«сенім-банк» АҚ д иректорлар кеңесіменбет4/5
Дата17.05.2020
өлшемі1.31 Mb.
1   2   3   4   5

«Qazaq Banki» АҚ Жалпы операцияларды жүргізу

шарттары туралы ережелердің

№3 қосымшасы
«СЕНІМ-БАНК» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен

бекітілген

(2013 жылғы 26 наурыздағы №16 хаттама)

(«СЕНІМ-БАНК» АҚ Директорлар кеңесі отырысының08.05.2013ж. №23 хаттамасына сәйкес редакцияда берілген,

«Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі отырысының

27.06.2013ж. №48 хаттамасымен бекітілген өзгерістер есепке алынған),

(«Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі отырысының28.10.2013ж. №87 хаттамасына сәйкес редакцияда берілген)

(«Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі отырысының11.07.2014ж. №54 хаттамасымен бекітілген өзгерістер есепке алынған)

(«Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі отырысының29.08.2014ж. №69 хаттамасымен бекітілген өзгерістер есепке алынған)

ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР МЕН ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕР ҮШІН ҚЫЗМЕТ ТАРИФТЕРІ1

I БӨЛІМ. БАНКТІК ШОТТАР АШУ, ЖҮРГІЗУ ЖӘНЕ ЖАБУ

р/б №

Операция түрі

Тариф

Min

Max
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР
1.

Ағымдағы шот ашу


1.1.

заңды тұлғалар үшін

0 теңге1.2.

жеке кәсіпкерлер үшін

0 теңге1.3.

Ағымдағы шотты жүргізу

Шоттағы қалдық мөлшерінде, бірақ ай сайын көп дегенде 500 теңге1.3.1.

Мемлекеттік органнан банктік шоттарды еркінен тыс жабу туралы талап алған жағдайда таратылуға тиісті заңды тұлғаның және/немесе жеке кәсіпкердің шотын жүргізу

Шоттағы қалдық мөлшерінде1.4.

Банктік шоттар бойынша үзінді жазбалар беру (айына 1 рет)*

0 теңге1.5.

Банктік шоттар бойынша қосымша үзінді жазба және төлем құжатының телнұсқасын беру (әр құжат үшін)*

200 теңге1.6.

Шотты жабу:*


1.6.1.

заңды тұлғаларға *

10000 теңге1.6.2.

жеке кәсіпкерлерге*

5000 теңге


ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

1.7.

Ағымдағы шот ашу


1.7.1.

заңды тұлғалар үшін

0 теңге1.7.2.

жеке кәсіпкерлер үшін

0 теңге1.8.

Ағымдағы шотты жүргізу

0 теңге1.8.1.

Мемлекеттік органнан банктік шоттарды еркінен тыс жабу туралы талап алған жағдайда таратылуға тиісті заңды тұлғаның және/немесе жеке кәсіпкердің шотын жүргізу

Шоттағы қалдық мөлшерінде1.9.

Банктік шоттар бойынша үзінді жазбалар беру (айына 1 рет)*

0 теңге1.10.

Банктік шоттар бойынша қосымша үзінді жазба және төлем құжатының телнұсқасын беру (әр құжат үшін)*

200 теңге1.11.

Шотты жабу:*


1.11.1

заңды тұлғаларға *

5000 теңге1.11.2.

жеке кәсіпкерлерге*

2500 теңге


II БӨЛІМ. КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАР

р/б №

Қызмет түрі

Тариф

Min

Max
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

2.

Банкноталар мен монеталарды қабылдау және қайта есептеу:

2.1.

Ағымдағы шотқа қолма-қол ақша қабылдау

0,15% соманың

150 теңге
2.2.

Ағымдағы шоттан қолма-қол ақша беру:


2.2.1.

Өтінім бойынша (өтінім бір операциялық күн бұрын беріледі)

соманың 0,3%

200 теңге
2.2.2.

өтінімсіз

соманың 0,4%

200 теңге
2.3.

Ақшалай чек кітапшасын беру:*


2.3.1.

25 парақ

800 теңге2.3.2.

50 парақ

1100 теңге2.4.

Банкноталар мен монеталарды ұсақтау

соманың 0,5%2.5.

Инкассацияланған түсімді қабылдағанда ақшалай қолма-қол ақшаны қайта есептеу:

2.5.1.

банкноталар

соманың 0,10%

150 теңге
2.5.2.

монеталар

соманың 0,25%

1000 теңгеШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

2.6.

Ағымдағы шотқа қолма-қол ақша қабылдау (банкноталарды қайта есептеу)

соманың 0,25%2.7.

Ағымдағы шоттан қолма-қол шетел валютасын беру

соманың 1,5%2.8.

Қолма-қол шетел валютасын сатып алу /сату

Банк белгілеген ағымдағы бағам бойынша2.9.

Банкноталарды ұсақтау

соманың 1%2.10.

Банкноталардың қолдан жасалмағандығын тексеру *

әр банкнота үшін 15 теңге


III БӨЛІМ. АУДАРУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ

р/б №

Қызмет түрі

Тариф

Min

Max
ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

3.1.

Басқа банктердің клиенттерінің пайдасына ағымдағы валюталау күнімен аудару (төлем әр құжат үшін өндіріп алынады):
3.1.1.

- сағат 9.00 бастап сағат 13.30 дейін

300 теңге3.1.2.

- сағат 13.30 бастап сағат 16.00 дейін

450 теңге3.1.3.

- сағат 16.00 бастап сағат 18.00 дейін (Банктің техникалық мүмкіндігі болса)

1200 теңге3.2.

Болашақ валюталандыру күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аударымдар (төлемдер) (төлем әр құжат үшін өндіріп алынады):

160 теңге3.3.

1 сағаттың ішінде шұғыл аудару

1500 теңге3.4.

Банк (филиал) клиенттерінің пайдасына ішкі банктік аударымдар

0 теңге3.4.1.

Жеке тұлғалардың пайдасына жеке кәсіпкерлердің ішкі банктік аударымдары

соманың 0,15%3.5.

Тапсырма, тізім ұсынылғанда жинақтаушы зейнетақы қорларына аудару және әлеуметтік аударымдар (соның ішінде жалақы):

3.5.1.

электронды тасушыда

3.1 т. сәйкес аудару үшін комиссия3.5.2.

қағаз тасушыда

3.1 т. сәйкес аудару үшін комиссия + бір тек үшін 100 теңге3.6.

Банктің мүмкіндіктері болса, операциялық күн ішінде төлемді жою:*


3.6.1.

ішкі банктік (бенефициар акцепті шартымен)

500 теңге3.6.2.

банк аралық

1000 теңге3.7.

төлем тағдырын сұрау, төлем нұсқауларын өзгерту*

1000 теңге3.8.

№2 картотекада ескерілген мерзімде төленбеген өнімдер бойынша клиенттердің шоттарынан ақша қабылдау

0 теңге3.9.

Басқа банктерден келіп түскен ақшаны клиенттердің шоттарына есепке қосу

0 теңге3.10.

Шот ашпай заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің төлемдерін жинақтаушы зейнетақы қорларына және Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығына рәсімдеу*

әр құжат үшін 500 теңге + әр салымшы үшін 150 теңге3.10.1.

Қаскелең қ. №3 ФҚБ үшін (Салық басқармасы)

Шот ашпай заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің төлемдерін жинақтаушы зейнетақы қорларына және Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығына рәсімдеу *әр құжат үшін 200 теңге + әр салымшы үшін 100 теңге3.11.

Шот ашпай заңды тұлғалардың және ЖК салық және басқа төлемдерін рәсімдеу*

соманың 1% (бір түбіртек үшін)

400 теңге«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚҚК ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ҰЛТТЫҚ ВАЛЮТАДАҒЫ ОПЕРАЦИЯЛАР

3.12.

Ағымдағы валюталандыру күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аударымдар (төлем әр құжат үшін өндіріп алынады):


3.12.1.

- сағат 9.00 бастап сағат 13.30 дейін

200 теңге3.12.2.

- сағат 13.30 бастап сағат 16.00 дейін

350 теңге3.12.3.

- сағат 16.00 бастап сағат 18.00 дейін (Банктің техникалық мүмкіндігі болса)

1000 теңге3.12.4

Келесі талаптар орындалғанда ағымдағы валюталандыру күнімен сағат 9.00 бастап сағат 13.30 дейін басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аудару:

алдыңғы 7 күнтізбелік күн ішінде ақша ағымдағы шотқа қабылдау /ағымдағы шоттан қолма-қол ақша беру (2.1 т., 2.2 т.);  • Банктегі қазіргі салымдар жиынтығы кем дегенде 30 миллион теңге сомаға жетсе (операциялық күннің басындағы кіріс қалдық)

0 теңге3.12.5

Келесі талаптар орындалғанда болашақтағы валюталандыру күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аудару:

алдыңғы 7 күнтізбелік күн ішінде ақша ағымдағы шотқа қабылдау /ағымдағы шоттан қолма-қол ақша беру (2.1 т., 2.2 т.);  • Банктегі қазіргі салымдар жиынтығы кем дегенде 30 миллион теңге сомаға жетсе (операциялық күннің басындағы кіріс қалдық)

0 теңге3.12.6.

Бюджеттік ұйымдар үшін ағымдағы валюталандыру күнімен сағат 9.00 бастап 13.30 дейін басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аудару

0 теңге3.13.

Болашақтағы валюталандыру күнімен басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аудару (төлемдер) (төлем әр құжат үшін өндіріп алынады):

120 теңге3.14.

1 сағаттың ішінде шұғыл аудару

1100 теңге3.15.

Банк (филиал) клиенттерінің пайдасына ішкі банктік аударымдар

0 теңге3.16.

Жинақтаушы зейнетақы қорларына аудару, әлеуметтік аударымдар (соның ішінде жалақы)

3.12 т. сәйкес аудару үшін комиссия3.17.

Банктің мүмкіндіктері болса, операциялық күн ішінде төлемді жою:*


3.17.1.

ішкі банктік (бенефициар акцепті шартымен)

500 теңге3.17.2.

банк аралық

1000 теңге3.18.

төлем тағдыры туралы сұрау, төлем нұсқауларын өзгерту *1000 теңге


ШЕТЕЛ ВАЛЮТАСЫНДАҒЫ, СОНЫҢ ІШІНДЕ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚҚК ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ОПЕРАЦИЯЛАР

3.19.

ЕАВ – шетел валютасындағы халықаралық аударымдар (клиенттердің тапсырмаларын сағат 17.00 дейін қабылдау)


3.20.

Бенефициардың есебінен (BEN)

соманың 0,2%

5000 теңге

65000 теңге

3.21.

Жіберушінің есебінен (OUR)

соманың 0,25%

7000 теңге

85000 теңге

3.22.

ТМД валютасындағы халықаралық аударымдар (клиенттердің тапсырмаларын сағат 16.00 дейін қабылдау)

соманың 0,15%

2000 теңге

30000 теңге

3.23.

Клиенттің тапсыруымен аударым (төлем) деректерін өзгерту *

10000 теңге3.24.

Банк орындауға қабылдағаннан кейін клиенттің аударымды жоюы (Үшінші тарап комиссия белгілесе, клиент комиссияны қосымша төлейді)*

соманың 0,4%

10000 теңге

75000 теңге

3.25.

Клиенттің кінәсінен қате аударылған сомаларды қайтаруға көмектесу *

10000 теңге3.26.

Шетел валютасындағы ақша аударымының тағдыры туралы сұрау *

8000теңге3.27.

Ресей рублінен басқа барлық валюталарда SWIFT кодын көрсетпей басқа банктердің клиенттерінің пайдасына аудару (негізгі тарифке қосымша қосылады)*

4000 теңге


IV БӨЛІМ. АЙЫРБАСТАУ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ, СОНЫҢ ІШІНДЕ «ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚҚК ЖҮЙЕСІ АРҚЫЛЫ

р/б №

Қызмет түрі

Тариф

Min

Max

4.1.

Клиенттің өтінім бойынша шетел валютасын сатып алуы:


4.1.1.

Күнбе-күн

соманың 0,2%

1500 теңге
4.1.2.

Келесі жұмыс күні

соманың 0,15%

1000 теңге
4.2.

Клиенттің өтінім бойынша шетел валютасын сатуы:


4.2.1.

Күнбе-күн

соманың 0,2%

1500 теңге
4.2.2.

Келесі жұмыс күні

соманың 0,15%

1000 теңге
4.3.

Банк белгілеген кросс бағам бойынша бір шетел валютасын басқасына айырбастау (Банктің техникалық мүмкіндігі болса)

соманың 0,2%

2000 теңге
4.4.

Айырбастау өтінімінен бас тарту *

соманың 0,3%


V БӨЛІМ. ВАЛЮТАЛЫҚ БАҚЫЛАУ
р/б №

Қызмет түрі

Тариф

Min

Max

5.1.

Валюталық бақылау шартын қабылдау және келісімшартқа есептік нөмір беру*

0 теңге5.2.

Валюталық бақылауға қосымша келісімдер қабылдау*

0 теңге5.3.

Басқа банктің қызметін пайдалану үшін өтуге байланысты есептік тіркеуден келісімшартты шығару*

10000 теңге5.4.

Валюталық бақылау құжаттарының (келісімшарт, аударуға өтініш) телнұсқаларын беру*

1 парақ үшін 200 теңге5.5.

Қазіргі бар келісімшарттар бойынша ақша қаражатының қозғалысы туралы анықтама беру*

1000 теңге5.6.

Жұмыс істелінбейтін келісімшарттар бойынша ақша қаражатының қозғалысы туралы анықтама беру*

3000 теңге


VI БӨЛІМ. ҚАШЫҚТЫҚТАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
«ИНТЕРНЕТ-КЛИЕНТ» ҚҚК ЖҮЙЕСІҚызмет түрі

Тариф

Min

Max

6.1.

«Интернет-клиент» ҚҚК жүйесіне қосылу үшін:*


6.1.1.

маман бармаса

0 теңге6.1.2.

маман барса (өтінім бойынша)

5000 теңге6.2.

eToken PRO 72K Java негізгі ақпарат тасушысын беру (соның ішінде электрондық сандық қолтаңба – ЭСҚ) :*


6.2.1.

алғашқы рет беру

6700 теңге (1 дана)6.2.2.

келесі берулер

6700 теңге (1 дана)6.3.

«eToken Pass» құрылғысы, соның ішінде ауыстыру кезінде және қайта беру үшін *

2650 теңге (1 дана)6.4.

Жүйенің бір пайдаланушысы үшін электрондық сандық қолтаңбаны (ЭСҚ) қайта қалыптастыру:*


6.4.1.

клиенттің бастамасы бойынша

1700 теңге6.4.2.

сертификаттың жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін (жыл сайын)

1700 теңге6.5.

айлық абоненттік төлем («Интернет-клиент» ҚҚК жүйесі арқылы шот бойынша қозғалыс болса)*

1600 теңгеVII БӨЛІМ. ҚҰЖАТТАНДЫРЫЛҒАН АККРЕДИТИВТЕРҚызмет түрі

Тариф

Min

Max

7.1.

Экспорттық аккредитивтер/ Банк клиентінің пайдасына шығарылған

7.1.1.

аккредитивті алдын ала авизолау

0 теңге

7.1.2.

Міндеттемелерді орындау:


7.1.2.1.

бенефициарға аккредитивті авизолау бойынша

ұлттық валютада

0,10%

10 000 теңге

50 000 теңге
шетел валютасында

0,10%

70$

350$

7.1.2.2.

бенефициарға аккредитивті өзгертулерді авизолау бойынша (әр авизолау үшін)

ұлттық валютада

5 000 теңге


шетел валютасында

40$7.1.2.3.

құжаттарды тексеру және аккредитив бойынша төлеуді шешу

ұлттық валютада

0,10%

10 000 теңге

75 000 теңге
шетел валютасында

0,10%

70$

500$

7.1.2.4.

Трансферабельді аккредитивті аудару

ұлттық валютада

0,10%

10 000 теңге

60 000 теңге
шетел валютасында

0,10%

70$

400$

7.1.3

құжаттардағы сәйкессіздіктер үшін комиссиялық сыйақы (әр құжат үшін)*

ұлттық валютада

5 000 теңге


шетел валютасында

70$7.1.4.

Жүк түсіру құжаттар жиынтығын әзірлеу және/немесе жөнелту*

Нақты құны бойынша

7.1.5.

Жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивті жою*

ұлттық валютада

10 000 теңге


шетел валютасында

70$7.1.6.

Аккредитивтер бойынша сұраулар*

0 теңге

7.1.7.

Аккредитив бойынша төлем үшін комиссиялық сыйақы

ұлттық валютада

0,2%

5 500 теңге

45 000 теңге
шетел валютасында

0,2%

40$

350$

7.2.

Импорт /Клиенттердің тапсыруымен шығарылған аккредитивтер

7.2.1.

Аккредитив ашу үшін комиссиялық сыйақы:

- клиенттердің тапсыруымен

Келісім бойынша

7.2.2.

Аккредитив ұсыну үшін комиссия (техникалық шығару)

ұлттық валютада

0,2%

10 000 теңге

125 000 теңге
шетел валютасында

0,2%

70$

800$

7.2.3.

Аккредитивті алдын ала авизолау

0 теңге

7.2.4

Міндеттемелерді орындау:


7.2.4.1.

аккредитив талаптарын өзгерту бойынша (әрбір өзгерту)**:

ұлттық валютада

5 000 теңге


шетел валютасында

40$7.2.4.2.

құжаттарды тексеру аккредитиві бойынша және аккредитив бойынша төлеуді шешу:

ұлттық валютада

0,10%

5 500 теңге

40 000 теңге
шетел валютасында

0,10%

70$

400$

7.2.5.

Жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін аккредитивті жою *:

ұлттық валютада

7 000 теңге


шетел валютасында

50$7.2.6.

Аккредитив бойынша төлем үшін комиссиялық сыйақы:

ұлттық валютада

0,20%

5 500 теңге

45 000 теңге
шетел валютасында

0,20%

40$

350$

7.2.7.

құжаттардағы сәйкессіздіктер үшін комиссиялық сыйақы (әр құжат үшін)*:

ұлттық валютада

5 000 теңге


шетел валютасында

30$7.2.8.

Жүк түсіру құжаттар жиынтығын әзірлеу және/немесе жөнелту *:

ұлттық валютада

2 000 теңге


шетел валютасында

20$7.2.9.

Аккредитив бойынша сұраулар*

0 теңге

7.3.

КЕПІЛДІКТЕР

7.3.1.

Импорт кепілдіктер
7.3.1.1.

Кепілдік беру үшін комиссиялық сыйақы

Тараптардың келісімі бойынша

7.3.1.2.

Кепілдік беру үшін комиссия (техникалық шығару):

ұлттық валютада

0.2%,

10 000 теңге

125 000 теңге
шетел валютасында

0.2%,

70$

800$

7.3.1.3.

Берілген кепілдік талаптарын өзгерту (әрбір өзгеріс үшін)** :

ұлттық валютада

5 000 теңге


шетел валютасында

40$7.3.1.4.

Жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін кепілдікті жою *:

ұлттық валютада

10 000 теңге


шетел валютасында

60$


7.3.1.5.


Төлемге ілеспе талап етілетін құжаттарды тексеру *:

ұлттық валютада

0.10%

10 000 теңге

45 000 теңге


шетел валютасында

0.10%

70$

350$

7.3.1.6.

Кепілдік бойынша төлем жүргізу үшін комиссиялық сыйақы:

ұлттық валютада

0.20%

5 500 теңге

45 000 теңге
шетел валютасында

0.20%

50$

350$

7.3.1.7.

Жүк түсіру құжаттар жиынтығын әзірлеу және/немесе жөнелту *:

ұлттық валютада

2 000 теңге


шетел валютасында

20$7.3.1.8.

Кепілдіктер бойынша сұраулар *

0 теңге7.4.

Экспорт кепілдіктер
7.4.1.

Кепілдікті алдын ала авизолау

0 теңге

7.4.2.

Экспорттық кепілдікті авизолау*

ұлттық валютада

0.1%

10 000 теңге

45 000 теңге
шетел валютасында

0.1%

70$

350$

7.4.3.

Жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін кепілдік талаптарының өзгерістерін авизолау (жиынтық үшін) *

ұлттық валютада

5 000 теңге


шетел валютасында

30$7.4.4.

Жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін экспорт кепілдікті жою *

ұлттық валютада

10 000 теңге


шетел валютасында

70$7.4.5.

Төлемге ілеспе талап етілетін құжаттарды тексеру *:

ұлттық валютада

0.10%

7 000 теңге

30 000 теңге
шетел валютасында

0.10%

70$

200$

7.4.6.

Жүк түсіру құжаттар жиынтығын әзірлеу және/немесе жөнелту *

Нақты құны бойынша

7.4.7.

Кепілдіктер бойынша сұраулар *

0 енге

7.5.

ҚҰЖАТТАНДЫРЫЛҒАН /ТАЗА ИНКАССО

7.5.1.

Импорт инкассо
7.5.1.1.

Акцептке /төлемге қарсы клиентке беру үшін төлем құжаттарын инкассоға қабылдау:

ұлттық валютада

0.10%

3 500 теңге

30 000 теңге
шетел валютасында

0.10%

30$

200$

7.5.1.2.

Жүк түсіру құжаттар жиынтығын әзірлеу және (немесе) беру*:

ұлттық валютада

3 000 теңге


шетел валютасында

20$7.5.1.3.

Инкассо тапсырмасының талаптарын өзгерту ** (әр өзгеріс үшін)

ұлттық валютада

4 000 теңге


шетел валютасында

30$7.5.1.4.

Инкассо бойынша төлем

ұлттық валютада

0.20%

5 500 теңге

45 000 теңге
шетел валютасында

0.20%

40$

350$
**Ескерту: Аккредитив, кепілдік, инкассо сомасын ұлғайту дербес шығару ретінде қарастырылады.

7.6.

Экспорт инкассо
7.6.1.

Төлем құжаттарын инкассоға қабылдау

ұлттық валютада

0.20%

4 500 теңге

30 000 теңге
шетел валютасында

0.20%

30$

200$

7.6.2.

Инкассо тапсырмасы талаптарының өзгерісін авизолау бойынша міндеттемелерді орындау (жиынтық үшін)
ұлттық валютада

5 000 теңге


шетел валютасында

35$7.6.3.

Жүк түсіру құжаттар жиынтығын өңдеу және жөнелту *

Нақты құны бойынша

7.6.4.

Инкассо бойынша сұраулар*

0 теңге

7.7. ҚАРЖЫ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР /МӘМІЛЕЛЕРДІ ҚҰРЫЛЫМДАУ

7.7.1.

Келісімшарт бойынша төлем талаптарын сараптау бойынша, клиенттің сұрауы бойынша қаржы қызметтері*

ұлттық валютада

0.1%

15 000 теңге

150 000 теңге
шетел валютасында

0.1%

100$

1000$

7.7.2.

Сауда қаржыландыру құралдарының драфтарын құрастыру жөніндегі қаржы қызметтері*

ұлттық валютада

0.1%

15 000 теңге

150 000 теңге
шетел валютасында

0.1%

100$

1000$

7.8. БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕР

7.8.1.

Телекоммуникациялық шығындар*:


7.8.1.1.

SWIFT (әрбір хабар):

ұлттық валютада

3 100 теңге


шетел валютасында

20$7.8.2.

Шабарман қызметінің пошта шығындары *.

Нақты құны бойынша

VIII БӨЛІМ. БАНКТІК КЕПІЛДІКТЕРҚызмет түрі

Тариф

Min

Max

8.1.

Кепілдік беру үшін комиссия (техникалық шығару)


8.1.1.

Тендерлік кепілдіктер:


8.1.1.1.

- ақша кепілдемесі мен депозит кепіліне

кепілдік сомасының 0,2%

5 000 теңге

50 000 теңге

8.1.1.2.

- басқа мүлікке


кепілдік сомасының 0,2%

10 000 теңге

70 000 теңге

8.1.1.3.

- Банктегі, ЕДБ айналымдарға қамтамасыз етпей (бланктік)

кепілдік сомасының 2%

10 000 теңге

100 000 теңге

8.1.2.

Басқа кепілдіктер (міндеттемелерді орындау /аванстық төлемді қайтару):


8.1.2.1.

- ақша кепілдемесі мен депозит кепіліне

кепілдік сомасының 0,3%

10 000 теңге

60 000 теңге

8.1.2.2.

- басқа мүлікке


кепілдік сомасының 0,3%

10 000 теңге

80 000 теңге

8.1.2.3.

- Банктегі, ЕДБ айналымдарға қамтамасыз етпей (бланктік)

кепілдік сомасының 2%

10 000 теңге

100 000 теңге

8.2.

Кепілдік беру үшін комиссия (тәуекелдер)


8.2.1.

- ақша кепілдемесіне

Өндіріп алынбайды8.2.2.

- депозит кепіліне

Тараптардың келісімі бойынша

0,5% жылдық

2% жылдық

8.2.3.

- басқа мүлікке

Тараптардың келісімі бойынша

2% жылдық

8% жылдық

8.2.4.

- Банктегі, ЕДБ айналымдарға қамтамасыз етпей (бланктік)

8% жылдыққа дейін (тараптардың келісімі бойынша)

2% жылдық

8% жылдық

8.3.

Берілген кепілдік талаптарын өзгерту (әр өзгеріс үшін) **

кепілдік сомасының 0,25%

3 000 теңге

5 000 теңге
**Ескерту: Кепілдік сомасын ұлғайту кепілдікті дербес шығару ретінде қарастырылады.

IX БӨЛІМ. ҚАРЫЗ ОПЕРАЦИЯЛАРЫҚызмет түрі

Тариф

Min

Max
Овердрафт беру

9.1.

Овердрафт нысанындағы қысқа мерзімді қарыз түрінде несие мәмілесін ұйымдастыру үшін және бірінші транш беру

қарыз/лимит сомасының 0,5%

30000 теңге

300000 теңге

9.2.

Овердрафт нысанындағы несиелер бойынша төлем мерзімін бұзу үшін тұрақсыздық айыбы (айлық жарна төленбеген алғашқы 3 жұмыс күні үшін өндіріп алынбайды)

әр кешіктірілген күн үшін мерзімі кешіктірілген төлем сомасының 0,5%

0 теңгеНесие /несие желісін беру

9.3.

Несие мәмілесін ұйымдастыру және рәсімдеу

0,5% қарыз/лимит сомасының

30 000 теңге
9.4.

Клиенттің өтінішімен несиелендіру /құжаттандырылған операциялардың талаптарын өзгерту (соның ішінде несиелік /акцессорлық шарттардың, банктік кепілдік шарттарының мерзімін ұзарту, қарыз алушыны /қосалқы қарыз алушыны ауыстыру, өтеу кестесін өзгерту, % мөлшерлемені төмендету, т.б.)*

Шартты лимиттің 0,01%

30 000 теңге
9.5.

Кепіл қамтамасыз етуін ауыстыру /шығару /құрамын өзгерту үшін комиссия*

Босатылатын қамтамасыз етудің нарық құнының 0,01%

10 000 теңге
9.6.

Клиентке анықтама, соның ішінде несие берешегінің болуы /болмауы туралы анықтама беру үшін комиссия *

1 000 теңге

(айына бір рет 0 теңге)
9.7.

Несиелік /акцессорлық шарттар бойынша төлем мерзімін бұзу үшін тұрақсыздық айыбы (айлық жарна төленбеген алғашқы 3 жұмыс күні үшін өндіріп алынбайды)

әр кешіктірілген күн үшін мерзімі кешіктірілген төлем сомасының 0,5%

0 теңге
9.8.

Несие желісін ашу туралы келісім /Несиелік /Акцессорлық шарт бойынша міндеттемелерді бұзу үшін тұрақсыздық айыбы

белгіленген лимиттің 5%

100 000 теңге
9.9.

Қарыз алушының қоймаларында ТМҚ қалдықтарын тексеру *.

белгіленген лимиттің 0,01%

20 000 теңге
9.10.

Қарызды /несиені /траншты мақсатты пайдаланбау үшін комиссия *

мақсатты пайдаланылмаған қаражат сомасының 25%

0 теңгеX БӨЛІМ. СЕЙФТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

10.

Ұяшық мөлшеріне: шағын, орта, үлкен – байланысты сейфтік ұяшықтарды жалға беру қызметі *


10.1.

1 тәулік

Шағын сейф (80х246х450мм.)

450 теңге


Орта сейф (144х246х450мм.)

550 теңге


Үлкен сейф (450х246х450мм.)

750 теңге10.2.

1 ай

Шағын сейф (80х246х450мм.)

3 000 теңге


Орта сейф (144х246х450мм.)

4 000 теңге


Үлкен сейф (450х246х450мм.)

7 700 теңге10.3.

3 ай

Шағын сейф (80х246х450мм)

7 000 теңге


Орта сейф (144х246х450мм.)

10 000 теңге


Үлкен сейф (450х246х450мм.)

19 000 теңге10.4.

6 ай

Шағын сейф (80х246х450мм.)

12 000 теңге


Орта сейф (144х246х450мм.)

19 000 теңге


Үлкен сейф (450х246х450мм.)

36 000 теңге10.5.

1 жыл

Шағын сейф (80х246х450мм

22 000 теңге


Орта сейф (144х246х450мм.)

35 000 теңге


Үлкен сейф (450х246х40мм.)

70 000 теңге10.6.

Сейфтік ұяшықтың кілтін пайдалану уақытына ақша кепілі *

14 400 теңге10.7.

Сейфтік ұяшыққа сақтауға қабылдағанда ақшаны қайта есептеу (клиенттің қалауы бойынша) *

0,2% соманың10.8.

Ақшаны сейфтік ұяшыққа сақтауға қабылдағанда банкноттардың қолдан жасалмағандығын анықтау (клиенттің қалауы бойынша)*

0,1% соманың10.9.

Клиент кілтті сындырғанда немесе жоғалтқанда сейфтік ұяшықтың құлпын ауыстыру үшін комиссия*

14 400 теңге


XI БӨЛІМ. БАСҚА ҚЫЗМЕТТЕРҚызмет түрі

Тариф

Min

Max

11.1.

Ақпараттық анықтамалар және хаттар беру (әр құжат үшін)*

500 теңге11.2.

Шұғыл түрде (2 сағаттың ішінде) ақпараттық анықтамалар және хаттар беру (әр құжат үшін)*

1000 теңге11.3.

Тендерге қатысу үшін анықтамалар беру (әр құжат үшін) *

750 теңге11.4.

Аудиторлық компаниялар үшін сұрау бойынша анықтамалар беру (әр құжат үшін)*

1500 теңге11.5.

Айналым ақпартізімін беру *

1000 теңге11.6.

Төлем құжатын теру (әр құжат үшін)*

300 теңге11.7.

Шот-фактураны қайта басып шығару (әр парақ үшін) *

200 теңге11.8.

Факс жіберу (бір бет үшін):*


11.9.

Алматы қ. бойынша

200 теңге11.10.

Қазақстан бойынша

300 теңге11.11.

Халықаралық

500 теңгеКаталог: data -> content -> files
files -> БӨлшек несиелеу бойынша тарифтер
files -> «сенім-банк» АҚ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 22 қарашадағы №92 Шешімімен Бекітілген
files -> ЗАҢды тұЛҒалар мен жеке кәсіпкерлер үшін қызмет тарифтері
files -> ЗАҢды тұЛҒалар мен жеке кәсіпкерлерге арналған қызметтерге белгіленген тарифтер1
files -> «Qazaq Banki» АҚ Жалпы операцияларды жүргізу шарттары туралы ережелер
files -> «Qazaq Banki» АҚ Акционерлерінің 02 желтоқсан 2014 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы «Qazaq Banki»
files -> Жеке тұЛҒалар үшін қызмет тарифтері
files -> Жеке тұЛҒалар үшін қызмет тарифтері
files -> Жеке тұЛҒалар үшін қызмет тарифтері
files -> «Qazaq Banki» АҚ Жалпы операцияларды жүргізу шарттары туралы ережелер


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет