Тапсырмалар мәтіні. Лектор: доцент Ташкенбаева С. М. Жетісай 2008 ж. Алғы сөзбет20/21
Дата25.04.2016
өлшемі4.1 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

 1. 255 127 63 31 15 7

 2. 3 4 8 17 33 58

 3. 47 39 32 26 21 17

 4. 92 46 44 22 20 10

 5. 64 37 63 38 62 39

 6. 1 2 4 7 28 33

Субтестілердің дурыс жауаптары (кілті)

4

1.Д

2.а З.в 4.в 5.а б.г 7.г 8.а 9.а 1О.в П.Д 12.д 13.д 14.в 15.6 16.6 17.в 18.6 19.д 2О.д


1

1-Д

2.в


З.д

4.г


5.а

б.а


7.г

8.в


9.г

Ю.д


П.г

12.а


ІЗ.а

14.г


15.в

16.6


17.6

18.в


19.6

2О.г


2

І.г


2.6

3.6


4.6

5.г


б.г

7.в


8.в

9.а


10.6

П.г


12.в

ІЗ.г


14.в

15.а


Іб.а

17.в


18.в

19.г


2О.г

3 4 6

І.в 1.д 1.4

2.6 2.а 2. 8

З.в З.в 3. 7

4.в 4.в 4. 21

5.г 5.а 5. 30

б.в б.г 6. 34

7.д 7.г 7. 8

8.д 8.а 8. 2

9.в 9.а 9.43

10.д 1О.в 10. 3

П.в П.д 11.94

12.в 12.д 12. 14

ІЗ.в 13.д 13. 8

14.6 14.в 14. 62

15.г 15.6 15. 198

Іб.а 17.а 18.в 19.а 2О.а 21.в 22.в 23.а 24.а 25.г

5-субтестінің дурыс жауаптары
2 балл 1 балл 0 балл


 1. Жер шарының бөлікгері. Материктер. Басқа жауап.

 2. заттың агрегаттық күйі. Заттың күйі. Басқа жауап.

 3. Ағза мүшелері. Ішкі мүше Басқажауап.

 4. Математикалық Есеп шығару жолы. Басқа жауап.

амалдар.


Қалалар. Қоғам дамуы.

Бет мүшелері Пөн.

Күш. Мінез.


Басқа жауап. Басқа жауап.

Басқа жауап. Басқа жауап.

Басқа жауап. Басқа жауаіі.


 1. Астаналар.

 2. Әлеуметтік экономикалық
  формация.

7. Сезім мүшелері.
13. Математикалық

ғылымдар саласы.

9. Физикалық өлшемдер.


Апат. Завод. Су жеткізу. Әдебиет. Климат. Қайта қүру.

Басқа жауап. Басқа жауап. Басқа жауап. Басқа жауап. Басқа жауап. Басқа жауап.

Басқа жауап. Басқа жауап. 1. Мігездің жағымсыз
  қасиеттері.

 2. Үйымдастырудьщ саяси Зайырлыдіни. Басқа жауап.
  формасы.

 3. Сүрапыл табиғи қүбылыс

 4. Өндіріс орны.

 5. Жасанды су қүрылысы.

 6. Әдеби шығармалар.

 7. Атмосфералық қүбылыс.

 8. Әлеуметтік даму
  зандылыктары.
 1. Селекция нөтижесі. Өсімдіктер түрі.

 2. Әдеби тәсілдер. Мазмүндама.

Барлық жас кезендеріне берілген ақыл-ой дамуын зерттеу тапсырмалар жинаган (ШТУР) орывдауға жауап бланкілері келесі үлгі бойынша жасалады.

Мектебі Сыныбы


Жауап беру бланкісі (үлгі)

Аты-жөні
Күні

1-субтест

2-субтест

3-субтест

4-субтест

1. а б в г д

1. а б в г д

1. а б в г д

1. а б в г д

2. а б в г д

2. а б в гд

2. а б в г д

2. а б в г д

3. а б в г д

3. а б в г д

3. а б в г д

3. а б в г д

4. а б в г д

4. а б в г д

4. а б в г д

4. а б в г д

5. а б в г д

5. а б в г д

5. а б в г д

5. а б в г д

6. а б в г д

6. а б в г д

6. а б в г д

6. а б в г д

7. аб в г д

7. а б в г д

7. а б в г д

7. а б в г д

8.а б в гд

8. а бв гд

8. а б в г д

8. а б в г д

9. а б в г д

9. а б в г д

9. а б в г д

9. а б в г д

10. а б в г д

10. а б в г д

10. а б в г д

10. а б в г д

11. а б в г д

11. а б в г д

11. а б в г д

11. а б в г д

12. а б в г д

12. а б в г д

12. а б в г д

12. а б в г д

13. а б в г д

13. а б в г д

13. а б в г д

13. а б в г д

14. а б в г д

14. а б в г д

14. а б в г д

14. а б в г д

15. а б в г д

15. а б в г д

15. а б в г д

15. а б в г д

16. а б в г д

16. а б в г д

16. а б в г д

16. а б в г д

17. а б в г д

17. а б в г д

17. а б в г д

17. а б в г д

18. а б в г д

18. а б в г д

18. а б в г д

18. а б в г д

19. а б в г д

19. а б в г д

19. а б в г д

19. а б в г д

20. а б в г д

20. а б в г д

20. а б в г д

20. а б в г д.21. а б в г д


22. аб вгд


23. а б в гд


24. а б в г д


25. а б в г д


5-субтест

6-субтест

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

16.
17.
18.
19.
Оқушылардың ақыл-ой дамуын анықтау тестін (ШТУР) орындатуды үйымдастыру тәртібі

Тапсырмаларды орындату үшін өр оқушының қолына тапсырмалар жинағы және жауап парағы беріледі. Оқушылар жауап параққа өздері туралы мағлүматтарды толтырғаннан соң оларға тапсырмалар кезегімен орындатылады. Зерттеу жүмысы топпен жүргізілетін болса, барлық балалар өр тапсырманы бірдей бастап, бір уақытта аяқтауы керек. Сондықтан берілген уақыт аяқталғанда тапсырманы жинап алып, келесі блокты орындау уақыты басталғаны айтылады және оны орындау ережесі түсіндіріледі.

Оқушылардың ақыл-ой дамуын анықтау тестінің өр субтестісін жеке-дара қолдануға болады. Мысалы, "артығын тап" субтест баланың үғымдық қорын бағалауға, заттардың ортақ қасиеттерін анықтауға жөне абстракциялануға қабілетін зерттеуге ыңғайлы жасалған тест болып табылады.

Тест нәтижелерін талдау

1. Тест бойынша баланың жинаған баллдары өр субтест (5-ші субтестіден басқалары) тапсырмаеына берілген дүрыс жауаптар санымен есептелінеді. Сонда әр дүрыс орындалған тапсырмаға 1

балл қойылады. 1, 2, 3, 4, 6 субтестерді толық орындаған адам 80 балл жинақтайды.


 1. 5 субтест тапсырмасына берген жауаптың кштке сай келгеніне
  байланысты 2,1,0 балл деп бағаланады. Оқушылар жауабы кілттегі
  жауаптың синонимі болса, ол дұрыс деп есептелінеді. Бұл субтест
  бойынша ең жоғарғы баға 38 баллға тең болады.

 2. Баланың интеллектуалдық даму деңгеш барлық
  тапсырмаларды орындау нәтижесінде алған үпайларының
  қосындысы бойынша бағаланады (Мах.: 118 балл) Дегенмен, әр
  субтестің басындағы сүрақтар жеңілірек, ал реттік номері өскен
  сайын тапсырмалар күрделі болып жүйеленген. Сондықтан соңғы
  жаттығуларға шамасы келгені, немесе барлық тапсырмаларды
  толық орындағаны баланың интеллектуалдық қызметке икемділігі
  анық байқалатындығын көрсетеді.10 12 14 16 18 20 22 24


ласқан бағанда интеллектуалдық қабілет коэффициеті (І(}) көрсетіледі. Екі баған арасындағы бүрышты тең бөлетін диагональ салынады. Дүрыс жауаптар саны түскен нүктеден жоғары қарай, диагональмен қилысқанша перпендикуляр шығарылады да, оның диагональмен қилысқан жерінен 10» бағанына перпендикуляр жүргізіледі. Қилысқан жеріндегі сан тексерілген адамның интеллектуалдық қабілетінің коэффициенті болып табылады. Егер көрсеткіш 100-130 баллдың арасывда болса, ол нормадағы баға деп есептеуге болады. Көрсеткіші нормадан төмен не жоғары болса - ол ерекше қабілеттіліктің, немесе интеллектуалдық дамудағы дағдарыс көрсеткіші болуы мүмкін. Бүл көрсеткішті басқа тестілер көмегімен тағы дөлелдеу қажет.

Математикалық қабілетті анықтауға арналған Айзенктің сандық субтесті

Мақсаты: жас өспірімдерден бастап үлкендерге дейінгі жас кезеңіндегілердің логикалық ойлауын, математикалық және шығармашылық қабілеттерін бағалау.

Зерттеу жүргізу үшін тапсырмаларды бланкіге толтырып, оны әр зерттелінушіің қолына таратылып беріледі. Уақыт аяқталғаннан соң тапсырмаларды жинап алып, әр адамның шешкен мәселелерінің санына қарап оның математикалық қабілетінің коэффициенті анықталады.Орындау ережесі: "Сіздерге бірнеше вариантта жасалған, біртіндеп қиындатылған шығармашылық тапсырмалар берілген. Оларды орывдау үшін әр тапсырмадағы сандардың орналасу зандылықтарын тауып, қажетті математикалық амалдырды жасау арқылы бос орынға жетіспей түрған сандарды анықтап, оны тиісті жеріне жазу керек".

Орындау уақыты 30 минут.Тапсырмалар

 1. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 18; 20; 24; 32; ?

 2. Жетіспейтін санды қойыңыз:

3. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 212; 179; 146; 113; ?

4. Жетіспейтін санды табыңыз:13. Жіберілген санды табыңыз: 4; 8; 6.

6; 2; 4.


8; 6; ?

 1. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 64; 48; 40; 36; 34; ?

 2. Жетіспейтін санды табыңыз:2

6

9

6

54

18

81

27


5. Сандар қатарын жалғастырьщыз: 6; 8; 10; 11; 14; 14; ?

6. Жіберілген санды табыңыз: 17(112)39.

28(... )49.


 1. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 7; 13; 24; 45; ?

 2. Жіберілген саңцы табыңыз: 3; 9; 3.

5; 7; 1. 7; 1; ....

9. Жіберілген савды табыңыз: 234 (333) 567.

345 ( ... ) 678.


 1. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 4; 5; 7; II; 19; ?

 2. Жетіспейтін санды табыңыз:

у

ъ

16. Жіберілген санды табыңыз: 718 (26) 582.

474(...) 226.


 1. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 15; 13; 12; 11; 9; 9; ?

 2. Жіберілген санды табыңыз: 9; 4; 1.

6; 6; 2. 1; 9; ? ■

19. Жіберілген санды табыңыз: 11; 12; 14; ?; 26; 42.

20. Жіберілген санды табыңыз: 8; 5; 2.

4; 2; 0. 9; 6: ?

21. Жіберілген санды табыңыз:


10

14

22. Жіберілген санды табыңыз: 341 (250) 466.

282 ( ... ) 398.

23. Жіберілген санды табыңыз: \
12. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 6; 7; 9; 13; 21; ?

24. Жіберілген санды табыңыз: 12 (340) 14.

15 ( ... ) 16.

25. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 7; 14; 10; 12; 14; 9; ?

26. Жетіспейтін сандарды табыңыз:

О О

28. Жіберілген санды табыңыз: 17 (102) 12.

14(...)"11.


 1. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 172; 84; 40; 18; ?

 2. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 1; 5; 13; 29: ?31. Жіберілген санды табыңыз:

32. Жіберілген санды табыңыз:

37. Жетіспейтін савды табыңыз: 4; 7; 9; 11; 14; 15; 19; ?

38. Жетіспейтін санды табыңыз:73.

34 35

15^

3; 7; 15. 6; 13; 28. 9; 19; ?

 1. Жіберілген санды табыңыз:

 2. Жетіспейтін савды табыңыз:2

5

9

?

4

8

13

?

6

10


XX

ч


41. Жіберілген санды табыңыз:

42. Жіберілген санды табыңыз:


2> \4

39

17


 1. Сандар қатарын жалғастырыңыз: 0; 3; 8; 15; ?

 2. Жіберілген санды табыңыз: 1; 3; 2; ?; 3; 7.

 3. Жіберілген санды табыңыз: 447 (366) 264.

262 ( ... ) 521.

42. Жетіспейтінсандытабыңыз:25


36. Жетіспейтін санды табыңыз: 11

8 4- 14


13

Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет