Пән бағдарламасының (syllabus) титул беті


Тәжірибе сабақтарының (семинар, зертханалық, студиялық, жеке) жоспарыбет7/8
Дата28.04.2016
өлшемі1.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

7. Тәжірибе сабақтарының (семинар, зертханалық, студиялық, жеке) жоспары.


1 тақырып. Психодиагностика тарихы

Жоспар

 1. Психодиагностиканың алғышарттары

 2. Психодиагностиканың ғылым ретіндегі шығу тегі

 3. Индивидуалдық айырмашылықтарды өлшеу (Френсис Гальтон)

а) Джеймс Мак-Кин Кеттеллдің ақыл-ой тесттері; ә) Альфред

Тапсырмалар

 1. Психодиагностиканың алғышарттары қалай пайда болды?

 2. Ерте замандарда адамдарды іріктеу қалай жүзеге асы-рылған?

 3. Қазақ халқының ежелден қалыптасқан ел басқаратын тұлғаларға қойылатын талаптарының қазіргі психодиагностикамен үндестігі неде?

 4. Интеллект құрылымын алғаш кім ашты?

Әдебиеттер:

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982.

2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982.

3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии / психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976.

4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985

5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007.


2 тақырып. XX ғасырдағы психодиагностиканың дамуы

Жоспар

 1. 1901 – 1920 ж.ж. психодиагностиканың дамуы

 2. 1930 – 1939 ж.ж психодиагностиканың дамуы

 3. 1940 -1950 ж.ж. психодиагностиканың дамуы

 4. 1960 - 1970 ж.ж. психодиагностиканың дамуы

 5. 1980 - 1990 ж.ж. психодиагностиканың дамуы

Тапсырмалар

 1. 1901-1920 жж. психодиагноситка қалай дамыды?

 2. 1930-1940 жж. психодиагностика қалай дамыды?

 3. 1950-1960 жж. психодиагностиканың даму ерекшеліктері?

 4. 1970-1980 жж. психодиагностиканың даму ерекшеліктері?

 5. 1990 жж. психодиагностиканың даму ерекшеліктері қандай болды?

 6. Психологияның бір саласы ретіндегі психодиагностика-ның қалыптасуы және дағдарыс кезеңдері неден тұрды?

Әдебиеттер:

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982.

2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982.

3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии / психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976.

4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985

5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007.


3 тақырып. Психодиагностика ғылым ретінде

Жоспар

1. Психодиагностика туралы түсінік

2. Психодиагностиканың пәні және құрылымы

3. Психодиагностиканың психологияның басқа салаларымен бай-ланысыТапсырмалар

 1. Психодиагностикалық түсінік неден тұрады?

 2. Психодиагностиканың зерттеу пәні және құрылымы не-мен ерекшеленеді?

 3. «Клиникалық психодиагностика», «Кәсіби психодиаг-ностика», «білім берудегі психодиагнотика» дегеніміз не?

 4. Психодиагностиканың психологияның қандай салалары-мен байланысы бар?

Әдебиеттер:

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982.

2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982.

3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии / психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976.

4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985

5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007.4 тақырып. Тест психодиагностиканың негізгі құралы ретінде

Жоспар

 1. Тест түсінігі. Тест түрлері

 2. Компьютерленген және компьютерлік тесттер

 3. Тұлғаны зерттеудің «объективтік» тесттері

 4. Шетел тесттерін бейімдеу

Тапсырмалар

 1. Тест дегеніміз не?

 2. Тесттердің қандай түрлері болады?

 3. Компьтерленген тесттердің компьютерлік тесттерден айырмашылығы неде? Оларды қалай қолдануға болады.

 4. Тұлғаны зерттеудегі «объективтік» тесттер дегеніміз не? Олардың дамуына ықпал еткен теориялар.

 5. Шетел тесттерін бейімдеу барысында қандай аспектілерге мән беру қажет?

 6. Симметриялық және асимметриялық аудару дегеніміз не?

Әдебиеттер:

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982.

2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982.

3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии / психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976.

4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985

5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007.


5 тақырып. Психологиялық диагноз

Жоспар

 1. Психологиялық диагноз туралы түсінік

 2. Психологиялық диагноз түрлері

 3. Психологиялық диагноз жасауда кететін қателіктер

Тапсырмалар

 1. Психологиялық диагноз қашан пайда болды?

 2. Психологиялық диагноздың қандай түрлері бар?

 3. Психологиялық диагноз қоюда кетеін қателіктердің әсері қандай болуы мүмкін?

 4. Януш Рейковский ұсынған психологиялық болжамның теориялық сызбаларының бірі неше бағыттан тұрады, олар нені білдіреді?

Әдебиеттер:

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982.

2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982.

3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии / психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976.

4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985

5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007.


6 тақырып. Психодиагностикалық үрдіс

Жоспар

 1. Мағлұмат жинау кезеңі

 2. Өңдеу және интерпретация кезеңі

 3. Шешім қабылдау кезеңі

 4. Психодиагностикалық зерттеу жүргізудің әдебі

Тапсырмалар

1. В.И.Дружинин ұсынған психодиагностикалық төрт жағдай не-ден тұрады?

2. Симптомдық, этиологиялық және типологиялық диагностика дегеніміз не? Оның авторы кім?

3. Сандберг пен Тайлер ұсынған диагностикалық шешім қабыл-даудың үш деңгейі неден тұрады?

4. «Базалық деңгей» дегеніміз не?

5. Психодиагностика жүргізудің әдебінің негізгі принциптері

6. Өңдеу және интерпретация кезеңіндегі клиникалық тәсілдің статистикалық тәсілден айырмашылығы неде?

Әдебиеттер:

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982.

2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982.

3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии / психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976.

4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985

5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007.


7 тақырып. Психодиагностиканың психометрикалық негіздері. (Тест құрастырудың негізгі кезеңдері)

Жоспар

 1. Тапсырмалар санын анықтау (тесттің спецификасы)

 2. Тапсырмаларды құрастыру

 3. Тестті безендіру

 4. Алғашқы қолданылуы (пилотаждық зерттеу)

 5. Тапсырмаларды талдау

 6. Тесттің сенімділігін анықтау

 7. Факторлық талдау

 8. Тесттің сенімділігі

 9. Тесттің валидтілігі

 10. Тесттің стандартталуы


Тапсырмалар

 1. Болашақ тесттің тапсырмалары қалай анықталады?

 2. Сауалнаманың мазмұндық облыстары, манифестациясы және тапсырмалар саны дегеніміз не?

 3. Дихотомиялық, трихотомиялық және рейтингтік шкаласы бар тапсырмалардың бір-бірінен айырмашылығы неде?

 4. Тестті безендіруде сүйенетін негізгі нұсқаулар

 5. Пилотаждық зерттеу дегеніміз не?

 6. Тапсырманың тиімділік индексі дегеніміз не?

 7. Тапсырмаға дұрыс жауап беру мен дискриминация қалай анықталады?

 8. Ретесттік сенімділік, параллельдік сенімділік, тест бөліктерінің сенімділігі қалай анықталады?

 9. Факторлық талдау дегеніміз не?

 10. Тапсырмалар салмағы, ортогоналдық айналдыру, варимакс айландыру дегеніміз не?

 11. Валидтіліктің қандай түрлері бар?

 12. Тестті стандарттау кезеңдері

Әдебиеттер:

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982.

2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982.

3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии / психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976.

4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985

5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007.


8 тақырып. Интеллектіні өлшеу

Жоспар

 1. Интеллектіні анықтау тәсілдері

 2. Интеллектіні өлшеу тесттері, олардың түрлері

 3. Интеллект құрылымы

 4. Интеллект құрылымы туралы иерархиялық теориялар

Тапсырмалар

 1. Интеллектіні анықтау тәсілдері

 2. Интеллектіні зерттеуге арналған қандай тест түрлері бар?

 3. Терстоун, Гилфорд, Айзенк, Кеттелл, Стернберг бойынша интеллект құрылымдарын бір-бірімен салыстыр, айыр-машылықтарын тап.

 4. Интеллект пен тұқым қуалаушылық арасында қандай бай-ланыс бар?

 5. Интеллект пен биологиялық орта арасында қандай бай-ланыс бар?

 6. Интеллект пен жыныстық айырмашылық арасында қан-дай байланыс бар?

 7. Интеллект пен тамақтану, әлеуми-мәдени ортаның ара-сында қандай байланыс болуы мүмкін.

 8. «IQ» дегеніміз не?

 9. Генералдық фактор дегеніміз не?

 10. Интеллектінің мультифакторлық теориясыӘдебиеттер:

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982.

2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982.

3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии / психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976.

4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985

5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007.


9 тақырып. Тұлғалық сауалнамалар

Жоспар

 1. Тұлғаны зерттеудің маңызы: жалпы ережелер

 2. Бақылау

 3. Анамнез әдісі. Анамнез әдісін бағалау

 4. Корреляциялық әдіс. Корреляция әдісін бағалау

Тапсырмалар

 1. Тұлғаны зерттеудегі ғылыми және эмпирикалық әдіс дегеніміз не?

 2. Тұлғаны зерттеудегі бақылау әдісінің артықшылықтары мен кемішіліктері

 3. Тұлғаны зерттеудегі анамнез әдісінің артықшылықтары мен кемшіліктері

 4. Тұлғаны зерттеудегі корреляция әдісінің артықшылқтары мен кемшіліктері

 5. «Оң» және «теріс» корреляция дегеніміз не?

Әдебиеттер:

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982.

2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982.

3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии / психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976.

4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985

5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007.


10 тақырып. Креативтілікке психологиялық диагностика жүргізу

Жоспар

 1. Креативтілік туралы түсінік

 2. Креативтілік параметрлері

Тапсырмалар

 1. Конвергенттік ойлау және дивергенттік ойлау дегеніміз не?

 2. Креативтілік коэффициенті түсінігі дегеніміз не? ?

 3. Шығармашылық дарындылық қандай параметрлерден тұрады?

 4. Гилфорд бойынша креативтілік параметрлері қандай?

 5. Торранс бойынша креативтілік параметрлері қандай?

Әдебиеттер:

1. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. М., 1982.

2. Анастази А. Психологическое тестирование. в 2 т. М., 1982.

3. Ананьев Б.Г. О методах современной психологии / психодиагностикаческие методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). Л., Изд-во ЛГУ, 1976.

4. Бине А. Введение в экспериментальную психологию. СПб., 1985

5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. СПб., Питер, 2007.


8. Өздік жұмыс тапсырмалары

Студенттердің өзіндік зерделеуіне арналған тақырыптар

1 тақырып. Интеллектуальды- танымдық сфера диагностика (қабылдау, зейiн)

1. Түйсiк. Қабылдау.

2. Қабылдау мерекшелiктерiнiң диагностикасы.

3. Зейiн. Зейiн қасиеттерiн зерттеу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 10- 24 бет, [5] 15-25 бет, қосымша әдебиет [14] 23-44 бет

2 тақырып. Ес диагностикаасының әдiстерi

1. Әдiс 1 Фигураларды тану.

2. Әдiс 2 Қысқа уақытты естiң көлемiн анықтау.

3. Әдiс 3 Есте сақтау (Выготский Л.С. , Лурия А.В.)

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [4] 23-53 бет, [3] 99-110 бет, қосымша әдебиет [13] 19-22 бет

3 тақырып. Ойлау диагностикасының әдiстерi

1. Әдiс 1 Сандық қатынас.

2. Әдiс 2 Ойлау тездiгiн зерттеу

3. Әдiс 3 методика Равека)

4. Әдiс 4 Ойлау индивидуальдылық стил (Алексеев А ,Громова Л)

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [6] 25- 29 бет, [7] 48-59 бет, қосымша әдебиет [12] 43-57 бет4 тақырып. Қиял диагностика әдiсi

1. Әдiс 1 Кеңiстiк қиялын зерттеу

2. Әдiс 2 Тест Творчестволық қиялдың ерекшелiктерi

3. Әдiс 3 Тест Автопортрет

4. Жаттығу 1 Фантастикалық бейне

5. Жаттығу 2 Тест Аяқталмаған сурет

6. Ойын Елiктеу

7. Ойын Сценария

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [7] 112-130 бет, [8] 107-110 бет, қосымша әдебиет [20] 130-213 бет


9. Пән бойынша курстық жұмыс қарастырылмаған.

10. Кеңес беру кестесіСабақ түрлері

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәрсенбі

Бейсенбі

Жұма

1

Дәріс сұрақтары бойынша кеңес беру

15.00-16.00

2

Тәжірибешілік сабақтардың сұрақтары бойынша кеңес беру
16.00-17.00


3

Өздік жұмыс тапсырмалары бойынша кеңес беру13.00-13.404

Бақылау жұмыстары бойынша кеңес беру


15.00-15.40

11. Студенттердің білімін тексреу

Дәріс және тәжірибешілік сабақтарға қатысу 0-100 балмен бағаланады.Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
Жұмыс түрі

Тапсырма тақырыбы

Әдебиеттер

Орындалу ұзақтығы

Бақылау формасы

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Конспект

Психологияда қалыптасқан бағыт-бағдарлар жүйесіндегі орны
1-апта

Қорғау

3-апта

2

Конспект

Психология әдістері
2-апта

Қорғау

5-апта

3

Конспект

Ойлау және сөйлеудің генетикалық түбірі
1-апта

Қорғау

6-апта

4

Баяндама

Әлеуметтік жүріс-тұрыс тұлға белсенділігінің түрі ретінде
1-апта

қорғау

7-апта

3

Межелік бақылау

Тестілеу


8-апта

4

Конспект

Тұлғаны зерттеу әдістері
2 апта
11-апта

5

Баяндама

Тұлға құрылымына деген негізгі келістердің сипаттамасы
2 апта
13-апта

7

Межелік бақылау

Тестілеу


15-апта

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет