Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына қойылатын талаптар жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы


Қаулысымен 107-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қарабет6/7
Дата17.05.2020
өлшемі1.23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Қаулысымен 107-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

107.Ішкі аудит қызметі барлық бөлімшелерден, филиалдардан, өкілдіктерден, комитеттерден және Ұйым қызметкерлерінен өздерінің функцияларын жүзеге асыру үшін қажетті кез келген құжаттарды және ақпаратты ішкі аудит және тәуекелдерді басқару бөлімшесінің сұраутында көрсетілген мерзімде алады.

108. Ұйымның қызметкерлері ішкі аудит қызметін мынадай мәмілелер (операциялар) туралы хабардар етеді:1) қолма-қол ақшамен төлеу нысанында бір миллион теңгеден асатын сомаға жасалған кез келген мәмілелер (оның ішінде сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша);

2) бес миллион теңгеден артық мөлшердегі сақтандыру төлемін жүзеге асыру;

3) растайтын құжаттарды тапсырмай қаржы құралын талап ету құқығын қайта ресімдеу немесе қайта табыстау;

4) заңдылығында күдік туғызатын басқа операциялар немесе мәмілелер туралы.

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарында

 тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелерінің болуына

қойылатын талаптар жөніндегі

нұсқаулыққа 1-қосымша

 

 

«__________________________________»

(Ұйымның атауы)

____________ жылғы

(кк/аа/жж)

 

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелеріне қойылатын талаптарға сәйкес келуін бағалау жөніндегі есебі

 Нұсқаулықтың тиісті абзацының, тармақшасының, тармағының нұсқауы

Талапқа сәйкес келуін бағалау

 


Анықталған кемшіліктер

 


Кемшіліктерді жою бойынша қабылданған (жоспарланған) іс-шаралар

(іс-шараның мазмұны,  орындау мерзімдері)

Жауапты орындаушылар

(тегі, аты, (бар болса - әкесінің аты), лауазымы, байланыс ақпараты)

1

 

 

 

 

 

 

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелеріне қойылатын талаптарға сәйкес келуінің жалпы бағасы: _________________________

Кестені толтыру бойынша түсініктеме:

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелеріне қойылатын талаптарға  сәйкес келуін бағалау мынадай критерийлер бойынша жүзеге асырылады:

1)  ТС - «толығымен сәйкес келеді»

Талап критерийін елеулі ауытқусыз орындаған жағдайда;

2)  ІС - «ішінара сәйкес келеді»

Ауытқұлар  басшылықтың бақылауына алынып, жақын арада жойылатындықтан Ұйымның келешекте осы критерийді орындауға жететініне күмән туғызуына жеткілікті деп саналмайтын талап критерийінен ауытқұларды (кемшіліктерді) анықтаған жағдайда;

3)  СК - «сәйкес келмейді»

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелеріне қойылатын талаптар критерийін орындамаған жағдайда;

4)  ҚМ - «қолданылмайды»

тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйелеріне қойылатын жеке талаптар бағалауды жүзеге асырған күніне Ұйымға қолданылмаған жағдайда.  

«Қолданылмайды» бағалауы Ұйым осы Нұсқаулықтың талаптары критерийлерін орындаған үлесінің есебіне кірмейді.

 

Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы тұлға)

________________ ______________

қолы                     күні

Тәуекелдерді басқару бөлімшенің басшысы

________________ ______________

қолы                     күні

Ішкі аудит қызметінің басшысы

________________ ______________

қолы                        күні

 

 

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.27.12. № 181 Қаулысымен 2-қосымша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)Сақтандыру (қайта сақтандыру)

ұйымдарында тәуекелдерді басқару

және ішкі бақылау жүйелерінің

болуына қойылатын талаптар

жөніндегі нұсқаулыққа

2-қосымша

 

1-нысан 

Баға тәуекелі бойынша стресс-тестинг

 

Қаржы құралдарының санаты

Қаржы құралының ағымдағы құны (теңгемен)

Қаржы құралының ағымдағы құнының төмендеуі сценарийі

Таңдалған сценарий бойынша шығын (теңгемен)

0%-5%

5%-10%

10%-20%

20%-30%

көп 30%

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шығын жиынтығы

 

 

Ескерту:

1) 1-бағанда нарықтық бағасы бар түрлері бойынша және экономика секторы бойынша топтастырылған қаржы құралдары көрсетіледі;

2) 3, 4, 5, 6, 7-бағандарында қаржы құралының әрбір санаты бойынша тек болжанатын бір ғана сценарий таңдалады;

3) сценарийді таңдаған кезде әрбір бағанда көрсетілген аралықтарда бір көрсеткішті таңдау керек.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

 

Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы адам)________________ ______________

                    қолы                  күні 

2-нысан

 

Пайыздық тәуекел бойынша стресс-тестинг

 

Борыштық бағалы қағазын өтеуге дейінгі мерзімі

Қаржы құралының ағымдағы құны (теңгемен)

Купондық сыйақының пайыздық ставкасының төмендеу сценарийі

Таңдалған сценарий бойынша шығын (теңгемен)

0%-2%

2%-4%

4%-6%

6% артық

1

2

3

4

5

6

7

6 айдан кем

 

 

 

 

 

 

6-12 ай

 

 

 

 

 

 

12-18 ай

 

 

 

 

 

 

18-24 ай

 

 

 

 

 

 

24 айдан артық

 

 

 

 

 

 

Шығын жиынтығы

 

 

Ескерту:

1) 3, 4, 5, 6-бағандарында бір санаттағы қаржы құралдары бірнеше сценарийге түсірілуі мүмкін;

2) сценарийді таңдаған кезде әрбір бағанда көрсетілген аралықтарда бір көрсеткішті таңдау керек.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

 

Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы адам)________________ ______________

                 қолы                     күні

 

3-нысан

 

Валюталық тәуекел бойынша стресс-тестинг

3.1-нысан

 


Шетел валютасының атауы

Осы шетел валютасында номинирленген қаржы құралдарының ағымдағы құны (теңгемен)

Шетел валютасына қарағанда теңгенің нығаю сценарийі

Таңдалған сценарий бойынша шығын (теңгемен)

1%-3%

3%-5%

5%-7%

7%-13%

13%-20%

20% артық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шығын жиынтығы

 

 

Ескерту:

Сценарийді таңдаған кезде әрбір бағанда көрсетілген аралықтарда бір көрсеткішті таңдау керек.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

 

Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы адам)________________ ______________

                 қолы                     күні

 

3.2-нысан

 


Шетел валютасындағы міндеттемелердің шетел валютасындағы активтерден асып кетуі

Шетел валютасына қарағанда теңгенің нығаю сценарийі

есепті күнге

1%-3%

3%-5%

5%-7%

7%-13%

13%-20%

20% артық

1

2

3

4

5

6

7

8

Валюта түрі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ескерту:

1) 2, 3, 4, 5, 6, 7 және 8-бағандарда таңдалған сценарий бойынша шетел валютасындағы міндеттемелердің шетел валютасындағы активтерден асып кетуі пайызбен көрсетіледі;

2) сценарийді таңдаған кезде әрбір бағанда көрсетілген аралықтарда бір көрсеткішті таңдау керек.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

 

Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы адам)________________ ______________

                 қолы                     күні

 

4-нысан

 

Өтімділік тәуекелі бойынша стресс-тестинг4.1-нысан

 


Мәлімделген бірақ реттелмеген шығындар резервінің өсуі сценарийі

жоғары өтімді активтердің жеткіліктілігі нормативі

10-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

60% және одан көп

 

 

 

 

 

 

 

Ескерту: сценарийді таңдаған кезде әрбір бағанда көрсетілген аралықтарда бір көрсеткішті таңдау керек.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

 

Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы адам)________________ ______________

                 қолы                     күні

 

4.2-нысан

 


Қаржы құралдарының ағымды құнының төмендеуі сценарийі

жоғары өтімді активтердің жеткіліктілігі нормативі

0-5%

6-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41% және одан көп

төлем қабілеттілігі маржасының нормативі

 

 

 

 

 

 

 

Ескерту: сценарийді таңдаған кезде әрбір бағанда көрсетілген аралықтарда бір көрсеткішті таңдау керек.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

 

Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы адам)________________ ______________

                 қолы                    күні

 

5-нысан

 

Сақтандыру қызметіне байланысты тәуекелдер бойыншастресс-тестинг

5.1-нысан

 


Тариф базисі көрсеткіштеріне жетпеу сценарийі

Тарифтік базис

Нақты РШР (мың. теңге)

Тарифтік базис

5-10%

11-20%

21-30%

31-40%

40% және көп

Таңдалған сценарий бойынша РШР (мың.теңге)

РШР айырмасы (9-2) (мың.теңге)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

тиімді жылдық пайыздық ставка

 

тиімді жылдық пайыздық ставка (төмендеуі)

 

 

 

 

 

 

 

өлім-жітім/белгілі бір жасқа дейін өмір сүру көрсеткіштері

өлім- жітім/ белгілі бір жасқа дейін өмір сүру көрсеткіштері (өсуі)

 

 

 

 

 

 

 

сақтандыру төлемдерін индекстеу ставкасы

сақтандыру төлемдерін индекстеу ставкасы (өсуі)

 

 

 

 

 

 

 

шығыстар көрсеткіштері

шығыстар көрсеткіштері (өсуі)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ескерту: сценарийді таңдаған кезде әрбір бағанда көрсетілген аралықтарда бір көрсеткішті таңдау керек.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

 

Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы адам)________________ ______________

                 қолы                     күні

 

5.2-нысан

 


 

Аурулардың өсуі сценарийі

Таңдалған сценарий бойынша шығын (теңгемен)

20%-40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

101% және көп

Сақтандыру резервтерінің мөлшері

 

 

 

 

 

 

Сақтандыру төлемдерінің мөлшері

 

 

 

 

 

 

Шығын жиынтығы

 

 

Ескерту: сценарийді таңдаған кезде әрбір бағанда көрсетілген аралықтарда бір көрсеткішті таңдау керек.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

 

Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы адам)________________ ______________

                 қолы                     күні

 

5.3-нысан

 


 

Сақтандыру шарттарын бұзу жағдайларының көбеюі сценарийі*

20%-40%

41%-60%

61%-80%

81%-100%

101% және одан көп

Қайтарылған сақтандыру сыйлықақылардың (сатып алу сомасының) көлемі

 

 

 

 

 

жоғары өтімді активтер жеткіліктілігінің нормативі

 

 

 

 

 

 

* өткен жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда

Ескерту: сценарийді таңдаған кезде әрбір бағанда көрсетілген аралықтарда бір көрсеткішті таңдау керек.

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

 

Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы адам)________________ ______________

                 қолы                     күні

 

5.4-нысан

 


Қайта сақтандыру ұйымы

Қайта сақтандыру ұйымының төлемді толық емес көлемде төлеуінің сақтандыру ұйымы портфелінің шығындылығы коэффициентіне әсер етуі сценарийі (пайызбен)

Бірінші ең ірі қайта сақтандыру ұйымы

10

ШК*

20

ШК

30

ШК

40

ШК

50

ШК

60

ШК

70

ШК

80

ШК

90

ШК

100

ШК

Екінші ең ірі қайта сақтандыру ұйымы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Үшінші ең ірі қайта сақтандыру ұйымы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төртінші ең ірі қайта сақтандыру ұйымы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесінші ең ірі қайта сақтандыру ұйымы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* сақтандыру ұйымының портфелі бойынша қайта сақтандырушының үлесі ескерілген шығындылық коэффициенті

Таңдалған сценарийдің қысқаша негіздемесі:

 

Ұйымның бірінші басшысы (не оның орнындағы адам)________________ ______________

                 қолы                     күні

 

ҚР ҚҚА Басқармасының 2010.27.12. № 181


Каталог: cont
cont -> Психологические труды
cont -> Психологическая подготовка спортсменов. Инновационные технологии Словарь используемых терминов
cont -> Өлкетану әдебиеттері бөлімі Отдел краеведческой литературы Қазақ өлеңінің жырдариясы
cont -> Өткен сенбіде үйде демалып жатқанымда, есіктің сыртынан тықыр естілді. Іле қоңырау шырылдады. Сұрамастан аша салдым. Екі балаң жігіт тұр екен. «Аға, жарапазан ғой» деді де, домбыраны қағып-қағып жіберіп, әнге басты
cont -> Сводный график по защите магистерских диссертаций научного и педагогического и профильного направлений 2010 г. 14. 06. 2010 г
cont -> Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың Ғылыми әдістемелік кеңесінің 2012 ж мәжілісінің


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет