Қрдсм «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» шжқ рмк акушерия және гинекология курсымен амсж кафедрасыбет4/5
Дата02.05.2016
өлшемі0.8 Mb.
1   2   3   4   5


7. Интерннің өзіндік жұмысы.

Интерннің оқу уақыты кезіндегі өзіндік жұмысы:

 • бөлімшеде жұмыс жүргізу: жүктілерді қарау, дәрігерлік және патологоанатомиялық конференцияларға қатысу, қабылдау және реанимация бөлімшелерінде жағдайы ауыр науқастарға ем жүргізу, кезекшілік атқару, консилиумға қатысу, ауыр науқастарға кеңес беру

 • жүктілерді клиникалық талдауға, кафедрас меңгерушісінің, профессордың, доценттің, бөлімше меңгерушісінің жалпы қарауына дайындау

 • дәрігерлік конференцияға тақырыптық сообщений дайындау

 • медициналық құжаттармен жұмыс істеу (соның ішінде электронды медициналық статистикалық жүйесі)

 • жүктілердің профилактикалық қарауларына және диспансеризациялауына қатысу

 • санитарлық-ағарту жұмысын жүргізу

 • кафедраның ғылыми-зерртеу жұмыстарына қатысу, ғылыми конференцияларда баяндама жасау

 • ғылыми-тәжірибелік конференцияларға, симпозиумдарға қатысу

 • функционалды диагностикалау кабинетттерінде жұмыс жүргізу (УЗИ, МРТ, КТ, рентгенкабинет, эндоскопия бөлімі)

Интерннің аудиториядан тыс өзіндік жұмысы:

• арнайы медициналық әдебиеттерді оқу

• электрондық ақпараттық қорлармен, оның ішінде Интернет ғаламторындағы

медициналық порталмен жұмыс

• медициналық статистика негіздерін және есептерін оқу,

• жеке компьютермен жұмыс жасау дағдысын жетілдіру


8. Ұсынылатын әдебиеттер

Негізгі:

1. Основные клинические протоколы и приказы МЗ РК по акушерству и гинекологии. Алматы, 2010г.

2. Акушерство и гинекология: руководство / под ред. Г.М.Савельевой. 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009.

3. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии: руководство / под ред. В.Н.Серова. 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010.

4. Акушерство и гинекология: Дифференциальная диагностика от А до Я: руководство / под рук. Н.М.Подзолковой. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2010.

5. Славянова И.К. Акушерство и гинекология: учебник. -3-е изд, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2009.

6. Акушерство и гинекология. Неотложная помощь: справочник / под ред. Г.К.Степанковской, Б.М.Венцковского. –М.: Эксмо, 2008.

7. Савельева Г.М. Гистероскопия: атлас и руководство. - М.: ГЭОТАР.- Медиа, 2013.

8. Гинекология: учебник / под ред. Г.М.Савельевой, В.Г.Бреусенко. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР. – Медиа, 2012.

9. Гинекология. Курс лекций: учеб. пособие / под ред. А.Н. Стрижакова, А.И.Давыдова. – М., 2009.Қосымша:

10. Манухин И.Б. Гинекологическая эндокринология: клинические лекции: рук. для врачей. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР. – Медиа, 2010.

11. Бауэр Г. Цветной атлас кольпоскопии: атлас. –М.: ГЭОТАР. – Медиа, 2010.

12. Пестрикова Т.Ю. Воспалительные заболевания в гинекологии: руководство. – М.: «Литтерра», 2009.

13. Айламазян Э.К. Гинекология: учеб. для мед.вузов. – СПб., 2008.

14. Нартаева М.М. Методы исследования, применяемые в гинекологической практике: учебное пособие. – шымкент: Б.и., 2008.

15. Дуда В.И. Гинекология: учебник. 2-е изд., стереотпи. – М.: АСТ; Минск: Харвест, 2008.

16. Гинекология: национальное рук. / гл. ред. В.И.Кулаков. – М.: ГЭОТАР. – Медиа, 2007.

17. Уилисс К.Р. Атлас оперативной гинекологии: атлас: Пер. с англ. – 2-е изд., перераб и испр. – М., 2007.

18. Хирш Х. Оперативная гинекология: атлас: пер. с англ. – М., 2007.

19. Опухоли женской репродуктивной системы: монография / под ред. М.И.Давыдова. – М.: МИА, 2007.

20. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии: учебное пособие / гл. Ред. В.И.Кулаков. – М.: ГЭОТАР. – Медиа, 2007.

21. УЗИ при неотложных и критических состояниях / Практическое пособие, Вики Е. Нобль, Брет Нельсон, А. Николас Сутингко, 2009г.

22. «Клинические анализы в практике врача» О.И. Юрковский, А.М. Грицюк, Издательство: Техника, Киев, 2000г.

23. Рациональная фармакотерапия в акушерстве, гинекологии и неонатологии. Т.2. Гинекология: рук. для практикующих врачей / под общ. ред. В.Н.Серова, 2-е изд., испр. и доп. – М., 2010.

24. Изимбергенов Н.И. Особенности диагностики и лечения острых хирургических заболеваний органов брюшной полости у беременных и родильниц: научное издание. – Актобе: Б.ж., 2012.

25. Рейтер Карен Л. УЗИ в акушерстве и гинекологии: руководство: пер. с англ.- М., 2011.

26. Хамзин Ә. Сүт бездерінің қалыпты және ауруларының сәулелік диагностикалық атласы: атлас. - Алматы: Эверо, 2010.9. Модуль бойынша білімді, іскерлік пен машықтарды бағалауға арналған бақылау-өлшеу құралдары:

 1. Модуль бойынша тесттер

Мемлекеттік тілде:

2070

Орыс тілінде:

2070

 1. Жағдайлық есептер

Мемлекеттік тілде:

100

Орыс тілінде:

100

 1. Тәжірибелік дағдылар тізімі:

1. Есепке алу-есеп беру құжаттаммасын рәсімдеу

2. Гинекологиялық науқастарды диспансеризациялауды жүргізу

3. Емханалардың акушерлік-гинекологиялық бөлімдерінің және стационардың қызметінің көрсеткіштерін есептеу

4. Гинекологиялық аурушаңдықты төмендетудегі санитарлық-ағарту жұмысты жүргізу

5. Генитальды туберкулезды диагностикалау

6. Әйел жыныс мүшелерінің қабынбалы ауруларын диагностикалау

7. Жатырдан тыс жүктілікті диагностикалау

8. Іштеспедегі ажыратпалы диагностикалау

9. Жыныс жолмен берілетін ауруларды диагностикалау

10. Тексерудің қосымша әдістерінің (УДЗ, ГСГ, КТ, ЯМРТ), лабораторлық зерттеу әдістерінің (жағынды микроскопиясы, гистологиялық зерттеудің нәтижелері) түсіндіру

11. Жас ерекшелігі әртүрлі топтарда әйел ағзасы қызметінің жағдайының, физикалық дамуының бағалау

12. МКБ-10 жіктемесіне сәйкес диагнозды рәсімдеу

13. Гинекологиялық арнайы зерттеу нәтижесін (инфицирленген аборттың ауырлық дәрежесі, қабынбалы процесстің таралу дәрежесі) түсіндіру

14. Функционалдық диагностикалау тестілерінің нәтижелерін түсіндіру

15. Бассүйектің және түрік ершігінің рентгенологиялық зерттеу нәтижелерін, гормональдық зерттеу нәтижелерін түсіндіру

16. Дисфункциональдық (ювенильдық) жатырдан қан кетуді диагностикалау

17. Нейроэндокриндік ауруларды диагностикалау

18. Репродуктивтік және климактериялық жастағы қан кетуді диагностикалау

19. Тубэктомия отасына көмектесу

20. Туботомия отасына көмектесу

21. Аднексэктомия отасына көмектесу

22. Кульдоцентез отасына көмектесу

23. Миомэктомия отасына көмектесу

24. Жатыр қуысын және цервикальды каналды жеке диагностикалық қырнау

25. Вакуум-аспирационды биопсияны жүргізу

26. Гемотрансфузия жасау

27. Функциональды диагностикалау тестілерін (базальдық температураны өлшеу, кольпоцитология, қарашық симптомы, папоротника симптомы, жатыр мойнының сілемейінің созылуы, гормональдық зерттеу)

28. Жатырдың сілемейлі қабығының гистологиялық зерттеу нәтижесін бағалау

29. Госпитальға дейінгі кезеңдегі жіті улану кезінде шұғыл медициналық көмек көрсету

30. Терминалды жағдайларда жүрек-өкпенің алғашқы реанимациясын көрсету

31. Анафилаксиялық шокта, плевра қуысында сұйықтықтың немесе ауаның жиналуымен байланысты болатын тыныстық жіті жеткіліксіздік кезінде шұғыл көмек көрсету

32. Емшекті пальпациялау


Интерндердің білімдері мен машықтарын бағалау шкалалары мен критерилері:

 • Ағымдық бақылау: ауызша сұрау, тестілеу, науқастарды жүргізуді бағалау, практикалық машықтарды бағалау, коммуникативті машықтарды бағалау, есеп-тіркеу құжаттарын жүргізуді бағалау;

 • Межелік бақылау: комплексті тестілеу және тәжірибелік дағдыларды тапсыру.

 • Қорытынды бақылау: тестілеу және ОСКЭ әдісімен практикалық машықтарын бағалау


Дәстүрлі шкалаға ауыстырылған білім алушылардың оқу жетістіктері бағаларының балдық-рейтингтік әріптік жүйесі

%-тік құрамы

Әріптік жүйе бойынша бағалар

Балдардың сандық эквиваленті

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар

95-100

А

4,0

Өте жақсы90-94

А-

3,67

85-89

В+

3,33

Жақсы80-84

В

3,0

75-79

В-

2,67

70-74

С+

2,33

Қанағаттанарлық65-69

С

2,0

60-64

С-

1,67

55-59

D+

1,33

50-54

D

1,0

0-49

F

0

Қанағаттанарлықсыз

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сабақтың тақырыбы: Спорттық ойын волейбол ойынға қосылған допты жоғарыдан немесе төменнен қабылдау
2014 -> Эй бир боорум! Менден бир нече насыйкат сурадың. Сен бир жоокер болгонуң үчүн, аскердик мисалдар менен айтылган сегиз чакан аңгеме аркылуу бир нече акыйкатты напсим менен бирге уккун
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> ЖҰмыс бағдарламасы пән: «Қоғамтану» Мамандығы: : 0301000
2014 -> Ұлт тарихы толқынындағЫ Ұлы тұЛҒалар
2014 -> Конкурс ережесі «Астана Опера»
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет