Оқу бағдарламалары бойынша Комитетінің төрағасыДата18.04.2016
өлшемі340.11 Kb.
«Бекітемін»

«Аграрлы техникалық»факультетінің


Оқу бағдарламалары бойынша

Комитетінің төрағасы


_____________ С.М. Аханов

«______» ____________ 2011ж.


Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің

2011-2012 оқу жылына арналған

Элективті пәндер каталогы

2011ж.

«Бекітемін»

Жұмыс оқу жоспарларымен

бағдарламалар комитетінің төрағасы

____________ С.М.Аханов

«___» __________2011 ж.


Элективті пәндер каталогы

2011-2012 оқу жылы


Факультет «Аграрлы-техникалық»

Кафедра Ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиясы

Мамандықтың шифрі мен атауы 5В080100 - , 050801 – Агрономия

Элективті пәндер

(таңдау бойынша)


1 курсЦиклы

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр

1

БП

ТК 1201

а)Мамандыққа кіріспе

б)Адамзаттың дамуы
Искакова Ф.О.

2

1

2

БП

ТК 1202

а)Биохимия

б)ГистологияБайжанова Б.

2

2

3

БП

ТК 1203

а)Геоботаника

б)ЛандшафтануТұрғанова Т.А.

2

2


1а. Пәннің атауы: «Мамандыққа кіріспе».

Пререквизиттер: «Ботаника», «Химия», «Зоология», «Генетика»

Постреквизиттер: «Аймақтық дақылдарды өсіру технологиясы», «күріш өсіру технологиясы».

Пәннің дағдылары мен құзыреттілігі: Агрономия мамандығының терминдерін ұғып алу, өзінің теориялық білімін творчестволық шешуге пайдалану мүмкіндігі, өзінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру және ойлау қабілеттілігін дамыту, агрономия мамандығына байланысты жалпы жеке проблемаларды талдай білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазіргі кезде дүние жүзінде аграрлық секторда ең тиімді жер иелену түрі серіктестіктер және шаруа қожалықтары. Осыған байланысты еліміздің ауыл шаруашылғы саласында осы бағытта жұмыстар атқарылып, басқа елдердегі серіктестіктер мен шару қожалықтарының тәжірибесі талданып, тиімді бағыттары айқындалып отырылуы тиіс. Осы орайда жаңа технологияларды өндіріске енгізетін жаңа заман агрономиялық мамандарын оларды түрлі білім бағыттарымен қаруландыру.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Искакова Ф.О.
1б. Пәннің атауы: Адамзаттың дамуы

Пререквизиттер: Биология, адам анатомиясы, зоология.

Постреквизиттер: Биотехнология, гендік инженерия, эволюция, экология, жалпы биология.

Пәннің дағдылары, құзыреттілігі: Демография, облыстық есептеу басқармасы көрсеткіштерінің мәліметтерін пайдалана білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазіргі кезде дүние жүзінде аграрлық секторда ең тиімді жер иелену түрі серіктестіктер және шаруа қожалықтары. Осыған байланысты еліміздің ауыл шаруашылғы саласында осы бағытта жұмыстар атқарылып, басқа елдердегі серіктестіктер мен шару қожалықтарының тәжірибесі талданып, тиімді бағыттары айқындалып отырылуы тиіс. Осы орайда жаңа технологияларды өндіріске енгізетін жаңа заман агрономиялық мамандарын оларды түрлі білім бағыттарымен қаруландыру.

Бағдарламаның жетекшілері: Бегалиев К.Б.
2а. Пәннің атауы: Биохимия

Пререквизиттер: «Ботаника», «Химия», «Зоология», «Генетика»

Постреквизиттер: «Биотехнология», «Селекция», «Физиология»

Пәннің дағыдылары, құзыреттілігі: Амин қышқылдары және белоктар, нуклеотидтер мен нуклейн қышқылдары, лепидтер және көмірсулардың органикалық химиядағы дағдыларын қарастырып, өсімдік организмдегі маңызына, таралуын атқаратын қызметін және алмасуы қарастырылады. Оқу барысында өсімдіктердің құрылысындағы заттардың құрылысы туралы, бейорганикалық қосылыстардың реакциялау қабілетін, олардың құрылысын білу арқылы, алыну әдістердің, реакция механизмін, басқа қосылыстарға айналуды меңгереді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Организмдердің химиялық құрамы, молекулалық компаненттері, ферменттер, өсімдіктегі зат алмасу, витаминдер, көмірсулардың алмасуының реттелуі, карбон қышқылдары, нуклейн қышқылдары, қоректену және зат алмасу.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Байжанова Б.Қ.
2б. Пәннің атауы: Гистология

Пререквизиттер: «Ботаника», «Химия», «Зоология», «Генетика»

Постреквизиттер: «Биотехнология», «Селекция», «Физиология»

Пәннің дағыдылары, құзыреттілігі: Адамның және көп клеткалы жануарлардың ұлпасын зерттелетінін қарастырады. Ұлпа эволюциясынан, оның организмде дамуын (гистогенез), клеткалардың құрылысын, атқаратын қызметін зерттеу, сондай-ақ бір ұлпа және әртүрлі ұлпа клеткаларының байланысын, әртүрлі ұлпалардың біріккен тұтас қызметін реттеу механизмін анықтауды меңгереді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жануарлар ұлпаларымен танысады. Олардың жіктену принциптері, ұлпаның реактивті өзгеруін регенерациялық процестерімен таныс болады. Эпителийі, құрылымдары, белгілері, пішіні, жіктелу принциптері, негізгі қызметі. Бездер, оның жаушалық түрлері. Гронулоциттер, агронулоциттер. Лейкоциттердің морфологиялық ерекшеліктерін айыру әдістері. Сезімтал денешік, бұлшық еттермен қосылып атқаратын қызметтер құрылымы.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Байжанова Б.Қ.
3а. Пәннің атауы: Геоботаника

Пререквизиттер: «Ботаника», «Биология», «Геология», География»

Постреквизиттер: Биотехнология», «Генетика», «Биометрия»

Пәннің дағыдылары, құзыреттілігі: Организмдердің пайда болу деңгейін эволюциялық даму кезеңдері мен қалыптасу заңдылықтарын өсімдіктердің морфологиясы мен анатомиясын, олардың алуан түрлілігі мен түр өзгерістерін үйретеді

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жер бетіндегі өсімдіктер және олардың қауымы туралы, фитоценоздардың құрамы, табиғат және адам, өсімдік қауымдастықтарының әрекеттерін зерттеу. Геоботаника өсімдік жабынының физика-географиялық ортамен топырақпен қарым-қатынасы туралы ғылым. Өсімдіктер және жануарлар экологиясымен, топырақтану және олардың географиясы мен оның жаратылыс тегін өзгерістерін тексеретін ғылым.

Бағдарламаның жетекшілері: профессор, а.ш.ғ.к. Тұрғанова Т.А.
3б. Пәннің атауы: Ландшафтану

Пререквизиттер: «Ботаника», «Биология», «Геология», География»

Постреквизиттер: Биотехнология», «Генетика», «Биометрия»

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Агроландшафты егіншілік жүйесін жасаудың ғылыми сілтемелері және талаптары. Табиғи ландшафтар мен агроландшафтардың жіктелуі.Ландшафты егіншілік жүйесін әдістемелік негізде жобалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жер бетіндегі өсімдіктер және олардың қауымы туралы, фитоценоздардың құрамы, табиғат және адам, өсімдік қауымдастықтарының әрекеттерін зерттеу. Геоботаника өсімдік жабынының физика-географиялық ортамен топырақпен қарым-қатынасы туралы ғылым. Өсімдіктер және жануарлар экологиясымен, топырақтану және олардың географиясы мен оның жаратылыс тегін өзгерістерін тексеретін ғылым.

Бағдарламаның жетекшілері: профессор, а.ш.ғ.к. Тұрғанова Т.А.


2 курсЦиклы

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр

1

ЖБП

ТК 2101

а)Өмір тіршілігі қауіпсіздігі негіздері

б)Еңбек қорғауды ұйымдас.-

1

4

2

БП

ТК 2206

а) Автокад

б) CIVIL 3d-

2

3-4

3

БП

ТК 2211

а) Жайылым шаруашыл.

б) ФитопатологияТұрғанова Т.А.

Әбілдаева Ж.3

4

4

БП

ТК 2205


а)Ауылшаруашылық

мелиорациясы

Б)Гидромелиорация


Абдуллаев М.У.

1

4

5

БП

ТК 2213

а)Метеорология

б) Топырақты эрозиядан қорғауМұрат М.

Кенбаев Б.Қ.2

3


1а. Пәннің атауы: Өмір тіршілігі қауіпсіздігі негіздері

Пререквизиттер: Биология, физика, география, экология, валеология

Постреквизиттер: Өсімдік шаруашылығы, Егіншілік, Биотехнология,

Пәннің дағдылары мен құзыреттілігі: Ауыл шаруашылығы мамандығының терминдерін ұғып алу, өзінің теориялық білімін творчестволық шешуге пайдалану мүмкіндігі, өзінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру және ойлау қабілеттілігін дамыту, агрономия мамандығына байланысты жалпы жеке проблемаларды талдай білу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Адам өмірінің қауіпсіздендіру талаптары 12.2.019 МСТ стандартымен анықталады. Қырманда тұқым тазалағыш, тиегіш және тасымалдағыш машиналарды пайдалануда ерекше жоғары талап олардың электр желілерінің ақаусыздығығына, желілер мен кабельдерді оқшаулау ауыспалы ауа райы жағдайы әсерінен өздерінің беріктігін жоғалтатыны және электр кедергілері төмендеуінен күнсайын жұмыс басталар алдында оқшаулану жағдайын, жермен байланысты мұқият тексеру қажеттігін және тағы да басқа қауіпсіздік ережелерін үйретеді.

Бағдарламаның жетекшілері: Сайлаубекова. Н.
1б. Пәннің атауы: Еңбек қорғауды ұйымдастыру

Пререквизиттер: Биология, физика, география, экология, валеология.

Постреквизиттер: Өсімдік шаруашылығы, Егіншілік, Биотехнология.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Еңбек қорғау Заңы Қазақстан Республикасындағы еңбекті қорғау саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді және еңбек қызметі процесіне еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған, сандай ақ еңбек қауіпсізділігі және еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптерін белгілейді, үйретеді.

Бағдарламаның жетекшілері: Сайлаубекова. Н
2а. Пәннің атауы: Автокад

Пререквизиттер: Математика, алгебра, геометрия, физика, сызу.

Постреквизиттер: Microsoft Office, Office Access, Office Excel, Office PowerPoint, Office Word.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Графикалық модельдеу . Сызбалардың ақпараттық мәліметтер қорын құру. Кеңестіктегі конструкцияларды жобалау. Модельдеу. Әртүрлі форматтағы файлдармен жұмыс жасау. Интелектуальды құралдар көмегімен сызбаларға өлшем беру.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермахан.Б.
2б. Пәннің атауы: CIVIL 3d

Пререквизиттер: Математика, алгебра, геометрия, физика, сызу.

Постреквизиттер: Microsoft Office, Office Access, Office Excel, Office PowerPoint, Office Word.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Күрделі инженерлік сызбаларда бағдарламаны қолдану. Машина жасау саласындағы конструкциялық сызбалар. Ғимараттарды жобалау негізі.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермахан.Б.
3а.Пәннің атауы: Жайылым шаруашылығы

Пререквизиттер: «Мал азығын өндіру», «Мал шаруашылығы», «Шалғындық шаруашылығы».

Постреквизиттер: «Аймақтық жүйелі егіншілік», «Ауылшаруашылығының экологиясы»

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Мал азықтық дақылдарды өсіру технологиясын қасиеттерін таралуын өнімділігін даму ерекшеліктерін селекциялық жақсарту проблемаларын сорттарын үйретеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мал шаруашылығында жайылымдық мал азығын өндіру. Бүгінгі кезеңдегі табиғи шалғындық және жайылымның жағдайы. Табиғатты қорғау міндеттері жайылым шаруашылығының міндеттері мен мақсаты. Табиғи шалғындық және жайылымның негізгі өсімдіктері, жайылымды жақсарту әдістері, жайылымды пайдалану, мәдени жайылымдар.

Бағдарламаның жетекшілері: профессор, а.ш.ғ.к. Тұрғанова Т.А.
3б.Пәннің атауы: Фитопатология

Пререквизиттер: Ботаника, Өсімдік физиологиясы, Биохимия, Экология

Постреквизиттер: Егіншілік негіздері. Өсімдік шаруашылығы. Агрохимия. Биотехнология. Селекция.

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Фитопатология пәнінің объектілерін (вирустар, бактериялар, актиномицидтер, саңырауқұлақтар, микоплазмалар) ажырата білу және латын тіліндегі атын жатқа білу. Фитопатология пәнінен алған білімін ауылшаруашылығы өндірісінде қолдана білу. Өзінше жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру және ойлау қабілеттілігін дамыту. Ауыл шаруашылық дақылдарын зиянды саңырауқұлақ, бактерия, вирус қоздыратын аурулардан қорғау шараларын үйрену.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Өсімдіктің зиянды вирустары, бактерия, актиномициттер, саңырауқұлақтар, мико плазмалар фитопатологияның негізгі лбъектісіне жатады. Курс бойынша негізгі объектілердің құрлысы және дамуы қоршаған ортамен қарым-қатынасы, зияндылығы және өнімге экономикалық баға беруді оқиды. Фитопатология пәнінің негізгі мақсаты ауыл шарауашылығы дақылдары өнімінің төмендеуін болдырмау.

Бағдарламаның жетекшілері: профессор, б.ғ.к. Әбілдаева Ж.
4а. Пәннің атауы: Ауыл шаруашылық мелиорациясы

Пререквизиттер: Егіншілік, Топырақтану, Агрохимия, Өсімдік шаруашылығы

Постреквизиттер: Өсімдік шаруашылығы, Мал азықтық дақылдары, АШ өнімдерін өңдеу, сақтау технологиясы.

Пәннің дағыдылары, құзыреттілігі: Ауыл шаруашылық дақылдары сорттарының агротехникалық шаралары, химиялық, биологиялық мелиорация түрлері.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мелиорацияның түрлері. Суару режимдері және оның элементтері. Суару тәсілдері. Химиялық мелиорация.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Абдуллаев М.У.
4б. Пәннің атауы: Гидромелиорация

Пререквизиттер: Егіншілік, Топырақтану, Агрохимия, Өсімдік шаруашылығы

Постреквизиттер: Өсімдік шаруашылығы, Мал азықтық дақылдары, АШ өнімдерін өңдеу, сақтау технологиясы.

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Дақылдарды аймақ бойынша ерекшеліктерін топырақ қабаттары, жер асты су деңгейін судың гидравликалық режимін үйренеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мелиорацияның түрлері. Суару режимдері және оның элементтері. Суару тәсілдері. Химиялық мелиорация.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Абдуллаев М.У.
5а. Пәннің атауы: Метеорология

Пререквизиттер: Физика, математика, география, биология.

Постреквизиттер: Өсімдік шаруашылығы, егіншілік, тұқым шарауашылығы, селекция, генетика.

Пәннің дағдылары, құзыреттілігі: Егіс алқабындағы температуралық жылулық, ылғалдық режимдерді анықтауды үйрену. Алынған материалдарды өңдеу және іс тәжірбиелерінде пайдалана білу. Болашақ ауыл шаруашылық мамандарының агроклиматтық ресурстарды дұрыс пайдалана білуді үйрету.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Метерология, агрометерология, актинометрия, авиа-медициналық метерология, құрылыс метериологиясы, күн радиациясы, аэрология, аэрономия жөнінде түсінік. Топырақ температурасын өлшеу әдістері, қауіпті атмосфералық құбылыстарды зерттеу, ауа райын болжау үйретеді.

Бағдарламаның жетекшілері: Мұрат М.
5б. Пәннің атауы: Топырақты эрозиядан қорғау

Пререквизиттер: Топырақтану, Агрохимия, Егіншілік

Постреквизиттер: Өсімдік шаруашылығы, Өсімдік қорғау, Агрономия

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Топырақтың механикалық, химиялық құрамын, физикалық қасиеттерін, құнарлылығын, эрозиядан қорғау әдістерін үйренеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Топырақану ғылымы туралы түсінік. Топырақтың құрамы, механикалық және химиялық құрылымы. Топырақ құнарлылығы. Эрозия туралы түсінік, одан қорғау жолдары.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Кенбаев Б.Қ.


3 курсЦиклы

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр

1

КП

ТК 3405а)Стандарттау,сертификаттау және метрология

б)Метрология және өлшеу құралдарыИскакова Ф.О.3

6

2

БП

ТК 2405

а)Мал шаруашылығы

б) Парк шаруашылығыДілімбетов М.Х.

3

5

3

БП

ТК 2310

а) Кредо

б) 3d max


1

5

4

БП

ТК 2213

а) Суармалы егіншілік

б) Жерге үйлестіруБегалиев Қ.Б..


2

6

5

БП

ТК 2208


а)Тәжірибе ісінің әдістемесі

б)Ауыл шауаш.мекемел.

шаруаш жұмыс. талдау


Әбілдаева Ж.

3

6

6

БП

ТК 2209


а)Шалғын шаруашылығы

б)Құрама жем дайындау

технологиясы


Тұрғанова Т.А.

2

5

7

БП

ТК 2311

а)Картоп өсіру технологиясы

б)ЭнтомологияНұрымов Д.Е.

3

5

8

БП

ТК 2415

а)Жылыжай шаруашылығы

б) Орман шаруашылығыБегалиев Қ.

2

6


1а. Пәннің атауы: Стандарттау, сертификаттау және метрология

Пререквизиттер: «Тұқымтану», «Өсімдік қорғау», «Агрохимия»

Постреквизиттер: «Аймақтық дақылдарды өсіру технологиясы», «Күріш өсіру технологиясы»

Пәннің дағдысы, құзіреттілігі: Стандарттау, сертификаттау және метрология саласындағы негізгі түсініктер, заңдар, нормативтік құжаттар, мемлекеттік басқару органдар жайлы түсінік алады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Болашақ агрономдардың құқықтары мен мүддесін қорғауды, өнім сапасын жоғарылатуды қамтамасыз етудегі білім және тәжірибелік белсенділігін белгілейді. ҚР стандарттаудың негізгі бағыттары, түрлері, әдістері, принциптері, мақсаты, міндеттері. Сертификаттаудың негізгі бағыттары, түрлері, әдістері, принциптері, мақсаты, міндеттері. Метрологияның негізгі ұғымдары. Өлшеу құрал-жабдықтары.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Искакова Ф.О.
1б. Пәннің атауы: Метрология және өлшеу құралдары

Пререквизиттер: Ботаника, Химия, Генетика, Физиология

Постреквизиттер: Ауылшаруашылығы дақылдарын өңдеу және сақтау технологиясы, Стандарттау, сертификаттау және метрология

Пәннің дағдысы, құзіреттілігі: Стандарттау, сертификаттау және метрология саласындағы негізгі түсініктер, заңдар, нормативтік құжаттар, мемлекеттік басқару органдар жайлы түсінік алады.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Метрологиялық өлшеу құрал жабдықтары, ерекшеліктері, жұмыс істеу принциптері , стандарттау технологияларын оқытып үйретеді.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Абдуллаев М.Ү.


2а. Пәннің атауы: Мал шаруашылығы

Пререквизиттер: Зоология, Генетика, Морфология

Постреквизиттер: Мал өсіру және селекция , Мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау технологиясы.

Пәннің дағдысы, құзіреттілігі: Мал шаруашылығының маңызы, малды асылдандыру жұмыстары, мал шаруашылығының дамытудың болашығы және оның тиімділігін көтеру мәселелерін үйренеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Малдың шығу тегі, анатомиясы және физиологиясы, өсу және даму заңдылықтары, мал азығы және оларды азықтандыру ерекшеліктері, мал өсіру әдістері, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Ділімбетов М.Х.
2б. Пәннің атауы: Парк шаруашылығы

Пререквизиттер: Ботаника, Экология, Топырақтану, Метеорология, Егіншлік.

Постреквизиттер: Жерді эрозиядан қорғау, Аймақтық дақылдарды өсіру технологиясы.

Пәннің дағдысы, құзіреттілігі: Парктер, скверлер, алейларда өсірілетін өсімдіктердің өсіру ерекшеліктерін маңызын үйренеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Парк шаруашылығынң маңызы. Парк, сквер, аллеяларды жобалау. Парктерде өсетін ағаштар, бұталар және гүлдердің түрлері. Оларды отырғызу, күтіп, баптау, суару жүйесін реттеу, қырқу, әсемдеу, безендіру шараларын үйрету.

Бағдарламаның жетекшілері: а.ш.ғ.к., аға оқытушы Бегалиев Қ.
3а. Пәннің атауы: Кредо

Пререквизиттер: : Математика, алгебра, геометрия, физика, сызу.

Постреквизиттер: Microsoft Office, Office Access, Office Excel, Office PowerPoint, Office Word.

Бағдарламаның қысқаша курсы: инженерлік сызбаларды графикалық модельдеу. Сызбалардың ақпараттық мәліметтер қорын құру. Кеңестіктегі конструкцияларды жобалау. Модельдеу. Әртүрлі форматтағы файлдармен жұмыс жасау. Интелектуальды құралдар көмегімен сызбаларға өлшем беру.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермахан.Б.
3б. Пәннің атауы: 3d max

Пререквизиттер: Математика, алгебра, геометрия, физика, сызу.

Постреквизиттер: Microsoft Office, Office Access, Office Excel, Office PowerPoint, Office Word.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Күрделі инженерлік сызбаларда бағдарламаны қолдану. Машина жасау саласындағы конструкциялық сызбалар. Ғимараттарды жобалау негізі.

Бағдарламаның жетекшілері: Ермахан.Б.
4а.Пәннің атауы: Суармалы егіншілік

Пререквизиттер: Егіншілік негіздері, Топырақтану, Өсімдік физиологиясы, Биохимия, Агрохимия, Генетика

Постреквизиттер: Тұқым шаруашылығы, Су шаруашылығы, Өсімдік шаруашылығы, Биотехнология

Пәннің дағдылары, құзіреттілігі: Суармалы егіншілік студент оқи отырып суармалы егіншіліктегі жүргізілетін агротехникалық ерекшеліктерін және суару нормасы мен оның суару жүйелерімен толық танысады

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ғылымдағы жаңа техникалық дақылдар өсіру технологиясы тәжірибелері мен нәтижелерімен танысу. Арамшөптер және интенсивті егіншіліктер олармен күресу шаралары, дақылдардың экономикалық және экологиялық тиімділігі. Тыңайтқыштар түрлерімен таныстыру. Топырақты мелиорациялау. Тұқымды себуге әзірлеу және себу тәсілдері.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Бегалиев Қ.
4б. Пәннің атауы: Жерге үйлестіру

Пререквизиттер: Биология, физика, география, экология.

Постреквизиттер: Өсімдік шаруашылығы, Егіншілік, Биотехнология.

Пәннің дағдылары, құзыреттілігі: Егіс алқабындағы температуралық жылулық, ылғалдық режимдерді анықтауды үйрену. Алынған материалдарды өңдеу және іс тәжірбиелерінде пайдалана білу. Болашақ ауыл шаруашылық мамандарының агроклиматтық ресурстарды дұрыс пайдалана білуді үйрету.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Метерология, агрометерология, актинометрия, авиа-медициналық метерология, құрылыс метериологиясы, күн радиациясы, аэрология, аэрономия жөнінде түсінік. Топырақ температурасын өлшеу әдістері, қауіпті атмосфералық құбылыстарды зерттеу, ауа райын болжау үйретеді.

Бағдарламаның жетекшілері: Алдабергенова.А.
5а.Пәннің атауы: Тәжірибе ісінің әдістемесі

Пререквизиттер: Егіншілік, Топырақтану, Агрохимия, Ботаника, Генетика

Постреквизиттер: Өсімдік шаруашылығы, Мал азықтық дақылдары, АШ өнімдерін өңдеу, сақтау технологиясы.

Пәннің дағдылары, құзіреттілігі: Агрономия ғылымының әдістері. Далалық тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру. Далалық тәжірибе түрлері. Зерттеуді жоспарлау. Тәжірибеге қажетті жер учаскесін дайындау және таңдау. Далалық тәжірибені орналастыру әдістері. Тәжірибе іс-қағаздары және дисперсиялық есептеу. Жеке дақылдармен тәжірибе жасаудың әдістемелік ерекшелігі.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Тәжірибе ісінің қысқаша даму тарихы.Тәжірбиені жоспарлаудың қағидалары, зерттеу тәсілдері, талаптары. Танаптық тәжірбиенің тиімді құрылымын жоспарлауда бөлшектеп есептеулер нәтижелерін қолдану. Ғылыми тәжірибе жұмысының негізгі және алғашқы құжаттары. Құжатты жүргізуге қойылатын әдістемелік талаптар.

Бағдарламаның жетекшілері: профессор, б.ғ.к. Әбілдаева Ж.
5б.Пәннің атауы: Ауыл шауаш.мекемел.шаруаш жұмыс. талдау

Пререквизиттер: Егіншілік, Топырақтану, Агрохимия, Ботаника, Генетика

Постреквизиттер: Өсімдік шаруашылығы, Мал азықтық дақылдары, АШ өнімдерін өңдеу, сақтау технологиясы.

Пәннің дағдылары, құзіреттілігі: Егіншілік шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау, өндіру кезіндегі жұмыс нәтижелерінің және ғылыми зертте жұмыстарының нәтижелерінің шаруашылыққа ұсынылған бағдарламаларын оқып үйретеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ауыл шаруашылық дақылдарын өсіру, өңдеу, сақтау, егінді жинау, экспортқа шығару, экономикалық тиімділіктерін есептеу жұмыстарын үйретеді.

Бағдарламаның жетекшілері: Бегалиев К.Б
6а.Пәннің атауы: Шалғын шаруашылығы

Пререквизиттер: Ботаника, Химия, Генетика, Физиология

Постреквизиттер: Ауылшаруашылығы дақылдарын өңдеу және сақтау технологиясы, Стандарттау, сертификаттау және метрология

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Мал азықтық дақылдарды өсіру технологиясын қасиеттерін таралуын өнімділігін даму ерекшеліктерін селекциялық жақсарту проблемаларын сорттарын үйретеді

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мал азықтық дақылдарды өсіру техноолгиясы. Олардың биологиялық және морфологияқ ерекшеліктері. Жайылым шаруашлығын тиімді пайдалану. Біржылдық және көпжылдық шөптерді өсіру ерекшеліктері. Мал азығын дайындау әдістері.

Бағдарламаның жетекшілері: профессор, а.ш.ғ.к. Тұрғанова Т.А.
6б. Пәннің атауы: Құрама жем дайындау технологиясы

Пререквизиттер: Ботаника, Химия, Генетика, Физиология

Постреквизиттер: Ауылшаруашылығы дақылдарын өңдеу және сақтау технологиясы, Стандарттау, сертификаттау және метрология

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Мал азықтық дақылдарды өсіру технологиясын қасиеттерін таралуын өнімділігін даму ерекшеліктерін селекциялық жақсарту проблемаларын сорттарын үйретеді

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мал азықтық дақылдарды өсіру техноолгиясы. Олардың биологиялық және морфологияқ ерекшеліктері. Жайылым шаруашлығын тиімді пайдалану. Біржылдық және көпжылдық шөптерді өсіру ерекшеліктері. Мал азығын дайындау әдістері.

Бағдарламаның жетекшілері: профессор, а.ш.ғ.к. Тұрғанова Т.А.
7а. Пәннің атауы: Картоп өсіру технологиясы

Пререквизиттер: Егішілік, Топырақтану, Агрохимия, Мелиорация

Постреквизиттер: Өсімдік шаруашылығы, Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау технологиясы

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Картоп дақылының агротехникалық шаралары, өсіру кезіндегі кеткен шығындарын есептеу, экономикалық тиімділігі.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Картоп дақылының халық шаруашылығындағы маңызы. Картоп дақылының биологиялық және морфологиялық ерекшеліктері. Оның адамға және малға бағалы азық ретіндегі ролі. Картоп дақылын өсіру, күтіп, баптау және жинау, сақтау технологиялары.

Бағдарламаның жетекшілері: профессор, а.ш.ғ.д. Нұрымов Д.Е.
7б. Пәннің атауы: Энтомология

Пререквизиттер: Жалпы биология ботаника, экология, зоология, өсімдік физиологиясы.

Постреквизиттер: Егіншілік негіздері, өсімдік шаруашылығы, фитопатология, биотехнология, агрохимия, селекция.

Пәннің дағдылары, құзіреттілігі: Энтомология пәнінің объектілеріне зиянкес жәндіктер, кеміргіштер, кенелер, жұмырқұрттар, шаян тәрізділер түрлерін ажырата білу және латын тіліндегі атын жатқа білу. Энтомология пәнінен алған білімін өндірісте қолдана білу мүмкіндігі. Өзінше жұмыс жасау дағдыларын қалыптастыру және ойлау қабілеттілігін дамыту. Пәннің құзіреттілігіне Ауыл шаруашылық дақылдарын зиянды жәндіктерден қорғау шараларын үйрену.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Зиянды жәндіктер, кеміргіштер, кенелер, жұмыр құрттар, шаян тәрізділер энтомотологияның негізгі объектісіне жатады. Курс бойынша негізгі объектілердің құрлысы және дамуы қоршаған ортамен қарым-қатынасы, зияндылығы және өнімге экономикалық баға беруді оқиды. Энтомология пәнінің негізгі мақсаты ауыл шаруашылығы дақылдары өнімнің төмендеуін болдырмау.

Бағдарламаның жетекшілері: профессор, б.ғ.к. Әбілдаева Ж.

8а. Пәннің атауы: Жылыжай шаруашылығы

Пререквизиттер: Ботаника, Экология, Топырақтану, Метеорология, Егіншілік.

Постреквизиттер: Өсімдік шаруашылығы, Бақша шаруашылығы, Аймақтық дақылдарды өсіру технологиясы.

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Адам организміне қажетті дәрумендер мен қысы жазы қанағаттандыру мақсатында өсірілетін көкөністерді жылы жайларда өсірудің тиімділігін үйретеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жылыжай түрлері: жылытылған топырақ, булыжай, қозықұйрық өсіргіштер. Жылыжай құрылыстары. Көкөністерді жылыжайларда өсіру. Дақылайналымдар. Көкөністерді ашық танапта өсіру. Жемістер мен көкөністерді ауру және зиянкестерден сақтау. Жемістер мен көкөністердің пісу мерзімдері, жинау тәсілдері. өсірудің экономикалық тиімділігі.

Бағдарламаның жетекшілері: а.ш.ғ.к., аға оқытушы Бегалиев Қ.
8б. Пәннің атауы: Орман шаруашылығы

Пререквизиттер: Ботаника, Экология, Топырақтану, Метеорология, Егіншлік.

Постреквизиттер: Жерді эрозиядан қорғау, Аймақтық дақылдарды өсіру технологиясы.

Пәннің дағдысы, құзіреттілігі: Ормандар, парктер, скверлер, алейларда өсірілетін өсімдіктердің өсіру ерекшеліктерін маңызын үйренеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Орман ағаштары мен бұталарды өсіру, көбейту және кесу тәсілдерін үйрету ағаштар мен бұталардың түрлерін сипаттау, жіктеу, ажырата білу Орман ағаштарының құрылысын таралуын үйрену.

Бағдарламаның жетекшілері: а.ш.ғ.к., аға оқытушы Бегалиев Қ.


4 курсЦиклы

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр

1

КП

ТК 4301


а) Мақта өсіру технологиясы

б)Аймақтық дақылдарды өсіру технологиясыИскакова Ф.О.

3

7

2

КП

ТК 4302

а) Ауыл шаруашылығы экологиясы

б) Мелиоративті топырақт.Әбілдаева Ж.

2

8

2

КП

ТК 4303

а)Күріш өсіру технологиясы

б)Техникалық дақылдарды өсіру технологиясыӘбілдаева Ж.

3

8

3

КП

ТК 4304

а)Бақша шаруашылығы

б) Көкөніс және жеміс сақтау технологиясыБегалиев Қ.Б.

2

8


1а. Пәннің атауы: Мақта өсіру технологиясы

Пререквизиттер: «Агрохимия», «Топырақтану», «Тұқымтану», «Өсімдік қорғау»

Постреквизиттер: «Өсімдік шаруашылығы», «Аймақтық дақылдарды өсіру технологиясы», «Ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеу және сақтау технологиясы»

Пәннің дағдысы, құзіреттілігі: Қазақстанның оңтүстік аймақтарында өсірілетін мақтаның сорттарын оқып үйренеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мақта өнімін өндірудің ең басты мақсаты, сапасын жақсарту және сақтау технологиясы. Экономикалық жағынан тиімділігін үйрету. Дақылдың биологиялық ерекшеліктерін оқып үйрену. Мақта өсірудің тәжірибелері мен интенсивті технология нәтижелерімен танысу.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Искакова Ф.О.

1б. Пәннің атауы: Аймақтық дақылдарды өсіру технологиясы

Пререквизиттер: Егіншілік, Өсімдік қорғау, Агрохимия, Өсімдік шаруашылығы.

Постреквизиттер: Өсімдік шаруашылығы, Селекция және тұқым шаруашылығы.

Пәннің дағдылары, құзіреттілігі: Агрономия мамандығы бойынша күріш өндіру технологиясы пәнінен игерген білімдерін қолдану. Күріш өсіру анықтамаларымен, әдістерінің түрлерін пайдалана отырып жұмыс істей білу. Ғылымдағы жаңа күріш өсіру технологиясы тәжірибелері мен интенсивті технология нәтижелерімен танысу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Қазақстан территориясындағы егіншілік аймақтары. Аймақтардағы дақылдар өсіру үшін қолданылатын агротехникалар. Аймақтық ерекшеліктерді ескере отырып өнімді сақтау технологисы.

Бағдарламаның жетекшілері: акад. доцент, а.ш.ғ.к. Жанзақов М.М.
2а. Пәннің атауы: Ауыл шаруашылық экологиясы

Пререквизиттер: «Ботаника», «Көкөніс шаруашылығы», «Егіншілік», «Топырақтану»

Постреквизиттер: «Аймақтық жүйелі егіншілік», «Ландшафтану», «Экологиялық саясат»

Қоршаған ортаны қорғау, биоциноз, биогеоценоз, экожүйе жөнінде түсінік береді.Бағдарламаның қысқаша курсы: Ауыл шаруашылық экологиясының ғылым ретінде дамуы. Экологиялық пәндердің жіктелуі. Қазіргі замандағы мәселелерді шешудегі ауыл шаруашылық экологиясының алатын орны мен атқаратын ролі. Қоршаған орта факторлары, оның жіктелуі және ағзаларға әсері. Биологиялық түрлерге қоршаған орта факторларының әсері.

Бағдарламаның жетекшілері: Бегалиев Қ
2б. Пәннің атауы: Мелиоративті топырақтану

Пререквизиттер: «Ботаника», «Жалпы биология», «Топырақтану»

Постреквизиттер: «Егіншілік», «Агрохимия», «Агрономия негіздері»

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Топырақтың механикалық, химиялық құрамын, физикалық қасиеттерін, құнарлылығын, эрозиядан қорғау әдістерін үйренеді.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Мелиоративтік топырақтану.Топырақ түзілу, топырақтың құрамы мен қасиеттері. Қазақстанның топырақтары, олардың тегі, жіктелуі, таралуы және жақсартылуы. Топырақтың мелиоративтік бағасы және құнарландырылуы. Топырақ эрозиясын қорғау: Қазақстанның жер ресурстары және топырақ-мелиоративтік зерттеулер. Топырақты бонитировкалау және экономикалық бағалау. Топырақты құнарландыру. Топырақ эрозиясы және қорғау.

Бағдарламаның жетекшілері: Кенбаев Б.Қ
3а. Пәннің атауы: Күріш өсіру технологиясы

Пререквизиттер: «Агрохимия», «Топырақтану», «Тұқымтану», «Өсімдік қорғау»

Постреквизиттер: «Өсімдік шаруашылығы», «Аймақтық дақылдарды өсіру технологиясы», «Ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеу және сақтау технологиясы»

Пәннің дағдылары, құзіреттілігі: Агрономия мамандығы бойынша күріш өндіру технологиясы пәнінен игерген білімдерін қолдану. Күріш өсіру анықтамаларымен, әдістерінің түрлерін пайдалана отырып жұмыс істей білу. Ғылымдағы жаңа күріш өсіру технологиясы тәжірибелері мен интенсивті технология нәтижелерімен танысу.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Күріш өнімін өндірудің ең басты мақсаты, сапасын жақсарту және сақтау технологиясы. Экономикалық жағынан тиімділігін үйрету. Дақылдың биологиялық ерекшеліктерін оқып үйрену. Күріш өсірудің тәжірибелері мен интенсивті технология нәтижелерімен танысу.

Бағдарламаның жетекшілері: профессор, б.ғ.к. Әбілдаева Ж.


3б. Пәннің атауы: Техникалық дақылдарды өсіру технологиясы

Пререквизиттер: Егіншілік негіздері, Топырақтану, Өсімдік физиологиясы, Биохимия, Агрохимия, Генетика

Постреквизиттер: Тұқым шаруашылығы, Су шаруашылығы, Өсімдік шаруашылығы, Биотехноолгия

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Ауыл шаруашылық мамандардың агрономиялық ойларын қалыптастырып олардың тәжірбиесіндегі ғылыми негізделген шараларын жиынтығын өндірісте қолдануға жағдайлар жасайды.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ғылымдағы жаңа техникалық дақылдар өсіру техноолгиясы тәжірибелері мен нәтижелерімен танысу.Арамшөптер және интенсивті егіншіліктер олармен күресу шаралары. Техникалық дақылдардың экономикалық және экологиялық тиімділігі. Тыңайтқыштар түрлерімен таныстыру. Топырақты мелиорациялау. Тұқымды себуге әзірлеу және себу тәсілдері.

Бағдарламаның жетекшілері: Бегалиев Қ.
4а. Пәннің атауы: Бақша шаруашылығы

Пререквизиттер: «Ботаника», «Тұқым шаруашылығы», «Көкөніс шаруашылығы»

Постреквизиттер: «Өсімдік шаруашылығы», «Ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеу және сақтау технологиясы»

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Ауыл шаруашылық мамандардың агрономиялық ойларын қалыптастырып олардың тәжірбиесіндегі ғылыми негізделген шараларын жиынтығын өндірісте қолдануға жағдайлар жасайды.

Бағдарламаның қысқаша курсы: бақша дақылдары адам өмірінде тағамға өте көп қолданыстағы өнім ретінде, адам ағзасына тигізетін әсерлері, жылдық әр адам басына пайдалану нормасымен таныстыру. Ауыл шаруашылығы саласындағы алатын орны, кластерлік жүйелері.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Бегалиев Қ.Б.
4б. Пәннің атауы: Көкөніс және жемістерді сақтау технологиясы

Пререквизиттер: Ботаника, Химия, Генетика, Физиология

Постреквизиттер: Ауылшаруашылығы дақылдарын өңдеу және сақтау технологиясы, Стандарттау, сертификаттау және метрология

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Ауыл шаруашылық мамандардың агрономиялық ойларын қалыптастырып олардың тәжірбиесіндегі ғылыми негізделген шараларын жиынтығын өндірісте қолдануға жағдайлар жасайды.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Көкөніс және жемістердің азық-түліктік маңызы, биологиялық ерекшеліктері, өсіру технологиясы, жинау, өңдеу, сақтау консервілеу, стандарттау технологияларын оқытып үйретеді.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Кенбаев Б.Қ.

Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Кенбаев

«Бекітемін»

Жұмыс оқу жоспарларымен

бағдарламалар комитетінің төрағасы

____________ С.М.Аханов

«___» __________2011 ж.
Элективті пәндер каталогы

2011-2012 оқу жылы


Факультет «Аграрлы-техникалық»

Кафедра Ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиясы

Мамандықтың шифрі мен атауы 050802 – Зоотехния
Элективті пәндер

(таңдау бойынша)
4 курсЦиклы

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр
CV 4004


а)Ешкі шаруашылығы

б) Жүн өндірісіЖундабеков Н.А.

1

8


Пәннің атауы: Ешкі шаруашылығы

Пререквизиттер: Мал шаруашылығы, Мал морфологиясы және анатомиясы

Постреквизиттер: Мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау технологиясы, Мал терісін өңдеу және стандарттау.

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Мал шаруашылығы мамандарының зоотехниялық ойларын қалыптастырып олардың тәжірбиесіндегі ғылыми негізделген шараларын жиынтығын өндірісте қолдануға жағдайлар жасайды, Ешкі шаруашылығы өнімдерініңнің озық технологияларын үйренуге көмектеседі

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ешкінің халық шаруашылығындағы маңызы. Ешкінің конституциясы және экстеръері. Елтірі жүнінің сипаты. Елтірі типтері, заводтық типтер, экологиялық типтер. Ешкі сүтін өндіру, өңдеу және етін дайындау технологиясы.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Жундабеков Н.А.
Пәннің атауы: Жүн өндірісі

Пререквизиттер: Мал шаруашылығы, Мал морфологиясы және анатомиясы

Постреквизиттер: Мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу және сақтау технологиясы, Мал терісін өңдеу және стандарттау.

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Мал шаруашылығы мамандарының зоотехниялық ойларын қалыптастырып, жүн өндіру өндірісінің озық технологияларын үйретеді және олардың тәжірбиесіндегі ғылыми негізделген шараларын жиынтығын өндірісте қолдануға жағдайлар жасайды.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жүннің халық шаруашылығындағы маңызы. Жүннің түрлері, өңдеу, сақтаудың жаңа әдістерін үйретеді және олардың тәжірбиесіндегі ғылыми негізделген шараларын жиынтығын өндірісте қолдануға жағдайлар жасайды.

Бағдарламаның жетекшілері: аға оқытушы, а.ш.ғ.к. Жундабеков Н.А.
Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Кенбаев

«Бекітемін»

Жұмыс оқу жоспарларымен

бағдарламалар комитетінің төрағасы

____________ С.М.Аханов

«___» __________2011 ж.


Элективті пәндер каталогы

2011-2012 оқу жылы


Факультет «Аграрлы-техникалық»

Кафедра Ауыл шаруашылығы өндірісінің технологиясы

Мамандықтың шифрі мен атауы 050727 –Азық түлік өнімдерінің технологиясы
Элективті пәндер

(таңдау бойынша)
4 курсЦиклы

Пәндердің атауы

Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

семестр

1

CV 4301


а)Технология продуктов и сервис в обще. питание

б)Технология продуктов специального назначенияМырзабек.К.А.

4

7-8

2

CV 4202

а)Научные основы диетичес-кого питания

б)Безопасность продуктов общ.пита.Мырзабек.К.А.

3

7

3

CV 4303

а)Кухня народов мира

б)Национальные блюдаМырзабек.К.А.

3

7

4

CV 4304

а)Организация сервиса на предприятиях общ.пита.

б) МаркетингМырзабек.К.А.

1

7

5

CV 4305

а)Организация, учет и внутренний крнтроль общ.пит.

б)Система менеджмента качества в общ.пит.Мырзабек.К.А.

2

8


Пәннің атауы: Технология продуктов и сервис в обществен. питания

Пререквизиттер: Товароведение продовольственных продуктов, Технология отраслей продовольственных товаров, Современное хранение пищев. продукции

Постреквизиттер: Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания, Стандартизация и контроль качества продовольственного сырья и продуктов питания

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Актуальность обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, определяющих здоровья населения и сохранение его генофонда.

Бағдарламаның жетекшілері: к.с-х.н., ст.препод.Мырзабек К.А.

Пәннің атауы: Технология продуктов специального назначения

Пререквизиттер: Товароведение продовольственных продуктов, Технология отраслей продовольственных товаров, Современное хранение пищев. продукции

Постреквизиттер: Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания, Стандартизация и контроль качества продовольственного сырья и продуктов питания

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Актуальность обеспечения качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, определяющих здоровья населения и сохранение его генофонда.

Бағдарламаның жетекшілері: к.с-х.н., ст.препод.Мырзабек К.А.
Пәннің атауы: Научные основы диетического питания

Пререквизиттер: Санитария и гигиена питания, Лечебно-профилактическое и диетическое питание, Фирменный стиль в бизнесе предприятие общепите.

Постреквизиттер: Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания, Метрология, стандартизация и серитификация общественного питания.

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Изучение организации производства и обслуживание на предприятиях общественного питания

Бағдарламаның қысқаша курсы: Повышение культуры питания, расширение асссортимента и увеличение объемов производства пищевой продукции для различных социальных и возрастных групп населения

Бағдарламаның жетекшілері: к.с-х.н., ст.препод.Мырзабек К.А.
Пәннің атауы: Безопасность продуктов общественного питания.

Пререквизиттер: Гигиена питания, Биохимия питания

Постреквизиттер: Стандартизация и контроль качества продовольственного сырья и продуктов питания, Метрология, стандартизация и серитификация общественного питания.

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Стабилизация производства основных видов продуктов питания с высокой пищевой ценностью.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Повышение культуры питания, расширение асссортимента и увеличение объемов производства пищевой продукции для различных социальных и возрастных групп населения

Бағдарламаның жетекшілері: к.с-х.н., ст.препод.Мырзабек К.А.
Пәннің атауы: Кухня народов мира

Пререквизиттер: Физические методы обработки пищевых продуктов в общепите, Введение в специальность технологии продуктов и сервис обществ. питания

Постреквизиттер: Национальные блюда, Европейская кухня, Азиатская кухня

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, определяющих здоровья населения и сохранение его генофонда.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Технология приготовления пищевых продуктов народов мира. Повышение культуры питания, расширение асссортимента.

Бағдарламаның жетекшілері: к.с-х.н., ст.препод.Мырзабек К.А.
Пәннің атауы: Национальные блюда

Пререквизиттер: Физические методы обработки пищевых продуктов в общепите, Введение в специальность технологии продуктов и сервис обществ. питания

Постреквизиттер: Национальные блюда, Европейская кухня, Азиатская кухня

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Обеспечение безопасности и качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, определяющих здоровья населения и сохранение его генофонда.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Технология приготовления пищевых продуктов народов мира. Повышение культуры питания, расширение асссортимента.

Бағдарламаның жетекшілері: к.с-х.н., ст.препод.Мырзабек К.А.
Пәннің атауы: Организация сервиса на предприятиях общ.пита.

Пререквизиттер: Основы проектирования предприятии общепита, Оборудование производства продовольственных продуктов.

Постреквизиттер: Стандартизация и контроль качества продовольственного сырья и продуктов питания, Метрология, стандартизация и серитификация общественного питания.

Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Обеспечить безопасность и качества продовольственного сырья.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Обслуживание качественными продуктами питания и обеспечение здоровья населения РК.

Бағдарламаның жетекшілері: к.с-х.н., ст.препод.Мырзабек К.А.
Пәннің атауы: Маркетинг

Пререквизиттер: Основы проектирования предприятии общепита, Оборудование производства продовольственных продуктов.

Постреквизиттер: Организация сервиса на предприятиях общ.пита.

Стандартизация и контроль качества продовольственного сырья и продуктов питания, Метрология, стандартизация и серитификация общественного питания.Пәннің дағдысы, құзыреттілігі: Обеспечить безопасность и качества продовольственного сырья.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Обслуживание качественными продуктами питания и обеспечение здоровья населения РК.

Бағдарламаның жетекшілері: к.с-х.н., ст.препод.Мырзабек К.А.

Кафедра меңгерушісі: Б.Қ.Кенбаев


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет