Міністерство освіти І науки україни маріупольський державний університет рада з науково-дослідної роботи студентів, аспирантів, молодих вчених дебют збірник тез доповідей студентівбет18/37
Дата28.04.2016
өлшемі5.21 Mb.
түріПротокол
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   37

Literature

1. Cytowic, Richard E; Eagleman, David M (2009). Wednesday is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia (with an afterword by Dmitri Nabokov). Cambridge: MIT Press. pp. 309. ISBN 0-262-01279-9

2. Goller, A., Otten, L., Ward, J. (2008). Seeing Sounds and Hearing colors: An Event-related Potential Study of Auditory-Visual Synesthesia. Journal of Cognitive Neuroscience, 21:10, 1869-1881.

3. Head, P. D. (2006). Synaesthesia: Pitch-color isomorphism in RGB-space? Cortex, 42(2), 164-174.

4. Simner, J. (2012a). Defining synaesthesia. British Journal of Psychology, 103, 1-15. doi: 10.1348/000712610x528305

5. Ward, J (2006). Sound-color Synaesthesia: to what extent does it use cross-modal mechanisms common to us all? Cortex, 42, 264-280.


УДК 81’373(043) Літвінова Катерина Олександрівна

КОНЦЕПТ «КРАСА» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

Протягом всієї історії людства про красу і прекрасне писали мислителі різних наукових шкіл і напрямків. Це невипадково, оскільки концепт «краса» відноситься до числа найважливіших ціннісних орієнтирів і впливає на людську діяльність, визначає ставлення людини до інших людей і навколишнього світу. Незважаючи на настільки пильну увагу до цієї теми, в ній продовжують відкриватися нові аспекти, виникають питання, пов'язані зі змінними тенденціями, поглядами і оцінками людиною навколишнього світу і себе в ньому.

Для розуміння теми досліджень, необхідно розуміти значення терміну «концепт». Існує безліч різноманітних тлумачень даного терміну, що призводить до розбіжностей серед дослідників. Спочатку «концепт» сприймався як синонім слова «поняття». В «Лінгвістичному енциклопедичному словнику» В.М. Ярцевої до терміну «поняття» надається синонім «концепт». Але існують безумовні відмінності концепту від поняття. Поняття відображає лише найбільш загальні, істотні, логічно сучасні ознаки предметів і явищ. На відміну від нього концепт може відображати будь-які, не обов'язково істотні ознаки об'єкта. [1, 128]. Однак дослідники не прийшли до єдиного розуміння терміну «концепт» і як наслідок існує величезна кількість дефініцій. Наприклад, на думку Д.С Ліхачова: «концепт - есть результат столкновения значения слова с личным и народным опытом человечества» [2, 56].

Цікавим є той факт, що розуміння концепту «краса» в англійських і російських мовах має значні відмінності. Отут необхідно відзначити наступні закономірності: характерною рисою російської краси жінок є величність, плавність, неквапливість рухів, гордовитість ходи, рум'яний колір обличчя. В англійському еталоні краси цінується особлива білизна і свіжість шкіри, стрункість і тендітність статури, граціозність і легкість рухів жінки. У чоловічій красі англійська мова підкреслює величність; російська віддає перевагу міцній статурі. Прототипом чоловічої краси в російській мові виступає образ «доброго молодця», що закріпився в семантиці епітетом «молодецький». Бадьорість і витонченість чоловіків цінуються в обох мовах [3, 102].

Слід відзначити також і той факт, що в англійській мові краса і мода зв'язані тим, що вони визначають статус людини в очах оточуючих. У російській мові позитивні оцінки зовнішнього вигляду нерідко знаходяться між поняттями краси і яскравості. Яскравість у ряді випадків може замінити моду, яка нерідко є засобом залучення уваги. Таке ставлення до одягу і аксесуарам в російській мові знайшло вираження в неологізмі «гламур».

Для опису природи і маленьких за розміром об'єктів у англійській мові вживається лексика, що характеризує жіночу красу, у російській мові - емоційно забарвлені прикметники, як правило, властиві жіночій мові. Твори мистецтва вважаються красивими, якщо вони виявляють схожість з природою, тому до них застосовується та ж лексика, яка використовується для опису природи. В англійській мові також використовуються прикметники з семою «майстерна робота» (handsome), у російській - з семой «витончений» (витончений, вишуканий). Творіння людини гарне, якщо схоже з ідеальним уявленням про нього, наприклад, зображенням на картині (pretty as a picture, як на картинці).

Досліджуючи красу, слід відзначити і таку особливість, як відображення краси через одяг. В англійській мові закріпилась особлива увага до вбрання. Про це свідчать численні синоніми зі значеннями «охайний, витончений, стильний»: chic, dapper, dashing, elegant, neat, smart, spruce, stylish, trim, well-dressed, well-groomed, well-made та ін. Одяг виступає ознакою соціальної приналежності, успіху і добробуту. Існує навіть найменування соціального шару людей: the beautiful people («элита, законодатели мод и нравов»). У російській мові спостерігається неоднозначне ставлення до одягу. З одного боку, її не прийнято надавати велике значення, тому що спроба виставити на загальній огляд достаток, привабливу зовнішність та т.п. оцінюється негативно, розглядається як зовнішня красивість, прирівнюється до хвастощів, нечесно придбаному багатству і розцінюється як «неросійських»: вырядился как фон-барон, как король, как новый руський. З іншого боку, помітність і екстравагантність костюма нерідко заміняють красу і є засобом залучення уваги оточуючих [4, 98].

Не менш важливий аспект у розумінні краси - це опис очей. У російській мові краса асоціюється з блакитним кольором очей, який також пов'язується з красою душі, моральною чистотою (глаза как васильки, незабудки, анютины глазки, небо, море и др.). В англійській мові красивими вважаються зелені очі, але краса ця загадкова, чаклунська. Такі очі найчастіше порівнюються з очима казкових і міфологічних персонажів (eyes like a water-nymph's) або представників сімейства котячих (like a cat's or lynx's). У російській літературі красиві очі порівнюються з очами тварин (глаза как у лани, как у газели, как у серны).

Проте існують і деякі подібності в розумінні краси. У російській і англійській мовах краса виступає джерелом радоcті та щастя: «Ведь это такое счастье чувствовать в себе такую красоту, чувствовать ту радость, которую доставляешь всем!», «A thing of beauty is a joy forever». Також вона несе в собі світло та тепло. У російській мові краса як немеркнуче світло вічна: «Этот бокал я выпью за вечную немеркнущую красоту мира!». В англійській краса розцінюється як вічний рух води: «Beauty is like the surf that never ceases». Також краса в англійській і російській мові нерідко асоціюється з загадкою. В англійській мові загадковість краси підвищує до неї інтерес: «A beauty masked, like the sun in eclipse, gathers together more gazers than if it shined out». У російській мові таємничість краси нерідко лякає: «Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь» [5, 67].

Краса має подвійний характер, з одного боку, вона скороминуща та швидкоплинна, така краса зазвичай належить живим істотам та людині, з іншого боку, вона вічна, така краса зустрічається в природі та творах мистецтва. Обидві мови вказують на те, що вчинки людини та особиста прихильність до нього оточуючих людей нерідко визначають ступінь естетичної оцінки його зовнішності.

У висновку, важливо відзначити, що вивчення питання про розуміння краси в англійських і російських мовах має важливе значення для лінгвістики. Це, насамперед, визначає перспективи подальших досліджень, які полягають в пошуку інваріантних уявлень про красу, подібних у носіїв різних мов індоєвропейської групи та систематизації основних відмінностей.

Література


  1. Аскольдов С.А. Концепт и слово / С.А.Аскольдов – М.: Academia, 1997. – 321 с.

  2. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику: Учебное пособие / В.А. Маслова. – М.: Наука, 2004. – 296 с.

  3. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / А.П. Бабушкин. – СПБ.: Вестник, 1996. – 238 с.

  4. Попова З.Д. Понятие «концепт» в лингвистических исследованиях / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж.: Мечта, 1999. – 139 с.

  5. Телия В.Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический, культурологический аспекты / В.Н. Телия – М.: Книга, 1996. – 256 с.

УДК 821.111. — 313.1(043) Лихачева Анна ИгоревнаЛИНГВО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА ДЖЕРОМА К. ДЖЕРОМА «ТРОЕ В ЛОДКЕ»

Джером Клапка Джером автор многочисленных романов, повестей, рассказов, в которых он с добродушным юмором, нередко с признаком сентиментальности повествует о жизни незадачливых обывателей, чье неадекватное представление о самих себе и об окружающих часто создает комические ситуации.

Произведения Джерома К. Джерома наполнены живым юмором. Писатель неплохо знал быт ремесленников, городских служащих. Его любимый образ — разоренный мелкий буржуа, надеющийся вернуть утраченное, разбогатеть, уверенный, что он будет рано или поздно вознагражден за свои добродетели и страдания. Но самым известным произведением писателя стала повесть «Трое в лодке (не считая собаки)». Джером начал писать «Трое в одной лодке» сразу после возвращения из медового месяца. В своем произведении он заменил жену на своих давних друзей George Wingrave (George) и Carl Hentschel (Harris). Это позволило ему создать комические (и не сентиментальные) ситуации, которые были описаны вместе с историей района Темзы. Книга, опубликованная в 1889, имела стабильный успех и до сих пор печатается. Ее популярность была такой высокой, что в следующий после публикации год количество зарегистрированных на Темзе лодок возросло на пятьдесят процентов, что повлияло на превращение Темзы на привлекательную для туристов местность.

Практически любой художественный текст включает те или иные тропы, фигуры речи или другие средства придания выразительности высказыванию, составляющие особую функцию языковых единиц — стилистическую. Не исключением является произведение Джерома К. Джерома «Трое в лодке (не считая собаки)». Индивидуальный стиль Джерома наряду с другими особенностями, характеризуется значительным использованием стилистических приемов усиления выразительности и подчеркивания высказанного мнения.

Лингво-стилистический анализ художественного произведения основывается на выделении использованных в тексте синтаксических стилистических приемов, а также выразительных сред­ств и стилистических приемов семасиологии.

К синтаксическим стилистическим приемам относятся инверсия, обособление, эллипс, умолчание, несобственно-прямая речь, косвенно-прямая речь, вопросы в повествовательном тексте, риторический вопрос, литота, параллельные конструкции, хиазм, повторы, нарастание, ретардация, антитеза, присоединение, многосоюзие и бессоюзие.

Довольно часто в произведении встречаются риторические вопросы и вопросы в повествовании, которые передают эмоциональное состояние рассказчика: «Why hadn't I got housemaid's knee? Why this invidious reservation?» , «Should we "camp out" or sleep at inns?», «Where's the hammer? What did I do with the hammer? Great heavens!... », «Doesn't anybody in the whole house know where my coat is?». Это придает соответствующую окраску повествованию, воздействуя, таким образом, на читателя.Под выразительными средствами понимаются фигуры замещения, т. е. различные способы вторичной номинации. Вторичная номинация не является произвольной – она подчиняется определенным закономерностям. Наиболее часто перенос названия производится на основании сходства (реального или воображае­мого) двух объектов, которое устанавливается более или менее субъективно, или на основании смежности, существующей, как правило, объективно между дву­мя объектами.

Фигуры замещения можно разделить на два типа: фигуры количества (гипербола, мейозис, литота) и фигуры качества (сравнение, метонимия, синекдоха, перифраз, эвфемизм, метафора, антономазия, персонификация, аллегория, ирония). 

К числу стилистических приемов относят и эпитет. Очень часто эпитеты выражаются не одним словом, а словосочетаниями, которые, в связи с их атрибутивной функцией и препозитивным положением, приобретают характер сложного слова. Например, well-matched, fairly-balanced, give-and-take couple.

В отдельных случаях можно привести и целые предложения, которые выступают в качестве фразовых эпитетов. Пример такого эпитета из романа Джерома К. Джерома «Трое в одной лодке»:

«There is a sort of Oh-what-a-wicked-world-this-is-and-how-I-wish-I-could-do-something-to-make-it-better-and-nobler expression about Montmorency that has been known to bring the tears into the eyes of pious old ladies and gentlemen».

Также для создания необходимой атмосферы в произведении автор использует противопоставление (антитезу) двух качеств или двух взаимно исключающих возможностей в одном и том же замкнутом контексте. Например: «I had walked into that reading-room a happy, healthy man. I crawled out a decrepit wreck».

Джером широко использует в произведении как индивидуально-стилистические, так и общеупотребительные метафоры. При этом, как правило, последние в повести автор стремится оживить и актуализировать. Например: «We had intended to push on to Wallingford that day, but the sweet smiling face of the river here lured us to linger for a while... ». Метафорический образ у Джерома может охватывать целое предложение или несколько предложений, составляя цепочку метафор общей семантики. В данном случае принято говорить о развернутой или расширенной метафоре: «That is the only way to get a kettle on to boil up the river. If it sees that you are waiting for it and anxious, it will never even sing. You have to go away and begin your meal, as if you were not going to have any tea at all. You must not even look round at it. Then you will soon hear it sputtering away, mad to be made into tea... by the time everything else was ready, the tea was waiting».

Джером использует олицетворение для изображения природы, которая наделяется теми или иными человеческими чертами: «We have had a pleasant trip, and my hearty thanks for it to old Father Thames... ».

Метонимия широко употребляется в повести Дж. К. Джерома как в речи персонажей, так и в авторской речи и, как правило, служит средством стилизации разговорной манеры. Например: «As we stood, waiting for the eventful moment, I heard someone behind call out:

"Hi! Look at your nose."

I couldn't turn round to see what was the matter, and whose nose it was that was to be looked at. I stole a side-glance at George's nose! It was all right...

"Look at your boat, sir; you in the red and black caps..."».

Таким образом, лингво-стилистический анализ строиться на определении особым способом организованной, скрытой от поверхностного наблюдения системы языковых единиц, объединенных не буквальными значениями, а смысловыми наслоениями, субъективными компонентами значения.

Так, проанализировав повесть Джерома К. Джерома «Three Men in a Boat» с точки зрения употребляемых в нем лексических изобразительных средств языка, можно выявить, что преобладают выразительные средства, которые в итоге помогают автору создать юмористический эффект. Языку Дж. К. Джерома присущи насыщенная образность и высокая степень метафоризации. Джером Клапка Джером использует стилистические приемы для усиления эмоционального воздействия на читателя, а также для того, чтобы ярче выделить в том или ином явлении качества, которые он описывает. Таким образом автор создает особое «кружево» слов, образов, оттенков цветов и целый спектр эмоций и чувств.

Литература

1. Арнольд И.В. Стилистика современного английского языка / И. В. Арнольд; 3-е изд. М. Просвещение, 1990. 300 с.2. Бахтин, М. М. Проблема текста в лингвистике, философии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа / М. М. Бахтин // Русская словесность: От теории словесности к структуре текста: антология / под ред. В. П. Нерознака. М.: Академия, 1997. С. 315

3. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка / И. Р. Гальперин. М.: Академия, 1958. 459 с.

4. Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки / Пер. с англ. М. Донского, Э. Линецкой. СПб.: Кристалл, 2002. 255 с.
УДК [811.111+811.161.1]’371-115(043) Наливайко Ольга Вадимовна

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ТРУД» В АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ

Актуальность исследования обусловлена тем, что в современном обществе идёт быстрое развитие межкультурной коммуникации. Данное исследование позволит ближе познакомиться с культурой и менталитетом народа.

Объектом нашего исследования является реализация концепта «труд» в английских и русских пословицах и поговорках.

Предмет исследования - концепт «труд» и его основные характеристики.

Целью исследования является сопоставительный анализ русских и английских пословиц, реализующих концепт «труд».

В целом для пословиц и поговорок английского и русского языков характерно положительное отношение к труду. Труд признается необходимым компонентом жизни человека, благодаря которому можно улучшить благосостояние и материальное положение, добиться успеха в жизни, достичь определенных целей, реализовать свои мечты. Это можно наглядно проследить в следующих параллелях пословиц: A cat in gloves catches no mice (рус. Не замочив рук, не умоешься) [3, 5]; He that would eat the fruit must climb the tree (рус. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть) [4, 151].

Существует также категория пословиц, в которых отражается и объясняется важность усердной, аккуратной, кропотливой и систематичной работы: An oak is not felled with one stroke (рус. С одного удара дуба не свалишь) [4, 37]; Drop by drop the sea is drained (рус. Капля по капле и камень долбит) [4, 97].

В английском и русском языках имеется довольно многочисленное количество пословиц, в которых осуждается лень, праздность и безделье. Пословицы и поговорки данной группы выражают негативное отношение к людям, которые не хотят и не любят трудиться: A lazy sheep thinks its wool heavy (рус. Ленивой лошади и хвост в тягость) [3, 2003: 13]; Idle folk lack no excuses (рус. Лентяй смекалист на отговорки) [4, 160].

В контексте следующих пословиц лень изображается как основа зла: An idle brain is the devil’s workshop (рус. Лень до добра не доводит) [4, 36]; By doing nothing we learn to do ill (рус. Праздность – мать всех пороков) [4, 72].

Напротив, такие человеческие качества, как трудолюбие, умение, мастерство, старание, прилежание, нашли положительные отклики в народном творчестве: He works best who knows his trades (рус. Дело мастера боится) [3, 68]; The work shows the workman (рус. По работе и мастера видно) [3, 115].

В то же время, следует также отметить, что как в английском языке, так и в русском, существует немногочисленная группа пословиц и поговорок, в которых не осуждается отсутствие рвения к работе: All lay load on the willing horse. (рус. Ретивому коню всегда работы вдвое, а корм тот же) [3, 20]; Honour and profit lie not in one sack (рус. От трудов праведных не нажить палат каменных) [3, 69].

В данных пословицах подразумевается, что за любой работой должно следовать достойное вознаграждение за проделанный труд, а наличие небескорыстного отношения к работе воспринимается с иронией и не всегда приветствуется.

По некоторым пословицам и поговоркам, имеющимся в английском и русском языках, можно судить о том, что как для англичан, так и для русских немаловажным является хороший результат работы, который может быть достигнут только посредством высококачественного труда, например: If a thing is worth doing it is worth doing well (рус. Либо делать хорошо, либо не делать вовсе) [4, 161]; Never do things by halves (рус. Начатое дело доводи до конца) [3, 90].

Данные пословицы и поговорки поощряют качественное выполнение работы, доведение ее до конца, осуждают поверхностный труд, непостоянство в работе.

Кроме того, пословицы и поговорки призывают людей работать внимательно и без спешки: Haste makes waste (рус. Делали наспех, а сделали на смех); Haste trips over his own heels (рус. Поспешишь – людей насмешишь) [4, 134]; Hasty climbers have sudden falls (рус. Прытко бегают, да часто падают) [4, 135]; Measure twice and cut once (рус. Семь раз отмерь, один раз отрежь) [4, 210].

Некоторые английские и русские пословицы также подчеркивают важность умения глубоко сосредоточиться на каком-либо одном конкретном деле. В таких выражениях осуждается стремление людей принимать участие в разных видах деятельности, при этом выполняя все некачественно и непрофессионально, например: Jack of all trades is a master of none (рус. За все браться – ничего не делать) [4, 179].

Большое значение имеет своевременное и добросовестное выполнение работы, что отчетливо прослеживается в пословицах: Never put off till tomorrow what you can do today (рус. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня) [4, 219]; Make hay while the sun shines (рус. Коси коса, пока роса) [3, 85].

Как английские, так и русские пословицы и поговорки рекомендуют сначала выполнить работу, а только потом – отдыхать: Business before pleasure (рус. Делу время, потехе час); Business first, pleasure afterwards (рус. Делу время, потехе час); Business is business (рус. Дело превыше всего) [4, 72]; Work done, have you fun (рус. Кончил дело – гуляй смело) [4, 329].

Также пословицы и поговорки учат людей не только постоянно трудиться, не покладая рук, а напротив, правильно чередовать работу и отдых, например: All work and no play makes Jack a dull boy (рус. Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем) [4, 31].

Процесс и различные стадии труда также отображены в большом количестве пословиц и поговорок. Особое значение приписывается увлеченному началу работы: A good outset is half the way (рус. Доброе начало – половина пути) [4, 22]; Well begun is half done (рус. Хорошее начало полдела откачало) [3, 132].

Немаловажно также добросовестное завершение работы: The business is good as done (рус. Хорошо то дело, которое сделано) [4, 278]; The end crowns the work (рус. Конец – делу венец) [3, 110].

Изучив большое количество английских и русских пословиц и поговорок, вербализующих концепт «труд», мы выделили следующее:

1) и в английской, и в русской культурах преобладают пословицы, выражающие положительное отношение к труду;

2) как для англичан, так и для русских первостепенное значение имеет качественное, аккуратное и ответственное выполнение трудовой деятельности;

3) в обеих лингвокультурах труд расценивается как благо в противоположность лени и безделью, которые отрицательно влияют на человека и мешают ему добиться успехов;

4) большое значение имеет рациональное планирование и своевременное завершение работы, правильное чередование труда и отдыха.

Исходя из вышесказанного, мы можем говорить о наличии огромного уважения к труду у англичан и у русских, что, безусловно, находит свое отражение в языке.

Литература

1. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Маслова. – М.: Академия, 2001. – 208 с.

2. Матвеева Т.В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика / Т.В. Матвеева. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 432 с.

3. Митина И.Е. Английские пословицы и их русские аналоги / И. Е. Митина. – Спб. : КАРО,2003. – 336 с.

4. Модестов В.С. Английские пословицы и поговорки и их русские соответствия / В.С.Модестов. – 6-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2007. – 467 с.

5. Никитина С. Е. Устная народная культура и языковое сознание/ С. Е. Никитина. - М.: Наука, 1993. - 189с.


УДК 81’ 37 + 373. 612. 2(043) Никитина Анастасия Дмитриевна

Каталог: Nauch
Nauch -> Геометрия в абстракции
Nauch -> Фитонимическое пространство в языковой картине мира: словообразовательный и мотивационный аспекты
Nauch -> Отчет о научной деятельности Учреждения Российской академии наук Уфимского научного центра ран за 2010 год
Nauch -> Технология глубокой очистки нефтесодержащих сточных вод объектов железнодорожного транспорта с использованием активированного алюмосиликатного адсорбента
Nauch -> Аворска справка за научните приноси по темата на конкурса на доц д-р Евгени Семков
Nauch -> Научное общество как форма организации проектной деятельности младших школьников в Менделеевской школе-саде
Nauch -> Научные сообщения Әож 62-523=512. 122
Nauch -> Лингвостилистическая специфика комического в литературной сказке
Nauch -> Творческая работа педагогов


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   37


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет