ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені оқУ-Әдістемелік материалдар


КУРС БОЙЫНША ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫбет2/2
Дата02.05.2016
өлшемі0.49 Mb.
1   25.2 КУРС БОЙЫНША ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫ


 1. Психология пәні туралы түсінік.

 2. Психология – психика және психикалық құбылыстар жайлы ғылым.

 3. Психология ғылымының салалары.

 4. Психологияның басқа ғылымдармен байланысы.

 5. Психология пәні, міндеті туралы түсінік.

 6. Педагогқа психологиялық білімнің қажеттігі.

 7. Психология ғылымы нені зерттейді?

 8. Психикалық күймен психикалық үрдістердің негізгі айырмашылықтары.

 9. Психологияның ғылым ретінде қалыптасуының негізгі кезеңдері.

 10. Психологияның дербес және тәжірибелік ғылымға айналуы.

 11. Психологияның методологиялық принциптері.

 12. Психологиялық зерттеудің әдістері.

 13. Психология қай уақыттан дамып келеді?

 14. Психологияның дамуының кезеңдеріне сипаттама беріңіз?

 15. Қай уақыттан бастап тәжірибелік ғылым ретінде дами бастады?

 16. Ғылыми зерттеу әдістері дегеніміз не?

 17. Табиғи эксперименттің бақылаудан айырмашылығы қандай?

 18. Психикалық құбылыстардың механизмі, табиғаты туралы түсінік беріңіз

 19. Сана туралы түсінік беріңіз

 20. Сананың пауда болуы мен дамуына тоқталыңыз

 21. Жеке адам туралы түсінік.

 22. Адамның дамуындағы еңбектің алатын орны.

 23. Жеке адамның қалыптасуындағы қарым-қатынастың рөлі.

 24. Жеке адамның бағыттылығы деген не және ол қалай көрінеді?

 25. Жеке адамның психологиялық құрылымын анықтаңыз.

 26. Жеке адам бойындағы қасиеттерді атаңыз

 27. Топтар арасындағы психологиялық феномен ретінде.

 28. Топтар мен ұжым, жеке адамды қалыптастырудың негізі ретінде.

 29. Феномен дегеніміз не?

 30. Ұжым мен топ, жеке адамды қалыптастыруды дегенді қалай түсінесіздер?

 31. Әлеуметтік психологиядағы топтар классификациясының қандай түрлерін білесіздер?

 32. Адамның және қоғамның өміріндегі қатынастың ролін сипаттаңыз.

 33. Адамдар қатынасының қандай түрлері мен формаларын білесіз?

 34. Қарым-қатынастың функцияларын атаңыз, әр функциясының мазмұнын түсіндіретін мысал келтіріңіз.

 35. Іс-әрекет туралы түсінік.

 36. Іс-әрекеттің құрылымы.

 37. Іс-әрекеттің түрлері.

 38. Зейін туралы жалпы ұғым.

 39. Зейін түрлері.

 40. Зейіннің негізгі қасиеттері.

 41. Зейін дегеніміз не?

 42. Зейіннің түрлерін қысқаша сипаттаңыз. Өз мысалдарыңызды келтіріңіз.

 43. Танымдық үрдістердің дамуындағы зейіннің рөлі қандай?

 44. Түйсік туралы жалпы ұғым.

 45. Түйсіктің физиологиялық негіздері.

 46. Түйсіктің түрлері және қасиеттері.

 47. Қабылдау туралы жалпы түсінік.

 48. Қабылдаудың физиологиялық негіздері.

 49. Қабылдаудың түрлері және қасиеттері.

 50. Қабылдау дегеніміз не?

 51. Қабылдаудың түйсінуден айырмашылығы қандай?

 52. Қабылдаудың физиологиялық негізін сипаттаңыз.

 53. Апперцепция дегеніміз не? Мысал келтіріңіз.

 54. Ес. Ес жайындағы теориялар.

 55. Естің түрлері.

 56. Естің жалпы сипаты.

 57. Естің даралық ерекшеліктері.

 58. Қабылдаудың түйсінуден айырмашылығы қандай?

 59. Қабылдаудың физиологиялық негізін сипаттаңыз.

 60. Апперцепция дегеніміз не? Мысал келтіріңіз.

 61. Қиял туралы жалпы түсінік.

 62. Ойлау туралы ұғым.

 63. Темперамент туралы жалпы түсінік.

 64. Мінез туралы түсінік.

 65. Мінез бітістері.

 66. Мінез туралы теориялар.

 67. Мінез типтері.

 68. Мінездің қалыптасуы.

 69. Қабілет туралы түсінік.

 70. Жалпы және арнайы қабілет.

 71. Нышан және қабілет.

 72. Қабілет дегеніміз не?

 73. Нышан дегеніміз не?

 74. Қабілеттің түрлерін атаңыз және оларға анықтама беріңіз?

 75. Эмоция дегеніміз не?

 76. Сезім дегеніміз не?

 77. Адамдағы жоғары сезімдерді атаңыз

 78. Аффект дегеніміз не?

 79. Стресс дегеніміз не?

 80. Құмарлық дегеніміз не?

 81. Ерік дегеніміз не?

 82. Еріктің физиологиялық негізін ашыңыз.

 83. Ерік сапаларын атаңыз және оларға анықтама беріңіз.

 84. Мектепке дейінгі шақтағы баланың психикалық даму ерекшеліктерін қаратырыңыз.

 85. Мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының қалыптасуы.

 86. Ерте сәбилік шақ пен мектепке дейінгі шақтағы баланың психикалық дамуының салыстырмалы сипаттама беріңіз?

 87. 1.Кіші оқушының психологиялық сипаты.

 88. 2.Бастауыш сынып оқушыларының анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері.

 89. Мектепке баруға байланысты баланың дамуының әлеуметтік жағдайларының өзгеруіне түсінік беріңіз.

 90. Танымдық сферасының қалыптасуы.

 91. Бастауыш мектеп шағындағы жаңа құрылымдарға анықтама беріңіз.

 92. Жеткіншек психикасының дамуының сипаты .

 93. Жеткіншект жастағы организмнің анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктері.

 94. Жеткіншек кезеңдегі «дағдарыс».

 95. Отандық және шетел психологиясындағы жеткіншек проблемасы.

 96. Жеткіншек шақтағы жаңа құрылымдарға анықтама беріңіз.

 97. Жеткіншектің үлкендермен қарым-қатынасының жаңа типінің қалыптасу қиыншылықтарына сипаттама беріңіз.

 98. Жоғары сынып оқушысының әлеуметтік-психологиялық сипаттамасы.

 99. Оқу және еңбек іс-әрекеттерінің ерекшеліктері.

 100. Жоғары сынып оқушысының әлеуметтік-психологиялық сипаттамасы.


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ «ПСИХОЛОГИЯ ЖӘНЕ АДАМ ДАМУЫ» ПӘНІНЕН

4-КестеОқулық және оқу-әдістемелік құрал саны


Кітап саны

Студенттер саны

% Қамту пайызы

1

2

3

4

5

1.

Ж.Аймауытұлы. Психология Алматы, «Рауан» 1995ж.

10

9

100

2.

Жарықбаев Қ. Б. Психология. Алматы «Білім» 1993ж.

10
100

3.

Тәжібаев Т. Жалпы психология А. Білім 1993 ж.

20
100

4.

Немов Р. С. Общая психологии. Кн. 1 М: Владос 1995ж.

15
100

5.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. С п б: Питер 1990

10
100

6.

Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды: В- 2 х т. под ред. А.А. Бодалева, Б. Ф. Ломова том 1М. 2001 ж.

10
100

7.

Столяренко Л.Д. Основы психологии.-М., 1997.

5
60

8.

Петровский А. В. Ярошевский М. Г. Психология М. Высшая школа, 2001 ж.

5
60

9.

Джемс У. Психология. М., 1991.

10
100

10.

Жарықбаев Қ. Б. Жантану негіздері. Алматы 2005ж.

10
100

11.

Алдамұратов Ә. Рақымбеков Қ, Іргебаева Н, Бапаева М. Нығыметова Г, Түрікпенов Ж. Жалпы психология. А, Білім. 1996 ж.

10
100

12.

Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. 2-ое изд. М. Политиздат. 1977 ж.

5
60

13.

Ждан А.Н.История психологии. 1997.

5
60

14.

Елеусізова С. Қарым-қатынас психологиясы. А. 1995

5
60

15.

Жарикбаев К. Развитие психологической мысли в Казахстане. Алма-Ата. 1996

10
100

16.

Аверин В.А. Психология детей и подростков. М., 1998

10
100

17.

Кордуэлл М. Психология.- М., 1999.

5
60

18.

История зарубежной психологии. М., МГУ, 1983.

10
100

19.

Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. –М., 1987.

5
60

20.

А.В.Петровский, В.В.Шпалинский. Социальная психология коллектива. М.1978

5
60

21

Возрастная и педагогическая психология // Под.ред. А.В.Петровского. М., 1986


20
100

22

Возрастная психология // Под.ред. Л.Ф.Обуховой. М., 1996

15
100

23

О.П.Солодилова. Возрастная психология. М., 2005

5
60

24

В.С.Мухина. Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы.А., 1986

10
100Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет