ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені «АҒылшын тілі»бет1/5
Дата28.04.2016
өлшемі0.52 Mb.
  1   2   3   4   5
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік УниверситетіСМК 3 деңгейдегі құжат

ПОӘК

ПОӘК 042 –18- 17. 1.41/03-2013ОӘК

Ағылшын тілі пәнінің оқу- әдістемелік кешені
Басылым № 1


ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«АҒЫЛШЫН ТІЛІ»

5В011300,5В011600,5В011200,5В010400,5В010800,5В011000,5В060400,5В011100,5В060200,5В010900,5В060100,5В010200,5В010100,5В010300,5В010600,5В010700,5В012000,5В042100,5В011700,5В020500,5В012100


мамандықтары бойынша


ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР

Семей


2013

Мазмұны


1 Глоссарий

2. Практикалық сабақтар

3. Студенттің өздік жұмысыГЛОССАРИЙ
Осы ОӘК-де қажетті терминдер аудармаларымен және анықтамаларымен берілген.
1. Глоссарий

«Ағылшын тілі» пәні бойынша

1.1 The Article - артикль

1.2 The Adjective –сын есім

1.3 The Adjective –сын есім

1.4 The Degrees of Comparation –сын есімнің шырайлары

1.5 Comparative degree – салыстырмалы шырай

1.6 Positive degree – жай шырай

1.7 Superlative degree - күшейтпелі шырай

1.8 Personal pronouns - өздік есімдігі

1.9 Possessive pronouns - жіктеу есімдігі

1.10 Reflexive pronouns - тәуелсіздік есімдігі

1.11 Demonstrative pronouns – сілтеу есімдігі

1.12 Interrogative pronouns- сұрау есімдігі

1.13 Indefinite pronouns - белгісіздік есімдігі

1.14 The Numerals- сан есім

1.15 The Verb- етістік

1.16 starke Verben- әлді етістік

1.17 schwache Verben- әлсіз етістік

1. 18 Transitive und intransitive Verbs- ауыспалы етістік

1.19 Modal verbs- модальдық етістіктер

1.20 Perfekt-перфект Перфект (күрделі өткен шақ)


«Students’ life» – тақырыбы бойынша лексикалық минимум 1. to be a first\ second, etc.year student – бірінші\ екінші т.с.с. курс студенті болу to enter university\ college- университетке\ колледжге түсу

 2. to attend classes, lectures, lessons – сабаққа, дәріске қатысу

 3. to miss classes, lectures, lessons- сабақты, дәрісті босату

 4. to do\ read a subject – пәнді оқып-үйрену

 5. to write an essay, a project, a test – шығарма, курстық, бақылау жұмыстарын жазу,

 6. to take \ sit an examination\exam- емтихан тапсыру

 7. final exams – бітіру емтихандары

 8. to assess a student- студентті бағалау

 9. to give smb a mark – баға беру

 10. to pass an exam – емтиханнан өту

 11. to fail an exam\ at an exam- емтиханнан құлау, тапсыра алмау

 12. to be good at English- ағылшын тіліне қабілетті болу

 13. to be interested in History – тарихқа қызығушылық таныту

 14. to get a grant – стипендия алу

 15. to do exercises orally –жаттығуды ауызша жасау

 16. to do exercises in written form\ in writing- жаттығуды жазбаша жасау

 17. to learn something by heart\ by rote- бір нәрсені жаттау

 18. oral \ written translation – ауызша\жазбаша аударма

 19. to be late – кешігу

 20. to be absent- сабақты босату,болмау

 21. The lesson \ class is over.- сабақ аяқталды

 22. to read aloud – дауыстап оқу

 23. to read silently – іштей оқу


«Traffic, Transport» тақырыбы бойынша лексикалық минимум


  1. to go \ come by bus, tram, metro, (underground), car, bike – автобуспен, трамваймен, метромен, машинамен, велосипедпен жүру\ келу

  2. to take a bus, tram – автобусқа, трамвайға отыру

  3. to be on a bus – автобуста болу

  4. to go on foot- жаяу жүру

  5. to walk – жаяу жүру

  6. to drive a car – машинамен жүру, жүргізу

  7. to ride a bicycle – велосипедпен жүру

  8. to miss a bus – автобусқа үлгере алмау

  9. public transport- қоғамдық көлік

  10. to pay a fare – жол ақысын төлеу

  11. to park a car – машинаны тұраққа қою

  12. to get into a traffic jam – жол кептелісіне түсу

14.to lose one’s way – жолдан адасу
«Weather» – тақырыбы бойынша лексикалық минимум
1. It’s clearing up- ашылу

2. to change for the better\ for the worse- жақсыға\ жаманға өзгеру (ауа райы туралы)

3.To splash with mud – батпақ шашу

4.in the rain – жаңбыр астында қалу

5. to lie in the sun – күнге қыздырыну

6. to get sunstroke – күн өту

7. to stay in the shade – көлеңкеде қалу

8. to go boating\ fishing- қайық тебу, балық аулау

9. to go on holiday- ехать в отпуск, на каникулы демалысқа, каникулға шығу

10.To get cool- суынқырай бастау

11.To bucket down- шелекпен жауғандай

12. To be caught in the rain – жаңбыр астында қалу

13. to get cold- суыта бастау

14. the sun sets early\ rises late – күннің ерте батуы\жай шығуы

15. to be frozen over \ up (of a river, lake)- қатып қалу(өзен,көл туралы)

16. to be frozen to the bone – сүйектен өтердей тоңу

17. according to the weather forecast – ауа-райы болжамы бойынша

To be in prospect (to be expected)- алда болатын

19. average temperature – орташа температура

20.to ease (of frost, fog, gale) – бәсеңдеу (аяз, тұман, бүрқасын туралы)


«Meals» – тақырыбы бойынша лексикалық минимум 1. to be hungry – аш болу

 2. to be thirsty – шөлдеу

 3. to lay the table – дастархан жаю

 4. to clear the table – дастарханды жинастыру

 5. help yourself to smth\ to some food – Тамақ алыңыз.

 6. No more, thank you.- Рахмет, енді керегі жоқ

 7. to have supper – кешкі тамақ ішу


«Shopping» – тақырыбы бойынша лексикалық минимум


 1. in fashion – сәнде болу

 2. out of fashion- сәнде болмау

 3. to come into fashion – сәнге кіру

 4. to be the latest fashion – ең сәнді болу

 5. to be all the rage – сонғы сән үлгісінде болу

 6. to dress in the latest fashion – сонғы сән үлгісімен киіну

 7. fashion show – сән үлгісін көрсету

 8. what does it cost? – қанша тұрады?

 9. at reduced prices – арзандатылған бағамен

 10. to pay for smth – бір нәрсеге төлеу

 11. to pay in cash – қолма-қол ақшамен төлеу

 12. to be in debt – қарыздар болу

 13. to pay by credit card – кредиттік карточка бойынша төлеу

 14. to spend money on smth – бір нәрсеге ақшаны жұмсау

 15. to be on sale – сатылымда болу


«Flat» – тақырыбы бойынша лексикалық минимум 1. on the ground floor – 1-ші қабатта

 2. in the suburbs – қала шетінде

 3. on the first floor – 2-ші қабатта

 4. on the top floor – жоғарғы қабатта

 5. not far from – …алыс емес

 6. in the left\right hand corner- сол жақ\ оң жақ бұрышта

 7. in the middle of smth – бір нәрсенің ортсында

 8. next to smth – бір нәрсемен қатар

 9. behind smth – позади чего – л. – бір нәрсенің артында

 10. at, by smth – жанында

 11. heating – жылу

 12. home – үй

at home- үйде

to go (come) home- үйге бару(келу)

to leave home – үйден кету


 1. house - үй

 2. inside the house – үй шшінде

 3. housewife- үй шаруасындағы әйел

Грамматикалық материал:Лексикалық тақырып:


 1. ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАР

Практикалық сабақтың құрылымы

1 семестр

Тәжірибелік сабақтарын өткізу жоспары
Тақырып №1 File1 A Introduction.

Alphabet. Pronunciation Tenses, Questions

Сабақтың мақсаты:

1. Ауызша-кіріспе бөлім

2. Студенттердің сөелеу қабілетін қалыптастыры және дамыту.

3. Шетел тілін меңгеруге қызықтыру


The Present Simple Tense (жай осы шақ)

The Present simple етістіктің алғашқы түрі (Infinitive) арқылы жасалады. Үшінші жақтың жекеше түріне –s/ies жалғауы жалғанады.

–s/ies жалғауы дауысты дыбыстардан кейін [z] (e.g. plays, opens),, ал дауыссыз дыбыстардан кеійн [s] (e.g. looks, puts) деп айтылады..

–s, -ss, -sh, -ch, -tch, --x және –z дыбыстарына аяқталған етістіктерден кейін

–es жалғауы жалғанады. (e.g. passes, pushes).

Етістік –y аяқталса, онда –ies жалғауы жалғанады. (e.g. study-studies, try-tries).

Interrogative(сұраулы) and negative( сөйлемнің болымсыз түрі) to do көмекші етістігі арқылы жасалады.

The Present simple шағы күнделікті жай қимыл-істі білдіреді.

The Present simple шағымен мынандай мезгіл пысықтауыштары қолданылады:

often, seldom, sometimes, always, never, ever, usually, occasionally, once (twice, three times) a week, every year (week, month, day).


Remember the s for + she, he, it.

Contractions (қысқартылған форма): don’t = do not doesn’t = does not

Негізгі сұрақтар мен тапсырмалар:

Ауызша-кіріспе бөлім.

Жай сөйлемдегі сөз реті

Сұраулы сөйлемдер

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Тақырып бойынша лексиканы меңгеру.

2. грамматикалық материалды пысықтау.

3. Жаңа сөздермен сөйлемдер құрастыруҰсынылғанн әдебиеттер:

I.. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.

Pre - Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004.

2. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press

3. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press

4.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка :

10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008

Тақырып №2. File 2 B.С Summer in Siberia. What is the weather like?

Сабақтың мақсаты:

1. Жаңа грамматикалық тақырыпты пысықтау

2. Студенттердің сөелеу қабілетін қалыптастыры және дамыту.

3. Өзін қоршаған ортаны сүйе білу .


Exercise 1. Use the verbs in the present simple:

1. We (to learn) English at the Institute. 2. I (to like) music and pictures.

3. Gulmira (to play) tennis very well. 4. They (to live) in London. 5. My friend (to work) at an office. 6. He (to walk) much. 7. Amina (to know) many songs.8. Anuar (to go out) to parties every weekend. 9. He (to be) a handsome boy. 10. Assima (to have) many friends at the Institute.

Exercise 2. Make these statements interrogative and negative. Use the model:

Model: She speaks two foreign languages.

She doesn’t speak two foreign languages.

Does she speak two foreign languages?

1. I go to the Institute every day. 2. Assima dances very well. 3. Mary speaks French, Spanish and Russian. 4. My family is large. 5. Every day my father works in the garden. 6. They play football twice a week. 7. Dauren is good at foreign languages. 8. In the evening we meet our friends.

Exercise 3. Combine the right word combinations:

Model: cook dinner.

a)cook, watch, read, play, drive, wear, live, get up, ask, speak, buy, have, get, go away, do, eat, write, go(2).

b) a car, the phone, tennis, television, in a flat, dinner, a magazine, a uniform, English, question, early, a taxi, in a restaurant, flower, for the weekend, sport or exercise, letters to friends, shopping for clothes, lunch.

Exercise 4. Use ‘s (possessive), ‘s (plural) or ‘s third person where necessary:

My friend … father work … in Germany.2.His brother … a lawyer. He …25.He work… at a plant. 3. He live… in Paris with his three children…. He has two

boy… and a girl.4. My brother … wife … name is Aizhan. She … an economist.

5. Pauline .. parent … live .. in Paris too. 6. Her brother look… like Pauline… mother but not her father. 7. Assima... eyes are brown. 8. Schoolchildren ... are at school.

Exercise 5. Add question tags to the following statement:

Model: He studies English, doesn’t he?

1. I have a computer. 2. She doesn’t go to the cinema. 3. I like beautiful flowers.

4. They don’t go to the university on Saturday. 5. We do our home task every day.

6. He speaks German. 7. She often goes to the theatre. 8. My wife is pretty.

Exercise 6. Use the right verb:

I ( live/lives) in Astana. My best friend (live/lives) in Astana too. 2. The boy (walk/walks) to school. 3. Pilots (sleep/sleeps) in hotel. 4. Liz (take/takes) her dog for a walk. 5. Nurses ( work/works) every day. 6. She (buy/buys) a new dress. 7. They ( have/has) an English class today. 8. Dauren ( have/has) got a flat in Astana.

Exercise 7. Complete the questions with do or does:

1.… you live in a flat? 2. … your parents work in an office? 3. … you speak French? 4. … Amina play the piano? 5. … your father smoke? 6. … they have lunch at home? 7. … Assima meet her friend at the weekend? 8. … you go on holiday every year? 8. ... he go to the swimming pool twice a week? 9. ... you often go to the theatre?

Exercise 8. Add tag question to the following statements and then give short answers:

Model: She doesn’t study Spanish.

She doesn’t study Spanish, does she? Yes, she does. (No, she doesn’t)

1. He’s French. 2. This is the train to London. 3. Banks don’t open on Sunday. 4. You go London every year. 5. You’re late for class. 6. She doesn’t eat meat. 7. You don’t come to our place . 8. Your sister doesn’t study English. 9. I am an English teacher.

Негізгі сұрақтар мен тапсырмалар:

1. Present simple, expressions of frequency

2. Грамматикалық жаттығулар орындау

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Грамматикалық жаттығуларды орындау

2.Монологтық және диалогтық сөйлеуді дамыту.

3. Мәтіндегі кейбір жағдайларды жаңа сөздер арқылы жеткізе білу

Ұсынылған әдебиеттер:

I.. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.

Pre - Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004.

2. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press

3. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press

4.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка :

10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008

5. Сасенова У.К. “English Grammar” сборник грамматических упражнений и тестов по английскому языку МАП .Семей 2008г.


Тақырып №3. File 2 D ? A typical Hollywood star An unforgettable holiday. The Present simple tense. Past simple tense. What was (the food)like?

Сабақтың мақсаты:

1. Жаңа грамматикалық тақырыпты енгізу

2. Студенттердің сөелеу қабілетін қалыптастыры және дамыту.

3 Жұмыс күнін дұрыс жоспарлау

The Past Simple Tense (жай өткен шақ)

The Past Simple Tense етістіктердің екінші формасы арқылы жасалынады. Ағылшын тілінде етістіктер дұрыс және бұрыс (regular and irregular verbs) болып екіге бөлінеді. Дұрыс етістіктер II және III формасында –ed жалғауы жалғану арқылы жасалады. Бұрыс етістіктердің II және III формасын бұрыс етістіктер кестесінен көруге болады. [161 б]

Interrogative(сұраулы) and negative( сөйлемнің болымсыз түрі) to do көмекші етістігі өткен шағы (did) арқылы жасалады.The Past Simple Tense өткен қимыл істі білдіреді. did + infinitive in interrogative and didn’t + infinitive in negative

The Past Simple Tense шағымен көбінесе мынандай мезгіл пысықтауыштары қолданылады: yesterday, last week (month, year).

Verb to be in the Past simple.

Present to past: am/is – was, are - were

Present to past: there is/are – there was/ were

Негізгі сұрақтар мен тапсырмалар:

1 Past simple (regular, irregular)

2 Present perfect, present participles

3. Тақырып бойынша жұмыс жасау

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Жаңа сөздермен жұмыс жасау

2. грамматикалық материалды пысықтау.

3.. Сөйлеу тілін дамыту.Ұсынылған әдебиеттер:

I.. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.

Pre - Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004.

2. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press

3. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press

4.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка :

10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008

5. Сасенова У.К. “English Grammar” сборник грамматических упражнений и тестов по английскому языку МАП .Семей 2008г.


Тақырып 4 File 2 A, В . What a bore! Present perfect, present participles. Chescing in, arriving, losing your luggage.

Сабақтың мақсаты:

1.Жаңа грамматикалық.ережені енгізу және өткен тақырыпты қайталау

2. Лексиалық тақырыпқа сөйлей білу дағдысын дамыту.

3 Келешекті жоспарлай білуге жетелеу

The Past Perfect

The Past Perfect to have көмекші етістігінің өткен шағы және етістіктің үшінші формасы арқылы жасалады. (I had worked, He had worked).

Қысқартылған формасы: I’d, he’d, she’d, we’d, you’d, they’d және болымсыз түрінде hadn’t.I

Had worked

we

had worked

You

Had worked

you

had worked

he, she, it

Had worked

they

had worked
I had written the letter when you came.Past Perfect: сұраулы сөйлемHad he eaten the cake by 5 o`clock?Past Perfect: сөйлемнің болымсыз түріHe had not eaten the cake by 5.
Негізгі сұрақтар мен тапсырмалар:

1 The Past simple Tense

2. Present perfect

3. Предлоги

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Гграмматикалық материалды кпысықтау

2. Жаңа лексиканы қолдана отырып сөйлемдер құру

3. .Монологтық және диалогтық сөйлеуді дамытуҰсынылған әдебиеттер:

I.. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.

Pre - Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004.

2. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press

3. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press

4.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка :

10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008
Тақырып 5 File 2 C, D Classical experiences Have you ever…? What is your job really like? Jobs. Have to /don’t have to, “Present perfect or past simple?
Сабақтың мақсаты:

1. Жаңа тақырыпты түсіндіру.

2. Шет тілінде сөйлей білу қабілетін.дамыту

3 Дұрыс киіне білуге жетелеу.

Relative pronouns

The pronouns who (whom), whose, what, which, where, how much, how many. They are all used to connect subordinate clauses with the principal cluses. Owing to their auxiliary function they are called conjunctive pronouns.

e.g. Do you know who has has bought the house?

You’ll never guess what present I want him to give me.

Негізгі сұрақтар мен тапсырмалар:

1 Relative pronouns

2. Adjectives and adverbs

3.Prepositions

Әдістемелік нұсқаулар:

1.Берілген тақырып бойынша әңгімелесу.

2. Өткен тақырыпты пысықтау.

3. Жаңа лексиканы қолдана отырып әр жағдайларға сөйлесе білуҰсынылған әдебиеттер:

I.. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.

Pre - Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004.

2. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press

3. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press

4.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка :

10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008
Тақырып 6. File 2 What’s a word? From the airport to the hotel. Have to | don`t have to, can| can`t. Relative pronouns. Changing money, getting a train| taxi.

From the airport to the hot. Shapes and materials. Changing money, getting a train/taxi. The verb have

Сабақтың мақсаты:

1. Жаңа грамматикалық ережені енгізу

2 Шет т»л»нде сөйлей білу қабілетін дмыту

3. Шет тілін оқуға ынтасын ұлғайту

Have got and have (бар болу) етістігі

Have got ие болушылықты (possession), have етістігі ие болушылықты (possession) және әрекет (activities) білдіреді.

I have We have

You have They have

He, she, it has
Exercise 1. Use “to have” in the right form:

1. I … a brother. 2. He … a new car. 3. They … got a large family. 4 . Jane … an English class today. 5. We … breakfast in the morning. 6. You … a test today.

7. She … two cousins and an aunt and an uncle. 8. Daniyar … a sister.

Exercise 2. Make these statements interrogative and negative:

1. Amina has got a lot of friends. 2. I have got a question. 3. He has a car.

4.They have good results in swimming. 5. We have dinner at the hotel today. 6. You have got skates. 7. He’s got a computer. 8. She has two sons and a daughter.

Exercise 3. Give short answers:

Model: Have you got a family? - Yes, I have. or: No, I haven’t.

Has he got a cat? –Yes, he has. or: No, he hasn’t.

1. Have you got any sisters or brothers? 2. Have you got any relatives in London? 3. Has your father got a lot of money? 4. Has your grandmother got a lot of grandchildren? 5. Has your cousin got a friend? 6. Has your sister got a pet? 7. Has your friend got a cat and a dog? 8. Have they got a new house?

Exercise 4. Use: “am”,”is”, “are”, “have”, “has”.

1. The cat ... in the box. 2. ... your copusin? 3. I ... a pupil. 4. Mr Brown ... a daughter. 5.Those cars ... red. 6. She ... a large family. 7. Assima ... my good friend. 8. ... she from England? 9. ... you friendly? 10. They ... a nice old house. 11. These books … mine. 12. … your cousin a car? 13. … your father an engineer? 14. They … a flat. 15. His name … Dauren. 16. Madina … a computer at home. 16. … those bags black? 17. Amina … in the garden. 18. You … from Almaty. 19. We … happy. 20. What … it?

Негізгі сұрақтар мен тапсырмалар:

1. The verb have

Әдістемелік нұсқаулар:

1.Гграмматикалық материалды кпысықтау

2. Жаңа лексиканы қолдана отырып сөйлемдер құру

3. .Монологтық және диалогтық сөйлеуді дамытуҰсынылған әдебиеттер:

I.. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.

Pre - Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004.

2. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press

3. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press

4.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка :

10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008
Тақырып 7. Grammar revision. Control work.

Тақырып 8.Vocabulary File 2. Grammar File 2.Theme: Love me tender. Old friend. Possessive pronouns. Present continuous. Would you like to…?


Сабақтың мақсаты:

1. Тыңдай білу қабілетін арттыру

2. Студенттердің сөйлеу қабілетін қалыптастыру

3 Білімін тексеру.

Негізгі сұрақтар мен тапсырмалар:

1. Focus on listening

2 Vocabulary File 2..

3. Grammar File 2

Әдістемелік нұсқаулар:

Тапсырманы орындау:

Vocabulary File 2.

2. Grammar File 2Ұсынылған әдебиеттер:

I.. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.

Pre - Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004.
Тақырып 9. The slowest journey in history? It was a cold, dark night. How long does it take? It takes… Prepositions of movement. Past continuous or past simple?
Сабақтың мақсаты:

1. Грамматикалық материалды түсіндіру

2. Студенттердің сөйлеу қабілетін арттыру

3 Достармен тіл таба білуге жетелеу

The Continuous Tenses (созылыңқы шақтар)

The Present Continuous (нақ осы шақ) to be көмекші етістігінің осы шағы (am,is,are) және негізгі етістікке –ing жалғауы жалғану арқылы жасалады. (e.g. speak-speaking).

The Present Continuous шағымен мынандай мезгіл пысықтауыштары қолданылады: now, at that moment, at the moment.

Exercise 1. Write each of the following sentences first in the negative and then in the interrogative form:

1. We are writing some exercises. 2. She is writing something. 3. They are having an English lesson. 4. He is studying English. 5. We are going to the Institute. 6. It is raining. 7. I am reading an interesting book. 8. They are watching TV.

Exercise 2. Put questions to the missing parts of the following sentences:

1. They are having an … lesson. 2. … is teaching them English. 3. The teacher is writing … on the blackboard. 4. They are looking at …. 5. She is coming from …. 6. The old man is sitting on …. 7. The old man is listening to …. 8. … are falling from the branches on the ground. 9. ... are sitting on the bench. 10. We are watching ....

Exercise 3. Put the verb in the present continuous;

A: Hello.

B: Oh, Dad. Where are you?

A: I’m in my hotel. I’m having a drink in the bar. (have)

It (rain) a lot here. Is Mam there?

B: Yes, but she (talk) to somebody on the mobile just now.

A: Oh, What (do) you …?

B: My friend Jane is here.

A: Jane? Why (not/do) you … your homework?

B: Don’t worry. We (study) together.

I

am writing

we

are writing

You

are writing

you

are writing

he, she, it

is writing

they

are writing
I am sitting at my table and writing.I am going there next year.Am I reading a book now?

What are you doing here?
I am not reading now.Негізгі сұрақтар мен тапсырмалар:

Present continuous, (future) invitations

Would you like to…?

Verbs arrive in/at

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Өткен тақырыпты пысықтау

2. диалог және монологты сөйлеуді қалыптастыру

3. Шет тілінде сөйлеуге жаттығу

Основная литература:

I.. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.

Pre - Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004.

2. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press

3. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press

4.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка :

10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008


Тақырып10 .Theme: At the hotel. Checking into a hotel, calling Reception. Same language, different people. As … as …, comparative degrees. File 3
Сабақтың мақсаты:

1. .Берілген тақырып бойынша әңгімелесу.

2. Өткен тақырыпты пысықтау.

3. Жаңа лексиканы қолдана отырып әр жағдайларға сөйлесе білу

Exercise 1. Use prepositions on, in, or into, at:

1. There are many people … the park today. 2. Why is the girl crying? – She has dropped her doll … the water. 3. The picture is … the wall. 4. There are some books and pens … the teacher’s table. 5. We put the box … the box. 6. I like to sit … the sofa … my room. 7. Mother is cooking dinner … the kitchen. 8. There is no tea … my cup.

9.I get up … seven o’clock or … a quarter past seven. 10. … Sunday I usually get up … nine o’clock or … half past nine. 11. My birthday is … the fifth of June. 12. … the twenty-fifth of December people celebrate Christmas. 14. … Wednesday I usually have a lot of work. 15. Lev Tolstoy liked to get up … sunrise.

Exercise 2. Fill in the blanks with suitable preposition:

1.We have lunch ... the middle ... the day. 2. Breakfast usually consists ... a cup ... tea, coffee or milk and bread and butter. 3. Then it is necessary to put the spoons and the knife ... the right ... the plate and the fork ... the left. 4. So at home we usually have a dinner ... three or four courses. 5. If they are hungry late ... the evening, they take a small slice ... bread and butter and a cup ... tea.

Exercise 3. Use prepositions to or of:

1. London is the capital … Great Britain. 2. It is clear … me that you don’t know your lesson. 3. I explained … the teacher that by the end … the lesson I had not finished the translation … the text.4. I sent a letter … my friend. 5. He bought a book … English poem and gave it … his sister. 6. The roof … the house is old.

Exercise 4. Fill in prepositions.

1. Is Dauren ... home? –No, he is still ...the park ... his mother. 2. He is not ... the room. 3. Come ...the room. 4. Go ... the room. 5. He has some friends ... Almaty. 6. Don’t put the pencils ... the box. 7. Take the newspaper ... the table. 8. Look ... the picture. 9. Are you fond ... sports? 10. Thousands ... students study ... our university.

11. Children begin school ... the age ... seven. 12. Open your book ... page seven.

Exercise 5. Use prepositions in the sentences where necessary:

1. She has a pen ... her hand. 2. Is Kate ... home? – No, she is still ... school. 3. ... Sunday I am ... home ... five. 4. There are no books ... the shelf. 5. He became famous as a writer ... articles. 6. Take ... the bag. 7. What have you ... your bag? 8. Go ... home. 9. I’m fond ... dogs. 10. You can’t find it ... the shelves. 11. I must get up ... half past six. 12. Which day ... the week is Sunday? 13. We tried to speak … him, but he did not want to listen … us. 14. He did not even look … us and did not answer … our questions. 15. He says you always laugh … him, never speak … him and answer … his questions. 16.How many cities do you have … your country? 17. I cannot speak … you now, the professor is waiting … me. 18. There is a monument … Abai … the square … Arts. 19. She works … an office. 20. Every morning I look … the mirror, wash and comb … my hair. 21. Turn … the corner … the house and look … the flowers grown … my mother. 22. I must go … the institute and explain … him some details … our work.

Негізгі сұрақтар мен тапсырмалар:

1.How long does it take? It takes …

2. Prepositions of movement

3. Prepositions

Әдістемелік нұсқаулар:

1.Берілген тақырып бойынша әңгімелесу.

2. Өткен тақырыпты пысықтау.

3. Жаңа лексиканы қолдана отырып әр жағдайларға сөйлесе білу

Ұсынылған әдебиеттер:

I.. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.

Pre - Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004.

2. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press

3. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press

4.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка :

10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008

Тақырып 11. File 3 Theme: if .., Somebody told me. First conditional. Something|anything|noting. Superlative adjectives, article the.Vocabulary File 3. Grammar File 3.


Сабақтың мақсаты:

1. Жаңа грамматикалық тақырыпты пысықтау

2. Студенттердің сөелеу қабілетін қалыптастыры және дамыту.

3. Студенттердің білімін тексеру

The Past Continuous

The Past Continuous to be көмекші етістігінің өткен шағы ( was,were) және негізгі етістікке –ing жалғауы жалғану арқылы жасалады.

Сөйлемнің болымсыз түрі to be көмекші етістігіне (not) қосылу арқылы жасалады.

The Future Continuous to be көмекші етістігінің келер шағы (shall be, will be) және негізгі етістікке –ing жалғауы жалғану арқылы жасалады.

Сөйлемнің болымсыз түрі shall, will көмекші етістігіне (not) қосылу арқылы жасалады.

Remember! To be + Participle 1 (ing)
At five o`clock in the morning she was still writing the composition.

.

Сұраулы сөйлем Past Continuous:What were you doing at five yesterday?

Was she reading?

Сөйлемнің болымсыз түрі Past Continuous:She was not reading.
Негізгі сұрақтар мен тапсырмалар:

1. The past continuous

2.Focus on Easy Readers.

3. Vocabulary File 3. Grammar File 3

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Берілген лексикамен жұмыс жасау.

2. Өткен тақырыпты қайталау.

3 Тапсырмаларды орындау Vocabulary File 3. Grammar File 3Ұсынылған әдебиеттер:

I.. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.

Pre - Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004.

2. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press

3. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press

4.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка :

10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008
Тақырып 12- File 4 A, В. Theme: The best and the worst. Superlative adjectives, article the.

Сабақтың мақсаты:

1. Грамматикалық материалды түсіндіру

2. Студенттердің сөйлеу қабілетін арттыру

3 Қоршаған ортамен тіл таба білуге жетелеу
Degrees of comparison of adjectives and adverbs

(сын есім мен үстеудің шырайлары)

Үш шырайы бар: positive (жай),comparative (салыстырмалы) және superlative (күшейтпелі).

positive comparative superlative

One syllable adjectives (жай сын есім)

Hot hotter the hottest

Large larger the largest
Two or more syllable adjectives (күрделі сын есім)

Beautiful more beautiful the most beautiful

Interesting more interesting the most interesting

Irregular forms (бұрыс формалары)


Good better the best

Bad worse the worst

Many, much more the most
Old older the oldest

elder the eldest


Far farther the farthest

further the furthest

little less the least
To say that two things are the same use:

as……as The dog as big as a horse.

To say that two things are different use:

not so ….as She was not so young as he thought.

Remember!

the…..the The more we study the more we know.

much better

much more exciting The party was much more exciting than I thought


Exercise 1. Form the degrees of comparison of the following adjectives:

a) Tall, green, new, short, great, warm, fresh, young, light, full, long, sweet, high, poor, small, clear, quick, free.

b) Heavy, early, easy, happy, lazy, dirty, pretty, angry, busy, funny, clever, slender, simple, noble, polite, complete, sincere, severe.

c) Famous, active, serious, stupid, splendid, immense.

d) Beautiful, careful, interesting, outstanding, pleasant, attentive, wonderful, comfortable, excellent, favourite.

e) Good, bad, little, many, much, far, old

Exercise 2. Write comparative sentences:

Model: The Nile/the Amazon (long) the Nile is longer than the Amazon.

1. Driving/flying (dangerous). 2. My English/your English (bad). 3. This chair/ that chair (comfortable). 4. Buses/trains (cheap). 5. French wine/ English wine (good).

Exercise 3. Give full answers to the following questions:

a) 1. Is your sister taller than you? 2. Is my room warmer than yours? 3. Is she prettier than her mother? 4. Is the path narrower than that one? 5. Is he cleverer than his brother? 6. Is he more attentive than his brother? 7. Is your flat more comfortable than mine? 8. Is honey sweeter than sugar?.

b) 1. Is his work the best? 2. Is she the prettiest girl of the group? 3.Is he the most outstanding writer of the world? 4. Is this the most interesting play of the season? 5. Is he the worst student of the faculty? 6. Is he the best friend of yours? 7. Is the story the longest in the book? 8. Is this bag the heaviest?

If… First conditional

Condition subordinate clause principal clause

First conditional: if = present simple will/won’t = infinitive.

Real If it looks like rain, we’ll stay at home.

If he is working on Friday, he won’t be able to go with us.
Second conditional: if + past simple would/wouldn’t + infinitive.

Unreal If I had more time, I would come over.

If you knew him better, you wouldn’t think so.
Third conditional: If+ Past Perfect would have + Past Participle

If you had gone there you would have seen.

Unreal If it hadn’t been so hot last summer we could have gone to the South.
Exercise 1. Use the correct tense form of the verbs in the subordinate clauses of time and condition:

1. I’ll call you as soon as I (to buy) tickets for the train. 2. If the day (to be ) hot, we shall go to the beach. 3. If he (to return) home before Friday, he will help us to do the translation. 4. If you (to want) to see all these places, you must stay here for a week. 5. Please, drive to the airport, if you (to have) time tomorrow in the morning. 6. Speak to him about it when you (to see) him. 7. Will you wait until he (to come) back? 8. They will go for a walk before they (to go) to bed.

Exercise 2. Complete the sentences with the verbs:

Model: Hurry up! We’ll miss the train if we don’t run. (miss, not run)

1. I know it’s a secret, but if you … me, I … anybody. (tell, not tell) 2. It is expensive to fly. If we …, it ... cheaper. (drive, be) 3. Their house is difficult to find. You … lost if you … a map. (get, not take) 4. She’s very lazy. If she … harder, she … the exam. ( not work, not pass) 5. It’s midnight. If you … to bed now, you … tired in the morning. (not go, be).

Негізгі сұрақтар мен тапсырмалар:

Comparatives.

If… First conditional

Әдістемелік нұсқаулар:

1.Берілген тақырып бойынша әңгімелесу.

2. Өткен тақырыпты пысықтау.

3. Жаңа лексиканы қолдана отырып әр жағдайларға сөйлесе білуҰсынылған әдебиеттер:

I.. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.

Pre - Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004.

2. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press

3. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press

4.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка :

10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008
Тақырып 13 File 4 C, D. At the restaurant. Ordering a meal, complaining.
Сабақтың мақсаты:

1. Жаңа грамматикалық ережені енгізу

2 Шет т»л»нде сөйлей білу қабілетін дмыту

3. Шет тілін оқуға ынтасын ынтаналандыру

Some/any/no/body/thing/where

Remember! Use some + countable nouns in + sentences.

Some =not an exact number/quantity.

Use any + countable plural noun and uncountable noun in – and- ?

Remember! Use much, little, a little with uncountable noun.

Use many, few, a few with countable noun.

Exercise 1. Use some, any, no:

1. I want to show you … pictures. 2. There is … coffee at home. 3. Are there

… bookshelves in your study room? 4. There are … English students in our Institute.

5. Are … newspapers on the desk? 6. Have you got … children? 7. Jane has …brothers or sisters. 8. Has he … French magazines at home?- Yes, he has … .9. I have … friends in Britain. 10. We have … pets at home. 11. I’m free all day. Call ... time you like.

Exercise 2. Complete the dialogue with a, an, some, or any:

A: I invited my sister for dinner. Is that OK?

B: No, it isn’t. We don’t have … food.

A: There are … eggs and … cheese. I can make … omelets.

B: There aren’t … eggs. I had the last two.

A: We can make … pasta. Are there … tomatoes?

B: Yes, and there’s … onion. What about drink? Is there … wine?

A: Yes, there’s … bottle of red wine.

Exercise 3. Complete the sentences with some, any, no, something, anything, nothing, somebody, anybody, nobody and each other:

1. Do you have … classes today? - No, we have … classes on Saturday.

2. Is there … interesting in the newspaper? - Yes, there is … interesting here.

3. Is there … in the house? - No, there is … . 4. There is light in the flat.

I think … is at home. 5. There is … in the fridge. Go and get … food.

6. I have … relatives in London. 7. Have they got … chairs in the kitchen?

8. We have … friends in Paris. 9. Ann and Kevin help … with the housework. 10. We don’t speak …. 11. They often meet ... in the corridor. 12.Would you like ... coffee?

Негізгі сұрақтар мен тапсырмалар:

1. Some/any/no/body/thing/where Else.

2. The best and the worst. Superlative adjectives

Әдістемелік нұсқаулар:

1.Берілген тақырып бойынша әңгімелесу.

2. Өткен тақырыпты пысықтау.

3. Жаңа лексиканы қолдана отырып әр жағдайларға сөйлесе білуҰсынылған әдебиеттер:

I.. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.

Pre - Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004.

2. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press

3. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press

4.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка :

10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008
Тақырып 14 File 4 Another day in Paradise.

Сабақтың мақсаты:

1. Грамматикалық материалды түсіндіру

2. Студенттердің сөйлеу қабілетін арттыру

3 Қоршаған ортамен тіл таба білуге жетелеу
Articles

Артикльдер тек зат есімнің алдында қолданылады.

Ағылшын тілінде артикльдердің екі түрі бар; a/an- indefinite (белгісіздік) және the- definite (белгілік).

(a/an) Indefinite articles

a/an- indefinite (белгісіздік) артикльдері санауға болатын, тек жекеше түрде тұрған зат есім алдында қолданылады.

an артиклі дауысты дыбыстан басталатын зат есім алдында (a, e, i, o, u) қолданылады.

a артиклі дауыссыз дыбыстан басталатын зат есім алдында қолданылады.

Definite article the артикілінің қолдануы

the- definite (белгілік) артикілі жекеше, көпше түрдегі зат есімдердің және саналмайтын зат есімдердің алдында да қолданыла береді.

Қолданылуы:

1. белгілі бір зат есім алдында;

2. дүниеде біреу ғана бар зат есім алдында : the sun, the Earth, so on.

3. өзен, көл, теңіз, тау аттарының алдында;

4. театр, кино, мұражай, қонақ үй, газет-журналдардың аттарының алдында;

5. реттік сан есімдермен.

Zero article. Ешқандай артикль қолданбауы

1. have + meals; have + тағам; have dinner and so on.

2. саналмайтын зат есімдермен;

3. континет, ел, қала, ауылдардың аттарының алдында;

4. адам, көше, алаң, саябақ, университет, коледж, әуежай және темір жол ғимараттарының аттарының алдында;

5. маусым, мезгіл, ай және апта күндерінің аттарының алдында.
Exercise 1. Use articles: a, an :

Event, friend, table, apple, door, eye, ear, desk, pen, teacher, engineer, school, film, station, airport, English book, blackboard, computer, ice-cream, flower, armchair,

chair, hero, piano, leaf, glass, horse, word, instrument, cow, ship, tree, schoolgirl.

Exercise 2. Use articles where necessary:

Star, London, umbrella, Volga, Browns, king, Abai Square, inkpot, Alatau, airplane, train, Smith, north, son, sun, south, Irtysh, Almaty, station, earth, Pacific Ocean, Europe, Asia, USA, girl, west, moon, Thames, Black Sea, office, east, gold, ink.

Exercise 3. Use articles where necessary:

1.This is …good book. Take … book from … table. 2. We have … English lesson. 3. Where is your … brother? - He is at … home 4. Our … cat is sitting near … chair. … chair is in … middle of … room. It is … large room. 5.What’s … weather like today? - … weather is fine. 6. … sky is blue today. 7. … Earth is our planet. 8. My father is … engineer. 9. My mother is … doctor. 10. We live in … big house. I like … house very much. 11. I like to sit on … sofa and read … book. 12… London is … capital of … Great Britain. 13. We are in … Almaty now.

Exercise 4. Put the articles if necessary:

Let me introduce myself. My … name is … Dauren. I’m … 17, just … school-leaver. I am … from … Kazakhstan. I was born on … 1st of … December, 1990. Now I’m … first-year … student at … university, or … freshman as … students say. I like … sport. I’m fond of … swimming. I go … swimming-pool twice … week. Sometimes I play football with my … friends. I learnt … English at … school, I can’t speak … English well yet. I want to speak … English very well, because my … dream is to be … diplomat and see all … countries of … world.

Негізгі сұрақтар мен тапсырмалар:

1. article the

Әдістемелік нұсқаулар:

1. Берілген лексикамен жұмыс жасау.

2. Өткен тақырыпты қайталау.

3 Тапсырмаларды орындау

Ұсынылған әдебиеттер:

I.. Английский файл, продолжающая книга для студентов. English file.

Pre - Intermediate Student's Book .- Oxford University Press, 2004.

2. Games for Grammar Practice. Cambridge University Press

3. Games for Vocabulary Practice. Cambridge University Press

4.. Качалова К.Н. Е.Е. Израилевич Практическая грамматика английского языка :

10-е изд., новая редакция.- М.: Лист Нью, 2008


Тақырып 15 File 4. Vocabulary File 4. Grammar File 4. Control Test

1. Аралық бақылау

2. Қорытынды бақылау


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет