ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясының хабаршысы №5 (56), 2011 республиканский научный журналбет5/5
Дата02.05.2016
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5

summary

Hymen imperforates is an infringement of passable ness of the sexual chanel caused by anomaly of development muller of courses and also by a conseguence colpit, transferred in children’s age, mensis and often reguires the urgent surgical help. During diagnostics it is necessary to pay attention on time and intensity ache syndrome, and as the sizes swelling of education in a small basin. At hymen imperforates in the field of an input (entrance) in vagina prominent education light-blue of color, which is well visible at survey of outside sexual bodies. The treatment is held in a section hymen.

УДК 616.24-089

Эхинококк лёгкого
А.В.Антоненко

ЮКО г.Сарыагаш, Сарыагашская ЦРБ
ТҮЙІН

Өкпе эхинокогі ленталық ішек қуртының (Echinococcus granulosus) дамуынан пайда болады№ өкпенің зақымдалуы (15%-20%) баур зақымдалуынан (80%) кеін екінші орында турады. өкпенің гидатиозды эхинококгі көп жылдар бойы симптомсыз болып өтуі мүмкін. Кистаның бронхқа, плевраға немесе перикардқа жарылуы анафилактикалық шакқа алып келеді: уртикалық бөрітпе , рецидивтеуші безгек, лоқсуы, қусуы, бронхоспазм, бетінің қызаруы (улы токсикалық) эхинококкты сұйыұтықтың сиңуі салдарынан. Анафилактикалық шоктан кейін науқастарда кеш асқынуы дамиды (аллергиялық миокардит, гломерулонефрит, гепатит).


summary

Lung Echinococcus represents a stage of development tape intestinal worm (Echinococcus granulose). The defeat lung on freguency borrows (occupies) the second plase (15-20%) after a defeat of a liver on (80%). The break cele in bronch, pleura or in pericarditis is accompanied by a heavy anafilactic a shockit be: can fever, nausea, vomiting, bronchi, sometimes appear urtikalis a rash, febris recurens. Very often at the patients is the afteranafilactic of a shock ,so-called late complications (allergic miocarditis, glomerulonephritis, hepatitis) develop.

УДК 616.346.2-002.1
Морфологические параллели острого аппендицита
Е.К.Давренов

Районная больница «Абай» Сарыагашский район, ЮКО
Түйін

Бұл мақалада жіті аппендицитпен ота жасалған 309 науқастың гистологиялық тексеру нәтижелері мен клиникалық көріністері салыстырмалы түрде көрсетілген.


SUMMARY

Changes identified in the course of operations do not always match morphologists’ decision in practice. Absence of inflammatory changes is observed in seemingly enough circumscribed morphological forms. 309 histological investigations were carried out in apposition with clinical facts.

УДК 616.345-007.26

Трагический случай синдрома Огилви
Н.И.Ахментаев

Районная больница с.Абай Сарыагашский район, ЮКО
Түйін

Бұл мақалада тәжірибемізде кездескен Огилви синдромын диагностикалаудағы қателегіміздің фатальді нәтижемен аяқталғандығын жаздық.SUMMARY

The causes of Ogilva’s syndrome development are unknown. Contributory causes are surgical interference, general anesthesia, various medicaments, purulent and infectious complications, lung pathologies, neurological diseases, and diabetes mellitus. Plan radiography of abdominal space is necessary for diagnosis.


УДК 617.7 : 615.276


Көз қасаң қабығының шел басуы және оған қарсы жасалған шаралар

К.М. Ауезова

Сарыағаш аудандық аурухана, Сарыағаш қ.,ОҚО
Резюме

Аурудың бастапқы кезеңінде дер кезінде емдеу көру қабілетін сақтау мүмкіншілігін береді. Бұл аурудың қайталануына қарсы әрекеттің бірі болып табылады.


SUMMARY

Early incipience treatment allows protecting sense of vision on the high level. It is a specific prevention against palindromia.

УДК 617.726-009.12-085(574.5)
Ирифрин, при снятии спазма аккомодации
К.М. Ауезова

Сарыагашская раионная поликлиника, г.Сарыагаш
түйін

Атропин ерітіндісін қолданғанда аккомодация паралича пайда болады. Көз қарашықтары кеңейіп көру қабылеты 10-15 күнге дейін нашарлайды ол оқушылардың толық қанды оқуына теріс әсер етеді. Ирифринның ондай әсері жоқ. Егерде үстаздармен қосылып сабақ үстінде екі үш минуттық жаттығу жасап және ирифринды тоқсанына бір кур алыб отырса балалар оқуына толыққанды қатыса алады.


SUMMARY

Nowadays one often comes across amblyopia in school age and preschool age children caused by significant eye-strain in childhood. Frequent mobile and computer games, where a child spends hours playing, irrational and bad nutrition cause accommodation spasms.

УДК 617.7(574.5)
Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданындағы көз ауырулар жағдайы
К.М. Ауезова

Сарыағаш аудандық аурухана, Сарыағаш қ.,ОҚО
Резюме

Предупредить воспалительные процессы оболочек глаза можно усилиями не только врачей-офтальмологов. Провизоры должны оказывать квалифицированную помощь клиентам аптечных учреждений при подборе лекарственных средств, так как к ним обращаются в первую очередь в надежде получить должную консультацию. Важно добиться определенных знаний в данной области при подготовке аптечных работников, так и врачей общей практики. Главным остается просветительская, профилактическая работа, проводимая в различных группах населения: на производстве, в школах, высших учебных заведениях, среди взрослых и детей, особенно среди будущих матерей. Все эти меры позволят в будущем значительно снизить офтальмологические заболевания.SUMMARY

Sclerotic coat inflammatory processes’ prevention is possible due to the efforts of an oculist. Pharmacists have to provide drug-store clients with a qualified assistance in selecting medicaments as they are addressed mainly with a hope to provide this help. It is necessary to obtain particular skills in this field while training both pharmacists and family doctors. The main thing is prophylactic and educating work conducted in various population groups: at schools, at factories, at higher educational institutions, among adults and children, especially among future mothers. All these preventive measures will allow reducing considerably ophtholmological diseases.

УДК 617.741-004.1-053.9
ТҮЙІН'>СЛУЧАИ КАТАРАКТЫ У ВЗРОСЛЫХ И У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
И.М.Рустамов

ГККП «Районная больница «Абай», Сарыагашский район, ЮКО
ТҮЙІН

Катарактаның пайда болу табиғаты оңай: бейімділік. Егер жанұяда туа біткен катарктасы бар туысқандар бар болса бұл ауру тұқым қуалап берілу мүмкіндігі жоғары. Алайда, бұл аурудың басталу себептері осы күнге дейін анықталмаған- көбінесе туа біткен катарактасы бар балалардың ата - анасы сау болып келеді.


SUMMARY

Nature of cataract incidence is hereditary. If there are relatives in your family who have congenital cataract, there is a major risk to transmit this pathology hereditarily. However, the exact causes of cataract incidence are not found yet – it often happens that children with congenital cataract have healthy parents.


УДК 616.143.372:616:61-52


Взаимосвязь аллергических болезней и патологии желудочно-кишечного тракта
Ж.С. Султанова

Международный казахско-турецкий университет им. Ясауи, г.Шымкент
ТҮЙІН

Аллергиялық аурулары мен асқорыту жүйесінің патологиясы бар 22 бала зерттелген. Аталған жүйелердің аурулары арасындағы байланыстар анықталған.


SUMMARY

22 children at the age from 6 months till 12 years with allergic diseases of digestive organs are surveyed. The interrelation between the data pathological is revealed.

УДК 616.24.002.3:52
Значение исключительно грудного вскармливания для развития детей
Ж.А. Пазылбекова

Городская поликлиника № 6, г. Шымкент
ТҮЙІН

6 айлық балалардың денсаулығының ретроспективті сараптамасы жүргізілген.Тек қана ана сүтімен қоректенген балалар аралас және жасанды тамақтандырудағы балаларға қарағанда әр түрлі аурулармен сирек ауыратыны дәлелденген.SUMMARY

Health condition of children aged 6 months was retrospectively reviewed. It was fount, that children who were breast – fed less likely so suffer from various diseases than children in mixed and artificial feeding.


УДК 615.457 : 617.7-053.2


Применение препарата «кеналог» в лечении халязиона у детей
А.Н. Сагандыкова

Центр глазной хирургии, г. Тараз, Жамбылская область
ТҮЙІН

Осы зерттеу мақсаты - «кеналог» препаратының осы ауруды консервативті емдеудегі тиімділігін білу. Қазақстан Республикасының Жамбыл облысының Тараз қаласының көз хирургия орталығында емделіп жатқан барлық ауруларға жалпы тексеру жүргізіледі. Зерттеу нәтижелері оң динамиканы түйіннің азаюын көрсетті.


SUMMARY

The goal of the very investigation was to study the “kenalog” medicament effectiveness in conservative treatment of the very disease. All of the patients who undergo treatment in the center of eye-surgery of the Taraz city, Zhambyl oblast, Republic of Kazakhstan had General examination. The investigation results showed a positive dynamics.


УДК 617.753-007-084


Гигиена зрения в профилактике развития аномалий рефракции у детей
А.Н. Сагандыкова

Центр глазной хирургии, г.Тараз, Жамбылская область
ТҮЙІН

Сығырлықты алдын – алудың негізін бала мен жасөспірімнің организмін жалпы нығайту және физикалық дамыту құрайды. Сондай-ақ оқу мен жазуға дұрыс үйрету маңызды. Ұзақ оқу және компьютерде жұмыс, телевизиялық бағдарламаларды ұзақ қарау көзге күш түсуге әкеп соғады, ал бірыңғай қимылсыз жағдай жалпы қажытады, іш қуысы мен жамбас органдарында қанның ұюына әкеп соғады. Көзбен жұмыстан кейін ең жақсы демалыс – белсенді, қимылды.SUMMARY

The foundation of myopia prevention is general child and teenager’s body growth promotion and development. Correct teaching of writing and reading. Longtime reading and computer work, watching TV are always accompanied by intensive eye-strain and the motionless posture leads to general fatigue and blood congestion in abdominal cavity and pelvic organs. The best rest after visual performance is an active one.


УДК 616.718-001.5-089.227.84


Преимущества блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза при лечении переломов длинных трубчатых костей
Р.Ж. Юсупов

ГБ №1, г. Тараз
ТҮЙІН

Шадеректерлер әдебиеттің салалықұбырлы сүйек сынықтары көпшілік және қосылмалы жарақатта 8-10% келеді. Шаболжамдар ғаүлесті салмақолардың өс-болады. Сол, в біріншікезекті, ана, не үшінсоңғы 20 жаскөліктің көптеген сүлденің ауыр бұзылуларымен қосаберіл- жарақаттылығының шақырай ғанкөтермелеу құрылыстық, және тұрмыстық кесімдібелгілен.SUMMARY

This article is about the advantages of lockable intramedullary osteosynthesis by treatment fracture of long tubular bone.

УДК 616.728.2-089.28-089
Опыт применения тотального эндопротезирования тазобедренного сустава при его различных патологиях
Р.Ж. Юсупов

ГБ№1 г. Тараз
ТҮЙІН

Шажеңілістің жиілігінің дегенеративно-дистрофикалық үдеріспен жамбас буын бірінші жерді түпкіліктің буындарының арасында қарызға алады. Еңжиікездестір- диагноз сол коксартроз, осы буынең ірі және жүкте- бола, өтеолай айт- ондаөтіп кет- өткіржәне созылмалы үдерістеріне деген сезімтал. Оның сыбағасына барлық буынның патологиясы және 40-50% артрозов 20%. Соңғыжылдар жамбас буынның жеңілісінің жиілігі тоқтамай үдейді, жәнекемтарлық өседі.


SUMMARY

This article is about experience of total hip replacement by its different pathology.


УДК 616.832-009. 614-001. 895
Применение бупивакаина при спинальной анестезии в травматологии
А.С. Абдраимов

Городская больница №1, г. Тараз
Түйін

Бупивакаинөзін тиімді, ұзақ моноанестезия үшін қауіпсіз анальгетик ретінде көрсетті. Атап өткен

нозологиялық бірліктерде қолданған кезде ол қосымша уақытты созуды, анальгетиктермен қиыстыруды және улылығына байлансты мөлшерін азайтуды талап етпейді.

SUMMARY

This article is about using of bupivacaine by huping anesthesia in traumatology.


УДК 616.832-009. 614-001. 895


Клинически опыт и сравнительный анализ применения местных анестетиков при регионарной анестезии у больных хирургического профиля
А.С. Абдраимов

Городская больница №1, г. Тараз
Түйін

Келтірілген клиникалық зертеудің және жергілікті анестетиктердің салыстырмалы анестетиктердің жаңа үлгілерін қолдану аясын кеңейтуін, одан бұрын бел анестезиясында қолданылып келген препараттарды ауыстыру қажеттілігін негіздейді.SUMMARY

This article is about clinical expericience and comparative analylisis using of local anesthefic by region anesthesia of patients surgical profile.


УДК 616.5-002.957.5(574)


Динамика пораженности педикулезом населения города УральскА за 2005-2010 годы
Н.Б. Артюкова, Л.М. Ажгалиева

РГКП «Уральская городская дезинфекционная станция» КГСЭН МЗ РК, г.Уральск, Казахстан
ТҮЙІН

Зерттелген жылдарда тұрғындардың контингенті арасында педикулезге шалдығудың төмендеуі байқалады, бұл санатқа тұрақты тұрғын жері жоқ адамдар кірмейді. Тұрғындардың нақты топтарының арасында оқушылар мектепке дейінгі балалар, студенттер, стационар аурулар педикулезге жүйелі тексерулер жүргізілуде. Қалалық дез станция мамандары барлық анықталған педикулез ошан тазалап, санациялады.


SUMMARY

There is a pediculosis attack reduction in all society layers besides persons with no fixed adobe during the years of investigation. Systematic examination of the certain population layers has been imposed (preschool children, pupils, students, patients). Sanitation of all detected focuses of disease according to the place of living is carried out by the specialists of the local disinfectant station.

УДК 618.2.082:616.084(574.5)
АНАЛИЗ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА №2, КАК РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ III УРОВНЯ
А.Б. Аринова

Областной перинатальный центр №4, г.Шымкент
ТҮЙІН

№2 облыстық перинаталдық орталық III деңгейде босануға көмек көрсететін мекеме табылады. Бұл мекеме акушерлік және неонатальды көмек көрсету кезеңіндегі аймақтық принципі бойынша жұмыс істейді. №2 облыстық перинаталдық орталықта ана қауіпсіздігі бағдарламасы іске қосылған.Ана қауіпсіздігі бағдарламасының қағидаларын ұстану ана, перинаталды өлімді төмендетуге, медициналық көмек сапасын, пациенттердің өмірін жақсартады. Ана қауіпсіздігі бағдарламасының нәтижесінде жүктілік, босану және босанғаннан кейінгі кезеңдерде қажетсіз дәрігерлік іс-әрекеттерді төмендетуге алып келді.


SUMMARY

Thus, the Regional perinatal center №2 is obstetrical establishment of III level which works by a according to the principle of a regionalization of the perinatal help. In Regional perinatal center №2 strategy of Safe Motherhood is introduced. The result of introduction of the strategy of Safe Motherhood was creation of effective functioning model of health services of women, children and their families with orientation to the rights of the patients, based on experience of the World medical community and the demonstrative medicine confirmed with results. As a result of introduction of the program Safe Motherhood positive dynamics of the basic quality indicators of activity of service of obstetric aid is marked.

УДК 618.146-006.6-07
Скрининг в ранней диагностике рака шейки матки
Ж.К. Джарылкасинова

Жамбылский областной онкологический диспансер, г.Тараз
ТҮЙІН

Санитарлық ағарту жұмыстарын нығайту және өз денсаулығына жауапкершілікті күшейту скрининг –жұмыстарына нәтиже берер еді.РЕЗЮМЕ

Эффективное организация санитарного просвещения, усиление ответственности населения за свое здоровье, а также проведение скрининга по заболеваниям среди женщин сказалось на результативности работ врачей-онкологов.

УДК 725.512 : 616-006.6(574.5)
СМОТРОВЫЕ КАБИНЕТЫ, КАК ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗВЕНО ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ОНКОПАТОЛОГИИ В ПОЛИКЛИНИКАХ
Ж.К. Джарылкасинова

Жамбылский областной онкологический диспансер, г.Тараз
ТҮЙІН

Тексеру бөлмелерінің жұмыстары дұрыс бағытқа қойылса, ісік ауруларының алғашқы топта анықталған саны көбейер еді.

УДК 618.2-085.851.8-053.2(574.5)
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, КАК ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
Г.Ж. Жангалиева

Областной реабилитационный центр «Материнства и детства», г.Тараз
ТҮЙІН

ОРТАЛЫҚ, МЕМЛЕКЕТ ҮШІН КЕРЕКТІ ІС ОРЫНДАЙДЫ - ҰЛТТЫҢ ГЕНОФОНДЫНЫ ЖАҚСАРТАДЫ. ҚАЗІРГІ ДЕМОГРАФИЯ ШАРТТАРЫНДА БҰДАН МАҢЫЗДЫЛАУ БОЛА АЛАДЫ. ЖАН ҰЯНЫҢ РЕПРОДУКТИВТІК ДЕНСАУЛЫҚ ҚОРҒАУ БОЙЫНША ТИІМДІЛІК ТУРАЛЫ ШАРАНЫ ЦИФРЛАРДА КӨРСЕТІЛЕДІ. ЕМДЕУ ТИIМДIЛIГІ 95% ҚҰРАЙДЫ. ТӨМЕНДЕТIЛГЕН САЛМАҚПЕН БАЛАЛАР САЛМАҚ ҚОСАДЫ, ГЕМОДИНАМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКIШТЕРI ЖАҚСАРАДЫ. ДЕМЕК, ОРГАНИЗМНЫҢ ҚАРСЫЛАСУ ДӘРЕЖЕСІ ЖОҒАРЫЛАЙДЫ, ОРНЫҚТЫ ИММУНДIК ЖҮЙЕ КҮШЕЙЕДІ.
SUMMARY

CENTER FOR STATE WITH THE DESIRED BUSINESS – IMPROVES NATION’S GENE POOL.WHAT COULD BE MORE IMPORTANT THAN THAT IN THE CURRENTDEMOGRAPHIC. ON THE EFFECTIVENESS OF MEASURES TOREPRODUCTIVE HEALTH FAMILY BY INTRODUCING A NEW ORGANIZATION OF REHABILITAION MOTHER AND CHILD CARE CAN BEST SAY THE FIGURES. EFFECTIVE TREATMENT IS 95%. CHILDREN WHO ARE UNDERWEIGHT GAIN WEIGHT, IMPROVES HEMODYNAMIC VARIABLES. THEREFORE, INCREASES RESISTANCE TO BECOME MORE THE IMMUNE SYSTEM.

УДК 616-002.446ЭРОЗИИ И ПСЕВДОЭРОЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ
Г.У. Асанбаева

Городская поликлиника №8, г.Тараз
Түйін

Сонғы он жылда жатыр мойнының рагының алғашқы сатысының формасы 35 өсті. Бұдан шығатын қорытынды осы аруларға көп көңіл бөліну керек. Бірақ, сонымен қатар жас ауруларда бірнеше қайтара жатыр мойнын күйдіру анықталмаған жатыр рагын өткізіп алу қаупі бар, жүктіліктің және босанғаннан кейінгі асқынуға апаруы мүмкін.Summary

Over the last 10 years number of patients with initial forms of a cancer cervix of the uterus under the data resulted by E.G.Novikova (1994), have increased by 35%. It testifies necessity of special attention to this age group of patients. However it is necessary to warn and form unjustified radicalism under the authority of young patients; a multiple “cauterization” of a cervix of the uterus can promote distribution of not diagnosed malignant processes and formation leukoplakia cervix of the uterus and other pathological processes promoting the complicated current of pregnancy sorts and after the patrimonial period.

УДК 616.24-002.3 : 615.844.6
Внутрилегочной электрофорез антибиотиков при Абсцедирующих заболеваниях легких
Г.В.Какенова

Акмолинская областная больница,г. Кокшетау
Түйiн

Тыныс алу жолдарының ауруы - өнеркәсіп дамыған елдер тұрғындарының ортақ аурулар құрылымында бірінші орын алады. Оны емдеуде гальванды тоқ пен антибиотикті қоса тамыр ішілік тамшы түрінде қолдану тиімді әдістердің бірі болып табылады. Бұл әдіспен пульмонология бөлімшесінде 96 науқастар емделді. Клиникалық емделіп шыққандар - 41,6% болса, 58,4% толық емделіп шыққан науқастар.


Summary

Respiratory diseases took first place in the structure of overall morbidity of the population of industrialized countries. One effective way of physiotherapy is the combined application of constant galvanic current and antibiotics enter the body by intravenous drip through. This method of treatment in pulmonology department received 96 patients. Clinical recovery was observed in 41,6% of patients , made a full recovery in 58,4% of patients.

УДК 615.015.1 : 615.83-03
Физические факторы в ранней реабилитации больных, оперированных по поводу ишемической болезни сердца на стационарном этапе
Г.В. Какенова

Акмолинская областная больница, г. Кокшетау

Түйiн

Аортакоронарлық ұштастыру операциялары жасалған науқыстарды сауықтыру кешенді жүйесінде физикалық сауықтыру рөлі анықталған. Физикалық сауықтыру негізгі ұстанымдары: ерте бастау, кезең бойынша, кешенділік, үздіксіздік. Физиотерапия әдістемелері, емдік дене шынықтырулар, емдік уқалау науқастарды артатын тұрмыстық жүктемелерге және белсенді қозғалу тәртібіне ауысуға дайындайды. Сауықтыру бөлімшесінің стационарлық кезеңі жүрек-тамырлы, тыныс алу, орталық жүйке жүйесі, операциядан кейінгі асқынулардың алдын алу және жою, науқастардың психикалық статусін қалпына келтіру, бейімделу-теңгерме үдірістерінің, ағзаның қордағы мүмкіндіктерінің бұзылған функциялар жағдайын қалпына келтіру үрдісінде негізгі болып табылады.


Summary

Defined the role of physical rehabilitation in a comprehensive system of rehabilitation of patients after coronary bypass surgery. The basic principles of physical rehabilitation is an early start, phasing, comprehensiveness, continuity. Methods of physical therapy, physical therapy, therapeutic massage prepare patients for increasing domestic pressures and the transition to the active motor mode. Stationary phase in the rehabilitation department is central to the process of restoring the disturbed state of the cardiovascular, respiratory, central nervous system, in the elimination and prevention of postoperative complications, the normalization of the mental status of patients, improvement of the adaptive-compensatory processes, back-up of the body.


УДК 617.735-053.32


РЕТИНОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ
Л.Б. Кесикбаева

Областной офтальмологический центр, г.Тараз.
Рассмотрим частоту ретинопатии недоношенных среди групп риска, к примеру, в Российской Федерации 17 – 40 %. Если наблюдать по городам России, то 33,9 % приходится на Москву (Е.И.Сидоренко, 2010); 14 – 19 % на Санкт – Петербург(Э.И.Сайдашева, 2011); 30 % на Калугу и Калужскую область (МНТК Федорова, Терещенко А.В.,2007). Классификация ретинопатии недоношенных (РН) (принято в Чикаго в 1984 году) рассматривается: по стадиям; по распространенности; по зонам; по активности течения.

Международная классификация ретинопатии недоношенных (ICROP1984., 2005г.) включает: фазы заболевания (активная, рубцовая); стадии заболевания (1-5); локализация процесса (Зоны 1,2,3); протяжность процесса (по часовым меридианам); плюс болезнь; пре-плюс болезнь. Задняя агрессивная РН разделяется на стадии. Первая стадия заключается в демаркационной линии, которая разделяет васкулярную зону сетчатки от аваскулярной. Сосуды сетчатки расширены и извитые. Вторая стадия.


С О Д Е Р Ж А Н И Е


Фармация И КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ ИЛИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДАРЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, СПОСОБНОГО ПРЕДВИДЕТЬ МАСШТАБЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СТЫКЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ, ПЕРВОГО РЕКТОРА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ ЕСБОЛГАНА ТЕГИСБАЕВИЧА ТЕГИСБАЕВА, ОТМЕТИВШЕГО СВОЙ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Б.К. Махатов, Р.А. Шаймерденова.......................................................................................................

3


ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЛАСТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

А.С. Шуленбаева...................................................................................................................................................................

5

ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА «ХОНДРОКСИД ®»

У БОЛЬНЫХ С ОСТЕОАРТРОЗОМГ.Ж.Жайынбаева...................................................................................................................................................................

8


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭБРАНТИЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВ В КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ЮКО

Г.М. Сейтжанова.................................................................................................................................................................

9


КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦЕФДИМА ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЯХ

С. Е. Тнымкулова...................................................................................................................................................................

11

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКВАТОРА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

О.К. Абиев..............................................................................................................................................................................

12

ПРИМЕНЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ АМЛОДИПИНА И ВАЛСАРТАНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

О.К. Абиев..............................................................................................................................................................................

13


ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ РЕВМОКСИКАМА ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ

А.Е. Туртаева, О.К. Абиев, Р.Н. Кенжеханова, Г.И. Оразбаева, Ж.Т. Аширова..........................................................

15

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ХОНДРОИТИНА СУЛЬФАТА ПРИ БОЛИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ

А.Е. Туртаева, О.К. Абиев, Р.Н. Кенжеханова, Г.И. Оразбаева, Ж.Т. Аширова..........................................................

16

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРУКТУМА ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ

А.Е. Туртаева, О.К. Абиев, Р.Н. Кенжеханова, Г.И. Оразбаева, Ж.Т. Аширова..........................................................

17


ПРИМЕНЕНИЕ МОВАЛИСА У БОЛЬНЫХ С ОСТЕОАРТРОЗОМ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Г.И. Оразбай..........................................................................................................................................................................

18


ПРИМЕНЕНИЕ СИМВАСТАТИНА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Г.И. Оразбай.........................................................................................................................................................................

20

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КУРСА ФЕНОТРОПИЛА В ЛЕЧЕНИИ АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ

Е.В Семикина......................................................................................................................................................................

21


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОПАНТЕНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОРЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ, КАК СЛЕДСТВИЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦНС

Б.Ж. Молдалина.....................................................................................................................................................................

22


ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИФИФОРМА У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

Ж. Т. Мусаева........................................................................................................................................................................

24

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ «ФЕРКАЙЛА» В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ

Х.Н. Байтурсунова..............................................................................................................................................................

25


ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА « ГЛЮКОВАНС» В ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

2-ГО ТИПАК.К.Абетаева..........................................................................................................................................................................

26


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛСАРТАНА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Б.Дадикбаева.........................................................................................................................................................................

28

РОЛЬ МАГНИЯ В КРОВИ ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ

Л. Т. Татыбаева ..................................................................................................................................................................

30

ПРИМЕНЕНИЕ ТОБРЕКСА В ДЕТСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

А. К. Беккулиева...................................................................................................................................................................

32

Создание автоматизированной справочно-информационной системы

Г.Ж. Умурзакова, М.М. Сапакбай, Л.А. Букина, У.Б. Төжибаева...............................................................................

33

Фармацевтің пациентпен тиімді өзара әрекетті жүзеге асыру үшін қарым-қатынастың вербалды және вербалды емес тәсілдерін пайдалану

Ғ.Ж. Умурзақова, М.М. Сапақбай, У.Б. Төжибаева...................................................................................................

35


Теоретическая медицина, общественное здравоохранение и формирование здорового образа жизни

О ПРИМЕНЕНИИ МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТАРИФОВ В КРУГЛОСУТОЧНЫХ СТАЦИОНАРАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВИДАМ ОКАЗАНИЯ В 2010 ГОДУВ.В. Койков, А.С. Айкешева, С. Б. Абдраимов, А.К. Альмадиева.....................................................................................

38


ОсОБЕнности финансирования стационарной помощи до внедрения ЕДИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ в РЕСПУБЛИКЕ КАзахстан

В.В. Койков, Г.Т. Корабаева, А.Б. Абдрахманов, А.К. Альмадиева.................................................................................

41


ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ В ХІХ В. (НА МАТЕРИАЛАХ ПО АКМОЛЕ, КАРКАРАЛЫ И АКТОБЕ)

Ш.Н.Саяхимова, Ж.А.Ергалиева..........................................................................................................................................

44


АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Г.О. Сапарова, К.Т. Курбанова, Г.О. Доланова..................................................................................................................

47


СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА

Г.О. Сапарова, К.Т. Курбанова, Г.О. Доланова..................................................................................................................

50


К ВОПРОСУ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ ТАНАТОГЕНЕЗА И МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ, СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ

К.П. Таштемиров.................................................................................................................................................................

54


ОБ ОПЫТЕ ОЦЕНКИ УСЛОВИИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В ЮЖНО- КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

К.М.Маширова.....................................................................................................................................................................

57


ЧАСТОТА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ

Л.З.Исаева.............................................................................................................................................................................

60

РЕАБИЛИТАЦИЯ- СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ В ПРОГРАММЕ ЛЕЧЕНИЯ ЗАВИСИМЫХ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

А. С. Сайдуллаева................................................................................................................................................................

62


СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ, ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ РИСПОЛЕПТА- -КОНСТА И ГАЛОПЕРИДОЛ ДЕКАНАТА

М. Ж. Мырзахметова, С. О. Оспанова, Н. С. Жылкыбаев, С. Т. Кетебаева, Ш. У. Шайлауов...................................

63


ПРОФЕСИОННАЛЬНАЯ НАСТОРОЖЕННОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА ДЦП

Б.Ж. Молдалина....................................................................................................................................................................

68

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗАПОРА У БЕРЕМЕННЫХ

Г.Ж. Жангалиева..................................................................................................................................................................

70

МАСТОПАТИЯ

Г.У. Асанбаева.......................................................................................................................................................................

73

ХРОНИЧЕСКИЕ, АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ КОНЪЮНКТИВИТЫ. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Л.А. Гончар............................................................................................................................................................................

75

ЛЕЧЕБНО- РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В ЛЕЧЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАВИСИМЫХ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

Н.Е. Столярова....................................................................................................................................................................

77


САНИТАРНО - КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В АКУШЕРСКО - ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ САРЫАГАШСКОЙ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЗА 2009 ГОД

А.А. Мельдеева.....................................................................................................................................................................

78


МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В МАЛЫХ ГРУППАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХ ТЕСТОВ

А. К. Патсаев, Л. А. Дильдабекова, Х. Б.Алиханова, Ш. С. Шыназбекова....................................................................

80


БРОНХИТТІ ЕМДЕУДЕГІ ОКСИГЕНОТЕРАПИЯНЫҢ МАҢЫЗЫ

Г.Ш. Елтаева, А.К.Назарова, Ш.Б. Байдаулетова, Г.С.Муратова................................................................................

83

ШУМ – КАК ВРЕДНЫЙ ФАКТОР ОКАЗЫВАЮЩЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

У. Ж. Тагайбекова.................................................................................................................................................................

84


АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

У. Ж. Тагайбекова.................................................................................................................................................................

85


АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1 Г. ШЫМКЕНТ

Х.Т. Байтурсунова.................................................................................................................................................................

87


Лазерная терапия ишемической болезни сердца

Б. Дадикбаева.......................................................................................................................................................................

89

БАС МИЫНЫҢ ЖАРАҚАТТЫҚ ЗАҚЫМДАЛУЫ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ ЕРТЕ ОҢАЛТУЫНДА КОГНИТИВТІ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚАЛПЫНА КЕЛУІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАРДЫ БАҒАЛАУ

Б. И. Акулов............................................................................................................................................................................

91


ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ОСТЕОХОНДРОЗА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

М.К. Омышева.....................................................................................................................................................................

92

Психотерапия алкогольной зависимости в условиях областного наркологического диспансера

Л. Г. Маджуга, К. Б. Даумбаева, М. Е. Столярова, Б. М. Манаxаев, Ж. С. Сабиров.....................................................

93


Оценка знаний студентов методом тестирования

Г. Д. Юнусходжаева.............................................................................................................................................................

96

ТАКТИКА ВРАЧА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКЦИИ

С. А. Калкабаева, Э.Р. Алимбаева, К.О. Акимбаева, А.М. Мамадияров, Н.Ж. Тулегенова, Ж.К. Абильдаева ............

98

АУРУХАНАҒА ДЕЙІНГІ ЭТАПТА МЕДИЦИНАЛЫҚ ЭТИКА МЕН ДЕОНТОЛОГИЯ

С. А. Калкабаева, Э.Р. Алимбаева, Ж.К. Абильдаева, Н.Ж. Тулегенова, А.М. Мамадияров........................................

99

ЧАСТОТА АНОМАЛИЙ РЕФРАКЦИИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ТАРАЗА

А.К. Беккулиева....................................................................................................................................................................

100

Конкурентоспособность системы здравоохранения: качество управления фармацевтическими предприятиями

Т.С. Саткалиева, А.М. Сейтказиева, А.Б. Махатова, А.Е. Рахимбекова.....................................................................

101


КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

МЕХАНИКАЛЫҚ САРҒАЮДЫҢ ТҮБЕГЕЙЛІ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУДЕН КЕЙІНГІ ИММУНОКОРРЕКЦИЯА.Е. Алибеков.....................................................................................................................................................................

103


Определение уровня гормонов в оценке состояния новорожденных

Ф. Д. Хатамов, П. Е. Калменова, С. А. Туктибаева, Л. В. Ахметова, Г.И. Туктибаева..............................................

105

ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИОКСИДИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

К.Р.Рысмухамедова..............................................................................................................................................................

108


ОСОБЕННОСТИ КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ У ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ

Л.З.Исаева..............................................................................................................................................................................

109

Дисбиотические нарушения биотопов у новорожденных и матерей группы риска

Г.А. Абдиханова....................................................................................................................................................................

111


Микроэкологическое состояние и лечение беременных с «Бактериальным

вагинозом»

Д.А. Азимова.........................................................................................................................................................................

113


КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ИРРИТАТИВНЫХ РАСТРОЙСТВ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Н.У. Шардарбеков..............................................................................................................................................................

115


КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЛОР – ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ

Б.У. Тышканбаев..................................................................................................................................................................

116


СОЗЫЛМАЛЫ СПОНДИЛОГЕНДІ ДОРСАЛГИЯНЫ ЕМДЕУ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ

Б. И. Акулов............................................................................................................................................................................

119

ИНСУЛЬТКЕ ҰШЫРАҒАН НАУҚАСТАРДАҒЫ ДЕПРЕССИВТІ БҰЗЫЛЫСТАРДЫ ЕМДЕУ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ

Б. И. Акулов, М.К. Омышева ..............................................................................................................................................

120


ДИСЦИРКУЛЯТОРЛЫ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДАҒЫ ДЕПРЕССИВТІ БҰЗЫЛЫСТАРДЫ ЕМДЕУ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ

Б. И. Акулов, М.К. Омышева .............................................................................................................................................

122


КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «НЕМЫХ» ЛАКУНАРНЫХ ИНФАРКТОВ МОЗГА У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

М.К. Омышева.......................................................................................................................................................................

123


ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ

Ж.И. Сатенова, Г. Е. Калдыгозова.....................................................................................................................................

125

Тезиографическое исследование сыворотки крови больных хроническим гнойным гайморитом

К.Т. Ауезов............................................................................................................................................................................

126


Эндогенная интоксикация при хронических гнойных гайморитах

К.Т. Ауезов.............................................................................................................................................................................

129

Инфракрасная спектроскопия сыворотки крови больных хроническим гнойным гайморитом в динамике озон/NO- ультразвукового лечения

К.Т. Ауезов.............................................................................................................................................................................

131


Темір тапшы анемиясы және анықтау әдістері

Ш.Ө. Ералиева......................................................................................................................................................................

133

Созылмалы лимфолейкоздың қазіргі замандағы емі

С. Н. Абдулова......................................................................................................................................................................

136

ПРОБОДНАЯ ЯЗВА ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У РЕБЕНКА 4-Х ЛЕТ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ

Т.Т. Жуманов........................................................................................................................................................................

138


ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

У. Ж. Чулпанов, С.Ж. Мамедов, М.Ш. Ильясов, М.Т. Токмырзаев, Б.Б. Мырзахметов...............................................

139


ЛЕЧЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

М.Т. Токмурзаев...................................................................................................................................................................

142

Клиническое наблюдение за ВИЧ инфицированным ребенком на участке

А.У. Ниязова.........................................................................................................................................................................

144

ОСОБЕННОСТИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Р.Р. Ажибаева......................................................................................................................................................................

146

Клинико-эпидемиологические особенности язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у студентов ВУЗов г. Шымкента

Э.У.Сауленбаева..................................................................................................................................................................

147


Контроль артериальной гипертонии у женщин в период менопаузы

Э.У. Сауленбаева................................................................................................................................................................

148

Анализ больных с различными видами грыж брюшной стенки

К.А. Намаева........................................................................................................................................................................

150

ОСТРЫЙ ГАЙМОРИТ: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Ж.Б. Медеров......................................................................................................................................................................

152

Стафилококки, как основные возбудители маститов у женщин в послеродовом периоде

Г.М. Ахметова…………………………………………………………………………………………………………………

153


ПРОФИЛАКТИКА ВОСХОДЯЩЕЙ УРОИНФЕКЦИИ В КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БОЛЬНЫХ ОРИТ

Б.Т.Токкулиев......................................................................................................................................................................

154


Анемия, вопросы профилактики и лечения

К.А. Амрекулов.....................................................................................................................................................................

157

Атопический дерматит: лечение и профилактика

С.А. Шералиев......................................................................................................................................................................

158


ОБЗОР

Қатерлі ісіктерге қауіптілігі жоғары науқастарда алғашқы скринингті диагностиканың тиімділігін көтеру әдістердің жетілдіру жолдарыР.Т. Тажимурадов, Р.А. Мусиралиев, С.Ш. Ескулов, Н.А. Турлыбаев, М.Ю. Саранова................................................

160


Современные подходы к применению новых технологий лечения и профилактики злокачественных новообразований

Р.Т. Тажимурадов, Р.А. Мусиралиев, С.Ш. Ескулов, С.Г. Рахметов, М.Ю. Саранова.................................................

165


СТАНДАРТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Г. Д. Юнусходжаева...........................................................................................................................................................

173

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)

И. У. Исмаилова...................................................................................................................................................................

178


Случай из практики

Острый ларингит у ребенка 6 месяцевЕ.И. Карасавиди ...................................................................................................................................................................

182


Синдром Картагенера у девочки 6 лет

Е.И. Карасавиди...................................................................................................................................................................

183

Случай неврологического осложнения после спинномозговой анестезии

А.В. Антоненко.....................................................................................................................................................................

184

Случай инородного тела в полости носа. Ринолит

И.С. Шакиров.......................................................................................................................................................................

185

Живое инородное тело глотки

И.С. Шакиров........................................................................................................................................................................

186

Гинатрезия

А.В. Антоненко, М.И. Мамадалиев, Н.К. Еримбетов, И.С. Шакиров, А.К. Айдаров, С.С. Байменова.......................

187

Эхинококк лёгкого

А.В.Антоненко.....................................................................................................................................................................

188

Морфологические параллели острого аппендицита

Е.К.Давренов........................................................................................................................................................................

189

Трагический случай синдрома Огилви

Н.И.Ахментаев......................................................................................................................................................................

190

Көз қасаң қабығының шел басуы және оған қарсы жасалған шаралар

К.М. Ауезова.........................................................................................................................................................................

191

Ирифрин, при снятии спазма аккомодации

К.М. Ауезова.........................................................................................................................................................................

192

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданындағы көз ауырулар жағдайы

К.М. Ауезова.........................................................................................................................................................................

193

СЛУЧАИ КАТАРАКТЫ У ВЗРОСЛЫХ И У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

И.М.Рустамов......................................................................................................................................................................

194

Взаимосвязь аллергических болезней и патологии желудочно-кишечного тракта

Ж.С. Султанова..................................................................................................................................................................

196

Значение исключительно грудного вскармливания для развития детей

Ж.А. Пазылбекова.............................................................................................................................................................

197

Применение препарата «кеналог» в лечении халязиона у детей

А.Н. Сагандыкова……………………………………………………………………………………………………………………

199

Гигиена зрения в профилактике развития аномалий рефракции у детей

А.Н. Сагандыкова……………………………………………………………………………………………………………………

200

Преимущества блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза при лечении переломов длинных трубчатых костей

Р.Ж. Юсупов………………………………………………………………………………………………………………………

201

Опыт применения тотального эндопротезирования тазобедренного сустава при его различных патологиях

Р.Ж. Юсупов…………………………………………………………………………………………………………………………

202


Применение бупивакаина при спинальной анестезии в травматологии

А.С. Абдраимов……………………………………………………………………………………………………………………

203

Клинически опыт и сравнительный анализ применения местных анестетиков при регионарной анестезии у больных хирургического профиля

А.С. Абдраимов……………………………………………………………………………………………………………

205


Динамика пораженности педикулезом населения города УральскА за 2005-2010 годы

Н.Б. Артюкова, Л.М. Ажгалиева

207

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА №2 КАК РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ III УРОВНЯ

А.Б.Аринова

209

Скрининг в ранней диагностике рака шейки матки

Ж.К. Джарылкасинова

215

СМОТРОВЫЕ КАБИНЕТЫ, КАК ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗВЕНО ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ОНКОПАТОЛОГИИ В ПОЛИКЛИНИКАХ

Ж.К. Джарылкасинова

216

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, КАК ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.Ж. Жангалиева

218

ЭРОЗИИ И ПСЕВДОЭРОЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ

Г.У. Асанбаева

219

Внутрилегочной электрофорез антибиотиков при Абсцедирующих заболеваниях легких

Г.В.Какенова

221

Физические факторы в ранней реабилитации больных, оперированных по поводу ишемической болезни сердца на стационарном этапе

Г.В.Какенова

222

РЕТИНОПАТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ

Л.Б. Кесикбаева

225


СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ


  1. Статья должна быть напечатана в 2-х экземплярах на одной стороне листа А-4, не более 30 строк на странице, с полуторным (1,5) интервалом между строками. Times New Roman Times New Roman KZ -12 кегль, поля сверху и снизу 2 см., слева 4 см., справа 2см.

  2. Статья может содержать до 6 страниц машинописи, список использованной литературы (библиография), резюме на трех языках (на русском, английском и казахском, если статья на казахском языке; если статья на русском языке — резюме составляется на казахском, английском и русском языках; если статья на английском языке - резюме, соответственно, на казахском, русском и английском языках). Резюме должно быть составлено из нескольких предложений, отражающих суть проблемы, изложенной в статье. Обязательны инициалы и фамилии авторов, указанных в статье.

  3. Статья должна иметь визу руководителя кафедры, учреждения на право опубликования и сопроводительное письмо руководства учреждения на официальном бланке (или заверенное печатью).

  4. Вверху первой страницы статьи пишутся: УДК, инициалы и фамилии авторов, название статьи, название учреждения, в котором выполнена работа с указанием города. В конце статьи должна быть подпись каждого автора с указанием должности, ученой степени, ученого звания (фамилии, имени, отчества, адреса и телефона).

  5. Статья должна быть тщательно выверена автором. Корректура авторам не высылается, сверка проводится по авторскому оригиналу, на новой дискете (без вирусов и повреждений).

  6. Фотографии, диаграммы, рисунки, сканируются и вносятся в текст на дискете по ходу статьи.

  7. Сокращение слов, имен, названий, кроме общепринятых не допускается. Меры даются в системе СИ. Аббревиатуры расшифровываются после первого упоминания в тексте и остаются неизменными.

  8. Список литературы составляется по ходу статьи, по мере употребления в тексте. В тексте дается библиографическая ссылка на порядковый номер источника в квадратных скобках.

  9. Редакция оставляет за собой право сокращения или исправления статей. Направление в редакцию работ, ранее опубликованных или предоставленных в другие редакции для опубликованиея не допускаются.За дополнительной информацией и по всем интересующим вопросам обращаться по телефону 40-22-08, 40-82-22 ( внутр.113).E-mail: UKGMA_Vestnic@mail.ru, Е -.Маil: medacadem@rambler.ru , http:// www. ukgma.kzКаталог: vestnik -> 2011
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал вестник таразского государственного педагогического института научно-педагогический журнал
vestnik -> Южно-казахстанской медицинской академии
vestnik -> ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясының хабаршысы №2 (63), 2013) Қосымша, приложение
vestnik -> Чеченской республики
vestnik -> [Введите текст]
vestnik -> Мосина Вал. Р. Формообразующие стратегии авангардного искусства в русской культуре ХХ века Мосина Вер. Р. Цвет в средневековой живописи Андреева Е. А. Михайловский собор. К истории «Русского стиля»
vestnik -> Н. Бердяев Заметка о книге г. Богданова “Познание с исторической точки зрения”
2011 -> Информационное издание администрации Красночетайского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет