Пәні бойынша «050117»- «Қазақ тілі мен әдебиеті», мамандығының 3 курс студенттерінің білімін бақылауға арналғанбет2/15
Дата25.04.2016
өлшемі2.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Негізгі

1. Античная литература /под.ред А.А.Тахо-Годи.М., «Просвещение»,1986.

2. Геродот. «Тарих», «Қазақ әдебиеті» N10,6 наурыз1992

3. История зарубежной литертуры ХХ века.-М.,Просвещение,1991.

4. Зарубежной литертура ХІХ века.Романтизм.Критический реолизм. Хрестоматия.

Под.ред.Я.Засурского.М.,1979.

5. Тебегенов Т. Шетел әдебиеттері тарихы(оқу құралы)-А.,РБК,1996

6. Тебегенов Т. Әлем әдебиеті(ХІХ-ХХғасырлар).Бірінші кітап Хрестомтиялық оқу құралы.-А.:

«Арыс» баспасы,2004.-168 б.

7. Байрон Дж.Таңдамалы шығармлар.Бір томдық.Құраст

8. Шетел әдебиеті. ҮІІІ-Х кл. Оқушыларына арналған І-кітап.құраст.Ә.Бекбаев.А.,Мектеп,1972.-

284б.


9. Зарубежная литература средних веков /латинская,италянакая,английскя,чешская,польская,

сербская,болгарская литература/.Хрестоматия.2-е изб./Сост.Б.И.Пуришев,М.,

«Просвещение»,1975,с.399.

10. Құран хикялары.А., «Жалын»,1991, б.224 бет.

11. История всемирной литературы в 9 томах.Т.І,М., «Наука»,1983,с.305-515.

Қосымша

1. Тронский И.М. История античной литературы.М., «Высшая школа»,1988.

2. Сыма Цянь.Тарихи жазбалар. «Қазақ әдебиеті», N11,13 наурыз,1992

3. Марғұлан Ә.Ежелгі жыр-аңыздар.Алматы:жазушы,1985-368 б.

4. Гемор.Одиссея /Пер.с древнегреч.В.Жуковского/М., «Првда»,1984,с.320.

Үзіндісі «Әлем» альманағында.107-125 б.

5. Еврипид. Медея.Елена.Троя аурулары:Трагедиялар /орыс тілінен аударған Қ.Жұмалиев-

«Өнер»,1986-223 б.

6. Эсхил.бұғауланған Прометей /Ауд. Ә.Нілібаев/. «Жазушы»1970

7. Махабхарата. /Ауд. Ә.Нілібаев/. Үзіндісі:шантану балықшы қыз Сатьяватинге үйленеді.

Кітапта: «Әлем» Альманах:Өлеңдер,очерктер,әңгімелер.А., «Жазушы»,1991-496 б.

8. Вошинина А.М. Очерк истории древнеримского искуство,Л.,1947.

9. История римской литературы.под.ред. Н.Ф.Дератини.М.,1964.

10. Құран Кәрім.Қазақша мағына және түсінігі.Аударған:Халифа Алтай. Өңдеуші:Дәлелхан

Жаңаотай.Редакциялаған абдүррахим Алтай.-іжри1411,Міләди 1991 жылында

басылды.Медине,Мұнаура Сауд Арафия.

11. Құран/ауд. Ақселеу Сейдімбеков// «Әлем», Альманах Өлеңдер,очерктер,әңгімелер.А.,

«Жазушы»,1991, б.2374-241.

12. Белинский В.Г Робинзон Крузо.Полн.соб.соч., в 13-томах, т.ҮІ,М.,1953.

20. История зарубежной литературы ХҮІІ века-М., 1974.

21. Артомонов С.Д., Зарубежная литеретураи ХҮІІ-ХҮІІІ вв.-М., 1979

22. Шекспир Вильям.Сонеттер.Ауд.М.Мақатаев. А., Жазушы,1970-56 б.

23. Дефо Даниель.Робинзон Крузо.А. Жалын,1980.-172 б.Қ.Бекхожин.А.,1960.-416 б.

24. Бальзак Оноре де.Үзілген үміттер /Ауд.Ж.Ысмағұлов.-А,1988-688 б.

25. Гюго В.Тоқсан үшінші жыл. Роман.Ауд. Б.Қойшыбаев, А.Сұлтанов.-Астана:Аударма.2002.-272б

26. Диккенс Ч.Бастилия тұтқыны./Ауд.марғұланұлы Әлкей.Қызылорда.Қаз.басп.1932,-25 б. (мәтін

латын әріпімен жазылған)

27. Драйзер Т. «Америка трагедиясы» романы./Ауд. Т.Исмайлов.1970.

28. Лахути Ә. Шығыс саздары /Ауд.Т.Рахимов.-А.,Жазушы,1987.312 б.

29. Несин Әзиз.Ахиреттен келген хаттар/Ауд.О.Әбубәкіров.-А.,1965.-126 б.

30. Хикмет Назым.Таңдамалы/Ауд.Қ.Жұмағалив. –А.,1975-125б.

31. Тебегенов Т. Рабиндранат Тагор (өмірі мен поэзиясы)// қазақ және әлем

әдебиеті:мектепте,коледжде және ЖОО-да оқыту.2004.№4.Б.20-25.

37. Күмісбаев Ө.Абай және шығыс.-А.,ҚазМУ,-1995.-344б,

38. Уәлиханов Ш.Таңдамалы.2-бас,-А.,Жазушы,1985.-б.203-224.
« Шетел әдебиетінің тарихы » пәнінен

ОБСӨЖ сабақтарының күнтізбелік-тақырыптық жоспары

«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы, 3-курс, 5- семестр, 30 сағатТақырыбы, мазмұныөткізілетін уақыты (сабақ кест.сәйкес)

Сабақтар мен бақылау түрлері және ұпайлары

семинар

Консульт

Р

Дебат/

Дөңгелек үс тел

Тест

Коллоквиум

Глоссарий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Ежелгі дәуірдегі (антикалық) әдебиет.

1.Архаикалық кезең 7-8 ғасыр аралығы

2.Мифтік шығармашылық және мифология.


1+
+2

Гомерлік эпос

1.«Иллиада» әскери – батырлық эпопея

2. «Одиссея» ертегілік шым – шытырық оқиғалы эпопея


1 апта

1 б

3

Классикалық кезең

(5-6 ғасыр)

1.Эсхил – «трагедия атасы», афиналық демократиялық ортаның ақыны.

2.Эсхил ежелгі драматург2
+


4

Софокл

(б.д.д 406-496 ж. шамасы)

1.Софокл шығармашылығының қалыптасуы

2.Софокл трагедияларының негізгі мәні

1 апта

1 б5

Эврипид

(б.д.д. V ғ. ІІ жартысы)

1. Драматургтің мифке көзқарасы

2. Трагедияларының әлеуметтік, этикалық, эстетикалық мәселелері


3
+


6

Аристофан (б.д.д. 385-445ж. шамасы)

1. Аристофан комедияларының

дүниежүзілік маңызы

2. «Құстар» ертегі - комедиясы
2 апта

1 б

7

Классикалық кезең өкілдері

1.Геродот грек тарихшысы, прозашысы

2.Демосфен (б.д.д.322-384ж шамасы)- көрнекті мемлекет қайраткері және ұлы шешен.


4
+8

Эллинистикалық кезең

1.Эллинизм заманының идеологиясы, мәдениеті.

2. Эллинистикалық поэзияның дамуы.

2

апта


1 б9

Рим әдебиетінің ежелгі дәуірі (б.з.д.43-106)

1.Цицерон Марк Туллый шығармашылығы

2.Цициронның шешендік өнер жайлы жазған шығармалары.


5
+
10

М.Т.Цициронның шешендік өнер жайлы жазған шығармалары

1.Цицерон Марк Тулий шешендік сөз өнерінің теоретигі.

2. Шешендік өнердің атасы – Марк Тулий.

3.Цицерон Марк Тулийдің саяси идеясы.

3 апта

1 б
11

Ежелгі дүниенің классикалық әдебиеті

1. Ежелгі Қытай әдебиеті

2. Конфуций (479 - 551) адамды сүю гуманизімінің өкілдері


6
+
12

Үнді әдебиетінің ұлы дастаны

1.Үндінің классикалық эпосы – «Рамаян»

2. «Рамаян» дастанындағы мифологиялық дастандар

3 апта

1 б


13

Ежелгі Үнді әдебиеті

«Махабхарата»

1. «Махабхарата» дастаны үнді халқының көп ғасырлық жемісі

2.«Махабхарата» - моральдық, саяси, өмір мазмұнының энциклопедиясы.


7
+14

Қасиетті кітап «Авеста»

1. «Авеста» иранның ұлы кітабы

2. «Кіші Авеста - қысқаша дұғалық жинағы».
4 апта

1 б
15

Ежелгі иран әдебиеті

1.Қасиетті кітап «Авеста» - ежелгі иран жазба ескерткіштерінің озық үлгісі.

2.Заратуштра есіміне қатысты бақсылық арбау, әнұрандар, шешендік өнер дәстүрлерінің қалыптасуы


8+16

Классикалық үнді әдебиеті

1.Калидастың өмірі, тұрмысы туралы аңыздар, шындық мазмұны.

2.Калидастың «Шакунтала» драмасы.


4 апта

1 б


17

Ежелгі арабтардың сөз өнері

1 Ежелгі ауызша араб поэзиясы

2. Ежелгі арабтардың сөз өнері (6-7 ғасыр ортасы)

3. „Құран” - араб әдебиетінің классикалық ұлы ескерткіші9+18

Андалусиядағы араб әдебиеті

(8-15 ғасыр аралығы)

1. ХІІІ – ХV ғ/ғы араб әдебиеті.

2. «Мың бір түн» - араб, үнді, парсы түркі халықтарының әр ғасырда туған ертегілерінің жиынтығы.


5 апта

1 б


19

Қайта өрлеу дәуірінің әдебиеті

1.Қайта өрлеу мәдениетінің көп құрамдылығы және қайшылықты жақтары.

2. Діни театрдың дамуындағы негізгі кезеңдер.


10
+
20

Орта ғасырлық Еуропа әдебиеті

1.Скандинавтық эпос және лирикалық поэзия.

2. Скандинавия әдебиеті.


5 апта

1 б


21

Итальян әдебиеті

1.Джовани Боккачо өмірі мен шығармашылығы.

2. Боккачоның итальян және европалық новеллистикаға әсері.


11+22

Неміс әдебиеті


1.Қайта өрлеу дәуіріндегі неміс әдебиетін дәуірлеу.

2. ХV-ХVІ неміс гуманистерінің риторикалық мәдениеті.6 апта 1 б

23

Француз әдебиеті

1.Ф.Рабленің өмірі мен шығармашылығы.

2. «Гаргантюа мен Пантагрюэль» романының әдеби негізі.


12
+
24

Қытай әдебиеті

1.ХІY - XYIII ғ.ғ. тарихи тақырыптағы прозалық шығармалар

2.ХІХғ. аяғы мен ХХғ.басындағы револяциялық әдебиеттің өрістеуі6 апта

1 б

25

Испан әдебиеті

1. Испаниядағы әдеби дамуды дәуірлеу.

2. М.Сервантес тің өмірі мен шығармашылығы.

3. М.Сервантестің әлем әдебиетіне танымал «Дон Кихот» романы, оның пародиялық астары.13+26

Ағылшын әдебиеті

1.Қайта өрлеу дәуіріндегі ағылшын әдебиетін дәуірлеу.

2. В.Шекспир (1564-1616)өмір жолы.
7 апта

1 б
27

Ағылшын әдебиетінің ұлы өкілі В.Шекспир шығармашылығы.

1.Шекспир өлеңдері, сонеттері.

2.Шекспир пьесалары мен трагедиялары


14
+


28


ХVІІғ. француз әдебиеті

1. Ж.Б.Мольер өмірі мен шығармашылығы

2.Мольер комедияларындағы пәлсапалық мәселелер
7 апта

2 б
ІІ аралық бақылау: 15 б.

29

ХІХ –ХХ ғ. әдебиет дамуындағы әдеби бағыттар, көркемдік әдістер

1. Романтизмнің Батысеуропалық және АҚШ әдебиетінде 19ғ/ң басында пайда болуы

2. Романтизм әдісінің көркемдік тұрғыдағы жеңісінің көріністері


15
+


30

ХІХ ғасырдағы түрік әдебиетіндегі көркемдік ізденіс


1.ХІХ ғасырдағы түрік әдебиетіндегі серпілістер

2. ХІХ ғасырдың 70-80 ж/ғы жаңа түрік прозасының қалыптасуы

8 апта 1б31

ХVІІІ ғасырдағы ағылшын әдебиеті

1.Д.Дефоның өмірі.

2. Дефоның «Робинзон Крузо» атты романы


16
+


32

ХІХ – ХХ ғ. Азия елдеріндегі әдеби ағартушылық бағыт ерекшелігі

1. Азия елдерінің әдебиеттеріндегі ағартушылық ерекшеліктер

2. Азия елдері әдебиеттерінің әлемдік әдеби жаңа байланыстар ауқымында дамуы


8 апта 1б

33

ХVІІІ ғ. ағылшын әдебиетінің өкілі Джонатан Свифт

1. Д.Свифт өмір жолы

2. «Гулливердің саяхаттары» әлеуметтік, сатиралық қалыппен бейнеленген роман


17
+
34

ХVІІІ ғ. Неміс әдебиетінің ұлы өкілі Гете Иоганн Вольфганг (1749-1832)

1.Гете Иоганн Вольфганг өмірі

2.Өлең өнерінің дамуына зор ықпал еткен ақын
9 апта 1б35

ХVІІІ ғ. неміс әдебиеті

1.Шиллер Иоганн Фридрих (1759-1805) неміс әдебиетінің көрнекті өкілі.

2.Шиллердің әңгімелері мен өлеңдері


18+36

Иран әдебиетінің

ХІХ – ХХғ. даму ерекшеліктері


1.ХІХ ғасырдың екінші жартысында Иран елінің ағартушы қайраткерлері

2. ХХ ғ. иран әдебиетінің дамуы9 апта 1б


37


ХІХ – ХХ ғасырлардағы әлем әдебиеті

1.Э.Т.А.Гофманның өмірі мен шығармашылығы


2. Гофманның эстетикасы


19+38

Парсы әдебиетінің көрнекті өкілі

Абдоррахим Талибов

1 Абдоррахим Талибов өмірі

2.“Өмір мәселелері” Иран мемлекетінің құлдилауына арналып жазылған, тәрбиелік мәні бар шығарма.

10 апта 1б


39

Ағылшын әдебиеті.

1.Дж.Н.Гордон Байрон(1788-1824) шығармашылығы - әлемдік әдебиеттегі романтикалық өмір танытушылықты

бейнелеудің озық үлгісі

2. Байронның лирикалық поэмсы20
+


40

Байрон шығармашылығының швейцарлық кезеңі

1.Пәлсапалық драмалық дастаны «Чайль

Гарольдтың сапары»

2.Байрон шығармашылығының идеялық – эстетикалық және тарихи маңызы.

10

апта


41

Шығармашығының кезеңдері және Скоттың ағылшын романтикалық әдебиетіндегі орны.

1.В.Скоттың (1771-1832) өмірі мен шығармашылығы

2. В.Скоттың „Айвенго” романы


21
+


42

В.Скотт тарихи романды қалыптастырушы ретінде ХІХғ. жаңашылдарының бірі.

1. В.Скоттың романдарындағы өмір шындығын бейнелеуі

2.В.Скоттың әлем әдебиетіне тарихи романды қалыптастырушы ретінде енуі.
11 апта

43

Француз әдебиеті

1.А.Дюма (1802-1870)өмірі мен шығармашылығы

2. „Дартанян” романының мазмұны


22
+44

Француз әдебиетінде ғылыми фантастикалық роман жанрын қалыптастырушы.

1. В.Жюль (1828-1905) өмірі мен шығармашылығы

2.В.Жюль қазақ даласындағы көтеріліс жөнінде «Патша шабарманы» атты жазған романы

11 апта 1б


45

Франция ұлтының ұлы ақыны, француз романтизімінің ірі тұлғасы.

1. В.Гюго (1802-1885) өмірі мен шығармашылығы

2. В.Гюго – ақын драматург, прозашы


23+46

А. Мицкевич (1798-1855) - поляк романтизімінің негізін қалаушы

1. А. Мицкевич өмірі

2.А.Мицкевич шығармашылығы


12 апта1б


47


Американ әдебиетінің көрнекті өкілі – Эдгар Аллан По

1.Эдгар Аллан По өмірі мен шығармашылығы

2.Шығармаларының көркемдік ерекшеліктері


24+48

Американ әдебиетінің көрнекті ақын – жазушысы

1. Эдгар Аллан По өлеңдері

2. Американдық романтик ақынның алғашқы жинақ поэмалары.12 апта 1б
49

ХІХ ғасырдағы сыншыл реализм

1.Реализмнің қалыптасуындағы қоғамдық, пәлсапалық және эстетикалық алғы шарттар.

2. О.Бальзак ( 1799-1850) өмірі және ХІХ ғасырдағы француз әдебиетіндегі реалистік романның алыбы


25+50

О.Бальзактың романдарындағы роматикалық белгілер

1.Бальзактың “Адам” комедиясының негізгі таақырыбы.

2.Бальзактың өмірі жайлы мағлұмат.
13 апта 1б51

Ги де Моппассан француздың ХІХ аяқ шеніндегі реалист жазушы

1.Моппасан (1850-1893,1924) өмірі

2. «Шал» әңгімесі


26
+52


Ги де Моппассан француз әдебиетінің өкілі

1.Моппасан Флобердің ізін қуушы жазушы

2.Шығармалары
13 апта 1б53

Англия әдебиеті

1.Бернард Шоу (1856-1950) – ағылшын

драмасындағы жаңа кезең өкілі.

3. Б.Шоудың «Император және қыз»

шығармасы


27
+
54

Түрік әдебиеті

1.Назым Хикмет Ранның өмірі /1902-1963/

2.Назым Хикметтің саяси лирика жайлы жазған өлеңдері, драмалық шығармалары
14 апта 1б55

Назым Хикмет Ранның шығармашылық жолы

1.Назым Хикметтің саяси лирикалық өлеңдері

2.Назым Хикмет-әдебиет тарауындағы ұлы ақын.


28
+
56

ХХ ғасырдағы түрік әдебиетіндегі дәстүрді жаңғырту жаңалықтары

1.ХХ ғасырдың бас кезіндегі түрік сатирасының дамуы


2. Қазіргі замандық түрік әдебиеті


3. Әзиз Несин шығармаларындағы реализмдік әуен.


14 апта

2 б

57

Иран әдебиеті

1.Әбілқасым Лахути (1887-1957) парсы әдебиетінің ірі тұлғасы

2. Ә.Лахути поэзиясындағы көңіл-күй лирикасы


29+58

Үндістан әдебиеті ХІХ – ХХғғ. әдеби – фольклорлық мұралар

1.Үнді халқының ағылшын отаршылдығына қарсы күресі

2. Үнді әдебиетіндегі дәстүрлі тақырыптарды жаңғырту
15

апта

59

Үнді әдебиеті

1.Рабиндранат Тагор (1816-1941) өмірі

2. Р.Тагордың өлеңдері

3.Тагор - Халықаралық нобель сыйлығының лауреаты30


+
60

Жапон әдебиетінің өкілдері.

1. Кобаяси Такидзи (1903-1933) өмірі мен шығармашылығы.

2. Тамихи Хара “Атом пейзажы” циклынан үзінді.


15

апта

Барлығы: 30 б.
Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет