті, 100009, Қазақстан Республикасы,Қарағанды қ., Академическая көш., 9,

botagozmatayeva@mail.ru, +77088160507

ТУРИСТІК АГЕНТІКТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ БАСҚАРУ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ (ТУРИСТІК ӨНІМДЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ, ОНЫ ЕНГІЗУ ЖӘНЕ ЖЫЛЖЫТУ)

Бұл мақалада туристік агенттікттердің қызметіндегі басқару құралдарын пайдаланудағы халықаралық тәжірибе баяндалады, және туризм ұйымына ұсынылуы мүмкін негізгі қызметтер қарастырылады.Түйінді сөздер: туристік агенттіктер, туристік өнім, жарнама, туризм индустриясы, туристік қызмет, туристік ұйым.
Ляйсан ХУЗИНА, магистрант,Қазтұтынуодағықарағандыэкономикалықуниверситеті,100009, г.

Караганда, ул. Академическая, 9, nadezda.khuz@mail.ru, +77053323421

АУДИТТІ ЖҮРГІЗУДІҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІ

Бұл мақала өзекті мәселеге - қаржылық есептілік аудитін жүргізуге арналған. Аудит негізінде Азаматтық құқық, Әкімшілік-шаруашылық құқық, бухгалтерлік есеп жатыр. Сондықтан осы зерттеудің нәтижесі "аудит" ұғымынан ықтаудың әртүрлі тәсілдерін зерделеу, сондай-ақ аудитті жүргізудің негізгі мақсаттары мен міндеттерін нақтылау болып табылады.Түйінді сөздер: аудит, аудиторлық қызмет, аудит мақсаттары, мемлекеттік бақылау, қаржылық есептілік
Айгүл ОМАРАЛИЕВА, техника ғылымдарының кандидаты, доцент, Қазтұтынуодағы Қарағанды

экономикалық университеті, 100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая к., 9,

aigul-omar@mail.ru

Андрей ШЕСТОПАЛОВ, магистрант ТПП-11НП, "тауартану және сертификаттау" кафедрасы

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды

қ., Академическая к-сі, 9, andruha.90@list.ru+77022643798

ШҰЖЫҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІ

Бұл мақала шұжық өнімдерінің өндірісі мен қауіпсіздігі мәселелерін қарастырады.Түйінді сөздер: Тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі, тамақ өнімдерінің бұрмалануы, ет өнімдерін қайта өңдеу.
Зияда БОРБАСОВА, э.ғ.д., профессор, қашықтықтан оқыту факультеті деканы, Қазтұтынуодағы

Қарағанды экономикалық университеті, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы,

100009, Академиеская көш. 9, borbasova@mail.ru

Сайран УЛАҚОВ, э.ғ.к., экономика және кәсіпкерлік кафедрасының профессоры, Қазтұтынуодағы

Қарағанды экономикалық университеті, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы,

100009, Академиеская көш. 9, s_ulakov_c@mail.ru, +77013838910

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҰЛТТЫҚ ТУРИСТІК БРЕНДІН ҚҰРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ: БРЕНД ПЕН МАРКА ҰҒЫМЫНЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТЛЕРІНІҢТЕОРИЯЛЫҚ

КОНЦЕПЦИЯСЫ

Мақала авторлары брендті осы заманғы тауарларға деген қатынасты айқындайтын негізгі психологиялық және идеологиялық факторретінде көрсеткен. Қазіргі кезеңде елімізді халықаралық аренада көрсету үшін тауарлық, аймақтық туристік брендтермен қатар ұлттық туристік брендті де қалыптастыруға аса көңіл бөлініп отыр. Брендердің қалыптасуының эволюциясы әрқашанөткеннің тәжрибесіне иек артатыны анық. Зерттеуде ежелден "бренд" түсінігі қазақжадында таңба ретінде қалыптасқан деген қорытынды жасалған. Ұсынылып отырған жұмыста "бренд" ұғымының генезисі және оның маркетиггтегі екі әлемінің эволюциясы жан-жақты қаралған.Түйін сөздер: бренд, брендинг, генезис, таңба, марка, тауар, туризм.
Асель БЕКИШЕВА, магистрант, Қазтұтынуодағының Қарағанды экономикалық университеті, 10009,

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая к-сі, 9, bekisheva_aa@mail.ru , +77015288328

Галия ТАТИЕВА, э.ғ.к., доцент, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 10009,

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая к., 9,+77025895329

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ АЯСЫНДА ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ СЕКТОРЫН ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІ АСПЕКТІЛЕРІ

Бұл бап экономиканы дамытудың қазіргі заманғы жағдайларында қаржы секторын цифрландырудың негізгі мәселелерін қарастырады. Сандық экономика саласына инновациялық технологияларды енгізуге ерекше көңіл бөлінеді.

Мақалада қазіргі кезеңдегі цифрландыру дамуының тәжірибелік мәселелері қарастырылған. Цифрландырудың экономиканың түрлі салаларына әсері, атап айтқанда цифрландырудың салықтық және кедендік әкімшілендіруге әсері анықталды

Түйінді сөздер: цифрландыру, сандық экономика, сандық технологиялар, қаржы, кредит, Еуразиялық экономикалық одақ.
Шыңғыс ҚАРАБАЕВ, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің PhD докторанты,

Қазақстан Республикасы, Қарағанды қаласы, Академическая көшесі, 9, shingis_kz1@mail.ru,

87477140775

Галина КУПАЛОВА, э.ғ.д.,, профессор, Тарас Шевченко атындағы Киев ұлттық университеті, 01001,

Украина, Киевқ, Владимир көш,. 60, prof.galina@gmail.com+380 (44) 239-33-33

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ ОБЛЫСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕР ЭВОЛЮЦИЯСЫ

Аңдатпа. Стратегиялық басқару соңғы елу жылда үздіксіз дамып келе жатқан ғылым саласы. Осы кезеңде талданатын тақырыптар мен пайдаланылатын зерттеу әдістемелерінің шеңбері кеңейді. Әр түрлі зерттеу тақырыптарына қатысты теориялар мен тәсілдер, фирманың бәсекелестік артықшылықтары мен жетістіктерінің негізінде жатқан себептер анықталды. Бұл мақалада біз стратегиялық басқару саласында тұрақты қозғалыстағы зерттеудің екі аспектісінің бар екендігін көрсетуге тырыстық, олар бір жағынан фирманың ішкі факторлары мен сыртқы қоршаған орта арасындағы байланыс және екінші жағынан, макродеңгейлік талдау, микро деңгей арасындағы байланысты көрсетеді.Түйінді сөздер: стратегиялық басқару, ішкі орта, сыртқы орта, макродеңгей, микродеңгей
Назым БУКИРБАЕВА, тарих ғылымдарының магистрі, Экономика, бизнес және құқық колледжі,

Қазтұтынуодағы Қарағанды эономикалық университеті, 100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды

қ., Академическая көшесі., 9, nazym-2111@mail.ru, 87212562380

Молдир АЛШЫНБАЕВА, оқытушы Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

a_moon86@mail.ru. 87472496624

ҚАЗАҚ ЖҰРТЫНЫҢ ҒҰН ЖӘНЕ ТҮРКІ АТАУЛАРЫМЕН АЛҒАШ ТАНЫЛУЫ

Аталмыш мақалада қазақ жұртының алғаш рет тарих сахынасына ғұн және түркі атауларымен шығуы және осы атаумен таңылған жауынгер халықтың ерлігі туралы баяндалады. Фольклор деректердегі ғұн-түркі дәуірінің моңғол-татар кезеңімен және Қазақ хандығы тақырыптарының арасындағы сабақтастық көрсетіледі.Түйінді сөздер: ғұн, түрік, оғыз, фольклор, көне қазақ тарихы, алаша, "он оқ", нурин, дулу, Аттила, Арыстан, ашин, теле, жужан.
Назым БУКИРБАЕВА, тарих ғылымдарының магистрі, Экономика, бизнес және құқық колледжі,

Қазтұтынуодағы Қарағанды эономикалық университеті, 100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды

қ., Академическая көшесі., 9, nazym-2111@mail.ru, 87212562380

ШАҒАТАЙ ҰЛЫСЫ - МОҢҒОЛДАРДЫҢ ҚАРА ШАҢЫРАҒЫ

Аталмыш мақалада Шыңғысханның қара шаңырағы Моғолстан ұлысы деп сипатталды. Ұлы моңғолдарға негізінен Ұлы жүз қазақтары мен қырғыздар жататындығы баяндалады. XIV-XV ғасырлардағы Моғолстанның саяси жағдайы көрсетілді.Түйінді сөздер: моңғол, қазақ, Моғолстан, Шыңғысхан, Шағатай, Ұлы жүз.
Олжас ҚАЛАҒАНОВ, магистр, оқутушы, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті,

100009, Қазақстан республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш., 9, olzhas.zar@mail.ru,

+77712854170

Амина ЖУМАГАЛИЕВА, магистр, оқутушы, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті,

100009, Қазақстан республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш., 9,

zhumagalieva_amina@mail.ru, +77017581016

ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ САЛАСЫНДАҒЫ ШЕТ ТІЛІ

Мақала Туризм және қонақжайлылық индустриясына арналған бакалаврларды шет тілін оқыту перспективаларын қарастыруға арналған. Болашақ бакалаврлардың лингвистикалық құзыреттерін қалыптастырумен байланысты бірқатар мәселелерді шешуде пәнаралық ғылым ретінде пәнаралық тәсіл мен психолингвистиканың рөліне ерекше назар аударылады. Мақсатқа жетудің ең тиімді әдістерінің бірі ретінде кәсіптік дискурстағы зерттеудің маңыздылығы талқыланады.Түйінді сөздер: тілдік құзыреттілік, психолингвистика, кәсіби дискурс, туризм, қонақжайлылық
Гүльбаршын БЕЛГІБАЕВА, педагогика ғылымдарының кандидаты, Е.А. Бүкетов атындағы Қарағанды

мемлекеттік университеті 100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ. Карбышев көшесі, 7, каб.

305 belgibaeva64@bk.ru, +77014453955

Гүлден ТЕМІРХАНОВА, магистр, Е.А. Бүкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

100026, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ. Карбышев көшесі, 7, dentemira@mail.ru, +77765964555

ПСИХОДИАГНОСТИКАДАҒЫ ЗЕРТТЕУ ӘДІСІ РЕТІНДЕ БАҚЫЛАУ

Бұл мақалада психодиагностикадағы зерттеу әдісі ретінде бақылаудың тән ерекшеліктері сипатталады. Мақалада: бақылау ұғымының мазмұны, бақылау әдістері мен кезеңдері, бақылау түрлері ашылады. Мақаланың мақсаты психолог-педагогтарға өз кәсіби қызметінде зерттеуді бақылау әдістемесін практикалық қолдану болып табылады.Түйінді сөздер: психолог, индивид, зерттеу әдісі, бақылау, кәсіби қызмет, педагогикалық зерттеу.
Мәнетай БӘДЕЛХАН, аға оқытушы, Қазтұтынуодағы Қарағанды Экономикалық Университеті,

Қазақстан Республикасы, 100009, Қарағанды қаласы, Академиялық көш., 9, manatay@bk.ru, 87021645843

ҚЫТАЙ ИЕРОГЛИФТЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ДАМУ КЕЗЕҢДРІ

Бұл мақалада Қытай иероглифтерінің ерекшеліктері және даму кезеңдрі туралы айтылған. Қытай тіліндегі аса күрделі мәселенің бірі Қытай иероглифтерін еске сақтау және әр иероглифтердің шығу тарихын білу. Иероглифтердің әр даму кезеңдерін еске сақтау қажеттігі қарастырылған.Түйінді сөздер: иероглиф, иероглифтік жазба, иероглифтерді реформалау кезеңдері, иероглифтердің даму жолдары, Қытай иероглифтері.
Виктория НИКОЛАЕВА, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Е. А. Бөкетов атындағы

Қарағанды мемлекеттік университеті, 100026, Қазақстан, Караганды қ. Карбышев көшесі, 7, каб.

305nww.88@mail.ru, 87788451717

Гүлден ТЕМІРХАНОВА, магистр, Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті,

100026, ҚазақстанРеспубликасы, Қарағанды қ. Карбышевкөшесі 7, dentemira@mail.ru, +77765964555

ПЕДАГОГ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖЕКЕ СТИЛІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Бұл мақалада педагогтың жеке стилінің, оның практикалық қызметінің ерекшеліктері сипатталған. Педагог тұлғасының жеке ерекшеліктерін пайдалана отырып, педагогикалық міндеттерді тиімді шешуге тәнерекшеліктер ерекшеленеді және сипатталады. Мақалада құзыреттілікті көрсететін педагогикалық іс-әрекет факторлары, өз білімдерін орындаудың жалпыланған тәсілдері, маманның кәсіби қызметіндегі іс-әрекеттер қарастырылады.Түйінді сөздер: құзыреттілік, индивидуализация, жекетұлға, педагог, кәсібилік, педагогикалық қызмет, жеке стиль, индивидуализация.
Айжан БОРАНБАЕВА, аға оқытушы, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті,

100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш.,9, aizhan_razahova@mail.ru,

Ахмед ХАЙДЕР НАДЖИБ, әкімшілікжәнеқаржылыққұқықкафедрасыныңізденушісі, РУДН, 117198,

РесейФедерациясы, Мәскеуқаласы, Миклухо-Маклая көшесі, 6

"БІР БЕЛДЕУ, БІР ЖОЛ", "НҰРЛЫ ЖОЛ" ЖӘНЕ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ

ОДАҚБАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ҰШТАСУЫНЫҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ

Бұл мақалада геосаяси интеграциялық жобалар "Жібек жолының экономикалық белдеуі", "Нұрлы жол" стратегиялық бағдарламасы және Еуразиялық экономикалық одақ қарастырылады.Аталған жобалардың ұштастыру нүктелеріне және олардың даму перспективаларына ерекше назар аударылады.Түйінді сөздер: стратегиялық серіктестік, "Бір белдеу, бір жол"бағдарламасы, "Нұрлы жол" инфрақұрылымдық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы,Еуразиялық экономикалық одақ.
Мұрат КАКИМЖАНОВ, з.ғ.к., профессор, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті,

100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш. 9.

Жания АМАНЖОЛ, Ю-12П тобының магистранты, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық

АДАМНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН БОСТАНДЫҚТАРЫН ШЕКТЕУ ТҮСІНІГІ МЕН НЕГІЗДЕРІ

Аталмыш мақалада адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының шектеу түсінігі мен негіздері мәселелері қарастырылған. Елімізде жүзеге асырылып жатқан реформалар жағдайында адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын шектеудің теориялық және тәжірибелік мәселелерін жүйелі, өзара байланысты зерттеу, қоғамның құқықтық жүйесін жаңарту мәселелеріне баса назар аударылған.Түйінді сөздер: жеке тұлға, адам, азамат, құқықтар, бостандықтар, декларация, міндеттер, шектеу, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекет, демократиялық мемлекет, заңнама, халықаралық қоғамдастық.
Гүлдaнa ҚAРЖAСOВA, PhD дoктoры, дoцeнт Қaзтұтынуoдaғы Қaрaғaнды экoнoмикaлық унивeрсиeтi

100009,Қaзaқстaн Рeспубликaсы, Қaрaғaнды қ., Aкaдeмичeскaя 9 көшeсi, GKB24@mail.ru, +8 775 207 88 68.

Aликжaн ФEТКУЛOВ, з.ғ.к.,дoцeнт Қaзтұтынуoдaғы Қaрaғaнды экoнoмикaлық унивeрсиeтi 100009, Қaзaқстaн Рeспубликaсы, Қaрaғaнды қ., Aкaдeмичeскaя 9 көшeсi, GKB24@mail.ru, +8 775 207 88 68.

Aлмaс OРЫНБEКOВ, з.ғ.м., aғaoқытушы Қaзтұтынуoдaғы Қaрaғaнды экoнoмикaлық унивeрсиeтi

100009,Қaзaқстaн Рeспубликaсы, Қaрaғaнды қ., Aкaдeмичeскaя 9 көшeсi, GKB24@mail.ru, +8 775 207 88 68.

Eрлaн КAСEНOВ, Қaрaғaнды oблысы IIД жeдeл жoспaрлaу бaсқaрмaсының жeдeл кeзeкшiсi пoлиция

мaйoры, Қaзaқстaн Рeспубликaсы, Қaрaғaнды қ., GKB24@mail.ru

EСIРТКI ЖӘНE ПСИХOТРOПТЫҚ ЗAТТAРДЫҢ ЗAҢСЫЗ AЙНAЛЫМЫ ТУРAЛЫ МӘСEЛEЛEР

Eсiрткi aдaмның жaнымeн тәнiнiң сaулығынa қaуiп төндiрeтiн химиялық дәрi дәрмeк бoлудaн әрi aсып, oл мeмлeкeттeрдiң ұлттық қaуiпсiздiгiнe төнгeн әлeумeттiк қoғaмдық қaтeргe aйнaлып oтыр. Мaқaлaдa eсiрткi зaттaры нeмeсe психoтрoпты зaттaрдың зaңсыз aйнaлымы қылымысымeн күрeсу шaрaлaры жәнe aлдыны aлу жoлдaры зeрттeлeдi.Түйінді сөздeр: eсiрткi, eсiрткi зaттaр, психoтрoпты зaттaр, нaшaқoрлық,eсiрткi бизнeсi, зaңсыз aйнaлым, қылмыстық жaуaпкeршiлiк.
Мұрат КАКИМЖАНОВ, з.ғ.к., профессор, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті,

100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Академическая көш. 9.

Ерасыл МҰРАТ, Ю-12П тобының магистранты, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық

университеті, 100009, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ.,Академическая көш. 9.

ПАРАҚОРЛЫҚ ҚЫЛМЫСЫНЫҢ ТҮСІНІГІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Аталмыш мақалада парақорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері қарастырылады. Мемлекет пен қоғамның парақорлықтың дамуына кедергi келтiретiн пәрмендi шараларды қалыптастыру бойынша бірізді жүйелі жұмысының ары қарай жүргізілуі мақсатты және қажет екендігіне баса назар аударылады.Түйінді сөздер: парақорлық, сыбайлас жемқорлық, парақор, пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал, парақорлыққа қарсы іс-қимыл, парақорлыққа қарсы стратегия, заңнама, құқық қорғау органдары.
Қайрат БӘКІШЕВ, Заң ғылымдарының докторы, профессор, ғылыми-зерттеу зертханасының жетекшісі,

Қазтұтыну одағы Қарағанды экономикалық университеті, Академическая көш., 9, Қарағанды, Қазақстан.

Тел.: +7 (7212) 446500. E-mail: bakishev@yahoo.com

КӨЛІКТІК ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫ ШЕКТЕУ

2014 жылғы ҚР Қылмыстық кодекстегі көлік құқық бұзушылықтары мысалында автор заң шығарушының құқықтық реформа процесінде әкімшілік және қылмыстық-құқықтық әрекеттердің аражігін ажыратуға объективті емес тәсілін көрсетеді. Бірқатар көліктік құқық бұзушылықтар қылмыстық теріс қылықтарға оларды жасау тәсілін, зиянды зардаптардың сипатын және басқа да маңызды заңды белгілерін ескерместен қате жатқызылды. Қылмыстарды, қылмыстық теріс қылықтарды және әкімшілік құқық бұзушылықтарды шектеудің басты өлшемі олардың қоғамдық қауіптілігінің дәрежесі мен сипаты болып табылатыны туралы қорытынды негізделеді. Бұл өлшем әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнамалық ұйғарымның (25-бабы) негізінде жатуға және көліктік қылмыстық құқық бұзушылықтар жүйесін құру кезінде ескерілуге тиіс. Әкімшілік заңнамада әртүрлі құқықтық табиғат деликтерінің болуы әкімшілік теріс қылықтардың қылмыстық-құқықтық табиғатының жойылуына, құқық бұзушылықтардың түрлі сипаты мен қоғамдық қауіптілік дәрежесін дұрыс бағаламауға және құқық қолдану қызметіндегі қателіктерге әкеп соқтырды. Осыған байланысты қылмыстық-құқықтық табиғаты бар деликтерді ауыстыру қажет болатын "ұсақ" құқық бұзушылықтар немесе елеусіз теріс қылықтар кодексін әзірлеу ұсынылады.Түйінді сөздер: Әкімшілік құқық бұзушылықтар, қылмыстық құқық бұзушылықтар, қылмыстық теріс қылық, көліктік құқық бұзушылықтар, шектеу өлшемдері.
Алмагуль АУЕЛЬБЕКОВА, Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің

доценті, б.ғ.к. Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің № 3 ғимарат,

Университетская көш. 28. a-auelbekova@mail.ru +77016884552

Жұлдыз ЖЕТПІСБАЙ, магистрант, Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік

университетінің № 3 ғимарат, Университетская көш.28. juldiz_241294@mail.ru +77021170993

Алданыш ТЕМИРОВ, оқытушы, Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік

университетінің № 3 ғимарат, Университетская көш.28. aldanysh_93@mail.ru +77001491188

"ШҰБАРКӨЛ" ТІЛІМІНІҢ АТМОСФЕРАҒА ШЫҒАРЫЛҒАН ЛАСТАУШЫ ЗАТТАРЫН ТАЛДАУ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ

Аталмыш мақалада атмосфералық ауаның ластануы жайында қарастырылған. Атмосфераның күтілетін ластануын есептеу кезінде "Шұбаркөл" тілімі орналасқан ауданның климаттық ерекшеліктері ескерілген.

Атмосферадағы ластаушы заттардың таралу жағдайын арнықтаушы метеорологиялық сипаттамалар мен коэффициенттер келтірілген

Түйінді сөздер: Шұбаркөл, атмосфера, көмір, антропагендік фактор.
Қайржан БЕКІШЕВ, Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің

профессоры, ХЭА-академигі, мемлекеттік грант иегері. Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды

мемлекеттік университетінің № 3 ғимарат, Университетская көш. 28. +7 705 267 1991

Нұргүл БЕРГЕН, магистрант, Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік

университетінің № 3 ғимарат, Университетская көш.28. bergenova.n@mail.ru +7 707 472 5703

БИОСФЕРАНЫҢ ГАЗ ҚАБАТЫ-АТМОСФЕРАНЫҢ ЛАСТАНУЫ

Аталмыш мақалада атмосфералық ауаның ластануы жайында қарастырылған. Атмосфералық ауа табиғи ортаның негізгі компоненттерінің бірі болып табылады. Адам денсаулығы, флора мен фауна жағдайы ауа тазалығымен байланыстылығына басты назар аударылады.Түйінді сөздер: парник әсері, флора, фауна, антропагендік фактор.
Қайржан БЕКІШЕВ, Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің

профессоры, Халықаралық Еуразия экология ғылым академиясының академигі. Құрмет орденінің иегері.

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің № 3 ғимарат,

Университетская көш. 28. +7 705 267 1991

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУЛИКАСЫНЫҢ ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ ӨЗЕНДЕРІ МЕН ІШКІ СУ РЕСУРСТАРЫ

Аталмыш мақалада өз еліміздің ішкі су ресурстары мен трансшекаралық өзендердің экологиялық жағдайы қарастырылған. Сумен қамтамассыз ету өзекті проблема болып табылады. Ішкі су ресурстарын үнемдеу басты назарда.Түйінді сөздер: су, трансшекара, ресурс.
Рашель МУРЖАКУПОВА, т.ғ.к., Байтұрсынов мемлекеттік университеті, Қостанай қаласы,

mrashiel@mail.ru, +7 777 216 9222

ҚОЙБАҒАР АУЫЛЫ ҚҰНДЫЗ КӨЛІНІҢ СУ ЭКОЖҮЙЕСІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ

Экологиялық мәселе-адамзат дамуындағы өте маңызды кезең. Ол адам әлемінің тағдырын анықтайды. Адамдар табиғатты бағындыра отырып, экологиялық жүйелердің тепе-теңдігін едәуір дәрежеде бұзды. Кейбір жерлерде табиғат дағдарыс жағдайына жетті.Түйін сөздер: экология, экожүйелер, су экожүйесі, антропогендік фактор
Айгуль ОРАЛОВА, химиялықғылыми кандидаты, доцент, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 100027, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Бейбітшілік бульвары, 56, oralovaat@rambler.ru, +77772652421

Наталья ЦОЙ, техникалық ғылыми кандидаты, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 100027, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Бейбітшілік бульвары, 56,zoinat@mail.ru, +77014668897

Елена ЦЕШКОВСКАЯ, Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті, 100027, Қазақстан

Республикасы, Қарағанды қ., Бейбітшілік бульвары, 56,elena_tsesh@mail.ru, +77017286256

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫН ҚАМТАМАСЫЗ

ЕТУДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ

Мақалада Қазақстан Республикасының тұрақты дамуын қамтамасыз етудегі экологиялық білім беру мәселелері және оның рөлі қарастырылған. Экологиялық білімнің мақсаттары мен міндеттері, экологиялық білім беру мен оқытудың негізгі аспектілері көрсетілген.Түйінді сөздер: экология, тұрақты даму, білім беру технологиясы.
Пахчан НАГУМАН, химия ғылымдарының кандитаты, Карғанды мемлекеттік техникалық университеті, 100027, Қазақстан республикасы, Караганды қ., Бульвар Мира көш., 56,

naguman848@mail.ru, +77022668488

"ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКАНЫҢ" НЕГІЗГІ БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ ҚАЛДЫҚТАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Бұл статьяда, Қазақстан халықаралық ынтымақтастықты белсенді қолдайды және жаһандық, өңірлік және субөңірлік деңгейлерде "жасыл өсуді" және "жасыл экономиканы" орнықты дамыту саласындағы процестердің тұрақты қатысушысы болып табылады.Түйінді сөздер: экономикалық, мәселе, халық.
Каталог: attachments -> article
article -> Лекции 30 часов Семинарские занятия -15 часов срс 60 часов срсп 30 часов КарагандЫ 2010 Форма 2 Силлабус составлен к э. н., доцентом Абеуовой С. Т., на основании госо рк, типовой программой дисциплины «Международные организации»
article -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы хаттама
article -> Регламентін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
article -> Аты-жөні (жұбайы, зайыбы)
article -> ҚазақТҰтынуодағЫ
article -> 1 тақырып. Экономикалық теорияның қоғам дамуындағы орны мен ролі
article -> Комбинаторика и текст Целые числа


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет