Сабақ тар дың реті Оқу тақырыбы 1 тоқсан Сабақтар саны БарлығыДата28.04.2016
өлшемі182.8 Kb.
түріСабақ
9-сыныпқа арналған оқу материалының тақырыптық жоспары. (аптасына 2сағ..барлығы68сағ)

Сабақ

тар


дың

реті


Оқу тақырыбы

1 тоқсан


Сабақтар саны

Барлығытеория

практика
1-4

8-сыныптағы негізгі тақырыптарды қайталау.

1. Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары, Атом құрылысы тұрғысынан Д.И.Менделеевтің периодтық заңы мен периодтық жүйесіҚ.Е кіріспе нұсқау.

2.Химиялық байланыстың түрлері

3. Бейорганикалық қосылыстардың арасындағы генетикалық байланыстар.

4.Сандық есептер шығару: (формула және химиялық теңдеу бойынша есептеулер физикалық көрсеткіштерді қолдана отырып: масса,: зат мөлшері,тығыздық,ерітіндінің массасы мен көлемі, газдың көлемі, молярлық масса, газдың молярлық көлемі, Авогадро саны, проценттік концентрация (еріген заттың массалық көлемі), күрделі қосылыстардың массалық көлемін табу.2

2

4

Iтарау

Электролиттік диссоциациялану және электролиттердің қасиеттері. Тұздар гидролизі .

9

5

14

5-6\

1-2


1.Электролиттер мен бейэлектролиттер. С.Аррениустың электролиттік диссоциация теориясының негізгі қағидалары.

2.Электролиттік диссоциациялану механизмі.Көрсетілімдік тәжірибе№1(1.2) заттардың және олардың ерітінділерінің электрөткізгіштігін салыстыру ; (м/м)

2
2

7\3

Күшті және әлсіз электролиттер.

Электролиттік диссоциациялану дәрежесі.1
1

8\4

Қышқылдардың,сілтілердің және тұздардың сулы ерітінділерде диссоциациялануы. Көпнегізгі қышқылдардың, қышқылдық және негіздік тұздардың диссоциациялануы.

1
1

9\5

Ерітіндідегі ион алмасу реакциялары.. Зертханалық тәжірибе №1: «Электролиттер ерітінділерінің арасындағы ион алмасу реакциялары»;

1
1

10\6

Катиондар мен аниондарға сапалық реакциялар.

Көрсетілімдік тәжірибе №1 (1.2) Катиондар мен аниондарға сапалық реакциялар.;


1
1

11\7

Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан қышқылдардың қасиеттері.


1
1

12\8

Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан негіздердің қасиеттері

1
1

13\9

Электролиттік диссоциациялану теориясы тұрғысынан тұздардың қасиеттері

1
1

14\10

Сандық есептер шығару:заттың мөлшерін,массасын, химиялық реакция теңдеуі бойынша өнімнің көлемін,егер әрекеттесуші заттын біреуі артық болса , диссоциациялану дәрежесін есептеулер ;
1

1

15\11

Тұздар гидролизі. Тұздар гидролизінің биосферадағы манызы. рН (сутектік көрсеткіш) туралы ,организмдегі қышқылдік-негіздік баланс туралы ұғым.

Зертханалық тәжірибе №2 «Тұздар гидролизі»;

1
1

16\12

1 Практикалық жұмыс:

"Электролиттік диссоциация тақырыбына эксперименттік есептерді шығару.". Алғашқы ҚЕ нусқалық.


1

1

17\13

Сандық есептер шығару:химиялық теңдеу бойынша,әрекеттесуші заттың біреуі артық мөлшерде алынса шыққан заттың массасын,немесе мөлшерін, көлемін есептеу;
1

1

18\14

1-бақылау жұмыс
1

1

II тарау

Маңызды бейметалдар және олардың табиғи қосылыстары

10

4

14

19\1

Химиялық элементтердің периодтық жүйесіндегі (IV-VII топтардың негізгі топшалары) салыстырмалы сипаттамасы. Бейметалдардың электртерістілігі. Бейметалдардың тотығу-тотықсыздану қасиеттері.

1
1

20\2

Күкірт және оның қосылыстары.

1
1

21\3

Күкірт қышқылы және оның тұздары.

1
1

22\4

Азот және оның оксидтері. Аммиак

Көрсетілімдік тәжірибе №2 (2.2) бейметалдармен және олардың қосындыларының үлгісімен танысу;

1
1

23\5

Азот қышқылы, нитраттар

1
1

24\6

Фосфор және оның қосындылары.

1
1

25\7

Минералдық тынайтқыштар,Қазақстанда оларды рационалды өндіріп қолдану.

Көрсетілімдік тәжірибе №2 (2.4)  минералды тынайтқыштардың үлгісімен танысу ;

1
1

26\8

Көміртек және оның қосылыстары

Көрсетілімдік тәжірибе №2 (2.1,2.2, 2.5) алмаз, графит, фуллерен кристалдық торы; бейметалдар және оладың үлгілерімен танысу; адсорбция;

Зертханалық тәжірибе №3«Көмірқышқыл газын , аммиакты алу және оларды анықтау»;

1
1

27\9

Кремний, кремнийің маңызды қосылыстары. Силикаттар. Жартылай өткізгіштердің кремний негізінде іске асырылуы. Қазақстанның силикат өндірісі.

Көрсетілімдік тәжірибе №2 (2.6)адам организміндегі бейметалдардың құрамы мен маңызының химиялық үлгісі, бейметалдардың және олардың қосындыларының Қазақстанда кездесетін жерлері;

1
1

28\10

Қоршаған ортадағы бейметалдар және оның қосындылары. Қазақстандағы бейметалдардың табиғи ресурстары.. Бейметалдар қосындыларының тірі және өлі табиғатта кездесуі мен маңызы.Сұйық кристалдар . Нанохимия туралы ұғым.

Көрсетілімдік тәжірибе №2 (2.2) Бейметалдардың және олардың қосындыларының үлгілері ;

Көрсетілімдік тәжірибе №2 (2.6) адам организміндегі бейметалдардың маңызының және таралуының үлгісі, Қазақстандағы бейметалдардың таралған орындарының картасы;

1
1

29\11

Сандық есептер шығару: химиялық теңдеу бойынша , бір зат артық болатын есептеулер;
      Теңдеу бойынша масасын табу, егер шыққан өнімнің массалық үлесі белгілі болса ; берілген заттың біреуінде қоспа болғандағы реакция өнімінің массасын немесе көлемін анықтау есептер
1

1

30\12

Экологиялық құрамы бар есептер шығару:химиялық теңдеу бойынша,әрекеттесуші заттың біреуі артық мөлшерде алынса ;    теңдеу бойынша заттың массасын есептеу, егер шыққан заттың массалық үлесі белгілі болса;        құрамындағы қоспаның массалық үлесі белгілі болған заттан шыққан заттын массасын есептеу
1

1

31\13

2 Практикалық жұмыс:

«Бейметалдар» тақырыбы бойынша эксперименттік есептер шығару.

ҚЕ бойынша нұсқау.


1

1

32\14

2 Бақылау жұмысы.
1

1III

тарау

Металдар.Маңызды металдар,олардың қосылыстарының табиғатта таралуы. Металлургия

11

9

20

33\1

Металдардың периодтық жүйедегі орны. Атом құрылысындағы ерекшелік..Металдардың физикалық қасиеттері (I-III периодтағы). Металдардың электрохимиялық кернеу қатары.Атомдар және иондар белсенділігі.

Көрсетілімдік тәжірибе №3 (3.1, 3.3) Қазақстандағы металдар және оның қосылыстарының кең орындарының картасы (мультимедиа);       Металдар кристалдық торының моделі;

1
1

34\2

Кальций және оның қосылыстары. Қазақстандағы кальцийдін маңызды қосылыстарының кең орындары..

Көрсетілімдік тәжірибе №3 (3.1,3.2) Қазақстандағы металдар және оның қосылыстарының кең орындарының картасы, кермектіктің түрлері жайлы ұғым;

1
1

35\3

Судың кермектігі және оны жою жолдары.Қальцийдің биологиялық маңызы.Кальцийдің қосылыстарының генетикалық байланысы.

Көрсетілімдік тәжірибе №3 (3.4)Алюминий және оның құймалары;

1
1

36\4

Алюминий және оның қосылыстары. Алюминийдің маңызды табиғи қосылыстары және олардын Қазақстандағы кең орындары. Көрсетілімдік тәжірибе №3 (3.3 металдардың кристалдық торларының моделі;

Зертханалық тәжірибе №5«Алюминий гидроксидінің алынуы және амфотерлігі»;

1
1

37\5

Алюминийдің және оның қосылыстарының биологиялық және экологиялық маңызы. Алюминий құймалары және оладың қолданылуы. Қазақстанда алюминий және оның құймаларының өндірілуі .

Көрсетілімдік тәжірибе №3 (3.5) «Алюминий және оның құймалары» үлгісімен танысу;


1
1

38\6

Темір және оның маңызды қосылыстары(темір оксидтері және гидроксидтері (II, III). Темір қосындыларының генетикалық байланысы.

Көрсетілімдік тәжірибе №3 (3.6) «Темірдің табиғи қосылыстар.

Зертханалық тәжірибе №6 «Темір гидроксидінің Темір (II) және(III) гидроксидің алынуы және қасиеттері»;
1
1

39\7

Сандық есептер шығару құрамында қоспасы бар бастапқы заттың массасын реакция теңдеуі бойынша есептеу
1

1

40\8

Экологиялық құрамы бар есептер шығару: Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандазат шығымын есептеу ;
  Тұрмыста қолданатын   заттардың молекулалық формуласын анықтау (бейметалдардың, металдардың және олардың қосылыстарының ) ;
1

1

41\9

Қазақстандағы негізгі темір кенді аудандар.Темірдің биологиялық және экологиялық маңызы.

1
1

42\10

Металдардың жемірілуі және онымен күресу жолдары..

1
1

43\11

Құймалар және олардың қолданылуы. Шойын мен болат өндіру..

Казахстанда қара және түсті металлургияның дамуы..Көрсетілімдік тәжірибе №3 (3.7) шойын мен болаттың үлгілерімен танысу;

1
1

44\12

Металдар мен құймаларды алу әдістері.

Қазастандағы негізгі металдардың және олардың қосылыстарының кең орындары.
1
1

45\13

Металдардың және олардың қосылыстарының тірі организмдерде және табиғаттағы маңызы.

1
1

46-47\

14-15


Сандық есептер шығару

құрамында қоспасы бар бастапқы заттың массасын реакция теңдеуі бойынша;


      Теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда зат шығымын есептеу ;
     Тұрмыста қолданатын заттардың(металдар, бейметалдар) молекулалық формуласын анықтау;
2

2

48\16

Бейметалдар мен металдардың және олардың қосылыстарының арасындағы генетикалық байланыстар.
1

1

48\17

3:Практикалық жұмыс

«Металдар» тақырыбы бойынша эксперименттік есептер шығару

ҚЕ нүсқаулық.

1

1

49-50\

17-18


Есеп шығару (металлдар және бейметалдар)

- химиялық теңдеу бойынша , егер әрекеттесуші заттардың біреуі артық мөлшерде алынғанда есептеу;


-теңдеу бойынша заттың массасын есептеу, егер шыққан заттың массалық үлесі белгілі болса; - құрамында қоспасы бар заттың массасы бойынша өнімнің массасын анықтау ;
2

2

51\19

Металдар және оның қосылыстары, бейметалдар тақырыптарын қорытындылау

1
1

52\20

3 Бақылау жұмысы
1

1IVтарау

Органикалық қосылыстар туралы алғашқы түсініктер

7
14

53\1

Органикалық химия – көміртек қосылыстарының химиясы. Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясы.

1
1

54\2

Органикалық қосылыстардың жіктелуі және атауы.Изомерлер.Қаныққан көмірсутектер. Метан.

Көрсетілімдік тәжірибе № 4 (4.1) метан, этан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, сірке қышқылы үлгілерімен танысу;

Зертханалық тәжірибе№7 «Көмірсутектердің модельдерін дайындау»;

1
1

55\3

Қанықпаған көмірсутектер.Этилен Көрсетілімдік тәжірибе № 4 (4.2) органикалық заттарда көміртекті, сутекті сапалық реакциялар арқылы анықтау

1
1

56\4

Ацетилен

Есептер шығару:     Органикалық заттың формуласын шыққан заттардың массасы немесе көлемі , салыстырмалы тығыздығы арқылы анықтау ;

1
1

57\5

Ароматты көмірсутектер. Бензол

Есептер шығару:  газдің молекулалық формуласын салыстырмалы тығыздығы немесе элементтердің массалық үлесі бойынша анықтау;1
1

58\6

Көмірсутектердің Қазақстандағы табиғи қорлары және оларды өндеу.

Зертханалық тәжірибе № 8 «Мұнай өнімдерімен танысу»;

1
1

59\7

Көмісутектерді өндіру, өндеу, қолдану және қоршаған орта.

Көрсетілімдік тәжірибе № 4 (4.3, 4.4)       органикалық заттардың жануы;
полиэтиленнің түрлерінің үлгілерімен танысу;

Есеп шығару: теңдеу бойынша заттың массасын есептеу, егер шыққан заттың массалық үлесі белгілі болса; - құрамындағы қоспасының массалық үлесі белгілі болса органикалық заттың массасын анықтау;1
1

60\8

Метанол, этанол. Көпатомды спирттер туралы глицерин арқылы ұғым алу.Есептер шығару: Оттек ,ауа көлемдерін метан, бутан, этанол жану реакцияларының теңдеуі бойынша анықтау ;

1
1

61\9

Альдегидтер

Есептер шығару: Теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда органикалық зат шығымын есептеу ;
1
1

62\10

Карбон қышқылдары.

Зертханалық тәжірибе № 9 «Сірке қышқылының индикаторларға әсері, металдармен, тұздармен әрекеттесуі»;

1
1

63\11

Күрделі эфирлер. Майлар. Сабын. Синтетикалық жуғыш заттар туралы түсінік.

Зертханалық тәжірибе №10 «Сабын мен синтетикалық жуғыш заттардың қасиеттерін салыстыру»,
1

1

64\12

Көмірсулар

Көрсетілімдік тәжірибе № 4 (4.5) йодтың крахмалға әсері;

1
1

65\13

Аминқышқылдары. Нәруыздар.

Көрсетілімдік тәжірибе № 4 (4.6) Нәруыздардың денатурациясы;
1

1

66\ 14

4 Бақылау жұмыс
1

1

67\15

Органикалық және бейорганикалық дүниенің бірлілігі және өзара байланыстары.
1

1

68\16

Адамның тұрмыс шаруашылығының қоршаған ортаға әсері: химиялық ластанудың көздері мен себептері;

Химияның қоршаған ортаны қорғаудағы маңызы.


1

1

Барлығы:

68
Каталог: files -> blogs
blogs -> Ақсу қаласы гимназиясының тарих пәні мұғалімі Альдекенова Анар Толыбайқызы Тест
blogs -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
blogs -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
blogs -> Шығыс Қазақстан облысы әкімі Д. К. Ахметовтың есебінің тезисіне тұрғындардың сұрақтары, ескертпелері мен ұсыныстарды жинау үшін қойылған жәшіктердің орналасқан жерлері
blogs -> «МӘШҺҰр-жұсіп: Өмірдің философиялық МӘНІ, ізденістері» атты оқушылар арасындағы интеллектуалдық сайысының ережесі негіздеме
blogs -> Оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы
blogs -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Тәуекел хан Пән мұғалімі: Ибраева Б. Ш
blogs -> Сабақ Тақырыбы: Excel-де формулалар мен функцияларды енгізу Сынып: 8
blogs -> Табиғи газ өндіруден алдынғы орындағы ел: а Өзбекстан; в Ұлыбритания; с Индонезия; д Ресей
blogs -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Ақсу қаласы гимназиясы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет