Оқу-әдістемелік кешені Мамандығы: «Қазақ тілі мен әдебиеті»Дата17.05.2020
өлшемі199.98 Kb.
«12 жылдық білім беру жүйесіндегі қазақ әдебиетін оқыту»

пәні бойыншаОқу-әдістемелік кешені

Мамандығы: «Қазақ тілі мен әдебиеті»

Мамандық шифрі – 050117

Қ-211а


Семей -2013 жыл

Құрастырушы: аға оқытушы Акманова Ғ.Р.

Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының ІІ курс студенттеріне арналған.

пәнінің оқу- әдістемелік кешеніҚеңес беру уақыты:

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

Бейсенбі

Жұма

9.30-10.50

11.00-12.20


1.2 Атауы: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі

Кредиттер саны: 2

Өту орны № 3 ғимарат

Оқу жоспарынан үзіндіКурс

Семестр

Кредиттер

Дәріс

Тәжіри-

белік


СОБӨЖ

Барлығы

Бакыл.нысаны

3 курс

6

2

15

15

15

52,75

Емтихан

1.3. Осы пәндi игеру үшiн қажет бiлiм- пәндi игеру үшiн дағды мен бiлiм студентке берiлетiн ақпаратты меңгеру, байқау, салыстыру, ойлау, теориялық бiлiмдi тәжiрибесiнде қолдана бiлуi тиiс.

1.4. Осы пәнмен байланысты пәндер: «Қазақ әдебиеті», «Әдебиет теориясы», «Әдебиет тарихы», «Мәтінтану», «Өлең өрімдері», «Қазақ тілі», «Мәдениеттану», «Психология»

1.5. Қысқаша сипаттамасы: Пәннiң мақсаты:

Жалпы білім беретін орта оқу орындарындағы өзге пәндер арасындағы әдебиет пәнінің алатын орны мен әдебиетті оқыту әдістемесі жөніндегі ілімнің мән-мазмұнын әрі қазақ әдебиетінің оқыту әдістемесінің қалыптасу кезеңдерін меңгерту бағытын ұстанады.

Озық технология әдістемесінің жүйесі пәнінің міндеті – студенттерге теориялық және тәжірибелік тұрғыда білім беру, әлі толық ашылмаған жайттарға студенттердің назарын аудару, дұрыс оқу талаптарын меңгере білу.

Пәнді оқыту міндеттері.

Курстың теориялық бөлімінде Озық технология әдістемесінің жүйесі пәнінің ғылым ретінде танылуы, оның ғылымдар арасында алатын орны, әдебиет тарихы, әдебиет теориясы, қазақ тілі, психология, басқа ғылым салаларымен байланысы, оның зерттеу әдістері жайлы мәліметтер беру, семинар сабақтары және зертханалық сабақтары теориялық материалдарды меңгеруді қамтамасыз етеді.1.6 Білімді бағалау туралы ақпарат:

Студенттердің түрлі сипаттағы тапсырмаларды орындауының

рейтингтік бағасы
Көрсеткіштері

Студенттің балл бойынша рейтнгі

1

Сабақта оқу жұмысына қатысқан жоқ

0

2

Сабақта оқу жұмысына ауық-ауық қатысты

1

3

Сабақта оқу жұмысының мазмұны мен ұйымдастырылуы талаптандыруды, түзетуді және ретке келтіруді қажет етеді.

2

4

Оқу жұмысына белсене қатысты: студенттің жауаптары әдістемелік және теория тұрғысынан негізделген, нақты жағдайларда білімін шығармашылықпен пайдалана біледі.

3
Рейтинг-шкаласы

Бақылау нысаны

Балдары

Ағымдағы

20

Аралық

35

Үйдегі

10

Қорытынды

35

Барлығы

100

1.8 Студенттердің оқу үрдісінің рейтінгісінің кестесі.

Бағананың әріптік баламасы

Ұпайдың сандық баламасы

Пайыздық көрсеткіштері

Дәстүрлік жүйеде бағалау

А

4,0

95-100

өте жақсы

А-

3,67

90-94
В+

3,33

85-89

жақсы

В

3,0

80-84
В-

2,67

75-79
С+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

С

2,0

5-69
С-

1,67

60-64
Д+

1,33

55-59
Д

1,0

50-54
Ғ

0

0-49

қанағаттанғысыз

1.8 Курстың саясаты мен реті студенттерге пәнді оқу барысында қойылатын әкімшілік талаптарын көрсетеді \балл бойынша\.

 • Кешігу

 • Сабақты босату

 • Аудиториядағы жүріс-тұрысы

 • Жұмыстарын кеш өткізгені

 • Емтиханда болмауы және т.б.

2. Оқу- әдістемелік кешеннің тізбесі мен мазмұны

2.1 Курстың тақырыптық жоспары

Барлығы: (кредиттер): 75,65 сағат«Әдебиет сабағындағы озық технология» пәнінің тақырыптық жоспарыТақырыптар

Дәріс

Тәжі- рибе

СО БӨЖТапсырмалардың мақсаты мен мазмұны

1

1

1Озық технологиялық әдістеме жүйесі пәні.

1

1

1Әдебиет пәнін оқыту тарихы мен теориялық бастау көздері.

1

1

1Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі.

1

1

1Модульдік жүйемен оқыту технологиясы.

1

1

1Модульдік жүйемен оқытудың ұстанымдары.

1

1

1Деңгейлі түрде сатылы оқыту әдістемесі.

1

1

1Сын тұрғысынан ойлау технологиясы.


1

1

1Проблемалық оқыту әдістемесі.

1

1

1Кредиттік жүйемен оқыту технологиясы.

1

1

1Қазақ әдебиетін компьютерлік сыныпта оқыту ерекшеліктері.

1

1

1Озық әдістемелік оқыту әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып оқушыларды ғылыми жұмысқа баулу.

1

1

1Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне қарай оқыту әдісі.

1

1

1Эпикалық, лирикалық шығармаларды оқыту әдісі.

1

1

1Драмалық шығармаларды оқыту әдісі.

1

1

1
Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқыту әдісі.

15

15

15

Дәріс сабақтарының тақырыптары:

 1. Озық технологиялық әдістеме жүйесі пәні.

 2. Әдебиет пәнін оқыту тарихы мен теориялық бастау көздері.

 3. Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі.

 4. Модульдік жүйемен оқыту технологиясы.

 5. Модульдік жүйемен оқытудың ұстанымдары.

 6. Деңгейлі түрде сатылы оқыту әдістемесі.

 7. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы.

 8. Проблемалық оқыту әдістемесі.

 9. Кредиттік жүйемен оқыту технологиясы.

 10. Қазақ әдебиетін компьютерлік сыныпта оқыту ерекшеліктері.

 11. Озық әдістемелік оқыту әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып оқушыларды ғылыми жұмысқа баулу.

 12. Эпикалық, лирикалық шығармаларды оқыту әдісі.

 13. Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне қарай оқыту әдісі.

 14. Драмалық шығармаларды оқыту әдісі.

 15. Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқыту әдісі.

Тәжірибе сабақтарының тақырыптары:

 1. Озық технологиялық әдістеме жүйесі пәні.

 2. Әдебиет пәнін оқыту тарихы мен теориялық бастау көздері.

 3. Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі.

 4. Модульдік жүйемен оқыту технологиясы.

 5. Модульдік жүйемен оқытудың ұстанымдары.

 6. Деңгейлі түрде сатылы оқыту әдістемесі.

 7. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы.

 8. Проблемалық оқыту әдістемесі.

 9. Кредиттік жүйемен оқыту технологиясы.

 10. Қазақ әдебиетін компьютерлік сыныпта оқыту ерекшеліктері.

 11. Озық әдістемелік оқыту әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып оқушыларды ғылыми жұмысқа баулу.

 12. Эпикалық, лирикалық шығармаларды оқыту әдісі.

 13. Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне қарай оқыту әдісі.

 14. Драмалық шығармаларды оқыту әдісі.

 15. Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқыту әдісі.

Пайдаланылатын негізгі әдебиеттер тізімі.

Негізгі әдебиеттер:

 1. Мемлекеттік білім стандарты. – А., 1998

 2. Қазақ әдебиетін оқыту тұжырымдамасы.-А., 1997

 3. Қазақ әдебиеті пәні бойынша қазақ мектептеріне арналған бағдарлама. А., 1999

 4. Қоңыратбаев Ә. Әдебиетті оқыту методикасы. А., Мектеп, 1985

 5. Көшімбаев А. Қазақ әдебиетін оқыту методикасы. – А., Мектеп, 1969

 6. Ақшолақов Т. Көркем шығармаға талдау жасау. Мектеп-1993

 7. Бітібаева Қ. Әдебиетті оқыту әдістемесі. –А., Рауан 1997

 8. Қирабаев С. Мектеп және қазақ әдебиеті. А., Мектеп. 1979

 9. Құрманбаева Г., Дүйсебаев С. Әдебиет сабақтарының үлгілері.

 10. Жұматаева Е. Әдебиетті оқытудың кейбір мәселелері. А., 1999

Қосымша әдебиеттер:

 1. Махмутов М.И. Проблемное обучения. М., 1979

 2. Ержанова С. Сырлы дүние А., 2002

 3. Белинский В.Г. Поэзияның тегі мен түріне қарай бөлу. А., 1991

 4. Жұмалиев Қ. Әдебиет теориясы. А., 1964

 5. Қабдолов З. Әдебиет теориясының негіздері. А., 1970

2.2 Студенттердің өз бетімен оқытушының басшылығымен орындайтын жұмысы шеңберіндегі тапсырмалар жоспары.Тақырыптар

Жұмыс түрі

Тапсыру мерзімі

БағаОзық технологиялық әдістеме жүйесі пәні.

конспект

І апта

4Әдебиет пәнін оқыту тарихы мен теориялық бастау көздері.

пікірлесу

ІІ апта

4Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі.

реферат

ІІІапта

5Модульдік жүйемен оқыту технологиясы.

сабақ жоспары

ІҮ апта

4Модульдік жүйемен оқытудың ұстанымдары.

сабақ жоспары

Ү апта

4Деңгейлі түрде сатылы оқыту әдістемесі.

сабақ жоспары

ҮІ апта

4Сын тұрғысынан ойлау технологиясы.


сабақ жоспары

ҮІІ апта

4Проблемалық оқыту әдістемесі.

талдау

ҮІІІ апта

5Кредиттік жүйемен оқыту технологиясы.

сабақ жоспары

ІХ апта

4Қазақ әдебиетін компьютерлік сыныпта оқыту ерекшеліктері.

талдау

Х апта

5Озық әдістемелік оқыту әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып оқушыларды ғылыми жұмысқа баулу.

конспект

ХІ апта

4Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне қарай оқыту әдісі.

кеш жоспары

ХІІ апта

5Эпикалық, лирикалық шығармаларды оқыту әдісі.

сабақ жоспары

ХІІІ апта

4Драмалық шығармаларды оқыту әдісі.

талдау

ХІҮ апта

5Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқыту әдісі.

бағдарлама жоспары

ХҮ апта

4

СӨЖ тапсырмаларыСӨЖ тапсырмаларының мазмұны

Тапсырма түрі

Тапсыру мерзімі

Баға

1

Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқыту әдісі.

талдау

І апта

5

2

Драмалық шығармаларды оқыту әдісі.

конспект

ІІ апта

4

3

Эпикалық, лирикалық шығармаларды оқыту әдісі.

реферат

ІІІ апта

5

4

Кредиттік жүйемен оқыту технологиясы.

талдау

ІҮ апта

5

5

Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне қарай оқыту әдісі.

сабақ жоспары

Ү апта

4

6

Проблемалық оқыту әдістемесі.

сабақ жоспары

ҮІ апта

4

7

Озық әдістемелік оқыту әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып оқушыларды ғылыми жұмысқа баулу.

конспект

ҮІІ апта

4

8

Қазақ әдебиетін компьютерлік сыныпта оқыту ерекшеліктері.

талдау

ҮІІІ апта

5

9

Озық технологиялық әдістеме жүйесі пәні.

сабақ жоспары

ІХ апта

4

10

Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі.

сабақ жоспары

Х апта

4

11

Сын тұрғысынан ойлау технологиясы.


сабақ жоспары

ХІ апта

4

12

Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі.

реферат

ХІІ апта

5

13

Модульдік жүйемен оқыту технологиясы.

пікірлесу

ХІІІ апта

4

14

Модульдік жүйемен оқытудың ұстанымдары.

дидактикалық материал

ХІҮ апта

5

15

Деңгейлі түрде сатылы оқыту әдістемесі.

сабақ жоспары

ХҮ апта

4


Курс бойынша емтихан сұрақтары:


 1. Озық технологиялық әдістеме жүйесі пәні.

 2. Әдебиет пәнін оқыту тарихы мен теориялық бастау көздері.

 3. Әдебиетті оқытудың жаңа кезеңі.

 4. Модульдік жүйемен оқыту технологиясы.

 5. Модульдік жүйемен оқытудың ұстанымдары.

 6. Деңгейлі түрде сатылы оқыту әдістемесі.

 7. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы.

 8. Проблемалық оқыту әдістемесі.

 9. Кредиттік жүйемен оқыту технологиясы.

 10. Қазақ әдебиетін компьютерлік сыныпта оқыту ерекшеліктері.

 11. Озық әдістемелік оқыту әдіс-тәсілдерін пайдалана отырып оқушыларды ғылыми жұмысқа баулу.

 12. Эпикалық, лирикалық шығармаларды оқыту әдісі.

 13. Көркем шығарманы жанрлық ерекшеліктеріне қарай оқыту әдісі.

 14. Драмалық шығармаларды оқыту әдісі.

 15. Сыныптан тыс жұмыстар арқылы оқыту әдісі.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет