«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы»


асыру туралы хабарландырудың нысаныбет13/14
Дата02.05.2016
өлшемі2.38 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

            асыру туралы хабарландырудың нысаны
____________________________________________________________
(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы, почталық және
                электрондық мекен-жайлары)
мынадай тауарларды (жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді)
мемлекеттік сатып алуды жүргізу туралы хабарлайды:________________
__________________________________________________________________
(тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді беру орны және
олардың кґлемі кґрсетіледі) (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы
сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің
толық тізбесі, олардың саны мен егжей-тегжейлі ґзіндік ерекшелігі
конкурстық құжаттамада кґрсетілгеніне сілтеме жасауға құқылы).
      Тауарларды берудің (жұмыстарды орындаудың/қызметтерді кґрсетудің) талап етілетін мерзімі________________________________
      Конкурсқа "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабының 1-тармағында кґрсетілген біліктілік талаптарына жауап беретін барлық әлеуетті ґнім берушілер жіберіледі.
      Конкурстық құжаттама кґшірмесінің бумасын әлеуетті ґнім беруші конкурстық құжаттамаға ақы тґлеу туралы құжатты (егер мұндай конкурстық құжаттамада кґзделген жағдайда) бергеннен кейін ___жылғы "____"___________ дейінгі мерзімді қоса алғанда (конкурстық ґтінімдер салынған конверттерді ашқанға дейін 24 сағат бұрын уақыт пен күні кґрсетілсін) мына мекен-жай бойынша:________, бґлме N__сағат____-дан____-ге дейін және/немесе мына мекен-жай бойынша_______ электрондық почтамен алуға болады.
      Конкурстық құжаттаманың кґшірмесі бумасының құны____________ теңгені құрайды және______________________________________________
                   (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының тиісті шоты кґрсетілсін) шотына енгізіледі (егер тґлем кґзделмеген болса, осы абзац алынып тасталады).
      Конвертке желімделген конкурсқа қатысуға конкурстық ґтінімдерді әлеуетті ґнім берушілер_______________________________
      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы кґрсетілсін)
мына мекен-жай бойынша____________________________________________
                        (толық мекен-жайы, бґлменің N кґрсетілсін)
      Конкурсқа қатысуға ґтінімдерді берудің соңғы мерзімі_________
                                                   (уақыты мен күні
______________дейін.
кґрсетілсін)
      Конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттер____________
                                      (уақыты мен күні кґрсетілсін)
мына мекен-жай бойынша_____________________________________ ашылады.
                  (толық мекен-жайы, бґлменің N кґрсетілсін)
      Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға
болады:_______________________________________________________
          (қаланың коды мен телефон нґмірі кґрсетілсін)
 
Тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып
алуды ұйымдастырушының уәкілетті ґкілі_____________________________
              (Т.А.Ә., лауазымы және байланыс телефоны кґрсетіледі)

                                                           Ережеге


                                                          7-қосымша

      Әлеуетті ґнім берушілермен ________________________


                                    (конкурстың атауы)
     конкурстық құжаттамасын түсіндіру жґніндегі кездесу
                          хаттамасы

___________________________            ____________________
    (Кездесу ґтетін орын)                      (уақыты мен күні)

      1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны білдіретін адамдар:


__________________________________________________________________
      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті ґкілінің,
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының ґзге де мамандарының және
әлеуетті ґнім берушілермен кездесуде мемлекеттік сатып алуды
ұйымдастырушыны білдірген тартылған сарапшылардың Т.А.Ә., байланыс
телефондарын кґрсете отырып)
мынадай адамдарға_________________________________________________
      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен кездесуге қатысқан
әлеуетті ґнім берушілердің уәкілетті ґкілдерінің Т.А.Ә., сондай-ақ
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен конкурстық құжаттаманың
ережелерін түсіндіру жґніндегі кездесуде әлеуетті ґнім берушіні
білдіретін осындай адамның ґкілеттігін растайтын құжатты кґрсете
отырып, олар туралы) конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру
жґнінде кездесу ґткізді.
      2. Кездесуде конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру
жґнінде мынадай сұрақтар қойылды:
__________________________________________________________________
            (қандай ережелер бойынша сұрақтар қойылды)
      3. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті ґкілдері
қойылған сұрақтарға мынадай жауаптар берді:
__________________________________________________________________
(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының қатысқан ґкілдерінің
Т.А.Ә., байланыс телефондарын кґрсете отырып, олардың қайсысы жауап
бергені кґрсетілсін).
      4. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының ґкілдері
конкурстық құжаттаманы түсіндіру жґніндегі кездесу нәтижесінде
мынаны ШЕШТІ:
      1) ґзгерістер (толықтырулар) талап ететін конкурстық құжаттаманы тану
__________________________________________________________________
(конкурстық құжаттаманың атап айтқанда қандай ережесін ґзгерту
(толықтыру) қажеттігін кґрсету)
      2) конкурстық құжаттамаға ґзгерістер (толықтырулар) енгізу
қажеттігінің болмауын тану
      ____________________________________________________
__________________________________________________________________
      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен кездесуге қатысқан
әлеуетті ґнім берушінің уәкілетті ґкілдерінің Т.А.Ә., сондай-ақ
мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушымен конкурстық құжаттаманың
ережелерін түсіндіру жґніндегі кездесуде әлеуетті ґнім берушіні
білдіретін ґкілеттігін растайтын құжатты кґрсете отырып, олардың
қолдары)
      ____________________________________________________
__________________________________________________________________
      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті ґкілінің,
сатып алуды ұйымдастырушының ґзге де мамандарының және әлеуетті ґнім
берушілермен кездесуде сатып алуды ұйымдастырушыны білдірген
тартылған сарапшылардың Т.А.Ә. кґрсете отырып, олардың қолдары)

                                                           Ережеге


                                                          8-қосымша

        Тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді


      мемлекеттік сатып алу жґніндегі конкурсқа қатысуға
          ґтінімдер бар конверттерді aшу хаттамасы
      ___________________________________________________
                      (конкурстың атауы)
__________________________            _______________________
      (Ашу орны)                          (Уақыты мен күні)

      1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:


__________________________________________________________________
(конкурстық комиссия тґрағасының, оның орынбасарының, мүшелерінің Т.А.Ә., конкурсқа қатысуға ґтінімдерді ашу күні, уақыты мен орны кґрсетіледі) конкурсқа қатысуға ґтінімдер бар конверттерді ашу рәсімін жүргізді.
      2. Конкурстық құжаттаманың кґшірмесі мынадай әлеуетті ґнім берушілерге берілді:_____________________________________________.
                    (конкурстық құжаттаманың кґшірмесі берілген
барлық әлеуетті ґнім берушілердің атауы, мекен-жайы)
      3. Мынадай әлеуетті ґнім берушілердің конкурсқа қатысуға ґтінімдері
__________________________________________________________________
(конкурсқа қатысуға ґтінімдерді берудің соңғы мерзімі ґткеннен кейін
конкурсқа қатысуға ґтінімдерді ұсынған барлық әлеуетті ґнім
берушілердің атауы, мекен-жайы кґрсетіледі)_______________________
негізінде ашылмай қайтарылды.
      4. Конкурсқа қатысуға ґтінімдерді берудің соңғы мерзімі
ґткенге дейін оларды белгіленген мерзімде ұсынған мынадай әлеуетті
ґнім берушілердің конкурсқа қатысуға ґтінімдері:___________________
                                            (конкурстық ґтінімдерді
берудің соңғы мерзімі ґткенге дейін конкурстық ґтінімдер ұсынған
барлық әлеуетті ґнім берушілердің атауы, мекен-жайы, конкурсқа
қатысуға ґтінімдерді беру уақыты конкурсқа қатысуға ґтінімдерді
тіркеу журналына сәйкес хронологиялық тәртіппен) ашылды және
конкурсқа қатысуға ґтінімдерді ашу кезінде барлық қатысушыларға
таныстырылған мыналарды қамтиды:
__________________________________________________________________
      (ґтінімдегі құжаттардың тізбесі, конкурсқа қатысуға
ґтінімдерді кері қайтарып алу және ґзгерту туралы ақпарат,
конкурстық ґтінім құжаттарының парақ саны кґрсетіледі).
      5. Конкурстық ґтінімдерді ашқан кезде мынадай әлеуетті ґнім
берушілер қатысты:
__________________________________________________________________
      (конкурсқа қатысуға ґтінімдерді ашқан кезде қатысқан барлық
әлеуетті ґнім берушілердің атауы, мекен-жайы, олардың уәкілетті
ґкілдерінің Т.А.Ә.)
      Конкурстық комиссия тґрағасының, мүшелерінің және
хатшысының Т.А.Ә., қолдары

                                                            Ережеге


                                                           9-қосымша

       Ескерту. 9-қосымшаға ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз), 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 23.07.2013 № 735 қаулыларымен.

        Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама
   _______________________сатып алу жґніндегі конкурс
       (конкурстың атауы)

__________________________      _________________________
      (Орналасқан жері)                   (Уақыты мен күні)

      1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:


__________________________________________________________________
                  (Конкурстық комиссияның құрамын кґрсету)
      __________________________________ мемлекеттік сатып алу
жґніндегі конкурсқа қатысуға ґтінімдерді қарады
      2. Конкурсқа қатысуға ґтінімдерде ұсынылған тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелікке сәйкестігі жґнінде қорытындыларды берген сарапшыларды тарту туралы ақпарат.
      3. Конкурсқа қатысуға ґтінімдер берудің соңғы мерзімі ґткенге дейін белгіленген мерзімде ґтінім берген мынадай әлеуетті ґнім берушілердің конкурсқа қатысуға ґтінімі:__________________________
      (конкурсқа қатысуға ґтінімдерді тіркеу журналына сәйкес конкурстық ґтінімдер берудің соңғы мерзімі ґткенге дейін конкурстық ґтінімдер берген барлық әлеуетті ґнім берушілердің атауы, мекен жайы, конкурсқа қатысуға ґтінім беру уақыты, ґтінімде кґрсетілген құжаттар тізбесі, конкурстық құжаттамада кґзделген қандай да бір құжаттың жоқтығы туралы ақпарат, конкурсқа қатысуға ґтінімдерді кері қайтарып алу және оның ґзгеруі туралы ақпарат және басқа ақпарат хронологиялық тәртіппен кґрсетіледі) конкурстық комиссия отырысының барлық қатысушыларына жарияланған.
      4. Конкурсқа қатысуға арналған мынадай конкурстық ґтінімдер конкурсқа қатысуға жіберілмейді:_________________________________
            (себебін кґрсете отырып, конкурсқа қатысуға конкурстық
ґтінімдері қабылданбаған әлеуетті ґнім берушілер (оның
деректемелері) кґрсетіледі: біліктілік талаптарына сәйкес келмейді;
конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді, Заңның
6-бабының талаптары бұзылған).
      5. Әлеуетті ґнім берушілердің біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың ґзге де талаптарына сәйкес келетін конкурстық ґтінімдері_____________________________________________ (әрбір лот бойынша әлеуетті ґнім берушілердің тізбесі жеке кґрсетіледі).
      6. Заңның 17-бабының 4-тармағында кґзделген ґлшемдердің осы конкурсқа қатысуға берілген барлық ґтінімдерге қатысты мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат.
      Әрбір лот бойынша конкурсқа қатысушыларды кґрсеткен кезде конкурсқа қатысуға жіберу туралы жалпы хаттаманы ресімдеуге жол беріледі.
      Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға берілген ґтінімдерді қарау нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТІ:
      1. Мынадай әлеуетті ґнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілсін:__________________________ (конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті ґнім берушілердің тізбесін кґрсету). Тґменде кґрсетілген нысанға сәйкес Заңның 6-бабының талаптарын бұзған тұлғаны қоспағанда, әлеуетті ґнім берушілердің конкурстық ґтінімдерін бағалау ґлшемдерінің келесідей мәні айқындалсын.
      2. Мынадай әлеуетті ґнім берушілер конкурсқа қатысуға жіберілмесін:_____________________________________________________
            (конкурсқа қатысуға жіберілмеген әлеуетті ґнім берушілердің тізбесін кґрсету).
      3. Конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді қабылдау орны, күні, уақыты________________________________________ белгіленсін.
      4. Конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жґніндегі конкурстық комиссияның отырысы______________ белгіленсін.
      (конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жґніндегі конкурстық комиссияның отырысының уақытын, күнін, орнын кґрсету, бірақ мүдделі адамдарға хабарлаған күннен бастап үш жұмыс күнінен ерте емес).
      5. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға жіберу туралы осы хаттаманың кґшірмелері
__________________________________________________________________
      (олар туралы мәліметтер конкурсқа қатысуға ґтінімдерді тіркеу журналына енгізілген әлеуетті ґнім берушілерді кґрсету) берілсін (жіберілсін) және осы хаттаманың мәтінін Тапсырыс берушінің __________________________ интернет-ресурсына орналастырсын.
      Осы шешімге дауыс бергендер:
      Жақтаушы дауыс________(конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.)
      Қарсы дауыс __________(конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.)

Әлеуеттi ґнiм берушiнiң конкурстық ґтiнiмiнiң шартты бағасына пайыздық әсердi есептеу

Р/с


Әлеуеттi ґнiм берушiнiң атауы

Лот
нґмiрi

Мынадай бағалау ґлшемдерiн ескере отырып, әлеуеттi ґнiм берушiнiң конкурстық ґтiнiмiнiң шартты бағасына пайыздық әсерi, пайызбен

Ґткiзiлетiн мемлекеттiк сатып алудың мәнi болып табылатын тауарлар, жұмыстар, кґрсетiлетiн қызметтер нарығындағы жұмыс тәжiрибесi

кестенің жалғасы
Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес отандық тауар ґндіруші үшін тауарларды ерiктi сертификаттау туралы құжаттың болуы

Сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, кґрсетiлетiн қызметтер бойынша ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментiнiң сертификатталған жүйесiнiң (сертификатталған жүйелерiнiң) болуы

Ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес қоршаған ортаны басқару менеджментiнiң сертификатталған жүйесiнiң (сертификатталған жүйелерiнiң болуы) және (немесе) Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына экологиялық таза ґнiм стандартына сәйкестігін растаудың болуы
кестенiң жалғасы

Мынадай бағалау ґлшемдерiн ескере отырып, әлеуеттi ґнiм берушiнiң конкурстық ґтiнiмiнiң шартты бағасына пайыздық әсерi, пайызбен

Конкурстық ґтiнiмiнiң шартты бағасына сомалық пайыздық әсерiнiң жиыны

Мыналарды ескере отырып, шартты бағаға пайыздық әсер, пайызбен

Барлығы

Тауарлард ың функциона лдық сипаттама лары

Тауарл ардың техникалық сипатт амалар ы

Тауарлар дың сапалық сипаттам алары

Пайдалану ға, техникалық қызмет кґрсетуге және жґндеуге арналған шығыстар

Отандық тауар ґндiрушiнiң, отандық жұмыстар, кґрсетiлетiн қызметтер берушiнiң мәртебесi

Жергілікті мазмұн

Конкурстық комиссия тґрағасының, оның орынбасарының, мүшелерiнiң және хатшысының қолдары.

                                                           Ережеге


                                                         10-қосымша

       Ескерту. 10-қосымшаға ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен._____________________ сатып алу жґніндегі конкурс тәсілімен
   (конкурстың атауы)
     мемлекеттік сатып алудың қорытындылары туралы хаттама

___________________________      ________________________
    (Орналасқан жері)                     (Уақыты мен күні)

      1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия:___________________ (конкурстық комиссияның құрамын кґрсету) мемлекеттік сатып алу жґніндегі (сатып алынатын тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді қысқаша сипаттау) конкурс екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып).


       Ескерту. 1-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      2. Әрбір лот бойынша жеке сатып алу үшін теңгемен бґлінген сома (соманы кґрсету).
      3. Мынадай ґтінімдер конкурсқа қатысуға жіберілді:
__________________________________________________________________
(рұқсат беру туралы хаттамаға сәйкес конкурсқа жіберілген әлеуетті ґнім берушілердің конкурсқа қатысуға ґтінімдерін кґрсету).
      4. Конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу үшін соңғы уақыт ґткеннен кейін берілуіне байланысты бағалауға және салыстыруға қабылданбаған әлеуетті ґнім берушілердің__________________________
                                        (әлеуетті ґнім берушілердің атаулары кґрсетіледі) конкурстық баға ұсыныстары бар конверттері.
      5. Конкурстық комиссияның отырысына қатысуға конкурстық баға ұсыныстарын тіркеу үшін соңғы уақыт ґткенге дейін оларды берген конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары:______________
                                        (конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді тіркеу журналына сәйкес конкурсқа қатысушылардың не олардың уәкілетті ґкілдерінің Т.А.Ә. хронологиялық тәртіппен кґрсетіледі) ашылды және конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді ашу кезінде барлық қатысушыларға жарияланған мыналарды қамтиды:_____________________________________
                       (конкурстық баға ұсыныстары бар конверттерді тіркеу журналына оларды тіркеудің хронологиялық тәртібімен конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстары кґрсетіледі).
      6. Мыналардың конкурстық баға ұсыныстары қабылданбады:
__________________________________________________________________
(мынадай себептерді: конкурстық баға ұсынысы тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бґлінген сомадан асып түсуін; демпингтік болып табылатын конкурстық баға ұсынысын кґрсете отырып, конкурстық баға ұсыныстары қабылданбаған конкурсқа қатысушылардың не олардың уәкілетті ґкілдерінің Т.А.Ә. кґрсетіледі).
      7. Конкурсқа қатысушылардың шартты бағалары ________________ (неғұрлым сапалы тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау мақсатында, конкурстық құжаттамада белгіленген ґлшемдердің пайыздық мәнін ескере отырып, конкурсқа қатысушылардың шартты бағасы кґрсетіледі).
      Конкурстық комиссия бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТІ:
      1)_________________________________________________ конкурсқа қатысушының (конкурсқа қатысушының атауы мен орналасқан жерін, сондай-ақ ол жеңімпаз деп танылған шарттарды кґрсету) конкурстық ґтінімі жеңімпаз деп танылсын немесе
____________________________ мемлекеттік сатып алу жґніндегі
  (конкурстың атауы)
конкурс (екі кезеңді рәсімді пайдалана отырып) ґтпеді деп танылсын.
      (Егер конкурсқа қатысушылардың конкурстық баға ұсыныстарын қарау, бағалау және салыстыру кезінде конкурс жеңімпазы анықталмаса немесе барлық конкурстық баға ұсыныстары қабылданбаса, тиісті себебін кґрсету)
      2) Тапсырыс беруші (тапсырыс берушілер)
__________________________________________________________________
(әрбір тапсырыс берушінің атауын және орналасқан жерін кґрсету)
______________________жылға дейінгі мерзімде______________________
                              (конкурс жеңімпазының атауын кґрсету) -мен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасассын.
      3) Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы
__________________________________________________________________
     (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауын кґрсету)
тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жґніндегі конкурстың қорытындылары туралы осы хаттаманың мәтінін Тапсырыс берушінің интернет-ресурсына орналастырсын.
      Осы шешімге дауыс бергендер:
      Жақтаушы дауыс_______(конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.)
      Қарсы дауыс _________(конкурстық комиссия мүшелерінің Т.А.Ә.)

       Ескерту. 7-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет