Рефлекция махаббатДата22.05.2020
өлшемі30.15 Kb.
Адамдар арасында нақты байланысты орнатудың күрделі көп функциялы процесі қалай аталады?

қарым қатынас

адаптация

рефлекция

махаббат

іс-әрекет

Адамның дүниетанымы мен сеніміне, өмірлік позициясына, бағыт пен мұратына, бағдарына, мақсатына байланысты қасиеттерінің бірі:

талғамы

дүниеге көзқарасы

сенімі

қызығушылығы

қажеттілігі

Қажеттіліктің иерархиялық құрылым концепциясын көрсеткен ғалым:

А.Маслоу

М.Робер

К. Левин

Ч.Дарвин

Ж.Пиаже

Сөйлеудің атқаратын қызметтері:

коммуникативті, сингификативті, экспрессивтік қызмет

адамдардың бірін-бірі түсінісу, тілдесу қызметін

белгілі бір әрекетті жоспарлау, қарым-қатынас қызметін

тәжірибе алмасу, шешім қабылдау, әрекет ету қызметін

ақпарат алмасу, жүздесу, кездесу қызметін

Күрделі эмоциялар:

көңіл, аффект, құмарлық

стресс, фрустрация, сезім

көңіл-күй, қуаныш, сүйіспеншілік

астеникалық, стеникалық, стресс

фрустрация, депрессия, қайғы

Адамға күш беріп, белсенділігін жоғарылатын көтеріңкі сезім мен эмоцияларды:

стеникалық

интеллектуалдық сезім

астеникалық

стресс

эстетикалық сезім

Адамның уайымға берілуі, енжарлығы, көңілсіздігі және олардың баяу, солғын көрінуіндегі сезім ерекшелігі:

астеникалық

стеникалық

стресс

аффект

шошыну

Ерік деп:

мақсатқа жету барысында қиындықты жеңуге бағытталған адамның іс-әрекетін жүріс-тұрысын саналы ұйымдастыру

сананың белсенділікке бағытталуы және жинақталуы

адам іс-әрекетіне бағдар беретін тұрақты мотивтер жиынтығы

қарым-қатынас барысында қалыптасқан жеке адамның тұрақты даралық ерекшеліктерінің жиынтығы

адамның өз жүріс-тұрысын саналы ұйымдастыра алмауы

Ширақ, нерв жүйесі күшті, қозуы мен тежелуі тең, қозғалғыш тип темпераменті:

сангвиник

холерик

флегматик

меланхолик

дұрыс жауабы жоқ

Темперамент бұл:

адамға тән табиғи мінез-құлық ерекшелігі

жалпылама шындық бейнесімен оның мәндік байланысы

адамды іс-әрекетке итермелейді

адамның өмірлік әсер етудің және адамның шындыққа қарым-қатынасының тәрбиесі

дұрыс жауап жоқ

Мінез патологиясынан, мінез акцентуациясының мәнді айырмашылығын көрсеткен ғалым:

Ю.Б.Гиппенрейтер

К. Леонгард

А.К.Ковалев

В.В.Богословский

Л.Н.Щербаков

Өмір барысында адамның өзіне-өзінің қатынасын білдіретін, өзін бағалай алуынан көрінетін мінез бітістері:

қарапайымдылық, өркөкіректік, батылдық, жасқаншақтық ...

еңбек сүйгіштік, жалқаулық, ұқыптылық, салақтық ...

батылдық, жалқаулық, ұқыптылық ...

мақсат, сенім, мотив, мінез-құлық ...

дұрыс жауабы жоқ

Қабілеттіліктің дамуының негізгі факторы:

генетикалық себепті факторлар

анатомиялық нышан

тұрақты арнайы қызығушылық

жалпы қабілеттілік

әртүрлі қызығушылықтар

Лейпцигте алғаш эксперименталды психологиялық лабораторияны ұйымдастырған:

В. Вундт

Ф. Аквинский

К. Левин

Р. Декарт

Х. Вольф

Психология ғылымының қалыптасуының 1-кезеңін көрсет:

психология жан туралы ілім ретінде

психология сана туралы ғылым ретінде

мінез-құлық туралы ғылым ретінде

психика заңдылықтарын зерттейтін ғылым ретінде

барлық жауаптар дұрыс

Психология нені зерттейді?

психология-психикалық құбылыстардың даму, қалыптасу және пайда болу заңдылықтарын және жалпы адам санасының нақты-тарихы туралы ғылым

психология-субъективті және объективті кездегі адамның психикалық іс-әрекетінің заңдылықтары туралы ғылым

психология - адам миының табиғатын, әлем бейнесін, адамның психикалық іс-әрекетінің заңдылықтарын зерттейтін ғылым

психология-материалдық өмірді бейнелеудің жоғарғы формасы болып табылатын психикалық процестер туралы ғылым

дұрыс жауап жоқ

Бір адамды екінші бір адамнан ажыратуға негіз болатын ең маңызды, ең тұрлаулы ерекшеліктер:

психикалық қасиеттер

психикалық кейіп

психикалық үрдістер

психикалық жағдайлар

психикалық күй

Психология ғылымының міндеттері:

адамдардың психикалық өмірінің заңдылықтарын зерттеу

тұлғаның қалыптасуындағы тиімді ұйымдастыру процесі

болашақ ұрпақтарды тәрбиелеу

адамдардың өмірлік күшін зерттеу

дұрыс жауабы жоқ

Медициналық психология тармақтарын көрсетіңіз:

нейропсихология, психофармакология, психотерапия, психопрофилактика

олигофренопсихология, сурдопсихология, тифлопсихология

оқыту, тәрбие, ұстаз психолоиясы

ғарышкерлік, авиациялық, инженерлік психология

дұрыс жауап жоқ

Педагогикалық психология нені зерттейді?

жеке адам қалыптасуындағы және оны оқыту мен тәрбиелеу барысындағы әртүрлі психологиялық заңдылықтар

психологиялық көріністер

әскери қызмет жағдайындағы іс-әрекет

еңбек іс-әрекетінің салаларындағы ерекшеліктер

тергеу процесіне қатысушылардың жүріс-тұрысының психикалық ерекшелігін

Эксперименттік лабораторияда денедегі бұлшық еттердің жұмысын тіркеп отыру үшін қолданылатын аспап:

эргограф

хроноскоп

тахистаскоп

эстезиометр

аудиометр

Топтағы тұлғааралық қатынастардың өзіндік ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік беретін психологиялық әдіс:

социометрия

тест

анкета

әңгімелесу

сұхбат

Адамның бір нәрсеге қажетінің туындауы – бұл:

қажеттілік

мотив

қызығушылық

бейім

тілек

Сауалнама ......

арнайы топтағы адамдардан психологиялық ақпарат алу үшін түрлі сауалдар (адрестік, ананимдік) жазылған сұрақтар жүйесі

сауалнама – адамдармен әңгімелесу арқылы ақпарат алатын әдіс

күнделікті бақылау үшін әр мұғалім қарулануға тиісті тәсіл

оқушыларды қатаң түрде бақылау жасау үшін қолданатын сұрақтар жүйесі

бұл әр бір спихологиялық зерттеу үшін  міндетті болатын процедура

Тілдесу тәсілі болатын – мимика, жест, пантомимика:

оптико- кинестетикалық

парлингвистикалвқ

экстралингвистикалық

кеңістіктік-уақыттық

стереоскопиялық

Адамның өзін өзі бақылайтын әдіс қалай аталады?

интроспекция

өзіндік сана

адаптация

идентификация

бақылау

"Бихевиоризм" терминін енгізген ғылым?

Дж Уотсон

Г. Салливан

Г. Олпорт

Б. Ф.Скиннер

Э. Толмен

Әлеументтенудің әлеуметтік-психологиялық механизмі:

идентификация, еліктеу, иландыру, әлеуметтік фасилитация, конформдық

интеграция, адаптация, илану, қызығу

қажеттілік, талғам, мұрат, сенімділік

дүниетаным, бейімділік, сенім, мұрат

дүниетаным, сенім, талғам, қызығу

Қарым-қатынастың атқаратын қызметтері:

ақпараттық, әсер етушілік, түсінушілік, координациялық, қарым-қатынасты орнату, амотивтік

вербальды, ввербалдық емес, коммуникативтік

материалдық, психологиялық, түсінушілік, координациялық

когнитивтік, мотивациялық, амотивтік, ақпараттық

ақпараттық, мимикалық, пантомимикалық

Адамдар арасындағы вербалді қарым-қатынас:

тіл және сөйлеу

жест және мимика

жест және көзбен қатынас

мимика және сөйлеу

мимика және понтомимика

Сөйлеу әрекетіндегі сипат:

мазмұндылығы, мәнерлігі

мәнерлігі, әсерлігі

сөйлеу ырғағы, мәні

сыртқы, ішкі

ойдың айқындылығы, тереңдігі

Тілдің көмегімен қарым-қатынас жасау, вербальды коммуникация:

сөйлеу

ойлау

проксемика

ой қортындысы

пікір

Сөйлеудің түрлерін көрсетіңіз:

ауызшы, жазбаша, диалог, монолог және ішкі сөйлеу

ырықты, ырықсыз, үйреншікті

мәнерлі, мағыналы, жүйелі

ауызшы, жазбаша, мағыналы, жүйелі

сөз-логикалық, қозғалыс, эмоциялық

«Стресс» сөзін алғаш қолданған ғалым:

Ганс Селье

С.Шехнер

Д.О.Хеббу

К.Ланге

Л.Фестингер

Темперамент туралы алғаш ой-пікірін айтқан ғалым:

Гиппократ

Гален

Платон

Аристотель

Сократ

Мінез патологиясынан, мінез акцентуациясының мәнді айырмашылығын көрсеткен ғалым:

Ю.Б.Гиппенрейтер

К. Леонгард

А.К.Ковалев

В.В.Богословский

Л.Н.Щербаков

Мінез акцентуациясы ...:

психогендік жағдайда мінездің кейбір кескіндерінің күшеюі

шыдамдылықта көрінетін жеке адамның еріктік қасиеті

білімді жаңа құрылымда қолдану

туа біткен мінез кескіні

жеке адамның эгоцентрлік көрінісі

Қарым-қатынастың жақтары:

коммуникативті, интерактивті, перцевтивті

бірін-бірі қабылдау, тілдік қатынас, түсінісу

тілдесу, қарым-қатынас, пікір алысу

перцевтивті, вербальды, вербальды емес

пантомимика, мимика, жест

Адамдарды қандай да болмасын іс-әрекетке итермелейтін негізгі қозғаушы күш ...

мотив(түрткі)

қажеттілік

сенім

арман

қызығу

Қазіргі заман мәдениеті мен гуманитарлық ғылымдарында кең қолданылатын мотивация ұғымы...:

қолданылу ыңғайына қарай қазақша "ниет", "түрткі", "кірісу", "жігерлену", "ынталану" сөздерінің мағынасына жақын келетін ұғым

физиологиялық қажеттіліктердің тұрақты конфигурациясын анықтайтын ұғым

қуіпсіздікті қажет ететін тұрақты конфигурациясын анықтайтын ұғым

махаббат пен тануды қажет ететін тұрақты конфигурацияны анықтайтын ұғым

әртүрлі қажеттіліктерді қанағаттандыру мен жетілдіру объектісін белгілеуде қолданылатын ұғым

Психология ғылымы бойынша мотивация...:

адамға әрекет ету жоспарын құрғызған, іс бастатқызған, мақсатқа бағыттаған, талпыныс жігерін күшейткен, істі табанды жалғастырып, мақсатқа жетуге құлшындырған ішкі ынталылықтың ықпалдылығы

аналитикалық қабілеттің басқа қабілеттермен ықпалдылығы

қызметкер аралық және ұйымдастырушылық қабілеттер ықпалдылығы

инициатива және жұмысты ұйымдастыру қабілеті ықпалдылығы

ауызша және жазбаша сөйлеуге қабілеттілігінің ықпалдылығы

Мотивация мынадан көрінеді....:

мақсатқа деген күшті аңсар (ынта), ішкі өздік кедергілер мен келіссіздіктерді жою (арылу), саналы да, жігерлі қозғалыс (батыл кірісу) -үштігінің бірлігінен

жақтарды тындаудан

сөздерге сенімсіз болу, конфликт факттерін сәйкестендіруден

берілген жағымсыздық, саналылыққа шақырудан

жақтарды тыңдау, жазықтыларды қатаң жазалаудан

Мотивация түрлері....:

ішкі және сыртқы

оң және теріс

тұрақты және тұрақсыз

жекелік және топтық

барлық жауаптары дүрыс

Өмір мәні – бұл...:

өмір мәні-тіршілік етудің соңғы мақсаты анықталуына қатысы бар,философиялық және рухани мәселе, сонымен бірге жеке адамның рухани адамгершілік бейнесі қүрылуы үшін үлкен маңызы бар негізгі дүниетанымдық ұғымдардың бірі

белгілі бір істі бірлесіп атқаратын адамдар үйлесімі

мінез – құлық формалары және мәдениет құндылықтарымен өзара байланысқан топтардағы адамдардың мән-жайы

әртүрлі қажеттіліктерді қанағаттандыру мен жетілдіру объектісін белгілеуде қолданылатын ұғымі

өзара қатынасқа түсетін адамдар үйлесімі

Өмір мәні жөнінде былай деген: «Біз өмірге жұртты қуанту үшін ғана келдік...»

В.Франкл

А.Маслоу

Дж.Уотсон

З.Фрейд

К.Г.Юнг

Әлеуметтік-психологиялық климат дегеніміз....:

еңбек ұжымындағы комфотты эмоционалды атмосфера

басқару процестері

еңбек ұжымында болатын топтық құбылыстар

тұлғааралық қатынастардағы психикалық процестер

ұжым мүшелерінің топтасушылығы мен ұйымшылдығы

Психологиялық үйлесімдік дегеніміз...:

топта адамның мінез- құлық типтерінің үйлесуі

идивидуалды- психикалық мінездемелерінің оптималды сабақталуына негізделген бірлескен әрекеттілтіктегі партнерлердің өзара бір- бірін қабылдауы

физиологиялық қабылдау немесе қабылдамау

әлеуметтік қабылдау немесе қабылдамау

тұлғааралық қарым-қатынастардың үйлесуі

Конфликт дегеніміз...:

қақтығыстар, келіспеушіліктер, қарама – қайшылықтардың өршуі

жақтардың өзара әрекеттесуі

коммуникация

өзара пайданың болмауы

басқарушы концепциясының сәйкес болмауы

Конфликттің деструктиві жағы...:

оппоненттердің біреуі екіншісін психологиялық жағынан басып тастауға, оны басқа адамдардың көзінше кемсітуге,дискредитация жасағанда көрінеді

бағалаушы пікірдің поляризациясы

партнерін пайдасыз шешімге келуіне үгіттеуге ұмтылу

пікірлер поляризациясы, бастапқы позициялардың аумақтардың, пайдалы шешімдерге баруға жүктеу, конфликттердің өршуі, оны шешімдердің жағымсыз формалары

басқарушы концепциясының сәйкес болмауы

Шешім қабылдау үшін әсер етудің формасы...:

сендіру, аргументация, мотивация, логика, сөйлеу ерекшеліктері

сендіру

аргументация

мотивация

логика және сөйлеу ерекшеліктері

Денсаулыққа әсер ететін факторларға жатпайтыны

ұлттық ерекшелік

денсаулықты пайдалану, мәдениет және өндіріс сипаты, өндірістік сфера жағдайы

жеке тұлғаның әлеуметтік белсенділігі

денсаулықты қалпына келтіру, сауықтыру әрекеті

емдеу, қалпына келтіру

Денсаулықты сақтауға себеп болатын негізгі компоненттерге жатпайтыны...:

жыныстық ерекшелік

тиімді тамақтану

шынығу

психикалық денсаулыққа деген оң көзқарас

тән күтімі,киім күтімі

Психикалық денсаулық екіге бөлінеді...:

өз өмірінде «алтын орта» принципын сақтау, қоғамға тиімді бейімделу

адам өмірін сипаттайтын, кезеңделіп қайталанатын тұлға-аралық жағдайлар, тұрақты конфигурация

қауіпсіздікті қажет ететін тұрақты және түрақсыз конфигурациялар

махаббат пен тануды қажет ететін тұрақты конфигурациялар

әртүрлі қажеттіліктерді қанағаттандыру мен жетілдіру объектілері

Эмоциялық интеллект (ЭИ) Майер-Соловей-Карузо қабілеттер моделіне кірмейтін жағы...:

өз өмірінде «алтын орта» принципын сақтау, қоғамға тиімді бейімделу қабілеті

эмоцияларды қабылдау-басқа адамдардың эмоцияларын түсіне алу (мимикадан, жесттерден, сырт көріністерінен, жүріс-тұрысынан, мінез-құлқынан, дауысынан) және өз эмоцияларын идентификациялау қабілеті

ойлауды стимуляциялау үшін эмоцияларды пайдалану,яғни адамның (көбінесе бейсана түрінде) мотивация факторы ретінде-өз ойлау процесін белсендіру, өзінде креативтілікті ояту қабілеті

эмоцияларды түсіну-эмоциялардың пайда болу себептерін анықтай алу, эмоциялар мен ойлар арасындағы байланыстарды түсіне алу, бір эмоциядан басқа эмоцияға ауысуды анықтай алу, уақыт барысындағы эмоцияларды болжай алу, сонымен бірге өзара қарым-қатынаста туындайтын эмоцияларды интерпретациялай білу,адамдардың күрделі (амбивалентті) сезімдерін түсіне алу қабілеті

эмоцияларды басқару-қойылған мақсаттарға жету үшін өзінің және басқа адамның эмоцияларын ояту, бағыттау, тізгіндей білуге деген қабілеттілік

«Өзін-өзі тану, өзін-өзі реттеу, мотивация, эмпатия, әлеуметтік дағдылар» - бұл (ЭИ) эмоциялық интеллект моделін құрған...:

Даниэль Гоулман

Майер-Соловей-Карузо

Рувен-Бар-Она

Клод Штайнер

Говард Гарднер

Эмоциялық интеллект - бұл ... ( дұрыс емес анықтамасын табыңыз):

идивидуалды- психикалық мінездемелерінің оптималды сабақталуына негізделген бірлескен әрекеттілтіктегі партнерлердің өзара бір- бірін қабылдауы

жеке адамның тұлға-аралық өз-ара әрекетінің үнемі дамып отыру керектігін анықтайтын, позитивті факторлардың бірі

адамның басқа адамдардың және өзінің эмоцияларын, талғамдары мен мотивтерін түсінудегі дағдылары мен қабілеттерінің жиынтығы

практикалық міндеттерді шешу мақсатында өз эмоцияларын және басқа адамдардың эмоцияларын басқара алу қабілеті

эмоциялық интеллект - стресске тұрақтылықтың негізі

Рухани құндылықтарға жатпайды...:

баспана

махаббат

әдеміліктен, сүлулықтан ляззат алу

хобби

дін

Құндылықтар –бұл...:

зат немесе құбылыстың маңыздылығын анықтайтын сипаттама ретіндегі-абстрактты, жалпы ұғым

адамның белгілі бір жағдайларда басшылыққа алатын принциптері мен ережелері

адамның бағыт-бағдарын, оның өмірде алдына қойған мақсаттарын білдіретін тұлғалық қасиет

жеке адамның, әлеуметтік таптың,қоғамның тіршілік әрекетін қамтамасыз ету үшін обьективті керек нәрсеге мұқтаждық:белсенді әрекеттің ішкі қозғаушысы

адамның әлеуметтік әлемде, айналадағы адамдарда өзі туралы белгілі бір әсер қалдыруға деген ниетімен байланысты жеке меншікті бейнесін ұсыну процессі

Өзін-өзі презентациялау дегеніміз...:

адамның әлеуметтік әлемде, айналадағы адамдарда өзі туралы белгілі бір әсер қалдыруға деген ниетімен байланысты жеке меншікті бейнесін ұсыну процессі

зат немесе құбылыстың маңыздылығын анықтайтын сипаттама ретіндегі-абстрактты, жалпы ұғым

адамның белгілі бір жағдайларда басшылыққа алатын принциптері мен ережелері

адамның бағыт-бағдарын, оның өмірде алдына қойған мақсаттарын білдіретін тұлғалық қасиет

жеке адамның, әлеуметтік таптың,қоғамның тіршілік әрекетін қамтамасыз ету үшін обьективті керек нәрсеге мұқтаждық:белсенді әрекеттің ішкі қозғаушысы

Қызығулар-бұл...:

адамның бағыт-бағдарын, оның өмірде алдына қойған мақсаттарын білдіретін тұлғалық қасиет

зат немесе құбылыстың маңыздылығын анықтайтын сипаттама ретіндегі-абстрактты, жалпы ұғым

адамның белгілі бір жағдайларда басшылыққа алатын принциптері мен ережелері

жеке адамның, әлеуметтік таптың,қоғамның тіршілік әрекетін қамтамасыз ету үшін обьективті керек нәрсеге мұқтаждық:белсенді әрекеттің ішкі қозғаушысы

адамның әлеуметтік әлемде, айналадағы адамдарда өзі туралы белгілі бір әсер қалдыруға деген ниетімен байланысты жеке меншікті бейнесін ұсыну процессі


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет