Пояснювальна записка рівень вищої освіти другийбет55/55
Дата17.05.2020
өлшемі5.17 Mb.
түріПояснювальна записка
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55
де – коефіцієнти значущості необхідних і достатніх критеріїв;

– експертна оцінка відповідного необхідного критерія;– експертна оцінка відповідного достатнього критерія;

, –кількість необхідних і достатніх критеріїв.

Максимально можливий рейтинг за такою шкалою оцінок дорівнює 1,5.

Отримані результати можна інтерпретувати в такий спосіб:

– програмна продукція має низьку якість, потребує суттєвих доробок - від 0 до 0,63 балів (менше 42 %);

– якість програмної продукції задовільна – від 0,64 до 0,98 балів (від


43 % до 65 %);

– якість програмної продукції досить висока - від 0,99 до 1,35 балів (від 66 % до 90 %);

– якість програмної продукції дуже висока порівнянно з професійними розробками від 1,36 до 1,5 балів (вище 90 %) [31].

Проведена експертна оцінка ПЗ за розробленими критеріями оцінювання, яка була представлена в таблиці 4.2. Кількісні показники отримані на основі усереднення експертних оцінок, даних чотирма користувачами.

Для розрахунку узагальненого показника якості коефіцієнти значущості були прийняті рівними один одному. В результаті розрахунків, при врахуванні експертних оцінок ПЗ за розробленими критеріями оцінювання, узагальнений показник якості для розробленої програми склав 1,27, в той час, як для аналога він виявився рівним 1,25.

В результаті оцінювання виявилося, що якість розробленої програмної продукції і його аналога досить висока, але при порівнянні узагальнених показників якості видно, що розроблене ПЗ незначно оцінене експертами краще за аналог.

В результаті аналізу виявлені недоліки обох програм; розроблена програма виявилася простішою, зрозумілішою, гнучкішою та не потребує розробки плану утримання, в той час як аналог має інтерфейс для підключення приладів та для впровадження нових завдань.

Якщо вибирати з питань безпеки та надійності, впровадження розробленої програми більш перспективне, бо аналог позиціонується як програма, яка стабільно працює на всіх ОС Windows 7 та вище, що не виконується. Також простіша програма стає більш зрозумілою для користувача, відсутність відкритої можливості додання пристроїв попереджає плутанину в керуванні ними та виникненні аварійних ситуацій в разі користування не спеціалістом або помилок оператора.


4.5 Висновки до розділу 4
В данному розділі проведено аналіз мов програмування та середовищ розробки програмного забезпечення, який показав чотири мови, що максимально підадають під критерії оцінування (універсальність, простота, популярність), а саме Java, C #, Python та Ruby. З них обрано Python та стандартне середовище розробки для нього Python-IDLE.

У розділі представлені зображення інтерфейсу розробленої програми, опис функціональних складових та принципу роботи.

До розробленого програмного засобу автоматизованого управління лінією обладнання підібране та детально описане аналогічне рішення іншого розробника для аналізу та оцінки запропонованого рішення. В результаті аналізу виявлені недоліки та переваги обох програм та зроблений висновок про перспективність розробки.

5 ОХОРОНА ПРАЦІ

Розглянемо загальні вимоги безпеки. Офісний працівник зобов'язаний дотримуватися діючих на підприємстві правила внутрішнього трудового розпорядку та графіки роботи, якими передбачається: час початку і закінчення роботи (зміни), перерви для відпочинку і харчування, порядок надання днів відпочинку, чергування змін і інші питання використання робочого часу.

Офісний працівник зобов'язаний користуватися справними вимикачами, розетками, вилками, патронами і інший електроарматуру; не залишати без нагляду включене обладнання та електроприлади, відключати електричне освітлення (крім аварійного) після закінчення роботи; палити тільки в спеціально відведених і обладнаних місцях; при використанні в роботі горючих і легкозаймистих речовин прибирати їх в безпечне в пожежному відношенні місце, не залишати використаний обтиральний матеріал у приміщенні після закінчення роботи; дотримуватися діючих правил пожежної безпеки.

За порушення (невиконання) вимог нормативних актів про охорону праці офісний працівник притягується до дисциплінарної, а у відповідних випадках – матеріальної і кримінальної відповідальності в порядку, встановленому законодавством, локальними нормативними актами.

На робочому місці офісний працівник отримує первинний інструктаж з безпеки праці і проходить стажування, навчання влаштуванню і правил експлуатації використовуваного обладнання, перевірку знань з електробезпеки (при використанні обладнання, що працює від електричної мережі), теоретичних знань і набутих навичок безпечних способів роботи.

Під час роботи офісний працівник проходить повторний інструктаж з безпеки праці на робочому місці - один раз на півроку.

Охорона праці з електробезпеки має наступні положення. I група з електробезпеки присвоюється після проходження інструктажу з електробезпеки особам, які не мають спеціальної електротехнічної підготовки, але мають елементарне уявлення про небезпеку електричного струму і заходи безпеки. Особи з I групою повинні бути знайомі з правилами надання першої допомоги постраждалим від електричного струму.

Електричний струм, проходячи через тіло людини, може вразити окремі ділянки тіла у вигляді опіків і металізації шкіри або впливати на нервову систему і м'язи, в результаті чого можуть відбутися судоми м'язів, зупинка дихання, фібриляція (безладне сіпання серцевого м'яза) і зупинка серця, що в свою чергу, може привести до смертельного результату.

Вплив електричного струму на різних людей залежить від цілого ряду умов. Так, опірність людського тіла значно знижується, коли він працює в умовах підвищеної вологості і високих температур (понад +30С), коли людина спітніла, коли шкіра і одяг забруднені пилом або зволожені, коли людина стомлена, засмучена, роздратована, знаходиться в нетверезому стані. Особливо небезпечне потрапляння під напругу людей, що страждають нервовими і серцевими хворобами, так як вони мають надзвичайно знижену опірність електричному струму.

Розрахунковий опір людини електричного струму приймається рівним 1000 Ом. Безпечним для організму людини можна вважати змінний струм силою не більше 0,05 А. Струм силою понад 0,05 А - 0,1 А небезпечний і може викликати смертельний результат. Безпечною напругою для людини вважається напруга до 42 В в нормальних умовах і до 12 В в умовах підвищеної небезпеки (вогкість, висока температура, металеві підлоги і ін.).

Виробничі приміщення за наявністю в них умов для ураження людей електрострумом поділяються на три категорії: особливо небезпечні, з підвищеною небезпекою і без підвищеної небезпеки. Приміщення особливо небезпечні характеризуються наявністю одночасно двох або більше ознак: високою вологістю, високою температурою (понад 30 С), струмопровідного пилу, струмопровідних підлог, стін та ін.

Приміщення з підвищеною небезпекою характеризуються одним з перерахованих вище ознак. У приміщеннях без підвищеної небезпеки зазначені ознаки відсутні.

Поразка людини електричним струмом можливо в наступних випадках:

– коли людина доторкнулася до конструкцій, що знаходяться під напругою, або до одного провідника електричного струму, а сама стоїть на землі або струмопровідної конструкції;

– коли людина доторкнулася руками або іншими частинами тіла одночасно до двох провідників електричного струму, незалежно від того чи варто він на струмопровідной конструкції. Дотик до струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, викликає судорожне скорочення м'язів, внаслідок чого пальці потерпілого, який тримає провід руками можуть так сильно стискатися, що вивільнити дріт з його рук стає неможливим.

Все електричне обладнання та електричні приймачі, металеві корпуси рубильників і розподільних пунктів, ящиків повинні мати надійне захисне заземлення.

Струмопровідні частини електричного обладнання, рубильників, розподільних щитів повинні мати надійні кожухи і двері, що не мають відкритих отворів, щілин і закриваються на запірний пристрій.

Всім працівникам категорично забороняється замінювати перегорілі електролампи, плавкі вставки та інші елементи електропроводки і електроустаткування, а так само самостійно намагатися усунути несправність електроприймачів [33].

Вимоги до умов праці мають наступний зміст. Джерела світла, такі як світильники та вікна, значно погіршують точність знаків і тягнуть за собою перешкоди фізіологічного характеру, які можуть виразитися в значній напрузі, особливо при тривалій роботі. Відображення, включаючи відображення від вторинних джерел світла, має бути зведено до мінімуму. Для захисту від надмірної яскравості вікон можуть бути застосовані штори та екрани.

У приміщеннях, де знаходиться комп'ютер, необхідно забезпечить наступні величини коефіцієнта відображення: для стелі: 60 % - 70%, для стін: 40 % - 50%, для підлоги: близько 30%. Для інших поверхонь і робочих меблів: 30 % - 40%.

Правильно спроектоване і виконане виробниче освітлення покращує умови зорової роботи, знижує стомлюваність, сприяє підвищенню ефективності праці, благотворно впливає на виробниче середовище, також психологічний вплив на працюючого, підвищує показники праці та знижує травматиз . Якщо освітлення не достатньо то це призводить до напруги зору, послаблює увагу, приводить до настання передчасної стомленості. Надмірно яскраве освітлення викликає дискомфорт в очах. Неправильний напрямок світла на робочому місці може створювати різкі тіні, відблиски, дезорієнтувати людину. Всі ці причини можуть призвести до нещасного випадку або хвороби, тому такий важливий правильний розрахунок освітленості.

При виконанні робіт категорії високої зорової точності величина коефіцієнта природного освітлення повинна бути не нижче 1,5 %, а при зоровій роботі середньої точності повинен бути не нижче 1,0 %. В якості джерел штучного освітлення зазвичай використовуються Люмінесцентні лампи, які попарно об'єднуються в світильники, що повинні розташовуватися над робочими поверхнями рівномірно [34].

Вимоги до освітленості в приміщеннях, де встановлені комп'ютери, враховують що при виконанні зорових робіт високої точності загальна освітленість повинна складати 300 лк, а комбінована – 750 лк; аналогічні вимоги при робітах середньої точності – 200 лк і 300 лк відповідно.

Крім того все поле зору повинне бути освітлено достатньо рівномірним – це основна вимога. Іншими словами, ступінь освітлення приміщення і яскравість екрану монітору повинні бути приблизно однаковими, тому що яскраве світло в районі периферійного зору, значно збільшує напруженість очей і, як наслідок, призводить до їх швидкої стомлюваності.

Також важливою вимогою до середовища є мікроклімат, необхідною умовою життєдіяльності людини є підтримка постійності температури тіла завдяки терморегуляції. Обчислювальна техніка є джерелом істотних тепловиділень, що може привести до підвищення температури і зниження відносної вологості в приміщенні. У приміщені, де встановлені комп'ютери, повинні дотримуватися деякі параметри мікроклімату. У санітарних нормах встановлена кількість параметрів мікроклімату, що створюють комфортні умови. (табл. 5.1).


Таблиця 5.1 – Параметри мікроклімату для холодного та теплого періоду

Період року

Параметри мікроклімату

Величина

Холодний

Температура повітря в приміщенні

Відносна вологість

Швидкість руху повітря


22 °С …24 °С

40 %…60 %

до 0,1


Теплий

Температура повітря в приміщенні

Відносна вологість

Швидкість руху повітря


23 °С …25 °С

40 %…60 %

0,1 м/с …0,2 м/с

Обсяг приміщень, в яких розміщені працівники, не повинен бути менше 19,5 м3 для людини з урахуванням максимального числа одночасно працюючих. Норми подачі свіжого повітря в приміщення, де розташовані робочі місця, наведені в табл. 5.2.

Для забезпечення комфортних умов використовуються як організаційні методи, так і технічні засоби, але шум погіршує умови праці здійснюючи шкідливу дію на організм людини. Працюючи в умовах тривалої шумової дії випробовують роздратованість, головні болі, запаморочення, зниження пам'яті, підвищену втомленості, зниження апетиту, біль у вухах. Такі порушення в роботі ряду органів і систем організму людини можуть викликати негативні зміни в емоціональному стану людини аж до стресових.
Таблиця 5.2 – Норми подачі свіжого повітря в приміщення, де розмішені комп’ютерів

Характеристика приміщення

Витрати триманого в приміщенні свіжого повітря, м3/на одну людину в годину

Об’єм до 20 м3 на людину

20 м3…40 м3 на людину

Більш 40 м3 на людину


Не менше 30

Не менше 20

Природна вентиляція

Під впливом шуму знижується концентрація уваги, порушуються фізіологічні функції, та може з’являтися втомленість в зв'язку з підвищеними енергетичними затратами і нервово-психічним проблемами. Все це знижує працездатність людини і його працездатність, якість та безпеку праці. Тривалий вплив інтенсивного шуму, вище 80 дБ, на слух людини призводить до його часткової або повної втрати [35].

Рівень шуму на робочому місці інженерів, не повинен перевищувати 50 дБ, а в залах з машинним обладнанням – 65 дБ. Для зниження рівня шуму стіни і стеля приміщень, де встановлене обладнання, може бути покрите звукопоглинальними матеріалами. Рівень вібрацій в приміщеннях обчислювальних центрів може бути понижений шляхом встановлення устаткування на спеціальними віброізоляторами.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Сучасний розвиток людства пов’язаний з постійними потребами самозабезпечення рівня життя. Складні біотехнічні об’єкти дозволяють забезпечити суспільство необхідним рівнем продукції в кожен момент часу, внаслідок чого виникають складні науково-технічні задачі управління та моніторингу параметрів біотехнічного об’єкта для раціонального планування, управління і досягнення максимального економічного ефекту.

У магістерській випускній атестаційній роботі був проведений аналіз літератури за темою, було розроблено параметричну, математичну моделі системи автоматизації управління лінією обладнання для складних біотехнічних об’єктів, створений метод прийняття рішень для поданої проблеми, метод прийняття управлінських рішень для автоматизації управління лінією обладнання для складних біотехнічних об’єктів.

Для проведення експерименту було розроблено програмний засіб, який реалізує розроблені моделі та методи автоматизації управління лінією обладнання для складних біотехнічних об’єктів

Таким чином, у магістерській випускній атестаційній роботі були вирішені всі поставлені задачі.

У першому розділі був проведений аналіз математичних моделей, біотехнічних об'єктів, методів автоматизації та сучасних систем управління технологічними процесами.

В результаті досліджень була доведена актуальність проблеми та сформульована задача дослідження, яка заключається в розробці моделі та методу автоматизації управління лінією обладнання для складних біотехнічних об’єктів.

Другий розділ включає в себе визначення структури досліджуваної системи, за допомоги якої створена параметрична модель опису параметрів досліджуваної системи. Також у даному розділі сформована математична модель системи автоматизації управління лінією обладнання для складних біотехнічних об’єктів.

На основі попередніх розробок були сформульовані правила прийняття рішень в загальному вигляді, що дозволило розробити метод прийняття рішень з використанням нечітких множин. Використовуючи результати попередніх досліджень було побудовано граф зв’язків між множинами параметрів досліджуваної системи.

У третьому розділі поданий опис процесу розробки методу автоматизації управління лінією обладнання для складних біотехнічних об’єктів, що включає в себе математичну формалізацію всіх елементів системи та зв’язків між ними, шляхом формування відношень між множинами елементів, з визначенням та урахуванням поставлених цілей. Для розробки використовувалася теорія множин. Результатом досліджень стало створення блок-схеми алгоритму метода автоматизації управління лінією обладнання для складних біотехнічних об’єктів.

Четвертий розділ присвячений програмній реалізації експериментального дослідження, який включив у себе вибір мови та середовища розробки, власне розробку програмного засобу системи автоматизації управління лінією обладнання для складних біотехнічних об’єктів, вибір і опис аналога та порівняльна оцінка програмних засобів.

Питання забезпечення безпеки умов праці при проектуванні та функціонуванні системи автоматизації управління лінією обладнання для складних біотехнічних об’єктів висвітлюється у п’ятому розділі, де наведені основні вимоги з охорони праці у офісному приміщенні, з електробезпеки та рекомендованих умов праці.

У даній роботі розроблені математична модель та метод автоматизації управління лінією обладнання для складних біотехнічних об’єктів, які були реалізовані програмно.

Програмна реалізації метода автоматизації управління лінією обладнання для складних біотехнічних об’єктів була визнана кращою за аналогічне рішення досліджуваної проблеми.

Програмний засіб містить наступні недоліки: малий перелік доступних біологічних об’єктів та їх характеристик, відсутність інтерфейсу підключення периферійних пристроїв. Враховуючи ці недоліки, рекомендаціями до використання програмного засобу автоматизації управління складними біотехнічними об’єктами є розширення бази даних видів, типів та сортів біооб’єктів, підключення керованого обладнання внутрішньо програмно або розробка інтерфейсу під конкретні використовувані периферійні пристрої.

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Батаева, Е.О. Планирование управлением линией оборудования для растениеводства АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ («Automation and Development of Electronic Devices» АDED-2019) [Електронний ресурс] : збірник студентських наукових статей / Харківський національний університет радіоелектроніки ; [редкол.: І.Ш. Невлюдов та ін.]. – Харків : ХНУРЕ, 2019. – Вип. 1. – 207 с.

2. Невлюдов, І.Ш. Автоматизована система керування технологічними процесами в SCADA системі TRACE MODE 6: Навчальний посібник / І.Ш. Невлюдов, А.О. Андрусевич, В.В. Євсєєв, С.С. Максимова, М.Г. Стародубцев, В.В.Невлюдова. – Кривий Ріг: Криворізький коледж НАУ, 2018. – 320 с.

3. Косенко, В.В., Батаева Е.О. Алгоритм принятия управленческих решений / В.В. Косенко, Е.О. Батаева // Виробництво & Мехатронні Системи 2019: матеріали III-ої Міжнародної конференції, Харків, 24-25 жовтня 2019 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)].-Харків: [електронний друк], 2019. – с. 26 – 29.

4. Методичні вказівки з «Розробки й оформлення магістерської атестаційної роботи» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології освітні програми: «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва», «Комп’ютеризовані та робототехнічні системи» / Упоряд. І.Ш. Невлюдов, В.В. Косенко, В.В. Євсєєв. – Харків: ХНУРЕ, 2019. – 55 с.

5. ДСТУ 3008: 2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. – К.: ДП «УкрНДНЦ» , 2016. – 31 с.

6. Подходы к автоматизации управления предприятием
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://studizba.com/lectures/1-avtomatizaciya/26-avtomatizirovannye-sistemy-upravleniya/357-13-podhody-k-avtomatizacii-upravleniya-predpriyatiem.html

7. Биотехнические системы: Теория и проектирование / под ред. В.М. Ахутина. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1981.–163 с.

8. Падерно, П.И. Надежность и эргономика биотехнических систем/ П.И. Падерно, Е.П. Попечителев // под ред. проф. Е. П. Попечителева. – СПБ: ООО «Техномедиа», Изд-во «Элмор», 2007. – 315с.

9. Гусев, В.Б. Получение информации о параметрах и характеристиках организма и физические методы воздействия на него: учеб. пособие/ В.Б. Гусев. -М.: Машиностроение, 2004.- 597с.

10. Тырсин, А. Н. Математические методы агрометеорологического прогнозирования / А. Н. Тырсин // Международный научно-исследовательский журнал. – 2015. – №8 (39) Часть 4. – С. 55-60.

11. Автоматизация производства: определение, методы и последствия. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://alvarvas.com/s/avtomatizaciya-proizvodstva/

12. Современная автоматизация производства. [Електронний ресурс] –Режим доступу: https://www.expocentr.ru/ru/articles-of-exhibitions/2016/ sovremennaya-avtomatizaciya-proizvodstva/

13. CitectSCADA. Архив 2004-2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rtsoft.ru/search/?q=Citect SCADA&PAGEN_1=2.

14. CitectSCADA. CitectVBA Reference Guide. Citect Pty. Limited, edition for CitectSCADA Version 6.0, 2004. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://tisa.se/downloads/files/ CitectVBAReferenceGuide.pdf.

15. CitectSCADA. Cicode Reference Guide. Citect Pty. Limited, edition for CitectSCADA Version v7.20, 2010. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.scada.ru/userfiles/Manuals/CitectSCADA%207.20%20Cicode%20Reference%20Guide.pdf.

16. SCADA система MasterSCADA. Официальный сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. masterscada.ru.

17. Proficy HMI / SCADA – CIMPLICITY. GE Fanuc Automation. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.technolink.net.ua/docs/ Proficy%20HMI%20SCADA%20 CIMPLICITY%20CS%20RU.pdf.

18. TRACE MODE. Официальный сайт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.adastra.ru.

19. PLCopen Введение в языки стандарта МЭК 61131-3. Introduction into IEC 61131-3 Programming Languages. PLCopen. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. plcopen.org/pages/tc1_standards/ iec_61131_3.

20. ИнТач. Официальный сайт ИнТач 2005-2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.intouch. ru.

21. SIMATIC WinCC. Официальный сайт Siemens AG 1996-2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.automation.siemens.com/ mcms/human-machine-interface/en/visualization-software/scada/Pages/efault.aspx.

22. IGSS. Официальный сайт, 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.igseis.com/ru/ home.

23. SCADA КРУГ-2000. Официальный сайт НПФ «КРУГ» 2002-2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.krug2000.ru/about.html.

24. SCADA S3. Сайт asu-tp.org. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.asu-tp.org.

25. iFIX. Сайт GE Intelligent Platforms, 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ge-ip.com.

26. Шуравин, А. Автоматизация теплиц [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://agbz.ru/articles/avtomatizatsiya-teplits

27. Системный подход и системный анализ. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://system-laboratory.ru/methods.html

28. На каком языке программировать [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://tceh.com/post/yazyk-dlya-programmista-novichka/

29. 10 Лучших IDE для Python [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://python-scripts.com/ide-for-python

30. Программное обеспечение умная теплица [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://gh-smart.ru/index.php/m-programmnoe-obespechenie

31. Богданова, Т. Л. Критерии оценивания качества компьютерных моделей физических процессов и явлений, созданных студентами в процессе научно-исследовательской работы (на примере модели «дифракция света в параллельных лучах») // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Збірник наукових праць. Випуск 34/35. – Харків, Українська інженерно-педагогічна академія (УІПА), 2012. – 357 c.

32. КЗоТ — Кодекс законов о труде от 10.12.71 г.

33. Закон № 2694 — Закон Украины «Об охране труда» от 14.10.92 г. № 2694-XII.34. Собаров, Ю.Г. Охрана труда в вычислительных центрах[Текст]: Ю.Г. Собаров. – М.: Машиностроение, 2000. – 192 с.

35. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці» у випускних роботах ОКР «бакалавр» усіх форм навчання / Упоряд.: Б.В. Дзюндзюк, В.А. Айвазов, Т.Є. Стиценко. – Харків: ХНУРЕ, 2012. – 28 с.
Каталог: bitstream -> document
document -> Пояснювальна записка рівень вищої освіти другий
document -> Харківський національний університет радіоелектроніки
document -> Атестаційна робота пояснювальна записка
document -> В. Н. Бурцев, Ю. В. Гнусов, А. Л. Ерохин
document -> Пояснювальна записка рівень вищої освіти другий
document -> О построении фрагмента концептуальной классификационной модели проблемной области чрезвычайных ситуаций
document -> Н. О. Шушляпина, М. М ященко, О. Г. Авру нин е. В. Демина, Н. А юревич (харьков, украина) совершенствование обучающих технологий в медицине
document -> Моделирование кинетических процессов


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет