«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы»


Тегін медициналық кґмектің кепілдік берілген кґлеміндебет6/14
Дата02.05.2016
өлшемі2.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Тегін медициналық кґмектің кепілдік берілген кґлемінде
кґзделген дәрілік заттарды, медициналық мақсаттағы
бұйымдарды және амбулаториялық, дәрілік қамтамасыз ету
жґніндегі кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асырудың ерекше тәртібі

       Ескерту. Кіші бґлім алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.Дәрілік заттарды сатып алудың ерекшеліктері

       Ескерту. Кіші бґлім алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.Амбулаториялық дәрілік қамтамасыз ету жґніндегі
кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру
және ґткізу ерекшеліктері

       Ескерту. Кіші бґлім алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.Іргелі ғылыми зерттеулер жүргізу жґніндегі кґрсетілетін
қызметтерді, сондай-ақ осындай зерттеулер жүргізу үшін
қажетті нормативтік-техникалық құжаттама әзірлеу жґніндегі
жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды
жүзеге асырудың ерекше тәртібі

      273. Іргелі ғылыми зерттеулер жүргізу жґніндегі кґрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ осындай зерттеулер жүргізу үшін қажетті нормативтік-техникалық құжаттама әзірлеу жґніндегі кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырған кезде міндетті түрде мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама (бұдан әрі - МҒТС) жүргізілетін, олар үшін Заңда сатып алуды жүзеге асырудың басқа тәсілі кґзделмеген мемлекеттік сатып алу конкурс тәсілімен жүзеге асырылуға тиіс.

      274. Ғылыми зерттеулер жүргізу жґніндегі кґрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ осындай зерттеулер жүргізу үшін қажетті нормативтік-техникалық құжаттама әзірлеу жґніндегі кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру бойынша конкурстың ерекше тәртібі, жекелеген ғылыми-техникалық бағдарламалар мен жобалардың конкурсын ґткізу, мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптаманы жүргізу және МҒТС ґлшемдері мен параметрлеріне сәйкес келуін бағалау негізінде ғылыми бағдарламалар мен жобаларды қаржыландыру туралы шешім қабылдау қажеттілігінен тұрады.

      275. Ғылыми зерттеулер жүргізу жґніндегі кґрсетілетін қызметтерді, сондай-ақ нормативтік-техникалық құжаттама әзірлеу жґніндегі кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жекелеген ғылыми-техникалық бағдарламалардың және (немесе) жобалардың конкурсы негізінде ґткізуге болады.

      276. МҒТС талаптарына сәйкес конкурстық ґтінімдерді бағалау талаптары мен ґлшемдерін белгіленген тәртіппен тапсырыс беруші анықтайды және конкурстық құжаттаманың ажырамас бґлігі болып табылатын Нұсқаулықта кґрсетіледі.

      277. Мемлекеттік сатып алу бойынша іс-шаралар тізбесін тапсырыс беруші Заңның 29-бабының негізінде және "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабының 8-тармағына сәйкес анықтайды.

      278. Конкурсқа қатысуға конкурстық ґтінімді әлеуетті ґнім беруші әрбір бағдарлама, жоба (лот) бойынша ресімдейді және бағдарламалар мен жобаларды іске асыру кезінде ұсыныстың ғылыми-техникалық тиімділігін, әлеуметтік, экологиялық және басқа да салдарын және зерттеулердің нәтижелерін сараптамалық бағалау үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты, сондай-ақ қабылданған міндеттемелерді орындау үшін кәсіби білімдердің, тәжірибенің, беделдің, қажетті қаржылық, материалдық-техникалық және еңбек ресурстарының болуын растайтын құжаттарды қамтуға тиіс.

      279. Конкурстық құжаттаманы Заңның 17-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы әзірлейді және МҒТС бағдарламалары мен жобаларын бағалау талаптары мен ґлшемдерін қамтуға тиіс.

      280. Бастапқы конкурстық ґтінімдерді ашу және түпкілікті қабылдау мерзімін тапсырыс беруші Заңның 18-бабының 1-тармағына сәйкес белгілейді.

      281. Әлеуетті ґнім беруші дайындаған және ұсынатын конкурстық ґтінім мынадай құжаттарды қамтуға тиіс:


      1) конкурстық құжаттамаға сәйкес толтырылған конкурсқа қатысуға ґтінім;
      2) әлеуетті ґнім беруші конкурстық құжаттамада кґзделген мемлекеттік сатып алу жґніндегі конкурсқа қатысу үшін қажетті біліктілікті меңгергендігін куәландыратын құжаттамалық дәлелдер;
      3) сатып алынатын қызметтердің техникалық, сапалық және ґзге сипаттамаларына қатысты ұсыныстар және оларды кґрсету шарттары;
      4) конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес ұсыну үшін қажетті басқа да құжаттар.

      282. Бастапқыда конкурстық құжаттама әлеуетті ґнім берушілердің Заңның 8-бабында санамаланған біліктілік талаптарға және конкурстық ґтінімдердің техникалық ерекшелігі мен бағаларының талаптарына сәйкестігін қоспағанда, конкурстық құжаттамада кґрсетілген ґлшемдерге сәйкестігін қарайды.

      283. Конкурстық ґтінімдерді ашу кезінде конкурстық комиссия конкурстық ґтінімді егер:
      1) оны ұсынған әлеуетті ґнім беруші біліктілік талаптарға сәйкес келмесе;
      2) егер конкурстық ґтінім конкурстық құжаттаманың талаптарына жауап бермесе, қайтарады.

      284. Ашу нәтижелері осы Ережеге 18-қосымшаға сәйкес тиісті жеке хаттамамен ресімделеді.

      285. Ашу нәтижелері бойынша Заңның 8-бабының талаптарына және конкурстық құжаттамада кґрсетілген ґлшемдерге сәйкес келеді деп танылған конкурстық ґтінімдерді конкурстық комиссия ғылым және ғылыми-техникалық қызмет саласындағы уәкілетті орган ұйымдастыратын мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптамаға жібереді.

      286. Қажет болған жағдайда бағдарламалар және ғылыми зерттеулер мен әзірлемелердің жобалары арнайы (экологиялық және/немесе басқа) сараптамаға жіберілуі мүмкін.

      287. МҒТС ұсынымы бойынша конкурстық комиссия конкурстық ґтінімнің және бағдарлама жобасының (жобаның) техникалық ерекшелікке сәйкестігі мәселесін қарайды және ғылыми-техникалық бағдарламаларды іске асыруға арнап бґлінген қаржыландыру кґлемінің шеңберінде қызметтерді әлеуетті ґнім берушілердің баға ұсыныстарын ескере отырып бағдарламаны (жобаны) қаржыландыру мүмкіндігі туралы шешім қабылдайды.

      288. Салыстыру және салыстырып тексеру мақсатындағы бағадан басқа, конкурстық ґтінімдерді бағалау мынадай ґлшемдерді қамтуы тиіс:


      1) жобаның конкурс жарияланған бағдарламаның негізгі бағыттарына сәйкес келуі;
      2) жоспарланатын жұмыстардың жаңашылдығы, ғылыми-техникалық және инновациялық әлеуеті, перспективалығы, кешенділігі, отандық және шетелдік ұқсастармен салыстырғанда күтілетін нәтижелердің басымдығы;
      3) жобаның іске асыруға дайындық деңгейі, технологиялық іске асырымдылығы, ғылыми-техникалық бґлімінің болуы;
      4) жұмыстарды іске жүргізудің экономикалық тиімділігі мен орындылығы;
      5) қойылған міндетті орындау үшін орындаушылар ұжымының жеткілікті біліктілігі мен оның тәжірибесі (кадр құрамы, ғылыми-ґндірістік әлеует);
      6) қойылған міндетті орындаудың ұйымдастыру және  материалдық-техникалық қамтамасыз етілуі;
      7) сұрау салынатын қаржыландырудың негізділігі.

      289. Ерекше тәртіпті қолдана отырып ғылыми зерттеулерді жүргізу жґніндегі қызметтерді, сондай-ақ осы зерттеулерді жүргізу үшін қажетті нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу жґніндегі қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру бойынша конкурсты ґткізу кезінде конкурстық ґтінімнің қолдану мерзімі конкурстық ґтінімдер салынған конверттерді ашқан күнінен бастап кемінде 75 күнтізбелік күнде белгіленеді.

      290. Конкурстық комиссия жұмысының қорытындылары ғылыми зерттеулерді жүргізу жґніндегі қызметтерді, сондай-ақ осы Ережеге 19-қосымшаға сәйкес осы зерттеулерді жүргізу үшін қажетті нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеу жґніндегі қызметтерді сатып алу бойынша конкурс қорытындылары туралы хаттама нысанында шешіммен ресімделеді.

      291. Ғылыми ұйымдар ғылыми қызмет ерекшелігіне орай конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз етуден босатылады.Кәсіпкерлік қызмет субъектісі болып табылмайтын жеке тұлғаға жеке меншік құқығында тиесілі тұрғын үйді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібі

      292. Хабарландыру жарияланған және тапсырыс берушінің интернет-ресурсында мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының тұрғын үйді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы ақпаратты орналастырған күннен бастап отыз күнтізбелік күннен кешіктірмейтін мерзімде әлеуетті ґнім берушілер конверттерге салынған мынадай құжаттарды беруге тиіс:


      1) жеке тұлға үшін жеке куәлігінің нотариалды куәландырылған кґшірмелері;
      2) алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 N 1363 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі);
      3) тұрғын үйге құқығын белгілейтін құжаттар.
      Ескерту. 292-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 N 1363 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі).

      293. Конверттерді тіркеу осы Ережеге сәйкес жүргізіледі. Конверттерді конкурстық комиссия белгіленген мерзімде келген ґнім берушілердің және (немесе) олардың уәкілетті ґкілдерінің қатысуымен ашады.

      294. Құжаттарды қарау әлеуетті ґнім берушілердің және (немесе) олардың уәкілетті ґкілдерінің қатысуымен жүргізіледі. Әлеуетті ґнім берушілер құжаттарды қарау барысында ґз баға ұсыныстарын азайта алады.

Кґрмелерді, семинарларды, конференцияларды,
жиналыстарды, форумдарды, симпозиумдарды, тренингтерді
ґткізу үшін тауарларды, кґрсетілетін қызметтерді
мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібі

      295. Ерекше тәртіпті қолдана отырып мемлекеттік сатып алу, егер кґрмелерді, семинарларды, конференцияларды, жиналыстарды, форумдарды, симпозиумдарды, тренингтерді ґткізу үшін тауарларды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық кґлемі құндық шамада тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген тґрт мың еселенген айлық есептік кґрсеткіш мґлшерінен асатын жағдайларда жүзеге асырылады.


       Ескерту. 295-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      296. Кґрмелерді, семинарларды, конференцияларды, жиналыстарды, форумдарды, симпозиумдарды, тренингтерді ґткізу үшін тауарларды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу конкурс тәсілімен жүзеге асырылады.


       Ескерту. 296-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      297. Кґрмелерді, семинарларды, конференцияларды, кеңестерді, форумдарды, симпозиумдарды, тренингтерді ґткізу үшін тауарларды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу біліктілік талаптарын белгілейтін нормаларды қоспағанда, Заңға және осы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.


       Ескерту. 297-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      298. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Заңмен және осы Ережемен кґзделген конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама рәсімдеріне қосымша басқа бұқаралық ақпарат құралдарында хабарлама мәтінін жариялауға құқығы бар.


       Ескерту. 298-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      299. Кґрмелер ґткізу үшін тауарларды, кґрсететін қызметтерді мемлекеттік сатып алу екі кезеңді рәсімдерді пайдаланумен жүзеге асырылады, ол мынадай дәйекті кезеңдер жиынтығын білдіреді:


      1) бірінші кезеңде мынадай іс-шаралар жүзеге асырылады:
      тапсырыс берушінің мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны анықтауы;
      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының сараптау комиссиясын құруы не сарапшыны анықтауы;
      тапсырыс берушінің қажеттілігі негізінде сараптау комиссиясының не сарапшының кґрсетілетін қызметтерге техникалық тапсырма қалыптастыруы;
      Заңда және осы Ережеде кґзделген екі кезеңді рәсімдерді пайдаланатын конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарлама;
      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың бірінші кезеңіне қатысуға мүдделі тұлғаларға техникалық тапсырманы ұсынуы;
      сараптау комиссиясының не жұмыс сызбалары жобасы мен тұжырымдамалар сарапшысының әлеуетті ґнім берушілердің кґрмені ґткізуді ұйымдастыру және сатып алынатын тауарлардың техникалық, сапалық және (немесе) басқа да сипаттарына қатысты мәселелерді олармен талдау үшін оларды кґрсетуді келісу шарттарын қарауы;
      сараптау комиссиясының не сарапшының сатып алынатын тауарлардың жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігін әзірлеуі;
      мемлекеттік сатып алуды әзірлеушінің қонкурстық құжаттаманы әзірлеуі және оны тапсырыс берушінің бірінші басшысының не оның міндетін атқарушы тұлғаның бекітуі;
      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы кґрмені ґткізуді ұйымдастыру үшін бірінші кезеңде жұмыс сызбалары мен тұжырымдамаларды ұсынған әлеуетті ґнім берушілерге екі кезеңгі рәсімдерді пайдалана отырып конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың екінші кезеңіне қатысуға шақыруды жіберуі;
      2) конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды ґткізу үшін кґзделген іс-шаралар екінші кезеңде жүзеге асырылады.
       Ескерту. 299-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      300. Әлеуетті ґнім берушілер тауарларды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша екі кезеңгі рәсімдерді пайдаланумен конкурстың бірінші кезеңіне қатысу үшін Заңның 18-бабы 1) және 2) тармақшаларына сәйкес кґрмені ґткізу үшін осындай мемлекеттік сатып алу туралы хабарламаны алған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:


      1) заңды тұлғалар:
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға ґтінімді;
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың нотариалды куәландырылған кґшірмесін.
      Ескертпе: *«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша ґзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, ґкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес біліктілік туралы мәліметтерді;
      кґрме ґткізуді ұйымдастыру үшін жұмыс сызбалары мен тұжырымдаманың жобаларын;
      кґрме ґткізуді ұйымдастыру жґнінде жұмыс тәжірибесін кґрсете отырып ұсыным хаттарды;
      2) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар:
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға ґтінімді;
      тиісті мемлекеттік орган берген заңды тұлғаның білімсіз кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруына құқық берілген құжаттың нотариалдық куәландырылған кґшірмесін;
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес біліктілік туралы мәліметтерді;
      кґрме ґткізуді ұйымдастыру үшін жұмыс сызбалары мен тұжырымдаманың жобаларын;
      кґрмені ґткізуді ұйымдастыру жґнінде жұмыс тәжірибесін кґрсете отырып ұсыным хаттарды.
       Ескерту. 300-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) қаулысымен; ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 N 1363 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      301. Әлеуетті ґнім берушілер тауарларды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша екі кезеңді рәсімдерді пайдаланумен конкурстың екінші кезеңіне қатысу үшін кґрмені ґткізу үшін конкурстың бірінші кезеңінің қорытындысын жасаған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде мынадай құжаттарды ұсынуы тиіс:


      1) заңды тұлғалар:
      әлеуетті ґнім беруші ұсынған, Үлгі конкурстық құжаттамаға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берілген және әлеуетті ґнім берушінің барлық нақты шығындарын қамтитын бағаны;
      2) кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалар:
      әлеуетті ґнім беруші ұсынған, Үлгі конкурстық құжаттамаға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берілген және әлеуетті ґнім берушінің барлық нақты шығындарын қамтитын бағаны.
       Ескерту. 301-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      302. Екі кезеңді рәсімдерді пайдаланумен конкурсты ґткізу кезінде конкурстық комиссия конверттерді ашу, рұқсат беру және конкурстың қорытындысы туралы хаттамаларын жасайды.


       Ескерту. 302-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

       302-1. Конкурстық комиссия конкурстық ґтінімдер бар конверттерді ашу күнінен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей мерзімде кґрмелерді ґткізу үшін тауарларды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша екі кезеңді рәсімдерді пайдаланумен ґткізілген конкурстың бірінші кезеңінің қорытындысын жасайды.


      Конкурстық комиссия конкурстық ґтінімдер бар конверттерді ашу күнінен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей мерзімде кґрмелерді ґткізу үшін тауарларды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша екі кезеңді рәсімдерді пайдаланумен ґткізілген конкурстың екінші кезеңінің қорытындысын жасайды.
       Ескерту. 302-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      
      302-2. Конкурстық комиссия кґрмелерді ґткізу үшін тауарларды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша екі кезеңді рәсімдерді пайдаланумен ґткізілген конкурстың бірінші кезеңінде, егер:
      1) әлеуетті ґнім берушінің конкурстық ґтінімі конкурстық құжаттама талаптарына жауап бермесе;
      2) кґрмені ұйымдастыру үшін жұмыс сызбалары мен тұжырымдаманың жобалары техникалық тапсырманың талаптарына жауап бермесе, берілген конкурстық ґтінімді қабылдамайды.
       Ескерту. 302-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.  
 
      302-3. Егер әлеуетті ґнім берушінің конкурстық ґтінімінің бағасы сатып алу үшін бґлінген сомадан асатын болса, конкурстық комиссия конкурстық ґтінімді кґрме ґткізу үшін тауарларды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу жґніндегі екі кезеңді рәсімдерді пайдалана отырып, конкурстың екінші кезеңінде қайтарады.
       Ескерту. 302-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      302-4. Әлеуетті ґнім берушілер семинарлар, конференциялар, кеңестер, форумдар, симпозиумдар, тренингтер ґткізу үшін тауарларды, қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкурсқа қатысу үшін, мұндай конкурстың ґткізілуі туралы хабарланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде Заңның 18-бабының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес мынадай құжаттарды:


      1) заңды тұлғалар:
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға ґтінімді;
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың нотариалды куәландырылған кґшірмесін.
      Ескертпе: *«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша ґзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, ґкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес біліктілік туралы мәліметтерді;
      семинарлар, конференциялар, кеңестер, форумдар, симпозиумдар, тренингтер ґткізуді ұйымдастырудағы тәжірибесі кґрсетілген ұсыным хаттарды;
      әлеуетті ґнім беруші ұсынатын, Үлгі конкурстық құжаттамаға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берілген және әлеуетті ґнім берушінің барлық іс жүзіндегі шығындарын қамтитын бағаны;
      2) кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалар:
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға ґтінімді;
      патенттің нотариалдық куәландырылған кґшірмесін;
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес біліктілік туралы мәліметтерді;
      семинарлар, конференциялар, кеңестер, форумдар, симпозиумдар, тренингтер ґткізуді ұйымдастырудағы тәжірибесі кґрсетілген ұсыным хаттарды;
      әлеуетті ґнім беруші ұсынатын, Үлгі конкурстық құжаттамаға 13-қосымшаға сәйкес нысан бойынша берілген және әлеуетті ґнім берушінің барлық іс жүзіндегі шығындарын қамтитын бағаны тапсырады.
       Ескерту. 302-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) қаулысымен; ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 N 1363 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      
      302-5. Семинарлар, конференциялар, кеңестер, форумдар, симпозиумдар, тренингтер ґткізу кезінде комиссия конверттерді ашу және конкурс қорытындылары туралы хаттамалар жасайды.
       Ескерту. 302-5-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
 
      302-6. Конкурстық комиссия конкурстың қорытындыларын конкурстық ґтінімдері бар конверттер ашылғаннан бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмеген мерзімде шығарады.
       Ескерту. 302-6-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
      302-7. Конкурстық комиссия, егер:
      1) әлеуетті ґнім берушінің конкурстық ґтінімі конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес болмаса;
      2) әлеуетті ґнім берушінің конкурстық ґтінімінің бағасы сатып алу үшін бґлінген сомадан асатын болса, конкурстық ґтінімнен бас тартады.
       Ескерту. 302-7-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.  
 
      302-8. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы, егер конкурстық құжаттаманың талаптарына жауап беретін конкурстық ґтінім ұсынған және конкурстық ґтінімінің бағасы сатып алуды жүзеге асыру үшін бґлінген сомадан аспайтын ең болмағанда бір әлеуетті ґнім беруші бар болса, конкурс ґткізілді деп таниды.
       Ескерту. 302-8-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
 
      302-9. Тапсырыс берушілер, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар және конкурстық комиссияның мүшелері осы тараумен реттелмеген жағдайларда Заңды және осы Ережені басшылыққа алады.
       Ескерту. 302-9-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста кґзделген кґрсетілетін
қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың
ерекше тәртібі

      303. Конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібін (бұдан әрі - ерекше тәртіп) жедел басқару құқығындағы мемлекеттік органдар, мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындар болып табылатын тапсырыс берушілер қолданады.

      304. Ерекше тәртіпті қолдана отырып, мемлекеттік сатып алу біліктілік талаптарын белгілейтін, сондай-ақ Заңда кґзделген мемлекеттік сатып алуды ґткізу рәсімдері мен мерзімін регламенттейтін нормаларды қоспағанда, Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

      305. Ерекше тәртіпті қолдана отырып мемлекеттік сатып алу мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста кґзделген кґрсетілетін қызметтерді сатып алған жағдайларда жүзеге асырылады. Бұл ретте мемлекеттік сатып алу " Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

      305-1. Заңда және осы Ережеде кґзделген талаптардан басқа, бір қаржылық жылдан асатын мерзімге мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алу кезінде конкурстық құжаттама мынадай мәліметтерді қамтуға тиіс:
      1) әлеуетті ґнім берушінің материалдық-техникалық базасының және оның қызметкерлері біліктілігінің сипаттамасы және оларға қойылатын талаптар;
      2) қызметтермен қамтылатын жеке және (немесе) заңды тұлғалардың саны туралы ақпарат.
      Ескерту. Тәртіп 305-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.13 № 329 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      305-2. Бір қаржылық жылдан асатын мерзімге мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ґткізу жґніндегі конкурсқа қатысуға арналған ґтінімдерді қарау кезінде конкурстық комиссия, егер әлеуетті ґнім берушінің конкурстық ґтінімі конкурстық құжаттаманың талаптарына, оның ішінде осы Ереженің 305-1-тармағында кґрсетілген талаптарға сәйкес келмесе, конкурстық ґтінімді қабылдамайды.


      Ескерту. Тәртіп 305-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.03.13 № 329 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      306. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста кґзделген кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу кезінде әлеуетті ґнім берушілерге мынадай біліктілік талаптары қолданылмайды:


      1) тґлем қабілетінің болуы;
      2) мемлекеттік сатып алу туралы шарт бойынша міндеттемелерді орындау үшін жеткілікті материалдық және қаржы ресурстарына ие болу.
      Осы тармақтың 2) тармақшасында кґзделген норма бір қаржылық жылдан асатын мерзімге мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты іске асыру бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ґткізу жґніндегі конкурсқа қатысатын әлеуетті ґнім берушілерге қолданылмайды.
      Ескерту. 306-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.03.13 № 329 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      307. Конкурстық комиссия отырысының конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашу жґніндегі хаттамасының кґшірмесі әлеуетті ґнім берушілерге немесе конкурстық комиссияның отырысына қатысқан олардың уәкілетті ґкілдеріне конкурстық комиссияның кґрсетілген отырысы күнінен кейінгі тґрт жұмыс күнінен кешіктірілмей беріледі, сондай-ақ тапсырыс берушінің интернет-ресурсында конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашудың қол қойылған хаттаманың мәтіні жарияланады.

      308. Конкурсқа қатысуға ґтінімдерді конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашқан күннен бастап он жұмыс күнінің ішінде қарайды (күрделі техникалық сипаттамалары мен ерекшеліктері бар тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүргізген жағдайда, сондай-ақ мемлекеттік әлеуметтік тапсырыста кґзделген кґрсетілетін қызметтерді сатып алған жағдайда осындай ґтінімдерді қарау мерзімі конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашқан күннен бастап отыз күнтізбелік күнге дейінді құрауы мүмкін). Конкурстық комиссия ґтінімдерді қарау қорытындыларын шығарады және жоғарыда кґрсетілген мерзімде тиісінше конкурсқа қатысуға рұқсат ету хаттамасын жасайды.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет