Құрастырушы: т.ғ. к., доцент Ельмуратова Б. ЖДата25.04.2016
өлшемі403.34 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Тарих және құқық
Тарих, археология және этнология кафедрасы

050114 Тарих мамандығының студенттері үшін

Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ТжҚ факультеттің деканы

___________ Ақышев А.А.

(қолы)


20__ж. «___»____________

Құрастырушы: ___________т.ғ.к., доцент Ельмуратова Б.Ж.


«Тарих, археология және этнология» кафедрасы

050114-Тарих мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы»

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі___________ Мамытова С.Н. 2010 ж. «____» ________
Тарих және құқық факультететінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған _________ 20__ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы ______________ Батталов Қ.Қ. 20___ж. «_____»___________

Оқытушы жөнінде мәліметтер және ақпараттар
Елмұратова Ботагоз Жұмабайқызы – тарих ғылымдарының кандидаты, доцент (дәріс, тәжірибе сабақтары, СӨЖ)

Кафедрада қабылдау уақыттары: 15.00-15.30 - 431 аудитория


Пән жөнінде мәліметтер
Атауы: Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы

Сағат саны: 180 с.

Курс бекі семестрде арнайы оқытылады. 6, 7 семестр бойы 15 сағат дәріс сабақтары және 15 сағат тәжірибе сабақтары бекітілген.

Осы пән 6, 7 семестрде оқытылады.

Сабақ жүргізу орындары: диспетчерлік қызмет бекіткен сабақ кестесі бойынша.

Бақылау түрі: емтихан.Пәннің сыйымдылығы

Семестр

Кредит саны

Аудиторлық сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрі

барлығы

Дәріс

Тәжірибе

зертханалық

студиялық

жеке

барлығы

СОӨЖ

6

2

90

15

15

-

-

-

60

30

экзамен

7

2

90

15

15


60

30

экзамен

Барлығы

4

180

30

30

-

-

-

120

60

экзамен

1. Пәннің мақсаты – Еуропа және Америка елдерінің тарихы курсында экономикалық, әлеуметтік, саяси және идеологиялық жоспарда күрделі тарихи процесстерді қарастыру, сонымен қатар саяси, экономикалық және әлеуметтік ойлардың негізгі бағыттарын мәдениет және менталділік құрамында.


Пәннің міндеттері:

- әлем тарихының құрамында Еуропа және Америка елдерінің тарихи дамуын көрсету;

- жаңа және қазіргі заманда еуропа елдерінің әлеуметтік-экономикалық, саяси-идеялық, рухани дамуының ерекшеліктерін айқындау;

- қазіргі замаңғы ғылыми категориалды аппаратпен студенттерді таңыстыру;

- Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихының негізгі деректерімен таңыстыру;

- Еуропа және Америка елдерінің қоғамдық дамудың негізгі концепцияларымен таңыстыру, сонымен қатар Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша негізгі күрделі еңбектері жөнінде мәлімет ұсыну.

Берілген пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс:


 1. Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша фактілік материалды;

 2. Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заманның қоғамдық дамудың негізгі тенденцияларын;

 3. Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заманның экономикалық, әлеуметтік және мәдени тарихының ерекшелігін;

 4. Қазіргі замаңғы категориалды аппаратты;

5. Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихының негізгі тарихи күрделі еңбектерін.

Біліктілігі:
 1. Пререквизиттер

Бұл пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқып білу нәтижесінде білім, білік және икемділік қажетті шарт болып табылады:

Ежелгі дүние тарихы, ортағасыр тарихы, Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Ресей тарихы. 1. Постреквизиттер

Бұл пәнді меңгеру нәтижесінде алынған білім, білік, икем келесі пәндерді менгеру үшін қажет: шетел елдерінің тарихнамасы, шетел тарихының деректері


 1. Пәннің мазмұны

  1. Пәннің тақырыптық жоспары


№р/б

Тақарыптардың атаулары

Сағаттар саны

Дәріс

Тәжір

СӨЖ

1 бөлім. ЕУРОПА ЖӘНЕ АМЕРИКА ЕЛДЕРІНІҢ ЖАҢА ТАРИХЫ


Кіріспе


1
1

1 бөлімше. Индустриялық өркениетт ің басталуыI тарау. Ерте буржуазиялық революциялар. ХУП ғ. Ағылшын буржуазиялык революциясы

1

1

1ХУІП ғ. Солтүстікамерикан революциясы. АҚШ-ның құрылуы

1
1XVIII ғ. Ұлы француз революциясы

1
1II тарау. XVII-XVIII ғ. 60 жылдарындагы англияның саяси дамуы
1

1ІІІ тарау. ХVІІІ ғ. екінші жартысы мен ХVІІІ ғ. Ресей
1

1

ІІ бөлімше. Индустриялық өркениеттің одан арғы дамуы

(ХVІІІ ғ. аяғы -XIX ғ. 60-шы жылдары)

7.

IV тарау. ХVІІІ ғ. аяғы мен XX ғ. 60-шы жылдарында Еуропада, АҚШ пен Ресейде капитализмнің дамуы
1

2

8.

V тарау. ХVІІІ ғ. аяғы мен XIX ғ. 60-шы жылдарындағы Еуропа мемлекеттерінің, АҚШ, Латын америкасы мен Ресейдің саяси дамуы Франциядағы Консулдык және Бірінші империя

1


1


2


9.

Вена конгресі және "Қасиетті Одак"

1


1

2

10.

1815-1847 жж. Франция
2

11.

1815-1860 жж. Англия
2

12.

1848 - 1849 жж. Еуропадағы революциялар
1

2

13.

Италияның бірігуі

1
2

14.

Германияның бірігуі
2

15.

XIX ғ. бірінші жартысындағы АҚШ. Азамат соғысы

1
2

16.

XIX ғ. аяғы мен XIX ғ. 60-шы жылдарындағы Латын Америкасындағы улт-азаттық козғалыс
1

2

17.

1801-1860 жж.Ресей
1

2

18.

VI тарау. XIX ғ. 40-60 жылдарындағы халықаралық жұмысшылар қозғалысы

1
2

19.

VП тарау. ХVП ғ. аяғы мен XIX ғ. 60-шы жылдарындағы мәдениеттің дамуы
1

2

20.

VIII тарау. Париж коммунасы

1
2

21.

ІХ тарау. XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басындағы алдынғы қатарлы Еуропа елдерінің, АҚШ пен Ресейдің әлеуметтік-экономикалық дамуы
1

2

22.

X тарау. 1870-1914 жж. алдыңғы қатарлы Еуропа елдерінің, АҚШ пен Ресейдің саяси дамуы. Германия.

1

2

1

2

23.

Франция.

2

24.

Англия
1

2

25.

Италия
2

26.

США
1

2

27.

Россия
2

28.

XI тарау. XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басындағы Латын Америка елдері

1
2

29.

XII тарау. XIX ғ. сонғы ширегі мен XX ғ. басындағы халықаралық жұмысшы және социалистік қозғалысы

1
2

30.

XIII тарау. 1871 -1914 жж. Халықаралық қатынастар.

1
2

31.

XIV тарау. Бірінші дүниежүзілік соғыс.

1
2

32.

XV тарау. ХІХ ғ. 70-ші жж. - XX ғ. бас. мәдениет.
1

2
БАРЛЫҒЫ 90

15

15

60

2 бөлім. ЕУРОПА ЖӘНЕ АМЕРИКА ЕЛДЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАРИХЫКіріспе

1

1

3Еуропа және Америка елдері екі дүниежүзілік соғыстар аралығында (1918-1939 жылдар)

1

1

31918-1938 жж. Германия

31918-1939 жж. Италия

1

1

31918-1939 жж. Франция

31918-1939 жж.Ұлыбритания

1

1

31918-1939 жж. АҚШ

1

1

3Екінші дүниежүзілік соғыс (1939-1945 жж.)

1

1

3Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі дүние жүзілік саясатының циклдері

1

1

3Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Батыстың даму тенденциясы.

1

1

3АҚШ

3Ұлыбритания

1

1

3Франция

1

1

3Герман Федеративтік Республикасы

3Польша

1

1

3Румыния

3Венгрия

1

1

3Чехословакия

1

1

3Герман Демократиялық Республикасы

1

1

3XX ғ. басында жаңа өркениет жолындағы дүние жүзі.

290- шы жылдардағы Ресей Федерациясы.

1

1

1
БАРЛЫҒЫ

15

15

60
4.3 Тәжірибелік сабақтарының тізімі мен мазмұны.

Тақырып 2. №1 семинар. Ерте буржуазиялық революциялар. ХУП ғ. Ағылшын буржуазиялык революциясы

1. Ұзақ парламенттің жариялаған заңдары.

2. Аграрлық мәселенің шешілуі.

3. О. Кромвельдің протектораты.

4. Стюарттар әулетінің кайтадан тақ басына келуі.

5. Ағылшын буржуазиялық революциясының сипаты, ерекшелігі мен тарихи маңызы.

6. Ағылшын ұлтының қалыптасу процесінін аяқталуы.

Әдебиет: [2,10-13,19].Тақырып 5. №2 семинар. ІІ тарау. ХVII -XIX ғ. 60 жылдарындагы Англияның саяси дамуы.

 1. Реставрация үкіметінің саясаты.

 2. Саяси реакция. Екі партиялык. жуйенің пайда болуы. Торийлер мен вигтер.

 3. 1688-1689 жж. төңкеріс.

 4. "Құқыктар туралы билль". Қонституцияялық-монархиялық құрылыстың нығаюы. "Тақ мүрагерлігі туралы Акт".

 5. Парламенттік билеу жүйесінін дамуы.

 6. Саяси-партиялық топптардың кызметі. Ұсак буржуазиялық радикализм.

 7. Англияның сыртқы және отарлау саясаты.

Әдебиет: [2,10-13,19].
Тақырып 6. №3 семинар.

Ш тарау. ХVІІІ ғ. екінші жартысы мен ХVІІІ ғ. Ресей

1. Ресейдің дамуына жағрафиялық жэне табиғи факторлардың әсері.

2. ХУІІ ғ. екінші жартысындагы Ресейдің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы.

3. XVII ғ. аяғы мен ХУШ г. бірінші ширегіндегі Ресей. 1 Петрдың қайта құрулары. Ресейдегі шексіз биліктің калыптасуы.

4. ХУІІІ ғ. Ресейдің әлеуметтік-экономиклық дамуы. Сарай төңкерістері.

5. ХУІІІ ғ. екінші жартысындағы Ресей. ІІ Екатеринаның шексіз билігі. І Павелдің басқаруы.

6. XVIII ғ. екінші жартысындағы Ресейдің сыртқы және отарлау саясаты.

Әдебиет: [4,8,19].


Тақырып 7. №4 семинар. IV тарау. ХVІІІ ғ. аяғы мен XX ғ. 60-шы жылдарында Еуропада, АҚШ пен Ресейде капитализмнің дамуы

 1. Өнеркәсіп теңкерісінің алғышарттары мен мәні.

 2. Англиядагы өнеркәсіп төңкерісі.

 3. Капиталдың алгашкы қорлану процесІнің аяқталуы.

 4. Өнеркэсіп төңкерісінің алғышарттарының қалыптасуы, хронологиялық шеңбері, даму кезеңдері, элеуметтік-экономикалық нәтижелерІ және салдарлары. Экономикалық дагдарыстар.

 5. Франция, Германия және АҚШ-дағы онеркәсіп дагдарысы.

 6. Ауыл шаруашылыгындағы капитализмнің дамуы. Онын "пруссиялық" жэне "американдық" жолдары.

 7. Ресейдің элеуметтік-экономикалық дамуы. Басыбайлық қүқықтың жоиылуы.

Әдебиет: [1-4,13,15,19].
Тақырып 8. №5 семинар. Франциядағы Консулдык және Бірінші империя

1. Консулдык пен Бірінші империя уақытындагы Францияның сыртқы саясаты.

2. Наполеон соғыстары, олардың мақсаттары мен сипаты.

3. Бірінші империяның күйреуі.

4. Наполеон соғыстарының маңызы.

Әдебиет: [2,10,13,16-17,19-20].


Тақырып 9. №6 семинар. Вена конгресі және "Қасиетті Одак"

 1. Конгресті шакыру себептері. Оған қатысушылардың көздеген мақсаттары.

 2. Негізгі қатысушылар арасындагы кайшылыктар.

 3. Вена конгресінің негізгі шешімдері.

 4. "Касиетті одақтың" құрылу себептері, мақсаты меы кызметі.

Әдебиет: [3-4,12,19].
Тақырып 12. №7 семинар. 1848-1849 жж. Еуропадағы революцинлар.

 1. XIX ғ. 40-шы жылдарындагы Еуропа елдерінІң элеуметтік-экономикалық және саяси дамуының ерекшеліктері.

 2. Франция, Германия, Австрия империясы мен Италиядағы революциялардың себептерІ мен максаттары.

 3. Революция карсаңындағы таптық күштердің ара қатынасы, Революция барысы, олардың өзара байланысы.

 4. Революциядағы таптар мен таптық күштердін ара қатынасы. Либералдық және революциялық-демократиялык ағымдар.

 5. Революциялардың жеңілу себептері, сипаты, ерекшеліктері жэне маңызы.

Әдебиет: [3,12-13,19].
Тақырып 16. №8 семинар. XIX ғ. аяғы мен XIX ғ. 60-шы жылдарындағы Латын Америкасындағы ұлт-азаттық козғалыс

1. XIX г. аяғы мен XIX ғ. 60-шы жылдарындағы Латын Америкасындағы үлт-азаттык қозғалыстың өрістеу себептері.

2. 1791-1804 жж. Гаитидегі революция.

3. Америкикадағы испан отарларының тэуелсіздік үшін күресі.

4. Латын Америкасындағы жана мемлекеттердің күрылуы мен дамуы.

Әдебиет: [2,12,13,19].


Тақырып 17. №9 семинар. 1801-1860 жж. Ресей

1. XIX ғ. басындағы Ресей. І Александрдың либеральды саясаты.

2. Наполеонның Ресейге жорығы. 1812 ж. Отан соғысы.

3. I Александрдың реакциялық саясатқа көшуі. Декабристер қозғалысы.

4. І Николайдың патшалығы XIX г. 20-50 жж. қоғамдық козғалыстар. Либералдық-оппозициялық қозғалыс. Революцияшыл демократтар.

5. XIX ғ. Ресей.

6. XIX ғ. екінші ширегіндегі РесейдІң сыртқы саясаты. Қырым соғысы. XIX ғ. 60-70 жж. реформалар.

Әдебиет: [1,3,13,15,19].


Тақырып 19. №10 семинар. ХVП ғ. аяғы мен XIX ғ. 60-шы жылдарындағьі мәдениеттің дамуы

 1. Жаратылыс ғылымдары мен техника.

 2. Білімнің дамуы - мэдени прогресстің негізі.

 3. Қоғамдық ойдың дамуы. Тарих ғылымы.

 4. Әдебиет (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм).

 5. Бейнелеу өнері (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм).

 6. Архитектура (барокко, рококо, классицизм, эклектизм).

 7. Музыка (классицизм, романтизм, реализм).

Әдебиет: [4,12-15,19].
Тақырып 21. №11 семинар. ІХ тарау. XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басындағы алдынғы қатарлы Еуропа елдерінің, АҚШ пен Ресейдің әлеуметтік-экономикалық дамуы

1. Германия, Франция, Англия, Италия және АҚШ-ғы империализмнің қалыптасуы жэне дамуы, бүл елдердегі оның ерекшеліктері.

2. 1861 ж. реформадан кейіигі кезеңде Ресейде капитализмнің дамуы.

3. XX ғ. басындағы Ресейдің әлеуметтік-экономикалық дамуы. Орыс империализмінің өзгешелігі.

Әдебиет: [1,4,12-13,19].
Тақырып 22. №12 семинар. Х тарау. 1870-1914 жж. алдыңғы қатарлы еуропа елдерінің, АҚШ пен Ресейдің саяси дамуы


 1. 1870-1914 жж. Германияның ішкі саяси дамуы. 1871 ж. империя конституциясы.

 2. Саяси партиялар жүйесі. Бисмарктың, Капривидің, Гогенлоэнің, Бюловтың, Бетман-Гольвегтің канцлерлігі.

 3. Билеуші таптың бірігіп нығаюы. Шовинизм және расизм идеологиясының дамуы. Пангерман одағы.

 4. Жұмысшы және социалисттік қозғалыстар. XIX ғ. сонғы ширегіндегі жұмысшы табының жағдайы. Лассальяндар мен эйзенахшылардың бірігуі.

 5. Германиядағы социалистік жүмысшы партиясының (ГСДЖП) Гота бағдарламасы. Социалистерге карсы "Ерекше заңды" жариялаған кездегі социал-демократиядағы ағымдар. Эрфурт бағдарламасы. ГСДЖП-дегі оппортунизм мен ревизионизм, олардын пайда болу себептері.

 6. XX ғ. басындағы ғерман пролетариатының жағдайы. Германияның жұмысшы қозғалысындагы екі тенденция. ГСДЖП-дегі соғыс қарсаңындағы ұш ағым.

Әдебиет: [1,4,12-13,18-19].
Тақырып 24-25. №13 семинар. Англия және Италия.

 1. 1870-1917 жж. Англияның ішкі саяси дамуы. Екі партиялық жүйе. Британ либерализмінің құлдырай бастауы жэне оның себептері. XIX ғ. 70-80 жж. реформалар. Консерваторлар билік басында. 1905 ж. парламенттік сайлау. БилІк басына либералдардың келуі. Ллойд Джордждың саясаты. 1911 ж. парламенттік реформа. Бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы Англиядағы саяси дағдарыс.

 2. Аңглиядағы жұмысшы қозғалысы. Ескі және "жаңа" юнионизм. Жұмысшы қозғалысындағы екі тенденцияның күресі. Лейбористік партийный қүрылуы. Социалистік қозғалыстар. Социал-демократиялық федерация (СДФ). Социалистік лига. Фабиан қоғамы. Тәуелсіз жүмысшы партиясы (ТЖП). Британ социалистік партиясының қүрылуы (БСП). Бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы Англиядағы жұмысшы қозғалыс.

3. Англияның отарлық саясаты. Ирландиядағы ұлт-азаттық қозғалыстар. Гомруль үшін күрес. Ирландия мәселесі бойынша Англияның ұстанған саясаты. Либеральды партияның жіктелуі. Либерал-юнионистер. XX ғ. басындағы Ирландиядағы ұлт-азаттык қозғалысындағы ұстамды және батыл тенденциялары. Гомруль мәселесі және Ирландияның саяси партиялары.

4. Италияның мемлекеттік күрылысы мен саяси жуйесі. Италияныц ішкі саяси дамуы. Помещиктік-буржуазиялық үкіметтердің саясаты. Джолигги укіметІнің саясаты.

5. Жұмысшы табының жагдайы. Жұмысшы жэне социалистік козгалыс. XX ғ. басындағы жұмысшы және социалистік қозғалысындағы екі багыттың күресівд шиеленісуі.

6. Италия халықаралық қатынастар жүйесінде. Италияның отарлық саясаты.Әдебиет: [12-14,19].
Тақырып 26-27. №14 семинар. АҚШ және Ресей.

 1. АҚШ-ның ішкі саяси дамуы. Онтүстіктегі президенттік қайта құрулар (Реконструкция).

 2. Екі партиялық жүйе. Республикалық жэне демократиялық партиялардың жақындасуы. Протекционизм мәселесі бойынша тартыс. Кливлендтің президенттігІ. Шерманның трестерге қарсы багытталған заңдары. Т.Рузвельттің президенттігі. Республикалык паартияның жіктелуі. Прогрессшілдер. В. Вильсонның президенттігі.

 3. АҚШ-дағы жұмысшы қозғалысы. "Еңбек серілерінің ордені". Американ еңбек федерациясы (АЕФ). 8-сағаттық жұмыс күні үшін күрес. "Әлемнің индустриалды жумысшылары". АҚШ-ның жүмысшылар қозғалысында анархо-синдикализмнің таралу себептері.

 4. Американ социалисттік қозғалысы және оның ерекшеліктері. АКШ-ның жұмысшы және социалистік қозғалысындағы екі бағыттың күресі. Социалистік партиядағы үш ағым. Социалистік жүмысшы партиясы (СЖП). Де Леоне. АҚШ-ныц сыртқы және отарлау саясаты.

 5. XIX ғ. 70-90 жж. Ресейдің ішкі саясаты. Контрреформалар. XIX ғ. 70-90 жж. халыкшылдык. Консервативті, либеральды жэне револгоциялық халыкшылдар.

 6. XIX г. 70 жж. жүмысшы жэне социалистік козғалыстың туьшдау мен дамуы.

 7. 1905-1907 жж. революция. Революцияның себептері мен мақсаттары, оның даму деңгейі. Революцияның нәтижелері жэне оның маңызы. Столыпиндық реакция кезіндегі Ресей.

 8. 1910-1914 жж. революциялык өрлеу.

 9. XIX ғ. 70-90 жж. халықаралық қатынастар жүйесіндегі Ресей.

Әдебиет: [3-4,12-15,19].
Тақырып 31. №15 семинар. XV тарау. XIX ғ. 70 жж. мен XX ғ. басындағы мәдениет

 1. Жаратылыс ғылымдары мен мәдениет.

 2. Қоғамдық ойдың дамуы. Тарих ғылымы.

 3. Әдебиет (декадентшіл, символизм, натурализм, сыни реализм, авангардизм, футуризм, экспрессионизм).

 4. Бейнелеу өнері (импрессионизм, пост-импрессионизм, кубизм, экспрессионизм)

 5. Архитектура (модерн, неоклассицизм)

 6. Музыка (импрессионизм, натурализм, реализм). Кино.

Әдебиет: [4,12-15,19].
2 Бөлім. ЕУРОПА ЖӘНЕ АМЕРИКА ЕЛДЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАРИХЫ

Тақырып 1. №1 семинар. Кіріспе.

 1. Бірінші дүниежүзілік согыстан кейін көпүлтты отарлық империялардың ыдырауының басталуы; Еуропада жаңа тәуелсіз мемлекеттердің пайда болуы

 2. Еуропа мен Америка елдерінің екіиші біріыші дүниежүзілік согыстан кейінгі қоғамдық-саяси дамуының негізгі бағыттары.

 3. Фашистік тоталитарлық жүйенің күйреуі. Дамыған елдерде „игілік мемлекеті" идеясының жүзеге асырыла бастауы. Экономикалық өрлеу. Батысеуроцалық интеграция.

 4. Орталык және Оңтүстік-Щығыс Еуропа елдерІнде социализмнің кеңестік үлгісінің орнығуы. „Үш дүниенің" қальштасуы.

Әдебиет: [5-6,26]
Тақырып 2. №2 семинар. Европа және Америка елдері екі дүниежүзілік соғыстар аралығында (1918-1939 жылдар)

 1. Фашистік державалардың ашық агрессияға көшуі. Италияның Эфиопияны жаулап алуы. Испаниядағы итало-герман интервенциясы. Англия мен Францияның «кол сұқпаушылык» саясаты.

 2. Америка оқшаулануы. Татуластыру саясаты. Германияның Автрияның «қосып алуы» («Аншлгосі»). Мюнхен келісІм шарты. Татуластыру саясатының салдары.

 3. КСРОның ұжымдық қауіпсіздік жүйесі ушін күресі. Батыстың ұстанған бағыты. Мюнхен жэне КСРО.

 4. Өзара көмек туралы франко-кеңес және кеңес-чехословак келісім шарты. Германия-Жапония-Италия одагының күрылуы.

 5. Жапонияның Орталық Қытайға басып енуі. Хасан өзені меи Халкин-Гол көлі маңындағы жапон агрессорларьша тойтарыс беру. Кеңес басшыларьшың батыс елдерінің кецес үкіметІне қарсы одақ қүруынан қауіптену.

 6. Сыртқы саяси бағыттың озгеруі. Ағылшын-француз-кеңес келіссездері және олардың сәтсіздікке ұшырауы. Герман дипломатия сыны ң КСРО-мен жакындасу эрекеттері. Кеңес басшыларьшың фашистік Германиямен жақындасуының саяси себептері. 1939 жылы жасалған басып енбеу туралы («Риббентроп-Молотов пактісі») кенес-гермак келісім-шарты, оған берілген баға және оның салдары.

Әдебиет: [5-7,28-29]

Тақырып 5. №3 семинар. 1918-1939 жж. Франция

 1. Дүние жүзілік экономикалық дағдарыс жылдарындағы Франция.

 2. Франциада фашистік үйьшдардың құрылуы. 1934 ж. ақпанындагы фашистік төңкеріс әрекеті. ФКП бастауымен еңбекшілердің фашизмге қарсы қимылдары.

 3. Халық майданының күрылуы. Халық майданы бағдарламасы. Өзара көмек туралы француз-кеңес келісімі жэне оны бекіту мәселесі бойьшша күрес.

 4. Парламент сайлауларындағы халық майданынын жеңісі. Лион Блюм үкіметі.

 5. Франциядағы жаңа экономикалық дағдарыстың басталуы. Даладьенің Мюнхендік саясаты.

Әдебиет: [5-7,23-24,29]
Тақырып 6. №4 семинар. 1918-1939 жж. Ұлыбритания

 1. Дүние жүзілік экономикалық дағдарыстың Англия мен Британ имиериясына эсері.

 2. Екінші лейбористік үкімет.

 3. Ағылшын фашизімі О.Мосли.

 4. Ағылшын капитализмінің дүние жүзілік рынокта өз позициясын сақтап қалу үшін күресі. Алтын стандарттыныц жойылуы.

 5. Ұлыбританияның билеуші топтары арасындағы сыртқы саясат мәселелері бойынша күресі. Англияның Мюнхен саясаты және оның күйреуі.

Әдебиет: [5-7,37]
Тақырып 7. №5 семинар. 1918-1939 жж. АҚШ

 1. Бірінші дуние жүзілік соғыстан кейінгі АҚШ-ның экономикалық жэне саяси жағдайы.

 2. Елдегі революциялық өрлеу. Кеңестік Ресейге бағытталған интервенциялық козғалыстар. АҚШ-ның коммунистік партиясының құрылуы. 1920-1921 жылдардағы экономикалык дағдарыс және жүмысшылардың ереуілдік күресі. Вильсон-Гардинг үкіметінің реакциялық ішкі саясаты.

 3. Вильсонның «14 пункті». АҚШ - Кеңестік Ресейге багытталған интервенцияның негізгі ұйымдастырушысы. Вашингтан конференциясы. АҚШ-ның Латын Америкасы елдерінің істеріне араласуы. Еуропадағы «Доллар дипломатиясы». Соғыстан кейінгі қарыздар мәселесі.

 4. 1932 ж. президенттік сайлау жэне демократиялық парияның жеңісі. Ф.Д.Рузвельттің «жаңа бағыты» мен оның мәні.

 5. 1933-1939 жж. АҚШ-тың сыртқы және ішкі саясаты.

Әдебиет: [5-7,22]
Тақырып 8. №6 семинар. Екінші дүниежүзілік соғыс (1939-1945 жж.)

 1. Солтүстік Африка операциялары, олардың кезеңдері. Италияның тізе бүгуі.

 2. Тегеран конференциясы.

 3. Кеңес Армиясының жеңісі нәтижесінде Шығыс жэне Еуропа елдерін азат ету.

 4. Қырым (Ялта) конференциясы және оның нәтижелері. Фашисгік Германияның күйреуі және сөзсіз тізе бүгу.

 5. Потсдам конференциясы. КСРО-ның Жапониямен соғысының басталуы. АҚШ қарулы күштерінің атом бомбасын колдануы, оның мақсатгары.

 6. Екінші дүниежүзілік соғыста Кеңес үкіметінің басшылығьшен антифашистік күштердің жеңісініц дүниежүзілік-тарихи маңызы.

Әдебиет: [5-7,22,26-29]
Тақырып 9. №7 семинар. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі дүние жүзілік саясатының циклдері.

1. 1973 ж. Араб-Израиль соғысы.

2. Ауған соғысы мен КСРО. АҚШ ухтанған позициясы. Р.Рейганның «Стратегиялык қорғаныс ынтасы». «Жүлдызды соғыстар».

3. КСРО-да «қайта құрудың» басталуы және әлемдік қауымдастық.

4. Кеңес Одағынын ыдырауы жэне «Қырғи-қабақ соғыстың» аякталуы. АҚШ және дүние жүзілік жаңа тәртіп.

Әдебиет: [5-7,29,32]


Тақырып 10-11. №8 семинар. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Батыстың даму тенденциясы. АҚШ.

1. 1968 ж. сайлау мен билікке республиканшылдардын келуі. Президент Никсонның «Жаңа экономикалық саясаты». «Қара пантераларға» қарсы күрес. Дж. Фордтың президенттігі және оның саясаты.

2. 1976 ж. сайлау мен Дж. Картердің Президенттігі. Салык реформасы.

3. 1980 ж. Президенттік сайлау, республиканшылдардың жеңісі. Рейганның; Буштың ішкі және сыртқы саясаттары (1980-92 жж.), республиканшылдардын қаржы саясаты.

4. 1992 ж. президенттік сайлау және демократиялык партияның жеңісі. Б. Клинтонның инфляциямен кұрес саясаты. Негрлер мәселесі. АҚШ-тың Балкандағы саясаты. Құрама Штаттармен ТМД елдері.

5. 1994 ж. аралык сайлау, республиканшылдардын жеңісі.

Әдебиет: [5-7,25-26,33]
Тақырып 12. №9 семинар. Ұлыбритания.

1. 1979 ж. сайлаудағы консерваторлардың жеңісі. 1979-81 жж. Экономикалық дағдарыс, экономикаға «қол сұқпаушылық» саясаты.

2. М. Тэтчердің экономикалық, саясаты.

3. Ольстер дағдарысы: оның қайнар көздері, мазмуны мен билеуші топтардың саясаты. Нәсілшілдік толкындары, 1981 ж. жазындағы жэне 1985 ж. тамызы мен казанындағы элеуметтік жарылыс, фолкленд согысы.

4. 1990 ж. М. Тэтчердің отставкасы және оның орнына Дж. Мэйджордың келуі.

5. 1992 ж. парламенттік сайлаулар және консерваторлардың жеңісі.

Әдебиет: [5-7,33,37]
Тақырып 13-14. №10 семинар. ГФР.


 1. ГФР-ның 70-ші жылдардағы экономикалық саясаты. Брандт пен Шмидтің ішкі саясаты. Жұмысшылар козғалысы. 1976ж. сайлау. Шмидтің екінші үкіметі.

 2. Экономикадагы дағдарыстық құбылыстар. Терроризімнің күшеюі. «Жасылдар»партиясының құрылуы.

 3. ГФР-ның 80-ші жылдардағы сыртқы саясаты. ГФР-да орта қашықтықты америка ядролық қаруын орналастыру туралы шешім және бул шешімге қарсы наразылық қимылдары. «Кіші одақтың ыдырауы» Билікке ХДС/ХСС-СвДП одағының келуі.

 4. 1986-1988 жылдардағы салық жүйесі. 1990ж. 3 казанында Германияның бірігуі. ГДР-ның жоспарлы экономикасын қайта құруга байланысты федералды үкіметтің алғашқы қадамдары. Жүмыссыздық пен әлеуметтік шиеленістің өсуі. ГФР-ның сыртқы саясаты.

Әдебиет: [5-7,28,33]
Тақырып 15-16. №11 семинар. Румыния

 1. Халық шаруашылығының дамуның алты жылдық жоспарының орындалуы. Өнеркэсіптің дамуы. Шаруаларды бірлестірудің аяқталуы. 1966-1970 және 1971 - 1975 жылдардағы халық шаруашылық жоспарларының табысты орындалуы. 1976-1990 жылдардағы Румынияның әлеуметгік экономикалық дамуындағы негізгі багыттар.

 2. Румынияның элеуметтік-саяси жэне саяси өрісІндегі негативтік процестердің үдеуі. 1989ж. желто ксанындағы Тимиорардегі және Бухарестегі оқиғалар.

 3. 1989 жылдың 14 желтоқсанындағы мемлекеттік теңкеріс, үлтты құтқарудың Майдан Кенесінің билікке келуі. Николай және Елена Чаушескулердің өлтірілуі. Иона Илиеску үкіметі. Румынияның ішкі саясаты. Нарыктық экономиканың қарама- кайшылықтары. Еңбекшілердің әлеуметтік жагдайларының томендеуі. Румынияның сыртқы саясаты.

Әдебиет: [5-7,33,36]
Тақырып 17. №12 семинар. Венгрия

1. 1989 ж. Конституциялық реформа.

2. 1990 ж. наурыз-сәуір айларындағы парламенттІк сайлау және оның нәтижесі.

3. Венгриядағы нарыктық реформалардың басталуы. ӨндірІстің дамуының төмендеуі жэне элеуметтік шиеленістің күшеюі.

4. 1994 ж. парламенттік сайлау, солшыл күштердің жеңіске жетуі.

Әдебиет: [5-7,33,36]


Тақырып 18. №13 семинар. Чехославакия

1. Чехословак басшылыгының шаруашылык механизмін толық жетілдіру әрекеттері.Перспективалы жоспарлау. КСРО-ында «қайта курудың» басталуы және оның ЧКСР-на әсері. ЧКп-ның ОК-нің ІХ,Х,ХІІ пленумдары мен олардың шешімдері.

2. Қогамдағы оппозициялық кұштердің өсуі. 1988 жылдың тамыз, қазан, желтоқсан айларында оппозицияның демонстрациялау үйымдастыру. 1989 жылдың 17 қарашадағы студенттер шеруі жэне оны қуыі тарату.Партия мен қоғамда дағдарыстың өсуі. Чехословак оппозициясы мен Батыс елдері.

3. 1989 жылдың 20-21 желтоқсанындагы ЧКП-ның кезектен ты съезі. Партиядағы социал-демократиялық тенденцияның күшеюі. ЧКП-ны басшылығының алмасуы.Коммунистерге қарсы жазалау шаралары.

4. 1990 жылдың маусымдағы сайлау Чехословакияның федералды жиналысы. Капитализмді қалпына келтірудің басталуы. Біртұтас мемлекетті жетіліп, Чехия мен Словакияның құрылуы.

Әдебиет: [5-7,33,36]


Тақырып 19-20. №14 семинар. XX ғ. басында жаңа өркениет жолындағы дүние жүзі.

1. КСРО-ның мемлекттік жұйееінің күйрей бастауы. Федеративті құрылысты конфередациямен алмастыру әрекеттері. ТМО жобасы. 1991 жылдың тамызындағы оқиғалар мен оған берілген баға.

2. 1991 жылы 17 наурызында өткен референдум нәтижелерін жоққа шығаруы. Беложев келісімі нәтижелерінің 1991 жылдың 21 желтоқсанында Алматыда бекіттілуі.

3. Б.Ельцин, Л.Кравчук және С Шушкевичтің 1991 жылы 8 желтоқсанда Беловеж протоколдарына қол қою барысы.

4. КСРО-ның жойылуы және ТМД-ның кұрылуы. Бұл окиғалардың халықаралық кұқық тұрғысынан заңдылығы

Әдебиет: [5-7,26,36]


Тақырып 21. №15 семинар. 90- шы жылдардағы Ресей Федерациясы.

 1. Батыстану мен халықтың одан көңілі қалуы. Елдегі интеграцияның жойылу қаупі («Тәуелсіздікті қалағандарынша алыңдар»)

 2. Шешендер мәселесі. Ельциннің Шешенстандағы авантюрасы. Биліктің жалпы дағдарысы. Ельцин-Гайдар экспериментінің сәтсіздікке үшырауы. Қылмыскерлердің тоталитарлы терроры. Мэскеудеғі жарылыс.

 3. 1999 жылғы парламенттік сайлау, саяси күштерді жаңаша орналастыруы. Б. Н Ельциннің отставкасы.

 4. Ресейдің алдындағы тарихи дамудың альтернативті жолдары. В. В. Путин және оның саясаты.

 5. 2000 ж. сайлау, нәтижесі.

Әдебиет: [5-7,28,33,35-36]


  1. Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖМ түрлерінің тізімі


№ п/п

СӨЖМ түрі

Тапсыру нысаны


Бақылау түрі

Сағат саны

1.

Дәріс сабақтарына дайындық

Конспект

Сабақтарға қатысу

15

2.

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Конспект

Тәжірибелік сабақтарға жіберілуі

15

3.

Курстың қосымша тақырыптарын оқып білу

Сұрау

Тәжірибелік жұмыстарды қорғау

28

4.

Бақылау жұмыстарына дайындалу

Бақылау жұмысы

МБ1, МБ2

2

Барлығы

60


4.4.2 Студенттерге өздігінен жұмыс істеуге берілген тақырыптар:

Еуропа жэне Америка елдерінің жаңа тарихы

 1. 1870-1871 жж. Франция-Германия соғысы.

 2. 1871-1914 жж. Германияның экономикалық дамуы.

 3. XIX ғ. 70-90 жж. Германияның саяси дамуы.

 4. XIX ғ. 80 - ші - 1914 жж. Германияның отарлық саясаты.

 5. 1871-1914 жж. Англияның экономикалык дамуы.

 6. XIX ғ. 70-90 жж. Англияның саяси дамуы.

 7. 1865-1914 жж. АҚШ саяси дамуы.

 8. 1870-1914 жж. Ресейдің саяси дамуы.

 9. Латын Америка елдерінің 1870-1914 жж. саяси дамуы.

 1. XIX ғ. аягы-ХХ ғ. басындағы халықаралық жұмысшы жэне қозғалысы.

 2. XIX ғ. аяғы - XX г. басындағы халықаралық социалистік қозғалысы.

 3. 1871-1914 жж. халықаралық қатынастар.

 4. Бірінші дүниежүзілік соғыс.

 5. XІX ғ. 70 ж. - XX ғ. басындагы мэдениет.

 6. XIX ғ. басындағы Еуропаның саяси картасы.

Әдебиет: [1-4,8-20].

Еуропа жэне Америка елдерінің қазіргі заман тарихы

 1. 1917-1939 жж. аралығындағы Кеңес мемелекеті.

 2. Кеңестік социализмнің кеңестік үлгісі мен оның ерекшеліктері.

 3. Ресейдегі азаматтык соғыс.

 4. «Әскери коммунизм» саясаты мен оның ерекшеліктері.

 5. ЕкіншІ дүниежүзілІк соғыстың себептері, сипаты мен кезендері.

 1. Фашистік Германияның- Данияға, Норвегияга, Голландияға, Бельгияға шабуылы.

 2. Фашистік Германияның КСРО-ға басып кіруі

 3. Тегеран конференциясы.

 4. Екінші дүниежүзілік соғыста Кеңес үкіметінің басшылығымен антифашистік күштердің жеңісінің дүниежүзілік-тарихи маңызы.

11.1946 ж. Париж бейбіт конференциясы.

12 .НАТО блогының күрылуы.

13.Ж. Ширак үкіметі.

І4.ГФР мен ГДР құрылуы.

І5.«Қырғи-қабақ» соғысы.

І6.Кариб дағдарысы.

17.1971 ж Үнді-Пәкістан жанжалы.

18. 1918-1939 жж. Латын Америка елдері.

19. 1919-139 жж. кеңес-фин қатынастары

Әдебиет: [5-7, 21-37].


4.4.3 Рефераттардың тақырыптары

Еуропа жэне Америка елдерінің жаңа тарихы

 1. ХVІІІ ғ. Француз Ағартуы.

 2. ХVІІІ ғ. Ұлы француз революциясының бірінші кезеңіндегі аграрлық мәселенің шешілуі.

 3. ХVІІІ ғ. Ұлы француз революциясының екінші кезеңіндегі саяси курес.

 4. Якобин диктатурасының аграрлық заңдары.

 1. Франциядағы 1794-1799 жж. термидориандық реакция.

 2. ХVІІІ ғ. Англиядағы 2 партиялық жүйенің калыптасу тарихы.

 1. Франциядагы Консулдык биліктің тарихы.

 2. Франциядагы Бірінші империя тарихы.

 3. Наполеон согыстарының барысы мен нәтижелері.

 1. 1815-1830 жж. Франциядағы саяси реакция.

 2. Англиядағы чартистік қозғалыс.

 3. Италияның бірігу мәселесі.

13. Итальян азаттық қозғалысындагы екі ағым.

 1. К.Б. Кавур және оның Италияны біріктірудегі ролІ.

 2. АҚШ-гы 1861-1865 жж. Азамат согысының себептері.

 3. АҚШ-гы 1861-1865 жж. Азамат согысының барысы мен нәтижелері.

 1. АҚШ-ның Оңтүстік штаттарындағы 1867-1877 жж. Реконструкция тарихы.

 2. Ресейдегі декабристер қозғалысы.

 3. Ресейдегі халықшылдар қозғалысы.

 4. Франция-Германия соғысының тарихы.

 5. 1810-1817 жж. Мексикан революциясы.

 6. Алғашқы империалистік соғыстар.

 7. Агылшын-бур соғысы.

 8. Ресей-жапон соғысы.

 9. Бірінші дүниежүзілік соғысының дипломатиясы.

Әдебиет: [1-4,8-20].

Еуропа жэне Америка елдерінің қазіргі заман тарихы

 1. АҚШ және Тайвань.

 2. Ауған соғысы мен КСРО.

 3. КСРО мен Франция арасындағы өзара көмек пен одақ туралы келісім шарт.

 4. «Демократиялық» және «дәстүрлі» қоғамдар, олардыц ерекшеліктері.

 5. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінғі АКХИ-тың сыртқы саясаты.

 6. НАТО-ның агрессиялық пактісі және оның Кеңес Одағына қарсы бағытталуы.

 7. Англияның НАТО-дағы рөлі.

 8. СЕАТО-ның кұрылуы.

 9. Латын Америкасы елдеріндегі АҚШ-тың саясаты.

 10. Дж.Буштың ішкі және сыртқы саясаты (1980-92 жж.).

11.Екінші дүниежүзілік соғыстың Ұлыбританияға әсері.

12.1973 ж. Араб-Израиль согысы.

ІЗ.НАТО-дағы Англияның рөлі. Герман мәселесіндегі позициясы.

14.Ұлыбритания мен АНЗЮС блогы.

15-Францияның неміс-фашист басқыншыларынан азат етілуі. Францияның саяси өмірі.

16.Француз коммунистік партиясы.

17.Төртінші республиканың Конституциясы, оның сипаты мен ерекшеліктері.

18.Франциядағы бесінші республика.Әдебиет: [5-7, 21-37].

 1. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
Негізгі

Еуропа және Америка елдерінің жаңа тарихы

 1. Освободительное движение и общественная мысль в России XIX в. // Под ред. И.А. Федосова. - М., 1991.

 2. Сборник документов по истории нового времени. Буржуазные революции ХVII-ХVIII вв. // Под ред. В.Г. Сироткина. - М., 1990.

 3. Сборник документов по истории рабочего и социалистического движения стран Европы и США // Под ред. П.И. Острикова. -М., 1987.

 4. Хрестоматия по истории СССР. 1861-1917 гг. // Под ред. В.Г. Тюкавкина. -М., 1990.

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы

 1. Новейшая история стран Европы и Америки. М., 2001. Т. 1-3.

 2. ХХ век: Многообразие, противоречивость, целостность. М., 1996.

 3. Демократия Западной Европы XX века. М., 1996.
Қосымша

Еуропа және Америка елдерінің жаңа тарихы

 1. Анисимов Е.В. Время петровских реформ. - Л., 1989.

 2. Антюхина-Московченко В.И. Третья республика во Франции 1870-1918 гг. М., 1986.

 3. Барг М.А., Черняк Е.Б. Великие социальные революции ХVII-ХVIII вв. -М., 1990.

 4. Барг М.А. Великая анлийская революция в портретах ее деятелей. М., 1991.

 5. История Европы // Под ред. М.А. Барга и др. М., 1994. Т.4.

 6. Каирбекова P.P., Кокебаева Г.К. Всемирная история в новое и новейшее время. Учебное пособие. - Алматы, 1997.

 7. Кертман Л.Е, История культуры стран Европы и Америки 1871-1917 гг. -М, 1987.

 8. Ключевский В.О. Курс русской истории. 4.1 П-У. // Ключевский В.О. Сочинения в 9 тт. - М., 1988-1989. - Т. 111-У.

 9. Манфред А. 3. Великая французская революция ХУ111 в.-М., 1983.

 10. Молчанов Н.Н. Монтаньяры. - М, 1990.

 11. Чубинский В.В. Бисмарк. Политическая биография. - М., 1988.

 12. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Практическое пособие для вузов. - М., 2000. - Т. 1.

 13. Тарле Е.В. Наполеон-М., 1991.

Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы

 1. Австро-Венгрия: опыт многонационального государства. М., 1995

 2. Американские президенты: 41 портрет. Ростов-на Дону, 1997.

 3. Антюхина -Московченко В. И. Шарль де Голль и Советский Союз. М, 1990.

 4. Арзакян М.Ц.Де Голль и голлисты на пути к власти. М., 1992.

 5. Американский электорат - новые тенденции. М, 1992.

 6. Бендик Р. Немецкий менталитет и происхождение двух мировых войн. Первая мировая война. Пролог XX века. М., 1998.

 7. Буханов В.А. Гитлеровский «новый порядок» в Европе и его крах. Екатеринбург, 1994.

 8. Буханов В.А. Европейская стратегия германского фашизма. Свердловск, 1994.

 9. Вторая мировая война в воспоминаниях М,, 1990

 10. Дедерикс М.Р. Хилари Клинтон и власть женщин. М., 1995

 11. Замятин Л.М. Горби и Маги: записки посла о М. Горбачева и М. Тэтчер.- М.,1995.

 12. Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США. (1962-1986). М, 1997.

 13. Зиновьев А.А. Запад. Феномен западнизма. М., 1995.

 14. Зиновьев А.А. Из наследия Александра Зиновьева // Советская Россия. 2006. № 100.

 15. Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997.

 16. Маркузе Г. Человек в индустриальном обществе. М., 1993.

 17. Корсаков К.Н. История Великобритании.-М., 1997.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет