ПОӘК 042-14-5-02. 01. 20. 9/30. 09. 2012 №1 басылым 13. 09. 2012Дата28.04.2016
өлшемі137.39 Kb.
ПОӘК 042-14-5-02.01.20.9/30.09.-2012

№ 1 басылым 13.09.2012


беттің бетіҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті3 деңгейлі ОӘК құжат

ПОӘК

ПОӘК


042-14.5.02.1.20.

04/01-2013«Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихы» пәнінің оқу- әдістемелік кешені

№1 Басылым

13.09.2013
«Алғашқы қоғам тарихы»
Оқытушы үшін

пәнінің оқу-әдістемелік кешені
050114 тарих мамандығына арналған

Семей-2013
1. ӘЗІРЛЕГЕН:

Құрастырушы: Керейбаева А.С. «Қазақстан тарихы» кафедрасының оқытушысы

« » 20 жыл

2.ТАЛҚЫЛАҒАН:

2.1. Кафедра отырысында қаралды

Хаттама № . « » 20 жыл
Кафедра меңгерушісі: Мухаметжанова Н.А.

2.2. Гуманитарлық – заң факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында мақұлданды

Хаттама № « » қыркүйек 20 жыл
Факультеттің ОӘБ төрайымы: .

3.БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және шығаруға ұсынылды

Хаттама № « » қыркүйек 20 жыл


ОӘК төрағасы

Мазмұны
Қолдану аумағы

Нормативтік сілтемелер

Жалпы ереже

Оқытушылар үшін пәннің жұмыс бағдарламасының мазмұны

Студенттердің өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі

Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы.

Оқу-әдістемелік әдебиеттердің қамтамасыз етілу картасы

Әдебиеттер


 1. Қолданылу аумағы

«Алғашқы қоғам тарихы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 050114 -«Тарих» мамандықтары студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, оның маңыздылығы және қажеттілігін, қурс саясатын, дағды мен іскерліктің тақырыптарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешені пәнді оқып білудегі негізгі басшылық болып табылады.
 1. Нормативтік сілтемелер

«Алғашқы қоғам тарихы» пәні бойынша осы оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес берілген пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды :

050114 -«Тарих» мамандықтағы мемлекеттік жалпы міндетті білім стандарты ҚР МЖБС 3.08.273-2006, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «23» 12 2006 жылғы, № 779 бұйрығы бойынша әрекетке еңгізілді және бекітілді.

- СТУ 042- ГУ -4-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін жасау және ресімдеудің жалпы талабы» университет стандарты

-ДП 042- 1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжатталған процедура
 1. Жалпы ереже

Оқытушының аты-жөні- Керейбаева А.С.- оқытушы

«Алғашқы қоғам тарихы» пәні

Тарих кафедрасы

Қатыстық ақпарат: телефон-44-38-26 (деканат); №1 ғимраттағы № 1006

Жүргізілу орны -№ 2 оқу ғимараты № 309 дәрісхана

Кредит саны -2

Оқу жоспарынан көшірмеКесте-1

курс

семестр

кредит

Дәріс

семинар

СОӨЖ

СӨЖ

барлығы

Бақылау

түрі


1

1

2

15

15

15

45

90

емтихан


3.1 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты

Алғашқы қоғам тарихының бастау көздері. Қосымша дерек көздері. Алғашқы қоғам тарихындағы дерек көздерінің маңызы. Алғашқы қоғам тарихының тарихнамасы. Алғашқы тұрмыстық қоғам туралы көне замандағы және ортағасырлардағы түсініктер. ХІХ ғ. алғашқы тұрмыстық қоғам туралы нақты білімдердің қорлануы және олардың жинақталуы.3.2 Пәннің негізгі мақсаты:

«Алғашқы қоғам тарихы» курсының мақсаты – адамзат тарихының ең ірі кезеңін төмендегідей негіздемелер арқылы толықтай игеруден түзіледі. Алғашқы қоғам тарихының деректемесі мен тарихнамасы. Адамның шығу тегі мәселесі. Социогенез мәселесі. Ойлау, сөйлеу мен идеологиялық түсініктің пайда болуы. Рулық қауымның пайда болу мәселесі. Кейіңгі, рулық қауымдық қоғам. Алғашқы қауымның ыдырауының алғы шарттары және жалпы барысы. Жеке меншіктің, таптың, мемлекеттің қалыптасуы. Алғашқы қауымдық қоғамның ыдырау кезіндегі рухани мәдениеті. Қоғамның этнотілдік мәселесі.

Көрсетілген маңызды мәселелер тізбегін бірізділікпен жүйесі әрі ғылыми негіздемелік тұрғыда меңгеру оның міндеттерін айқындайды.

3.3 Пәннің негізгі міндеттері:

Курс теориялық біліммен қатар практикалық дағдылар беруге де міндет етіп, студенттердің тіл деректерін нақты танып, сөйлеу, жазу мәдениетін жетілдіруді мақсат ете отырып, оларды ғылыми зерттеу жұмыстарына бейімдеуіне де баса назар аударады.

Ғылыми пәндер жүйесінде «Алғашқы қоғам тарихы» курсының кезеңдерін, адам эволюциясының дамуын, саяси-әлеуметтік-мәдени және шаруашылық–экономикалық даму ерекшеліктерін, тарихи даму үрдісін студенттерге ғылыми негізде түсіндіруді алға міндет етіп қояды.
3.4 Пән пререквизиті:

Пәнді толық меңгеру үшін студенттер «Қосалқы тарихи пәндерді» оқып игеруі, сонымен қатар конспект жасау, реферат жаза білу, ғылыми,оқу-әдістемелік әдебиеттермен жұмыс істей білуі,лабораториялық сабақта тиісті жаттығу жұмыстарын жасай білуі тиіс.және кезеңдік,қорытынды бақылау жұмыстарын уақытында тапсырып отыруы қажет.


3.5 Пән постреквизиті:

Алғашқы қоғам тарихын толық игеру нәтижесінде философия, ежелгі дүние тарихы, деректану мен тарихнама пәндерін меңгеруге болады.Курсты оқып-үйрену барысында студенттер:

1). Білуі керек:

1. Алғашқы қоғам тарихы пәні және міндеттері. Алғашқы тарихының бастау көздері. Археология, этнология және антропология деректері. Қосымша дерек көздері. Алғашқы қоғам тарихындағы дерек көздерінің маңызы. Алғашқы қоғам тарихының тарихнамасы. Алғашқы тұрмыстық қоғам туралы көне замандағы және ортағасырлардағы түсініктер. ХІХ ғ. алғашқы тұрмыстық қоғам туралы нақты білімдердің қорлануы және олардың жинақталуы.

Эволюциялық мектеп. Мәдени тарихи мектеп. Функционалдық мектеп. ХХ ғ. алғашқы қоғамдық археология мен палеантропология ғылымдарының дамуы. ХХ ғ. алғашқы тұрмыстық қоғамды тарихи-этнологиялық тұрғыдан реконструкциялау. Орыс және кеңестік дәуір ғалымдарының алғашқы тұрмыстық қоғам проблемаларын талдауға қосқан үлесі.

Алғашқы қоғам тарихын шежірелеу және дәуірлерге бөлу. Археологиялық, геологиялық және палеоантропологиялық дәуірлер. Тарихи-мәдени дәуір. Жалпы (тарихи-өркениеттік) кезеңдер. Кеңестік-ресейлік тарихшылардың алғашқы тұрмыстық қоғам тарихын кезеңдерге бөлуге қосқан үлесі.

Алғашқы қоғам тарихының жалпы және жекеленген мәселелерінің ғылыми түсініктемелерін талдауды үйреніп игеру.
2) Алатын біліктілігі:

- Алғашқы қоғам тарихы пәнінің мақсат-міндеттерін жете түсіне отырып, оны оқып-игеруі;

- Студенттер адамзаттың пайда болуын және адам болып қалыптасуының алғы шарттарын саралау деңгейіне жетуі;

- Қоғамдық, әлеуметтік институттардың тууы мен дамуын нақты дәлелді мәтіндер арқылы игеруі;

- қоғамның даму заңдылықтарын білуі;

- адамның пайда болуы мен қалыптасуы; олардың алғашқы еңбек әрекеттерінің негізі қоғамды және қоршаған табиғатты игерудегі қоғамдық қатынастары, рулық қоғамның шығуы мен дамуы, алғашқы тұрмыстық қоғамның шығуы мен ыдырау процесіне қатысты жалпы заңдылықтарының теориялық негіздемелерін білуі.

 1. Оқытушылар үшін пәннің жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

Пәннің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу Кесте -2Дәріс сабақтары

Тақырып аттары және оның мазмұны

Сағат саны

1. Алғашқы қоғам тарихы пәні

1


2. Алғашқы қоғам тарихының дерек көздері

1

3. Алғашқы қоғам тарихының тарихнамасы

1

4. Алғашқы тұрмыстық қоғамның қалыптасуы: ең көне адамдар дәуірі


1

5. Алғашқы қауымдық-рулық құрылыстың тууы. Ертеректегі рулық қауым.

2

6. Кейініректегі рулық қауым эволюциясы.

2

7. Алғашқы тұрмыстық қоғамның ыдырауының алғы шарттары

3

8. Алғашқы қауымдық қоғамның ыдырау кезеңіндегі рухани-материалдық мәдениет

2

9. Алғашқы таптық қоғамның перифериясы және өркениеттермен байланысы

2

Барлығы:__15_сағат__Семинар_сабақтары'>Барлығы:

15 сағат

Семинар сабақтары
1. Антропогенез процесінің аяқталуы және қазіргі тектес адамдардың пайда болуы. Нәсілдік тек.

3

2. Ертеректегі рулық қауымның рухани мәдениеті.

2

3. Кейініректегі рулық қауымның рухани мәдениетінің өрлеуі

2

4. Алғашқы қоғамдық институттардыңпайда болуының алғы шарттары

4

5. Таптық қоғамдардағы алғашқы тұрмыстық қоғам қалдықтары

2

6. Алғашқы қауымдық қоғам тарихынан кесте-сызбалық және терминологиялық жүйесі

2

Барлығы:

15 сағат5 Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптары Кесте -3

1

Алғашқы қоғам тарихы пәні

2

Алғашқы қоғам тарихының дерек көздері

3

Алғашқы қоғам тарихының тарихнамасы

4

Алғашқы тұрмыстық қоғамның қалыптасуы: ең көне адамдар дәуірі


5

Алғашқы қауымдық-рулық құрылыстың тууы. Ертеректегі рулық қауым.

6

Кейініректегі рулық қауым эволюциясы.

7

Алғашқы тұрмыстық қоғамның ыдырауының алғы шарттары

8

Алғашқы қауымдық қоғамның ыдырау кезеңіндегі рухани-материалдық мәдениет

9

Алғашқы таптық қоғамның перифериясы және өркениеттермен байланысы


6 Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы Кесте -4

Тақырыптары

Әдістемелік материалдар, плакаттар

Өз бетімен оқу сұрақ

тары

бақылау әдісі

Дәріс сабақтары

Практикалық

семинар)

сабақтары1

2

3

4

5

Алғашқы қоғам тарихы пәні

Антропогенез процесінің аяқталуы және қазіргі тектес адамдардың пайда болуы. Нәсілдік тек.

оқулықтар

СӨЖ бойынша

Конспект

Алғашқы қоғам тарихының дерек көздері

Ертеректегі рулық қауымның рухани мәдениеті.

Хронологиялық кесте

СӨЖ бойынша

Сұрақ-жауап

Алғашқы қоғам тарихының тарихнамасы

Кейініректегі рулық қауымның рухани мәдениетінің өрлеуі

Хабарлама


СӨЖ бойынша

Баяндама

Алғашқы тұрмыстық қоғамның қалыптасуы: ең көне адамдар дәуірі


Алғашқы қоғамдық институттардың пайда болуының алғы шарттары

конспект,

оқулықтар
СӨЖ бойынша

Баяндама

Алғашқы қауымдық-рулық құрылыстың тууы. Ертеректегі рулық қауым.

Алғашқы қоғамдық институттардың пайда болуының алғы шарттары

Тірек конспектісін құру

СӨЖ бойынша

іздену

Кейініректегі рулық қауым эволюциясы.

Алғашқы қоғамдық институттардың пайда болуының алғы шарттары

конспект

СӨЖ бойынша

реферат

Алғашқы тұрмыстық қоғамның ыдырауының алғы шарттары

Таптық қоғамдардағы алғашқы тұрмыстық қоғам қалдықтары

Оқулықтармен жұмыс


СӨЖ бойынша

Конспект

леу


Алғашқы қауымдық қоғамның ыдырау кезеңіндегі рухани-материалдық мәдениет

Алғашқы қауымдық қоғам тарихынан кесте-сызбалық және терминологиялық жүйесі

хабарламаСӨЖ бойынша

Сұхбаттасу

Алғашқы таптық қоғамның перифериясы және өркениеттермен байланысы

Алғашқы қауымдық қоғам тарихынан кесте-сызбалық және терминологиялық жүйесі

Тақырыптық сұрақтарға жауап


СӨЖ бойынша

Конспект

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Оқулықтар, оқу-әдістемелік әдебиеттердің аттары

Жалпы саны

Студенттер саны

Қамтамасыз етілу пайызы,%

Перщиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П., Алғашқы қоғам тарихы. Алматы «мектеп», 1974.


3

4

25

Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П., История первобытного общества М., «Высшая школа», 1982.


5

4

30

Алексеев В.П., Першиц А.Н., История первобытного общества. М., «Высшая школа», 1990.


4

4

5

Кнышенко Ю.П. История первобытного обшества. Изд. Ростовского университета. Ростов на Дону, 1973.2

4

10
 1. Әдебиеттер:


8.1. Перщиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П., Алғашқы қоғам тарихы. Алматы «мектеп», 1974.

8.2 Першиц А.Н., Монгайт А.Л., Алексеев В.П., История первобытного общества М., «Высшая школа», 1982.

8.3 Алексеев В.П., Першиц А.Н., История первобытного общества. М., «Высшая школа», 1990.

8.4 Кнышенко Ю.П. История первобытного обшества. Изд. Ростовского университета. Ростов на Дону, 1973.

8.5 История первобытного общсства. общие вопросы. Проблемы антропосоциогенеза. М., 1983.

8.6 История первобытного общества. Эпоха первобытной родовой общины. М., 1986.  1. История первобытного общества. Эпоха классообразования.

  2. Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза. М., 1969.

  3. Нестурх М.Ю. Приматология и антропогенеза. М., 1960.

  4. Семенов И.Ю. Как возникло человечество. М., 1966.

  5. Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. М., 1974.

  6. Семенов С.А. Происхождение земледелия. Л., 1974.

  7. Шнирельман В.А. Происхождение производящего хозяйства. М., 1989.

  8. Марков Г.Е. История хозяйства материальной культуры в первобытном и раннеклассовом обществе. М., 1979

  9. Файнберг Л.А. У истоков социогенеза. М., 1980.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет