ПОӘК 042-18 93/02-2014 Баспа №20 жДата23.04.2020
өлшемі187.68 Kb.

ПОӘК 042-18.5.1.93/02-2014

Баспа № __ _______20__ ж.


беттен -ші бет
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18.5.1.93/02-2014

ПOӘК

«Технологиялық жабдықтардың автоматикалық жобалау жүйесі» пәнінің студенттерге арналған оқу жұмыс бағдарламасыБаспа № __ күні _______


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАРДЫ

АВТОМАТТЫ ЖОБАЛАУ ЖҮЙЕСІ» пәнінің


5В072400 «Технологиялық машиналар мен жабдықтар»

мамандығы үшін
СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

Алғы сөз
1 ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырушы ___________________ «___»___________ 201_ ж. Ә. Ғ. Джилкишева, магистр, Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасының аға оқытушысы

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ


2.1 «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасы мәжілісінде қарастырылды
Хаттама № __ «____» __________ 201_ ж.

Кафедра меңгерушісі ____________ М.М. Акимов


2.2 Инженерлі - технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында қарастырылды
Хаттама № __ «____» __________ 201_ ж.
Төрайымы ___________ С. С. Төлеубекова
3 БЕКІТІЛГЕН
Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама № __ «____» __________ 201_ ж.


Төрайымы _______________ Г.К. Искакова
4 № __ баспа «____» __________ 201_ ж. ОРНЫНА

Мазмұны


1

Жалпы ережелер
2

Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу
3

Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсынымдар
4

Пәннің форматы.
5

Пәннің саясаты
6

Баға қою саясаты
7

Әдебиет

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы және пән бойынша жалпы мәліметтер

 • Джилкишева Асем Габдылгалимовна

 • «Тамақ өндірісінің машиналары мен аппараттары» кафедрасы

 • Байланыс ақпараты - тел: 35-05-90, № 9 оқу ғимараты, № 109 кабинет

 • Сабақ өткізетін аудиториялар № 107, 205

 • Пән бойынша кредит саны – 3

1.2 Пәннің мазмұнының қысқаша сипаты:

«Технологиялық машиналарды автоматты жобалау жүйесі» пәні өз алдына техникалық ғылым болып қалыптасты. «Технологиялық машиналардың автоматты жобалау жүйесі» пәні тамақ өндірісіндегі әртүрлі машиналар мен аппараттардың автоматикалық жобалау жүйесін қарастыратын пән.

Жаңа маман технологиялық талаптарына сәйкес өндіріс процестерін басқарып қана қоймай, сонымен қатар осы саладағы соңғы ғылыми жетістіктерге сай, тиімді жоғарғы техникалық дәрежеде жүргізілуін қамтамасыз ету керек.


3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

Студенттерге одан әрі мамандану пәндерін және мамандық бойынша іс жүргізуге қажетті Технологиялық машиналардың автоматты жобалау жүйесі маман ретінде жұмыс істегенде тәжірибелік мәні бар.


3.3 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

Пәнді оқудың негізгі міндеті – студенттерге технологиялық машиналардың автоматты жобалау жүйесінің негіздерін үйрету: • технологиялық машинаның құрылымдық білімін беру;

 • қазіргі кездегі машина мен аппараттардың құрылмасын оқыту;

 • Технологиялық машиналардың автоматты жобалау жүйесін қолданылып жүрген әдістерімен таныстыру.

Сонымен қатар, берілген курстың маңызы тек студенттерге белгілі мәліметтер беру ғана емес (анықтамалар, заңдылықтар, есептердіі шешу әдістерін), сондай-ақ олардың пайдаланылуын үйрету.

«Технологиялық машиналарды автоматты жобалау жүйесі» практикалық курс болып табылады. Сондықтан бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық және жеке есептерді орындау міндетті шарт болып табылады.


3.4 Оқытудың нәтижелері:

Пәнді оқу нәтижесінде білімалушы міндетті: • білу- автоматикалық жобалау жүйенің негізін, білімдерін теория және іс жүзінде пайдалана білу,

 • игеру- технологиялық машиналардың автоматты жобалау жүйесін қолданылуды,технологиялық машиналардың автоматты жобалау жүйесінің қазіргі проблемаларын игеру;

 • ұғып алу- технологиялық жабдықтардың автоматикалық жобалау жүйе пәніннен алған білімдерін басқа да пәндерді оқуда пайдалана білуді;

 • түсіну- курстың типтік есептерін шешу туралы білімдерін жетілдіру.

1.6 Курстың пререквизиттары:

1.6.1 СГ және ИГ;
1.7 Курстың постреквизиттары:

1.7.1 Тамақ өндірісіндегі машиналар мен аппараттар мамандығы бойынша дипломдық жоба.


2 ПӘН МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫҢ РЕТТЕЛУІ
Кесте 1

Тақырыптардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

Әдебиет-тер

ДС

ПС

БОӨЖ

БӨЖ

1

2

3

4

5

6

Дәріс сабақтар

Модуль 1 Технологиялық машиналарды автоматты жобалау жүйесі

 1. Кіріспе. Технологиялық машиналарды автоматты жобалау жүйесі (ТМ АЖЖ). Жалпы мағлұмат.

1

2
3

7.1.1

4-12 бет


 1. Жобалау жүйесін автоматтандыру. Бағдарламамен қамтамасыз ету. Бағдарлама жасақтамасы.

1

2
3

7.1.1

48 - 61 бет 1. КОМПАС бағдарламасы жайында жалпы мағлұматтар.

1

2
4

7.1.1

  1. б

 1. Координата жүйелері. Функция мен форма. Сызбаның тиімді шешімін қарастыру және оның формасы.

1

2

2

3

7.1.1

  1. б

 1. Экранмен жұмыс істеу. Құрылмалық формасы және оның сипаттамасы. Құрылманың тиімді жобасы.

1

2

2

4

7.1.1

  1. б

Модуль 2 Автоматты жобалау сызбаларын ұйымдастыру және басқару

 1. Нысанды құрастыру. Сызу жобасындағы нысан технологиясы және формасы.Сызуды өрнектейтін бұйрықтар. Өндірістік жобаны талдау және оның негізігі сызбаларын қарастыру. Сапа жағынан тексеру.

1

2

2

5

7.1.2

3- 41 бет 1. Сызуларды түзету. Сызудағы түзетудің негізгі ерекшеліктері.

1

2

2

5

7.1.2

  1. б

 1. Сызуларды жобалау. Технологиялық жабдықтарды жобалаудағы негізгі сызбалар.

1

2

2

5

7.1.1

  1. б

 1. Үш жүйелі нысандарды қалпына келтіру. Үш жүйелі нысандарды жобалау кезіндегі сызудың негізгі талаптары.

1

2

2

5

7.1.1.

  1. б

 1. Үш жазықтықтағы сызуларды түзету. Үш жазықтықтағы сызулардың түзетудегі жалпы түсініктер және түзету жолдары.

1

2

2

5

7.1.2

  1. б
 1. Үш жазықтықтағы модельдер. Үш жазықтықтағы модельдердің сызу жобасы.

1

2

2

5,5

7.1.2

  1. б

Модуль 3 ТМ жобалауға AUTOCAD бағдарламасын қолдану

 1. AUTOCAD–тың жұмыс істеу жүйесі. AUTOCAD–тың жұмыс істеу жүйесі негізгі жолдары.

1

2

2

5

7.1.2

  1. б
 1. Сызба жұмыстарын ұйымдастыру. Сызба жұмыстарын ұйымдас–тырудың жалпылама сипаттамасы.

1

2
5

7.1.3

  1. б
 1. Автоматты жобалау жүйесін реттеу. Жобалау жүйесін реттеудің жалпы міндеті және оның қызметтері.

1

2

2

5

7.1.3

  1. б

 1. AUTOCAD программалау. Басты міндеттері мен негізгі программалары және оны қолдану.

1

2

2,5

5

7.1.3

189-203 б.Барлығы

15

30

22,5

67,5

135

3ПӘНДІ ОҚЫП-БІЛУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

Курсты оқыған кезде берілген тақырыптың (бөлім) негізгі жағдайларын қарастыруға баса назар аудару керек, осы мақсатта оқу-әдістемелік кешенін ұсынып отырмыз, ол студенттердің оқулықпен жұмыс істеуін жеңілдетеді. Әрбір тақырып (бөлім) бойынша қысқаша конспекті өзін-өзі тексеру сұрақтарымен аяқталады.

Ең маңыздысы дұрыс оқулық таңдау. Бір уақытта бірнеше оқулықты пайдаланудың қажеті жоқ. Ұсынылып отырған әдебиеттердің ішінен тек біреуін ғана негізгі етіп алу керек. Басқа оқулықтар немесе әдістемелік нұсқауларды тек оқып жатқан материал жоқ болған кезде немесе негізгі оқулықта қысқаша көрсетілген кезде қана пайдаланылады.

Курсты тақырып бойынша, пән бағдарламасына сәйкес оқыған жөн. Оқулықпен жұмыс істегенде міндетті түрде оқулықта немесе кешенде көрсетілген мысалдарды талдау және өздігінен есептер шешу қажет. Осыдан кейін ғана өзін тексеруге арналған сұрақтарға жауап беру керек. Теорияны практикалық есептерді шешу кезінде дұрыс қолдана білсеңіз, онда оқу материалы меңгерілген деп санауға болады.4 ПӘННІҢ ТҮРІ (ФОРМАТЫ)


Сабақ уақыты аптасына 50 минуттан 3 рет жүргізіледі. Курс форматы - аралас. Дәріс сабақтарында күрделі, мәселелі сұрақтарды қарастырады. Мысалы дәрістер құрылымы мынадай – сабақ мәнін талқылау немесе блиц-сұрақ (1015 минут), дәріс (3540 минут), материалдарды бекіту. Сабақты мұндай құрылымда жүргізу студенттен жүйелілікті, ұсынылған әдебиеттермен өздігінен жұмыс жасай білуді және дәрістегі жаңа тақырып бойынша материалдарды білуді талап етеді.

Практикалық сабақтар теориялық материалдарды тереңірек қарастыруды қажет ететін мәселелерді шешуге арналған.

Аудиториялық БОӨЖ уақытында сіздердің дәріске немесе практикалық сабаққа дайындалу процесінде, сондай-ақ үйге берген өздік жұмысын орындау кезінде туындаған сұрақтарыңызды қарастырамыз.

Сонымен қатар аптасына бір рет, кафедрада бекітілген график бойынша, мен жекелей немесе топпен консультация түрінде БОӨЖ сабағын өткіземін.

Пәнді оқуға арналған сабақ уақытының үштен бір бөлігінде, сіздер менің көмегімсіз өздеріңіз жұмыс жасайсыздар.
5 ПӘН САЯСАТЫ
Пәнді оқуға берілген барлық кезеңде, менің сіздерге қойатын талаптарымның барлығын орныдайсыз және бір-бірімізді түсінеміз деп ойлаймын.

1. Дәріс, практикалық сабақтарға қатысу әрбір студент үшін міндетті жағдай. Сабақтарға кешікпей келу және сабақ үстінде бір–бірлеріңізбен сөйлеспей отыруларыңызды сұраймын.

Өткен материалдарды өтеу үшін студентке оқытушы тапсырма береді және ол жұмыс тексеріледі, бірақ ол жұмысқа сіз максимал баға алалмайсыз.

2. Сабақты белгілі бір себептермен босатсаңыз ол сізді курсты толық меңгеруден босатпайды. Егер студент сабақтарды себепті жағдайлармен босатса, онда ол факультет деканатынан анықтама-рұқсат алуға міндетті. Рұқсат алғанан кейін студент сабаққа қатыса алады. Босатқан сабақтардың тақырыптарын өтеу үшін сіз арнайы тапсырма аласыз және көрсетілген уақытта оны орындап тапсыру қажет. Тапсырма тиісті бағамен бағаланады, ал босатылған сабақтар үшін баллдар қосылмайды.

3. Сіз сабақ процесіндегі аудиториялық жұмыстарға және емтихандарға белсенді түрде қатысып отыруларыңыз, сондай-ақ өз уақытында және шамаңыз келгенше толық үй жұмысын орындауыңыз және белгіленген уақытында өткізуіңіз керек. Тапсырмаларынызды пунктуальды және уақытында тапсыруларыңыз керек. Осылардың бәрі сіздерге жоғары рейтингілік көрсеткіштерге жетуге мүмкіндік береді. Сабақ кезінде студент бұзақылық жасап немесе оқытушының ескертуіне құлақ аспаса, ол студентті сабақтан шығарып жібере алады және ол студентті тәртіпке салу үшін оған қосымша тапсырмалар беріледі.

4. Аудиториялық сабақ уақытында сіздердің ұялы телефондарыңыз өшіп тұруы керек. Егер бұл талап орындалмаса оқытушы студентті жауапқа тартуға құқығы бар.

5. Сіздер студенттермен және оқытушыларыңызбен ашық, шыдамды және мейірімді болулары керек.

6. Біреуден көшіріп алу және плагиат (дайын тапсырмаларды қолдану немесе көшіріп алу және басқа студенттердің көмегін пайдалану) үшін Оқытушының студентті аудиториядан шығарып жіберуіне немесе қанағаттанарлықсыз баға қоюына құқығы бар.

7. Межелік аттестация қорытындысы, студенттің сабаққа қатысуымен, өзіндік жұмысты орындауымен, сабақта ауызша және жазбаша жауаптарға байланысты, межелік бақылау нәтижелеріне байланысты қойылады.

6. Қорытынды аттестация (емтихан) компьютерді пайдаланып сызбаны орындау арқылы өткізіледі. Тапсырмалар пәннің жұмысшы бағдарламасына сәйкес келеді және барлық тақырыптарды қамтиды. Емтиханға дайындалу үшін ПОӘК-де тапсырмалардың мысалдары келтірілген.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Апта және бақылау түрлері бойынша балдардың реттелуі 2 кестеде көрсетілген


«Технологиялық машиналарды автоматты жобалау жүйесі» пәні бойынша балдардың реттелуі

Кесте 2


Апта

Бақылау түрі

Ұпайлар

Ескерту

1

2

3

4

1

1-7 апталарда дәрісханалық сабақтарға қатысу

30
2

Үйге тапсырма беру

20

Ауызша жауап беру

3

Нұсқа бойынша тапсырмалар беру

20

Сызбаларды орындау

4

Аудиториялық бақылау жұмысы

20

Ауызша жауап беру

5

Нұсқа бойынша тапсырмалар беру

20

Сызбаларды орындау

6

Аудиториялық бақылау жұмысы

100

БӨЖ

7

Межелік бақылау 1

90

Сызбаларды орындау

1-7 апта оқу нәтижесі бойынша жалпы балл

300
8

8-15 апталарда дәріс, практика және зертханалық сабақтарға қатысу

30
9

Тапсырмалар түрлерімен танысу

10

Ауызша жауап беру

10

Нұсқа бойынша тапсырмалар беру

10

Сызбаларды орындау

11

Аудиториялық бақылау жұмысы

20

Ауызша жауап беру

12

Нұсқа бойынша тапсырмалар беру

20

Сызбаларды орындау

13

Аудиториялық бақылау жұмысы

20

Ауызша жауап беру

14

Сызбаларды толықтырып қорытындалау

100

БӨЖ

15

Межелік бақылау 2

90

Сызбаларды орындау

8-15 апталарда оқу нәтижесінде барлық ұпайлар саны

300
Емтихан бойынша жалпы балл

400
Академиялық кезең бойынша жалпы балл

1000
7 ӘДЕБИЕТ


7.1 Негізгі әдебиеттер:

7.1.1 Кондаков А.И. САПР технологических процессов: учебник / А.И. Кондаков.- М.: Академия, 2007.- 272 с.

7.1.2 Вороненко В.П. Проектирование машиностроительного производства: учебник / В.П. Вороненко; Ю.М.Соломенцев, А.Г.Схиртладзе.- 3-е изд., стер.- М.: Дрофа, 2007.- 380 с.7.1.3 Большаков В. Инженерная и компьютерная графика. Практикум: учебное пособие / В. Большаков.- СПб: БХВ-Петербург, 2004.- 592 с.

7.1.4 Кудрявцева Е.М. Практикум по КОМПАС- 3D V8 : машиностроительные библиотеки/ Е.М. Кудрявцева.- М.: ДМК Пресс, 2007.- 433 с.- (Проектирование).


7.2 Қосымша әдебиеттер:7.2.1 Кондаков А.И. САПР технологических процессов: учебник / А.И. Кондаков.- 3-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2010.- 268 с.- (Высш. проф. образование. Машиностроение).

7.2.2 Наби Ы. Основы компьютерной графики: [учеб. пособие] / Ы. Наби, Г. Жуматай, Г. Шапрова.- Алматы: Бастау, 2009.- 177 с.

7.2.4 Коробко В.Ф. Система автоматизированного проектирования предприятий пищевой промышленности/ В.Ф. Коробко; Д.Я. Гигинейшвили.- М.: ВО "Агропромиздат", 2007.- 144с.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет