«Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәнініңДата17.05.2020
өлшемі191.05 Kb.

ПОӘК 042-18-31.1.49/02-2014


11.09.2014 жылғы

№ 1 басылым10 беттің -шісіҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК
ПОӘК

«Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәнінің студенттерге арналған11.09. 2014 жылғы

№ 1 басылым


ПОӘК 042-18-31.1.49/02-2014
«Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәнінің

5В010100 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»

4 курс

мамандығына арналған

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ 2014

Кіріспе
1ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы: педагогикалық психология кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магиcтрі Кошкимбаева Р.Х.

____________ « 25 » 06 . 2014 ж.

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама № 1 «03 »09. 2014 ж.


Кафедра меңгерушісі _______________ псх.ғ.к. Джумажанова Г.К.

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама № 1 «05 » 09 . 2014 ж.
Төрайымы _________________ п.ғ.к. Ахметова Т.Ш.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданып, басуға ұсынылды.

Хаттама № 1 «11 » 09 . 2014ж.


ОӘК төрайымы________________ с.ғ.д. Искакова Г.К.

БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны
1

Жалпы ережелер

4

2

Пәннің мазмұны және сабақтардың түрі бойынша сағаттарға бөлу

5

3

Пәнді оқытудың әдістемелік нұсқаулары

6

4

Курс форматы

7

5

Курс саясаты

7

6

Бағалау саясаты

8

7

Әдебиеттер


9


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1 Оқытушы туралы жалпы мәлімет

Кошкимбаева Раиса Халыковна, педагогика ғылымының магистрі, аға оқытушы

«Педагогикалық психология» кафедрасы

Ақпараттық қатынас - телефон: 35-66-10, №2 оқу ғимараты

Сабақ өтетін орын – №2 - аудитория, сабақ кестесіне сәйкес

Пән туралы жалпы мәлімет атауы «Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру»

2014-2015 оқу жылы, 7 семестр, кредит саны - 3


Курс

Семестр

Кредит

ДС

сағ.


ТС

сағ.


ЗС

сағ.


БАОӨЖ

сағ.


БӨЖ

сағ.


Барлығы

сағ.


Тексеру формасы

4

7

3

15

30

-

22,5

67,5

135

Емтихан
  1. Пәннің қысқаша мазмұны:

«Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәні мектепке дейінгі мамандарды дайындауға бағытталған, курсты меңгеру барысында студенттер балабақшада оқытуды ұйымдастыруға қажетті психология-педагогикалық білімдерді игереді, оның ерекшеліктерін, әдістерін, мазмұнын, формаларын.

1.3 Пәнді оқытудың мақсаты: «Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» курсы білікті және жан-жақты болашақ тәрбиешіні, мектепке дейінгі мекеме әдіскерін дайындау, қазіргі заманғы оқытуды ұйымдастыруды меңгерген және мектепке дейінгілердің танымдықтарын дамыту.

1.4 Пәнді оқыту міндеттері:

  • студенттерде МҰ-да балаларды оқытуды ұйымдастырудың және мазмұны туралы білімдерін қалыптастыру;

  • тәжірибе жүзінде танымдық процестерін және мектепке дейінгілердің оқу іс-әрекетін дамытудың алғашқы дағды, біліктерін дамыту;

  • болашақ педагогтардың тәжірибелік педагогикалық іс-әрекетте және педагогикалық білімдерін нақты іс-әрекетте қолдана білу қызығушылықтарын бекіту;

  • гуманистік қажеттіліктерін, шығармашылық жолда оқу-тәрбие процесінде балалармен өзараәрекеттестігін дамыту;

  • студенттердің инновациялық ойлауларын дамыту.

1.5 Оқытудың нәтижесі:

Курстың соңында студент:

білу керек:

  • мектепке дейінгі жастағылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастырудың теориялық негіздерін;

  • мектепке дейінгілерді оқытудың психология-педагогикалық негіздерін;

  • сәби және мектепке дейінгі балалардың оқу әрекетінің ерекшеліктерін білу;

игеру керек:

 • балабақшада оқу әрекетін ұйымдастыру дағдысын;меңгеру керек:

 • мектепке дейінгі мекемелеріндегі жұмыс формаларын;

қолдана білуі керек:

 • білім беру процесі барысында оқу-танымдық әрекетін әртүрлі субъективтік өзара әреттестікте ұйымдастыра білу;

 • әртүрлі жас кезеңдеріне байланысты – жоспар құра білу;

 • сабақ беру барысында түрлі оқыту технологияларын пайдалану (дамытушы, дифференциалды, жекелей оқыту және т.б.)

түсіну керек:

 • балабақшада оқу әрекетін жоспарлаудың ерекшеліктерін;

істей алуы керек:

 • педагогикалық білімдерді балабақшада тәжірибе барысында қолдану дағдысын;

 • оқытудың принциптерін, тәсілдерін және әдістерін.

иемдену керек:

 • отбасы мектепке дейінгі балалардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра білу біліктілігін.

1.6 Курстың пререквизиттері:

1.6.1 Балалар психологиясы

1.6.2 Мектепке дейінгі педагогика

1.6.3 Жеке әдістемелер1.7 Курстың постреквизиті: жоқ
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАРДЫҢ ТҮРІ БОЙЫНША САҒАТТАРҒА БӨЛУ

     1. Тақырып атауы

Сағат саны

Әдебиеттер

ДС

ЗС

ТС

БАОӨЖ

БӨЖ

1

Мектепке дейінгі дидактика. Мектеп дейінгі жастағылардың оқу-танымдық әрекетінің ерекшеліктері.

2


-
-
2,3,6,7,9

2

Балабақшада оқытудың психологиялық негіздері.

2


-
-

№1

2,3,6,7,9

3

Мектепке дейінгі балаларды оқытудың педагогикалық мәні.

2

-
-

№2

1,3,11

4

Оқытудың негізгі принциптері


2

-
-
3,4,6,7

5

Мектепке дейінгі балаларды оқыту әдістемесі

4


-
-

№3

3,4,6,7

6

Сабақ – оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы


3

-
-
3,6,10

7

Әртүрлі топтарда оқытуды ұйымдастырудың спецификасы
-

6

-

№4

3,4,7,12

8

Мектепке дейінгі жастағы балаларда ақыл-ой тәрбиесі
-

4

-
2,3,6,7,9

9

Ақыл-ой тәрбиесі және оқыту
-

4

-
3,4,6,7,

10

Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеудегі – сенсорлық тәрбиесі.

-

4

-

№5

3,4,6,7,10

11

Оқыту технологиялары

-

6

-
6,9,10

12

Мектепке дейінгі балалардың танымдық-зерттеу әрекеті
-

6

-
9,10,11,12,13,14


3 ПӘНДІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРЫ

Өтілген дәріс материалын талқылау өздік жұмысының ең негізгі түрі болып саналады. Материалды терең және толығырақ талқыланатын болса, өздік жұмыстарынынң басқа да түрлерін орындау жеңілірек болады. Өтілген дәрістерді үнемі, жүйелі қарастыратын болса, кейінгі материалдарды түсінге дәрістер мен тәжірибелік сабақтарды меңгеруге мүмкіндік береді. Оқу-әдістемелік кешенінен дәріс материалдарын толығырақ қарау үшін, сондағы тақырып бойынша берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Конспектімен жұмыс жасағанда әдебиеттерге сілтеме жасау, орындау барысында кейбір өзгерістер мен толықтыруларға болады. Егерде тақырып бойынша түсінбеген сұрақтарын болса, келесі дәріс барысында оқытушымен бірге талқылау керек.

БӨЖ тапсырмасы аудиториядан тыс уақытта оқытушының қатысуынысыз орындалады. БӨЖ (БАОӨЖ) негізгі міндеті – тәжірибелік сабақтарға және дәріске дайындық болып табылады. Тәжірибелік сабақтарға тақырып бойынша негізгі сұрақтар қарастырылады. Оқыған материалды мұқият ұғатындай етіп оқып, түсінбеген жерлерді қалдырмай, қайталап оқып, оның негізгі жақтарын жазып алу керек. Дайындалу барысында әрбір сұраққа қысқаша, нақты негізгі жақтарына жауап тезистері, фактілік материалдарды іріктеу және жинақтау негізінде кестелер, схемаларды дәптерлеріне жазыңыздар. Дайындалып біткен өз білімдеріңізді өзі-өзі тексеру сұрақтары бойынша тексеріңіз. Өздік жұмыс кезінде қиындық туғызған сұрақтарыңызды жазып алыңыз, оны оқытушымен талқылаңыз.

БӨЖ тапсырмасы дәріске дейін орындалу керек. Дәрісте өздігінен алған білімдеріңіз тереңдей түсу керек. Тәжірибелік сабақтардағы сұрақтардың көлемі тақырыптыңтолық мазмұнын қамти алмайды. Студенттің өз білімін кеңейту және тереңдете түсу үшін, ол БАОӨЖ үдеріснде жүзеге асырылады. Тақырыптың мазмұнын толығырақ ашу үшін, БАОӨЖ қосымша сұрақтар беріледі, ол студенттерді қиындықтар туғызады.

Конспект – (латынша conspectus – шолу, баяндау) жазбалардың ең жетілген түрі, бірдеңенің маңызды мазмұнын қысқаша баяндау.

Тірек-схемамен конспектілеу білімді бекіту үшін негізгі формасы болып табылады. Конспектілеу барысында студент негізгі ұғымдарды өздігінен меңгереді, аргуметтейді, қорытынды шығарады, бұл олардың келесі сабақтарды игеруге көмектеседі. БӨЖ тапсырмаларын орындау студенттер ұсынылған әдебиеттермен жұмыс істеулері керек. Сонымен қатар қосымша әдебиеттерді пайдалануға болады.

Реферат – (латынша refero – баяндаймын, хабарлаймын) берілген тақырып бойынша қолжетімді әдебиетке, басқа дерекнамаларға шолу кіретін ғылыми мәселені зерттеу нәтижелерін қысқаша баяндау. Рефератты талқылау – шығармашылық жұмыстың бір көрінісі, яғни білімділік, қызығушылық тұрғысынан және тәрбиелік мән-мазмұны жағынан. Бұл кезде сөйлеушілер негізгі мәселені нақты, тұжырымды ойды айтуға көңіл бөлуі тиіс. Рефератты талқылап, қорытындысын шығару – маңызы зор жауапты сәт, белгілі бір тақырып төңірегінде ғылыми дәйекті тұжырымдар жасап үйрену.
4 КУРС ФОРМАТЫ

Әртүрлі педагогикалық міндеттерді шешуде іскерлік және дағдыларын қалыптастыруда оқытудың дәстүрлі формасын қолдану, студенттердің белсенділігін, оқыту үдерісінің жақсартуға, сабақта студенттердің белсенділігін арттыру, олардың ораторлық, риторикалық дағдыларды меңгеруге мүмкіндік беру.

Бұл рефератты байындалу және қорғау, шығармашылық жазба жұмыстары, тестік тапсырмаларды орындау, педагогикалық міндеттерді шешу, жаңа педагогикалық әдебиеттерді талдау, сонымен қатар тәжірибелік сабақтарды әртүрлі формада өткізу т.б. Тәжірибенің көрсетуі бойынша дәстүрлі емес формаларды қолдану, студенттердің шығармашылық белсенділіктерін дамытады. Оқытудың белсенді формалары пікірталас, демонстрациялық материалдарды қолдану, видеоматериалдарын қолдану.
5 КУРС САЯСАТЫ

Келесі талаптар қойылады:  1. Дәріс және тәжірибелік сабақтарға міндетті түрде қатысу, әрбір тақырыпқа конспект жазу. Оқулық материалдары бойынша өз бетімен практикалық үй жұмыстарын көрсетілген уақытта орындау. Егер студент белгілі бір себептермен сабаққа қатыса алмаса, барлық өткен материалдар бойынша жауап беру тиіс.

  2. Сабақ үстінде үнемі тәртіп бұзған студент аудиториядан шығарылып жіберіледі және барлық курс бойынша «қанағаттанғысыз» бағасы қойылады.

  3. Межелік бақылау қорытындысы студенттің сабаққа қатысуын, өздік жұмысты уақытында орындауын, сабақта ауызша және жазбаша түрде жауап беруін ескере отырып қойылады.

  4. Сабақтарға кешікпей келу қажет;

  5. Сабақ уақытында ұялы телефонды ағытып қою керек;

  6. Межелік аттестация студенттің сабаққа қатынасуына, тапсырмаларды уақытында орындауына, бақылау жұмыстарының бағасына қатысты қойылады. Соңғы қорытынды баға соңғы аттестацияның 60% және емтихан бағасының 40% құрайды.


6 БАҒАЛАУ САЯСАТЫ
Бақылау түрлері бойынша балды бөлу


Бақылау түрлері

%

Балл

Барлық балл

100

300

Сабаққа қатысу және аудиториялық сабаққа дайындық – электрондық журналға балл ретінде кіргізілмейді, оқытушы тек нақты сабақта жоқ білім алушыны белгілейді.

10

30

Тәжірибелік (семинар) және зертханалық сабақтарда білімдерін тексеру - ауызша, жазбаша, тесттік бақылау, пікірталас т.б.

25-35

75-105

Оқытушының жетекшілігімен студенттің өздік жұмысы (ОСӨЖ) – тренингтер, дөңгелек үстел, эссе жазу, бақылау жұмысы т.б.

10-15

30-45

Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) – үй тапсырмаларын орындау – (курстық жұмыс, жоба, реферат т.б.)

20-25

60-75

Межелік бақылау кезінде егерде компьютерлік тестпен өткізілетін болса (тезаурустық жолмен) көрсетілген балдар оқытушының журналының «Компьютерлік тестілеу» бағанасына кіргізіледі

20-30

60-90

Аралық аттестатциялаудың кейін емтиханға, қорытындыға 400 балл бөлінеді.

Барлық академиялық кезеңге жалпы 1000 балл құрайды.

Барлық аудиториялық (дәріс, тәжірибелік, зертханалық) сабақтың түрлеріне 30 балл бөлінеді, оқытушы тек сабаққа келмеген білім алушыны белгілейді, ал оның сабаққа қатысқанын автоматты жүйе өзі есептейді.

Оқытушы қалған 270 балды жұмыс түрлеріне бөледі, пәнді оқуда білім алушы 6 кестеде берілген балл параметрлерін сақтауы керек.

1 межелік бақылау - 7 аптада жүргізіледі, ал 2 межелік бақылау – 15 аптада.
«Оқу-таным іс-әрекетін ұйымдастыру» пәні бойынша ұпай бөлінісі


Апта

Бақылау түрі

Ұпай жиыны

Ескерту

1

2

3

4
1-7 апта бойы дәріске қатысу

30
2

Тәжірибелік

30
3

БӨЖ №1

50
4

Тәжірибелік

30
5

БӨЖ №2

50
6

Тәжірибелік

40
7

Межелік бақылау 1

70
1-7 апта бойынша барлық ұпай саны

3008-15 апта бойы дәріске қатысу

30
8

Тәжірибелік

25
9

БӨЖ №3

30
10

Тәжірибелік

25
11

БӨЖ №4

30
12

Тәжірибелік

25
13

БӨЖ №5

40
14

Тәжірибелік

25
15

Межелік бақылау 2

70
8-15 апта бойынша барлық ұпай саны

300
Емтихан ұпайы

400
Академиялық мерзімге жиынтық ұпай

1000


 1. ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиеттер:

   1. Жумабаев М. Педагогика. Алматы, 1994 г.

   2. Козлова С.Л., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. М., 2002 г

   3. Бондаренко Л.К. Дидактические игры и детском саду. М., 1990

   4. Пилюгина Э.Г. Занятие по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. М.:, 2001

   5. Усова А.П. Обучение в детском саду. М: Просвещение, 1999

   6. Белая К.Ю. Инновационная деятельность в ДОУ. - М., 2006

   7. Короткова Н. Организация познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста. – журнал «Ребенок в детском саду» № 1, 2002г

   8. Иванова А.И. Детское экспериментирование как метод обучения. Управление ДОУ, N 4, 2004, с. 84 - 92

   9. Короткова Н.А. Познавательно-исследовательская деятельность старших дошкольников. Ребенок в детском саду. N 3, 4, 5, 2003

   10. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. Под .ред.Л.Н. Прохоровой. М., 2004

   11. Соловьева Е. Как организовать поисковую деятельность детей. Дошкольное воспитание. N 1, 2005

   12. А. Савенков. «Исследовательские методы обучения», Дошкольное воспитание. № 12, 2005 г.

   13. Развитие творческой активности школьников. Под ред. А.М. Матюшкина.-М., 1991

   14. Веракса Н. Е., Галимов О. П.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.М., 2012


Қосымша әдебиеттер:

   1. Мухина В.С. Детская психология. – М., 1989

   2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968.

   3. Методика оценки и измерения качества освоения и усвоения детьми базового содержания дошкольных образовательных программ. Алматы., 2004

   4. Программа воспитания и обучения детей раннего возраста (от года до 3 лет) «Алғашқы қадам», Астана, 2010

   5. Программа воспитания и обучения детей младшего дошкольного возраста «Зерек бала» (от 3 до 5 лет), Астана, 2010

   6. Программа воспитания и обучения детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) «Біз мектепке барамыз», Астана, 2010

   7. Методические указания к Программе воспитания и обу­чения детей старшего дошкольного возраста «Бiз мектепке барамыз. Астана, 2011.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет