Рабочая учебная программа Мамандық: 5В072500 «Ағаш өңдеу технологиясы және ағаштан жасалған бұйымдар»Дата02.05.2016
өлшемі153.76 Kb.
түріРабочая учебная программаД. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Пәннің жұмыс оқу бағдарламасы


бетҚазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан


Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ им. Д. Серикбаева

ШҚМТУ
БЕКІТЕМІН:

декан СҚФ

_______________Б.О.Нухаева


___________________2015 г.


ЖЕЛІМДЕЛГЕН МАТЕРИАЛДАР ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жұмыс оқу бағдарламасы
ТЕХНОЛОГИЯ КЛЕЕНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Рабочая учебная программа


Мамандық: 5В072500 – «Ағаш өңдеу технологиясы және ағаштан жасалған бұйымдар» (сала бойынша)

Өскемен

Усть-Каменогорск2015

Оқу бағдарламасы «Орман қорлары, ағаш өңдеу және қайта өңдеу өндірістері» кафедрасында 5В072500 – «Ағаш өңдеу технологиясы және ағаштан жасалған бұйымдар» (сала бойынша) мамандығының студенттеріне ҚР МСЖТ 3.08.354-2006 Мемлекеттік жалпыға бірдей стандарты негізінде құрылған.


«Орман қорлары, ағаш өндеу технологиясы және қайта өңдеу өндірістері» кафедрасынының отырысында талқыланды


Кафедра меңгерушісі Е. Асангалиев
Хаттама №____ _______________жылдан бастап

Факультеттің оқу-әдістемелік мәжілісінде мақұлданған


Орынбасар С. Лутай
Хаттама №____ _______________жылдан бастап

Құрғандар


Доцент, т.ғ.к Б.Нұхаева

Оқытушы З. Аубакирова


Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ
семестр

Кредиттер саны

Сабақтың түрі

МӨЖ сағаттары

Барлық сағаттар саны

Бақылау түрі

Түйiспелi сағаттардың саны


Дәрістер


Семинарлар (тәжірибе)

сабақтары

Зертханалық сабақтар

МОӨЖ

Барлық сағаттар

Күндізгі оқу формасы

6

3

30

15

-

45

90

45

135

Экзамен

2 ПӘННІҢ СЫЙПАТТАМАСЫ, ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ОНЫҢ ОРНЫ


2.1 Оқытылып отырған пәннің сыйпаттамасы
5В072500 - «Ағаш өңдеу технологиясы және ағаштан жасалған бұйымдар» (сала бойынша) мамандығы бойынша студенттерді дайындауда басты пәндердің бірі болып «Желімделген материалдар технологиясы» курсы саналады. Желімделген материалдар өндірісі ағаш өңдеу өнеркәсіптерінің ірі жәңе үздіксіз дамып келе жатқан саласы болып табылады. Жыл сайьің материалдарды шығару өсіп және олардың ассортименттері кеңейіп кеде жатыр. Желімделген материалдардың дамуы техника мен технологияны жетілдіру, үздіксіз технологиялық проңестерді қүру, өндірісті автоматтандыру және механикаландыру жолдары бойынша жүріп отыруы тиіс.
2.2 Пәнді оқудың мақсаты
«Желімделген материалдар технологиясы» пәнін оқыту мақсаты студенттерге желімделген қабатты ағаш ассортименттері мен түрлері, оларды жасаудың қазіргі технологиялары, қолданылатын жабдықтар, перспективті желімдеу материалдары, желімделген өнімдер стандарттары бойынша қажетті білім беру болып табылады.
2.3. Пәнді оқытудың нәтижелері
Білу тиіс: желімделген қабатты ағаш және бүйымдар өндірісінің одан арғы даму бағыттарын, оның ішінде: желімделген материалдар өндірісінің даму жағдайы мен перспективасын; ағашты желімдеу өндірісінде қолданылатын қазіргі желімдеу материалдарын; желімделген қабатты ағаштардың әр түрлерін өндіретін қазіргі технологиялар мен жабдықтарын; желімделген өнімдерге қажетті материалдар шығынын есептеу әдістемесін; кәсіпорындардың негізгі технико-экономикалық көрсеткіштері мен оларды жақсарту шараларын.

Жасай білуі тиіс: жоғары өнімді ең аз еңбек шығындары қамтамасыз ететін технологиялық процесті жасап, дәлелдеуді; цехтың өндірістік бағдарламасын, шикізат пен материалдардын шығынын есептеу, жеке операцияларды орындау режимдерін таңдауды.

Машықтану тиіс: аршылған, сүргіленген, фанера және басқа материалдарды жасау бойынша қазіргі технологиялар мен жабдықтар қолданып кәсіпорындарды жобалауды.

Машықтану тиіс: метрология, стандарттау және сертификаттау негіздерін.
2.4 Алғы шарттар
Осы пәннің алғы шарттары болып табылады:

«Ағаштану»;

«Ағаш өңдеудегі материалдар»;

«Ағашты кесу»;

«Ағашты кептіру».
2.5 Соңғы шарттар
Осы пәннің соңғы шарттары болып табылады:

«Ағаш өңдеу өндірістерін жобалау».

«Ағашты әрлеу технологиясы»;

«Ағаш өңдеу өндірістерін жобалау».

3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


3.1 Сабақтардың тақырыптық жоспары


Тақырыптардың атаулары

Еңбек сыйымдылығы, с

Оқу түрі

Күдізгі

Күндізгі қысқартылған

Күдізгі

Сырттай қысқартылған

1

2

3

4

5

Дәріс сабақтары

Тақырып 1. Кіріспе

1


Тақырып 2. Желімделген материалдардың жіктелуі

3


Тақырып 3. Синтетикалық шайырлар мен желімдер

3


Тақырып 4. Желімдеу процессі

3


Тақырып 5. Аршылған шпон өдірісі

4


Тақырып 6. Жоңқаланған шпон өндірісі

4


Тақырып 7. Иіліп желімделген

3


Тақырып 8. Фанера және фанера өнімдерінің өндірісі

3


Тақырып 9. Ағаш қабатты пластиктер технологиясы

3


Тақырып 10. Қорытынды

3


Семинар (тәжірибе) сабақтары

Тақырып 1. Сүрек аршу кезіндегі артқы бүрыш параметрлерін анықтау

2


Тақырып 2. Сығу дәрежесінің шпонның сапалы сипаттамаларына әсері

2


Тақырып 3. Сүректің белгілі бір аймақтарынан шпонның шығу көлемін анықтау

2


Тақырып 4. Шикізатты қайта өңдеу нәтижесіндегі технологиялық шығыс

2


Тақырып 5. м3 шикі шпондағы, шикі шпон аршу станогының сағаттық өнімділігі


2


Тақырып 6. Бір сүректен алынатын форматты шпон ленталарын кесу үшін қажетті уақытты есептеу


3


Тақырып 7. Шпон пакеттерін пресстеу режимдерін таңдау

2


Оқытушынның бақылауымен студенттің өзіндік жұмысы

Тақырып1. Дөңбекті көлденең кесу әдістері және оның сипаггамалары

3


Тақырып 2. Кесу бүрышының алынатын шпонның сапасына әсері

3


Тақырып 3. Сүрек аймақтарының сипатгамалары

3


Тақырып 4. Шикізатган шпон алу жолдарын үлғайту

3


Тақырып 5. Кептіру әдістері, кептіру қондырғылар түрлері

3


Тақырып 6. Аршылған шпон өндірісінің технологиялық процесінің схемасын құрастыру

3


Тақырып 7. Құрғақ аршылған шпонды сұрыптау

3


Тақырып 8. Сүргілеу қондырғыларының құралдары

3


Тақырып 9. Сүргілеу қондырғыларының құралдары

3


Тақырып 10. Шикізаттан шпон алуды көбейту жолдары

3


Тақырып 11. СФЖ шайырларымен желімдеу кезіндегі шпонды кептіру режимдерін анықтау

3


Тақырып 12. Пакеттерді жинау операцияларын қойылатын талаптар

3


Тақырып 13. Шпонды желімдейтін процесстердің жіктелуі

3


Тақырып 14. Шпонды суық желімдейтін пресстер

3


Тақырып 15. Фанераны формалау кезіндегі пакеттерді пресстеу шығынын азайту жолдары

3


Студенттердің өздік жұмысы

Тақырып 1. Шайырлар мен желімдерді негізгі қасиеттерін анықтау әдістемесі

3


Тақырып 2. Желімдеу процестерінің интенсификациясы

3


Тақырып 3. Аршылған шпонды жасау. Аршу режимі

3


Тақырып 4. Аршу станоктары мен оның қондырғылары

3


Тақырып 5. Сүргіленген шпон жасаудың технологиялық процесінің басқа операциялары.

3


Тақырып 6. Шикізаттан шығатын сүргіленген шпон, оларды көбейту жолдары

3


Тақырып 7. Иіліп желімделген дайындамаларды жасау әдістері. Майыстыру технологиясы

3


Тақырып 8. Майыстыратын жабдықтар. Иілген Дайындамаларды кептіру

3


Тақырып 9. Шпон және желімдерге қойылатын талаптар.

3


Тақырып 10. Шпонды желімдеу режимдері. Престеудің ролі, оны азайту жолдары.

3


Тақырып 11. Фанералы тақталарды жасау кезіндегі шпонды желімдеу режимі.

3


Тақырып 12. Ағаштың балансы. Сұрыптау коэффициенті, өнім бірлігіне желімделген материалдар шығысы, оларды анықтау әдістері

3


Тақырып 13. Жіңішке қабатты пластиктер.

3


Тақырып 14. Пластиктер өндірісінде қолданылатын түрлері.

3


Тақырып 15. Пластиктерді алу жолдары

3

  1. ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


4.1 Негізге әдебиеттер
1 Рыкунин С.Н., Кандалина Л.Н. Технология деревообработки. М.2006. ИЦ Академия, 352 с.

2 Бирюков В.Г. Технология кленных материалов и древесных плит. М.МГУЛ. 2005 - 220 с.  1. Еспаева А.С.Технология клееных материалов и плит. Методическое указания к выполнению практических и контрольных работ для студентов по специальности 4106 (400440) – «Технология деревообработки» для всех форм обучения. Алматы, 2002 – 55с.

  2. Еспаева А.С., Водорацкая Г.А. «Технология клееных материалов и плит»

КазГАСА. Алматы 2004

  1. Весечкин Ю.В., Ваягин А.Д.,Сергеев В.П., Оберман Р.Р. Справочное пособие по производству фанеры. М.: МГУЛ, 2002-297 с.

  2. Фридман И.М. Практические руководство по деревообработки. Санк-Петербург, 2000.
    1. Қосымша әдебиеттер

1 Бараш Л.И. Тонкие слоистые пластики. Санк – Петербург. Химиздат., 2002 -124 с.

2 Доронин Ю.Г., Свиткина М.М., Мирошниченко С.Н. Синтетические смолы в деревообработке. М.: Лесная промышленность, 1979.-208 с.

3 Куликов В.А., Сосна Л.М. Технология клееных материалов и плит. Учебное пособие. Ленинград, 1986. – 79 с.4 Симонов А.С., Воронов В.А. Производство и сортировка лущеного и строгоного шпона. – М.:Высшая школа, 1989. – 239 с.

5 Куликов В.А., Чубов А.Б. Технология клееных материлов и плит.М: Ленсая промышленность, 1984-343 с.
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1.Әбішев К. А. Философия А., 2006ж. Бөрібаев Т.Қ. Ұлт менталиенті. А.,2002ж
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070500 Математикалық және компьютерліқ улгілеу Оқу түрі: күндізгі Өскемен Усть-Каменогорск 2013
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Жылу техникасы
MethodBook -> Д. Серікбаев атындағы ШҚмту «Көлік және логистика» кафедрасы
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
MethodBook -> «Жалпы инженерлік пәндер» кафедрасы, машинажасау және көлік факультеті
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Ғылым философиясы және тарихы
MethodBook -> Дәріс сабағының құрылымы: Дәріс №1,2 Тақырып


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет