Реферат обсяг пояснювальної записки магістерської дисертації становить 100 сторінок, які включають в себе 5 розділів, 21 таблиць, 22 бібліографічних найменувань за переліком джерел посилань. Ключові словабет2/37
Дата17.05.2020
өлшемі4.53 Mb.
түріРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 13

1.2 Характеристика об’єктів радіоелектронної протидії 21

1.3 Уразливість радіотехнічних вимірювачів 24

1.4. Постановка задач 27

1.5 Висновки до розділу. 31

2. ФОРМУВАННЯ АЕРОСТАТНИХ УГРУПОВАНЬ 32

2.1. Аналіз можливостей вільних і прив’язних аеростатів 32

2.2. Суцільні поля спостереження. 37

2.3. Переривчасті поля спостереження. 42

2.4. Оцінювання ефективності групового застосування станції радіозавад 44

2.5. Висновки до розділу 46

3. ВИБІР ТА ОБГРУНТУВАННЯ ГЕНЕРАТОРА ХИБНИХ ЦІЛЕЙ 47

3.1 Класичний генератор хибних цілей 47

3.2. Розрахунок малошумного підсилювача НВЧ 50

3.3. Розрахунок діодного балансного змішувача 54

3.4. Розрахунок параметрів підсилювача проміжної частоти (ППЧ) 58

3.5. Розрахунок режим роботи транзистора в модуляторі 65

3.6. Вибір лампи зворотньої хвилі 66

3.7. Генератор завадо-функцій 67

4.ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 70

4.1. Визначення основних потенційно шкідливих факторів при виконанні науково – дослідницької роботи 70

4.2. Технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці 71

4.2.1 Електробезпека 71

4.2.1.1 Розрахунок захисного відключення електромережі при аварійному режимі роботи електрообладнання 72

4.2.2 Організація робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ 73

4.2.2.1 Освітлення робочих місць користувачів ВДТ ПЕОМ 75

4.2.3. Виробничий шум 77

4.2.4. Мікроклімат робочої зони 77

4.3. Заходи щодо поліпшення умов праці в науково-дослідній лабораторії 78

4.3.1. Повторне заземлення нульового проводу 78

4.3.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях 80

4.3.2.1. Технічні та організаційні рішення з пожежної безпеки 80

5.1 Опис ідеї проекту 88

5.2 Технологічний аудит ідеї проекту 91

5.3 Опис ідеї проекту 92

5.4 Розроблення ринкової стратегії проекту 97

5.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту 99

5.6 Висновки до розділу 100

ВИСНОВКИ 101

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ 103ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ


ЛА

Літальний апарат

ПЗ

Постановка завад

РЕР

Радіоелектронна розвідка

РІО

РЕБ


РЕЗ

ЕМС


РЕУ

ПЗ

ДНАГХЦ

ІмЗ


Радіоінформаційний захист

Радіоелектронна боротьба

Радіоелектронний захист

Електромагнітна сумісність

Радіоелектронне ураження

Поля завад

Діаграма направленості антени

Генератор хибних цілей

Імітуючі завади
ВСТУП

На сучасному етапі радіоелектронна боротьба (РЕБ) є найважливішою складовою частиною оперативного забезпечення діяльності сил у мирний і воєнний час, невід'ємною частиною інформаційної війни. Завданням РЕБ є забезпечення достовірності розвідки радіоелектронного захисту (РЕЗ) противника і одночасне недопущення або зниження можливості розвідки своїх РЕЗ, а також захист озброєння і військової техніки від засобів ураження. РЕБ в сучасних умовах набула форми спеціальної операції у збройній боротьбі і, безсумнівно, буде удосконалюватися в війнах і військових конфліктах XXI століття. Застосування полів завад дає можливість розв’язати наступні задачі: 1. Протидія розвідувальним літальним апаратам (ЛА), терористичним та диверсійно-розвідувальним групам.

 2. Захист об’єктів, від озброєння, яке застосовує інформацію з розвідувальних ЛА.

 3. Захист території від засобів ураження, які використовують розвідувальну навігаційну інформацію.

Поля радіозавад можуть мати різноманітну конфігурацію, яка визначається особливостями розташування об’єктів захисту та атаконебезпечними секторами . До стандартних форм полів радіозавад відносяться поля, які складаються із бар’єрної зони та внутрішньої зони. У бар’єрній зоні розташовані в основному станції активних шумових завад, а внутрішній зоні – станція активних імітуючих завад.

Метою магістерської роботи є оперативне формування поля завад за допомогою аеростатів та прикріплених до них передавачі завад, для прикриття території розташованих стаціонарних та рухомих об’єктів. 1. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ РАДІОЕЛЕКТРОННИЇ ПРОТИДІЇ

  1. . Цілі та задачі радіолектронної протидії

Досвід локальних війн свідчить: вкладати гроші в розвиток засобів РЕБ сьогодні дуже вигідно. За підрахунками фахівців на кожен долар, вкладений в інформаційну війну, можна чекати 10 доларів прибутку. Аналіз показує, що вартість техніки РЕБ по відношенню до вартості основних видів озброєння становить 5 ... 8%. У локальних війнах і збройних конфліктах були вельми наочно продемонстровано роль і значимість РЕБ, коли вміле застосування сил і засобів РЕБ призводило до підвищення бойового потенціалу угруповань військ в 1,5 рази, дозволяло знизити втрати кораблів в 2 ... 3 рази, авіації - в 4 ... 6 разів [1, 2]. При цьому втрати військових об'єктів (бронетехніки, літаків, кораблів і т.д.) часто зводилися практично до нуля, а в рішенні такій найважливішій задачі військ як дезорганізація СУ військами і зброєю противника внесок РЕБ був незрівнянно більше, ніж інших дій військ.

До основних завдань РЕБ відносяться: 1. Дезорганізації системи державного і військового управління країн і їх збройних сил.

 2. Деморалізації і зламу волі армії і народу до опору.

 3. Нанесення істотного збитку військово-економічним потенціалом країн і руйнування їх інфраструктури.

 4. Нанесення значної шкоди угрупованням збройних сил і створення умов для гарантованого успіху запланованих операцій наземних сил з мінімальними втратами.

У даний час радіоелектронні засоби (РЕЗ) складають основу СУ військами і зброєю в усіх видах ЗС сучасних держав [3,4]. Сучасні бойові порядки надзвичайно насичені РЕЗ і від їх успішного функціонування багато в чому залежить успіх бойових дій. Особливістю РЕБ на сучасному етапі є різке зростання її ролі в усіх ланках управління [1,5,6,7], все більший перенесення зусиль в тактична ланка, в сферу загальновійськового та повітряного бою. Зростання значення фактору часу, складність і висока динамічність загальної оперативної та радіоелектронної обстановки при веденні бойових дій в сучасних умовах визначили такі основні принципи організації та ведення РЕБ:

 1. Повна відповідність організації і ведення РЕБ задумом бойових дій. Цілі цієї боротьби, які залучаються сили і засоби РЕБ, час і порядок їх застосування, організація захисту від радіоелектронної розвідки (РЕР) і радіоелектронного ураження (РЕУр) противника повинні бути тісно пов'язані з діями авіаційних частин і з'єднань, сухопутних військ в смузі (районі) бойових дій, розраховані і сплановані по тих завданням.

 2. Масоване і комплексне застосування сил і засобів РЕБ на головних напрямках при вирішенні військами найбільш важливих завдань. оскільки одночасна поразка всіх РЕЗ противника ускладнено і може привести до поділу зусиль і невиконання поставлених завдань, то необхідно правильно розподілити сили і засоби РЕБ, швидкого зосередження їх зусиль на головних напрямках і перенацілювання з одного завдання на інше. Такий же підхід необхідно при організації захисту своїх РЕЗ від перешкод противника.

 3. Раптовість застосування сил і засобів РЕБ, її тактичних прийомів і способів, виняток шаблону в їх застосуванні забезпечується:

- приховуванням від противника запланованих заходів, планів їх реалізації;

- створенням угруповання сил для вирішення завдань РЕБ;

- прогнозуванням зміни РЕ обстановки і намірів противника іпопередженням його в реакції на ці зміни.


 1. Забезпечення безперервного взаємодії сил і засобів РЕБ всіх видів ВС, узгодженості РЕУр з ядерним і вогневим ураженням, а також між заобами РЕП і іншими РЕЗ з метою забезпечення їх електромагнітноъ сумісністі (ЕМС).

 2. Забезпечення одночасного комплексного впливу на всі найважливіші елементи СУ силами і зброєю супротивника.

 3. Безперервне здійснення заходів щодо РЕЗ систем і засобів управління авіаційними частинами, підрозділами та зброєю полягає в постійному їх проведенні в усіх видах діяльності військ і в будь-яких умовах обстановки з урахуванням дій противника. В основі реалізації цього принципу лежить глибоке знання складу, можливостей і характеру бойового застосування сил і засобів РЕБ противника, своїх РЕЗ, а також безперервна координація організаційного і технічних заходів по РЕЗ.

 4. Активне і комплексне протидія технічним засобам розвідкі (TCP) противника досягається:

- знанням складу і можливостей TCP противника.

- проведенням заходів з протидії TCP.- організацією і здійсненням ефективного контролю.

 1. Активність РЕБ в цілому полягає в здатності і готовності штабів авіаційних частин і з'єднань в будь-яких умовах обстановки вміло организовувати і наполегливо проводити заходи щодо дезорганізації управління ППО і авіацією противника, а також щодо збереження свого стійкого управління і зниження можливостей TCP противника. Вона досягається: своєчасним здобуванням і аналізом даних про сили і засоби управління, розвідки і РЕБ противника; своєчасної і прихованої підготовкою сил і засобів, виділених для вирішення завдань РЕБ, до бойового застосування, їх рішучими діями в ході бойових дій; організацією і підтриманням чіткого і безперервного взаємодії дії сил РЕБ з забезпечуваними сполуками і частинами [6].

Військовий енциклопедичний словник визначає радіоелектронну боротьбу як сукупність взаємопов'язаних за цілями, завданнями, місцем і часом заходів, дій, спрямованих на виявлення РЕЗ і систем противника, їх придушення, а також на РЕЗ своїх РЕЗ і засобів від засобів РЕП. РЕБ являє собою сукупність узгоджених заходів і дій по радіоелектронного ураження РЕО противника, РЕЗ своїх РЕО, а також по радіоелектронних-інформаційного забезпечення (РІЗ). РЕБ проводиться в тісній взаємозв'язку з ядерним, вогневим ураженням, захопленням і виведенням з ладу РЕО в СУ силами і зброєю супротивника [7]. Первинна ціль РЕБ – ускладнення або порушення функціонування РЕО СУ. Основними цілями РЕБ виступають:

 1. Розвідка і аналіз радіоелектронної обстановки.

 2. Дезорганізація управління силами і зброєю супротивника, ураження СУ військами і зброєю супротивника, а також його засобів розвідки і РЕБ.

 3. Руйнування і / або внесення спотворень в програмне забезпепечення інформаційних систем противника, його баз даних, АСУ.

 4. Руйнування ефективності застосування зброї, бойової техніки і TCP противника.

 5. Забезпечення стійкості роботи систем і засобів управління своїми військами і зброєю в умовах двосторонньої РЕБ.

 6. Забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) РЕЗ [6,8].

Головними і кінцевими цілями РЕБ як виду оперативного (бойового) забезпечення є: підвищення ефективності застосування зброї під силу противника; підвищення бойової стійкості сил для відсічі ударів протиника. До загальних завдань РЕБ відносяться:

 1. Дезорганізація управління силами, зниження ефективності використання зброї і бойової техніки супротивника.

 2. Зниження можливостей TCP противника.

 3. Зрив або істотне утруднення видачі ЦУ силам противника на прицільне застосування їм своєї зброї.

 4. Відволікання частини ударних сил противника і його зброї на ЛЦ.

 5. Забезпечення сталої роботи СУ своїми силами і зброєю [6,8].

Відповідно до визначення РЕБ її складовими частинами, представлений на рисунку 1.1, виступають: радіоелектронне ураження (РЕУр); радіоелектронний захист (РЕЗ); радіоелектронних-інформаційне забезпечення (РІЗ).

Рис 1.1 Складові частини РЕБРадіоелектронне ураження (РЕУр) - сукупність заходів і дій по функціональному радіоелектронного ураження, РЕУ, ураження самонавідних на випромінювання зброєю РЕО противника [9] (рисунок 1.2)

Рис 1.2. Складові частини РЕУрФункціональне радіоелектронне ураження (ФРЕУр) - РЕУр, заклю включають у руйнуванні і / або пошкодженні елементів РЕО противника ЕМІ або в спотворенні інформації противника спеціальними програмними засобами [9] (Рисунок 1.3).

Рис 1.3. Складові частини ФРЕУр

На рисунку 1.4 наведено класифікацію (варіант) коштів РЕБ ВПС.

Основними завданнями РЕБ у бойових діях авіаційних частин і з'єднань є:

1. зрив або утруднення виявлення, розпізнавання і супроводу РЛС супротивника бойових порядків літаків, ракет і своєчасного прийняття правильного рішення на застосування сил і засобів ППО.

2. зниження ефективності застосування ЗРК, УР і ЗА противника.

3. зниження ймовірності наведення винищувачів противника і ефективність застосування ними бортової зброї.

4. утруднення розвідки і наведення авіації та інших засобів ураження противника на наземні об'єкти і прицілювання по ним за допомогою бортових РЕЗ.

5. забезпечення сталого управління своїми військами і зброєю в умовах двосторонньої РЕБ.

Стосовно до частини, підрозділу і екіпажу мети РЕБ конкретизуються з урахуванням ряду факторів, основними з яких можуть бути: вирішуються задачі; стан і можливості сил і засобів ППО противника, його засобів розвідки і РЕБ; склад і можливості своїх сил і засобів РЕБ, СУ своїми силами і зброєю та ін.Рис 1.4. Класифікація засобів РЕБ BПC

РЕБ організовується відповідно до рішення командувача (командира), вказівками начальника штабу і розпорядженням по РЕБ вищого штабу. РЕБ в ВВС за своїм змістом, місця і ролі в підготовці і веденні бойових дій охоплює діяльність всіх відділів і служб штабів, командирів частин і з'єднань.

Об'єкти РЕБ мають свій вихідний стан, які багато в чому визначають їх можливості в різних ситуаціях. Середовище (природна або штучне) поширення енергії накладає суттєві обмеження як на можливості об'єктів супротивника, так і на способи РЕБ. Вплив середовища, зокрема атмосфери, на роботу РЕЗ в різних діапазонах хвиль позначається по-різному.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Метанарративы национальной идентичности в современной массовой литературе россии
123456789 -> Учебно-методическое пособие для политологического отделения минск 2012 г
123456789 -> Лекция Научное познание как предмет методологического анализа 4 Методы научного познания 5
123456789 -> I. Пояснительная записка Основой целью изучения учебной дисциплины «Гидроэкология»
123456789 -> А. А. Шавель абсурд в драматургии а. Казанцева
123456789 -> Пространство, время, стиль (пространственно-временной концепт в архитектуре и искусстве, 1850 1900)
123456789 -> Костромичева Мария Васильевна
123456789 -> А. В. Данильченко Регистрационный № уд /р. История Словакии (специальный курс) Учебная программа
123456789 -> Лекция Понятие об авиамоделировании. Виды авиамоделей. Свободнолетающие авиамодели. Схематические модели планеров
123456789 -> Вопросы к экзамену по курсу «Ландшафтоведение» для студентов дневного отделения


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет