ОҚУ курстарының каталогы мамандығы 050113 -биология Шымкент 2010 Құрметті студенттер!бет2/5
Дата25.04.2016
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4   5

3 – семестр 2- курс

Пәннің аталуы

Жеке даму биологиясы
Қысқартылған атауы.

ЖДБ
Оқу іс шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

Семестр 1
Оқытушы

Тұрабаева Гүлзат Қалықұлқызы
Доцент / аға оқытушы

п.ғ.к. Аға оқытушы
Қазақ тілі

Ағылшын, орыс тілі
Оқу жоспарымен сәйкестілігі

Базалық пән
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық 15, ОСӨЖ-45, СӨЖ -45
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы-135 сағат
Кредиттер/ сынақ бірліктеріМодуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Биология пәндері
Білім беру мақсаттары құзіреттілігі

Жануарлардың жеке даму процесінде болатын морфологиялық, физиологиялық, биохимиялық өзгерістері туралы түсініктерді қалыптастыру организм дамуының молекуалық генетикалық механизмдерін көрсету; жеке дамудағы сыртқы және ішкі (ұрық бөлімдерінің бір-біріне әсер етуі) факторлардың рөлін көрсету;Әр түрлі таксон өкілдеріне жеке даму жолдарының әр алуан екендігі туралы түсінік беру. Практикадағы (медицина, ауыл шаруашылығы, жануарларды клондау, ұлпалар мен мүшелерді өсіру үшін бағана клеткаларды қолдану) даму биологиясының жетістіктерін қолдану мүмкіншіліктерімен студенттерді таныстыру.
Мазмұны

Дәрістер: Тірі организмнің көбеюі.Гаметалардың дамуы, морфологиясы, физиологиясы.Жынысты жыныссыз және вегетативтік көбею.Жұмыртқа клеткасының құрылысы, биохимиясы мен қасиеттері. Жұмыртқа қабығының типтері және олардың маңызы. Сары уыздың құрамы мен маңызы. Жұмыртқалардың сары уызының орналасуына және мөлшеріне байланысты классификациясы. Оогенездің жүйелі кезеңдері. Мейоздағы хромосом санының азаюы. Мейоз, оның биологиялық маңызы. Мейоз блогы туралы туралы түсінік.Әр түрлі жануарлардың сперматозоидтарының функционалдық ерекшеліктері мен салыстырмалы морфологиясы.Сперматогенез.Сперматогенездің кезеңдері. Спермиогенез. Ұрықтану. Ұрықтану процесінің жалпы сипаттамасы мен оның биологиялық маңызы. Зиготадағы ата-аналардың геномының бірігуі. Бөлшектену. Бөлшектену кезеңіне жалпы сипаттама. Гаструляция. Көп қабатты ұрықтың пайда бөлу процесінің жалпы сипаттамасы. Гаструляция типтері. Эмбрионалды индукция туралы түсінік. Нейруляция және нерв жүйесінің дифференциациясы.Нерв түтігінің пайда болуы, оның бөлімдерінің жіктелуі. Дамудағы регуляция және дифференциация деңгейлері. Ұрықтың пішінінің құрылуының факторлары мен шарттары.Омыртқалы жануарлардың органогенезі. Ұрық денесінің қалыптасуы. Голо-және меробластикалық даму типтеріндегі ұрықтың бас және құйрық бөлімдерінің жекеленуі. Тері және оның туындылары (қабыршақ, қауырсын, шаш, тұяқ-тырнақ, тері бездері және т.б.) дамуы. Экто – және мезодерма бастамаларының бір-біріне әсері.Қан-тамырлар жүйесінің дамуы. Жүректің, қан аралшықтарынын және қан-тамырларының пайда болуы. Иммунитеттің қалыптасуы. Тірек-қимыл жүйесінің дамуы. Ұрықтың аналық организмімен және сыртқы ортамен қарым-қатынасы. Постэмбрионалды даму және картаю. Әр түрлі таксон екілдерінін ұрықтарының эмбриогенез сонындағы даму деңгейлері. Жануарлардың постэмбриоиалды даму кезеңдеріндегі морфогенетикалық процестері.Өсу және пішін құрылу процестері. Өсу заңдылықтарын математикалық әдістермен зерттеу. Өсу процестерінің типтері: анықталған, анықталмаған, кезеңді. Регенерация.Зертханалық сабақтар:Гаметогенез. Сперматогенез. Сүтқоректі жануарлардың аталық жыныс бездерінің құрылысы. Сперматозоидтың құрылысы. Гаметогенез. Оогенез. Сүтқоректі жануарлардың аналық жыныс бездерінің құрылысы. Жұмыртқа клеткасының құрылысы.Ұрықтану. Бөлшектену. Бөлшектену типтері. Гаструляция. Нейруляция. Амфибиялардың нейруляциясы. Құстардың дамуы. Құстардың гаструляциясы. Алғашқы жолақ және алғашқы жылға. Құстардың нейруляциясы. Ұрықтан тыс мүшелер: амнион, ссроза, аллантоис, сары уыз қапшығы. Сүтқоректілердің дамуы.


Жұмыстың нәтижелері: Студенттер дәрістермен қатар практикалық сабақтарды қамтиды. Студенттер практикалық сабақтарда жануарлар ұрықтарын зерттеп, олардың әр түрлі даму сатысындағы құрылыстарымен танысып морфологиясы мен физиологиясын, эмбриогенездің иегізгі кезеңдерін, ұрықтанудың биологиялық маңызын, бөлшектенуді, гаструляцияны, органогенезді, эмбриологияның кейбір салыстырмалы мәселелерін, омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың биологиялық, маңызын, бөлшектенуді, гаструляцияны, органогенезді омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың соматикалық эмбриогенезін зерттеп біледі.

Қорытынды бақылау түрі: Бұл курс студенттерді постнаталды дамудың негізгі заңдылықтарымен, метаморфозбен және клеткалардың, ұлпалардың, мүшелердің қартаю процестеріне таныстырады .


3– семестр 2- курс

Пәннің аталуы

Эмбриология
Қысқартылған атауы

Э
Оқу іс шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

Семестр 3
Ф.И.О

Тұрабаева Гүлзат Қалықұлқызы
Доцент/ Аға оқытушы

п.ғ.к. Аға оқытушы
Қазақ тілі

Ағылшын , орыс тілі
Оқу жоспарымен сәйкестілігі

Таңдаулы пән
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық 15, ОСӨЖ-45, СӨЖ -45
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы-135 сағат
Кредиттер/ сынақ бірліктеріМодуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Биология пәндері
Білім беру мақсаттары құзіреттілігі

Эмбриология хордалардың салыстырмалы қатарындағы түрлі өкілдерінің: ланцетник, балықтар, амфибиялар, рептилиялар, құстар, аплаценталы және плаценталы сүтқоректілер, адам эмбриогенезінің негізгі кезеңдерімен танысады.
Мазмұны

Эмбриология дамудың ұрықтық (эмбриондық) кезеңінен зерттеумен шектелмейді, сонымен бірге жеке дамудың алдыңғы, ұрық алды (проэмбриондық), ұрықтан кейінгі (постэмбриондық) және туғаннан кейінгі (постнатальдық) кезеңдерді де қамтиды.Дәрістер: Жыныс клеткалары. Онтогенез. Дамудың кезеңдері. Онто және филогенездің қатынасы. Дамудың диалектикалық- материалистік түсінігі. Аталық және аналық жыныс клеткаларының құрылысы мен дамуы. Сүтқоректілердің жыныс бездері. Ланцетниктің дамуы. Ұрықтану, бөлшектену, гаструляция, жота органдарының пайда бола бастауы. Органогенез. Рептилияның дамуы. Құстың дамуы. Бөлшектену. Гаструляция. Жота органдарының пайда бола бастауы. Ұрықтан тыс органдардың дамуы. Сүтқоректілердің дамуы. Ұрықтану. Бөлшектену. Гаструляция. Жота органдарының пайда бола бастауы. Ұрықтан тыс органдардың дамуы. Адамның дамуы. Органогенез . Ата- тектерінен тұқым қуалаған дамудың белгілері. Эксперименттік эмбриология.Нерв талшықтары. Микрология. Нерв ткандерінің гистогенезі.Зертханалық сабақтар: Жыныс клеткалары. Адамның, бақаның теңіз шошқасының, тритонның сперматозойдтары. Адамның, мысықтың, бақаның жұмыртқаның клеткалары. Бақа жұмыртқа клеткасы мен сперматозоидтарын тірідей байқау. Жыныс бездері. Сүтқоректілердщің аналық жыныс бездері. Сүтқоректілердің аналық жныс безі. Аскариданың жұмыртқа клеткасындағы пісіп- жетілудің бөлінуі. Бақа жұмыртқасының бөлшектенуі. Бақаның гаструласы. Құстың алғашқы жолағы. Құстардың жота органдардың пайда бола бастауы. Құстардағы нерв түтігі. Адам плацентасы.


Жұмыстың нәтижелері: Эмбриология- аталық және аналық жыныстық жасушалар белгілі мерзім аралығында кездесе алмаған жағдайда, өмірлері үзіледі. Ұрықтанудың қалыпты өтуі көптеген қарама- қарсы процестердің күрделі әрекетесуілеріне тәуелді.

Қорытынды бақылау түрі: Эмбриондық дамудың гаструляция кезеңінің негізгі оқиғасы- жасушалардың күрделі орын ауыстыру қимылдары- деламинация және миграция арқылы, ұрықтың үш қабатты болуы. Морфологиялық тұрғыдан қарағанда қарпайым болып көрінетін эктодерма, мезодерма, энтодерманың жасушалық материалы барлық дифференцияланған тіндердің және мүшелердің дамуы көзі болып табылады.


3 – семестр 2- курс

Пәннің аталуы

Адам биологиясы
Қысқартылған атауы

АБ
Оқу іс шаралары / оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ
Семестр:

Семестр 3
Ф.И. О

Тұрабаева Гүлзат Қалықұлқызы
Доцент/ аға оқытушы

п.ғ.к. Аға оқытушы
Қазақ тілі

Ағылшын , орыс тілі.
Оқу жоспарымен сәйкестілігі

Таңдаулы пән
Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық 15, ОСӨЖ-45, СӨЖ -45
Еңбек сыйымдылығы

Барлығы-135 сағат
Кредиттер/ сынақ бірліктеріМодуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: Биология пәндері
Білім беру мақсаттары құзіреттілігі

Онтогенездің алғашқы сатысында, адам дамуы кезінде пайда болады. Адамның дамуының, яғни оның құрылыс және қызметтерінің қалыптасуының заңдылықтары.
Мазмұны

Адам биологиясы аналық жасушаның ұрықтануынан бастап, жаңа организмнің даму процестерін қамтиды.Дәрістер: Адамның шығу тегі. Алғашқы адамдардың тіршілігі. Адамның жануарлардан шыққандығына дәлелдемелер. Адамның қасиеттері, басқа тірі жануарлардікі сияқты, көбінше генотиптен тәуелді, ал олардың ұрпақтан-ұрпаққа берілуі тұқым қуалау заңдылығының негізінде жүзеге асуы. Дене құрылысы, бойы, сүйек құрылысының қаңқа ерекшеліктері, терісінің, көзі мен шашының түсі , бет-әлпеті сияқты көптеген дарындылық, ақыл-ой қабілеттері де тұқым қуалаудың нәтижесі. Адамның әрбір клеткасындағы миллиондаған хромосомалар. Фенотип организмнің дамуы. Адам тұлғасының қалыптасуы. Генетикалық тұқым қуалау. Антропогенездің қозғаушы күштері. Адамның тегі және жыныстық сұрыпталу. Омыртқалылардың ұрықтары. Адам эволюциясының қозғаушы күштері. Адам эволюциясының кезеңдері мен бағыттары. Адамның ата- тегі. Анатомиялық морфологиялық сипаттама беру. Адамның онтогенезі. Жыныстық даму. Органдардың даму жүйесі. Мидың дамуы. Оогенез және спермотогенез. Адам кариотипі. Гендер және адамдар хромосомдарының мутациясы. Тұқымқуалаушылық аурулары. Адам экологиясы. Ұзақ жасауы.     Адам мен табиғаттың дамуында биологиялық пен әлеуметтік факторлары. Адамның климаттық адаптациясы.
Зертханалық сабақтар: Адам эволюциясының шығуы. Эволюцияның дамуы. Маймылдың адамға айналуы. Тұқым қуалау. Антропегенездік фактор. Адамның ақыл – ойының дамуы. Адамның морфологиялық белгілері. Табиғи сұрыпталу. Адам онтогенезі. Адамның өсуі. Мидың дамуы.


Жұмыстың нәтижелері: Эволюциялық жолдар мен антропогенездің әр түрлі кезеңдеріндегі эволюциялқ әлеуметтік биолгиялық факторлардың ролін, қазіргі адамның биологиялық және әлеуметтік факторларын көрсете білу.

Қорытынды бақылау түрі: Студенттер адамдар мен маймылдар арасындағы айырмашылықтарын зертеп ұрықтық даму кезеңдерін, адам тегіндегі биолгиялық эәне әлеуметтік диалектиканы көрсете білу қажет.


2 курс 050113

3 семестр


Пәннің аталуы

Биологиядан құралдар дайындау

Қысқартылған атауы

БҚД

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр

Семестр 3

Оқытушының Т.А.Ә.

Адырбекова Гульнар Тилеулиевна

Доцент / оқытушы

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақша

Оқу жоспарымен сәйкестігі

Таңдау бойынша кәсіптендіру пәні

Оқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер-30, практикалық-15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45

Еңбек сиымдылығы

Барлығы-135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3 кредит

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквезиттер: Мектеп биология курстары бойынша көрнекі құралдарды пайдалану, дайындау шарттары.

Білім беру мақсаттары/ құзіреттілігі

Оқу материалдарының қорын жетілдіру; оқу-тәрбие жұмыстарының деңгейін көтеру; оқу құралдарын сабақтың негізгі бір бөлігі ретінде қарастыру; биология курсын өту барысында көрнекі құралдардың көптеген әдістерін пайдалануға үйрету.

Нәтижесінде: Мектептерде биология кабинетін ұйымдастыру, жабдықтау, сақтау, тиімді пайдалану оқу процестерін ұйымдастыру, оқушылардың жаңа мүмкіндіктерін жоғарылату.Мазмұны

Дәрістер: Мектеп жабдықтарының классификациясы. Биология сабақтарындағы оқыту құралдары. Табиғи және бейнелеуші оқыту құралдары. Ботаника пәнінен тірі табиғи нысандар олардың түрлері. Бөлме өсімдіктерін, отырғызу, көркемдеу. Оларға күтім жасау. Бақ өсімдіктерінен гүлдестелер көркемдеу. Жазғы танымжорықтар және олардың оқыту құралын дайындау барысындағы ролі. Өсімдіктерді гербарий үшін жинау. Өсімдіктердің табиғи пішінін сақтау отырып кептіру. Шалғындық, орман және су өсімдіктері. Кептіруі қиын өсімдіктер. Кептіру түрлері. Композиция негіздері. Композиция құрастырудағы қаңқалардың техникасы. Икебана негізі және принциптері. Өсімдіктерді орнықтыру. Ботаника пәнінен көрнекіліктер. Коллекциялар және құрғақ препараттар. Ботаника курсы бойынша ылғалды препараттар. Бейне– таспа, баспа оқу құралдары, нақпішіндер, нобайлар. Зоология курсы бойынша оқыту құралдары. Омыртқасыздар зоологиясы бойынша тірі және өңделген табиғи нысандар. Зоологиялық коллекцияларды жинауға және дайындауға арналған құрал-саймандар. Жерді мекендейтін омыртқасыздарды жинау ерекшеліктері. Оларды жансыздандыру, орнықтыру. Коллекция үшін жануарларды таңдау. Жинаған жәндіктерді түзету және сақтау. Жәндіктерді жұмсарту және түйреу. Кермек су омыртқасыздары. Жерасты және су омыртқасыздарын жансыздандыру және сақтау. Зоология курсы бойынша микропрепараттар. Омыртқалылар зоологиясы бойынша тірі табиғи нысандар. Оларды лаборатриялық жағдайда орнықтыру тәсілдері. Омыртқалылар зоологиясы бойынша , табиғи препаратталған оқыту құралдары. Табиғи препаратталған оқыту құралдарын өңдеу және сақтау. Омыртқалылар қаңқасы. Олардың түрлері мен дайындау жолдары. Омыртқалылар ішкі мүшелерінің ылғалды препараттары.

Практикалық сабақтар: Өсімдіктер анатомиясынан рельефті таблица дайындау. Бөлме өсімдіктерін отырғызу.Гербарийді орнықтыру. Тұқымнан өсімдіктің дамуы. Икебана дайындау.Тұқым жинақтамалары. Пияз қабығының уақытша препаратты. Транспаранттар дайындау әдісі. Жәндіктердің систематикалық коллекциясы.Көбелектерді түзету. Былқылдақ денелілерді жансыздандыру және сақтау. Коллекцияларды жайма тақтаға орнықтыру. Қарапайым биотоп дайындау. Құс тұлпын дауындау әдісімен танысу. Балық қаңқасын дайындау әдісімен танысу

Каталог: sites -> default -> files
files -> «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты Жалпы ережелер «Наркологиялық ұйымнан анықтама беру»
files -> ТӘуелсіздік жылдарынан кейінгі сыр өҢірі мерзімді басылымдар: бағыт-бағдары мен бет-бейнесі
files -> Ф 06-32 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
files -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
files -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
files -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
files -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет