Пәні бойынша 050106-“Музыкалық білім” мамандығының 4-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған Тапсырмалар мєтінібет1/4
Дата28.04.2016
өлшемі0.86 Mb.
  1   2   3   4
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

«Дизайн және музыкалық білім» факультеті


“Музыкалық білім” кафедрасы

“Музыкалық білім берудің әдіснамасы”


пәні бойынша

050106-“Музыкалық білім” мамандығының4-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған


Тапсырмалар мєтіні
Құрастырған: доцент Сейілбекова Ү.К.

Жетісай 2010Алѓы сµз.
050106 – “Музыкалық білім” мамандығының 4 курс студенттеріне 8 семестрде “Музыкалық білім берудің әдіснамасы” пәніне типтік оқу жоспарына сәйкес 1-кредит (45 сағат) берілген. Оның 15 сағаты лекция, 15 саѓаты ОБСӨЖ, 15 сағаты СӨЖ-ге бөлінген.
Кредиттік оқыту жүйесінде студенттердің өзіндік жұмысын (СӨЖ) ұйымдастыру маңызды орын алады.
Оқытушылардың СӨЖ ұйымдастырудағы негізгі функциялары:

  • студенттерге бағыт, бағдар беру;

  • студенттерге консултациялық көмек, кеңес беру;

  • студенттердің білімін бақылау, бағалау.


Студенттердің өзіндік жұмысындағы негізгі міндеттері:

  • сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау;

  • оқытушының кеңесін негізге алып, өз бетінше дайындалу, өздеріне қатаң талап қоя білу;

  • күрделі, проблемалық цитуацияларды, күрделі мәселелерді меңгеруде оқытушыдан дер кезінде түсініктеме, кеңес, көмек алу.


Студенттердің өзіндік жұмыстарын өткізуде келесі мәселелерге көңіл бөлінуі тиіс:

  • СӨЖ нақты жоспарлау;

  • әдістемелік қамтамасыз ету;

  • СӨЖ тапсырмаларының күнтізбекті-тақырыптық жоспарға сәйкес орындалуын студенттен талап ету.

Оқытушының басшылығымен өтетін студенттің өзіндік (ОБСӨЖ) жұмысының көлемі типтік оқу жоспарына, пәннің жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес анықталып, уақыты, аудиториясы көрсетіліп, оқу кестесіне енгізілген.


СӨЖ бақылау түрлерін, тәсілдерін таңдауда оқу пәнінің мақсаты мен міндетін, бөлінген сағат көлемін, студенттің дайындық сатысы ескерілген.


Студенттің өзіндік жұмысы

Есептер

Жаттығулар

Реферат

СөзжұмбақШығармалар

Есептер

Жаттығулар

Пікірталас

Коллоквиум

Ойындар

Үй тапсырмаларыАудиториялық жұмыстар


СтудентСтудент + оқытушы

Оқытушы: бақылау, бағалау

Кіріспе бақылау

Ағымдағы (күнделікті бақылау)

Аралық бақылау (рейтинг)

7-14 аптаҚорытынды бақылау


Студенттің білімін объективті бағалауды, бақылауды ұйымдастыру- студенттің өзіне деген сенімділігін, жауапкершілігін, пәнді меңгерудегі белсенділігін арттырады.


Студенттердің өз бетімен орындайтын жұмыстарының дайындық деңгейін, білімін бақылауға “Музыкалық білім берудің әдіснамасы” пәні бойынша тестілік тапсырмалар, коллоквиум және глоссарий сұрақтары дайындалған.
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылыми министрлігі

“Сырдария” университеті

“Дизайн және музыкалық білім” факультеті

“Музыкалық білім” кафедрасы

“Бекітемін”

Кафедра меңгерушісі

_______ профессор Бөрі Иса

“___” ______ 200___ ж.

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

Музыкалық білім берудің әдіснамасы пәнінен


050106 “Музыкалық білім” мамандығына арналған
Муз-16 тобы үшін
Оқытудың формасы күндізгі

Курс 1

Семестр 1

Кредит саны: 1

Барлық сағат саны 45

Лекция 15

ОБСӨЖ 15

СӨЖ: 15

1 РБ : 30

2 РБ: 30


Емтихан 40

: 100

Оқытушы: Сейілбекова Ү.К.
Жетісай 2010

“Музыкалық білім берудің әдіснамасы”

Лекция – сабақтарының күнтізбелік-тақырыптық жоспары

050106 – “Музыкалық білім”, 4 курс, 8 семестр. 15 сағат


Лекцияның тақырыбы тақырыбы

өткізілетін мерзім

Апта саны

1 Пәннің мақсаты, міндеттері, жалпы бағыттары, оның вуздық музыка-педагогикалық мұғалім дайындау жүйесінде алатын орны.

1

„Әдіснама”, „Музыкалық білім” ұғымдарының мәні.

Жаңаартылған музыка-педагогикалық іс-әрекетті және ғылымтануды үйренуге бағытталған іс-әрекет сферасы музыка-педагогикалық білім беру әдіснамасы.


1 апта

Барлығы

1 сағат
2 Музыкалық білім беру де педагогиканың философиямен, психологиямен, музыкатанумен және басқа ғылымдармен байланысы.

2

Музыкалық білім берудің ерекшелігін, табиғатын айқындау. Музыкалық білім беру де педагогиканың категориялары (сабақ беру, және оқу, мұғалімнің іс-әрекеті, мақсаттары, принцптері, мазмұны, әдістері, оқу-тәрбие процесінің шарттары жәнет.б.) педагогикалық нормалардың мәні.
2 апта


3

Музыкалық білім беру де педагогикақұбылысының, категориясының, күйінің оқу-танымдық процесінің шарттары, мазмұны, әдістері, принцптері, мақсаттары мен байланысына сүйене отырып олардың басқа ғылымдармен – философия,музыкатану, психология жәнет.б. байланысын анықтау.
3 апта

Барлығы

2 сағат
3 Музыкалық білім беру де педагогіка мәселерінің әдіснамалық талдауы.

4

Әдіснамалық талдау музыка – педагогикалық болмыстың тану әдісі ретінде.

Әдіснамалық талдаудың негізінде кәсіби мәселелерді шешудіңәртүрлі деңгейлері.


4 апта


5

Әдіснамалық талдаудың структурасы: философиялық, жалпы ғылыми және жеке ғылыми деңгейлері.

Әдіснамалық талдаудың философиялық дәрежесі.Әдіснамалық талдаудың жалпы ғылыми деңгейінің мәні.
5 апта

Барлығы

2 сағат
4 Музыкалық білім берудіңсаласындағы зерттеудің әдіснамалық сипаттамасы. Музыка педагогикалық зерттеудің бастапқы жағдайлары.

6

Музыка-педагогикалық болмыстың тану мен өзгерту процесіне бағыттылығы.
6 апта


7

Музыка-педагогикалық процестердің кезеңдерін талдауға және негіздеуге зерттеудің бағыттылығы.
7 апта

Барлығы

2 сағат
5 Музыка-педагогикалық зерттеудің негізгі категориялары

8

Әлемнің проблемалы көрінуі және он „білім мен білмегендік” арасындағы қайшылықтармен байланысы. Зерттеудің көкейкестілігі ғылыми мәселені таңдаудағы міндетті критерий ретінде
8 апта


9

Зерттеу идеясын жетілдіру үшін теориялық тұжырымдаманы (соның ішінде ғылымдардың басқа салаларынан) іздеу. Зерттеудің болжамында музыка-педагогикалық сипаттағы жаңа ғылыми мәселені қоюдың қажеттілігі. Осы процестегі болжамды негіздеу, фактілерге сүйену, оларды талдау, салыстыру.
8 апта

Барлығы

2 сағат
6 Педагог-музыканттың зерттеу жұмысының формалары

Музыка-педагогикалық тәжірибені зерттеу

10

Зерттеу үшін музика-педагогикалық тәжірибені таңдау.
9 апта


11

Оқушылардың музыкалық дамуының әдістерін, мағынасын, принцптерін талдау және жалпы қорытындылау.
9 апта

Барлығы

2 сағат
7 Музыкант – педагог – зерттеушінің тәжірибелік жұмысы

12

Творчестволық міндетерді қою (жетекші идея, болжам, концепция формасында).
10 апта


13

Зерттеутақырыбыбойынша арнаулы әдебиетті оқып білу.
10 апта

Барлығы

2 сағат
8 Ғылыми эксперимент

14

Зерттеудің жетекші идеясының бағыттылығы мен міндеттеріндегі ғылыми эксперименттің тәжірибелік жұмыспен тұтастығы.
11 апта


15

Музыка-педагогикалық зерттеулердегі шектес ғылымдардың ұғымдарымен әдістерін қолданудың мүмкіндіктері.
11 апта.

Барлығы

2 сағатБарлығы

15 сағат
Ә д е б и е т т е р

Негізгі:


1.Абдуллин Э.Б. Методологический анализ проблем музыкальной педагогики в системе высшего педагогического образования. - М., 1990.

2. Апраксина О.А. О праве учителя-музыканта на эксперимент //Музыкальное воспитание в школе. - М., 1982. - Вып. 15.

3. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. -М.;Л., 1965.

Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. - Л., 1974.

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. - М., 1968,

5. Гершунский Б.С. Философия образования. - М., 1998.

6. Гессен СИ. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. -М., 1995.

7. Загвязинский В.И. Учитель как исследователь. - М., 1980.

8. Искусство, музыкознание, музыкальная психология и музыкальная педагогика: Хрестоматия. - Вып. 1. ~ Ч.2./ Сост. Э.Б.Абдуллин, Б.М.Целковников. - М., 1991.

10. Ю.Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца: Книга для учителя. -2-е изд., испр. и доп. - М., 1984.

11. Коган Г.М. Избр. статьи. - Вып.2. - М., 1972.

12. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. -Самара,1994.

13. Медушевский В.В. Углублять концепцию музыкального образования //Сов.музыка. - 1991. - № 9.

14. Методология и методы педагогических исследования //Сластенин В.А. и др. Педагогика. - 3-е изд. - М., 2000.

15. Сластенин В.А., Тамаркин В.Э. Методологическая культура учителя //Сов. Педагогика. - 1990. - № 12.

16. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности. -М., 1995.

17. Сохор А.Н. Вопросы социологии и эстетики музыки. - Кн.И. - Л., 1981.

18. Торопова А.В. Проблема бессознательного в музыкальной педагогике. К началам музыкально-психологической антропологии. - М., 1997.

19. Целковников Б.М. Мировоззрение педагога-музыканта: в поисках смысла. - М., 1999.

20. Цьшин Г.М. Обучение игре на фортепиано. - М., 1984.

Музыкалық білім берудің әдіснамасы”

ОБСӨЖ – сабақтарының күнтізбелік тақырыптық жоспары мен СӨЖ тапсырмаларын қабылдау кестесі

050106 – “Музыкалық білім”, - 4 курс, 15 сағат


Тақырыбы, мазмұныөткізілетін уақыты (сабақ кест.сәйкес)

Сабақтар мен бақылау түрлері және ұпайлары

сем

Кон

сульт


ГлоссариРеферат

Колл

1

2
3

4

5

6


7

8

1 Пәннің мақсаты, міндеттері, жалпы бағыттары, оның вуздық музыка-педагогикалық мұғалім дайындау жүйесінде алатын орны.

1

Музыкалық білім берудің әлеуметтік және қоғамдық маңыздылығы. Мұғалімнің әдіснамалық мәдениетінің мағынасы.+
1 апта

К

5 б2 Музыкалық білім беруде педагогиканың философиямен, психологиямен, музыкатанумен және басқа ғылымдармен байланысы.

2

Философиялық және жалпы ғылыми мазмұнымен байланысты музика-педагогикалық мәселенің мәнін зерттеу.

1
2апта

К3 Психолоогиялық сипаттаманы ескерудің қажеттілігі

3

Философия, жалпы ғылыми салаларындағы тұтастық принцпі және оның маңызы.+

3 апта

К

5 б4 Музыкалық білім беру де педагогика мәселерінің әдіснамалық талдауы.

4

Зерттеу мәселенің табиғатын білу үшін әдіснамалық талдаудың жалпы ғылыми дәрежесінің маңызы.

Әдіснамалық талдаудың жеке ғылыми деңгейі.2+
4 апта

Р

5 б


5 Педагог музыканттың жеке тұлғалық кәсіби рефлекциясы өзін-өзі тану және өзін-өзі реттеу саласы ретінде

5

Кәсіби бағыттылығының принцпі.

Талдаудың жеке ғылыми, жалпы ғылыми және философиялық деңгейлеріндегі бірлігінің принцпі.

+

5 апта

К

5 б


6 Музыкалық білім берудің саласындағы зерттеудің әдіснамалық сипаттамасы.

6

Зерттеудің принцптері: кәсіби бағыттылығы.

3+


6 апта

К

3 б7

Талдаудың философиялық, жалпы ғылыми және жеке ғылыми деңгейлерінің бірлігі.+


7 апта

К

2 б


І Аралық бақылау

30 б
7 Музыка-педагогикалық зерттеудің негізгі категориясы
8

Ізденістің соңғы нәтижелерінмодельдеу, зерттеудіңлогикасын жетілдіру. Зерттеудің эмпирикалық және теориялық әдістері.

4+

8 апта

Г

4 б

9

Зерттеудің сапалық және сандық параметрлері, зерттеу нәтижелерін жөндеу жәндеу және түсіндіру.+8 апта

Р

4 б

8 Педагог-музыканттың зерттеу жұмысының формалары

10

Басқа педагог-музыканттармен осы тәжірибені творчестволық қолданудың мүмкіндіктері.

5+

9 апта

Г

4 б
11

Уақыттың факторы.+

9 апта

К

4 б9 Музыкант – педагог – зерттеушінің тәжірибелік жұмысы

12

Тәжірибелік жұмысты ұйымдастыру және конструкциялау


6+


10апта

К

4 б
13


Зерттеу тақырыбы бойынша арнаулы әдебиетті оқып білу.+
10апта

К

4 б10 Ғылыми эксперимент

14


Музыкалық білім беру педагогикасындағы білім жүйесіне зерттеу нәтижелерін кірістіру.

7
+

11апта

К15

Музыка-педагогикалық зерттеулердегі шектес ғылымдардың ұғымдарымен әдістерін қолданудың мүмкіндіктері11апта

К

3 б


ІІ Аралық бақылау

30 б


Каталог: CDO -> OBSOJ -> DizMuz
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
DizMuz -> Пәні бойынша 050106-“Музыкалық білім” мамандығының 2-курс студенттерінің білімін бақылауға арналған Тапсырмалар мєтіні
DizMuz -> «Ұлт-аспаптар ансамблі» пәнінен оқытушының басшылығымен жүргізілетін студенттердің өзіндік жұмысына арналған оқу әдістемелік нұсқау
DizMuz -> «Вокал класы» пәнінен о б с ө Ж
DizMuz -> Пәнінен оқытушының басшылығымен жүргізілетін студенттердің өзіндік жұмысына арналған әдістемелік нұсқау
DizMuz -> 1 Ежелгі, еуропалық ортағасырдағы, қайта өрлеу дәуіріндегі музыка өнері


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет