Операциялар атауы Дебет КредитДата29.10.2020
өлшемі24.95 Kb.Операциялар атауы

Дебет

Кредит

Өмірді сақтандыру шарты бойынша сақтандыру төлемінің сомасын есептеу

1

Өмірді сақтандыру шарттары бойынша туындамаған шығындар резерві есебінен қайта сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелерді есептеу

3390 50

3390 43

2

Сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелерді өмірді сақтандыру шарттары бойынша туындамаған шығындар резерві есебінен есептеу

3390 50

3390 44

3

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша туындамаған шығындар резерві есебінен сақтандыру шарттары бойынша дебиторлық берешектің төмендеуі

3390 50

1280 41

4

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша туындамаған шығындар резерві есебінен қайта сақтандыру шарттары бойынша дебиторлық берешектің төмендеуі

3390 50

1280 42

5

Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві есебінен қайта сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелерді есептеу

3390 50

3390 43

6

Сақтандыру шарттары бойынша міндеттемелерді жария етілген, бірақ реттелмеген шығындар резерві есебінен есептеу

3390 50

3390 44

7

Сақтандыру келісімшарттары бойынша дебиторлық берешекті есепті, бірақ реттелмеген шығындар резерві есебінен азайту

3390 50

1280 41

8

Есепке алынған, бірақ өтелмеген шығындар резерві есебінен қайта сақтандыру шарттары бойынша дебиторлық берешекті азайту

3390 50

1280 42

Шығындарды есептеу

1

Сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерін төлеуге шығыстарды өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша туындамаған шығындар резервін қалыптастыру бойынша шығыстарды түзету арқылы есептеу

7470 41

7440 43

2

Сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстарды мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервін қалыптастыру бойынша шығыстарды түзету арқылы есептеу

7470 41

7440 45

Есеп айырысу үшін ақшалай төлемдер

1

Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу үшін кассадан қолма-қол төлемдер

3390 43

1010

2

Сақтанушылармен есеп айырысу үшін кассадан қолма-қол төлемдер

3390 44

1010

3

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа кредиторлық берешек бойынша есеп айырысу үшін кассадан ақшалай төлемдер

3390 54

1010

4

Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу үшін ағымдағы шоттан ақша төлемдері

3390 43

1030

5

Сақтанушылармен есеп айырысу үшін ағымдағы шоттан ақша төлемдері

3390 44

1030

6

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа кредиторлық берешек бойынша есеп айырысу үшін ағымдағы шоттан ақша төлемдері

3390 54

1030п/п

Операциялар атауы

Дебет

Кредит

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты күшіне енгеннен кейін

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты күшіне енгеннен кейін

1

Сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақысының дебиторлық берешегі танылады

1280 41

3520

2

Дебиторлық берешек қайта сақтандырушылардан алынады деп танылады

1280 42

3520

Егер сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша сақтандыру өтемі басталған күн келісімшартқа қол қойылған күннен кейін келсе, кірісті тану

1

Кейінге қалдырылған кіріс ағымдағы кірісте танылады

3520

6280 41

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша сақтандыру өтемі басталған күн шарт күшіне енген күнмен сәйкес келсе немесе ертерек пайда болса, кірісті тану

1

Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары бойынша кірістерді есептеу

1280 41

6280 41

2

Қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру сыйлықақылары бойынша кірісті есептеу

1280 42

6280 41

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы есептелген сақтандыру сыйлықақысын нақты алған кезде келесі бухгалтерлік жазба жасалады:

п/п

Операциялар атауы

Дебет

Кредит

Сақтандырушылардан қаражат алу

1

Сақтандырушылардан кассаға қолма-қол ақша қабылдау

1010

1280 41

2

Қайта сақтандырушылардан кассаға қолма-қол ақша қабылдау

1010

1280 42

3

Сақтандырушылардан ағымдағы банктік шотқа қаражат аудару

1030

1280 41

4

Қайта сақтандырушылардан қаражаттарды ағымдағы банктік шотқа есептеу

1030

1280 42

Егер сақтанушы аннуитетті сақтандыру келісімшартымен белгіленген мерзім аяқталғанға дейін мезгіл-мезгіл сақтандыру сыйлықақыларын төлеу шартымен аннуитеттік сақтандыру шартын жасаса, сақтандыру ұйымы келесі бухгалтерлік жазбаларды жасайды:

п/п

Операциялар атауы

Дебет

Кредит

Кірісті есептеу

1

Сақтандыру сыйлықақысының дебиторлық төлемі кірістерді бір уақытта мойындай отырып, сақтанушылардан алынады деп танылады

1280 41

6280 41

2

Сақтандыру сыйлықақысы бойынша дебиторлық берешек кірісті бір уақытта мойындай отырып, қайта сақтандырушылардан алынады деп танылады

1280 42

6280 41

Ағымдағы ақша қаражаты

1

Сақтандырушылардан кассаға қолма-қол ақша қабылдау

1010

1280 41

2

Қайта сақтандырушылардан кассаға қолма-қол ақша қабылдау

1010

1280 42

3

Сақтандырушылардан ағымдағы банктік шотқа қаражат аудару

1030

1280 41

4

Қайта сақтандырушылардан қаражаттарды ағымдағы банктік шотқа есептеу

1030

1280 42

Аннуитетті сақтандыру шартында белгіленген кезеңділікпен сақтанушының сақтандыру сыйлықақыларын төлеу мерзімі аяқталғаннан кейін сақтандыру төлемдерінің сомаларын есептеу кезінде келесі бухгалтерлік жазбалар жасалады:

п/п

Операциялар атауы

Дебет

Кредит

Шығындарды есептеу

1

Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға арналған шығыстарды есептеу

7470 41

3390 44

Сақтандыру төлемдеріне қаражат төлеу

1

Сақтандыру төлемдерін кассадан қолма-қол төлеу

3390 44

1010

2

Ағымдағы шоттан сақтандыру төлемдерін төлеу

3390 44

1030

Сақтандыру резервтері бойынша операцияларды есепке алу

Қалыптастырылған резерв сомасына өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша туындамаған шығындар үшін резерв қалыптастырған кезде келесі бухгалтерлік жазба жасалады:п/п

Операциялар атауы

Дебет

Кредит

Жабдықты есептеу

1

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша туындамаған шығындар резервін қалыптастыру

7470 43

3390 50

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша туындамаған шығындар резервін азайту (түзету) кезінде келесі бухгалтерлік жазба енгізіледі:

п/п

Операциялар атауы

Дебет

Кредит

Бұрын есептелген резервті түзету

1

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша туындамаған шығындар резервінің азаюы

3390 50

6280 48

 

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервінің есебі келесідей жүзеге асырылады:п/п

Операциялар атауы

Дебет

Кредит

Есепке алынған, бірақ өтелмеген шығындар резервін қалыптастыру

1

Резерв құруға арналған шығыстарды есептеу

7440 45

3390 52

Резервтік түзету

1

Бұрын есептелген провизия мөлшерінің кіріс арқылы төмендеуі

3390 52

6280 47

Бөлінбейтін өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша туындаған, бірақ жарияланбаған шығындар резервінің есебі келесідей жүзеге асырылады.

п/п

Операциялар атауы

Дебет

Кредит

Шығындар туралы, бірақ есеп берілмеген шығындар үшін резерв қалыптастыру

1

Резерв құруға арналған шығыстарды есептеу

7440 42

3390 49

Резервті түзету

1

Бұрын есептелген провизия мөлшерінің кіріс арқылы төмендеуі

3390 49

6280 46

 

Аннуитетті сақтандыру шарты бойынша туындамаған шығындар резервін қалыптастыру кезінде келесі бухгалтерлік жазба жасалады:п/п

Операциялар атауы

Дебет

Кредит

Аннуитетті сақтандыру шарты бойынша туындамаған шығындар бойынша резервті есептеу

1

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша туындамаған шығындар резервін қалыптастыру

7470 44

3390 51

Бұрын есептелген резервті түзету

1

Бұрын есептелген провизия мөлшерінің кіріс арқылы төмендеуі

3390 51

6280 49


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет