Пәні бойынша «050117»- «Қазақ тілі мен әдебиеті», мамандығының 3 курс студенттерінің білімін бақылауға арналғанбет3/15
Дата25.04.2016
өлшемі2.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Ескерту:

Студенттердің білімін бақылау, бағалау: СӨЖ, тестілік бақылау (Т), рефераттар (Р), коллоквиум (К), глоссарий (Г) ,Баяндама (Б) т.б. оқытушыға тапсыру кестесі әр аптаның


Сейсенбі – 1500 – 1600 – 36 ауд.

Бейсенбі - 1500 – 1600 – 36 ауд

күндері жүргізіледі.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
Негізгі

1. Античная литература /под.ред А.А.Тахо-Годи.М., «Просвещение»,1986.

2. Геродот. «Тарих», «Қазақ әдебиеті» N10,6 наурыз1992

3. История зарубежной литертуры ХХ века.-М.,Просвещение,1991.

4. Зарубежной литертура ХІХ века.Романтизм.Критический реолизм. Хрестоматия.

Под.ред.Я.Засурского.М.,1979.

5. Тебегенов Т. Шетел әдебиеттері тарихы(оқу құралы)-А.,РБК,1996

6. Тебегенов Т. Әлем әдебиеті(ХІХ-ХХғасырлар).Бірінші кітап Хрестомтиялық оқу құралы.-А.:

«Арыс» баспасы,2004.-168 б.

7. Байрон Дж.Таңдамалы шығармлар.Бір томдық.Құраст

8. Шетел әдебиеті. ҮІІІ-Х кл. Оқушыларына арналған І-кітап.құраст.Ә.Бекбаев.А.,Мектеп,1972.-

284б.


9. Зарубежная литература средних веков /латинская,италянакая,английскя,чешская,польская,

сербская,болгарская литература/.Хрестоматия.2-е изб./Сост.Б.И.Пуришев,М.,

«Просвещение»,1975,с.399.

10. Құран хикялары.А., «Жалын»,1991, б.224 бет.

11. История всемирной литературы в 9 томах.Т.І,М., «Наука»,1983,с.305-515.

Қосымша

1. Тронский И.М. История античной литературы.М., «Высшая школа»,1988.

2. Сыма Цянь.Тарихи жазбалар. «Қазақ әдебиеті», N11,13 наурыз,1992

3. Марғұлан Ә.Ежелгі жыр-аңыздар.Алматы:жазушы,1985-368 б.

4. Гемор.Одиссея /Пер.с древнегреч.В.Жуковского/М., «Првда»,1984,с.320.

Үзіндісі «Әлем» альманағында.107-125 б.

5. Еврипид. Медея.Елена.Троя аурулары:Трагедиялар /орыс тілінен аударған Қ.Жұмалиев-

«Өнер»,1986-223 б.

6. Эсхил.бұғауланған Прометей /Ауд. Ә.Нілібаев/. «Жазушы»1970

7. Махабхарата. /Ауд. Ә.Нілібаев/. Үзіндісі:шантану балықшы қыз Сатьяватинге үйленеді.

Кітапта: «Әлем» Альманах:Өлеңдер,очерктер,әңгімелер.А., «Жазушы»,1991-496 б.

8. Вошинина А.М. Очерк истории древнеримского искуство,Л.,1947.

9. История римской литературы.под.ред. Н.Ф.Дератини.М.,1964.

10. Құран Кәрім.Қазақша мағына және түсінігі.Аударған:Халифа Алтай. Өңдеуші:Дәлелхан

Жаңаотай.Редакциялаған абдүррахим Алтай.-іжри1411,Міләди 1991 жылында

басылды.Медине,Мұнаура Сауд Арафия.

11. Құран/ауд. Ақселеу Сейдімбеков// «Әлем», Альманах Өлеңдер,очерктер,әңгімелер.А.,

«Жазушы»,1991, б.2374-241.

12. Белинский В.Г Робинзон Крузо.Полн.соб.соч., в 13-томах, т.ҮІ,М.,1953.

20. История зарубежной литературы ХҮІІ века-М., 1974.

21. Артомонов С.Д., Зарубежная литеретураи ХҮІІ-ХҮІІІ вв.-М., 1979

22. Шекспир Вильям.Сонеттер.Ауд.М.Мақатаев. А., Жазушы,1970-56 б.

23. Дефо Даниель.Робинзон Крузо.А. Жалын,1980.-172 б.Қ.Бекхожин.А.,1960.-416 б.

24. Бальзак Оноре де.Үзілген үміттер /Ауд.Ж.Ысмағұлов.-А,1988-688 б.

25. Гюго В.Тоқсан үшінші жыл. Роман.Ауд. Б.Қойшыбаев, А.Сұлтанов.-Астана:Аударма.2002.-272б

26. Диккенс Ч.Бастилия тұтқыны./Ауд.марғұланұлы Әлкей.Қызылорда.Қаз.басп.1932,-25 б. (мәтін

латын әріпімен жазылған)

27. Драйзер Т. «Америка трагедиясы» романы./Ауд. Т.Исмайлов.1970.

28. Лахути Ә. Шығыс саздары /Ауд.Т.Рахимов.-А.,Жазушы,1987.312 б.

29. Несин Әзиз.Ахиреттен келген хаттар/Ауд.О.Әбубәкіров.-А.,1965.-126 б.

30. Хикмет Назым.Таңдамалы/Ауд.Қ.Жұмағалив. –А.,1975-125б.

31. Тебегенов Т. Рабиндранат Тагор (өмірі мен поэзиясы)// қазақ және әлем

әдебиеті:мектепте,коледжде және ЖОО-да оқыту.2004.№4.Б.20-25.

37. Күмісбаев Ө.Абай және шығыс.-А.,ҚазМУ,-1995.-344б,38. Уәлиханов Ш.Таңдамалы.2-бас,-А.,Жазушы,1985.-б.203-224.


СӨЖ өткізу кестесі


СӨЖ тақырыбы


Сағат саны

Өтілетін күні

Аудитория

1

Г.И.Вольфганг лирикалық өлеңдер, романтикалық бояулар

1

Сейсенбі


16

2

Гете «Фауст» трагедиячы

1

Бейсенбі


16

3

В.Гетенің лирикалық өлеңдері


1

Сейсенбі


16

4

Генрих Гейне позмалары, тарихилық, романтикалық бояулар


1

Бейсенбі


16

5

Д.Н.Гордон Байронның лирикалық, сатиралық өлеңдері

1

Сейсенбі


16

6

Д.Н.Гордон Байронның поэмалары: эпикалық баяндау мен романтикалық сыршылдық тұтастығы

1

Бейсенбі


16

7

Д.Н.Гордон Байронның шығыстық поэмалары

1

Сейсенбі


16

8

Француз әдебиеті. 19-20 ғ. Романтизм және психологиялық туындылар

1

Бейсенбі


16

9

Ги де Мопассан новеллалары

1

Сейсенбі


16

10

Ги де Мопассан романдары

1

Бейсенбі


16

11

Поляк әдебиеті 19-20 ғ. Ұлттық әдебиет дәстүрі және романтизм көркемдік әдісі

1

Сейсенбі


16

12

Адам Мицкевичтің лирикалық өлеңдері

1

Бейсенбі


16

13

Адам Мицкевичтің поэмалары

1

Сейсенбі


16

14

Венгер (Мадияр) әдебиеті 19-20 ғ. евразиялық дәстүрлер, жаңашыл сарындар

1

Бейсенбі


16

15

Шандор ПетеФидің лирикалық өлеңдері

1

Сейсенбі


16

16

Шандордың „Жендеттің арқаны” романы

1

Бейсенбі


16

17

Шандордың „Қаншық жолбарыс және қорқау” драмасы

1

Сейсенбі


16

18

Америка құрылығы әдебиеті 19-20 ғ. Европалық классикалық үрдіс, уақыт пен үндестік

1

Бейсенбі


16

19

Пабло Неруданының лирикалық өлеңдері

1

Сейсенбі


16

20

Э.Хеменгуейдің әңгімелері

1

Бейсенбі


16

21

Э.Хеменгуейдің повестері

1

Сейсенбі


16

22

Э.Хеменгуейдің романдары

1

Бейсенбі


16

23

М.Твен әңгімелері

1

Сейсенбі


16

24

М.Твен повестері

1

Бейсенбі


16

25

М.Твен „Том Сайердің басынан кешкендері”

1

Сейсенбі


16

26

Д.Лондон шығармалары

1

Бейсенбі


16

27

Ф.Купер шығармашылығы: тарихилық, сыншыл реалистік, романтикалық көзқарастар

1

Сейсенбі


16

28

Әлем әдебиеттері ықпалдастығы – мәдениет сұхбатының көрінісі

1

Бейсенбі


16

29

Қ.Р. „Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы- әлем әдебиеті мұраларын игерудің нәтижелі көрсеткіші”

1

Сейсенбі


16

30

19-20 ғ. әлемдік әдебиет дамуындағы әдеби бағыттар, көркемдік әдістер

1

Бейсенбі


16

31

19-20ғ. әдеби даму жүйесіндегі байланыстар

1

Сейсенбі


16

32

19-20 ғ. Азия елдеріндегі әдеби ағартушылық бағыт ерекшелігі

1

Бейсенбі


16

33

19-20 ғ. Азия – Африка елдері әдеби байланыстары

1

Сейсенбі


16

34

Шығыс елдеріндегі классикалық сөз өнері

1

Бейсенбі


16

35

Түркі әдебиеті – ежелгі түркі өркениеті және дербес ұлттық мәдениет дәстүрі

1

Сейсенбі


16

36

19ғ. түрік әдебиетіндегі көркемдік ізденіс

1

Бейсенбі


16

37

20ғ. түрік әдебиетіндегі дәстүрді жаңғырту жаңалықтары

1

Сейсенбі


16

38

Яхья Кемал, Омер Сейфиддин шығармашылығы

1

Бейсенбі


16

39

Назым Хикмет поэзиясының романтикалық сипаты

1

Сейсенбі


16

40

Ә.Несиннің сатиралық еңбектері

1

Бейсенбі


16

41

Ә.Несиннің сатиралық романдары

1

Сейсенбі


16

42

Иран әдебиетінің 1-20ғ. даму ерекшеліктері

1

Бейсенбі


16

43

А.Галибовтың шығармашылығы

1

Сейсенбі


16

44

М.Де хход шығармашылығы

1

Бейсенбі


16

45

Ә.Лахути өлеңдері. Классикалық үрдіс және жаңашылдық

1

Сейсенбі


16

46

19-20ғ. Қытай әдебиеті

1

Бейсенбі


16

47

19-20ғ. қытай поэзиясының идеялық көркемдік сипаттары

1

Сейсенбі


16

48

19-20 ғ. Жапон әдебиеті, классикалық дәстүр, көркемдік ізденістер

1

Бейсенбі


16

49

Жапон прозасындағы романтикалық, реалистік, көркемдік үрдістер сабақтастығы

1

Сейсенбі


16

50

Үндістан әдебиеті 19-20 ғғ.әдеби фольклорлық мұралар

1

Бейсенбі


16

51

Р.Тагор өлеңдері

1

Сейсенбі


16

52

Р.Тагор әңгімелері

1

Бейсенбі


16

53

Р.Тагор повестері

1

Сейсенбі


16

54

Р.Тагор романдары

1

Бейсенбі


16

55

Монғол әдебиеті. 19-20ғ. ежелгі бастаулар, дәстүр жалғастығы

1

Сейсенбі


16

56

Монғол жазушыларының әңгімелері

1

Бейсенбі


16

57

Африка әдебиеті 19-20ғғ. Байырғы мұралар және жаңа дәуір шығармалары

1

Сейсенбі


16

58

Агостино Нета өлеңдері, мазмұны, пішіні, көркемдік өрнектер

1

Бейсенбі


16

59

Германия әдебиеті. 19-20ғғ. Классикалық дәстүр және романтизм сарындары

1

Сейсенбі


16

60

19-20 ғғ. Иран әдебиеті.

1

Бейсенбі


16

Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет