Негізінен сөздің бірінші буынында және бір буынды сөздерде жазылатын әріптерді көрсетіңізДата03.05.2016
өлшемі351.13 Kb.
1 нұсқа

$$$1D


Негізінен сөздің бірінші буынында және бір буынды сөздерде жазылатын әріптерді көрсетіңіз:

А. Я, ю, э, е, и

В. Я, ю, а, е, і

С. А, ю, я, і, ү

D. Ә, о, ө, ұ, ү

Е. Ы, і, у, э, и

$$$2D

Ы, І әріптерінің емлесіне байланысты дұрыс жазылған сөздердің қатарын көрсетіңіз:А. Ылашын, ырух, ірет, ірең

В. Ілеген, ылашын, іреңк, ірің

С. Ылаж, ірең, ырас, ылақ

D. Ырым, ырық, іріту, ілігу

Е. Ілеп, ылақап, ырақым, ыласайық

$$$3B


Дауыссыздар айтылу (ауаның шағу) жолына қарай қалай бөлінеді?

А. жіңішке, қатаң,

В. шұғыл, ызың, діріл

С. қатаң, ұяң, үнді

D. тіл алды, тіл ортасы, тіл арты

Е. айтылуы бойынша

$$$4B

Қазақтың байырғы сөздерінде қай дыбыс сөздің соңында келмейді?А. Ы

В. О


С. А

D. Е


Е. І

$$$5A


Орфография бойынша дұрыс жазылған сөзді табыңыз

A. Бүгінгі

B. Бұрұңғұ

C. Жұмұшшұ

D. Көмөсү

E. Бұрұу


$$$6C

Қай буынға екпін түседі?

A. Ортаңғы буын

B. Бірінші буын

C. Соңғы буын

D. Ортаңғы ашық буын

E. Ешбір буын

$$$7B


Сөздің соңындағы қосарлы дыбыстарға қосымшаның дұрыс жалғанғанын көрсетіңіз:

А. Публицистке

В. Публициске

С. Публицистқе

D. Публицистқа

Е. Публицисқа

$$$8A

«И» - дыбысына тән қасиетА. Қысаң, езулік

В. Ашық, еріндік

С. Ашық, езулік

D. Қысаң, еріндік

E. Еріндік, қысаң

$$$9D


Дауыстылар тілдің қатысына қарай нешеге бөлінеді?

А. 3


В. 4

С. 5


D. 2

Е. 6


$$$10B

Дауыстылар еріннің қатысына қарай қалай бөлінеді?

А. Буын үндестігі бойынша

В. Еріндік, езулік

С. Ашық,қысаң

D. Жартылай ашық, еріндік

Е. Жуан, жіңішке

$$$11C


Дауыстылар жақтың қатысына қарай қалай бөлінеді?

А. Еріндік, езулік

В. Жуан, жіңішке

С. Ашық, қысаң

D. Шұғыл, ызың

Е. Көмей, форингаль

$$$12E

Екпін түспейтін қосымшаны табынызA. Септік жалғауы

B. Жіктік жалғауы

C. Тәуелдік жалғауы

D. Көптік жалғауы

E. Жұрнақ

$$$13D


Сөзді айтқандағы дауыс толқынын не дейді?

A. Тасымал

B. Әріп

C. Дыбыс


D. Буын

E. Екпін


$$$14A

Қай буын тасымалданбайды ?

A. Бір дауыстыдан тұрған ашық буын

B. Екі дыбыстан тұрған ашық буын

C. Үш дыбыстан тұрған ашық буын

D. Соңғы буындағы тұйық буын

E. Бірінші буындағы бітеу буын

$$$15B


Қазақ тілінде қанша дауысты дыбыс бар?

А. 10


В. 12

С. 11


D. 9

Е. 15


$$$16C

Жуан дауыстыларды тап:

А. А,ы,і,у

В. А,ө,ұ,у

С. А,о,ұ,ы

D. А,у,ұ,і,й

Е. А,о,ү,у

$$$17B


Дұрыс буынға бөлінген сөзді тап:

А. Қы-зғал-дақ

В. Ба-ла-лар-дың

С. Бал-а-лардың

D. Жұд-ыр-ық

Е. Балап-ан

$$$18B

Буынның неше түрі бар?А. 4

В. 3


С. 2

D. 5


Е. жоқ

$$$19B


Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаларды көрсетіңіз:

А. -лар,-лер,-дар,-дер,-тар,-тер

В. -қор,-кеш,-нікі,-мен,-қой,-паз

С. -ға,-та,-да,-қа,-па,-ба

D. -сыз,-сіз,-шы,-ші,-ша,-шя

Е. -дай,-лай,-тай,-сай,-қай,-ғай

$$$20A

-ог, -уг дыбыстарына аяқталған сөздерге қосымша қалай жалғанады?А. Жіңішке

В. Жуан


С. Естілуіне қарай

D. Буын үндестіігне қарай

Е. Айтылуына қарай

$$$21A


Қай сөзде қате бар?

A. Әріпі


B. Халқы

C. Ойна


D. Оқу

E. Алтау


$$$22E

Тек ұяң дыбыстан тұрған сөзді табыныз

A. Айналмалы

B. Тасқын

C. Жазғытұрым

D. Ұзағырақ

E. Жұғады

$$$23C


Сөз ұяң б,в,г,д дауыссыздарына аяқталса, қосымша қандай дауыссыздардан басталады?

А. Ызың


В. Шұғыл

С. Қатаң


D. Ұяң

Е. Үнді


$$$24E

Кейінді ықпал заңына бағынып тұрған сөздер қатарын көрсетіңіз:

А. Қарагөз, Талдығорған, бірғатар, күз гелді

В. Қаракөз, Талдықорған, бірқатар, күз келді

С. Азаңғап, ортаң ғолдай, таш шол, мең гөрдім

D. Көк аспан, жоқ зат, ақ ешкі

Е. Көг аспан, жоғ зат, ағ ешкі

$$$25E


Алдыңғы сөз қатаңға аяқталып, кейінгі сөз ұяң б дыбысынан басталса, ол қандай дыбысқа айналады?

А. Т


В. Қ

С. Ш


D. Х

Е. П


$$$26C

Ашық дауыстының саны қанша?

A. 6

B. 7


C. 5

D. 8


E. 4

$$$27C


Қазақ тілінде қанша дыбыс бар?

A. 36


B. 35

C. 37


D. 38

E. 25


$$$28A

А, е, ы, і әріптері сөздің қай буындарында жазылады?

А. Барлық

В. Алғашқы

С. Екінші

D. Соңғы


Е. Бір буынды сөздерде

$$$29D


Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз:

А. Тотыйайын

В. Тотыяйын

С. Тотыайын

D. Тотияйын

Е. Тотяйын

$$$30E

Ы әрпі жазылмайтын орынды көрсетіңіз:А.Қат...нас

В. Қор...тынды

С. Ар...стан

D. Құр....лыс

Е. Рақ....мет
2 нұсқа

$$$1A


Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз:

А. Айуан, бейуақ, кеюі, баюы

В. Аюан, беюақ, кейуі, байуы

С. Қиу, киу, сыйады, иу

D. Қойан, байандауыш, айу, айан

Е. Йағни, иапырмай, кейіу, иіу

$$$2B

Бір «м» әрпі жазылатын орынды көрсетіңіз:А. Гра ... атикалық талдау

В. Мақтау гра ... отасы

С. Програ ... асы

D. Телега ... а

Е. Екі килогра ...

$$$3C


Қай қосымша дұрыс жалғанған:

А. Повестьке

В Виноклмен

С. Журналистің

D. Округқа

Е. Проспектен

$$$4E

Қазақ тіліне тән әріптер жазылған қатарды табыңызA. Ұ, ү, у

B. Ғ, қ, щ

C. Ф, х, һ

D. Ы, і, и

E. Ө, і, ү

$$$5A


Жақтың қатысына қарай дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді?

А. 2


В. 5

С. 3


D. 4

Е. 6


$$$6A

Қай ұғымның үш түрі бар?

A. Буын

B. Үндестік заңыC. Дауысты дыбыс

D. Әріп


E. Тасымал

$$$7B


Қатаң дауыссыздарды тап:

А. М, н, р, л, ң

В. П, қ, т, с, к, ш

С. В, б, г, д, з, ж

D. Б, с, ғ, ж, з, л

Е. М, д, к , л, с, т

$$$8C

Ұяң дауыссыздарды тап:А. М, н, р, л, ң

В. П, қ, т, с, к, ш

С. В, б, г, д, з, ж

D. Б, с, ғ, ж, з, л

Е. М, д, к , л, с, т

$$$9C


Буын дегеніміз не ?

А. Тілдегі сөздердің бір-біріне мағыналары жағынан ерекшеленуі

В. Тілімізде дыбыстардың сырын ашады

С. Дауыс құбылысының бірнеше толқынмен бөлшектеніп үзіліп-үзіліп айтылуындағы ауаның бір толқыны

D. Белгілі бір тілге ғана тән біркелкі, бір дыбысты дыбыс құбылыстарын сипаттап беру

Е. Дұрыс жауабы жоқ

$$$10A

Буынға тән негізгі белгіні көрсет:А. Бір буында бірден артық дауысты дыбыс болмайды

В. Жалғыз дауысты буын құрай алмайды

С. Буында мағына болады

D. Буында ұғым бар

Е. Дұрыс жауабы жоқ

$$$11D


Тұйық буын дегеніміз не?

А. Дауысты дыбыс екі жағынан дауыссыз дыбыспен қоршалып тұратын буын

В. Дауыссыздан басталып дауыстыға аяқталатын буын

С. Дауыссыздан басталып дауыстыға бітетін буын

D. Дауыстыдан басталып дауыссыз дыбысқа бітетін буын

Е. Дұрыс жауап жоқ

$$$12B

Үнді дауыссыздарды тап:А. П, қ, т, с, к, ш

В. М, н, р, л, ң

С. В, б, г, д, з, ж

D. Б, с, ғ, ж, з, л

Е. М, д, к , л, с, т

$$$13D


Тасымалданбайтын сөзді табыңыз

A. Аспан


B. Жақсы

C. Тату


D. Ақын

E. Шешен


$$$14B

Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар қатарын табыңыз

А. -лар,-лер

В. - кер,-гер

С. -дан,-ден

D. -тың,-тің

E - лас,-лес

$$$15E


Қай сөзде жуан-жіңішке дауыстылар араласып келген?

А. Ауылшаруашылық

В. Жазғытұрым

С. Бей-берекет

D. Бүгін-ертең

Е. Ары-бері

$$$16C

Буын үндестігіне бағынбайтын қосымша жалғанған сөзді табыңыз:А. Еркінбек

В. Амантай

С. Жүсіпхан

D. Әзілкеш

Е. Шайхана

$$$17E


Қай сөзге қосымша қате жалғанған?

А. Танкіні

В. Пункте

С. Шрифтің

D. Йодты

Е. Нольды

$$$18E

Қай септіктің жалғауы буын үндестігіне бағынбайды?А. Барыс септік

В. Жатыс септік

С. Шығыс септік

D. Табыс септік

Е. Көмектес септік

$$$19A


Қай косымша меншіктік мағынаны білдіреді?

А. -дікі


В. -гер

С. -паз


D. -жан

Е. -неш


$$$20D

Қай дыбыстар қатары өкпеден шыққан ауаның кедергісіз шығуынан жасалады?

А. Р, й, с

В. Л, о, ө

С. С, ш, щ

D. А, ә, е

Е. Қ, к, ғ

$$$21A


Қай ұғым дауысты дыбысқа негізделеді?

А. Буын


В. Тасымал

С. Әріп


D. Екпін

Е. Дауыссыз дыбыс

$$$22B

Дауыстылардың саны қанша?А. 11

В. 12


С. 0

D. 15


Е. 10

$$$23C


Буын үндестігіне бағынбай тұрған сөзді табыңыз

A. Бала-шаға

B. Ауыл-aймақ

C. Көрші-қолаң

D. Дос-жаран

E. Киім-кешек

$$$24C

Жақтың қатысына қарай дауыстының түрін табыңыз:А. Езулік

В. Еріндік

С. Ашық

D. Жуан


Е. Жіңішке

$$$25A


Бірыңғай қысаң дауыстыдан тұратын сөзді табыңыз:

А. Бұрылу

В. Кемсіту

С. Әшкерлеу

D. Құдалық

Е. Өшіру


$$$26D

Екпін түсетін дыбысты табыңыз:

А. Ш

В. Қ


С. Т

D. А


Е. П

$$$27C


Жасалу немесе айтылу (артикуляциялық) орнына қарай дауыссыздар қалай бөлінеді?

А. жіңішке, жуан

В. жуан, гуттураль

С. ерін, тіл, көмей

D. веляр, альвеляр

Е. полаталь, эксплозтв

$$$28E

Қай сөзде қате бар?А. Жүзігі

В. Қорқу


С. Қина

D. Халқы


Е. Орыны

$$$29C


Дауыссыз фонемалар тілдің қатысуымен қалай бөлінеді?

А. шұғыл, ызың

В. жуан, жіңішке

С. тіл алды, тіл ортасы, тіл арты

D. діріл, көмей

Е. қатаң, ұяң,үнді

$$$30B

Дауыстың (салдардың) қатысына қарай дауыссыздар қалай бөлінеді?А. шұғыл, ызың, діріл

В. үнді, ұяң, қатаң

С. ерін, тіл, көмей

D. еріндік, шұғыл

Е. тіл алды, тіл арты, тіл ортасы
3 нұсқа

$$$1C


Қаһар, шаһар сөздеріндегі Һ әрпі жасалу немесе айтылу орнына қарай дауыссыздардың қай тобына жатады?

А. ерін


В. тіл

С. көмей


D. тіс

Е. таңдай

$$$2C

Дұрыс сөзді табыңыз:А. Тоқыйды

В. Естейді

С. Жылайды

D. Тийды


Е. Ысыйды

$$$3C


Қай сөзде «а» дыбысы қате жазылған?

А. Жай


В. Шай

С. Расуә


D. Фәтима

Е. Күмән


$$$4D

Дұрыс жазылған сөзді табыңыз

А. Күна

В. Диюна


С. Мән-жәй

D. Кейуана

Е. Байағы

$$$5C


Қате сөзі бар сөйлемді табыңыз :

А. Тойға көп адам жиналды.

В. Биені ерте тұрып сауу керек.

С. Ол допты ылақтырып жіберді.

D. Күн жылынса, қар ериді.

Е. Қар еріді.

$$$6A

Үнді дыбыстардың қатарын табыңыз:А. У, й, н, р

В. Г, ж, д, в

С. К, ш, т, с

D. М, ң, ғ, з

Е. Й, к, л, м

$$$7E


Тек ұяң дыбыстан тұрған сөзді табыңыз:

А. Айналмалы

В. Тасқын

С. Жазғытұрым

D. Ұзағырақ

Е. Жұғады

$$$8C

Қазақ тілінде қанша дыбыс бар?А. 36

В. 35


С. 37

D. 38


Е. 25

$$$9D


Еріндік дауыстылардың қатарын табыңыз

А. А, о, ұ, у, ы

В. А, ә, о, ө, е

С. Ы, і, и, ұ, ү

D. О, ө, ұ, ү, у

Е. Ә, ө, ұ, ү, і

$$$10A

Қай сөзде қате бар?А. Әріпі

В. Халқы


С. Ойна

D. Оқу


Е. Алтау

$$$11B


Ұяң дауыссыздан басталған қосымшаны табыңыз:

А. Терезелер

В. Қызға

С. Жастығымыз

D. Доптың

Е. Баласыңдар

$$$12D

Дұрыс сөзді табыңыз :А. Баййды

В. Естійді

С. Тоқыйды

D. Ериді


Е. ысыйды

$$$13B


Бос орынға қай сөз сәйкес келеді?

Сөзде қанша ......... болса, сонша буын болады

А. Дауыссыз дыбыс

В. Дауысты дыбыс

С. Әріп

D. Қосарлы дыбысЕ. Үнді дауыссыз

$$$14A


Қай ұғымның 3 түрі бар?

А. Буын


В. Үндестік заңы

С. Дауысты дыбыс

D. Әріп

Е. Тасымал$$$15C

Қай сөзде төрт ашық буын бар?

А. Данышпан

В. Мәртебе

С. Иелену

D. Таяныш

Е. Әдебиет

$$$16A


Қай буын тасымалданбайды?

А. Бір дауыстыдан тұрған ашық буын

В. Екі дыбыстан тұрған ашық буын

С. Үш дыбыстан тұрған ашық буын

D. Соңғы буындағы тұйық буын

Е. Бірінші буындағы бітеу буын

$$$17C

Қай буынға екпін түседі?А. Ортаңғы буын

В. Бірінші буын

С. Соңғы буын

D. Ортаңғы ашық буын

Е. Ешбір буын

$$$18D


Сөзді айтқанда дауыс толқынын не дейді?

А. Тасымал

В. Әріп

С. Дыбыс


D. Буын

Е. Екпін


$$$19C

Қате жазылған сөзді табыңыз:

А. Ал қызыл

В. Бүгін кел

С. Жүсіппек

D. Сәнқой

Е. Бұрынғы

$$$20C


«П» дыбысы өзінен кейін келген қай дыбысқа әсер етеді?

А. А


В. Қ

С. Б


D. Ж

Е. С


$$$21D

Бірыңғай бітеу буынды табыңыз:

А. Қаршыға

В. Құмырсқа

С. Қарға

D. Қасқыр

Е. Қарағай

$$$22C


Буынға бөлінбейтін сөзді анықтаңыз:

А. Әке


В. Қиын

С. Тарс


D. Отан

Е. Кие


$$$23A

Тұйық буынды сөзді табыңыз:

А. Ұлт

В. Дауа


С. Қайық

D. Елім


Е. Оқу

$$$24A


Дауыссыздан басталып, дауыстыға бітетін буын түрін көрсетіңіз:

А. Ашық буын

В. Буын үндестігі

С. Аралас буын

D. Бітеу буын

Е. Тұйық буын

$$$25D

Бірыңғай жіңішке буынды сөзді табыңызА. Әлдеқашан

В. Жолдас

С. Ғарышкер

D. Әріптес

Е. Әрқалай

$$$26D


Тасымал неге негізделеді?

А. Әріп


В. Ықпал

С. Дыбыс


D. Буын

Е. Екпін


$$$27C

Ашық-тұйық-бітеу сөзді табыңыз

А. Қатысқан

В. Жұраған

С. Туысқан

D. Жиналы

Е. Қиылыс

$$$28C


Қай буын бір дыбыстан тұрады?

А. Тұйық


В. Бітеу

С. Ашық


D. Аралас

Е. Ешқайсысы

$$$29B

Бітеу буынды табыңызА. Ал

В. Төрт


С. Ата

D. Бала


Е. Алға

$$$30E


Төмендегі сөзде қанша буын бар?

Шаруашылықтарымыздың

А. 7

В. 8


С. 6

D. 5


Е. 9
4 нұсқа

$$$1A


Сөздері тек бітеу буыннан тұратын сөйлемді табыңыз

А. Жаздай жаңбыр жауған жоқ

В. Жастар төр бөлмеге кірді

С. Далада ауа райы әдемі

D. Ол үш күн бойы демалды

Е. Серік түнімен кітап оқыды

$$$2E

Ы әрпі жазылмайтын орынды көрсетіңіз:А. қат...нас

В. қор...тында

С. ар...стан

D. құр...лыс

Е. рақ....мет

$$$3D


Ы, І әріптерінің емлесіне байланысты дұрыс жазылған сөздердің қатарын көрсетіңіз:

А. ылашын, ырух, ірет, ірең

В. ілеген, ылашын, іреңк, ірің

С. ылаж, ірең, ырас, ылақ

D. ырым, ырық, іріту, ілігу

Е. ілеп, ылақап, ырақым, ыласайық

$$$4A

Орфография бойынша дұрыс жазылғанын табыңыз:А. сыяды

В. сияды


С. сыйады

D. сиады


Е. сыйяды

$$$5D


Ы, І әріптерінің емлесіне байланысты дұрыс жазылған сөздердің қатарын көрсетіңіз:

А. ылашын, ырух, ірет, ірең

В. ілеген, ылашын, іреңк, ірің

С. ылаж, ірең, ырас, ылақ

D. ырым, ырық, іріту, ілігу

Е. ілеп, ылақап, ырақым, ыласайық

$$$6C

Жуан дауыстыларды тап:А. а, ы, і, у

В. а, ө, ұ, у

С. а, о, ұ, ы

D. а, у, ұ, і, й

Е. а, о, ү, у

$$$7B


Дұрыс буынға бөлінген сөзді тап:

А. қы-зғал-дақ

В. ба-ла-лар-дың

С. бал-а-лардың

D. жұд-ыр-ық

Е. балап-ан

$$$8B

Буынның неше түрі бар?А. 4

В. 3


С. 2

D. 5


Е. жоқ

$$$9B


Буын үндестігіне бағынбайтын қосымшаларды көрсетіңіз:

А. -лар,-лер,-дар,-дер,-тар,-тер

В. -қор,-кеш,-нікі,-мен,-қой,-паз

С. -ға,-та,-да,-қа,-па,-ба

D. -сыз,-сіз,-шы,-ші,-ша,-шя

Е. -дай,-лай,-тай,-сай,-қай,-ғай

$$$10A

Дауыстылардың тілдің қызметіне орай бір сөз көлемінде не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке ыңғайласып, үндесіп келуін:А. буын үндестігі

В. ассимиляция

С. ерін үндестігі

D. аккомадация

Е. диссимиляция

$$$11A


Екінші сыңары нама, құмар, жай, хана, ақы, аралық, тану, сымақ деген сөздермен бірге келген сөздер қалай жазылады?

А. бірге


В. бөлек

С. сызықша арқылы

D. дефис арқылы

Е. әр қилы

$$$12C

Жіңішкелік белгісіне аяқталған көп буынды сөздерге қазақ тілінің қосымшалары қалай жалғанады?А. қосымшалар әр дайым жуан жалғанады

В. буын үндестігі бойынша жалғанады

С. қосымшалар әр дайым жіңішке жалғанады

D. ілгерінді ықпал заңы бойынша жалғанады

Е. дыбыс үндестігі бойынша жалғанады

$$$13A


Жақтың қатысына қарай дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді?

А. 2


В. 5

С. 3


D. 4

Е. 6


$$$14B

Қатаң дауыссыздарды тап:

А. м, н, р, л, ң

В. п, қ, т, с, к, ш

С. в, б, г, д, з, ж

D. б, с, ғ, ж, з, л

Е. м, д, к , л, с, т

$$$15C


Ұяң дауыссыздарды тап:

А. м, н, р, л, ң

В. п, қ, т, с, к, ш

С. в, б, г, д, з, ж

D. б, с, ғ, ж, з, л

Е. м, д, к , л, с, т

$$$16C

Буын дегеніміз не ?А. тілдегі сөздердің бір-біріне мағыналары жағынан ерекшеленуі

В. тілімізде дыбыстардың сырын ашады

С. дауыс құбылысының бірнеше толқынмен бөлшектеніп үзіліп-үзіліп айтылуындағы ауаның бір толқыны

D. белгілі бір тілге ғана тән бір келкі, бір дыбысты дыбыс құбылыстарын сипаттап беру

Е. дұрыс жауабы жоқ

$$$17D


Тұйық буын дегеніміз не?

А. дауысты дыбыс екі жағынан дауыссыз дыбыспен қоршалып тұратын буын

В. дауыссыздан басталып дауыстыға аяқталатын буын

С. дауыссыздан басталып дауыстыға бітетін буын

D. дауыстыдан басталып дауыссыз дыбысқа бітетін буын

Е. дұрыс жауап жоқ

$$$18B

Мұрын жолды үнді дауыссыздарды тап:А. р, л, у

В. м, н, ң

С. в, б, г, д, з, ж

D. б, с, ғ, ж, з, л

Е. м, д, к , л, с, т

$$$19A


Кль, брь, бль тәрізді дыбыс тіркестеріне және жіңішкелік белгісіне аяқталатын бір буынды сөздерге қосымшалар қалай жалғанады?

А. жіңішке

В. жуан

С. естілуіне қарайD. буын үндестігіне қарай

Е. дұрыс жауабы жоқ

$$$20A

Ілгерінді ықпал дегеніміз не?А. алдыңғы дыбыстың кейінгі дыбысты өзіне тәуелді етуі

В. көрші дыбыстардың ілгерінді кейінді әсері

С. кейінгі дыбыстың алдыңғы дыбысқа әсері

D.кейбір белгілері жағынан өзара бірдей немесе біршама жуық элементтердің қайталануы

Е. сөз ішіндегі біркелкі буындардың түсіп қалуы

$$$21A


Сөз с дыбысына бітіп, кейінгі сөз ж дыбысынан басталғанда, екеуі де ш дыбысына айналады. Бұл қандай заңдылық?

А. тоғыспалы ықпал

В. ілгерінді ықпал

С. кейінді ықпал

D. дыбыстық ықпал

Е. тіркестік ықпал

$$$22A

Сөздердің дұрыс айтылуын қамтамасыз ететін ережелер жиынтығы:А. орфоэпия

В. орфография

С. графика

D. транскрипция

Е. орфограмма

$$$23B


Сөздің дұрыс жазудың тәсілдерін белгілейтін ереже қалай аталады?

А. орфоэпия

В. орфография

С. пазиграфия

D. палеграфия

Е. полисемия

$$$24E

Көрші дыбыстардың ілгерінді-кейінді қарсы әсеріА. Бөгенбай, сенбеді

В. Ақ ешкі, тауып

С. Қаракөз, ішсін

D. Айтпай, әкеп бер

Е. Қазанқап, ортан қолдай

$$$25A


Түбір мен қосымша аралығында қатар келген дыбыстардың кейінгісінің алдыңғы дыбысқа ықпал етуі

А. Бағады, шабу, жүрегі

В. Ақ жауын, жоқ зат, ақ ешкі

С. Сенбеді, келгенмін, мен көрдім

D. Жанпейіс, Бөгенбай, он бес

Е. Тас жол, Қосжан, Бас жақ

$$$26A

Ілгерінді ықпал заңына бағынып тұрған сөздер қатарын көрсетіңіз:А. Қарагөз, Талдығорған, бірғатар, күз гелді

В. жүрегі, шабу, тарағым, ағ ешкі

С. қазанғап, ортаң ғолдай, таш шол, мең гөрдім

D. көг аспан, жоғ зат, ақ жауын, еқ ешкі

Е. қарқ етті, селк етті, зып етті

$$$27C


Тоғыспалы ықпал заңына бағынып тұрған сөздер қатарын көрсетіңіз?

А. қарагөз, Талдығорған, бірғатар, күз гелді

В. қаракөз, Талдықорған, бір қатар, күз келді

С. қазаңғап, ортаң ғолдай, таш шол, мең гелдім

D. көк аспан, жоқ зат, ақ жауын, еқ ешкі

Е. көг аспан, жоғ зат, ағ жауын, ағ ешкі

$$$28E

Сөз ұяң з дыбысына бітіп кейінгі сөз ж дыбысынан басталғанда қандай өзгеріс болады?А. з дыбысы ш дыбысына айналады

В. з дыбысы с дыбысына айналады

С. з дыбысы з дыбысына айналады

D. з дыбысы щ дыбысына айналады

Е. з дыбысы ж дыбысына айналады

$$$29A


Сөз ұяң з дыбысына бітіп кейінгі сөз қатаң ш дыбысына басталғанда қандай өзгеріс болады?

А. з дыбысы ш дыбысына айналады

В. з дыбысы с дыбысына айналады

С. з дыбысы з дыбысына айналады

D. з дыбысы щ дыбысына айналады

Е. з дыбысы ж дыбысына айналады

$$$30A

Кейіді ықпалға байланысты сөздерді табыңыз:А. бож жорға, жүж жыл, көс салу

В. ортаң ғолдай, мең гөрдім, таш шол

С. көп пала, әкеп пер, әкеп кет

D. көп дала, әкеп пер, әкеп кет

Е. клубқа, отрядтан, педагогпен

$$$ 91 B


Омоним сөздерді табыңыз

A) Ел үмітін ер ақтар

B) Алма, өзіне керегі жоқ затты алма

C) Баусыз оймақ қолда тұрмас

D) Қарақұс –жыртқыш құс

E) Көңілі бұлақтай таза


$$$ 92 С

Үндестік заңына бағынбайтын қосымшаны табыңыз

A)-да, -те

B)-ма, -ме

C)-гер, -кер

D) -екен


E) -және
$$$ 93 C

Ықпалдың түрлерін көрсетіңіз

A) тоғыспалы, жарыспалы

B) кейінгі, жарыспалы

C) ілгерінді, кейінгі, тоғыспалы

D) тоғыспалы, жарыспалы

E) атаулы, ілгерінді
$$$ 94 D

Буын үндестігі дегеніміз не?

A) Кірме сөздердің бірыңғай дауысты, жуан буынды болып келуі

B) Кірме сөздердің бірыңғай жіңішке буынды болып келуі

C) Кірме және төл сөздердің бірыңғай буынды болып келуі

D) Төл сөздердің бірыңғай жуан не жіңішке буынды болып келуі

E) Бірыңғай жіңішке буынды кірме сөздерден болуы
$$$ 95 A

Тоғыспалы ықпал дегеніміз не?

A) Сөз бен сөз аралығында қатар келген дыбыстардың бір-біріне ілгерінді-кейінді ықпал етуінің нәтижесінде екеуінің де өзгеріске ұшырауы
B) Қатар келген дыбыстардың бір-біріне ілгерінді ықпал етуінің нәтижесінде өзгеріске ұшырауы
C) Сөз бен сөз аралығында қатар келген дыбыстардың бір-біріне кейінді ықпал етуінің нәтижесінде өзгеріске ұшырауы
D) Сөздер аралығында қатар келген дыбыстардың өзгеріссіз қалуы
E) Сөз бен сөз аралығында қатар келген дыбыстардың бір-біріне ілгерінді-кейінді ықпал етуінің нәтижесінде тек біреуінің ғана өзгеріске ұшырауы
$$$ 96 A

Жуан, жіңішке дыбыстар қалай жасалады?

A) тілдің қатысына қарай

B) сандардың қатысына қарай

C) еріннің қатысына қарай

D) езудің қатысына қарай

E) жақтың қатысына қарай

$$$ 97C


Еріндік, езулік дыбыстар қалай жасалады?

A) тілдің қатысына қарай

B) сандардың қатысына қарай

C) еріннің қатысына қарай


D) езудің қатысына қарай

E) жақтың қатысына қарай
$$$ 98 E

Ашық, қысаң дыбыстар қалай жасалады?

A) тілдің қатысына қарай

B) сандардың қатысына қарай

C) еріннің қатысына қарай

D) езудің қатысына қарай

E) жақтың қатысына қарай
$$$ 99 B

Жуан қосымшалы сөзді көрсетіңіз

A) Студенттер

B) Қоғамда

C) Мүшелері

D) Жерде

E) Тілінің
$$$ 100 B

Жіңішке қосымшалы сөзді көрсетіңіз

A) Қоғамда

B) Мүшелері

C) Құстар

D) Ұрпаққа

E) Адамзаттың
$$$ 101B

Жіңішке қосымшалы сөзді көрсетіңіз

A) Қоғамда

B) Әлемде

C) Құстар

D) Ұрпаққа

E) Адамзаттың
$$$ 102 E

Буын түрлері нешеге бөлінеді?

A) 2

B) 4


C) 5
D) 6

E) 3

$$$ 103 A

Дауысты дыбыстар жақтың қатысына қарай қалай бөлінеді

A) ашық, қысаң

B) жуан, жіңішке

C) еріндік, езулік


D) тұйық, бітеу

E) ұяң, үнді
$$$ 104 B

Дауыссыз дыбыстар дауыстың ( салдырдың) қатысына қарай қалай бөлінеді?

A) ашық, тұйық, бітеу

B) қатаң, ұяң, үнді

C) жуан, жіңішке

D) ашық, ұяң, үнді

E) еріндік, езулік
$$$ 105 B

Сөздің екі, я одан да көп мағынаға ие болуы:

A) Синоним

B) Сөздің көп мағыналылығы

C) Сөздің ауыспалы мағынасы

D) Омоним

E) Омофон
$$$ 106B

«Ит өлген жер» тұрақты тіркесінің мағынасын табыңыз

A) Жақын

B) Алыс


C) Сұлу

D) Әдемі


E) Биік жер
$$$ 107B

Қазақ тілінің сөз байлығын тексеретін тіл білімінің саласын атаңыз

A) Орфография;

B) Лексикология;

C) Морфология;

D) Фонетика;

E) Грамматика.
$$$ 108C

Тілімізде жаңа ұғымды білдіретін сөздер қалай аталады?

A) Архаизмдер

B) Көнерген сөздер

C) Неологизмдер

D) Кәсіби сөздер

E) Табу
$$$ 109D

Мағынасы бір-біріне жақын өзара мәндес сөздер қалай аталады?

A) Омофон

B) Омоним

C) Омограф

D) Синоним

E) Антоним
$$$ 110B

Құрамында омонимі бар сөйлемді көрсетіңіз

A) Түн тастай қараңғы;

B) Қара түнде қара баспаса, бұл не жүріс;

C) Қараңғы түнде тау қалғып…;

D) Нысапсызға не керек, істің ақ пен қарасы;

E) Қара аспанды қақ тіліп, найзағай жарқылдады.
$$$ 111A

Синонимдік қатарды көрсетіңіз

A) Ержүрек, батыр, қайсар

B) Жарық, сәуле, қараңғылық

C) Әдемі, бойшаң, денелі

D) Сезімтал, сергек, сақ
$$$ 112 B

Омонимдік қатары жоқ сөзді көрсетіңіз.

A) Майда

B) Апа


C) Бас

D) Айт


E) Көк
$$$ 113A

Антонимдік қатарды көрсетіңіз

A) Ұзын-қысқа

B) Кең –жарық

C) Әдемі – көрікті

D) Тар – қысқа

E) Қысқа – келте
$$$ 114B

Тұрақты тіркесті табыңыз.

A) Қала мен ауыл арасы

B) Қас пен көздің арасында

C) Көпке тараған ән

D) Алты қанат ақүй

E) Ел арасында
$$$ 115A

Антонимдік қатарды көрсетіңіз

A) Оңай- қиын

B) Жіңішке- ұзын

C) Түзу- тура

D) Арамтамақ- жалқау

E) Аштық-аш
$$$ 116E

Лексика нені зерттейді?

A) Сөйлем мүшелерін

B) Сөз құрамын

C) Сөз тіркесін

D) Тіл дыбыстарын

E) Сөз мағынасын
$$$ 117C

Термин сөздерді табыңыз.

A) Ақыл,ауа

B) Екіден, үштен

C) Теңдеу, синус

D) Кел, жүз

E) Кыс, жаз, күз
$$$ 118B

Дыбысталуы бірдей, бірақ мағыналары басқа-басқа сөздерді қалай атаймыз?

A) Омофондар

B) Омонимдер

C) Омографтар

D) Синонимдер

E) Антонимдер
$$$119E

Құрамында антонимі бар сөйлемді көрсетіңіз

A) Біреу жан санағын алады

B) Базар – ақшалыға базар

C) Түймедей затқа өкпеледің

D) Өнерлі жігіт өрде озар

E) Үлкенді-кішілі болып барлығы кірді.
$$$120C

Тілімізде жаңа ұғымды білдіретін сөздер қалай аталады?

A) Архаизмдер;

B) Көнерген сөздер;

C) Неологизмдер;

D) Кәсіби сөздер;

E) Табу.
$$$ 121B

“Ит өлген жер”деген тұрақты тіркестің мағынасы.

A) ашулану

B) Алыс


C) Қорқу

D) Момын


E) Алдау.
$$$122E

Лексикология ғылымы нені зерттейді?

A) сөйлемді

B) сөз тіркестерін

C) сөз топтарын

D) сөздің айтылуын

E) сөз байлығын
$$$ 123B

“ Аузына құм құйылу ” деген тұрақты тіркестің мағынасы.

A) Ашулану

B) Үндемеу

C) Қорқу

D) Момын


E) Алдау
$$$ 124D

Тура мағынада тұрған сөзді көрсетіңіз

A) Оны әжесінің көзіндей көреді.

B) Оның көзіне шөп салды.

C) Оның көкірегінде көзі бар.

D) Оның көзі ауырады.

E) Бұлақ көрсең, көзін аш.
$$$ 125A

Мақалдағы антонимдік қолданыстағы сөздерді табыңыз

A) Берген жомарт емес, алған жомарт.

B) Бірдің кесірі бірге тиеді.

C) Аңқау елге арамза молда.

D) Жер тоймайды.

E) Піл көтермегенді тіл көтереді.
$$$ 126D

“ Жүрек жұтқан ” деген тұрақты тіркестің мағынасы.

A) Ашулану, долдану

B) Үндемеу, тісін жармау

C) Қорқу, қапалану

D) Батыр, қайтпас

E) Алдау, арбау
$$$ 127D

Тұрақты сөз тіркесін зерттейтін ғылым саласын көрсетіңіз

A) семасиология

B) лексикология

C) этимология

D) фразеология

E) метонимия
$$$ 128B

Неологизмдер дегеніміз не?

A) Қолданыста бар заттың атауы болғанмен әр түрлі себептерге байланысты ескіріп біржола қалып қойған сөздер

B) тілімізде жаңа ұғымды білдіретін сөздер

C) тарихи атаудың біржола жоғалуымен байланысты

D) көнеру сипаты мен тілдегі қолданылу ерекшелігіне қарай бөлінуі

E) сөздің мағыналық жағынан даму барысында бір-бірінен алшақтауы
$$$ 129C

Дыбысталуы бірдей, бірақ мағыналары басқа сөздер қалай аталады?

A) синонимдер

B) антонимдер

C) омонимдер

D) синтаксис

E) фразеологизмдер
$$$ 130B

Фразеологизмді табыңыз:

A) төрт жолаушы

B) төбе шашы тік тұрды

C) күз

D) бала-шағаE) елең-алаңда
$$$ 131A

Тұрақты тіркесі бар сөйлемді көрсетіңіз

A) Сол кезде аспан айналып жерге түскендей болды.

B) Ол таудың биігіне көтерілді.

C) Мақтан сүйгіш жігіттің ісі еді бұл.

D) Қыз өзінің еркелігін жасыра алмады.

E) Біраз жер жаяу жүрдік.
$$$ 132 B

Өзара синонимдес тұрақты тіркестерді көрсетіңіз

A) Аузы аузына жұқпады – аузына құм құйылды

B) Үріп ауызға салғандай – ай десе аузы, күн десе көзі бар

C) Көзі ашық – қолы ашық

D) Тісін қайрады – пышағын қайрады

E) Құлақ салды – құлақ аспады
$$$ 133 A

Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы тұрақты тіркестерді табыңыз

A) отпен кіріп күлмен шықты – бұта басын сындырмады

B) көз жасы көл болды – көзі ақты

C) аузы кере қарыс – аузы алты қарыс

D) араны ашылу – көзі ашылу

E) тіл байлану – көз байлану
$$$ 134 A

Ақыл – тозбайтын тон, .. ....мақалдың екінші сыңарын көрсетіңіз

A) Ақыл – тозбайтын тон, білім – таусылмайтын кен

B) Ақыл – тозбайтын тон, білім – таусылмайтын өнер

C) Ақыл – тозбайтын тон, білім – таусылмайтын өмір

D) Ақыл – тозбайтын тон, білім – таусылмайтын қазына

E) Ақыл – тозбайтын тон, өнер – таусылмайтын білім
$$$ 135 A

Неологизм сөздерге қайсысы жатады?

A) несие, нарық, интернет

B) қыркүйек, қазан, қараша

C) қызанақ, сәбіз, орамжапырақ

D) елбасы, бастық, жұмысшы

E) жұма, сенбі, жексенбі
$$$ 136 B

Белгілі бір ғылым саласында ғана қолданылатын сөздер –

A) диалект сөздер

B) термин сөздер

C) кәсіби сөздер

D) тарихи сөздер

E) ғылыми сөздер
$$$ 137 C

«Біреуді зарыға күт» мағынасындағы тұрақты тіркес қайсысы?

A) аузының суы құрыды

B) көзін жоғалтты

C) екі көзі төрт болды

D) ат құйрығын кесті

E) шыдамай кетті

$$$ 138 A

Тірліктің күші – бірлікте.

Бірлік болмай, тірлік болмас. Берілген мақалдардың тақырыбын анықтаңыз

A) Бірлік турасында

B) Ерлік турасында

C) Мінез турасында

D) Дәстүр турасында

E) Білім турасында
$$$ 139E

Асыл тастан шығады, ......Берілген мақалдың жалғасын көрсетіңіз

A) Асыл тастан шығады, білім қарттан шығады

B) Асыл тастан шығады, білім серттен шығады

C) Асыл тастан шығады, білім оқудан шығады

D) Асыл тастан шығады, білім бастан шығады

E) Асыл тастан шығады, білім жастан шығады
$$$ 140A

Көп мағыналы сөзді табыңыз

A) таудың етегі, көйлектің етегі

B) қалың шаш, жұқа шаш

C) ақсақал келді, қария кетті

D) күл төкті, рахаттана күлді

E) сен кел, маған кел
$$$ 141E

«Қарлығаш» сөзінің дұрыс буынға бөлінуін көрсетіңіз

A) Қар-л-ығаш

B) Қа-р-лығ-аш

C) Қар-л-ғаш

D) Қа-р-лы-ғаш


E) Қар-лы-ғаш

$$$ 142C


Тура мағынада жұмсалып тұрған сөзді көрсетіңіз

A) жапырақ нан

B) көңілі ашық

C) ағаш төсек

D) терең ой

E) қалың ел


$$$ 143A

Омоним болатын сөзді көрсетіңіз

A) көрші

B) әже


C) дос

D) ауылдас

E) қарындас
$$$ 144D

Антоним сөздерді табыңыз

A) жуан – семіз

B) кіндік кескен жер – туған жер

C) қарындас – іні

D) атажұрт – жат жұрт

E) ақ көңіл – кең пейіл
$$$ 145C

Мына сөздердің ішінен синоним сөздерді табыңыз

A) ата, апа, әже

B) аға, бауыр, әпке

C) халық, жұрт, ел

D) адам, пенде, жігіт

E) оқушы, мұғалім, студент
$$$ 146D

Тұрақты сөз тіркесін көрсетіңіз

A) көрер көз

B) бадырақ көз

C) көз көрмеу

D) көз байлану

E) көзі ауыру
$$$ 147B

Неологизм дегеніміз ....

A) мағынасы түсініксіз сөздер

B) қолданысқа жаңадан енген сөздер

C) қолданыстан шығып қалған сөздер

D) басқа тілден енген сөздер

E) аудармасыз қолданылатын сөздер
$$$ 148 A

Неологизм сөзді табыңыз

A) интернет

B) карта


C) телевизор

D) кітап


E) аялдама
$$$ 149 A

Ескі заманда дәуірі өтіп көнерген совет, әкімшілік, әскери атақ, қару-жараққа байланысты сөздер қалай аталады?

A) историзмдер

B) архаизмдер

C) кәсіби

D) фразеологизмдер

E) неологизмдер
$$$ 150 E

Біреудің асқан сұлулығын қандай сөздермен бейнелейді?

A) аузының суы құрыды, көзі жұмылды

B) жүрегі тас төбесіне шықты

C) бір аяғы жерде, бір аяғы көрде

D) көзі алақандай болды, зәресі зәр түбіне жетті

E) ай десе аузы бар, алтын кірпік.

$$$151C


Қаһар, шаһар сөздеріндегі Һ әрпі жасалу немесе айтылу орнына қарай дауыссыздардың қай тобына жатады?

А) ерін

В) тіл

С) көмей

D) тіс

Е) таңдай


$$$ 182 B

Мақалдардан антонимді табыңыз.

A) Білекті бірді жығады.

B) Көп сөз көмір, аз сөз алтын.

С) Білімдінің күні жарық.

D) Еңбек түбі- береке.

Е) Досы көппен сыйлас.


$$$ 183 C

Неологизм сөздерді көрсетіңіз.

A)Қазақ, талап.

B)Ол,сен,біз.

С)нарық, интернет

D)Кітабыңыз,пәтер.

Е)Бірлестік, ғанибет.
$$$ 184 С

Қатаң дауыссыздан басталып тұрған жалғауды табыңыз.

A) Кілемдер

B) Кинодан

C) Клубтан

D) Дүкеннен

E) Пәтерге
$$$ 185 А

"Б" қандай дауыссыз дыбыс?

A) Ұяң дауыссыз дыбыс

B) Қатаң дауыссыз дыбыс

C) Сөздің буынын талғамай жазыла береді.

D) Орыс сөздсрінде жазылмайды.

E) Үнді дауыссыз дыбыс
$$$ 186В

"Т" қандай дауыссыз дыбыс?

A) Ұяң дауыссыз дыбыс

B) Қатаң дауыссыз дыбыс

C) Буын талғамайтын дыбыс

D) Кірме дыбыс

E) Үнді дауыссыз дыбыс
$$$ 187D

Қате жазылған сөзді табыңыз?

A) Үйді жабу

B) Көрпені қабу

C) Өнерді игеру

D) Көмірді тасыу

E) Болашақ
$$$ 188 D
Бірыңғай бітеу буынды сөзді көрсетіңіз.

A) Іспетте.


B) Бөлме.
С) Белгі.
D) Бөрткен.
Е) Көкше.

$$$ 189C
Бітеу буынды сөзді көрсетіңіз.

A) Қала.
B) Дала.
С) Қаспақ.
D) Етік.
Е) Орақ.

$$$ 190B
Бітеу буынды сөзді көрсетіңіз.

A) Ерін.
B) Бұлбұл.
С) Бітеу.
D) Мұғалім.
Е) Ерік

$$$ 191C
Бірыңғай бітеу буынды сөзді көрсетіңіз.


A) Сана.
B) Ешкім.
С) Дәптер.
D) Елді.
Е) Ерме

$$$ 192D
Бітеу буынды сөзді көрсетіңіз.

A) Сара.
B) Зиян.
С) Сәния.
D) Сәнқой.
Е) Өнер.

$$$ 193D
Бірыңғай жуан бітеу буынды сөзді көрсетіңіз.

A) Қазақ.
B) Жинақ.
С) Тест.
D) Басқар.
Е) Басшы.

$$$ 194B
Бірыңғай жуан бітеу буынды сөзді көрсетіңіз.

A) Баспа.
B) Басқұр.
С) Басқа.
D) Баскесер.
Е) Баста

$$$ 195C
Бірыңғай бітеу буынды сөзді табыңыз


A) Бастаңғы
B) Батагөй
С) Досжан
D) Бастама
Е) Басымдау

$$$ 196A
Тек бітеу буынды қос сөзді көрсетіңіз.

A) Дүркін-дүркін
B) Қып-қызыл
С) Аяқ-табақ
D) Некен-саяқ
Е) Қолма-қол

$$$ 197D
Бірыңғай бітеу буынды біріккен сөзден сөзді табыңыз.

A) Соқыртеке
B) Ақсарбас
С) Беташар
D) Мергенбай
Е) Алыпсатар

$$$ 198 E

Қай синонимдік қатар толық берілген?

A) Тілектес, қарсылас


B) Ыстық, қапырық, жылымық

C) Ызғарлы, суық, жылымық

D) Суық, салқын, жайлы

E) Долы, ашулы, ызалы


$$$ 199 D

Қай топтағы синонимдер толық қамтылған?

A) Артық, шашау

B) Айлакер,қу

C) Бұлтты, тұманды

D) Епті, икемді

E) Ересек, естияр
$$$ 200 В

Үнді дауыссызды белгілеңіз

A) а

B) н


C) қ

D)с


E) ж
Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет