Міністерство освіти І науки україни криворізький державний педагогічний університетбет15/20
Дата28.04.2016
өлшемі2.84 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Р
Рабчук, а, ч. “Ми з власних долЬ здирали гидь слимаву,

Рядки  раби вчорашні й рабчуки 

Були тугі живлющими словами

Тугі, немов квасолею, стручки”.

/Вітчизна, 2000, № 9 – 10, с. 3/.

- Раб + чук.

Радикалізація, ї, ж. “Великі політичні трансформації, приміром, такі, як деколонізація, крах комуністичної системи чи розпад СРСР, відкривши перспективи для прогресу, водночас спричинили і такі негативні явища, як радикалізація національних почуттів, зростання ксенофобії та етнічного егоїзму тощо” /Сучасність, 1999, № 5, с. 85/.

- Радикальний + ізація.Радіоінтерв’ю, незм. “Зустрічі й розмови знов–таки повернули до радіоінтерв’ю” /Вітчизна, 1995, № 5 – 6, с. 97/.

- Радіо + інтерв’ю.

Радіозахисний, а, е.“Сучасна наука розглядає овочі і фрукти як істотну і малозамінну частину радіозахисного раціону” /Рідна школа, 1996, № 2, с. 52/.

- Радіонукліди + захисний.Радіознайомство, а, с. “Незадовго до радіознайомства я читала вірші маленької ліцеїстки з подачі головного редактора журналу” /Вітчизна, 1995, № 5 – 6, с. 97/.

- Радіо + знайомство.Радіоконтакт, у, ч. “Ось чому навіть радіоконтакт з іншою цивілізацією надто проблематичний” /Наука і суспільство, 2000, № 11 – 12, с. 42/.

- Радіо + контакт.Радіоміна, и, ж. “Мінувалися радіомінами кращі будинки Києва і Харкова…” /Вітчизна, 1995, № 7 – 8, с. 98/.

- Радіо + міна.Радіопротектор, а, ч. “Захист клітини від променевого ураження зумовлений тим, що деякі речовини-радіопроектори можуть гальмувати радіаційну реакцію” /Рідна школа, 1996, № 2, с. 52/.

- Радіаційний + протектор.Радіоекологія, ї, ж. “Проблемні відділення фундаментальної екології, екологічної освіти, культури і виховання, радіоекології  фактично охоплюють всі важливі напрямки наукових досліджень в галузі екології” /Рідна природа, 1996, № 2 – 3, с. 3/.

- Радіоактивний + екологія.Радіотаксон, у, ч. “Вищі рослини Сперроу розмістив у п’ятому радіотаксоні як відносно радіостійкі” /Рідна школа, 1996, № 2, с. 52/.

- Радіоактивний + таксон.Радіотелебати, ів, мн. “Відкриті радіотелебати кандидатів є обов’язковою і однією з головних умов майбутньої кампанії щодо виборів наступного Президента України” /Березіль, 2000, № 11, с. 186/.

- Радіо + теле + дебати.Радіоцезій, ю, ч. “За оцінками деяких експертів викид радіоцезію становив

16

7,4 · 10 беккерелів” /Рідна природа, 1996, № 2 – 3, с. 22/.- Радіоактивний + цезій.

Радіошахрайка, и, ж. “Було невдовзі виявлено радіошахрайку” /Наука і суспільство, 2000, № 5 – 6, с. 19/.

- Радіо + шахрайка.Радяноідеолог, а, ч. “Розправитися з малочисельним опором УПА, особливо коли закінчилася війна і в західні терени стягли найпотужніші сили, не являло для радяноідеологів особливих труднощів” /Берегиня, 2000, № 2, с. 53/.

- Радянський + о + ідеолог.Радянофільство, а, с. “Необхідно наголосити, що один з факторів, який негативно впливав на формування єдиної об’єднуючої політичної платформи, було радянофільство” /Освіта, 05. 02. 1997/.

- Радянський + о + філ + ство.Рай-брама, и, ж. “А веселка під свою рай-браму кличе” /Дзвін, 2000, № 7/.

- Рай (дуга) + брама.Райдержадміністрація, ї, ж. “Під постійним адміністративним тиском перебувають голова Козятинської райдержадміністрації” /Наша газета, 25. 05. 2002/.

- Районна + державна + адміністрація.Ранньоцивілізаційний, а, е. “Можливо, це намагання пригадати щось дуже важливе із ранньоцивілізаційного “дитинства” є безбожністю…” /Кур’єр Кривбасу, 1997, № 75 – 76, с. 150/.

- Рання + о + цивілізація + ний.Рвійність, ності, ж. “Оцей стан загнаності  і рвійності, вичерпаності,  й водночас цілковитої наповненості, стан на грані можливого, на межі безвиході й сподівань, і приніс відчуття тієї несамовитої амплітуди життя, що може бути лише пеклом і раєм” /Сучасність, 2000, № 7 - 8, с. 70/.

- Рвійний + ість.Ранозагоювальний, а, е. “Цибулю використовують як протизапальний і ранозагоювальний засіб” /Берегиня, 1999, № 1, с. 79/.

- Рана + о + загоювати + льний.Реактуалізація, ї, ж. “Звичайно, модерн забезпечує їй творчу, критичну, часто полемічну щодо попередніх інтерпретацій, реактуалізацію” /Слово і час, 2001, № 2,

с. 43/.


- Ре + актуальний + ізація.

Реалізмоцентричний, а, е. “Парадокс полягає в тому, що ідеологія тоталітаризму, яка пов’язувала літературознавство, крім іншого, в реалізмоцентричну концепцію, - все ж не змушувала соромитись національних традицій” /Слово і час, 2001, № 2, с. 28/.

- Реалізм + о + центричний.Реасисміляція, ї, ж. “Чітко визначити та контролювати зону впливу, мінімізуючи при цьому втручання інших держав, не беручи на себе політичних та економічних видатків на реасисміляцію країн регіону” /Політична думка, 1995, № 2 – 3, с. 37/.

- Ре (з лат. “протилежна дія”) + асиміляція.

Революціонаризм”, у, ч. “Звиклий до виважених слів і вчинків Порфентій не міг однозначно сприйняти “революціонаризм” гостей, схильність людей такого складу до крайніх намірів і дій” /Людина і світ, 2000, № 8, с. 39/.

- Революціонер + изм.Регіоналізація, ї, ж. “Це втрата державного контролю над процесами регіоналізації” /Україна і світ сьогодні, 29. 10. 1999/.

- Регіональний + ізація.Регіоналізм, у, ч. “Необхідно усвідомити конечну необхідність залучення до джерельної бази колоритної української лексики, зокрема історизмів, а також діалектизмів, регіоналізмів…” /Дивослово, 2000, № 2, с. 12/.

- Регіональний + ізм.Регламентно, присл. “Слід нагадати також, що навіть регламентно працюючі АЕС постійно завдають довкіллю і людям непоправної шкоди” /Вітчизна, 2000, № 1 – 2,

с. 137/.


- Регламентний + о.

Рейтинг, у, ч. “Такий намір спрацює лише на популяризацію кандидата і підніме рейтинг останнього” /Урядовий кур’єр, 03.07.1999/.

- З англ.: “оцінка”.Реінвестиція, ї, ж. “Реінвестиції  це кошти, одержані у формі доходу від початкових інвестиційних операцій” /Економіка України, 2000, № 2, с. 59/.

- Ре + інвестиція.Реінкарнація, ї, ж. “Його остання реінкарнація була як героя української незалежності” /Всесвіт, 1999, № 3, с. 142/.

- Ре (з лат. “повторний”) + інкарнація.Реінтеграція, ї, ж. “Конкретними акціями, здійсненими Швейцарією щодо України, є співробітництво у правовій сфері, фінансова допомога у справі реінтеграції кримських татар” /Урядовий кур’єр, 27.10. 2000, с. 4/.

- Ре + інтеграція.Реінтегровано, присл. “Те, що Україну буде згодом якимось чином “реінтегровано”, залишається догматом віри багатьох із російської політичної еліти” /Сучасність, 2000, № 6, с. 42/.

- Ре + інтегровано.Реінтегрувати, ую, уєш. “І тим самим реінтегрувало час української культури в час європейської” /Сучасність, 2000, № 4, с. 73/.

- Ре + інтегрувати.Реінтегруватися, уюся, уєшся. “Сьогодні доводиться замислюватися над тим, як повернутися у сім’ю цивілізованих народів, реінтегруватися у європейський і світовий науковий простір” /Наука і суспільство, 2000, № 7 – 8, с. 35/.

- Ре + інтегруватися.Реінтерпретація, ї, ж. “Це художньо переконлива та оригінальна авторська реінтерпретація світових сюжетів” /Дивослово, 1999, № 8, с. 3/.

- Ре + інтерпретація.Реінформатизація, ї, ж. “Реінформатизація  це можливість одержання інформації про померлого з інформаційного банку та відновлення його пам’яті” /УМЛШ, 2000, № 3, с. 65/.

- Ре + інформатизація.

Рекомпозиція, ї, ж.“Ця роль перешкоджає вільній циркуляції, вільному маніпулюванню, вільній композиції, декомпозиції чи рекомпозиції уяви, себто розмноження значення” /Сучасність, 2000, № 9, с. 87/.

- Ре + композиція.Реліз, у, ч. “Реліз платівки відбувся 31 серпня” /Музичний тиждень, 1998, № 30, с.31/.

- З англ. “випуск нової продукції”.

Релятивізація, ї, ж. “Фундаментом для демократії, свободи й терпимості зовсім не обов’язково повинні бути релятивізація всіх цінностей і скептичне ставлення до можливості пізнання істини” /Людина і світ, 1999, № 11 – 12, с. 4/.

- Релятивізм + ізація.

Ремікс, у, ч. “Отже, він або зробить ремікси на наші пісні, або ми одну чи дві пісні запишемо у нього на студії” /Україна, 1996, № 8- 9, с. 25/.

- З англ.: “перемішати”.

Реміфологізація, ї, ж. “ Реміфологізація відбувається тоді, коли автор виявляє стремління змістити провідні акценти міфу, зумисно дистанціюватися від первісної оповіді через її творче переосмислення” /Слово і час, 2001, № 2, с. 40/.

- Ре + міфологічний + ізація.Рендомізувати, ую, уєш. “Відтак програма бере з пам’яті комп’ютера будь–які випадкові слова і рендомізує їх, тобто утворює з них щоразу нову комбінацію” /Всесвіт, 1998, № 11, с. 6/.

- Ренде (з англ. “перекладати, відтворювати”) + /омі/зувати.Каталог: bitstream
bitstream -> Оқулық Астана, 2012 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
bitstream -> Меңдігүл Бұрханқызы Шындалиева
bitstream -> МЕҢдігүл шындалиева қазақ очеркінің поэтикасы (монография)
bitstream -> Бейсенбай Кенжебаев алаш туы астында (мақалалар мен зерттеулер)
bitstream -> Шындалиева М. Б. ф.ғ. к., доцент
bitstream -> Алаш зиялылары және «Қазақ» газеті
bitstream -> А Б. Кенжебаевтың өмірі мен шығармашылығы
bitstream -> М. Б. Шындалиева Филология ғылымдарының докторы, профессор
bitstream -> Р. ТҰрысбек әдеби сын: МҰрат пен міндет


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет