«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы»


Конкурстық комиссия тґрағасының, мүшелерінің және хатшысының қолдарыбет14/14
Дата02.05.2016
өлшемі2.38 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

      Конкурстық комиссия тґрағасының, мүшелерінің және хатшысының қолдары

                                                                                                                              Ережеге 


                                                      11-қосымша

       Ескерту. 11-қосымшаға ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

        Бір кґзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу
                қорытындысы туралы хаттама
              _______________________________
                       (конкурстың атауы)

___________________________      ________________________
    (Орналасқан жері)                     (Уақыты мен күні)

      1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы:


__________________________________________________________________
                        (атауы, мекен-жайы)
__________________________________________________________________
(сатып алынатын тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді
қысқаша сипаттау) бір кґзден алу тәсілімен сатып алуды жүргізді.
      2. Сатып алуға бґлінген сома (сомасы кґрсетілсін) теңге.
      3. Осы тәсілді қолдануға негіздеме
__________________________________________________________________
      (Тапсырыс берушінің бір кґзден мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы шешімі, бұйрықтың нґмірі, күні қоса берілсін)
      4. Ґнім берушінің біліктілік талаптарына сәйкес келуі
__________________________________________________________________
      (Заңның 8-бабы 1-тармағында кґзделген талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес келмеуі кґрсетіледі)
      5. Шарт жасалатын ґнім берушінің атауы және орналасқан жері және осындай шарттың бағасы:______________________________________
      6. Сарапшыларды тарту, олар ұсынған қорытындылар туралы ақпарат.
      7. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы осы бір кґзден алу тәсілімен сатып алу нәтижесі бойынша ШЕШТІ:
      1) тауарлар (жұмыстар, кґрсетілетін қызметтер)
__________________________________________________________________
        (ґнім берушінің атауын және орналасқан жерін кґрсету)
ґнім берушіден сатып алынсын.
      немесе
      бір кґзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу ґтпеді деп танылсын
__________________________________________________________________
                  (тиісті себебін кґрсету)
      2) Тапсырыс берушіге (тапсырыс берушілерге)
__________________________________________________________________
(әрбір тапсырыс берушінің атауын және орналасқан жерін кґрсету)
________________________________ жылға дейінгі мерзімде
__________________________________________________________________
            (ґнім берушінің атауын кґрсету).
      3) Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы
__________________________________________________________________
      (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауын кґрсету)
осы хаттаманың мәтінін Тапсырыс берушінің интернет-ресурсына жіберсін.
       Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті ґкілінің және бірінші басшының не жауапты хатшының немесе ґзге, Қазақстан Республикасының Президенті белгілеген жауапты хатшының ґкілетін жүзеге асыратын лауазымды тұлғаның, тапсырыс берушінің не оның міндетін атқарушы тұлғаның қолдары.

                                                          Ережеге


                                                         12-қосымша

                    Банктік кепілдік


            (мемлекеттік сатып алу туралы шарттың
              орындалуын қамтамасыз ету нысаны)

      Банктің атауы:______________________________________________


                        (банктің атауы және деректемелері)
      Кімге:______________________________________________________
                 (тапсырыс берушінің атауы және деректемелері)
      N______ кепілдік міндеттеме
      _____________________      ________ж."___" _______________
       (орналасқан жері)

      "Ґнім беруші"_____________________________________________


                              (ґнім берушінің атауы)
__________________________________________________________________
(тауарлардың, жұмыстардың немесе кґрсетілетін қызметтердің
сипаттамасы) беруге (кґрсетуге) ________ж. N_____ мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқандығын (жасасатындығын) және Сіз Шартта Ґнім берушінің жалпы сомасы_________ теңгеге банктік кепілдік түрінде оның орындалуын қамтамасыз етуін енгізуді кґздегендігіңізді назарға ала отырып, осымен_______________________________________
                                      (банктің атауы)
жоғарыда кґрсетілген Шарт бойынша кепілгер болып табылатындығымызды және Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің тґлеуге жазбаша талап етуді, сондай-ақ Ґнім беруші Шарт бойынша ґз міндеттемелерін орындамағандығын немесе тиісінше орындамағандығын жазбаша растауды алғаннан кейін Сізге
__________________________________________________________________
              (сомасы цифрлармен және жазумен)
тең соманы тґлеуге ґзімізге қайтарусыз міндеттеме аламыз.
      Осы кепілдік міндеттемесі оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және Ґнім беруші Шарт бойынша ґз міндеттемелерін толық орындаған сәтке дейін әрекет етеді.
      Осы кепілдік міндеттемесіне байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.
      Кепілгерлердің қолы мен мґрі       Күні және мекен-жайы
      (банктің (банк филиалының) бірінші басшысы немесе оның орынбасары және банктің бас бухгалтері)
___________________________      ______________________________

      * Заңның 8-бабының 8-тармағында кґрсетілген жағдайда

                                                          Ережеге
                                                        13-қосымша  

     Тапсырыс берушінің электрондық мемлекеттік сатып алу


                   жүйесінде тіркеуге ґтініші

       Ескерту. 13-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.       

                                                          Ережеге
                                                         14-қосымша

    Электрондық мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының


        электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесінде
                      тіркеуге ґтініші

       Ескерту. 14-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.       

                                                           Ережеге
                                                          15-қосымша

         Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесінде


       тіркеуге әлеуетті ґнім беруші - жеке тұлғаның
                  тіркеу карточка-ґтініші

       Ескерту. 15-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.       

                                                           Ережеге
                                                         16-қосымша

          Электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесінің


   тіркеуге әлеуетті ґнім беруші - заңды тұлғаның тіркеу
                      карточка-ґтініші

       Ескерту. 16-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.       

                                                           Ережеге
                                                         17-қосымша

Әлеуетті ґнім берушілерді электрондық мемлекеттік сатып алу
                   жүйесіне тіркеу туралы
                            ШАРТ

       Ескерту. 17-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

                                                            Ережеге
                                                         18-қосымша

       Ескерту. 18-қосымшаға ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.  

                           (конкурстың атауы)
       Ғылыми зерттеулер жүргізу жґніндегі кґрсетілетін
  қызметтерді, сондай-ақ осы зерттеулерді жүргізу үшін қажетті
     нормативтік техникалық құжаттаманы әзірлеу жґніндегі
     кґрсетілетін қызметтерді сатып алу жґніндегі конкурсқа
    қатысу үшін әлеуетті ґнім берушілер ұсынған ґтінімдер бар
                   конверттерді ашу хаттамасы

________________________            _______________________
      (Ашу орны)                              (Уақыты мен күні)

      Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия: (конкурстық комиссия тґрағасының, оның орынбасарының, мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты, конкурстық ґтінімдерді ашу күні, уақыты мен орны) конкурстық ґтінімдері бар конверттерді ашу рәсімін жүргізді.


      Конкурстық құжаттама мынадай әлеуетті ґнім берушілерге берілді: (конкурстық құжаттама берілген барлық әлеуетті ґнім берушілердің атауы, мекен-жайы)
      Мынадай әлеуетті ґнім берушілердің конкурстық ґтінімдері (конкурстық ґтінімдерді берудің соңғы мерзімі ґткеннен кейін конкурстық ґтінімдерді ұсынған барлық әлеуетті ґнім берушілердің атауы, мекен-жайы) негізінде ашылмай қайтарылды (ашылмау себептері).
      Конкурстық ґтінімдерді берудің соңғы мерзімі ґткенге дейін белгіленген тәртіппен ұсынған мынадай әлеуетті ґнім берушілердің конкурсқа қатысуға ґтінімдері: (конкурстық ґтінімдерді берудің соңғы мерзімі ґткенге дейін конкурстық ґтінімдер ұсынған барлық әлеуетті ґнім берушілердің атауы, мекен-жайы, конкурстық ґтінімді беру уақыты) осы қосымшаға 1-қосымшаға сәйкес ашылды және конкурстық ґтінімдерді ашу кезінде барлық қатысушыларға таныстырылған, конкурстың одан әрі ґтуіне комиссия рұқсат берген және осы қосымшаға 2-қосымшаға сәйкес мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптауға жіберген мыналарды қамтиды: (кґрсетілетін қызметтердің бағасы, конкурстық ґтінімнің жалпы бағасы, әрбір конкурстық ґтінімнің негізгі шарттары, конкурстық ґтінімді қамтитын құжаттардың болуы немесе болмауы туралы ақпарат, кері қайтарып алу туралы және ашу кезінде жарияланған басқа ақпарат).
      Конкурстық ґтінімдерді ашқан кезде мынадай әлеуетті ґнім берушілер қатысты:
      (конкурстық ґтінімдерді ашқан кезде қатысқан барлық әлеуетті ґнім берушілердің атауы, мекен-жайы және олардың уәкілетті ґкілдерінің тегі, аты, әкесінің аты).
      Конкурстық ґтінімдері бар конверттерді ашу және ұсынылған құжаттардың формалдық белгілерін қарау нәтижелері бойынша Комиссия осы қосымшаға 3-қосымшаға сәйкес (ґтінім саны) ґтінімді кері қайтарды.
      Конкурстық комиссия тґрағасының, оның орынбасарының, мүшелерінің және хатшысының Т.А.Ә., қолдары.

                                             18-қосымшаға 1-қосымша_____________________жұмысты орындау үшін ғылыми зерттеулерді
  (конкурстың атауы) мемлекеттік сатып алу жґнінде
   конкурсқа әлеуетті ґнім берушілер ұсынған конкурстық
                   ґтінімдердің тізбесі

       Ескерту. 1-қосымшаның тақырыбына ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.Р/с
N

Тіркеу
N

Түскен
күні

Жоба-
ның
атауы

Орын-
даушы
ұйым

Орын-
даушы-
ның
Т.А.Ә

Сұралатын
қаржыландыру
кґлемі, мың
теңге

жалпы

оның
ішінде
жылы-
на

1

2

3

4

5

6

7

8

                                              18-қосымшаға 2-қосымша

    Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптамаға бағытталған


               конкурстық ґтінімдердің тізбесі

Р/с
N

Тіркеу
N

Жоба-
ның
атауы

Орын-
даушы
ұйым

Орын-
даушы-
ның
Т.А.Ә

Сұралатын
қаржыландыру
кґлемі, мың
теңге

жалпы

оның
ішінде
жылы-
на
_____

1

2

3

4

5

6

7

                                              18-қосымшаға 3-қосымша

____________________конкурстық ґтінімдерді дайындау жґніндегі
   (конкурстың атауы)
  нұсқаулықтың талаптарына сәйкес келмейтін ретінде конкурстық
       комиссия қабылдамаған конкурстық ґтінімдердің тізбесі

Р/с
N

Тіркеу
N

Жобаның атауы

Орындаушы
ұйым

Қабылданған
себебі

1

2

3

4

5

                                                          Ережеге
                                                        19-қосымша

       Ескерту. 19-қосымшаға ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

(конкурстың атауы)
Ғылыми зерттеулер жүргізу жґніндегі кґрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ осы зерттеулерді жүргізу үшін қажетті нормативтік техникалық құжаттамаларды әзірлеу жґніндегі кґрсетілетін қызметтерді сатып алу жґніндегі конкурстың қорытындылары туралы хаттама

      ________________________      ______________________


            (Ашу орны)                (Уақыты мен күні)

      1. Мынадай құрамдағы конкурстық комиссия (конкурстық комиссияның құрамын кґрсету) (сатып алынатын жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді қысқаша сипаттау) мемлекеттік сатып алу жґніндегі (екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып) конкурс ґткізді.


       Ескерту. 1-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      2. Әрбір ғылыми бағыт (егер бґлінген болса лот) бойынша жеке сатып алу үшін бґлінген сома (соманы кґрсету) теңге.
      3. Конкурстық құжаттаманы сатып алды/алды (конкурстық құжаттаманы сатып алған/алған барлық әлеуетті ґнім берушілердің атаулары мен орналасқан жерін, конкурстық құжаттаманы сатып алған/алған күнін кґрсету).
      4. Әлеуетті ґнім берушілерден конкурстық құжаттаманы түсіндіру туралы сауалдар түсті (егер болған жағдайда, осындай сауалдардың мазмұнын жазу) және оларға мынадай түсініктемелер берілді (сауалдарға берілген жауаптардың жалпы мазмұнын жазу).
      5. Конкурсқа қатысуға конкурстық ґтінімді мынадай әлеуетті ґнім берушілер берді, 18-қосымшаға 1-қосымша (конкурстық ґтінім берген барлық әлеуетті ґнім берушілердің атаулары мен орналасқан жерін, берген күнін кґрсету).
      6. Мынадай конкурстық ґтінімдер қабылданбады, 18-қосымшаға 3-қосымша (қабылданбаған конкурстық ґтінімдер туралы толық ақпарат беру, олардың қабылданбаған барлық себептері мен негіздемелерін кґрсету). Барлық конкурстық ґтінімдер қабылданбаған жағдайда, тиісті себептерін де кґрсету.
      7. Конкурсқа қатысуға жіберілген, біліктілік талаптарын қанағаттандыратын жобалардың әлеуетті ґнім берушілері, 18-қосымшаға 2-қосымша.
      8. (Әлеуетті ґнім берушілердің біліктілік деректері туралы немесе мұндай деректердің болмауы туралы ақпаратты жазу).
      9. Әлеуетті ґнім берушілер (жұмысты орындау, қызметтер кґрсету) жґнінде мынадай ұсыныстар берді: (әлеуетті ґнім беруші конкурстық ґтінімін ұсынған ғылыми бағыттың (лоттың) атауын, жұмыс пен кґрсетілетін қызметтің бір бірлігіне беретін бағаны, әрбір конкурстық ґтінімнің жалпы бағасын және әрбір конкурстық ґтінімнің басқа да негізгі шарттарының қысқаша мазмұнын кґрсету).
      10. Конкурстық комиссия берілген конкурстық ґтінімдерді қарау кезінде конкурстық ґтінімдерді бағалау мен салыстырудың мынадай ґлшемдеріне жүгінді: (бар болған жағдайда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы дайындаған конкурстық құжаттамаға сәйкес конкурстық комиссия қолданатын конкурстық ґтінімдерді бағалау мен салыстырудың ґлшемдерін кґрсету).
      11. Конкурсқа ұсынылған жобаларды бағалау мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың қорытындылары негізінде жүргізілді. Конкурстық жобалар жґніндегі мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама қорытындысының нәтижелері осы қосымшаға 1-қосымшада кґрсетілген.
      12. Конкурстық комиссия бағалау және салыстыру нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен былай деп ШЕШТІ:
      1) Мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманың ұсынымдарын ескере отырып, осы қосымшаға 2-қосымшаға сәйкес (осы конкурстық ґтінімдерді берген әлеуетті ґнім берушілердің атауы мен орналасқан жерін, сондай-ақ олар жеңімпаз деп танылған шарттарды кґрсету) орындаушылардың конкурстық ґтінімдері конкурстың жеңімпазы деп танылсын (егер конкурстық ґтінімдерді қарау, бағалау және салыстыру кезінде конкурстың жеңімпазы анықталмаса немесе барлық конкурстық ґтінімдер қабылданбаса, тиісті себебін кґрсету).
      2) Тапсырыс беруші_____жылғы__________ дейінгі мерзімде ғылыми зерттеулерді орындауға арналған конкурстың жеңімпазы болып танылған орындаушылармен қаржыландырудың ұсынылған кґлеміне шарт жасассын.
      3) Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауын кґрсету): - бұқаралық ақпарат құралдарында ґткізілген конкурстың қорытындыларын жарияласын.
      Конкурстық комиссия тґрағасының, оның орынбасарының, мүшелерінің және хатшысының немесе хатшылықтан құжаттарға қол қоюға уәкілеттік берілген жауапты тұлғаның қолдары.

                                             19-қосымшаға 1-қосымша

   _____________________ұсынылған конкурстық жобалардың
    (конкурстың атауы)
     мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама нәтижелері

Р/с
N

Тіркеу
N

Жобаның атауы

Орындаушы
ұйым

Сұрала-
тын
қаржы-
ландыру
кґлемі,
мың
теңге

МҒТС
қорытын-
дысы

1

2

3

4

5

6

                                             19-қосымшаға 2-қосымша

  _____________________орындау үшін қаржыландыруға ұсынылған


    (конкурстың атауы) ғылыми жобалардың тізбесі

Р/с
N

Тіркеу
N

Жобаның атауы

Орындаушы
ұйым

Орындау-
шының
Т.А.Ә.

_____
жылға
бґлінген
қаржы-
ландыру
кґлемі,
мың
теңге

1

2

3

4

5

6

      Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2007 жылғы 27 желтоқсандағы
N 1301 қаулысына     
қосымша         

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші
қойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Тауарларды, жұмыстарды және кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру мен жүргізудің ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., N 37, 390-құжат).

      2. "2003 жылғы егіннің астығын сатып алудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 27 наурыздағы N 301 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 14, 146-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 19 тамыздағы N 825 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 34, 336-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 27 наурыздағы N 301 қаулысына ґзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 23 тамыздағы N 854 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., N 35, 352-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 27 наурыздағы N 301 қаулысына ґзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 12 қаңтардағы N 28 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 1, 15-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 29 қаңтардағы N 110 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 4, 60-құжат).

      7. "Ауыл шаруашылығы ґнімінің жекелеген түрлерін мемлекеттік сатып алудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 27 наурыздағы N 371 қаулысының 2-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 15, 195-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына ґзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 6 мамырдағы N 508 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 20, 259-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына ґзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 31 желтоқсандағы N 1446 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 50, 666-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне ґзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 12 қаңтардағы N 31 қаулысының күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 14 ақпандағы N 140 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін ґзгерістер мен толықтырулардың 6-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 7, 73-құжат).

      11. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 29 қарашадағы N 1173 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., N 44, 585-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына ґзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 25 сәуірдегі N 324 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 14, 139-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына ґзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 8 тамыздағы N 747 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., N 29, 316-құжат).      14. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 31 қазандағы N 1158 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 31 наурыздағы N 245 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 9, 112-құжат).

      15. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне ґзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 30 сәуірдегі N 352 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін ґзгерістер мен толықтырулардың 9-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., N 13, 157-құжат).


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет