Пояснювальна записка Варіативний модуль розроблено до навчальної програми Техноло­Дата17.05.2020
өлшемі117.37 Kb.
түріПояснювальна записка
Технологія об'ємної вишивки
Автор: Демченко Неля Василівна,

вчитель трудового навчання,

старити учитель

спеціалізованої школи № 264, м. Київ
Пояснювальна записка
Варіативний модуль розроблено до навчальної програми "Техноло­гії. 10-11 класи". Програмою варіативного модуля "Об'ємна вишивка" передбачено ознайомлення учнів з одним зі старовинних видів деко­ративно-ужиткового мистецтва - об'ємною вишивкою. Цей вид ру­коділля швидко поширюється в нас в Україні і все більше викликає інтерес не тільки в аматорів, а й професіоналів. Це вишивання від­різняється від звичайного тим, що елементи візерунка мають не пласку, як звичайно, а об'ємну форму. Її можна досягнути не тільки шляхом виконання окремих елементів (із стрічок, тасьми тощо), а й виконуючи такі елементи на прокладеному дроті (попередньо закріпленому). Дріт дає можливість надавати будь-якої форми вирізаному вишитому еле­менту. З окремих елементів можна компонувати будь-яку композицію, а також поєднувати між собою кілька вишивальних технік: об'ємне вишивання, вишивання стрічками, звичайні вишивальні шви тощо.

Оволодівши технікою об'ємного вишивання, можна створювати справжні витвори мистецтва. Для виготовлення виробів технікою об'ємного вишивання використовують тканину із нанесеним на неї ма­люнком або звичайну тканину для вишивання.

Виготовлення виробів технікою об'ємної вишивки відповідно до структури та змісту програми виконується через проектно-техноло­гічну діяльність. Практичним результатом роботи учнів за даним мо­дулем має бути проект.

Виготовляти запланований виріб можна з використанням як ма­шинних, так і ручних робіт. Основним принципом тут є творчий підхід. Наприклад, цікавими виглядають вироби, в яких основою служить на­друкований малюнок.

Учитель має заохочувати учнів до пошуку тієї інформації чи ви­робів, виготовлених у техніці об'ємної вишивки, яка є найбільш ціка­вою особисто для них, і, на їх думку, виглядає оригінально чи приваб­ливо. На початку засвоєння модуля вчитель розкриває перед учнями теоретичний матеріал (Тема "Загальні відомості про технологію об'єм­ної вишивки"), який дасть їм змогу розпочати пошук потрібної інформації, визначитись із напрямком, за яким вони бажають працювати. Тому не варто перевантажувати учнів зайвою інформацією. Слід па­м'ятати, що все необхідне для виконання проекту - від теоретичних відомостей до технології виготовлення і матеріалів для роботи - учні мають віднайти та скомпонувати самостійно, і тут основним завданням учителя є формування відповідних умінь та навичок для виконання творчого навчального проекту.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.
Тематичний план

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Загальні відомості про технологію об'ємної вишивки

2

2

Проектування та виготовлення виробу технікою об'ємної вишивки

16

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього

20

Програмаз/п

Кількість

годин

Назва теми та u зміст

Державні вимоги до

рівня загальноосвітньої

підготовки учнів

1

2

Загальні відомості про технологію об'ємної вишивки.

Короткі історичні відомості про виникнення та розвиток об'ємної вишивки.

Місце та роль об'ємної вишивки в сучасному декоративно-ужитково­му мистецтві.

Основні прийоми та допоміжні тех­ніки, що використовуються в об'єм­ній вишивці. Матеріали для об'єм­ної вишивки, їхні властивості.

Інструменти та пристосування (гол­ки, п'яльця, наперсток) для об'ємної вишивки.

Правила безпечної роботи та сані­тарно-гігієнічні вимоги. Організація робочого місця.

Ознайомлення з технологією об'єм­ної вишивки

Називає вироби, виготов­лені у техніці об'ємної ви­шивки; їх застосування;

розрізняє прийоми ви­шивання та виготовлен­ня об'ємних елементів;

характеризує матеріали, які використовуються для об'ємного вишивання;

добирає інструменти та


пристосування для ро­боти;

обґрунтовує добір кон­струкційних матеріалів залежно від призначен­ня виробу;дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

організує робоче місце
2

16

Проектування та виготовлення ви­робу технікою об'ємної вишивки.

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту (Що хочемо зробити? Що нам по­трібно? Що для цього потрібно знайти?).

Робота з інформаційними джерела­ми. Пошук інформації, яка необхід­на для виконання завдань проекту. Орієнтовні напрямки пошуку: все про тканини і не тканні матеріали, стрічки, бісер, намистинки, глянець та інші.

Аналіз і систематизація зібраної інформації (за технікою виконання, за об'єктами виготовлення, за ко­льорами тощо).

Створення банку ідей на основі зібраної та проаналізованої інфор­мації.

Розроблення ескізного малюнка виробу з урахуванням знайдених зра­зків. Технологічна послідовність ви­готовлення виробу:

 • добір тканини для основи ви­шивки;

 • добір вишивальних швів;

 • добір стрічок і ниток для ви­шивання;

 • виготовлення об'ємних еле­ментів;

• переведення малюнка на тканину;

вишивання виробу та прикріплення окремих елементів

до малюнка;

• остаточна обробка виробу.

Контроль якості виробу. Догляд за

виробом.


Економічне обґрунтування виробу.

Маркетингові дослідження. Розроблення реклами.

Практичні роботи:

1. Формулювання завдань проекту

та розробка плану дій.

2. Компоновка рефератів на основі

зібраної інформації ("Об'ємна ви­шивка: матеріали та інструменти, намистинки і бісер, об'ємні елемен­ти і т.д.").

3. Виконання ескізних малюнків
об'єкта проектування.

4. Добір матеріалів та інструменту
(складання відповідного плану дій,
технологічних карт на виготовлен­ня, опис технології виготовлення
учнівського продукту).

5. Виготовлення запланованого ви­
робу.

 • складає план роботи з виконання проекту та план проектної діяль­ності;

 • здійснює пошук інфор­мації (історія, види, технології, способи, ма­теріали, застосування) та виробів-аналогів;

аналізує та система­тизує інформацію;

 • компонує реферат;

 • розробляє ескізний ма­люнок виробу;

 • створює візерунок із об'ємних елементів;

 • виготовляє об'ємні еле­менти;

 • добирає тканину, інстру­менти, пристосування;

 • визначає спосіб з'єднан­ня деталей між собою та з основою виробу;

 • розкроює тканину;

 • з'єднує деталі об'ємних елементів між собою та основою виробу;

 • обробляє краї виробу;

 • добирає та оздоблює виріб;

 • виконує волого-теплову обробку виробу;

контролює якість виробу;

організовує робоче місце під час виконання різних робіт;

дотримується правил

безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог;

визначає собівартість виробу;

розробляє рекламу;

готує матеріали для

портфоліо;створює презентацію проекту (електронний варіант)

3

2

Презентація та оцінка проектної

діяльності.

Компонування портфоліо проекту.

Захист проекту (за планом).


Характеризує складові портфоліо;

компонує портфоліо;

захищає проект;здійснює оцінку виго­товленого виробу і про­цесу праці за загальни­ми естетичними та функціональними показниками


Орієнтовний перелік об'єктів проектування
Косметичка, сумочка для серветок, торбинка для дрібничок, грілка на чайник, вітальні листівки, репродукції картин, картини, диванні по­душки, сумки невеликих розмірів, чохли для мобільних телефонів або окулярів, скатертини різних розмірів та форми тощо.
Інструменти, обладнання та пристосування


 1. Ножиці.

 2. Голки.

 3. Олівці.

 4. Швейна машина.

 5. Праска.

 6. Наперсток.

 7. П'яльця.

 8. Булавки.


Матеріали
Тканина (бавовняна, вовняна, шовкова, синтетична) гладко фар­бована або з нанесеним на неї малюнком, стрічки різної фактури та ширини, нитки (швейні та вишивальні), дріт, намистинки, бісер, клей.
Література


 1. Ди Ван Никерк. Обьемная вншивка. Самая полная знциклопедия: Техника. Приемьі. Изделия. - М.: АСТ-ПРЕСС СКД. - 160 с: ил. -Серия: Золотая библиотека увлечений.

 2. Вышитне сумочки/Пер. с англ. - М.: Издательство "Ниола-Пресс", В95 2006. - 128 с: ил.

 3. Вишивка лентами. - Минск: Харвест, 2009. ^160 с: ил.

 4. Злен Зрикссон. Шелковьіе фантазии. Искусство вишивки ленточ-ками / пер. с англ. О. Мартен. - М.: "Альбом", 2008. - 144 с: ил.

 5. Вишивка. Плетение. Бисер // Журнал "Изящное рукоделие". -№1(18)-20 с.


Інтернет- посилання


 1. Вишивка лентами - история возникновения ремесла (http://webposidelki.ru/comment_1217440116.html).

 2. Вншивка лентами. История (http://engelion.beon.ru/11614-879-vyshivka-lentami-istorija.zhtml).

Каталог: wp-content -> uploads
uploads -> Приложение к части а1
uploads -> Рабочий проект
uploads -> Сабақтың тақырыбы: Спорттық ойын волейбол ойынға қосылған допты жоғарыдан немесе төменнен қабылдау
uploads -> С. Ж. Асфендияров атындағЫ
uploads -> Электив курс бойынша «аив-инфекциясының эпидемиологиясы, емдеуі және алдын алу» мпф қоғамдық денсаулық сақтау мамандығының 5 Курс студенттеріне 2011-2012 оқу жылына емтихан тест сұрақтары
uploads -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
uploads -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет