Өсімдік шаруашылығы ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)Дата25.04.2016
өлшемі334.18 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Агротехнология факультеті


Агротехнология кафедрасы

050801 Агрономия мамандығының студенттеріне арналғанӨсімдік шаруашылығы

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы


ПМУ ҰС Н 7.18.3/31
БЕКІТЕМІН

АТФ деканы

___________ Т.Бексеитов


20 ж. «___»____________

Құрастырушы: ________ профессор, а/ш.ғ.к Б.Мустафаев


Агротехнология кафедрасы
«050801» Агрономия мамандығының (тарының) күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған Өсімдік шаруашылығы пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20_ ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ______________ У. Альмишев 20 ж. «____» _____


Агротехнология факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20 ж. «__»_____ № хаттама
ОӘК төрағасы _____________К.Сейтханова 20 ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Мустафаев Б.А. – агротехнология кафедрасының

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі – профессор, а/ш.ғ.к.

Агротехнология кафедрасы А1 корпусында (мекен-жайы), А1-113 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 87182(673685) ішкі 1195,1213.2 Пән туралы мәліметтер. 050801 Агрономия мамандығындағы «Өсімдік шаруашылығы» пәні жалпы ң кредит, 1 семестрге 180 сағат қарастырылған, оның ұзақтығы 15 апта,ішінде 30 сағат дәріс, 15 зертханалық сабақ, 15 практикалық сабақ, 120 сағат студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы. Бақылау түрі- 8 және 15 аптада екі аралық бақылау және қорытынды бақылау- емтихан.
3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

7

4

75

30

15

30

-

-

105

30

емтихан


Бар-лығы

180

75

30

15

30

-
105

30

емтихан4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәнді оқытудың мақсаты: Пәннің негізгі мақсаты - студенттерді ауылшаруашылық дақылдарын өсіруде ғылыми негізделген технологияларды қолдана отырып, бір бірлік аумақтан максималды өнім алудын технологиясын үйрету.

Пәнді оқытудың міндеті:

- егістік дақылдарының морфологиялық құрылысымен және биологиялық ерекшеліктерімен таныстыру;

- ауылшаруашылық дақылдарын жаңа технологиялар бойынша өңдіруді меңгеру;

- негізгі егістік дақылдарының аймақтық нақты топырақ-климаттық жағдайларына байланысты технологиялық картасын жасау;5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Пәнің оқу барысында студенттер білуі керек:

- ауылшаруашылығына байланысты мемлекеттің барлық сұрақтары;

- егістік дақылдарының морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері,мәні;

- дақылдарды өңдірудің жаңа технологияларын;

- ауылшаруашылық өнімдерінің сапасын көтерудің жолдары мен тәсілдерін,сапаны төмендетпеуді және еңбек шығының қысқарту мен өнімді өңдіруге жұмсалатын шығынды азайтуды білу керек.

Студент істей білуі тиісті:

- егін шаруашылығында өндірістік үрдістерді ұйымдастыру;

- ауылшаруашылық техникасын пайдалануды, химилық және агротехникалық өсімдікті қорғау заттарын пайдалануды;

- өңдірісте топырақтың құнарлылығын көбейтетің және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін ресурсүнемдеуші технологияларды қолдануды істей білу керек.6 Перереквизиттері: Өсімдік шаруашылығы пәнінің негізгі сұрақтарын жақсы игеру үшін студент келесі пәндерден білімі болуы қажет: ботаника, өсімдіктер физиологиясы, микробиология, агрометеорология және т.б.

7 Постреквизиттері: егіншілік, агрохимия,селекция және тұқым шаруашылығы, ауылшаруашылық өңдірісінің механизациясы, энтомология, фитопотология, агробизнес, ауылшаруашылық экономикасы.
8 Пәннің тақырыптық жоспары
Пәннің тақырыптарының аты

Сағат саңы

Дәріс.

Тәж

Зерт .

СӨЖ

1

Кіріспе. Мақсаты,міндеттері. Пәннің даму тарихы.

2

1

2

5

2

Тұқым шаруашылығы

3

1

2

12

3

Дәнді дақылдар. Дәнді дақылды нандарының жалпы сипаттамасы.

4

2

3

14

4

Дәнді-бұршақ дақылдары

3

2

3

14

5

Тамыржемістілер, түйнекжемістілер, бақша дақылдары

4

2

3

12

6

Майлы және эфирлі-майлы дақылдар

4

2

3

12

7

Талшықты дақылдар

4

2

3

12

8

Есірткі дақылдар

3

2

3

12

9

Азтаралған азықтық дақылдар

3

2

3

12
Барлығы

30

15

30

105


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Өсімдік шаруашылығында тұқым шаруашылығы негіздері мен әртүрлі мәдени дақылдардың құрылысы, ерекшеліктері, өсіру технологиясы, өсірілетін аудандары және дәстүрлі емес азықтық өсімдіктер меңгеріледі. Ауылшаруашылығында мәдени дақылдарды өңдірудің эффективті және аумаққа тиімді технологияны қолдана отырып және ғылыми негізделген әдістерді пайдалану негіздері және тағы да басқалар қарастырылады.


10 Курс компоненттері
Тақырыбы

Дәрістің мазмұны

1.

Кіріспе. Мақсаты,міндеттері. Пәннің даму тарихы.

Өсімдік шаруашылығының ауылшаруашылығындағы мәні. Өсімдік шаруашылығының маңызды міндеттері. Өсімдік шаруашылығы- ғылыми пән ретінде. Өсімдік шаруашылығында зерттеу әдістері

2.

Тұқым шаруашылығы

Өнімді көтеруде жоғары сапалы тұқым материалының рөлі. Тұқым шаруашылығы пәні және міндеттері. Дәнді,техникалық және азықтық тұқымды арнайы өңдірістік өңдірудің ғылыми негіздері.

3.

Дәнді дақылдар. Дәнді дақылды нандарының жалпы сипаттамасы.

Дәнді дақылдардың жалпы сипаттамасы. Күздік және жаздық дақылдардың морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері. Дәннің құрылысы және химиялық құрамы. Өсімдіктің өсу және даму фазасы. Пісу фазасы мен дамуы. Дәннің толысуын және пісуін бұзатын факторлар және онымен күресу шаралары.

4.


Дәнді-бұршақ дақылдары

Ақуыздық азықты және дәнді өңдіруді ұлғайтуда дәнді-бұршақты дақылдардың рөлі. Атмосфералық азотты фиксациялау және оның белсенділігін арттыру жағдайлары. Агротехникалық және шаруашылық-ұйымдастырудағы мәні. Дәнді,бұршақты дақылдардың жалпы сипаттамасы. Асбұршақтың жоғары өнімін қамтамасыздандыратын тұқымын дайындау және себу ерекшеліктері. Бұршақ тұқымдастарды өсіру технологиясы және өнімді жинау ерекшеліктері.

5.

Тамыржемістілер, түйнекжемістілер, бақша дақылдары

Қант өңдіретің негізгі дақыл – қант қызылшасы. Қант қызылшасын өсіру технологиясы. Қанттың өңдірілуін және құрамын көтеру жолдары. Топырақты негізгі және себер алдында өңдеу жүйесі, тыңайтқыштарды пайдалану. Тұқымды себу тәсілі, себу нормасы,себу уақыты, себу тереңдігі.Өсімдікті күту тәсілдері және өсімдіктің ең қолайлы тұру қалыңдығын жүзеге асыру тәсілдері. Морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері. Халық шаруашылығындағы мәні және бақша дақылдарының азықтық бағалығы.

6.


Майлы және эфирлі-майлы дақылдар

Майлы дақылдардың мәні, маңызы. Ботаникалық әртүрлілігі. Сұйық майдың ең маңызды сапалық айырмашылығы. Эфирлі майлы дақылдардың әртүрлілігі және оларды пайдалану.

7.

Талшықты дақылдар

Талшықты дақылдардың мәні, топтары мен оларды өсіру аудандары. Мақта талшығының технологиялық сапасы. Негізгі түрлері. Мақтаның жоғары өнімін қамтамасыздандыратын өсіру технологиясы. Мақтаның солдырманы (вилт) жұқтыру төмендету әдіс-тәсілдері. Күзгі,қысқы және вегетациялық суару. Тұқымды дайындау. Себу тәсілі,себу қалыңдығы және негізгі орналастыру сызбасы. Өсімдікті шырпу және оның мәні.

8.

Есірткі дақылдар

Темекі мен қара темекінің мәні, өсіру аудандары. Темекіні өсіру тәсілдерінің ерекшеліктері. Көшеттерін дайындау. Сабақ сирету,бұтақ кесу. Өнімді жинау және шикізатты бірінші реттік өңдеу. Алдынғы қатарлы тәжірибелер және экономиялық эффект.

9.

Азтаралған азықтық дақылдар

Азықтық өсімдіктердің интродукциясы және мал шаруашылығында азықтық базаны жақсартудағы мәні. Мәні, мағынасы, азықтық бағалығы, таралуы, өнімділігі, ботаника-морфологиялық мінездемесі, даму және өсу ерекшеліктері. Селекциялық жақсартудың мәселелері. Биологиялық ерекшеліктері, сорттары,агротехниканың ерекшеліктері.Тәжірибелік сабақтардың мазмұны
Тақырыптың атауы

Мазмұны

1

Кіріспе. Мақсаты,міндеттері. Пәннің даму тарихы.

Ғылымның мақсаты қандай. Ғылымның даму тарихы. Ауыл шаруашылығында өсімдік шаруашылығының мәні мен мағынасы. Өсімдік шаруашылығының маңызды міндеттері. Өсімдік шаруашылығы- ғылыми пән ретінде. Өсімдік шаруашылығында зерттеу әдістері.

2

Тұқым шаруашылығы

Өнімді көтеруде жоғары сапалы тұқым материалының рөлін түсіндіріндер.Тұқым шаруашылығының пәні және міндеттері.Ауылшаруашылық дақылдарының жемістері мен тұқымдарының классификациясының сипаттандар.

3

Дәнді дақылдар. Дәнді дақылды нандарының жалпы сипаттамасы.

Дәнді дақылдарға жалпы мінездеме беріңіздер. Жзғы және күздік бидайдың морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері. Дәнді дақылдардың құрылысы. Бірінші топ пен екінші топтың морфолоиялық және биологиялық белгілерінің айырмашылығы қандай. Жүгері өсімдігінің құрылысының ерекшеліктері. Жүгері дәнінің құрылысы. Күріштің құрылысының ерекшеліктері. Тары. Құрылысының ерекшеліктері мен классификациясы.

4

Дәнді-бұршақ дақылдары

Ақуыздық азықты және дәнді өңдіруді ұлғайтуда дәнді-бұршақты дақылдардың рөлі. Атмосфералық азотты фиксациялау және оның белсенділігін арттыру жағдайлары. Агротехникалық және шаруашылық-ұйымдастырудағы мәні. Дәнді,бұршақты дақылдардың жалпы сипаттамасы. Асбұршақтың жоғары өнімін қамтамасыздандыратын тұқымын дайындау және себу ерекшеліктері. Бұршақ тұқымдастарды өсіру технологиясы және өнімді жинау ерекшеліктері.

5

Тамыржемістілер,түйнекжемістілер, бақша дақылдары

Қант өңдіретің негізгі дақыл – қант қызылшасы. Қант қызылшасын өсіру технологиясы. Қанттың өңдірілуін және құрамын көтеру жолдары. Топырақты негізгі және себер алдында өңдеу жүйесі, тыңайтқыштарды пайдалану. Тұқымды себу тәсілі, себу нормасы,себу уақыты, себу тереңдігі.Өсімдікті күту тәсілдері және өсімдіктің ең қолайлы тұру қалыңдығын жүзеге асыру тәсілдері. Морфологиялық және биологиялық ерекшеліктері. Халық шаруашылығындағы мәні және бақша дақылдарының азықтық бағалығы. Қарбыз, қауын,асқабақ.Қауын,асқабақтың құрылысының ерекшеліктері.

6

Майлы және эфирлі-майлы дақылдар

Майлы дақылдардың мәні, маңызы. Ботаникалық әртүрлілігі. Сұйық майдың ең маңызды сапалық айырмашылығы. Эфирлі майлы дақылдардың әртүрлілігі және оларды пайдалану.Майлы дақылдарды тұқымына,жапырағына,жемісіне қарап анықтау,айыру. Күнбағыстың құрылысының ерекшеліктері және классификациясы. Мақсары,майкене(үпілмәлік). Мақсары, майкене(үпілмәлік) өсімдіктерінің құрылысынң ерекшеліктері. Мақсарының(сафлор) типін анықтау,майкененің түрлерін анықтау.Күнжұт. Күнжүттің құрылысының ерекшеліктері. Жержаңғақ. Жержаңғақтың құрылысының ерекшеліктері. Жержаңғақтың түршелерін, топтарын және әртүрлілігін анықтау.

7

Талшықты дақылдар

Талшықты дақылдардың мәні, топтары мен оларды өсіру аудандары. Мақта талшығының технологиялық сапасы. Негізгі түрлері. Мақтаның жоғары өнімін қамтамасыздандыратын өсіру технологиясы. Мақтаның солдырманы (вилт) жұқтыру төмендету әдіс-тәсілдері. Күзгі,қысқы және вегетациялық суару. Тұқымды дайындау. Себу тәсілі,себу қалыңдығы және негізгі орналастыру сызбасы. Өсімдікті шырпу және оның мәні.

8

Есірткі дақылдар

Темекі мен қара темекінің мәні, өсіру аудандары. Темекіні өсіру тәсілдерінің ерекшеліктері. Көшеттерін дайындау. Сабақ сирету,бұтақ кесу. Өнімді жинау және шикізатты бірінші реттік өңдеу. Алдынғы қатарлы тәжірибелер және экономиялық эффект.

9

Азтаралған азықтық дақылдар

Азықтық өсімдіктердің интродукциясы және мал шаруашылығында азықтық базаны жақсартудағы мәні. Мәні, мағынасы, азықтық бағалығы, таралуы, өнімділігі, ботаника-морфологиялық мінездемесі, даму және өсу ерекшеліктері. Селекциялық жақсартудың мәселелері. Биологиялық ерекшеліктері, сорттары,агротехниканың ерекшеліктері.Зертханалық сабақтардың мазмұны
Тақырыптың атауы

Мазмұны

1

Кіріспе. Мақсаты,міндеттері. Пәннің даму тарихы.

Зертханалық жұмыстар жүргізгендегі техникалық қауіпсіздік ережелері.

2

Тұқым шаруашылығы

Ауылшаруашылық дақылдарының жемістері мен тұқымдары, олардың классификациясы.

3

Дәнді дақылдар. Дәнді дақылды нандарының жалпы сипаттамасы.

Дәнді дақылды өсімдіктердің құрылысы. Дәнді тұқымдастарды гүлшоғырына және дәніне қарап анықтау. Бірінші топ пен екінші топтың марфологиялық және биологиялық айырмашылығы. Бидайдың түрлерін айыру, жұмсақ және қатты бидайды масағы мен дәніне қарап анықтау. Егістік сұлының түрі мен түршелерін анықтау. Жүгерінің құрылысының ерекшеліктері. Жүгері дәнінің құрылысы. Күріштің құрылысының ерекшеліктері. Тары. Құрылысының ерекшеліктері мен классификациясы.

4

Дәнді-бұршақ дақылдары

Асбұршақтың құрылысының ерекшеліктері. Асбұршақтың класификациясы. Қытайбұршақ,ноқаттың құрылысының ерекшеліктері. Қытайбұрақтың түршелерін тұқымы бойынша анықтау. Сиыржоңышқаның құрылысының ерекшеліктері. Құрылысы және классификациясы. Үрмебұршақ,жасымық. Үрмебұршақ,жасымық өсімдіктерінің құрылысының ерекшеіктері. Түрлері мен түршелерін анықау. Бөрібұршақ. Бөрібұршақтың түрлері мен түршелерін анықтау.

5

Тамыржемістілер,түйнекжемістілер, бақша дақылдары

Тамыржемістілер. Тамыржемістілердің құрылысы. Картоп- морфологиялық құрылысы. Түйнектің пайда болу ерекшеліктері. Қарбыз. Қарбыздың құрылысының ерекшеліктері. Түр мен түршелерін жемістері мен тұқымына қарап анықтау. Қарбыз, қауын,асқабақ. Қауын,асқабақтың құрылысының ерекшеліктері.

6

Майлы және эфирлі-майлы дақылдар

Майлы дақылдарды тұқымына,жапырағына,жемісіне қарап анықтау,айыру. Күнбағыстың құрылысының ерекшеліктері және классификациясы. Мақсары,майкене(үпілмәлік). Мақсары, майкене(үпілмәлік) өсімдіктерінің құрылысынң ерекшеліктері. Мақсарының(сафлор) типін анықтау,майкененің түрлерін анықтау.Күнжұт. Күнжүттің құрылысының ерекшеліктері. Жержаңғақ. Жержаңғақтың құрылысының ерекшеліктері. Жержаңғақтың түршелерін, топтарын және әртүрлілігін анықтау.

7

Талшықты дақылдар

Талшықты дақылдарды морфологиялық белгілеріне қарап анықтау.

8

Есірткі дақылдар

Темекі және көк темекі. Темекінің түр,түршелерін және типтерін анықтау.

9

Азтаралған азықтық дақылдар

Дәстүрлі емес дақылдардың түрлік құрамы. Құрылысының ерекшеліктері.Студенттің өздік жұмысының мазмұны
Тақырыбы

Мазмұны


Тапсыру түрі

1

Кіріспе. Мақсаты,міндеттері. Пәннің даму тарихы.

Өсімдік шаруашылығына анықтама беру, курстың міндетттері мен мақсаты.

Жазбаша және ауызша

2

Тұқым шаруашылығы

Тұқым партиясының жөнінде түсінік. Тұқымды себер алдында қыздыру. Тұқымды дәрілеу.

Жазбаша және ауызша

3

Дәнді дақылдар. Дәнді дақылды нандарының жалпы сипаттамасы.

Жаздық бидайды өсірудің технологиялық картасын құру.

Күздік бидайды өсірудің технологиялық картасын құру.

Арпаны өсірудің технологиялық картасын құру.

Сұлыны өсірудің технологиялық картасын құру.Жүгеріні өсірудің технологиялық картасын құру.

Жазбаша және ауызша

4

Дәнді-бұршақ дақылдары

Асбұршақтың өсірудің технологиялық картасын құру.

Жазбаша және ауызша

5

Тамыржемістілер,түйнекжемістілер, бақша дақылдары

Қант қызылшасының өсірудің технологиялық картасын құру. картоп өсірудің технологиялық картасын құру. Қарбыз өсірудің технологиялық картасын құру.

Жазбаша және ауызша

6

Майлы және эфирлі-майлы дақылдар

Күнбағысты өсірудің технологиялық картасын құру.

Жазбаша және ауызша

7

Талшықты дақылдар

Мақтаны өсірудің технологиялық картасын құру.

Жазбаша және ауызша

8

Есірткі дақылдар

Темекіні өсірудің технологиялық картасын құру.

Жазбаша және ауызша

9

Азтаралған азықтық дақылдар

Жер алмұртын өсірудің технологиялық картасын құру. Амарантты өсірудің технологиялық картасын құру. Шығыс ешкібұршағын өсірудің технологиялық картасын құру.

Жазбаша және ауызшаСӨЖ түрлерінің тізімі
СӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
сабаққа қатысу

10

2

Коллоквиумға дайындық

есеп беру шаблоны

ЗЖ рұқсат алу, қатысу

20

3

СӨЖ мазмұнына кірмей қалған қосымша сұрақтарды оқу

конспект

Ауызша,жазбаша сұрау

10

4

Семинарлық сабақтарға дайындық

конспект

Ауызша сұрау

20

5

Зертханалық жұмыстарға дайындалу (сабақ тақырыбы бойынша материалды меңгеру, есеп беру шаблонын дайындау)

бақылау жұмыс коллоквиум

Жұмыс дәптері

20

6

Тексеру шараларына дайындық

Оқу жетістік журналы
10

7

Үйге берген сұрақтарға дайындалу

Жазбаша н/е ауызша жауап беру

Сұрау

15

Барлығы

120


Қорытынды түрлердің өтпелі үлгерім кезіндегі баллдарды бөлу
Бақылау түрі

Баллдардың максимальды саны

Рейтинг 1

Рейтинг 2

Өтпелі бақылау, соның ішінде:

100

100

1

Сабаққа қатысу, дайындалу және топта жұмыс

16

14

2

Зертханалық жұмысты әзірлеу және қорғау

48

42

3

Қосымша материалды дайындау

20

20

4

Реферат

16

24


Іштей оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі
СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Өсімдік шаруашылығы» пәні бойынша 050801 Агрономия мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанындағы студенттерге арналған
Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


1 рейтинг (4 семестр)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

Бар-лығы

Максималды балл аптасына

3

9

9

13

6

21

39

15

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

Д1

Д2

Д3
Д4
Д5

15


Бақылау нысаны

ДТ

ДТ

ДТ
ДТ
ДТ

Макс.балл

3

3

3
3
3

Практикалық жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаныПЖ1ПЖ

2


ПЖ

3

ПЖ

4


ПЖ

5

15


Бақылау нысаны
АЖ

АЖ

АЖ
АЖ

АЖ

Макс.балл
3

3

3
3

3

Зертханалық жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 


ЗЖ1

ЗЖ

2
ЗЖ

3


 ЗЖ

4


 ЗЖ

5

15


Бақылау нысаны

 


ЗЖҚ


ЗЖҚ

 ЗЖҚ

ЗЖҚ

ЗЖҚ 


Макс.балл
3

3
3

3

3

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 

Р 

10


Бақылау нысаны

 

 

 

АЖ 

Макс.балл

 
 

10

 
 

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 
 

 

К1

 

15


Бақылау нысаны

 

 
 

 

АЖ

 

Макс.балл

 

 
 

 

15

 

Өтпелі бақылау №1

Макс. балл30

30


Барлығы:

100


2 рейтинг (8 апта)

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Бар-лығы

Максималды балл аптасына

6

6

6

9

9

15

16

33
Дәрістерге қатысу және дайындалу


СӨЖ түрі/есеп беру нысаныД1

Д7

Д8

Д9

Д10

Д11
18


Бақылау нысаны
ДТ

ДТ

ДТ

ДТ

ДТ

ДТ
Макс.балл
3

3

3

3

3

3
Практикалық жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ПЖ6

ПЖ7
ПЖ

8


ПЖ9

ПЖ

10


ПЖ

11
18


Бақылау нысаны

АЖ

АЖ
АЖ

АЖ

АЖ

АЖ
Макс.балл

3

3
3

3

3

3
Зертханалық жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ЗЖ6 

ЗЖ

7


ЗЖ8


ЗЖ

9


 ЗЖ

10


 


ЗЖ11

18


Бақылау нысаны

ЗЖҚ

 
ЗЖҚ


ЗЖҚ


 ЗЖҚ

ЗЖҚ

 


ЗЖҚ


Макс.балл

3
3

3

3

3
3

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 Р

 

 

6


Бақылау нысаны

 

 

 АЖ

 

 

Макс.балл

 
 
 

6

 
Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 
 

 
К10


Бақылау нысаны

 

 
 

 
АЖ 

 

Макс.балл

 

 
 

 
10 

 

Өтпелі бақылау №1

Макс. балл30
30


Барлығы:

100

Шартты белгілер: Д1...2 – дәріс №1...2 және т.б.; ПЖ1...2 – практикалық жұмыс және №1...2.; АЖ – ауызша жауап; ДТ –дәріс тексеру; ЗЖ1...2 – зертханалық жұмыс №1...2 жәе т.б.; ЗЖҚ – зертханалық жұмысты қорғау; К1...2 – коллоквиум және №1...2; Р – реферат

Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж. «___»________№_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі __________ Альмишев У.Х. 20 ж. «___» ________
Қорытынды рейтингті есептеу әдістемесі
Оқу жұмыс жоспары бойынша қорытынды бақылау емтихан болып саналады.Университеттің ғылыми кеңесінің шешімі бойынша қорытынды бақылау түрлері және өтпелі бақылаудың өлшем бірліктері берілген.
Кесте - Өтпелі бақылау мен қорытынды бақылау түрлерінің өлшем бірліктері.

Қортынды бақылау түрлері

Бақылау түрі

Өлшем бірлік

Емтихан

Емтихан

0,4

Үлгерімнің өтпелі бақылауы

0,6


11 Курс саясаты

Дәріс және зертханалык сабақтарына міндетті түрде қатысу қажет. Сабақтың басында қатысқандарың белгіленеді, кешіккен үшін 0,5 ұпайданайырыласыңдар.

Сабаққа қатысқандарға қойылатын талаптар:


  1. Сабаққа активті қатысу.

  2. Аудиторияға сыртқы киіммен кірмеу.

  3. Дәріс барысында басқа жұмыс пен айналыспау, ұялы телефонды өшіріп тастау.

  4. Белгісіз себептер мен қатыспаған ұшін – 0 ұпай. Егер науқас болсаңыз немесе басқа да себепкер жағдайларда, керекті құжатыңыз болса жоспарланған ұпайларыңыз сақталады.

  5. Тапсырмалар бақылау шараларының күнтізбелік кестесі бойынша орындалады. Тапсырмаларды кешігіп орындағанда, жинаған ұпайларыңыз кемітіледі.

  6. Емтиханға тек қана барлық тақырыптардан берілген тапсырмаларды орындап тапсырған студенттер жіберіледі.

Соңғы қорытынды баға төмендегідей негіздер бойынша қойылады:

1. дәріс, лабораториялық, өздік жұмыстарға белсенді қатысып, жауап беру.

2. білімді межелік бақылау бойынша тексеру.

3. білімді бағалау баллдық-рейтингті жүйемен жүргізіледі, күнтізбелік шаралар бойынша студент өз бағасын өзі шығарып алады. Өзіңе керекті балл жинау үшін лабораториялық сабақтарға қатысу және әрбір лабораториялық жұмысты тапсыру қажет. Студент міндетте түрде 2 межелік бақылаудан өту керек. Егер осы айтылған жағдайлар жасалмаса студент семестрдың соңында, емтиханға босатылмайды.

4. емтихан

Семестрде 2 өтпелі бақылау қарастырылған

Өтпелі бақылауда тестер, тапсырмалар,курстық жұмыс қарастырылған.12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1Строна И.Г. Егістік дақылдардың жалпы тұқымтануы. А.: 2004. – 464 б.

2 Жаңабаев Қ.Ш. жэне басқалар. Өсімдік таруашылығы өнімдерін өндіру тсхнологиясы.- Алматы, 2005.

3 Мұқашева Ж.Н. Жалпы жер тану:Оқу құралы.-Алматы:Ғаза· ун-тi, 2002.

4 Кулешов Н.Н. Агрономиялық тұқымтану.М., Сельхозиздат, 2003. – 312 б.

5 Можаев Н.И. Өсімдік шаруашылығы. – Астана,2002-250б.


Қосымша:

5 Пруцков Ф.М. Өсімдік шаруашылығы тұқым шаруашылығы негіздерімен . 2000-432б.

6 Харьков Ф.С. Дәннің биологиясы мен технологиясы .,2004-378б.

7 Мұқашева Ж.Н Биологические основы повышение качества семян с-х растений (материалы научной сессии Ауылшаруашылық дақылдарының тұқымының сапасын көтерудің биологиялық негіздері).М «Ғылым». 2004- 279б8 Ауылшаруашылық дақылдарының тұқымшаруашылығы. Егістік қасиеттерін анықтау әдістемесі (МемСТ 12036-12047 -66).
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет