Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гбет26/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32

СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

 • Недостатъчно развитата и изградена техническа инфраструктура за развитие на туризма – пътища, ВиК мрежи, обществени паркови площи и други;

 • Добри транспортни и комуникационни връзки със съседните общини;

 • Недостатъчна реклама и маркетинг за популяризиране на туристическия ресурс в общината;

 • Наличие на изключително богато културно-историческо наследство, местни исторически забележителности и минерална вода, необходими за развитието на културния и спа туризъм;

 • Недостатъчно инвестиции в туризма и културата, липса на средства за реконструкция и модернизация на съществуващите туристически бази, културно-историческото наследство и др.;

 • Значителен по количество и качество горски фонд, съхранена природна среда, биоразнообразие и защитени местности, позволяващи ускорено развитие на екологичния туризъм;

 • Голямо количество археологически обекти и религиозни храмове. Съхранени културни и духовни традиции, празници и обичаи;

 • Лоша бизнес инфраструктура и проблеми с благоустрояването в индустриалните зони;

 • Изградена и функционираща значителна курортна инфарструктура в с.Нареченски бани;

 • Рязко увеличаващи се темпове за намаляване развитието на животновъдството и засилване на монокултурното растениевъдство;

 • Наличие на голямо количество работещи малки и средни предприятия;

 • Лошо състояние на хидромелиоративната мрежа в Общината;

 • Наличие на традиционни производства: лозарство, винарство, шивачество, химическа промишленост и др.;

 • Значителни различия в развитието на селските райони от общината и произтичащо от това диференциация в стандарта и качеството на живот;

 • Наличие на фирми с иновационен потенциал в хранително-вкусовата и химическата промишленост;

 • Ниска енергийна ефективност на наличните производствени мощности и липса на енергоспестяващи мероприятия;

 • Благоприятни за сертифицирано биологично земеделие почвено- климатични условия и доказан опит в областта на земеделието;

 • Липса на общинска инвестиционна политика стимулираща инвестиционните намерения на бизнеса;

 • Относително добре развита образователна мрежа;

 • Липса на пречиствателни станции за отпадни и питейни води;

 • Високо качество на човешкия ресурс (Подготвени кадри в различни области);

 • Наличие на нерегламентирани сметища;

 • Наложено производство на националния пазар на булчински и официални облекла („Асеновград - града на булчинските рокли“);

 • Активна строителна дейност, говореща за наличие на свободни местни финансови ресурси и капацитет в сектора.

 • Липса на сдружения на производителите в общината;
 • Липса на връзка и взаимодействие между бизнеса и учебните структури предлагащи професионално обучение;
 • Лиса на изградена съвременна индустриална зона.

ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

 • Нова политика на ЕС и актуализирани национални и регионални документи за планиране на устойчивото и пространственото развитие – НКПРР, НКРР, ОСР и предстоящо изработване на ИПГВР;

 • Продължаващо негативно въздействие на икономическата криза, водещо до продължително “свиване” на пазара на труда и увеличаване на безработицата;

 • Засилваща се конкуренция от страна на съседни общини и привличане на външните инвестиции;

 • Близост на АМ “Тракия”;

 • Продължаващи негативни процеси на централизация на националните ресурси и ограничаване на ресурсите по ОПРР за общините от 3-то и 4-то ниво;

 • Наличие на международни и национални оперативни програми предоставящи възможности за подпомагане на общините през периода 2014-2020 г.;

 • Задълбочаване на негативните демографски процеси и миграция на младите и висококвалифицирани кадри;

 • Използване на инвестиционен финансов ресурс от различни програми, фондове и банки за ускорено модернизиране на промишленото производство в общината;

 • Ограничен брой национални инструменти за финансиране и организиране на проучването, опазването и социализирането на културното наследство;

 • Недостатъчно успешни практики и разработени модели за междуобщинско сътрудничество и прилагане на ПЧП;

 • Устойчива тенденция за развитие на селското и горско стопанство, екологичното земеделие и животновъдството;

 • Ниска конкурентност на местния бизнес, поради ниска производителност на труда и слаб интерес към иновативните технологии;

 • Неефективни политики, насочени към социално уязвими групи, увеличаване на бедността и дела на хората без или с ниско образование и квалификация;

 • Добри международни контакти (побратимявания) с други общини;

 • Забавяне или нерешаване на ключови инфраструктурни проблеми;

 • Възможности за трансрегионално и транснационално сътрудничество;

 • Поява на нови производства през последните години в резултат на преструктурираната икономика;

 • Намаляване броя на лекарите специалисти в здравеопазването и влошаване на здравните услуги;

 • Използване на потенциала от възобновяеми енергийни източници – слънце, вятър, биомаса, отпадъци, хидро и др.

 • Липсата на финансов ресурс, ще доведе до занемаряване на традиционни културни дейности и поддържането на културните паметници.

Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   32


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет