ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері»Дата28.04.2016
өлшемі128.34 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БIЛIМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛIГI


СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРIМ атындағы МЕМЛЕКЕТТIК УНИВЕРСИТЕТI

СМЖ 3 дәрежелі құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-11.1.20/01-2014ПОӘК

Оқытушыға арналған пән «АЛГОРИТМДЕУ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛАУ НЕГІЗДЕРІ» бойынша бағдарламасы

Баспа №1 күні

«11» 09 2014 ж.


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«АЛГОРИТМДЕУ ЖӘНЕ БАҒДАРЛАМАЛАУ НЕГІЗДЕРІ»

мамандық үшін 5B070400 - «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету»
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Алғы сөз

1. ҚұрастырЫЛған

Құрастырушы________ «29» тамыз 2014 ж. Р.С.Бекбаева, техника ғылымдарының кандидаты, доцент м.а., кафедра «Автоматика және электротехника»
2. Талқыланды
2.1. Кафедра мәжілісінде «Автоматика және электротехника»

Хаттама № 1 « 29 » тамыз 2014 ж.

Кафедра меңгерушісі __________ А.Д.Золотов
2.2. Факультеттің «Ақпараттық коммуникациялық технологиялар» оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды

Хаттама № 1 « 09 » қыркүйек 2014 ж.

Төрайымы __________ Р.С.Бекбаева
3. бекітілГЕН

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама № 1 « 11 » қыркүйек 2014ж.
Төрайымы___________ Г.К.Искакова
4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны
1

Қолдану саласы

4

2

Нормативті сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәнінің (модульдің) мазмұны

6

5

Студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

8

6

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

9

7

Әдебиеттер

9


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
Пәннің оқу-әдістемелік кешені құрамындағы оқытушыға арналған «Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері» пән бойынша бағдарламасы «5B070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бойынша оқитын студенттер үшiн жасалды. Ол студенттердi оқу курсының мазмұнымен, оның жаңашылдығымен, қажеттiлiгiмен, әдiстерiмен таныстырады. Пәндi меңгеру кезiнде оқу-әдiстемелiк кешен негiзгi нұсқау болып табылады.
2 НОРМАТИВТI СІЛТЕМЕЛЕР
Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері» пәнi бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:

 • Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары;

 • 5B070400 - «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығының типтік оқу жоспары;

 • СТУ 042-ГУ-4-2014 университет стандарты «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеу және рәсімдеу жалпы жалпы талаптары»;

 • ДП 042-1.01-2014 Құжатталған рәсімдеме «Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерінің құрылымы және мазмұны»


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Жаңашыл басқарушы жүйелер күннен – күнге бiрнеше ондаған жергiлiктi локальды желiлердi бiрлестiрген техникалық жүйелер ретiнде қалыптасып келедi. Сондықтан мұндай жүйелердi комплекстi түрде ақпараттық-басқарушы жүйелер ретiнде қарастыруға болады.

“Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері” пәнінен студенттер Turbo Pascal программалау тілінде программаларды құру тәсілдерін үйренеді.

Жоғарғы деңгейлі программалау тілдерінің бірі − Паскаль. Паскаль тiлiн 1968 - 1971 жылдары швейцариялык. ғалым Никлаус Вирт оқып - үйренуге қолайлы программалау тілі ретінде ұсынған болатын. Қазіргі кезде Паскаль тілінің кеңейтілген ондаған диалектісі бар, оның ішінде IBM PC-ке үйлесімді дербес компьютерлер жұмыс істей алатын Турбо Паскаль диалектісінің варианттары да жеткілікті.

Бейсик тілі сияқты, Паскаль оқып-үйренуге жеңіл, түрлі салалық информациямен жұмыс істеуде нәтижелі болғандықтан, дүние жүзінде көп тараған тілдердің бірі. Оның ыңғайлылығы: • тіл алгоритм құрылымын сақтап құрылған. Мұнда программаны бірте-бірте дамыту арқылы жинақты түрде құруға болады. Ол программалау тәсілін үйрену үшін де қажет;

 • тілге дамытылған берілгендер типтері енгізілген. Олар өңделетін берілгендер элементтерін толық сәйкестендіріп сипаттауға және жаңа берілгендер типтерін енгізуге мүмкіндік береді;

 • мұнда кішігірім жеңіл программалармен бірге күрделі құрылымды программаларды құру да мүмкін;

 • тіл синтаксисі қиын емес; нұсқаулардың (операторлардың) саны мүмкіндігінше азайтылған, т.б.

Паскаль тілінде құрылған программаны мәшинелік кіріспе тілге аудару үшін компилятор пайдаланылады.

Паскаль тілі бұрын құрылған (Фортран, Алгол және т.б.) программалау тілдерінен маңызды ерекшелігі ол құрылымдық программалау идеясын өмірге біртіндеп енгізу. Паскаль тілінің тағы бір ерекшелігі ол деректер құрылымының концепциясының алгоритм түсінігімен қатар программалаудың негізінде жатқан фундаменталды түсініктер қатарына кіруі.

3.2 Пәнді оқу мақсаты:


 • Алгоритм және оның қасиеттерін, құрылу принциптерін;

 • Алгоритмдер түрлерін (сызықты, тармақталған, циклдік және күрделі құрылымды);

 • Турбо Паскаль программалау тілін;

 • Оның программалау мүмкіндіктерін, синтаксисін, негізгі командаларын, программалау тәсілдерін;

 • Графикалық мүмкіндіктерін үйренеді.

3.3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:

осы курсты оқу барысында турбо паскаль бағдарламалау тілінде бағдарламаларды құру кезеңдері мен технологиясын үйрену болып табылады.


3.4 Білім алудың нәтижесі:

Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы міндетті:

- қолданбалы графикалық жүйелердің түрлері туралы білу;

- білімнің берілуінің әр түрлі әдістерін білу керек, және сол әдістер арасында көшуді игеру.

- білім қорын ұйымдастыруды ұғып алу.
3.5 Пән пререквизиттері:

- жоғары математика.


3.6 Пән постреквизиттері:

- бағдарламалау технологиясы;

- автоматтандырылған жүйелерді жобалау.

3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді


1 кесте


Курс

Семестр

Кредит


Дәрiс,

сағ.


Зертханалық, сағ.

Прак. Сағ.

СОӨЖ,

сағ.


СӨЖ, сағ.

Барлығы,

сағ.


Соңғы бақылау түрi

1

2

4

15

15

30

30

90

180

Емтихан

(тест)


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2 кесте


Тақырыптардың атаулары және мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәрістік сабақтар
Тақырып №1. Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау

1. Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау. Кіріспе. ЭЕМ туралы жалпы мәлімет. ЭЕМ-де есеп шешудің негізгі кезеңдері.

2. Алгоритмдеу негіздері. Алгоритм және оның қасиеттері.

3. Алгоритмді жазу тәсілдері. Блок – схема.1

4. Алгоритм түрлері. Сызықтық алгоритм. Тармақталушы алгоритм. Циклдік (қайталанушы) алгоритм

1

Тақырып №2. Жоғары деңгейдегі программалау тілдеріндегі программалау

1. Программаларды жасақтау технологиясы. Программалауға кіріспе

2. Программалау саймандары

3. Программалар кітапханасы1

4. Есепті компьютерде шығаруға даярлау технологиясы. Есепті компьютерде шығарудың негізгі кезеңдері

5. Программаны жасақтаудың негізгі кезеңдері. Программаны жөндеу және тестілеу. Тестілеу процесінің кезеңдері1

6. Программалауда кездесетін қателіктер

7. Транслятор таба алмайтын қателіктер

8. Программалау жүйесі. Программалау тілдері


1

Тақырып №3. Жоғары деңгейлі программалау тілі – Турбо Паскаль. Программалау тілінің алғашқы түсініктері

1. Паскаль тілінің негізі элементтері. Тіл алфавиті

2. Айнымалылар, тұрақтылар, стандартты функциялармен қызметші сөздер

3. Мәлімет типтері

4. Паскаль тіліндегі программа дайындау жолдары. Программа құрылымы


1

5. Turbo Pascal- дағы енгізу және шығару операторлары. Сызықты алгоритм. Мәліметтерді енгізу операторы

6. Символдық мәліметтерді енгізу операторы

7. Мәліметтерді шығару операторы


1

Тақырып №4. Жоғары деңгейлі программалау тілі – Турбо Паскаль. Күрделі құрылымды программалау тәсілдері, алгоритмдері

1. Тармақталу командалары

2. Қайталану (Циклдік) командалары


1

3. Массивтермен жұмыс істеу.

1

4. Процедуралар мен функциялар

5. Рекурсия.1

6. Модуль

7. Файлдар түрлері1

8. Мәтіндік файлға мәліметтер жазу. Бір өлшемді массив

1

9. Мәтіндік файлға мәліметтер жазу. Екі өлшемді массив

1

10. Типті файл

11. Әртүрлі базалық типтер1

12. Графикалық және текстік режимдерде жұмыс

1

Барлығы:

15

Зертханалық сабақтар
Алгоритм түрлері. Сызықтық алгоритм. Тармақталушы алгоритм. Циклдік (қайталанушы) алгоритм

1

Turbo Pascal- дағы енгізу және шығару операторлары. Сызықты алгоритм. Мәліметтерді енгізу операторы

1

Тармақталу командалары

2

Қайталану (Циклдік) командалары

2

Массивтермен жұмыс істеу.

2

Процедуралар мен функциялар

2

Рекурсия

2

Модуль

1

Графикалық және текстік режимдерде жұмыс

2

Барлығы:

15

Практикалық сабақтар:
Алгоритмді жазу тәсілдері. Блок – схема.

2

Алгоритм түрлері. Сызықтық алгоритм. Тармақталушы алгоритм. Циклдік (қайталанушы) алгоритм

2

Паскаль тілінің негізі элементтері. Тіл алфавиті

2

Айнымалылар, тұрақтылар, стандартты функциялармен қызметші сөздер

2

Мәлімет типтері

2

Паскаль тіліндегі программа дайындау жолдары. Программа құрылымы

2

Turbo Pascal- дағы енгізу және шығару операторлары. Сызықты алгоритм. Мәліметтерді енгізу операторы

2

Тармақталу командалары

2

Қайталану (Циклдік) командалары

2

Массивтермен жұмыс істеу.

2

Процедуралар мен функциялар

2

Рекурсия.

2

Модуль

2

Файлдар түрлері

2

Графикалық және текстік режимдерде жұмыс

2

Барлығы:

30
 1. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАР ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
 1. ЭЕМ-де есеп шешудің негізгі кезеңдері.

 2. Алгоритмді жазу тәсілдері. Блок – схема.

 3. Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау. Кіріспе. ЭЕМ туралы жалпы мәлімет.

 4. Алгоритм түрлері. Сызықтық алгоритм.

 5. Программалар кітапханасы

 6. Программаны жасақтаудың негізгі кезеңдері. Программаны жөндеу және тестілеу.

 7. Алгоритмдеу негіздері. Алгоритм және оның қасиеттері.

 8. Тармақталушы алгоритм. Циклдік

 9. Программаларды жасақтау технологиясы.

 10. Тестілеу процесінің кезеңдері

 11. Транслятор таба алмайтын қателіктерді зерттеу

 12. Программалау жүйесі. Программалау тілдері

 13. Мәлімет типтері

 14. Паскаль тіліндегі программа дайындау жолдары

 15. Символдық мәліметтерді енгізу операторы

 16. Мәліметтерді шығару операторы

 17. Тармақталу командалары

 18. Тармақталу командалары

 19. Қайталану (Циклдік) командалары

 20. Массивтермен жұмыс істеу

 21. Рекурсия

 22. Модуль

 23. Мәтіндік файлға мәліметтер жазу. Бір өлшемді массив

 24. Мәтіндік файлға мәліметтер жазу

 25. Әртүрлі базалық типтер

 26. Графикалық және текстік режимдерде


6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

3 кесте


Әдебиеттер және оқу әдістемелік құжаттар

Экз.

саны


Студенттер саны

Пайыздық қамтылуы

Бекбаева Р.С. Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау. Оқу құралы. Семей: Шәкәрім атындағы СМУ, 2012

20

7

100

Сейпилова Б. Программалау технологиялары: Turbo Pascal: [ оқу құралы] / Б. Сейпилова.- Алматы: Эверо, 2009.- 199 б.

5

7

71

Бекмолдаева, Қ. TURBO PASCAL бағдарламалау тілі: оқу құралы / Қ. Бекмолдаева, С. Солтанаева.- Астана: Фолиант, 2010.- 207 б.- (Кәсіптік білім).

20

7

100

Көксеген, Ә.У. Алгоритмдеу және программалау тілдері: оқулық / Ә.У. Көксеген, Ә.О. Сейфуллина.- Алматы: Дәуір, 2011.- 486 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы)( АВ).

20

7

100

Культин, Н. Turbo Pascal в задачах и примерах/ Н. Культин.- СПб.: БХВ-Петербург, 2010.- 256 с.

10

7

1007 ӘДЕБИЕТ
7.1 Негізгі әдебиет

 1. Бекбаева Р.С. Алгоритмдік тілдерде бағдарламалау. Оқу құралы. Семей: Шәкәрім атындағы СМУ, 2012

 2. Сейпилова Б. Программалау технологиялары: Turbo Pascal: [ оқу құралы] / Б. Сейпилова.- Алматы: Эверо, 2009.- 199 б.

 3. Бекмолдаева, Қ. TURBO PASCAL бағдарламалау тілі: оқу құралы / Қ. Бекмолдаева, С. Солтанаева.- Астана: Фолиант, 2010.- 207 б.- (Кәсіптік білім).

 4. Көксеген, Ә.У. Алгоритмдеу және программалау тілдері: оқулық / Ә.У. Көксеген, Ә.О. Сейфуллина.- Алматы: Дәуір, 2011.- 486 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы)( АВ).

7.2 Қосымша әдебиет

 1. Культин, Н. Turbo Pascal в задачах и примерах/ Н. Культин.- СПб.: БХВ-Петербург, 2010.- 256 с.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет