Реферат обсяг пояснювальної записки магістерської дисертації становить 100 сторінок, які включають в себе 5 розділів, 21 таблиць, 22 бібліографічних найменувань за переліком джерел посилань. Ключові слова


Заходи щодо поліпшення умов праці в науково-дослідній лабораторіїбет37/37
Дата17.05.2020
өлшемі4.53 Mb.
түріРеферат
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

4.3. Заходи щодо поліпшення умов праці в науково-дослідній лабораторії

4.3.1. Повторне заземлення нульового проводу


На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про доцільність застосування повторного заземлення нульового проводу електромережі, що дозволяє зменшити напругу дотику, як при нормальному так і при аварійному режимах роботи електрообладнання.

Згідно з проведеними розрахунками для зменшення напруги <36 В необхідно використати повторне заземлення Нехай тип заземлення – вертикальний електрод – стержень довжиною 4 м і діаметром d = 0.01м. Питомий опір ґрунту ρ - 100 (для суглинку). З урахуванням кліматичного коефіцієнтаФ = 2, маємо:

Визначимо опір розтікання струму заземлювачів:

де ; ; ; .

Підставивши числові значення, маємо:

Таким чином, опір штучного заземлювача більше нормованого значення, тому необхідно паралельно з'єднати декілька однотипних заземлювачів:

,

де – коефіцієнт, що враховує взаємне екранування заземлювача; п = 20; (– відстань між заземлювачами), заземлювачі розташовані по контуру.Довжина сполучної смуги:Ширина смуги 0.02м, а відстань від смуги до поверхні землі 1м. Тоді опір розтікання струму сполучної смуги:З урахуванням коефіцієнта використання смуг :Еквівалентний опір заземлювача складається з паралельно включених і :Отримане значення опору заземлювача менше гранично допустимого .

4.3.2 Безпека в надзвичайних ситуаціях


Одним з основних складових планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) є розробка технічних рішень та організації заходів щодо оповіщення, евакуації та дії персоналу лабораторії у надзвичайних ситуаціях, а також визначення основних заходів з пожежної безпеки.

4.3.2.1. Технічні та організаційні рішення з пожежної безпеки


У науково-дослідницькій лабораторії знаходиться значна кількість твердих горючих речовин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, гума, папір, що поглинає покриття на стінках). Згідно ДСТУБ.В.1.1-36:2016 «Визначення категорій приміщень та споруд з вибухопожежної та пожежної безпеки», науково-дослідницька лабораторія відноситься до пожежонебезпечних приміщень категорії В (тверді горючі й важкогорючі речовини й матеріали, речовини й матеріали, які при взаємодії з водою, киснем, повітря або один з одним здатні тільки горіти).

Згідно з класифікацією робочих зон відповідно до ДНАОП 0.00-1.32-01 робочих зон науково-дослідницької лабораторії, які відноситься до зон класу П-ІІа - пожежонебезпечне, що містять тверді горючі речовини, нездатні переходити у зважений стан.

Відповідно до ДСТУ 3675-98 та ISO 3941-2007 у науково-дослідницькій лабораторії знаходяться два вогнегасника: вуглекислотний типу «ОУ-5» і порошковий «ОП-2». «ОУ-5» розташований на висоті 1,5 м від підлоги поруч із вихідними дверима.

У науково-дослідницькій лабораторії є план евакуації у випадку виникнення пожежі. Максимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних виходів і ширина евакуаційних проходів відповідають вимогам ДБН В.1.1-007-2016.

У робочому приміщенні виконані всі вимоги НАПБ А.01.001-2004 «Правил пожежної безпеки України».

Таким чином, у науково-дослідницькій лабораторії забезпечуються технічні та організаційні рішення з пожежної безпеки.

4.3.2.2. Система оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропонується встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу.

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003-2009.

Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним з наступних способів або їх комбінацією:


 • поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі приміщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;

 • трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;

 • трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;

 • ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";

 • ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків напрямку евакуації;

 • дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння. Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що забезпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення будь-якої іншої НС.

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2016 необхідно забезпечити можливість прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних умов евакуації виробничого персоналу.

Оповіщення виробничого персоналу про НС /пожежу/ здійснюється за допомогою світлових та/або звукових оповіщувачів - обладнуються всі виробничі приміщення.

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС /пожежу/, не пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС /пожежу/.

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють у режимі спалахування, у таких випадках:

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;

- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення".

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні.

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ) від двох незалежних джерел енергії: основного - від мережі змінного струму, резервного - від акумуляторних батарей тощо. 

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у зворотному напрямку в разі відновлення централізованого електропостачання повинен бути автоматичним.

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому режимі має бути не менш 24 годин.

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі "Тривога" має бути не менше 15 хвилин.

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-3:2003 "Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові".

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні бути червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 Гц та розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих місць.

Причини виникнення пожежі можуть бути наступні:

1. Електронагрівальні прилади, залишені без догляду ,а також паяльник;

2. Коротке замикання в електромережі й устаткуванні;

3. Спалахування горючих матеріалів і предметів, що знаходяться в безпосередній близькості від споживачів електричної енергії;

4. Перегрів місць з’єднання струмоведучих частин;

5. Недотримання норм техніки безпеки;

Для того, щоб уникнути виникнення пожежі, у лабораторії прийняті наступні міри:

1. Силовий щит з центральним рубильником виведений окремо, і прохід до нього знаходиться вільним;

2. Все устаткування і прилади розміщуються на негорючій підставці і на безпечній відстані від легкозаймистих речовин;

3. Згідно ДСТУ 3675-98 та ISO3941-77 на 100 м2 треба розмістити 1-2 вогнегасники, в лабораторії з первинних засобів пожежогасіння є один вуглекислотний вогнегасник “ОУ2”, для приведення в дію якого необхідно тільки відкрити вентиль;

4. Кондиціонер, що знаходиться в лабораторії, обладнаний вибухобезпечним двигуном і вентилятором.

5. Меблі розташовані таким чином, щоб не створювати перешкод при евакуації на випадок пожежі; розміри дверних прорізів відповідають усім вимогам СН и П 2.09.02 – 85 та ДБН; поруч з лабораторією вивішена план-схема евакуації на випадок пожежі.

6. Всі робітники лабораторії проходять вступний і первинний (безпосередньо на робочому місці) інструктаж.

7. Для виявлення початкової стадії пожежі застосовуються установки автоматичної пожежної сигналізації на базі автоматичних повідомлювачів типу ДТЛ та СПД згідно вимог ДБН В.2.5-13-98.

Приміщення лабораторії, щодо пожежної безпеки відповідає вимогам НАПБ А.01.001-95 «Правила пожежної безпеки в Україні».

4.3.2.3. Евакуація у разі виникнення надзвичайної ситуаціїНижче приведений план евакуації, передбачений у разі виникнення надзвичайної ситуації (пожежі).

Умовні позначення:Дії у разі виникнення надзвичайної ситуації:

1. Повідомити в пожежну охорону за тел. 1-01 адресу організації, поверх, номер приміщення, що горить, прізвище і номер телефону.

2. Натиснути кнопку на пожежній сигналізації і подати сигнал про пожежу голосом.

3. Організувати евакуацію людей згідно плану.

4. Прийняти міри по гасінню пожежі при відсутності загрози життю.
 1. РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП ПРОЕКТУ

Стартап як форма малого ризикового (венчурного) підприємництва впродовж останнього десятиліття набула широкого розповсюдження у світі через зниження бар’єрів входу в ринок (із появою Інтернету як інструменту комунікацій та збуту стало простіше знаходити споживачів та інвесторів, займатись пошуком ресурсів, перетинати кордони між ринками різних країн), і вважається однією із наріжних складових інноваційної економіки, оскільки за рахунок мобільності, гнучкості та великої кількості стартап-проектів загальна маса інноваційних ідей зростає.

Проте створення та ринкове впровадження стартап-проектів відзначається підвищеною мірою ризику, ринково успішними стає лише невелика частка, що за різними оцінками складає від 10% до 20%. Ідея стартап-проекту, взята окремо, не вартує майже нічого: головним завданням керівника проекту на початковому етапі його існування є перетворення ідеї проекту у працюючу бізнес-модель, що починається із формування концепції товару (послуги) для визначеної клієнтської групи за наявних ринкових умов.

Розроблення та виведення стартап-проекту на ринок передбачає здійснення низки кроків, в межах яких визначають ринкові перспективи проекту, графік та принципи організації виробництва, фінансовий аналіз та аналіз ризиків і заходи з просування пропозиції для інвесторів. Узагальнено етапи розроблення стартап-проекту можна подати таким чином.

Етапи розроблення стартап-проекту 1. Маркетинговий аналіз стартап-проекту В межах цього етапу:

 1. розробляється опис самої ідеї проекту та визначаються загальні напрями використання потенційного товару чи послуги, а також їх відмінність від конкурентів;

 2. аналізуються ринкові можливості щодо його реалізації;

 3. на базі аналізу ринкового середовища розробляється стратегія ринкового впровадження потенційного товару в межах проекту.

 1. Організація стартап-проекту В межах цього етапу:

 1. складається календарний план-графік реалізації стартап-проекту;

 2. розраховується потреба в основних засобах та нематеріальних активах;

 3. визначається плановий обсяг виробництва потенційного товару, на основі чого формується потреба у матеріальних ресурсах та персоналі;

 4. розраховуються загальні початкові витрати на запуск проекту та планові загальногосподарські витрати, необхідні для реалізації проекту.

 1. Фінансово-економічний аналіз та оцінка ризиків проекту В межах цього етапу:

 1. визначається обсяг інвестиційних витрат;

 2. розраховуються основні фінансово-економічні показники проекту (обсяг виробництва продукції, собівартість виробництва, ціна реалізації, податкове навантаження та чистий прибуток) та

 3. визначаються показники інвестиційної привабливості проекту (запас фінансової міцності, рентабельність продажів та інвестицій, період окупності проекту);

визначається рівень ризикованості проекту, визначаються основні ризики проекту та шляхи їх запобігання (реагування на ризики).

 1. Заходи з комерціалізації проекту

Цей етап спрямовано на пошук інвесторів та просування інвестиційної пропозиції (оферти). Він передбачає:

 1. визначення цільової групи інвесторів та опису їх ділових інтересів;

 2. складання інвест-пропозиції (оферти): стислої характеристики проекту для попереднього ознайомлення інвестора із проектом;

 3. планування заходів з просування оферти: визначення комунікаційних каналів та площадок та планування системи заходів з просування в межах обраних каналів;

 4. планування ресурсів для реалізації заходів з просування оферти.

Означені етапи, реалізовані послідовно та вчасно – створюють передумови для успішного ринкового старту. Проте фахівці зі створення та розвитку стартап-проектів окремо відзначають, що відсутність маркетингових знань та умінь, що уможливлюють розробку ринково затребуваного проекту із вихідної ідеї, є основною причиною високого рівня банкрутств стартап-компаній, і ця проблема може бути вирішена за рахунок навчання винахідників.

Розділ магістерських дисертацій «Розроблення стартап-проекту» присвячено реалізації першого етапу розроблення стартап-проекту, а саме висвітленню маркетингових аспектів створення стартапу: відбору ідей, створенню концепції продукту, визначення перспектив ринкової реалізації проекту та розроблення маркетингової стратегії.

Метою розділу є формування інноваційного мислення, підприємницького духу та формування здатностей щодо оцінювання ринкових перспектив і можливостей комерціалізації основних науково-технічних розробок, сформованих у попередній частині магістерської дисертації у вигляді розроблення концепції стартап-проекту в умовах висококонкурентної ринкової економіки глобалізаційних процесів.

Завдання розділу полягає в маркетинговому аналізі перспектив реалізації запропонованих магістрантом науково-технічних рішень та пропозицій, оцінювання можливостей їх ринкового впровадження [13].


5.1 Опис ідеї проекту


Таблиця 5.1. Опис ідеї стартап-проекту

Зміст ідеї

Напрямки застосування

Вигоди для користувача

Метод оперативного формування поля завад

1. У військових радіолокаційних системах

ціна, індивідуальний підхід, висока надійність, висока продуктивність

2. Для цивільних цілей, захисту об’єктів

ціна, індивідуальний підхід, висока надійність, висока продуктивність

Метод завад, що може бути розроблене на основі матеріалів даної магістерської дисертації відрізняється від існуючих аналогів та замінників:

1. ціною готового продукту, яка є набагато меншою від існуючого аналогу на ринку (ціна розробленого ескізного проекту системи з встановленими передавачами завад– 2 млн. грн. на противагу ціні аналогу, яка складає ~ 6 млн. грн.);


 1. спроможністю працювати одночасно з 12 РЛС;

 2. можливість надавати захист об’єктів;

 3. швидка зміна положення поля завад .

Аналіз потенційних техніко-економічних переваг ідеї порівняно із пропозиціями конкурентів передбачає:

 1. визначення переліку техніко-економічних властивостей та характеристик ідей;

 2. визначення попереднього кола конкурентів або товарів-замінників / товарів-аналогів, що вже існують на ринку;

 3. проведення порівняльного аналізу показників.

Таблиця 5.2. Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проекту

п/п


Техніко-

економічні характерис-тики(потенційні) товари/концепції конкурентів

W

(слабка сторона)


N

(нейтральна сторона)


S

(сильна сторона)Мій проект

Конку-рент 1

Конку-рент 2

Конку-рент 3

1.

Економія на масштабах

Малі масштаби

Великі масштаби

Великі масштаби

Великі масштаби+

2.

Гнучка ціна

Дешевий виріб

Дорогий виріб

Дорогий виріб

Дорогий виріб+

3.

Розмір капіталовкладень

Капіталовкладення інвесторів

Капіталовкладення інвесторів

Капіталовкладення інвесторів

Капіталовкладення інвесторів
+
4.

Контроль якості

Гарний контроль якості

Гарний контроль якості

Гарний контроль якості

Гарний контроль якості
+
5.

Концентрація постачальників

Закордонні постачальники

Локальні постачальники

Закордонні постачальники

Закордонні постачальники
+
6.

Прибутки

Великі прибутки

Великі прибутки

Великі прибутки

Середні прибутки
+Визначений перелік слабких, сильних та нейтральних характеристик та властивостей методу оперативного формування поля завад ціни та швидкості дає можливість є підґрунтям для формування його конкурентоспроможності не тільки на ринку України, а й на світовому ринку систем обробки радіолокаційної інформації.


5.2 Технологічний аудит ідеї проекту


При проведенні аудиту технологій, за допомогою яких можна реалізувати ідею проекту, визначено технологічну здійсненість, при якій проведено аналіз таких складових:

Таблиця 5.3. Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ідеї проектуп/п


Ідея проекту

Технології її реалізації

Наявність технологій

Доступність технологій

1.

Метод оперативного формування поля завад

розрахунки

наявні

доступні

2.

проектування

наявні

доступні

3.

збірка раніше створених компонентах

наявні

доступні

Обрана технологія реалізації ідеї проекту: всі вище зазначені технології були застосовані під час реалізації ідеї роботи.

Технологічна реалізація проекту можлива наступним шляхом: 1. системно-інформаційний аналіз;

 2. можливість аеростатів;

 3. збірка раніше створених компонентів.

5.3 Опис ідеї проекту


Шляхом визначення ринкових можливостей, які можна використати під час ринкового впровадженні проекту, та ринкових загроз, які можуть перешкодити реалізації проекту, можна спланувати напрям розвитку проекту із урахуванням стану ринкового середовища, потреб потенційних клієнтів та пропозицій проектів-конкурентів.

Таблиця 5.4. Аналіз ринкових можливостей запуску стартап-проектуп/п


Показники ринку (найменування)

Характеристика

1.

Кількість головних гравців, од

Стангує

2.

Загальний обсяг продаж, грн/ум. од

Зростає

3.

Динаміка ринку (якісна оцінка)

Стангує

4.

Наявність обмежень для входу

Зростає

5.

Специфічні вимоги до стандартизації та сертифікації

Зростає

6.

Середня норма рентабельності в галузі (або по ринку),%

Стангує

В результаті аналізу ринкових можливостей запуску стартап-проекту «Методу оперативного формування поля завад», можна прийти до висновку, що ринок за попередніми оцінюваннями є привабливим для входження.

Таблиця 5.5. Характеристика потенційних клієнтів стартап-проекту

п/п


Потреба, що формує ринок

Цільова аудиторія (цільові сегменти ринку)

Відмінності у поведінці різних потенційних цільових груп клієнтів

Вимоги споживачів до товару

1

Державне замовлення

Збройні сили України, громадські аеропорти

Відмінностей не виявлено

Наявність достовірних результатів вимірювань

2

Приватні замовлення

Приватні охоронні компанії, військові сили держав світу

Відмінностей не виявлено

Наявність достовірних результатів вимірювань

Таблиця 5.6. Фактори загроз


п/п


Фактори

Зміст загрози

Можлива реакція компанії

1.

Наявність більш універсального і різностороннього пристрою у конкурентів

Кількісне зменшення реалізованого продукту

Покращити функціонал пристрою, підвищити продуктивність роботи

2.

Відсутність постачальника

Неможливість виробляти продукт при відсутності необхідної елементної бази

Налагодження бізнес-відношень з іншими постачальниками

Таблиця 5.7. Фактори можливостейп/п


Фактори

Зміст можливості

Можлива реакція компанії

1.

Використання якіснішої елементної бази

Зростання обчислювальних потужностей

Підвищення реалізації продукту

2.

Зменшення габаритів обчислювальних стійок

Можливість встановлення в мобільних радіолокаційних системах

Зростання кола споживачів

В ході аналізу пропозицій визначено загальні риси конкуренції на ринку.

Таблиця 5.8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринку

Особливості конкурентного середовища

В чому проявляється дана характеристика

Вплив на діяльність підприємства(можливі дії компанії щоб бути конкурентоспроможним)

1. Тип конкуренції -

Олігополія

Зменшити ціну готового продукту

2. За рівнем конкурентної боротьби -

Національний

Спонукати до придбання продукту внутрішнього виробництва

3. За галузевою ознакою -

Внутрішньогалузева

Удосконалити структуру виробництва

4. Конкуренція за видами товарів -

Товарно-видова

Удосконалити пристрій додатковими можливостями

5. За характером конкурентних переваг -

Цінова

Зменшення ціни готового продукту не втрачаючи при цьому його якості

6. За інтенсивністю -

Не марочна

Створити власний марочний знак

Більш детальний аналіз конкуренції:

У власного виробу існує принципова можливість роботи на ринку з огляду на конкурентну ситуацію.
Таблиця 5.9. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності

п/п


Фактор конкурентоспроможності

Обґрунтування

1

Концепція

Власний виріб повністю забезпечує очікувані вигоди споживачів

2

Якість

Якість власного виробу відповідає загальним нормам, але не має сертифікату відповідності

3

Ціна

Ціна на власний продукт складає п’яту частину від ціни конкурента

Таблиця 5.10. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «метод оперативного формування поля завад»п/п


Фактор конкурентоспроможності

Бали

1-20


Рейтинг товарів-конкурентів у порівнянні

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

1

Концепція

18


+


2

Якість

17

+3

Ціна

19

+


Таблиця 5.11. SWOT-аналіз стартап-проектуСильні сторони: ціна

Слабкі сторони: якість

Можливості: підвищення реалізації продукту на ринку

Загрози: неможливість реалізації несертифікованого товару

Таблиця 5.12. Альтернативи ринкового впровадження стартап-проектуп/п


Альтернатива ринкової поведінки

Ймовірність отримання ресурсів

Строки реалізації

1

Зменшення ціни готового продукту

Ймовірність більш проста

Стислі

2

Отримання сертифікату продукції

Ймовірність складна

Невідомі

Найбільш доцільною альтернативою ринкового впровадження стартап-проекту є зменшення ціни готового продукту.


5.4 Розроблення ринкової стратегії проекту


Таблиця 5.13. Вибір цільових груп потенційних споживачів

п/п


Опис цільової групи потенційних клієнтів

Готовність споживачів сприйняти продукт

Орієнтовний попит в межах цільової групи

Інтенсивність конкуренції в сегменті

Простота входу в сегмент

1

ЗСУ

Готові

100%

Досить велика

Складна

2

Приватні замовники

Готові

Неможливо відповісти на дане запитання

Досить велика

Складна

Які цільові групи обрано: обидві

Таблиця 5.14. Визначення базової стратегії розвиткуп/п


Обрана альтернатива розвитку проекту

Стратегія охоплення ринку

Ключові конкурентоспроможні позиції відповідно до обраної альтернативи

Базова стратегія розвитку

1

Концентрація на потребах цільового сегменту

Зменшення ціни

Дана стратегія покращить конкурентоспроможність компанії

Зменшення ціни

Таблиця 5.15. Визначення базової стратегії конкурентоспроможної поведінкип/п


Чи є проект “першопрохідцем” на ринку?

Чи буде компанія шукати нових споживачів, або забирати існуючих у конкурентів?

Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурента, і які?

Стратегія конкурентної поведінки

1

ні

Так

Ні

Стратегія захоплення лідерства

Таблиця 5.16. Визначення стратегії позиціонування


5.5 Розроблення маркетингової програми стартап-проекту


Таблиця 5.17. Визначення ключових переваг концепції потенційного товару

п/п


Потреба

Вигода, яку пропонує товар

Ключові переваги перед конкурентами

1

технічні

ергономічність

відповідність продукту спеціальним особливостям

2

економічні

ціна товару

дешевизна

3

нормативні

стандартизація

відповідність стандартам та правилам

4

патентно-правові

чистота продукції

унікальність

Таблиця 5.18. Визначення меж встановлення цінип/п


Рівень цін на товари-

замінникиРівень цін на товари-аналоги

Рівень доходів цільвої групи споживачів

Верхня та нижня межі встановлення цін на товар

1

Високий

Високий

Високий

1.5-10 млн. грн.

Таблиця 5.19. Формування системи збутуп/п


Специфіка закупівельної поведінки цільових клієнтів

Глибина каналу збуту

Оптимальна система збуту

1

Замовлення на індивідуальне проектування

звичайна

прямі поставки

Таблиця 5.20. Концепція маркетингових комунікаційп/п


Специфіка поведінки цільових клієнтів

Канали комунікацій, якими користуються цільові клієнти

Ключові позиції, обрані для позиціонування

Завдання рекламного повідомлення

Концепція рекламного звернення

1

Активні

Всі існуючі

Ціна, якість

Зацікавити у даному пристрої

Протягом усього часу

5.6 Висновки до розділу


У даному розділі магістерської дисертації було проведено аналіз власного виробу у якості стартап-проекту, та визначені:

 1. можливість комерційної реалізації продукту, визначено рівень попиту на продукт та його рентабельність;

 2. визначені потенційні групи клієнтів, стан конкуренції та конкурентна спроможність проекту;

 3. визначений альтернативний варіант впровадження для ринкової реалізації проекту;

У результаті проведених досліджень вважати доцільним подальшу імплементацію продукту.


ВИСНОВКИ

У магістерській дисертації вирішена наукова задача, яка полягає в розробці мотоду оперативного формування поля завад.

Основні наукові і практичні результати роботи полягають в наступному:


 1. Проаналізовано основні сучасні методи оперативної радіоелектронної боротьби. Основні завдання якої є забезпечення достовірності розвідки радіоелектронного захисту.

 2. Метод оперативного формування поля завад полягає у визначенні структури поля завад. Структура поля завад може бути лінійною і переривчастою. Можливі різні форми поля завад для захисту об’єктів, в тому випадку коли ми знаємо з якої сторони наближається противник чи ні. Розглянуто приклад коли літальний апарат противника рухається невизначеним курсом до бар’єрної зони станції завад і проведено оцінювання ефективності групового застосування станцій радіозавад.

 3. Зроблено вибір в сторону аеростатів, завдяки своїй легкості конструювання і низькій ціні. Аеростати можуть бути прив’язані або вільні і укомплектовані передавачами завад.

 4. Розрахунок та вибір елементів каскаду передавача завад. Обрано одноразовий генератор хибних цілей(ГХЦ). ГХЦ створює помилковий сигнал, за допомогою чого радіоелектронна станція противника не може відрізнити корисний сигнал від хибного. Що забезпечує захист об’єктів від літальних апаратів противника і є вирішенням нашої поставленої задачі .


ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАНЬ


1. Авиационные системы радиоэлектронного противодействия / А.В. Леньшин. - Воронеж:ИПЦ ВГУ, 2012.-284 с.

2. Радиоэлектронная борьба. Цифровое запоминание и воспроизведение радиосигналов и электромагнитных волн / В.Д. Добыкин, А.И. Куприянов, В.Г. Пономарев, Л.Н. Шустов; Под общ. ред. А.И. Куприянова. - М.: Вузовская книга, 2009. - 360 с.

3. Куприянов А.И., Сахаров А.В. Радиоэлектронные системы в информационном конфликте. - М.: Вузовская книга, 2003. - 528 с.

4. Перунов Ю.М., Фомичев К.И., Юдин Л.М. Радиоэлектронное подавление информационных каналов систем управления оружием / Под ред. Ю.М. Перунова. Изд. 2-е, испр. и дополн. - М.: «Радиотехника», 2008. - 416 с.

5. Современная радиоэлектронная борьба. Вопросы методологии / Под ред. В.Г. Радзиевского. - М.: «Радиотехника», 2006. - 424 с.

6. Принципы построения авиационных комплексов радиоэлектронной борьбы / Леньшин А.В. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2011.-480 с.

7. Козирацкий Ю.Л., Прохоров Д.В., Козирацкий А.Ю., Голубев С.В. Основы информационной и радиоэлектронной борьбы. Учеб. пособие. - Воронеж: ВАИУ, 2009. - 192 с.

8. Осипов В.Ю., Ильин А.П., Фролов В.П., Кондратюк А.П. Радиоэлектронная борьба. Теоретические основы: Учеб. пособие для вузов. - Петродворец: ВМИРЭ, 2006. - 302 с.

9. Леньшин А.В. Бортовые системы и комплексы радиоэлектронного подавления. Воронеж: ИПЦ «Научная книга»:-2014-590с.

10. Вагапов В.Б. Радиоавтоматика / В.Б. Вагапов, І.Ю. Бурляй, М.О. Рюмшин.-К.: Техніка. 2002.-288с.

11. Новицкий П.В. Основы информационной теории измерительных устройств / П.В. Новицкий.-М.: Энергия.-1968.-248с.

12. Кузнєцов Ю.М. Прогнозування розвитку технічних систем / Ю.М. Кузнєцов, Р.А. Скляров.- К.: ТОВ “Замок “ – ПП “ГНОЗИС”.-2004.-323с/

13. Юдин В.Н., Каменев Е.А. Принципи создания противонавигационного поля радиопомех. Труды МАИ. Вып.83,с.1-15.

14. Кравчук С.О., Ільченко М.Ю. Аероплатформи для телекомунікаційних систем // Наукові вісті.

15. Ильченко М.Е., Кравчук С.А. Телекоммуникационные системы на основе высотных аэроплат-форм. — К.: НПП “Издательство “Наукова думка” НАН Украины”. 2008.— 580 с.

16. Агамиров В.Л., Глухарев А.Н., Пятышев Р.В. Свободные аэростаты. — М.: Академия им. Жуковского, 1992. — 230 с.

17. Горбунов В.А. Эффективность обнаружения целей/ В.А. Горбунов. – М.:Воениздат. -1979. -160 с.

18.Дятлов А.П. Радиоэлектронная борьба со спутниковыми радионавигационными системами / А.П. Дятлов, П.А. Дятлов, Б.Х. Кульбикаям.- М.: Радио и связь, 2004. – 226 с.

19. В.В. Цветнов, В.П.Демин, А.И.Куприянов. Радиоэлектронная борьба: радиоразведка и радиопротиводействие.-М.: Изд-во МАИ, 1998.-248с.:ил.

20. Справочник по. учебному проектированию приемно-уси-С74 лительных устройств / М. К. Белкин, В. Т. Белинский,Ю. Л. Мазор, Р. М. Терещук .-- 2-е изд… К. : Выща шк.Головное изд-во, 1988.--472 с., 316 ил. - Библиогр.: 129 назв.ISBN 5-11-000194—21. “Проектирование радиоприемных устройств” под ред. П.А. Сиверса, изд. “Советскоерадио”, Москва 1976г.

22. Дулин В.Н. Электронные приборы.-М.: «Энергия»,1977.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Метанарративы национальной идентичности в современной массовой литературе россии
123456789 -> Учебно-методическое пособие для политологического отделения минск 2012 г
123456789 -> Лекция Научное познание как предмет методологического анализа 4 Методы научного познания 5
123456789 -> I. Пояснительная записка Основой целью изучения учебной дисциплины «Гидроэкология»
123456789 -> А. А. Шавель абсурд в драматургии а. Казанцева
123456789 -> Пространство, время, стиль (пространственно-временной концепт в архитектуре и искусстве, 1850 1900)
123456789 -> Костромичева Мария Васильевна
123456789 -> А. В. Данильченко Регистрационный № уд /р. История Словакии (специальный курс) Учебная программа
123456789 -> Лекция Понятие об авиамоделировании. Виды авиамоделей. Свободнолетающие авиамодели. Схематические модели планеров
123456789 -> Вопросы к экзамену по курсу «Ландшафтоведение» для студентов дневного отделения


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет