ПОӘК 042-14-02-03 20. 280/02-2012 Баспа №1 01. 09. 2012ж



Дата17.05.2020
өлшемі234.08 Kb.

ПОӘК 042-14-02-03.1.20.280/02-2012

Баспа № 1 01.09.2012ж.

беттің -сі







ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ОӘК

ПОӘК 042-14-02-03.1.20.280/02-2012

«Компьютерік желілер» пәннің оқу-әдістемелік кешені

Баспа 1

«КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕР»

ПӘНІНЕН ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

050704 – «Есептеу техникасы және программалық қамтамасыз ету»

мамандығына арналған
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей

2012

Алғы сөз

1 Құрастырған

Құрастырушы Оспанов Е.А., «Автоматтандыру және басқару» кафедрасының аға оқытушысы, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

« » 2012 ж.


2 Талқыланды

2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Автоматтандыру және басқару» кафедрасы отырысында қарастырылды.

Хаттама № 1 « » 2012 ж.

Кафедра меңгерушісі __________ А. Золотов

2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросы отырысында қарастырылды.

Хаттама № ___ «_____» ____________________ 2012 ж.

Төрағасы __________ Кайсанов С.Б.
3 бекітілді

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесі отырысында баспаға жіберуге ұсынылды және мақұлданды.

Хаттама № ___ «___»______________2012ж.
ОӘК төрағасы_______________Б.А.Рскелдиев
4 АЛҒАШ ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

мазмұны


1.

Жалпы мағлұматтар

4-5 беттер

2.

Пәнді менгеру бойынша оқу-әдістемелік нұсқаулар

5-бет

3.

Курс форматы және саясаты

5-6 беттер

4.

Баға қою саясаты

6-8 беттер

5.

Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

8-9 беттер

6.

ОБСӨЖ және СӨЖ мазмұны

9-10 беттер

7.

Пән бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі

10-бет


1. Жалпы мағлұматтар

1.1. Оқытушы және пән туралы жалпы мағлұматтар


Оспанов Ербол Амангазович, аға оқытушы
«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы
Байланыс ақпараты – тел.: 35-84-38, оқу корпусы № 1, кабинет № 701
Сабақ өткізу аудиториясы - аудитория № 701;
Кредиттер саны — 3;
1.2. Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме (кесте 1):

Кесте 1 - Жұмыстық оқу жоспарынан көшірме




Курс

Семестр

Кредиттер

Дәр

(сағ.)


Практик.

(сағ)


Зертха

(сағ.)


ОБСӨЖ

(сағ.)


СӨЖ

(сағ.)


Барлығы

(сағ.)


Қорытынды бақылау формасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

7

3

15

15

15

30

30

105

Емтихан

1.3. Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

Пәннің негізгі мақсаты – компьютерлік желілердің ұйымдастыру және функционалдау принциптерін игеру, желілерде жетекші компьютерлер жұмысының ерекшеліктері, қазіргі компьютерлік желілік технологияларымен танысу, локальді желілермен жұмыс істеуде тәжірибе жинау, сонымен қатар:


 • ЭЕМ-ның жүйесі мен желісінің негізгі түсінігін оқу;

 • ЭЕМ-ның жүйесі мен желісінің ұйымдастыру және функционалдау принциптерін оқу;

 • Қолданушының ЭЕМ-ның жүйесімен және желісімен негізгі жұмыс істеу ережелерін оқу.

1.4. Осы курстың мақсаты: студенттің жаңа тәжірибе алуда болашақ қызметіне келесі бағыттарды қарастырайық:

- компьютерлік желілер элементтеріне талаптарды негіздеу;

- компьютерлік желілер компоненттерін қарастыру;

- қолданушының тәжірибелік тапсырмаларын шешу үшін компьютерлік желілердің рационалды нұсқауын таңдау;

- компьютерлік желілердің техникалық әдістердің жұмыс параметрлерін орнату және күйге келтіру;

- компьютерлік желілердің аппараттық-программалық әдістерінің жұмыстарының рационалды нұсқауларын таңдау.
1.5. Пәнді оқудың негізгі міндеті – келесіні оқу және түсіну:

- компьютерлік желілердің классификациясын, қазіргі компьютерлік желілік технологияларының ерекшеліктерін, аппараттық және ппрограммалық компьютерлік желілерді.



 • нақты тәжірибелік тапсырмаларды шешу үшін локальді желілерді жобалау әдістерін қарастыру, қазіргі технологиялық желілердің перспективті және тенденциялы дамуы;

- компьютерлік желілер элементтеріне талаптарды негіздеу, компьютерлік желілер компоненттерін қарастыру, қолданушының тәжірибелік тапсырмаларын шешу үшін компьютерлік желілердің рационалды нұсқауын таңдау.


  1. Пәнді оқу нәтижесінде студент:

  • компьютерлік желілер элементтеріне талаптарды негіздеу;

  • компьютерлік желілер компоненттерін қарастыру;

  • қолданушының тәжірибелік тапсырмаларын шешу үшін компьютерлік желілердің рационалды нұсқауын таңдау;

  • компьютерлік желі аппараттық – программалық әдістері.

1.7. Курс пререквизиттері:

1.7.1. Информатика

1.7.2. Есептегіш жүйелер мен желілерді ұйымдастыру


1.8. Курс постреквизиттері:

1.8.1 Дипломдық жоба




2. Пәнді меңгеру бойынша әдістемелік нүсқаулар


Бұл курсты меңгеру кезінде студент дәріске, практикалық сабақтарға міндетті түрде қатысу. Егер студент өз бетімен меңгере алса, ОБСӨЖ-ге қатысуы міндетті емес. Дәрісті меңгергеннен кейін, практикалық тапсырма орындалу керек. ОбСӨЖ-ді оқытушы көмегімен немесе өз бетімен орындап, уақытында тапсыру керек. Өздік жұмысты орындау барлық менгерген материал негізінде студент өз бетімен орындайды, көрсетілген уақытта тапсыру міндетті.

3. Курс форматы және саясаты


келесі талаптар:

 • дәріске, СТС және ОБСӨЖ міндетті түрде қатысу. Егер қандай да себептермен студент сабақты босатқан болса, сол күні сабақта өтілген материалға өзі жауапты болады.

 • Сабақ үстінде ұялы телефонды өшіріп қою қажет.

 • Сабақты жүйелі түрде бұзып, тәртіп бұзған студент аудиториядан шығарылады, немесе барлық курс үшін "қанағаттанарлықсыз" баға қойылады.

 • СТС және үй тапсырмаларын орындау міндетті

 • Бақылау жұмыстары міндетті түрде орындалып, аталған уақытта тапсырылуы қажет. Кешіктіріліп өткізілген жұмыс автоматты түрде төмен бағамен бағаланады.

 • Көшіру орын алғанда студент аудиториядан шығарылады немесе "қанағатанарлықсыз" баға қойылады.

Межелік бақылауға сабаққа қатысуы, ағымдағы және үй жұмыстары, тақта алдында жауап беруі, орынында жауап беруі және бақылау жұмыстарын уақытында тапсыруы кіреді.

Қортынды бақылау барлық бақылауды қамтиды: Емтихан бағасы межелік бақылау (40%) және аралық аттестация қортындысын (емтихан – 60%) қамтиды да 100% құрайды.

ОБСӨЖ тақырыптары бойынша бақылау жұмыстары орындалады.
4. Баға қою саясаты
Кесте 2 – Семестр бағаларын есептеу




Критерий

Баллдар

1.

Дәріс және практика сабақтарына қатысу

Әрбір сабаққа 2/3 баллдан (30 балл)

2.

Практика сабақтарында жауап беру

Әрбір сұраққа 2,5 баллдан,

әрбір тақырыпқа 5 баллдан көп емес



3.

Практикалық тапсырмаларды орындау


Әрбір тапсырмаға 2 баллдан

4.

ОБСӨЖ-ді орындау

Әрбір тапсырмаға 5 баллдан


5.

СӨЖ-ді орындау


5 балл

ОБСӨЖ үй жұмысы формасында орындалады және студенттердің өздік жұмысын қойлатын талаптарға сәйкес өздік жұмыс дәптерлерінде немесе А4 форматындағы беттерде (бекітілген және арнайы папкаға салынған) тапсырылады. Әрбір жұмысты келесі тапсырма алғанға дейін тапсыру керек.

Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ) реферат түрінде орындалады және студенттердің өздік жұмысын қойлатын талаптарға сәйкес тапсырылады.

Өздік жұмысты бақылау келесі формада өтуі мүмкін:

– жасалған жұмысты көрсету;

– өздік меңгерген тақырып бойынша баяндама;

– аудиториялық сабақтарды немесе ОБСӨЖ-де ауызша сұрау;

– жазбаша орындалған тапсырмаларды қорғау.

Өздік жұмысының нәтижелерін тапсырмаған студент қорытынды аттестацияға жіберілмейді.

Өз бетімен меңгерген материал оқытушумен бірге меңгерілген материалмен қоса қорытынды бақылауға шығарылады.

Егер студент сабақ бостаып және аралық бақылауды денсаулық жағдайымен немесе кешірімді себеппен уақытында тапсырмаса, ол аралық бақылауды жеке тапсыра алады. Бұл жағдайда институт ректоры студентке құжатқа сәйкес уақыттарда емтиханға дейнгі аралықта аралық бақылауды тапсыруға мүмкіндік береді және жеке рейтингтік ведомость береді.

Пән бойынша баға 100 %-тық шкала бойынша процентпен қойылады.



Студент қорытынды бақылауға өткізіледі, егер оның семестр бойындағы балы 50% немесе одан көп болса. Пән бойынша қорытынды баға келесі шкаламен анықталады (Кесте 7).
Кесте 4 - Бағалар шкаласының әріптік эквиваленті, балл және пайыздар


Әріптік жүйе бойынша баға

Баллдардың цифрлік эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

A

4,0

95-100

Өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

Жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

I

NA

-

Аяқталмаған

P

-

прошел

Пәнді өтті



5. ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
Кесте 5 – Пән мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу


Тақырып атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Зертхана

ОБСӨЖ

СӨЖ

1

2

3

4

5

Кіріспе

1

3

3

3

Есептеуіш жүйесінің және желінің принциптері

1

-

3

3

ЭЕМ-ң арифметикалық негіздері. LINUX-тің жалпы қасиеттері

1

4

3

3

ЭЕМ-де ақпаратты енгізу-шығару. LINUX-тегі қолданушылар.

1

4

3

3

Базалық және желілік технологиялар. Қолданушылар интерфейсі

1


-

3

3

Құрылымдық кабельдік жүйелер

1

4

3

3

Пакеттер, протоколдар және алмасуды басқарудың әдістері. Тапсырмаларды басқару.

1

-

3

3

Желілік деңгей және OSI модельі. Token Ring және FDDI технологиялары. Файлдық жүйенің қасиеті

1

3

3

3

Белсенді желілік құрылғылар. Локальді желілердің жаңа технологиялары. LINUX файлдық жүйесінің типтік құрылымы

1

-

3

3

Мәліметтерді жіберу протоколдары және бағытталған ақпараттың алмасу протоколдары. Жоғарғы жылдамдықты желілер

1

4

3

3

TCP/IP протоколдар стегі. Ethernet және Fast Ethernet стандартты сегменттері. Экрандық интерфейстер және қабылдаушы қабықшалары

1

-

3

3

Кең таралған протоколдар

2

4

6

6

Желіні басқарудың қарапайым хаттамасы. Глобальді желіге қосылу

2

4

6

6

Барлығы:

15

30

45

45



6. ОБСӨЖ және СӨЖ мазмұны
Кесте 6 – ОБСӨЖ және СӨЖ жоспарлары


ОБСӨЖ

СӨЖ

аудиториялық

аудиториялық емес

1

2

3

LINUX жалпы қасиеті

LINUX жалпы қасиеті

Аса жоғарғы жылдамдықты желі

LINUX қолданушылары

LINUX қолданушылары

Мәліметтерді жіберу протоколдары және маршруттық ақпаратпен алмасу протоколы

Тапсырмамен басқару

Тапсырмамен басқару

Ethernet және Fast Ethernet стандарттық сегменттер

Token Ring және FDDI технологиялары.

Token Ring және FDDI технологиялары.

Экрандық интефейстар және қолданушының қабықшасы

Файлдық жүйенің қасиеті

Файлдық жүйенің қасиеті

TCP/IP протоколдар стегі

Локальдік желілердің жаңа технологиясы

Локальдік желілердің жаңа технологиясы

Біршама таратылған протоколдар

LINUX файлдық жүйесінің типтік құрылымы

LINUX файлдық жүйесінің типтік құрылымы

X Windows графикалық редакторын оқу

Глобальді желіге қосылу

Глобальді желіге қосылу

Желіні басқарудың қарапайым протоколы



7. «КОМПЬЮТЕРЛІК ЖЕЛІЛЕР» ПӘНІ БОЙЫНША ОҚУ ПРОЦЕСІНІҢ КҮНТІЗБЕЛІК ГРАФИГІ
Кесте 7 – «Компьютерлік желілер» пәні бойынша оқу процесінің күнтізбелік графигі

Аралық бақылау бекітілген графикке сәйкес 7 және 15-ші апталарда өткізіледі.



апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

30

Практикалық

 

 15

15

15

15

15

15

15

 15

15

15

15

15

15

15

Зертханалық

 

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

СӨЖ

 

 
















35



















35

СӨЖО

 

 
















25



















25

Барлығы

300

300

8. Әдебиет

8.1 Негізгі

8.1.1 Вычислительные машины, системы и сети. Под ред Пятибратова А.П., Москва, Финансы и статистика, 1991

8.1.2 Каган Б.М. ЭВМ и системы. Москва, Энергоатомиздат,1991

8.1.3 Смирнов А.Д. Архитектура вычислительных систем. Москва, Наука, 1990

8.1.4 Барри Нанс Компьютерные сети. – М., Бином,1995

8.1.5 Блек Ю. Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы. – М., Мир,1990

8.1.6 Кульгин М.Технологии корпоративных сетей. – СПб, Питер,1999

8.1.7 Новиков Ю.В., Кондратенко С.В. Локальные сети. Архитектура, алгоритмы, проектирование. – М: Издательство ЭКОМ, 2000, с. 312: илл.
8.2 Қосымша

8.2.1 Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети.  М.-СПб.: Питер, 1999,c.642 Издательско-торговый дом «Русская редакция»,1999

8.2.2 Робачевский А. Операционная системы Unix. – СПб. BHV, 1998

8.2.3 Информатика под редакцией Сименовича С.В. - СПб.: Питер, 1999,с.638.

8.2.4 http://www.wiley/com/compbooks/fastethernet

8.2.5 http://www.gigabit-ethernet.org

8.2.6 Нессер Д.Дж. Оптимизация и поиск неисправностей в сетях: Пер. с англ. – К.: «Диалектика», 1996. -384 с.

8.2.7 htpp:\www.linuxshop.ru



8.2.8 htpp:\www.linux-xp.ru


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет